Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

9. februar  -  opdateret 21. februar 2018  -  artiklen er blevet noget længere.

Er der nogen, som kan følge din surfing på internettet helt ubemærket?

Er du upåvirket?  Er det vigtigt?  Har du taget stilling?

Ingen overvågning, tak!

1.

Hvad er problemet?

Facebook i betragterens øje. Billede fra Reuters, fotograf: Dado Ruvic.

Find ud af det på visse netsteder, som på forkellige måde anskueliggør, hvad der foregår bag din ryg, uden dit samtykke og mod dine privatlivs interesser  (netsteds adresserne vises nedenfor). Du registreres ikke blot ved ‘cookies’ på din egen computer.  Det er ikke nok at tilmelde sig ‘track me not’ lister. De store internet firmaer har endnu ikke indset, at deres overvågning er uønsket og invaderende, så de er endnu ikke blevet inspireret til at søge at ændre deres forretnings model, som er baseret på overvågning, den såkaldte ‘overvågnings kapitalisme.’

 Mange private firmaers såkaldte ‘tjenester’ overvåger dig via såkaldt ‘fingeraftryk’ - som de danner ved hjælp af dine elektroniske spor i cyberspace, uden at skrive til nogen cookie på din egen maskine. Formålet er at indsamle data om dig til målrettede reklamer. - Eller er det? Din ‘profil’ kan skam bruges  - og sælges -  til så mange andre formål. Du bliver udspioneret for at disse firmaer så kan sælge deres viden om dig  - til de, som måtte være interesseret. For eksempel din arbejdsgiver, din bank eller dit forsikrings selskab og så videre.

 Denne overvågning er ganske enkelt ikke uden konsekvenser, selvom du ‘ikke har noget at skjule.’ Hvis dine data hos disse spioner for eksempel ikke er retvisende, kan du få ballade, selvom du er helt uskyldig. Sandsynligvis kan du i en sådan situation  - heller ikke klage til nogen. Du er da data samspilsramt, og når det først er sket, kan du ikke ændre på noget. Du må derfor udvise ‘rettidig omhu’ allerede nu.

 Dine elektroniske spor er mange. De nye europæiske data love, som træder i kraft i slutningen af maj i år, giver dig ret til at disponere over disse informationer om dig hos de private firmaer og deres data lagre  (herom til sidst i artiklen). Også selvom disse firmaers data lagre befinder sig udenfor EU.  (Der er en helt særlig problematik omkring de nye EU data love, som ikke beskrives her.)

Grib. Disse ‘fingeraftryk’ oprettes og lagres hos disse internet giganter, blandt andet  (indirekte)  ved de små ‘Facebook’ - ‘Twitter’ og ‘Google+’ ikoner, som findes på næsten alle hjemmesider. Det er naturligvis ikke selve disse ikoner, som foretager sig noget. Det at du kan se ikonerne betyder, at disse ‘tredje parts’ data-samlere er med på en lytter, når du ubeskyttet besøger disse netsteder. Andre firmaer lytter også med uden at gøre sig bemærket på hjemmesiden, som du besøger.  Nogle af disse firmaer er rene data-samlere, andre formidler reklamer, atter andre laver statistik og så videre og så videre. Der kan være hele ti til tyve ‘tredje parter’ med på en lytter, når du besøger de store netsteder.

Gribbe forbudt. Selvom du bruger apps som for eksempel ‘Ghostery’ eller ‘uBlock Origin’ til at forhindre tracking, vil du alligevel afterlade dig elektroniske spor, som kan identificere dig hos disse ihærdige data samlere, som så gerne vil vide alt om dig. Jeg kender kun til  ét program, nemlig ‘TrackOFF’  (se nedenfor), som gør noget ved det. TrackOFF app’en ændrer og overskriver dine elektroniske spor hele tiden, så der ikke kan samles et sammenhængende billede af din surfing. For data samlerne vil det virke som om, at der er flere forskellige brugere, som ikke er identiske med dig. App’en forpurrer med andre ord  ikke selve data indsamlingen, men dataernes anvendelighed til tracking af din surfing og aktivitet på internettet. Lidt ligesom hvis du kunne udskifte dine faktiske fingeraftryk hele tiden. Men det er jo ikke nogle fysiske fingeraftryk, det er blot noget kode i ‘skyen,’ som derfor  også kan ændres hele tiden.
 Tænk alligevel, at det skulle være nødvendigt for at kunne bevæge sig rundt i fred på en privat måde!
   Se selv her:

            Frontier Foundation’s  værktøj til opdagelse af sporing.

        Browserleaks forklarer hvor sporingen foregår.

   Browser info viser, hvad alle kan se om din browser på nettet

Undgå et vedvarende ‘fingeraftryk’ i cyberspace  (TrackOFF.com)

Brug også ‘Duck Duck Go’ søgemaskinen,  som ikke høster dine data

(På Tilogaard bruger vi desuden  ‘uBlock Origin’ tilføjelse til Firefox browseren mod tracking.)

Læs her om ‘uBlock Origin’  - omtalen på Extreme Tech [Ziff Davies].
Klik her for toppen af siden

 

Ingen overvågning, tak!

2.

Tilogaard

Mange vejskilte: vejen spærret - forkert retning - omvej. Ukendt fotograf.

 

Tilogaards nyheds tjeneste skriver om dette fænomen, fordi det er dybt uetisk (eller  umoralsk  på gammelt dansk). Denne overvågnings praksis er meget forkastelig og krænkende. De mennesker, som har sådan overvågning som deres arbejde, opsamler meget usund karma, som ikke fører til noget godt.
 Hvad så med Tilogaard selv? Ja, som du kan læse på bundlinjen på alle netstedets sider, foregår der ingen registrering, ikke engang en lille diskret ‘småkage.’ Som du måske har bemærket, betyder det ikke, at det er besværligt at navigere på netstedet. Det er ellers normalt grunden, som angives, når netsteder beder om lov til at lægge en ‘cookie’ på din maskine. Det er kun din bank, borger.dk, e-boks, din web-shop og lignende, hvor brug af cookies på din maskine giver mening og kan være nødvendig, for at netstedets tjenester fungerer ordentligt.

   Læs også om den danske (angiveligt ulovlige) overvågning.
Klik her for toppen af siden

 

Ingen overvågning, tak!

3.

Facebook

Facebook er meget afhængigheds skabende. Fotomontage af ukendt kunstner. Hvad  man kan sige om Facebook er ganske enkelt for meget. Facebook har som så mange andre ‘Big Tech’ firmaer søgt  at opnå et faktisk monopol, uden dog at ville optræde som sådant. Det har hele tiden bragt firmaet i vanskeligheder, fordi det med stor succes har sat sig på en stor andel af de sociale medier. På den ene side har det fået Facebook til at frygte lovgiveres regulering for monopoler. På den anden side er de bange for virkelig at redigere indholdet på Facebook og tage et ansvar, fordi firmaet i så fald opfører sig ligesom et nyheds medie med et redaktionelt ansvar. Et sådant ansvar er der allerede love, som regulerer i alle lande.

 Facebook har søgt at undgå begge ting - og herved bevist, at firmaet trænger til regulering, samt at det naturligvis er blevet misbrugt af alle mulige sær interesser, fordi Facebook ikke redigerer indholdet.  Facebook har altid haft ‘moderators’ - en slags redaktører, kan man sige, men de har holdt øje med nøgenbilleder især. De har ikke haft øje for den russiske indblanding, ‘bots,’ manipulerende politiske aktører og så videre. Facebook er ved at vågne op til sin egen virkelighed, men hvad de vil gøre ved det, er ikke spor åbenbart.

 Nu har magasinet ‘Wired’ til sin næste marts udgave frembragt en artikel, som er meget  - virkelig meget - lang og indgående detaljerig om hele dette manipulations cirkus, data indsamling i overdrevet stor stil og pengemaskinen Facebook.

            Læs artiklen her (Wired Magazine).

Læs også:  Smart telefonerne kidnapper vores sind (Wired Magazine)

            samt:  Der er ‘bots’ allevegne (Ribbonfarm)

            og om  Facebook og monopol loven i Tyskland  (dataethics.eu)

_________________________________________

Sidste nyt

 Facebook har gjort sig særlig bemærket ved at lade sig misbruge af russiske hackkere uden at opdage det. Den særlige anklager i USA, som har undersøgt den russiske indblanding i præsident valget i 2016, har kortlagt begivenhederne, som stiller Facebook til skamme. Den russiske indblanding i det amerikanske præsident valg ved en sofistikeret taktisk kombination af stråmænd, stjålne identiteter (af ægte mennesker) og brug af VPN (Virtual Private Network) til at skjule oprindelses landet for at undgå opdagelse, sandsynliggør at selv et magtfuldt firma som Facebook vil få vanskeligheder med at stoppe sådanne aktiviteter, mens de sker, også i fremtiden.

            Læs om det her  (Reuters).

Facebook fotografisk illustration. 14-8-2013 af Reuters fotograf Dado  Ruvic. En belgisk domstol  har den 15. februar afsagt en kendelse om, at det er ikke nok at kunne meddele til Facebook, at man ikke ønsker at deltage i firmaets data indsamling. Det er Facebooks forpligtelse, at deres kunder  - og alle andre, som Facebook samler data om -  aktivt skal tilkendegive deres tilladelse til sådan data indsamling. I hvert fald, hvis disse folk er belgiske statsborgere.
 Facebook har fået en ordentlig bøde, men firmaet har selvfølgelig anket dommen. Facebook risikerer at skulle betale optil €100 millioner  (ca. 750 mil. danske kr.), hvis firmaet bliver ved med at bryde privatlivs lovene ved at følge og registrere  (tracking)  folk på tredje parts netsteder  - altså udenfor Facebooks egne netsteder.

            Læs om det her  (Reuters).

 I en anden sag, som den belgiske stats privatlivs vogter havde bragt for domstolen, besluttede retten den 16. februar, at Facebook skal slette alle data, som firmaet ulovligt har samlet om belgiske statsborgere. Herunder også folk, som slet ikke var brugere af Facebook.

            Læs om det her  (Reuters).

_________________________________________
Klik her for toppen af siden

 

Ingen overvågning, tak!

4.

Annoncørerne

 Det er jo svært for brugerne af de sociale medier at øve indflydelse. Der er ganske vist over 2 milliarder brugere af sociale medier spredt over hele jorden, men de er jo ikke organiserede. De kan måske organisere sig à la ‘forenings Danmark’ - men det vil næppe ske. Forbrugerne reagerer mod tillids brud og misbrug ved at forlade en platform, men i reglen kræver det, at der findes alternativer. Jeg ved ikke om ‘Reddit’ er bedre end Facebook.Digitalisme.

Derimod reagerer internet giganterne naturligvis på trusler om bruger flugt  - og  - ikke mindst -  annoncør flugt. Det første er endnu ikke rigtigt sket, men det andet er allerede undervejs. Unilever, som er en stor global annoncør, truer nu med at forlade både Google og Facebook, hvis de ikke retter op på, hvad de er med til at formidle. Unilever vil ikke være med til racisme, had propaganda, forførelse af børn og så videre. Dette globale konglomerat af firmaer vil ikke optræde med Nestlé reklamer side om side med uetiske tilkendegivelser. Når det sker, forbindes deres ‘brand’ med disse forkastelige holdninger. Så det er en alvorlig sag, hvor der peges direkte på pengepungen og indtægterne for internet giganterne. De lever jo af annoncørerne. Det er brugerne, som er deres ‘produkt,’ som de så at sige sælger til annoncørerne. Unilever kræver en ‘afgiftning’ af indholdet på de sociale medier for at fortsætte annonceringen.  Så intet står stille på internettet. Big Data vil også ændre sig, når den nye  Europæiske regulering  træder i kraft i slutningen af maj i år.

   Læs om det her (Reuters).      Hent EU fordorningen her (PDF).
Klik her for toppen af siden

 

Ingen overvågning, tak!

5.

Karmapa

17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje, 2017.      "I denne info tidsalder kan vi anvende materielle ressourcer til at kommunikere, dele og inter-agere med hinanden over hele verden. Men hvad er det, vi deler, og hvorfor deler vi det? Der er en fare for at blive forvirret og uklar om, hvad vi prøver på at dele med hinanden. Fra et buddhistisk synspunkt er det, som vi virkelig har brug for at dele, intet andet end  [vores egen] indre rigdom."
                           Karmapa på facebook.

 I teksten ‘Oplysningens 37 Faktorer’ findes denne beskrivelse af de særlige indre rigdomme, som vi alle ganske ufortjent besidder i kraft af at være mennesker.
“III)  Fire særlige indre rigdomme - eller magiske evner,  skt.: riddhipada,  [som du medfødt og helt ufortjent besidder som menneske]
     beslutsomhedens magt, skt.: chanda
     magten fra inspiration eller  iver,  skt.: virya
     sindelagets magt, skt.:  citta
     magten ved  [sin egen]   efterforskning, skt.: mimāṃsā.”
(Efterforskning betyder her undersøgelse af Selvets illusion,  sanskrit: anatmansindets natursindets virkemådesamsara og lignende emner.)
 Generelt hentyder  Karmapa Thrinle Thaye Dordje  til vores anlæg for  visdom  -  samt ikke mindst:  Bodhicitta,  når han taler om indre rigdom  -  snarere end netop denne tekst.
 Nu bruger han jo selv Facebook, men det er jo ikke det samme som, at Facebook er et godt medie til at dele ‘indre rigdom.’ Det betyder heller ikke, at folk for det meste deler deres ‘indre rigdom’  -  snarere end deres fødselsdags billeder og deres bestræbelser på at fremstå som positive, sunde og søde. At dele sin indre rigdom med andre er en kunst, som sjældent foregår på internettet, men de sociale medier kunne jo blive en invitation til det. Invitationer til at mødes og være sammen...
 (Mange mennesker når desværre ikke at opdage disse rigdomme i deres liv, fordi de hele tiden afspores fra vejen til at finde dem.)
Klik her for toppen af siden

 

Ingen overvågning, tak!

6.

Hvad så videre?

 I øvrigt viser nyere statistik, at ungdommen i stadig stigende omfang foretrækker ‘Snapchat’ fremfor Facebook. (Snapchat har også problemer med privatlivs beskyttelse, skønt på en lidt anden måde.) Flere ældre er i en modsat bevægelse begyndt at bruge Facebook.

Læs også: Facebook prøvede at knuse Snapchat
samt:  Hvorfor  ungdommen  svigter  Facebook

 Både Facebook, Apple, Twitter,  Google og så videre er i krise, hvad angår deres forretningsmodel. Det er så spørgsmålet, om ‘overvågnings kapitalismen’ kan overleve eller kan genopfinde sig selv.  Måske kan de lære at udvikle ‘public service’ og give brugerne, hvad de virkeligt søger. Måske kan de gøre det uden at skulle udspionere alt og alle.  Men det bliver meget svært for dem at opfinde en ny metode til at tjene penge. De er dybt afhængige af det nuværende system og skal muligvis afvænnes med tvang.Magrethe Vestager Hansen. Fotograf ukendt.
Margrethe Vestager Hansen  - se billedet -  er konkurrence-kommissær i EU. Som EU-kommissær står Vestager bag den store monopol-sag mod Google og sagen om Irlands skattemæssige favorisering af Apple for i alt 13 milliarder euro. Hun var tidligere Økonomi-minister i Danmark i Helle Thorning Schmidt regeringen og leder af partiet Det Radikale Vestre. Hun har vist sig at være en hård nyser med et stort hjerte.

 Det er interessant nok den danske EU kommisær Magrethe Vestager, som får afgørende indflydelse på udviklingen  - i hvert fald her i Europa. Hun er allerede en helt i manges øjne, fordi hun har givet Google milliard bøder i forskellige sager, og tvunget Apple til at betale skat.

______________________________________________
 

Hall computer eye. Fra filmen Rumrjejsen 2001.Der spekuleres vidt og bredt, at internet giganterne slet ikke har forberedt sig på de nye data sikkerheds love i EU. Da mangel på efterlevelse af denne EU lov kan blive meget dyr for dem, må det formodes, at de er i fuld gang med at forberede sig på den nye situation. ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR)  træder i kraft den 26 maj i år. Det forventes faktisk, at forordningen vil få internet giganterne til at ændre deres ‘Big Data’ vaner globalt for at kunne leve op til den nye lov. Der skrives i øjeblikket en hel del om dette emne på internettet. Imidlertid vil den nye EU lov ikke gøre ‘rettidig omhu’ overflødig. Overvej derfor de forskellige forslag til beskyttelse af dit privatliv, som er beskrevet i denne artikel.

Klik her for toppen af siden Vi har jo lige siden Stalin og STASI været bange for, at staten skulle blive til ‘Big Brother’  - som beskrevet i Orwell’s bog ‘1984.’ Det er stadigvæk en stor overraskelse for mange, at ‘Big Brother’ har vist sig at blive en samling private firmaer, som hidtil ikke er blevet reguleret i nogen meningsfuld grad  - og som ihærdigt modsætter sig regulering.

Google logo med øjne fra 'Hall' computeren fra 'Rumrejsen 2001.' Foto for Reuters Mike Blake 2017.  Manipulation Olaf Høyer.Netop denne ihærdighed hvormed internet giganterne indsamler så mange data som overhovedet muligt om alt og alle skyldes naturligvis den enkle omstændighed, at internettet uden regulering har gjort det muligt. Det er dog ikke i alle tilfælde sådan. Google’s projekt med at scanne alle bogudgivelser i alverdens biblioteker gik i vasken, selvom de faktisk fik scannet utroligt mange bøger. Google havde glemt at imødekomme diverse ophavsrettigheds indehavere. Google havde heller ikke i tilstrækkeligt omfang haft bibliotekernes interesser som biblioteker in mente. Mange bibliotekarer og andre interesserede som for eksempel universiteterne protesterede mod projektet, fordi Google efterfølgende kunne finde på at opkræve et gebyr af brugerne, for at de kunne benytte sig af skanningerne. Det kunne jo lyde meget rimeligt, men det er jo ikke meningen med biblioteker og universitets biblioteker. Det er heller ikke i offentlighedens interesse, at et enkelt firma kontrollerer adgangen til alverdens litteratur. Det dur simpelthen ikke, men det havde Google ikke tænkt på.  Eller, hvis de havde haft den tanke, så tænkte de videre, at går den så går den. Meget tyder på, at det faktisk var denne sidste tanke, som drev dem. Det vil sige tanken om monopol.
 Ligesom i  historien om Cloudflare  bør ingen besidde en sådan magt.

Safari ikon med 'Hall' computer øjet i midten. Manipulation Olaf Høyer. Det er således efterhånden blevet tydeligt, at alle mulige nye initiativer, som internet giganterne kaster sig ud i, ganske ofte befinder sig i områder udenfor almindelig lovmæssig regulering. Da  ‘Big Tech’ er motiveret af at skulle lave en profit ved sine aktiviteter, bliver disse aktiviteter næsten altid af tvivlsom moralsk karakter. Dette sker på trods af, at de fleste nye internet baserede firmaer faktisk har et liberalt og friheds elskende udsyn i deres egne beskrivelser af deres firma filosofi. Facebook ville således hellere støtte Hillary Clinton ved præsident valget i USA i 2016 end Trump, men kom alligevel til at gøre det modsatte af flere grunde.

Google chrome ikon med 'Hall' computer øjet i midten. Manipulation af Olaf Høyer. Det korte og lange i denne artikel er, at der foregår en sandsynligvis ulovlig data indsamling af en hel række internet baserede firmaer, som slet ikke kan lade være med at samle mere og flere data. Blandt andet fordi, der er mange penge i disse data lagre  (Big Data). Med den nye Data lov fra EU (GDPR),  som træder i kraft i maj i år, vil dette landskab ændre sig radikalt. Imidlertid fik den forrige EU regulering af brugen af ‘cookies’ ikke den store betydning, som mange politikere havde troet. Da brugerne af disse internet ‘tjenester’ stadig ønsker sig disse tjenester, kan internet giganterne simpelthen gøre brugen af deres ‘tjenester’ betinget af brugernes samtykke til data indsamling. Eu data lov er muligvis ikke skrap nok til at forhindre dette i at ske. Og så er vi lige vidt...

No-logs. Ingen registrering og trackingNå, der er et par forslag i denne artikel til ting, som du selv kan gøre. Det sikreste er trods alt, at du sikrer dig selv, hvor du kan. Du kan desuden benytte dig af endnu tre tiltag:
 1)  benyt VPN og betal for det, fordi det er dyrt
        for at være effektivt. Den sikreste VPN er 
        Proton  i Svejts, fordi det er udenfor de sædvanlige efterretnings tjenesters rækkevidde og beskyttet af Svejts skrappe data love. Proton scorer ikke de højeste points blandt anmelderne i øjeblikket, fordi denne VPN  (virtual private network)  er ret ny og fungerer i praksis kun på Windows systemer.  Det ændrer sig dog ganske snart, så også Mac og Linux maskiner kan bruge Proton. VPN’en hedder ‘proton’ fordi det er videnskabs folkene hos CERN, som har udviklet det. De har også en sikker email tjeneste.
 2) åbn altid din browser i en ‘sandkasse’  - for eksempel:
        sandboxie.   Læs på link’et, hvordan sandkassen fungerer.
 3)  stop Windows i at rapportere tilbage til Microsoft. Installer det
        lille program:   OOSU10  (O&O software i Tyskland, derfor ‘OO’
        -  SU10 står for:  ‘Shut Up [windows] 10.’)

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Thumbs Up. Fra Clipart Gallery - med en modifikation. Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

21. februar 2018.  

Lyden af tomhed

Mario Centeno, præsidenten for Eurogruppen med en tibetansk klokke i hånden. Foto: Reuters, Yves Herman.

 Gruppen af Euro møntfodens lande holdt møde under præsident Mario Centeno's myndige ringen med en tibetansk klokke (!) ved finansministrenes møde i gruppen den 22. januar i Brusselles.
  (Måske skal Euro'en nu styres af principper om kærlighed og medfølelse, visdomsind og alle oplyste principper? Det kunne måske være et middel til at få flere med i Eurogruppen, som er en underlig og meget sammensat flok. Det er dog næppe meningen. Han holder klokken i den forkerte hånd  - og han har glemt  vadjra’en, som han burde have holdt i sin højre hånd.)
 Fotografiet er af Yves Herman for 
Reuters.

 

18. februar  -  opdateret 19. februar 2018.  

Brand i Jokhang Templet i Lhasa by, Tibet

Det er angiveligt et mindre kapel, som er brændt

 

Branden ved Jokhang Templet. Fotograf ukendt.

 Jokhang Tempel komplekset i Lhasa by i det centrale Tibet blev ramt af en brand lørdag den 17. februar om morgenen. Der er ikke meget info, som de kinesiske myndigheder har ladet slippe ud om begivenheden. Myndighederne har også været hurtige til at fjerne forskellige beskrivelser, billeder og video på de sociale medier om branden.
Jokhang Tempel i brand, Lhasa by, Det centrale Tibet. 17  februar 2018.  Reuters media.

 Tilsyneladende er det ikke hovedbygningen, som er brændt, ligesom den vigtigste Buddha Statue 'Jowo Rinpotje' angiveligt er uskadt. Det kan ikke fastslås, hvor omfattende skaderne er. Der er rapporter om, at det var en annex bygning, som brændte - og ikke hoved templet, men som det ses på billedet var det en alvorlig og omfattende brand.

 Jokhang Templet er omgivet af 'Barkhor’ -  pilgrims ruten i midten af den gamle Lhasa by. Templet er midtpunktet blandt flere templer og klostre, som udgør et samlet kompleks af bygninger, gårde og smalle stræder. Billederne kunne tyde på, at branden har hærget de tempel rum, som huser diverse Dharma beskyttere  (Dharmapalas) og ‘verdslige’ beskyttere, såsom guden Pehar, som angiveligt taler gennem stats oraklet, kaldet Nechung. Hvis det er tilfældet, er det symbolsk set meget alvorligt.
 Hvor om alting er, huser tempel komplekset utroligt mange uvurderlige kunst genstande, bøger og old gammel arkitektur og bygnings kunst. Så uanset hvad, der er brændt, er det givetvis uerstatligt og et stort tab. Jokhang er et særligt beskyttet område af UNESCO som en ‘verdensarv’ for hele menneskeheden.

 De kinesiske myndigheder har blot meddelt, at branden er slukket, partisekretæren har besøgt stedet og der er ro i området. Men intet om skadernes omfang. Begivenheden svarer jo til, at Roskilde Domkirke eller Peters Kirken i Rom brændte ned - og så kunne vi ikke få noget at vide om skaderne. Desværre kunne dette tyde på, at skaderne er ganske omfattende. Heldigvis er ingen kommet til skade.

 Det er jo netop nu både kinesisk og tibetansk nytår. I den forbindelse anses det både i Kina og i Tibet for meget uhelds varslende med en så alvorlig begivenhed. Det må anses for årsagen til myndighedernes tavshed.
 Jokhang Templet anses blandt tibetanere for det vigtigste Tempel i Tibet, fordi det var det første, som blev bygget i landet, dengang Kong Rolf Krake regerede i Danmark.

       Kilde:  Reuters.                               Læs her Karmapa’s reaktion.

Se også denne korte video (Twitter).

Klik her for toppen af siden

19. februar 2018.  

Stort program i ‘Drivhuset’ på Himmerland

Karma Shedrup Ling byder på kursus, retreats og indvielser over forår og sommer i år
 

Dubsing Rinpotje. Foto fra Drivhusets hjemmeside.

Dubsing Rinpotje leder en Nyungne reterat - praksis på Avalokitesvara med de 1000 arme  og 11 ansigter - 

Onsdag d. 9. maj kl. 18
til mandag d. 14. maj kl. 13

Nyungne er en særlig to dages meditatios retreat. Denne type retreat er karakteriseret ved flere typer   sadhana omkring  Avalokitesvara (tib.: Tjenresig), som udføres den ene efter den anden. Avalokitesvara har i denne form 1000 arme og 11 ansigter. Ved denne retreat udføres ritualet i to omgange. Rinpotje starter med at forklare retreaten.

 Denne type sadhana blev oprindeligt udviklet for at lægfolk kunne leve ligesom munke og nonner i en kort periode.  Sadhana'en blev sidenhen udviddet, så den også kom til at omfatte streng faste og tavshed på anden dagen for ritualet. Resultatet er stor friskhed og et rent sind  - bagefter. En sådan retreat kan virke ret anstrengende, men hold ud - resultatet er altid godt og man glemmer aldrig, at man var med.
              Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

________________________________________

 

Dubsing Rinpotje fortsætter den 9. - 14. juli med:

Ngøndro kursus og Medicin Buddha

Medicin Buddha'en - Sangdje Menla (Baishadjaguru eller Vaidurya). Fotograf ukendt.
 Et kort kursus i Ngøndro - den forberedende  sadhana til  Mahamudra med 4 discipliner. Kursus indledes med en indvielse til Buddha-aspektet  Vadjrasattva.
 Derpå giver Dubsing Rinpotje en indvielse til Buddha-aspektet Sangye Menla  (Medicin Buddha’en ) samt forklaringer på denne sadhana  (praksis).
Billedet viser Sangdje Menla.

                 Her er datoerne:

Vajrasattva-indvielse og Ngøndrokursus
Mandag d. 9. juli  til og med  onsdag d. 11. juli.

Sangye Menla-indvielse og kursus
Torsdag d. 12. juli  til og med  lørdag d. 14. juli.

        Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

________________________________________

 

 

Sensommerkursus med Shangpa Rinpoche
3/8 kl. 10   til   8/8 kl. 18

Om Lodjung

Shangpa Rinpotje. Foto fra Drivhusets hjemmeside.

 Lodjung betyder træning i forståelse med hjertet i forbindelse med vågent nærvær  - af nogle kaldet ‘mindfulness.’  Lodjung  træning er mere end kontemplativ træning ved vågent nærnær, sanskrit:  smriti. Lodjung er den meget brugte tradition fra Chekawa Rinpotje om udvikling af  Bodhicitta. Shamar Rinpotje lagde stor vægt på denne type træning, og skrev bogen:  Vejen til Oplysning  - som nu også er oversat til dansk.  (Den engelske titel er:  The Path to Awakening).

 Shangpa Rinpoche har selv skrevet en bog om lodjung: The Seven Points Of Mind Training - Practical Instructions On The Path To Awekening. Der findes faktisk en hel del bøger om  lodjung (link til  titlerne i litteratur listen).

        Læs om kursus her.

Klik her for toppen af siden

19. februar 2018.  

Kursus med Lama Walli ved Flensborg

Lama Walli laver kursus under et retreat format i to dele

5.  -  13.  maj

Lama Walli. Foto fra hendes netsted.

     1. Visdom og medfølelse -  start den 5.  maj.

Lørdag den 5. maj til og med onsdag den 9. maj underviser  Lama Walli i emnet bearbejdning af sine følelser, således som emnet bliver forklaret af den 9. Karmapa Wangchuk Dordje i hans bog:  Mahamudra, Ocean of True Meaning. Karmapa’s bog er en grundig indføring i  Mahamudra,  både som anskuelse og meditations system. Mahamudra er den forenende anskuelse af  Cittamatra  og  Madhyamaka,  som aktualiseres i en forening af de klassiske  shamatha  -  vipashyana  instruktioner og både  Sutra  og  Tantra.

     2. Lodjung -  start den 9. maj.

Onsdag den 9. maj om aftenen til og med søndag den 13. maj påbegynder Lama Walli transmissionen af  Lodjung. Hun beskriver det således:
  'på denne dybsindige vej lærer vi at forstå sindets natur som uden et Selv med hjælp fra vækst af venlig kærlighed  (maitri)  og medfølelse  (karuna).’

 Lodjung betyder ‘øvelse i  forståelse med hjertet.’ Lodjung er træning af vågent nærvær  (sanskrit: smriti -  ofte oversat som ‘mindfulness’)  kombineret med træning i udvikling af  relativt -  og opdagelse af absolut  Bodhicitta. Lodjung er den meget brugte tradition fra Chekawa Rinpotje om udvikling af  Bodhicitta. Shamar Rinpotje lagde stor vægt på denne type træning, og skrev bogen:  Vejen til Oplysning  - som nu også er oversat til dansk.  (Den engelske titel er:  The Path to Awakening).

    For ikke at forstyrre denne retreat form, er spontane besøg ikke mulig i kursus tiden.

            Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

Bodhi Path logo. bodhipath.org.

Kursus hos Renchen-Ulm Bodhi Path i Tyskland

Thrinle Tulku om Ngøndro - den forberedende praksis - til Mahamudra  - i Påske ferien

Jigme Rinpotje om en Bodhisatva’s 37 bestræbelser  - i Pinsen

Disse links fører til  artikler med detaljer om kursus.

 

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Dordje bor nu i USA

   Ny malla og app fra Acer computer firmaet på Taiwan

   Kina forsøger at kontrollere buddhismen i hele verden

   Tysk lov mod spredning af had gælder også her

   Larung Gar sat under direkte kinesisk styring

   Amerikansk Dharma i bevægelse over 60 år


Klik her for alle de ‘Gamle Nyheder’ fra 2018, kapitel 1

(Se  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk