regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Klik her for PDF fil til udskrift af høj kvalitet - eller til at gemme på din computer.24. maj 2021, opdateret den 16. april 2022.  

 

Den 'alternative' 17. Karmapa Ogyen Dordje anklages for voldtægt og manglende børnepenge
 

Han er angiveligt far til et barn med en tidligere nonne

Den tidligere nonne fik US$ 700.000 af ham, men hun vil have mere

Læs sidste nyt på dette link  (16. april 2022.)  

Ogyen Dordje, 2021. Ukendt fotograf.

 

Der var angiveligt tale om et hemmeligt ægteskab, hvor den 'alternative' 17. Karmapa   Ogyen Dordje  (se billedet) officielt fortsatte som  munk, skønt han havde erotiske forhold og stiftede en familie i skjul og gemte familien væk i et afsides hjørne af Vancouver Island i British Columbia på Stillehavs kysten af Canada. Til dette formål havde Ogyen Dordje sendt sin elskerinde 700.000 US dollars, påstås det af den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han i Canada. Pengene skulle angiveligt bruges til køb af et hus til hende og barnet i British Colombia samt en vielsesring. Der skulle de tre så bo i hemmelighed, skjult fra offentligheden, mens Ogyen Dordje officielt boede i New Jersey i USA. Det var angiveligt elskerinden Vikki Hui Xin Han's forventning. Men Ogyen Dordje kom aldrig til Vancouver Island og opdyrkede heller ikke et hyggeligt familieliv med hende. Tilsyneladende forduftede romantikken derfor.

 Ogyen Dordje's angiveligt hemmelige hustru har nu anlagt retssag mod Ogyen Dordje i Canada for at få både børnepenge og hustru bidrag efter canadisk lov. Tilsyneladende er påstandene ikke helt hen i vejret. Der er tidligere blevet rapporteret rygter på Taiwan om et sådant forhold, men uden beviser eller fakta til at bakke sagen op. Og uden navne. Derfor har vi ikke på Tilogaard rapporteret om det. Men nu kommer der en retssag eller et retsligt forlig, og der er fremsat alvorlige beskyldninger offentligt af en kvinde, som vedstår sine klager med sit navn.
 

 Ogyen Dordje benægter ikke, at han har givet det angivne beløb til den tidligere nonne. Og han plejer ikke at give beløb i denne størrelsesorden til blot værdigt trængende. Så vidt vi ved her på Tilogaard. Det tyder unægtelig på, at han gerne ville tage et vist ansvar, men han vil altså ikke tilstå noget offentligt. Ak ja, alting bliver altid så kompliceret for Ogyen Dordje. Angiveligt skulle de to havde været i tæt kommunikation via email og telefon, hvor de udvekslede kærligheds erklæringer og så videre, påstår Vikki Hui Xin Han. Så hendes påstand om et ægteskabs lignende forhold beror på denne kommunikation og ikke på særlig meget fysisk samvær. Forholdet ophørte i 2019, siger hun, og sagen om børnepenge blev indgivet til retten samme år. Det nye er, at hun også ønsker et hustru bidrag. Samt at det først er nu, at sagen kommer til offentlighedens kendskab.
 

 Uanset hvad der er op og ned i denne sag, er dette en skandaløs tragedie. Og endnu et problem i rækken af mange problemer for Ogyen Dordje. Desuden er der måske også en svigtet og lidende ungmø i kærligheds sorg og frustration med et barn, som ingen far vil vedkendes. Men det kan en DNA prøve vel afgøre ret nemt, altså hvem der er far til barnet. Men så er der det med voldtægt. Det er meget alvorligt. Men den tidligere nonne vil ikke kompenseres for det eller have Ogyen Dordje dømt for det heller. Alligevel tøver hun ikke med at anklage ham. Det er ret påfaldende.
 

 Det er ikke umiddelbart indlysende, om der er tale om bagvaskelse af Ogyen Dordje, eller om Vikki Hui Xin Han virkelig har noget at klage over. Men hun fremstår offentligt med navns nævnelse, så hun risikerer også skandale og bagtalelse og offentlighedens foragt. Hvis hun taler usandt. Påstanden om voldtægt er meget alvorlig og kan blive Ogyen Dordje's endeligt som en åndelig leder. Det er vel derfor, at ingen tibetanske medier endnu har omtalt sagen. For det er meget slemt. Kun Dharma magasinerne 'Buddhist Door' i Hongkong og 'Tricyle' i USA har bragt artikler om skandalen.

 At forlede en nonne til at opgive sine løfter er også ret alvorligt i en buddhistisk sammenhæng. Men selvom der ikke er kød på disse to påstande, er det ikke spor godt at prøve at stikke af fra en faderskabs sag. Men det er selvfølgelig muligt, at Ogyen Dordje ikke er far til barnet. Men hvorfor så betale de mange penge?
 Påstanden om et ægteskabs lignende forhold er ret akademisk, bortset fra de eventuelle økonomiske forpligtelser, som et sådant forhold naturligvis indebærer. Men endnu ved vi ikke, om der er hold i noget af det.

 Som udgangspunkt må Ogyen Dordje anses for  uskyldig, indtil noget andet er bevist. Men det er utvivlsomt, at han står anklaget og er en mistænkt mand - nu ikke blot for   skattesvig i Indien, men også i en anløben faderskabssag. Og hans omdømme er nu besudlet af mistanker om seksuelt overgreb, løgn og brud på munkenes rodløfter om cølibat. Hvordan kunne dette ske?
 

 Sagen er altså på ingen måde bevist eller fuld af fakta. Ogyen Dordje og Vikki Hui Xin Han har kun været sammen fire gange i en to årig periode. Hvordan kan hans elskerinde så påstå et slags 'ægteskab'? Og Ogyen Dordje har ikke anerkendt et faderskab heller.

Klik her for toppen af siden

 

 Hertil kommer, at den forsmåede elskerinde Vikki Hui Xin Han påstår, at hun blev voldtaget i deres første erotiske forhold, men at forholdet efterfølgende blev 'romantisk.' Det er jo en meget mærkelig udtalelse. Forholdet var altså til at begynde med et overfald uden samtykke, hvorpå der efterfølgende - og åbenbart med tilbagevirkende kraft - alligevel blev givet samtykke. Selvom det forekommer lettere besynderligt, er der adskillige voldsramte kvinder, som kan berette om noget lignende, når de er - eller var - forelskede i manden, som overfaldt dem og udsatte dem for tvang. Så påstanden er ikke urealistisk eller uhørt - den er imidlertid meget alvorlig. Anklagen om voldtægt vil nu hænge på Ogyen Dordje, ligesom en voldtægts anklage blev hægtet på  Sogyal Rinpotje  førhen. Men denne anklage vil ikke blive behandlet af domstolen i Canada, så en mistanke om voldtægt vil blive en permanent følgesvend, med mindre Ogyen Dordje på en eller anden måde får fjernet påstanden. Men det bliver svært, for en voldtægt er en voldtægt - også selvom kvinden bagefter tilgiver overfaldet og overfaldsmanden.

 Det korte af det lange er dog, at der ikke er rejst sigtelse om voldtægt. Sagen drejer sig alene om børnepenge og hustru bidrag. Og så drejer sagen sig naturligvis i høj grad også om begge elskeres sociale omdømme og dermed fremtids muligheder.
 Alene anklagen mod Ogyen Dordje vil sandsynligvis betyde, at han aldrig kan overtage Dalai Lama's rolle som et spirituelt samlingspunkt for tibetanerne, som der ellers har været kræfter, der forsøgte at bevirke. Det var vist heller ikke en rolle, som Ogyen Dordje brød sig om at skulle spille. Men det er ikke til at vide, hvad sagen vil betyde for ham som overhoved for hans afdeling af Karma Kadjy traditionen. Det vil vel vise sig sidenhen.

 Foreløbig lader det til, at alle holder vejret og beder til, at anklagen er falsk og et forsøg på penge afpresning. Og penge vil den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han jo meget gerne have, men alting tyder unægtelig på, at Ogyen Dordje er far til barnet. Det med voldtægt får måske lov til at forpeste atmosfæren omkring Ogyen Dordje, uden rigtig at blive afklaret, selvom det muligvis er en løgn, som var tiltænkt at lægge pres på ham. Men det er svært at bedømme, fordi vi kun har rets dokumenterne at gå ud fra. Hverken Vikki Hui Xin Han eller Ogyen Dordje har udtalt sig endnu. Der er en larmende tavshed.

 Højesteretten i British Colombia i Canada har tilladt, at sagen kommer for retten. Både faderskabs sagen og påstanden om et ægteskabs lignende forhold. Sagen skal starte om et års tid i april 2022. Sagens fakta består af emails, logning af telefon opkald og den store penge overførsel.
 I følge traditionel tibetansk opfattelse er det noget nær en katastrofe, at en så højt rangerende Lama som en  Karmapa  må stå anklaget for en domstol ved sin egen person. Der er derfor udsigt til, at 'man' vil gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå at Ogyen Dordje skal møde op i retten. Det vil rent praktisk sikkert betyde, at man vil søge et retsligt forlig. Detaljerne i et sådant forlig vil sandsynligvis forblive mørklagte. Men nu får vi se - og måske høre. Der er lang tid til april 2022.
 

Læs om det her        (CBC, Canada).

Læs om det her    (Daily Mail, UK).

Læs om det her      (Tricycle, USA).

Læs rets dokumentet her    (The Supreme Court of British Columbia).

Klik her for toppen af siden

 

 

 

         BAGGRUND:

 Ogyen Dordje blev udnævnt som 7 år gammel knægt fra Amdo til at udfylde rollen som den 16. Karmapa's genfødsel - en såkaldt Tulku. I følge den 13. Dalai Lama's rangliste for betydningsfulde Tulku'er i Tibet og omegn, er Karmapa’erne nummer tre. Kun overgået af Dalai Lama'erne - som jo var konger af Tibet - og Panchen Lama’erne fra Tsang, som spillede en særlig rolle i Gelug traditionen - Dalai Lama's tradition. Så blandt tibetanerne spiller Karmapa'erne en særlig rolle. Før 1642 blev Karmapa'erne anset for de mest betydningsfulde Lama'er i Tibet, fordi de var de første til at danne en Tulku linje af genfødsler flere hundrede år forinden, hvor Karmapa udnævnte sig selv som lille barn, fordi han kunne huske sine tidligere liv. Dengang var de næsthøjeste Lama'er Shamarpa'erne. Men med den mongolske invasion af Tibet i 1640 blev Dalai Lama konge (i 1642), og Karma Kadjy traditionen blev generelt undertrykt. Den værste skurk i disse begivenheder var dog ikke den daværende 5. Dalai Lama, men den mongolske konge Gushri Khan, som invaderede Tibet med sin hær.

 I 1992 anerkendte den daværende 14. Shamarpa den lille dreng Thaye Dordje som den 'klassiske' Tulku af den 16. Karmapa. Der var således meget usædvanligt to inkarnationer af Karmapa. Shamarpa mente, at udnævnelsen af Ogyen Dordje var politisk bestemt. Dels for at imødekomme det kommunistiske kinesiske imperium, som er besættelsesmagten i Tibet, samt for at promovere Situ Rinpotje, den højtstående Karma Kadjy Lama, som havde udpeget Ogyen Dordje. Det var dengang ret tydeligt, at Situ Rinpotje ved denne udnævnelse ville tilsidesætte Shamar Rinpotje og gøre ham ligegyldig og uden indflydelse, selvom Shamarpa'erne traditionelt rangerer højere end Situpa'erne i vores tradition. Det er naturligvis for os danskere ret middelalderligt det hele, men det er en vigtig politisk og religiøs virkelighed i hele det tibetanske kultur område. Historien om de to Karmapa'er udredes i en anden artikel (Læs på dette link, hvorfor der er to Karmapa'er).

 Fordi den nuværende Panchen Lama blev bortført som lille dreng og nu lever et ukendt liv et eller andet sted i Kina, er den 17. Karmapa blevet den næstvigtigste Lama efter Dalai Lama i tibetansk traditionel tankegang. Ikke kun blandt eksil tibetanerne, som lever i landflygtighed i Indien og andre steder efter oprøret mod den kinesiske besættelsesmagt i 1959 – men for alle tibetanere og mongoler. Det passer derfor den kinesiske besættelsesmagt fint, at der er så stor ballade om Karmapa'erne. I mellemtiden har kommunisterne i Kina udpeget deres egen Panchen Lama, som dog ikke nyder anerkendelse blandt tibetanerne. Han opholder sig derfor for det meste i Beijing. At Ogyen Dordje nu laver skandale (igen), betyder ikke noget for det kommunistiske kinesiske imperium. Det er kun godt for lederne i imperiet, når nogen eller noget skaber splittelse blandt tibetanerne.

 Den 'klassiske' 17. Karmapa  Thaye Dordje  har ikke oplevet den slags problemer, som plager Ogyen Dordje. Thaye Dordje blev ikke 'fundet,' men udpegede sig selv som lille purk. Han blev ikke adopteret af det kommunistiske kinesiske imperium som Ogyen Dordje, men blev smuglet ud af Tibet uden at blive opdaget af det onde imperium som lille dreng. Han giftede sig ikke i hemmelighed, men i fuld offentlighed. Vel at mærke efter han havde opgivet sine munke løfter og var blevet lægmand. Så Thaye Dordje har ikke brudt sine løfter. Han har udvist rettidig omhu. Det har han altid gjort. Han bestemmer alting selv, mens Ogyen Dordje forekommer at være under kontrol af andre hele tiden.

 Det erotiske 'eventyr,' som denne artikel omhandler, er sikkert sket spontant - hvis det er rigtigt - uden planlægning og i modsætning til hele planen omkring Ogyen Dordje, hvis der altså er en plan, og hvis der stadig er en kinesisk styring af hans liv. Det vides ikke, men  hans kinesiske sponsorer  på Taiwan, som samarbejder med det kommunistiske kinesiske imperium, har betalt for det meste i tidens løb. Så disse kinesere må derfor formodes stadig at udøve indflydelse. Det kan også formodes, at det er på grund af disse kineseres indflydelse, at Ogyen Dordje ikke opgav sine løfter, når han indgik i et erotisk forhold. De ønskede sikkert en munk som Karmapa, fordi det ville være mere 'helligt' for de almindelige kinesere. At Ogyen Dordje's munkeri så ville være en gang hykleri, betød sikkert ikke så meget, blot han ikke blev opdaget. Men vi ved jo ikke, i hvor høj udstrækning kineserne stadig kan påvirke og lede Ogyen Dordje's liv. Amerika burde og skulle jo være et fristed for ham. Nogle mener, at Ogyen Dordje slet ikke var munk, da affæren fandt sted. Men det er faktisk dokumenteret, at han i hvert fald holdt den såkaldte 'Rabdjang' ordination, som indebærer cølibat. Men han var da ikke fuldt ordineret Bhikshu. Der er ingen information om, at han skulle have aflagt løfterne.

 Hvad vi nu kan forvente, er en lang tavshed fra Ogyen Dordje's side. Sådan plejer det at være, når noget går galt for ham. Og det er en meget dårlig strategi. Herved får især anklagen om voldtægt lov til at sætte sig, og det bliver svært at få den væk igen - også selvom der ikke er hold i påstanden. Ved at lade stå til, får omverdenen indtryk af, at det hele sejler for Ogyen Dordje. Måske har han ikke styr på noget.
 

 

 

 

Endnu ingen retssag den 16. april 2022

 Ogyen Dordje skulle have været i retten i Canada den 11. april 2022 i sagen om hustru bidrag og børnepenge til den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han, som er canadisk statsborger. Men der er ingen rapporter om sagen; intet nyt noget steds. Den sidste nyhed er fra maj 2021, hvor retten meddelte, at der var afsat en retsdag til at åbne sagen den 11. april 2022.
  Formodentlig betyder det, at der er indgået et forlig i sagen. Og formodentlig indebærer et sådant forlig, at parterne ikke må tale med offentligheden om, hvad de er blevet enige om. Det peger alting på, i og med at der intet findes om retssagen - heller ikke noget om, at kravet mod Ogyen Dordje er frafaldet, eller om sagens udsættelse eller lignende.
  I så fald er der åbenbart blevet betalt erstatning til mor og barn, men vi ved intet om det. Vi må formode, at der er blevet udbetalt erstatning, for hvorfor skulle den tidligere nonne Vikki Hui Xin Han ellers tie stille? Så sagen ender sandsynligvis her med en fuser. Vi ved ikke, om kravet mod Ogyen Dordje var berettiget. Vi ved ikke, om han havde et forhold til en nonne og blev far til et barn. Vi ved heller ikke, om mor og barn virkelig tidligere fik udbetalt 700.000 Canada dollars - eller om de har fået yderligere erstatning. Måske har sagen for Vikki Hui Xin Han kun handlet om penge. Men en vigtig Lama's ry og rygte blev unægtelig også sat på spil. Men nu kan enhver tænke sit, for intet vides med sikkerhed. Ogyen Dordje's støtter kan ikke ånde lettet op, for Lama'ens uskyld er ikke demonstreret; og anklagens mulige gyldighed er ikke blevet ophævet eller fjernet. Så også denne sag er blevet til et værre rod med flere åbne ender og tråde, som stritter i mange retninger. Hvordan kan man ønske såden en ende uden afslutning?

 

 

 

Lidt nyt i sagen den 19. maj 2022

 Det forekommer, at Ogyen Dordje søger et forlig i sagen, som vil bevirke, at sagen ikke må omtales offentligt. Men kilderne til disse informationer er ikke ret offentlige og benytter chatroom navne, så man ikke ved, hvem de er. I en sådan sag som denne, må dette anses for uansvarligt og utroværdigt. Og disse mennesker mangler tydeligvis både mod og etik. Men der er offentlige informationer tilgængelige, nemlig fra to retskredse - dels i Canada og dels i USA. Heraf fremgår det, at der kører disse sager ved domstolene, men intet om sagernes fakta. Men sagerne er åbne, det vil sige, at de stadig kører i systemet. Der er nye datoer. Sagen i Canada har følgende oplysninger i rets registrene: Last Name, First Name: DORJE, Ogyen Trinley - Style of Cause: HAN, Vikki v DORJE, Ogyen - Classification of File: Supreme Family Law Proceedings - Court Location: Vancouver Law Courts - File Number: 191921 - Date File Opened: 17Jul2019 - Date Last Updated: 19May2022 - Access Not Available.

 Så den 19. maj i år har der været et retsmøde, som dog ikke er blevet rapporteret noget sted. Sandsynligvis fordi forhandlingerne var hemmelige med henblik på forlig. Sagen i USA er ikke direkte mod Ogyen Dordje, men rejst mod Karma Triyana Dharmachakra Kloster i staten New York for deres delagtighed i den angivelige voldtægt ved ikke at blande sig, mens det foregik. De noget anonyme kilder mener, at også denne sag indgår i forhandlingerne om et forlig, hvor Wikki Han angiveligt kræver 7 millioner US dollers i erstatning. Det ville være godt at vide, hvad der faktisk foregår i denne sag, men Karmapa Ogyen Dordje er helt tavs.
 

 

Læs her om Ogyen Dordje's mange andre problemer.

 

Relateret:

  Læs også om den tidligere munk Tenzin Paldjor, som var revisor på Ogyen Dordje's kloster i staten New York (Woodstock), Karme Dharmachakra. Han forlod klosteret i skuffelse over de tibetanske Lama'er på stedet og Ogyen Dordje's overgreb på en nonne i retreat.  Læs artiklen her.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Ogyen Dordje; foto 2021. Fotograf ukendt.
Ogyen Dordje; foto 2021. Fotograf ukendt.
Ogyen Dordje; foto 2021. Fotograf ukendt.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk