regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

De 5 Buddhafamilier

 

  De 5 Buddhafamilier bringer flere komplekse  sammenhænge i system og danner grundmodellen for de fleste  Mandala'er.
  (I visse sammenhænge bytter Buddha og Vadjra familierne plads. I  Kalachakra  Tantra  er der en ekstra Buddha-familie. Så det du ser her, er det almindelige system i de fleste Mandala'er.)
  Det er især til  sadhana eller ‘praksis’ - at man anvender de 5 Buddha familier til at gruppere  Buddha aspekterne. De her omtalte 5 Buddha’er er altså overhovederne for de 5 familier. Buddhafamilie hedder  Buddhakula  på sanskrit.

 
  Buddhafamilierne  befrier  og giver  indsigt til en række emner. For eksempel de lidenskabelige følelsers (skt.:  kleshas) forvandling til intuitiv  vished  (skt.:  djñana)Skandha’erne befries for  tilknytning  og  identifikation, hvorved oplevelses processerne ikke længere forstyrrer, men manifesterer sindets iboende klarhedens vished  (skt.:  pradjña). Disse forvandlinger sker først ganske langsomt, delvist og indfølende på dit eget  sind  i kraft af  styrken  ved din sadhana. Denne udvikling afhænger både af mesterskab i samadhi (dhyana) og i din evne til at anvende anskuelsen under din meditation.
  Gradvist vil du således kunne vænne dig til muligheden for befrielse, mens du mediterer og  visualiserer  Buddha aspekterne under  mantra  recitation.
  Selve befrielsen kommer ganske pludseligt, er alt-omfattende og vil måske indtræffe udenfor en meditativ sammenhæng. Ingen har kontrol over indsigt og befrielse; det er noget som sker — eller udebliver — af sig selv. Det sker, når sindet  genkender  sig selv.

De 5 familiers symboler på en Mandala; nederst er øst, øverst er vest:

De 5 Buddhafamiliers symboler og farver placeret som de findes i de fleste Mandalaer. Dharmahjulet i midten er Buddha familien; tegning af Gerard Muguet


 
  Familierne har følgende navne og placering på billedet:   

 Vadjra

for neden

betyder

 lyn- eller diamant-scepter

 Ratna

til venstre

betyder

 ædelsten eller juvel     

 Lotus

for oven

er selvfølgelig

 en lotus blomst         

 Karma

til højre

betyder

 handling                 

 Buddha

i midten

er

 familiernes familie     

 
 

      Familierne består af mange Buddha-aspekter.
              Hver familie har et overhoved, som hedder:

 Akshobhya

betyder

 Urokkelig         

 Ratna-sambhava

betyder

 Juvel-kilden         

 Amitabha

betyder

 Lys-uden-Grænse     

 Amogha-siddhi

betyder

 Opnår-Alt         

 Vairocana

betyder

 Oplyseren         

 

Click here to get to the top

 

Tilogaard Meditationskoles logo. Et Dharmahjul omgivet af en stråleglans og de to knælende hjorte, symbolsk for Sarnath Dyrehave, hvor Buddha Sakyamuni underviste første gang.

Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her

De 5 Buddha familiers centrale Buddha'er, fra venstre: Akshobya, Ratna Sambhava, Vairochana, Amitabha og Amoghasiddhi.

 Herunder et skema med den systematiske symbolik for familierne.

 Den øverste bjælke angiver familierne. Den lodrette række angiver symbolikken.
 

 FAMILIER :

 VADJRA

 RATNA

 LOTUS

 KARMA

 BUDDHA

 SYMBOL

 VADJRA

 ÆDELSTEN

 LOTUS

 FLAMME-SVÆRD

 DHARMA-HJUL

 BUDDHAER
  (Buddhaer)

AKSHOBHYA

 RATNA-SAMBHAVA

AMITABHA

AMOGHA-SIDDHI

VAIROCANA

 FARVE

 BLÅ

 GUL

 RØD

 GRØN

 HVID

 ELEMENT
  (elementer)

 VAND

 JORD

 ILD

 LUFT

 RUM 
 (plads til alt og allle)

 SKANDHA
  (skandha)

 FORM

 FØLELSE

 OPFATTELSE
af indtryk med fortolkning

 MENTAL REAKTION fra vilje, erfaringer, begreb, lidenskab og vaner

 BEVIDSTHED

 LIDENSKAB
  (kleshas)

 VREDE

 STOLTHED

 BEGÆR

 MISUNDELSE

 UVIDENHED
avidya

 INTUITIV VISHED
 (djñana)

 SPEJL-LIGNENDE

 LIGHEDEN

 SKARP SKELNEN

 ALT-UDFØRENDE

 ALTGENNEM-
 TRÆNGENDE

 KOMPAS

 ØST

 SYD

 VEST

 NORD

 MIDTEN

RETNING   (set fra midten af en  mandala)

 FORAN

 TIL HØJRE

 BAGVED

 TIL VENSTRE

 MIDTEN

AKTIVITET 

 TÆMNING
af tilknytning
 og identifikation

 BERIGELSE
 ved samling af
 punya & pradjña

 PÅVIRKNING
 ved maitri
 og karuna

 KRAFT TIL FORVANDLING
  'kontrollerende'

 ALTSAMMEN
 ALLE VEGNE
  SAMTIDIGT

 

Bodhisatva krone eller diadem. De 5 ædelstedn på kronen symboliserer de 5 Buddhafamilier.Billedet  til venstre viser en typisk krone eller diadem, som traditionelt pryder Bodhisatva’ers
hår.  De 5 ædelsten  symboliserer de 5 Buddha-familier. Kronen  er en guldkransAvalokitesvara tangkha, udsnit. Maleri på Tilogaard., som kun går delvist rundt om hovedet. På guldets hjørner findes påknyttede silkebånd til at fæstne kronen med en knude i nakken. Almindeligvis ses disse silkebånds ender ligesom svæve ved Bodhisatva’ens hoved eller falde ned - som var de lavet af en stille brise - over torsoen. Billedet til højre viser en sådan opbundet krone på Avalokitesvara’s hoved. Han har andre smykker indvævet i toppen af håret. Han bærer de 5 visdoms Buddha’er som smykke på hovedet, fordi Bodhisatva’en har mestret deres gebet, så Avalokitesvara udtrykker på den måde alle de andre Buddhafamilier oveni sin egen, Lotus Familien.

 

Dobbelt dordje eller visvavadjra; design fra Nepal af ukendt kunstner.
    Billedet for oven  viser 5 sammensatte vadjra'er,  visvavadjra.  De 4 vadjra'er  og cirklen i
    midten  symboliserer  de 5 Buddha-familier.  Visvavadjra'er  ses typisk  som bund  for en
    Mandala  og i Mandala'ens  omkransende mur  af ild,  hvor lyn  og  5  farvet  ild  kommer
    ud af  de 5 dragers  munde  i midten,  som er symboliseret  ved cirklen,  mens de 4 andre
    vadjra'ers  20  dragemunde  udspyer  et  net  af elektriske lyn  bag flammerne.  Ildmuren
    består således  af tusindvis af sådanne  visvavadjra'er,  ved siden af  og ovenpå hinanden.
    Dette billede  for oven  er  to  dimensionalt,  mens  visualiseringen  er  3  dimensional,  så
    hver vadjra  har 5 drage hoveder  med lyn som tunger, der i buer mødes i et fælles punkt -
    selvom billedet kun viser  3 sådanne  for hver vadjra.  Billedet er  en visualiserings støtte.

 
 

 
 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk