Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

        Tilogaard
     Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Indhold
  Lister over alle netstedets sider. Klik på titlen for siden, som du ønsker at læse, og den vises.

Præsentation

          Forsiden
 Forord
    Introduktion til Tilogaard
      Buddhismen (Dharma)
         Befrielse og oplysning
            Buddha - 1 - (oversættelse)
               Buddha - 2 -  (artikel)
                   Buddha - 3 -    (Buddhatilstanden)
                      Om Tilflugt  (hvorfor dog det?)
 

  Buddhistisk anskuelse:
Om Opfattelsen  - 1 - (Sindets basis)
   Om Opfattelsen  - 2 - (Sindets processer)
     Om Opfattelsen  - 3 - (Selvets illusion)
        Om Opfattelsen  - 4 - (Tomhedsnaturen)
           Om Opfattelsen  - 5 - (Dharmadhatu)
             Vaibhashika (Hinayana anskuelsen,
                                      af Shamar Rinpotje
)
 

  Meditation:
Om træning i meditation
   Om udvikling
      Meditation om kærlighed & medfølelse
               (af Shamar Rinpotje)
            9 trin i shiné meditation
               Meditationsråd (af Gendjyn Rinpotje)
                  Øvelse i nærvær (Opvasksomhed)
                     Angst for tomhed
                         4 grundlag for ‘mindfulness’
                             eller ‘vågent nærvær’

 (af Shamar Rinpotje med kommentar af Lama Olaf Høyer)


4 farvet linje adskillelse

 

Remser

De 4 ædle sandheder
    Årsagskædens 12 led
       Den 8 foldige vej
           De 6 færdigheder
               De 5 Buddha-familier
                   51 samskaras
                      Bodhisatvaløfterne
                          6 slags modgift
                              8 verdslige dharma’er
                                              (tilknytninger)
Oplysningens  eller Bodhi vejens 37 faktorer

    Ordforklaring (i 21 kapitler på hver sin side)
       Bogliste  (litterarur henvisninger)
 

4 farvet linje adskillelse

 

Extras

  Links, symboler, fotos og tak for alt:
    Externe links
       Symbolerne på Tilogaard
           Luftfoto   
              Fotokarrusel
                 Fotos Lamaer
                    Fotos steder
                        Tak og tilegnelse
 

   Særlige henvisninger:
Mondragon
  Chris Rea citat
    Shamarpa & Dalai Lama
      Jordskælv i Sikkim 2011
        Shamarpa giver Amitabha i Nepal
         Shamarpa i Sikkim
           Definitiv oversigt af Læreplanen
(på engelsk  - PDF fil -  Shamar Rinpotje’s sidste

revision af Bodhi Path Læreplanens hovedtræk.)

Klik her for toppen af siden
Klik her for den næste side
Buddha statuen fra Sarnath - Buddha Sakyamuni underviser.

Info

                           Nyhederne
Info-siden  (kontakt, links & giro)
    Om Tilogaard (Tilogaards sammenhænge)
        Om Lama Tendar Olaf Høyer
            Credentials (anbefaling)
                 Om Lamaer (hvad betyder det,
                      og hvem er Lama’erne?)

              Medlemskab af Tilogaard
          Tilogaards fremtid
      Finansiering  (af Tilogaard og Lama’en)
 

       Særlig info:
Tavshedspligt
   Organdonor (tag stilling til dit eget lig) 
      Død og ligfærd  (links) 
         Kort (over Lolland med Tilogaard)
            Tilogaard’s seneste regnskab
          (der er links til tidligere regnskaber på siden)
 

        Extra info:
 Gammelt nyt  2018
    Gammelt nyt  2017
       Gammelt nyt  2016
          Gammelt Nyt 2015
             Gammelt Nyt  2014 - 2
                 Gammelt Nyt 2014 - 1
                  Gammelt Nyt  2013
                   Gammelt Nyt  2012

                     Gammelt Nyt  2011
                  Gammelt Nyt 2010
              Gammelt Nyt 2007 - 9
         Folketidende (artikel fra 2009)

Tilogaard in english  (Netstedets engelske del, herunder mange artikler af Shamar Rinpotje)

Regnbue over Tilogaard, april 2016
                    Regnbue over Tilogaard

         Liste over alle netstedets  sider som PDF filer  (Listen er links til sådanne PDF filer. PDF filerne svarer til netstedets artikler og øvrige sider i HTML format. Desuden er der visse særlige artikler, som kun forefindes som PDF filer på netstedet.)
 

          Info om arvefølgen:
Om Karmapa (Karmapa arvefølgen)
    Om Shamarpa (Shamarpa arvefølgen)
        Shamarpa biografier
           Shamarpa’s død & ligfærd
              Karmapa & Shamarpa
                (på engelsk - af Shamarpa)
  Hierarkiet  (i Karma KadjyTraditionen,
                                af den 16. Karmapa)

  Kagyu’s Golden Rosary (alle Lama’er
           
i Kadjy traditionens historie,
            på engelsk, PDF fil)

  Shamarpa’s titel (af Shamar Rinpotje)
 

          Info om Tulku problemer:
  2 Karmapa'er (opdateret marts 2012)
  2 Jamgon Kongtrul Tulku’er

Klik her for toppen af siden
Klik her for den næste side

Mangler titel bjælken foroven?  Klik her

Artikler

              Artikel om artiklerne
  Om karma
    De 5 skandha’er

        De 3 Fartøjer
         Hjerte Sutra'en
(oversættelse)
  
          Hvad er en oplevelse?
                 Sunya - nulpunktet
                    Sex med Lama’en
                   Terapi & subkultur 
(om forhold udenfor den egentlige Dharma, og hvad det betyder for træningen. En personlig udlægning af følelsernes verdenshistorie.)

 

       Dialog artiklerne:
Dialog med Abraham
 Uvidenhed artikel nr. 1
  En vase med sjæl   nr. 2
 Det lyse sind  artikel nr. 3
   Meditation     artikel nr. 4
Sunyata og fylde artikel nr. 5
     Sikke en vej til Bodhi nr.  6

 

      Diverse artikler:
 Shamarpa’s bog om den 10. Karmapa 
(på engelsk)

        Om Shamarpa’s bog: Vejen til Oplysning
 (Shamar Rinpotje’s lodjung bog på dansk)
 

      Shamarpa på engelsk:
 Refugewow

 Dharma teachers 1
 Dharmateachers 2
 4 foundations of mindfulness
 About meditation
 7 on meditation
 Enligthenment
 Samaya
 Samadhi and shiné
 Bodhi Path, Sutra & Tantra
 

      Karmapa på engelsk:
 Compassion  (pdf fil)
 Happiness  (pdf fil)
 Diamond-like Resolve  (pdf fil)
 

      Flere artikler:
 Der er  flere engelsk sprogede artikler på Tilogaards engelske sektion
 
Der er endnu flere artikler på Tilogaard’s netsted, som imidlertid kun findes som PDF filer, og som ikke optræder på denne liste. Dem finder du på: Download siden.  De fleste af disse artikler er på engelsk.
 

      Dharma i Vesten:
  Bodhi Path and Ole Nydahl  (på engelsk)
  Statements by Shamarpa & Ole Nydahl  (på engelsk)
 

       Special:
Buddha og Islam
    Bodhisattwa’ers opførsel (PDF fil)

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk         

Tilogaards Dharmahjul i dette design bruges som baggrunds billede rundt omkring på netstedet.

Tilogaards Dharmahjul i dette design bruges som baggrunds billede rundt omkring på netstedet.

4 farvet linje adskillelse

 

Print

DOWNLOAD - klik her for listen over PDF filer  (PDF fil formatet er særlig velegnet til udskrivning på A4 papir. Layout og design i dette format er skabt med henblik på udskrifter i god og læsevenlig kvalitet med sidetal. Det er den samme tekst i både HTML og PDF formaterne)