regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.)          

De 51 samskaras


  11 gode samskaras (aktive sindslige komplekser):


                   1.    tillid, tro, overbevisning om sandhed og værdi,
                            baseret på forståelse.

                   2.    samvittighed, menneskelig ægthed og integritet.

                   3.    modenhed, færdighed til at gøre det rette, nemt og naturligt.
                            (Eller i en anden betydning:  smidighed  i meditation uden sløvhed eller
                              ophidselse.)

                   4.    ligevægt (både i betydningen mental ligevægt og upartiskhed = ligelighed).

                   5.    skam (som forebygger negativitet), ordret: rødmen.

                   6.    anstændighed.

                   7.     fri for tilknytning til behag.

                   8.    fri for vrede.

                   9.    fri for dumhed.

                10.    fri for at skade andre  (i kraft af medfølelse, sanskrit:  karuna),
                            fri for modvilje. Vanen ikke-vold  (sanskrit:  ahimsa).

                 11.    flid,  iver  til at gøre positive ting  (kushala).
   

  Click here to get to the top


  6 vigtige kleshas (sindsgifte eller slør, sanskrit: avaranas):


                  1.    avidya, uvidenhed  - man kender ikke (den betingede verden =) samsara's
                                 og (frigørelsen & oplysningen =) nirvana's  natur,
                                 har ukendskab til  karma og kender ikke forskel på forvirring,
                                 (moha) og afklarethed (Bodhi(klik for ordforklaringen :klesha).

                  2.   lobha, begær, tilknytning til  a) sansenydelser, ting og
                                 b) meditations-tilstande i form - og formløse verdener  (Trikloka).

                  3.    dosa, vrede, aggression, had - heraf afledt: frygt,  angst.

                  4.    stolthed, arrogance, ingen respekt for andre.

                  5.    tvivl, usikkerhed overfor, hvad der er sandt i livet, hvilket medfører
                                  ubeslutsomhed
                                  (i en anden udlægning af dette punkt nævnes resultatet af tvivlen,
                                             nemlig verdslighed og misundelse)


                  6.    regelrethed, idiosynkrasier, stive ideer, forvrænget anskuelse.
                                  (Sanskrit: viparyasa, ordret: omvæltet anskuelse, i betydningen
                                           misforstået og misbrugt)

Click here to get to the top


   20 sekundære kleshas (sindsgifte eller slør, sanskrit: avaranas):


                 1.    hidsighed, irritation, opfarende temperament, kort lunte.

                 2.    hævngerrighed, nag.

                 3.    spydighed, hån, nedgøren.

                 4.    sadisme.

                 5.    misundelse, jalousi.

                 6.    hykleri, svindel, bedrag, falskhed.

                 7.    skin-hellighed, påstået siddhi-besiddelse   (særlige psykiske evner)
                          selvom der ikke er  siddhi.

                 8.    ingen skam-følelse.

                 9.    ingen anstændighed.

              10.    skjule sine fejl for sig selv og andre.

              11.     nærighed.

              12.    indbildskhed, selvglad, selvbedragerisk.

              13.    manglende tillid til sandhederne om Dharma'en, karma, frigørelse og
                          oplysning. Når sammenhængene ikke er undersøgt godt nok, er der tvivl tilbage.

              14.    dovenskab.

              15.    manglende samvittighed.

              16.    glemsomhed.

              17.    manglende årvågenhed eller opmærksomhed, sanskrit:  smriti.

              18.    sløvhed eller uklarhed.

              19.    rastløshed eller uro i sindet.

              20.    adspredthed.

                     [De sidste 4 er  forhindringer (tibetansk: geg for meditation]

Click here to get to the top


    5 vedvarende tilstande (tilstande, som foregår samtidigt
                                          med enhver anden sindstilstand):


                med begreb  1.    allerførst er der tiltrækning fra sanse genstande, som derpå
                                                vækker sindets engagement,
                                                hvilket så frembringer følelse,  sanskrit:  vedana, som gør,
                                                at når noget opleves, mærker man
                                                behag, ubehag eller neutralitet ved det  (i den 2. skandha)
                                           
                med begreb 2.    opfattet sansning ( sanskrit:  djñeyas - herunder tanker, begreb og
                                                skelnen, når de er sanse-genstande for sindets reaktive behandling

                                                                         af oplevelser i flere gennemløb af de 5 skandha’er),
                                                 hvor man  genkender  oplevelser, eller prøver på det,
                                                 sanskrit:  vidjñaptis:    a) med navn, karakteristik
                                                 og  b) uden ditto  (f. eks. ved samadhi, meditativ trance
                                                             - eller ved ukendskab til emnet  - eller ved mentale handikap).
                                          
                uden begreb 3.    (men alligevel en tilstand)  opfattelse, når sindet fokuserer på
                                                 sanse-genstande eller forbinder sig med ting  (også tanker)
                                                 uden begrebs-dannelser  (at fatte uden begreb - eller blot nysgerrig).
                                           
                 med begreb  4.    opmærksom forbindelse eller fokus, sindet forbinder sig
                                                 med oplevelserne, sanskrit:  manaskara. Fokus kan både være sund
                                                 eller usund, afhængig af om  tilknytning er til stede eller fraværende
                                           
                 med begreb  5.    kontakt (sanskrit:  sparsa) mellem sanse-evne,
                                                 sanse-genstande og bevidsthed  (i den første skandha)
                                           
                  Disse 5 vedvarende tilstande er på forskellig måde forbundet med de enkelte
                 skandha’er, men de tilhører samskaras gruppen alligevel ved at være sinds
                 tilstande.

Click here to get to the top


    5 tilstande som fastslår meditations-genstanden:

              (i forbindelse med  shamatha / shiné meditation)

                 1.    hensigt om meditation, ønske om opnåelse af færdighed.

                2.    interesse for meditation, indsats.

                3.    årvågent åndsnærvær, sindighed  (sanskrit:  smriti  - tibetansk: drenpa).

                4.    samadhi, meditativ fordybelse, yogisk trance, stabil samadhi.

                5.    forstand, fatning  (manovidjñana).

Click here to get to the top


   4 tilstande, som både kan være positive eller negative:


                 1.    søvn.

                2.    fortrydelse.

                3.    overfladisk undersøgelse, iagttagelse  (f. eks. på afstand).

                4.    detaljeret undersøgelse, iagttagelse.


 

     Mipham Rinpotje skriver i bogen ‘Gateway to knowledge’: 
       “Man bør imidlertid forstå, at der findes et overordentligt stort antal forskellige [samskaras], som for eksempel sorg og opløftethed, besvær og smidighed, tålmod  [kshanti]  og utålmodighed og så videre, som er resultatet af de forskellige typer tilknytnings mønstre ved ængstelse, opfattelse og så videre.”   (Gateway of Knowledge, bind 1, side 30)

      Læs også om:  de 8 verdslige dharma’er

     Læs også artiklen:  Hvad er en oplevelse
      
     Click here to get to the top


 

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her.

 

 

Guden Brahma's lykkebringende hjul

 

 

lykkebringende fisk

 

 

lykkebringende konkylie

 

 

lykkebringende lotusblomst

 

 

lykkebringende vase

 

 

lykkebringende parasol

 

 

lykkebringende sejrsbanner

 

 

lykkebringende uendelig knude

 

Guden Brahma's lykkebringende hjul

 

 

lykkebringende fisk

 

 

lykkebringende konkylie

 

 

lykkebringende lotusblomst

 

 

lykkebringende vase

 

 

lykkebringende parasol

 

 

lykkebringende sejrsbanner

 

 

lykkebringende uendelig knude

 

 

Guden Brahma's lykkebringende hjul

 

 

lykkebringende fisk

 

 

lykkebringende konkylie

 

 

lykkebringende lotusblomst

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk