regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.
 

Klik her for artiklen som PDF fil til udskrift af god kvalitet.    27. oktober, opdateret 28. oktober 2019.  

 

Shamar Mipham Gargyi Wangtjuk Rinpotje

er navnet på den nye 15. inkarnation af Shamarpa

De to Karmapaer mødtes også i Frankrig i 2018. Fotograf ukendt.

Nu har de gjort det igen       
de to Karmapa'er har udsendt en fælles bøn for den nye Shamarpa Tulku

 

 Der er flere nyheder i denne begivenhed.  De to  Karmapa'er har mødtes igen. Det er deres andet møde, så vidt vides, siden sidste års meget omtalte første møde, også i oktober måned. Der har ellers ikke været nyt om deres forhold til hinanden siden det møde.
                        (Læs om det første møde her)

 Karmapa Thaye Dordje har åbenbart også overbevist Ogyen Dordje om, at den lille dreng Thugsey, Thaye Dordje's søn, er den faktiske   Tulku  af  den 14.  Shamar Rinpotje.
                        (læs om den nye Shamarpa her)

 Og de to Karmapa'er har i fællesskab skrevet en langt livs bøn for den lille dreng.

 Endelig kan man sige, at Ogyen Dordje tilsyneladende har det godt. Mig bekendt er denne begivenhed den første, som Ogyen Dordje har deltaget i, siden februar 2019. Han har altså også været i Europa uden at lave et program for sine tilhængere noget sted i vores verdensdel.
                                            (Det kan vi så undre os lidt over.)

Klik her for toppen af siden

 

 

Store fremskridt og flere problemer i forholdene

 Det er mange ting på en gang. Men der er intet nyt om, hvorledes de to har tænkt sig at gå videre i deres samarbejde. Der er heller intet nyt om, hvorledes de vil forholde sig sammen til  forskellen mellem dem. Thaye Dordje udnævnte sig selv til at være den 16. Karmapa's genfødsel. Det var hans allerførste talte ord som lille. Ogyen Dordje derimod, kan ikke huske sit tidligere liv, men blev udpeget af Situ Rinpotje, en vigtig   Karma Kadjy Lama fra  Kham.
 

 Denne forskel på de to bekymrer dem åbenbart ikke i deres offentlige udtalelser, men de har på den anden side endnu ikke udtalt sig om det sammen. De har dog hver især berettet deres egen historie ved flere lejligheder. Så der mangler en løsning. Ellers kan de ikke være lige. Men det skal de måske heller ikke være?

Thugsey - 'hjertebarnet' med mor Rinchen Yangsum hos Le Bost oktober 2019. Den lille dreng er den nye Shamarpa med navnet  Shamar Mipham Gargyi Wangtjuk Rinpotje, foto: Thule Jug.
Nå, ikke blot er de to mødtes. Og vi har fået en langt livs bøn.
 Vi har også fået Shamar Rinpotje's nye navn. Han skal hedde  Mipham Gargyi Wangtjuk.
 (Billedet viser den nye Shamarpa, hvor han ses sammen med sin mor Rintjen Yangzom under et besøg i Le Bost, oktober 2019.)

Disse mange nyheder på en gang virker som en vældig progressiv udvikling. Men der er stadig en langt rejse, før vi får udredet de to Karmapa'er. Der er ikke kun den omtalte forskel på de to. Der er også Ogyen Dordje's mange  kinesiske forbindelser, både på Taiwan og fastlands Kina.  (Link: artikel fra ‘Market:’  Buddhist soft power - Chinese style.) Der er et meget stort spørgsmål, om han kan benytte disse forbindelser til noget gavnligt for alle.
 Flere af disse forbindelser har ikke blot et udtalt godt samarbejde med den kommunistiske regering over det kinesiske imperium, men har også vist sig korrupte. Disse forbindelsers aktiviteter i Indien har benyttet sig af bestikkelse og manipulation for at fremme den kinesiske hensigt om en forenet verdens omspændende buddhisme med de kinesiske buddhister som ledere og i afhængighed af Kina's nuværende styre.
                        (Læs her om Ogyen Dordje’s problemer)
 

 Det er meget indviklet, så hvad vil Ogyen Dordje gøre, nu han har vundet sig en vis uafhængighed i USA? De mennesker, som skulle hjælpe ham, er vist ikke meget bevendt. I hvert fald ikke dem i Indien.
  Der er mange rygter fra især Dharamsala i Indien, hvor den tibetanske eksil regering holder til sammen med  Dalai Lama;  Ogyen Dordje's organisationer, både Garchen Trust og Tsurphu Labrang, mistænkes for at give både de ledende medarbejdere i disse organisationer rig lejlighed til personlig berigelse, samt lejlighed til at bestikke de lokale myndigheder på steder, hvor organisationerne er virksomme.  Det er ikke den type fremfærd, som vi er tilhængere af her i Vesten. Det er faktisk også forbudt i Indien.
 

 Rigtigheden af disse rygter er ikke bekræftede, og de findes kun på internettet som blog indlæg fra lokale exil tibetanere. Det skal alligevel nævnes, fordi rygterne antyder, at Ogyen Dordje er meget utilfreds med sine egne organisationer, som gang på gang har bragt ham i fedtefadet. 
 Desuden er der ingen, som har indledt injurie sager mod rygtesmedene. Men bid venligst mærke i, at når sådanne rygter spredes, og ingen reagerer, kan det både skyldes, at man ønsker at tie rygterne ihjel; eller at man ikke er i stand til at ryste mistankerne af sig, fordi de har noget på sig. Det er faktisk meget alvorlige anklager. Til gengæld har disse påstande ikke interesseret politiet. Politiet har haft travlt med en anden sag, som involverer de samme mennesker.
 

 Der kører  en  retssag om millioner af kroner sorte penge, som Ogyen Dordje’s fond Garchen Trust har holdt skjult for skatte myndighederne og den indiske valuta kontrol.  Intet tyder på, at Ogyen Dordje har forårsaget denne skandale, men som formand for sin egen fond, står han alligevel med ansvaret. Tilsyneladende var de skyldige de ledende medlemmer af Garchen Trust. Derfor må rygterne om deres korrupte indstilling til tingene nævnes, selvom rygterne ikke er blevet verificeret. De må i hvert fald være ansvarlige for denne sag.
 

 Tilsyneladende har Ogyen Dordje ved at flygte til USA også bragt sig selv uden for disse menneskers indflydelse og indirekte kontrol. Men Ogyen Dordje bliver sikkert nødt til  at reformere sine organisationer og fjerne alle uheldige elementer, som blot laver problemer for ham, for at bringe orden i hans eget hus. Hvis han af en eller anden årsag er ude af stand til at reformere organisationerne i Indien, må vi formode, at han bliver nødt til at danne helt nye organisationer i USA, Asien og Europa.
  Det bliver langt sværere for ham, vil jeg tro, at bringe orden i sine kinesiske forbindelser,  Tsurphu Kloster med flere i  Tibet, og hans forhold til både det officielle Indien og Kina.
 

 Men alt i alt ser hele situationen slet ikke så dårlig ud nu som for blot et par år siden. Men som sagt, der er stadig mange vanskeligheder.
 Imidlertid er det vigtigste måske, at Ogyen Dordje tilslutter sig Thaye Dordje’s vurdering, at den lille Thugsey er den nye Shamarpa. Så det er i sig selv måske den største nyhed. Der er to Karmapa’er;  og der var  to Jamgon Kongtrul;  men der skal i fremtiden åbenbart kun være én Shamarpa. Det er der givetvis nogle, som bliver sure over. Men vi andre kan glæde os. Selvom Ogyen Dordje fortsat har mange problemer, har han slået ind på en progressiv kurs. Forsætter Ogyen Dordje i denne retning, skal alle hans problemer sikkert blive løst. Sandsynligvis på overraskende måder.


   Læs her Ogyen Dordje’s tale (uddrag fra video talen ved Mønlam ceremonierne februar 2020; PDF fil).


   Læs også om det 3. møde mellem Thaye Dordje og Ogyen Dordje (december 2023).

Klik her for toppen af siden

 

Læs også om Ogyen Dordje's problemer her.

Læs om deres første møde her.

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Read this paper in English

 

Thugseyla og mor; 20 august 2020. Foto fra Karmapa's netsted.

Thugsey og mor, august 2020.

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk