Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Tilegnelse

Må alle sansende væsner
finde lykken og årsagen til lykken,
må de alle blive fri for lidelser og årsagen
til dem, og må de få glæde og storslået ligevægt
uden at de knytter sig til hverken venner eller fjender.
Er der mon nogen, som på trods af mine begrænsninger
og fejl, har fået en smule gavn af dette netsted, da
tilegner jeg denne gavn til alles frigørelse.
Må  lykken  aldrig  mangle.
Vær dit eget lys.

 

  Tilogaards netsted er blevet til i en lidt lang proces, som skyldes, at jeg måtte lave det hele selv. Jeg har ikke råd til at få nogen til at lave den. Hjemmesiden er udtryk for, hvad jeg plejer at sige, når jeg underviser, selvom jeg plejer at sige endnu mere. Jeg har både prøvet at udtrykke min egen erfaring med Karma Kadjy systemet samt præsentere det i sin klassiske ramme, sådan som jeg har lært det. Jeg har også villet sætte denne erfaring i sammenhæng med, hvad jeg ellers har lært af mit liv. Jeg ville ingen erfaring have at formidle uden mine gavmilde Lama’er, som har vejledt mig siden 1977. En meget stor tak til Shamarpa, som inspirerede mig til at gennemføre projektet og som altid viste både basis, vej og mål. Især hans forståelse for enkelheden i Dharma’ens kompleksitet har været min ledetråd. Kalu Rinpotje, Gendjyn Rinpotje og Tenga Rinpotje er også døde, og jeg savner dem forfærdeligt. Disse tre mestre gennemskuede alt, rummede alt og var altid både blide og kontante. De udstrålede altid kærlighed, viste Dharma’ens mangfoldighed og udpegede Bodhicitta. Disse 4 kolossalt intuitive mestre har i særlig grad været min inspiration og kilde.

  Jeg har fået feed back og kritik fra flere sider, især har jeg været glad for bidragene fra Lama Yangdak (Max Pedersen), Claus Hermannsen og Helge Krogsgaard, som også har bidraget med fotos. Tak også til fotograferne: Bent Høyer, Thule Jug, Rüdiger Findeisen og de andre fotografer samt NetObjects Fusion programmet,  som ligger til grund for hjemmesiden. Også en varm tak til hele det danske folk, som ved sin gavmilde folkepension er blevet mine sponsorer og støtter.
 

Click here to get to the top      

Tusind tak alle sammen,  Lama Olaf Høyer   

Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Dzambhala, den nordlige af de 4 retningers konger


 Billedet foroven er ‘Dzambhala’  på et vægmaleri ved Rumtek klosteret i Sikkim malet af Rigzin Lhadipa. Dzambhala er den nordlige konge blandt  de 4 retningers konger, en mytologisk vogter (nødjin) af Dharma’en, som sørger for og vogter over alles velfærd. Foto: Lama Olaf Høyer.                           

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk