Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

 

Om redaktionen af nyhederne
 

 

Måske undrer det dig, at Tilogaard rapporterer om internet tjenester, om Trump, om akademiske artikler angående bevidsthed, om filosofiske traditioner  i  Vesten og meget andet, som ikke synes at have noget med  Buddhadharma eller meditation at gøre.
Escher:  hænder, som tegner hinanden. Fotograf ukendt.Disse rapporter dukker alligevel op på siden med  nyheder, fordi de angår danske buddhister  på en eller anden måde, hvor netop buddhismen udfordres.

Det er  især i sager  vedrørende etik og medmenneskelighed. Det handler også om, hvordan vi  i Vesten plejer at forstå ting og sager, hvor Dharma’en anviser alternative måder at gøre det på.
 Tilogaards nyheds sektion behandler også politik, hvor politiske emner angår os direkte, eller hvor emnerne ellers ikke behandles i medierne i tilstrækkeligt omfang  -  eller hvor emnerne almindeligvis bliver misforstået eller sat i sammenhænge, hvor de egentlig ikke hører hjemme.

Lama Tendar Olaf Høyer, 2009. Foto Ove Lauridsen.Nyheds sektionen har hele tiden været her, men efterhånden er omfanget blevet bredere. Det skyldes ikke mindst, at vi ikke har et egentligt buddhistisk magasin i Danmark til at tage sig af den slags.
           Billedet viser redaktøren.                            

Det er naturligvis mig selv, som foretager disse redaktionelle vurderinger. Jeg håber, at nyhederne virker oplysende og informerende og bliver til gavn for Tilogaards læsere. Redaktionen har dog et særligt syn på nyhederne. Jeg har en Karma Kadjy fordom, jeg anser gennemsigtighed for en dyd og er i almindelighed præget af  humanisme og et demokratisk sindelag. Det er derfor tænkeligt, at du vil opfatte de samme ting på en anden måde. Det anser jeg ikke for noget problem, skønt fordom som sådan faktisk er problematisk...

                         Venligst, Lama Tendar Olaf Høyer.

Klik her for toppen af siden

Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

Dharmahjul Tilogaard. Design Gerard Muguet.

 

 

Kat i vinduet med blomster forår Tilogaard. Fotografi Lama Tendar Olaf Høyer.

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk