regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

22. januar, opdateret den 27. juni 2023.  

Ole Nydahl lider af svær alzheimer

Et nyere billede af Lama Ole Nydahl; fotograf ukendt.

et nyere billede af Lama Ole Nydahl

 

Lama Ole Nydahls tilstand har gradvist forværret sig over de sidste
10 år -  nu er han meget syg  og kan end ikke læse tekster længere

 
Klik her for artiklen som PDF fil, som er velegnet til udskrivning - eller til at gemme på din egen computer.Lama  Ole Nydahl  er en legende i den moderne buddhismes historie om spredningen af  Buddhadharma  til Vesten. Hans virksomhed startede sammen med hans nu afdøde kone Hannah Nydahl for 50 år siden. Han har gjort sig bemærket overalt, både som missionær, forfatter og  Dharmalærer. Han har også gjort sig berygtet på grund af fremmedhad og højre radikale sympatier. Han har haft en overordentlig energi i alt, som han foretog sig, men det er gået ned ad bakke for ham de sidste ti år. Alzheimer demens har brændt hans hjerne af, så han husker dårligt, glemmer hvor han er, mister tråden i samtaler og nu heller ikke kan læse en tekst mere. Det er meget sørgeligt.

 
 Lama Ole Nydahl har haft og fastholdt flere alvorlige fordomme, som har skubbet mange folk væk fra ham og hans centre. Men han har også været meget venlig og imødekommende for tusinder af søgende mennesker, som har ledt efter en mening med deres liv. Hans virksomhed har derfor i mange år været et centrum for et møde mellem meget forskellige mennesker og en inspiration for mange til at forstå og praktisere Buddha's Lære.

 
 Dette perspektiv har ændret sig i de sidste år, hvor hans sygdom er blevet slem og stadigt forværret. Hans foredrag er begyndt at ligne absurd teater. Han har det tilsyneladende godt, men folk, som har kendt ham i mange år, er chokerede over graden af demens, som de nu er vidne til. Den Ole Nydahl, som de kendte og holdt meget af, er forsvundet og væk. De, som ikke kunne lide ham, har intet at bebrejde ham længere. Det er virkeligt synd for ham. Og synd for alle, som føler sig forbundet med ham på en eller anden måde. Så en underlig panik stemning har bredt sig overalt blandt Ole Nydahls tilhængere. Og rigtig mange bedrager sig selv med en ide om, at han ikke er syg, men udviser ’crazy wisdom’. Det er i sig selv en tragedie inde i tragedien. Samtidigt med, at mange mennesker bliver til grin.

 

 

 

Lama Ole Nydahl som gammel mand; fotograf ukendt.Ole Nydahls værdighed krænkes af hans egen organisation, som af ukendte grunde udsætter ham for store forsamlinger, hvor han i alles påsyn vrøvler.

Hans foredrag skulle omhandle buddhisme og meditation, men Ole Nydahl er ikke i stand til at tale sammenhængende, glemmer emnet og forstår ikke nødvendigvis, hvad der foregår. Han er naturligvis vant til at foretræde store forsamlinger, men han ved ikke mere, hvad han skal lave, når han angiveligt skulle undervise eller lede en meditation. Både Lama'en og forsamlingerne er til grin.

Ole Nydahl's organisation 'Diamonway Buddhism' kan ikke være bekendt at udsætte den stakkels mand for sådan noget. Og det er faktisk ret underligt, at de gør det. Tilsyneladende lyver de for sig selv, for ledelsen udtaler, at han slet ikke er syg. Men det kan ikke være rigtigt, at de ikke har bemærket hans alzheimer demens, fordi den er særdeles åbenbar. Det er en ulykke, som straks bør stoppes.

 
 Hans internationale organisation 'Diamondway Buddhism' har af ukendte grunde - konsekvent opretholdt en linje om, at han ikke fejler noget. Og at de som opfatter ham som syg, selv er syge. Det er holdningen på trods af den åbenbare og udtalte alzheimer demens. Dette har især i den seneste tid ført til en splittelse af organisationens medlemmer. De 'rettroende' har fået kontrol med organisationen, så mennesker med omtanke og samvittighed er blevet udelukket. Mange Dharmalærere indenfor organisationen har fået at vide, at de ikke skal undervise mere i organisationen, fordi de 'forestiller sig' at Ole Nydahl er syg.

 
 Diamondway organisationens ledelse synes åbenbart ikke, at der bør tages et særligt hensyn til den syge Lama. For eksempel bør han ikke prøve på at læse tekster op, når han nu ikke kan - eller svare på spørgsmål i forsamlinger, fordi han har glemt spørgsmålet efter få øjeblikke. Han bør i det hele taget slet ikke undervise. Han formår jo ikke at tale sammenhængende i blot et lille stykke tid. Alligevel arrangerer Diamondway organisationen foredrag og kursus, hvor Ole Nydahl ligesom i gamle dage skal forklare Buddha's Lære og lede meditationer. Da han altså ikke kan gennemføre sådan noget, sidder han blot og vrøvler løs. Han kan heller ikke lede en meditation, da han mister tråden ganske hurtigt. Derfor var man begyndt at få ham til at læse meditations teksten højt. Men på det seneste har det vist sig, at han heller ikke kan gøre det længere.

 
 Kort sagt virker det som om, at han bliver misbrugt af de mennesker, som lige nu har kontrol med Diamonway organisationen. Det er en tragedie, for han trænger givetvis til støtte, omsorg og medfølelse. Desuden bliver hans tilhængere til grin.

 
 Det kan også med rimelighed opfattes som krænkende hans  værdighed at udsætte ham for en masse mennesker som publikum, mens han opfordres til at gennemføre en undervisning, som han ganske åbenbart ikke er i stand til. Herved fremstår han jo som en nar og er til grin for alverden. Han fortjener virkeligt noget bedre.

 
 Det holder ikke at foregive, at Lama Ole Nydahl stadig er i stand til - og at han faktisk leder Diamondway organisationen. Det kan han ganske enkelt ikke, så folk i ledelsen gør ting og beslutter alt muligt i hans navn og på hans vegne. (Ole Nydahl er ikke klar over disse beslutninger på grund af hans handikap.) Det er vel derfor ledelsen mener, at Ole Nydahl ikke må opfattes som dement, for så mister disse mennesker - for det meste tyskere - måske magten. Det er svært at finde andre forklaringer. Det er ikke troværdigt, at hele ledelsen af Diamondway skulle befinde sig i en tilstand af komplet benægtelse af Ole Nydahls sygdom. Den må være åbenbar også for dem, og de må vide, at der ikke er håb om bedring - og slet ikke helbredelse. Eller de burde vide det. Så når sandheden er ilde hørt hos hans 'hjælpere,' må det skyldes noget andet.

 
 Det kunne jo være fordi, organisationen ikke har mange andre indtægts kilder. Men årsagen er tilsyneladende et spil om magten. Resultatet er, at der kultiveres udtalt dårlig tænkning og løgne. Diamondway organisationen burde i stedet anbringe Ole Nydahl i centrum, tage sig af hans særlige behov og overlade den overordnede ledelse til Karmapa. Men det vil man tydeligvis ikke. Det er ikke kendt, hvad hans nye kone tænker om cirkusset.

 
 I følge en sædvanligvis pålidelig kilde, er det Lama Ole Nydahls eget ønske og initiativ, at han fortsat underviser. Det kan meget vel være, men det hjælper ikke på situationen, hvor både han selv og hans tilhørere fremstår som fjolser. Men det fritager naturligvis til en vis grad Diamondway organisationen, men kun til dels. De burde gøre alt, hvad de kan, for at få ham til at undlade at stille sig selv til grin for alverden.

 
 Vi oplever i disse dage noget ligesom Titanic's forlis - i slow motion. Sådan beskriver en af Ole Nydahls tætte elever situationen. Skibet skruer mod isbjerget, som vil sænke det. Spørgsmålet er hvor mange, som hopper i redningsbådene, og hvor mange, som går ned med skuden.
  Det lader til, at de kloge allerede er hoppet af. Lige nu ser det ud til, at organisationen vil brække midt over. Halvdelen vil følge  Karmapa Thaye Dordje. Og resten vil gå ned med flaget og forsvinde med tiden. Det er meget sørgeligt, uanset Lama Ole Nydahl havde mange fordomme og begrænsninger. Han havde også mange kvaliteter og har gjort meget godt i tidens løb; men nu er han færdig som leder, missionær og Dharmalærer. En noget trist afslutning, unægtelig.

 
 Folk, som har overværet hans senere foredrag er dybt rystede over at overvære hans tilstand og sygdom og al den løgn, som hans organisation pakker ham ind i. Det er meget tragisk - han fortjener afgjort bedre. Og hans organisations medlemmer fortjener også bedre! En organisation bør ikke basere sig på løgn og manipulation. Og tilhængerne af Ole Nydahl bør ikke forledes til at tro, at en dement mands ytringer har noget med 'visdom' at gøre.

 
 Nu i juni 2023 lader det til, at Diamantvejs organisationen har opgivet at lade Lama Ole Nydahl undervise og lede guidede meditationer. I de forskellige programmer i Europacenteret og på Karma Gøn i Spanien nævnes det blot, at Ole Nydahl vil være til stede ved Karmapa Thaye Dordje's indvielser. Folk får med andre ord lov til at se og møde Ole Nydahl, hvilket vel sagtens er en god ting. Så det lader til, at det efterhånden er sivet ind, at manden lider af Alzheimer, selvom man ikke nævner det. Men man har ikke taget de fyrede Dharmalærere til nåde og ladet dem komme tilbage til organisationen og atter undervise. Så magtfuldkommenheden er stadig udtalt og det er stadig 'dårlig stil' at omtale tingene, som de er. På trods af disse fremskridt, er tilstanden i Diamantvejs organisationen stadig skuffende.

 
 (Der er mange kilder til denne artikel. Jeg har i nogen tid været klar over, at der var noget galt, men kunne ikke finde noget konkret information eller noget officielt nogen steder. Men på det seneste har flere henvendt sig med informationer, og jeg har kontaktet forskellige anonyme kilder indenfor Diamondway organisationen, som har bekræftet tingenes sørgelige tilstand og splittelsen af organisationen. Jeg står naturligvis inde for pålideligheden af disse kilder, selvom de er anonyme. Kilderne har for det meste bedt om anonymitet, fordi de ikke ønsker at deltage i et 'politisk' slagsmål.)

 

 

Læs også:  Lama Ole Nydahl's biografi her.

Læs biografien som:  PDF fil her

Read Ole Nydahl's biography in English:  as a PDF file.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Read this article in English here

Advarselsskilt: ræv på færde!
Advarselsskilt: ræv på færde!
Advarselsskilt: ræv på færde!
Advarselsskilt: ræv på færde!

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk