Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at ĂĄbne indholdslisten

Klik her for den næste side

 klik her for udskrift af god kvalitet (PDF)          

De 51 samskaras


  11 gode samskaras (aktive sindslige komplekser):


                   1.    tillid, tro, overbevisning om sandhed og værdi,
                            baseret pĂĄ forstĂĄelse.

                   2.    samvittighed, menneskelig ægthed og integritet.

                   3.    modenhed, færdighed til at gøre det rette, nemt og naturligt.

                   4.    ligevægt (bĂĄde i betydningen mental ligevægt og upartiskhed = ligelighed).

                   5.    skam (som forebygger negativitet), ordret: rødmen.

                   6.    anstændighed.

                   7.     fri for tilknytning til behag.

                   8.    fri for vrede.

                   9.    fri for dumhed.

                10.    fri for at skade andre  (i kraft af medfølelse, sanskrit:  karuna),
                            fri for modvilje. Ikke-vold  (sanskrit:  ahimsa).

                 11.    flid,  iver  til at gøre positive ting  (kushala).
   

  Click here to get to the top


  6 vigtige kleshas (sindsgifte eller slør, sanskrit: avaranas):


                  1.    avidya, uvidenhed  - man kender ikke (den betingede verden =) samsara's
                                 og
  (frigørelsen & oplysningen =) nirvana's  natur,
                                 har ukendskab til  karma og kender ikke forskel pĂĄ forvirring,
                                 (moha) og afklarethed (Bodhi(klik for ordforklaringen :
  klesha).

                  2.   lobha, begær, tilknytning til  a) sansenydelser, ting og
                                 b) meditations-tilstande i form - og formløse verdener  (Trikloka).

                  3.    dosa, vrede, aggression.

                  4.    stolthed, arrogance, ingen respekt for andre.

                  5.    tvivl, usikkerhed overfor, hvad der er sandt i livet, hvilket medfører
                                  ubeslutsomhed
                                  (i en anden udlægning af dette punkt nævnes resultatet af tvivlen,
                                             nemlig verdslighed og misundelse
  )


                  6.    regelrethed, idiosynkrasier, stive ideer, forvrænget anskuelse.
                                  (Sanskrit: viparyasa, ordret: omvæltet anskuelse, i betydningen misforstĂĄet
                                           og misbrugt
  )

Click here to get to the top


   20 sekundære kleshas (sindsgifte eller slør, sanskrit: avaranas):


                 1.    hidsighed, irritation, opfarende temperament, kort lunte.

                 2.    hævngerrighed, nag.

                 3.    spydighed, hĂĄn, nedgøren.

                 4.    sadisme.

                 5.    misundelse, jalousi.

                 6.    hykleri, svindel, bedrag, falskhed.

                 7.    skin-hellighed, pĂĄstĂĄet siddhi-besiddelse   (særlige psykiske evner)
                          selvom der ikke er  siddhi.

                 8.    ingen skam-følelse.

                 9.    ingen anstændighed.

              10.    skjule sine fejl for sig selv og andre.

              11.     nærighed.

              12.    indbildskhed, selvglad, selvbedragerisk.

              13.    manglende tillid til sandhederne om Dharma'en, karma, frigørelse og
                          oplysning. NĂĄr sammenhængene ikke er undersøgt godt nok, er der tvivl tilbage.

              14.    dovenskab.

              15.    manglende samvittighed.

              16.    glemsomhed.

              17.    manglende ĂĄrvĂĄgenhed eller opmærksomhed, sanskrit:  smriti.

              18.    sløvhed eller uklarhed.

              19.    rastløshed eller uro i sindet.

              20.    adspredthed.

                     [De sidste 4 er  forhindringer (tibetansk: geg for meditation]

Click here to get to the top


    5 vedvarende tilstande (tilstande, som foregĂĄr samtidigt
                                          med enhver anden sindstilstand):


                med begreb  1.    allerførst er der tiltrækning fra sanse genstande, som derpĂĄ
                                                vækker sindets engagement,
                                                hvilket sĂĄ frembringer følelse,  sanskrit:  vedana, som gør,
                                                at nĂĄr noget opleves, mærker man
                                                behag, ubehag eller neutralitet ved det  (i den 2. skandha)
                                           
                med begreb 2.    opfattet sansning ( sanskrit:  djñeyas - herunder tanker, begreb og skelnen,
                                                                 nĂĄr de er sanse-genstande for sindets reaktive behandling af oplevelser

                                                             i flere gennemløb af de 5 skandha’er
),
                                                 hvor man  genkender  oplevelser, eller prøver pĂĄ det,
                                                 sanskrit:  vidjñaptis:    a) med navn, karakteristik
                                                 og  b) uden ditto  (f. eks. ved samadhi, meditativ trance
                                                             - eller ved ukendskab til emnet  - eller ved mentale handikap
).
                                          
                uden begreb 3.    (men alligevel en tilstandopfattelse, nĂĄr sindet fokuserer pĂĄ
                                                 sanse-genstande eller forbinder sig med ting  (ogsĂĄ tanker)
                                                 uden begrebs-dannelser  (at fatte uden begreb - eller blot nysgerrig).
                                           
                 med begreb  4.    opmærksom forbindelse, sindet forbinder sig
                                                 med oplevelserne.
                                           
                 med begreb  5.    kontakt (sanskrit:  sparsa) mellem sanse-evne,
                                                 sanse-genstande og bevidsthed  (i den første skandha)
                                           
                  Disse 5 vedvarende tilstande er pĂĄ forskellig mĂĄde forbundet med de enkelte
                 skandha’er, men de tilhører samskaras gruppen alligevel ved at være sinds
                 tilstande.

Click here to get to the top


    5 tilstande som fastslĂĄr meditations-genstanden:

              (i forbindelse med  shamatha / shinĂ© meditation)

                 1.    hensigt om meditation, ønske om opnĂĄelse af færdighed.

                2.    interesse for meditation, indsats.

                3.    ĂĄrvĂĄgent ĂĄndsnærvær, sindighed  (sanskrit:  smriti  - tibetansk: drenpa).

                4.    samadhi, meditativ fordybelse, yogisk trance, stabil samadhi.

                5.    forstand, fatning  (manovidjñana).

Click here to get to the top


   4 tilstande, som bĂĄde kan være positive eller negative:


                 1.    søvn.

                2.    fortrydelse.

                3.    overfladisk undersøgelse, iagttagelse  (f. eks. pĂĄ afstand).

                4.    detaljeret undersøgelse, iagttagelse.


Anandachakra - logo for Tilogaard

       Mipham Rinpotje skriver i bogen ‘Gateway to knowledge’: 
     Man bør imidlertid forstĂĄ, at der findes et overordentligt stort antal forskellige [samskaras], som for eksempel sorg og opløftethed, besvær og smidighed, tĂĄlmod  [kshanti]  og utĂĄlmodighed og sĂĄ videre, som er resultatet af de forskellige typer tilknytnings mønstre ved ængstelse, opfattelse og sĂĄ videre.”   (Gateway of Knowledge, bind 1, side 30)

      Læs ogsĂĄ om:  de 8 verdslige dharma’er

     Læs ogsĂĄ artiklen:  Hvad er en oplevelse
     Click here to get to the top


 

 

Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her.

 

lykkebringende dharmahjul

 

 

lykkebringende fisk

 

 

lykkebringende konkylie

 

 

lykkebringende lotusblomst

 

 

lykkebringende vase

 

 

lykkebringende parasol

 

 

lykkebringende sejrsbanner

 

 

lykkebringende uendelig knude

 

lykkebringende dharmahjul

 

 

lykkebringende fisk

 

 

lykkebringende konkylie

 

 

lykkebringende lotusblomst

 

 

lykkebringende vase

 

 

lykkebringende parasol

 

 

lykkebringende sejrsbanner

 

 

lykkebringende uendelig knude

 

 

lykkebringende dharmahjul

 

Her gĂĄr stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pĂĄ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk