regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse. Baggrund

     for meditationskolen og Tendar Olaf Høyer

16 Karmapa Rangdjung Rigoæ Dordje; portræt af Blai Hansen.

 

 

Den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje. Baggrunds billedet for denne side viser Buddha Sakyamuni, en statue fra Burma.

Den 16. Karmapa og Kalu Rinpotje kom til Danmark i halvfjerdserne. Begge store Lama’er kom direkte fra den tibetanske middelalder, hvor  yogi’er boede i klippehuler og alle familier i landet havde slægtninge i klostrene. Dette gamle  Tibet var et bonde-, håndværker- og småbys samfund, karakteriseret ved et klasse inddelt socialt hierarki og med staten i hænderne på  Gelugpa traditionen med  Dalai Lama som konge. De var flygtet fra Tibet i 1959 på grund af de kinesiske kommunisters forfølgelse og ødelæggelser.
 De var meget åbne for den nye verden udenfor Tibet og søgte etKalu Rinpoche. Foto Rüdiger Findeisen. nyt liv fortrinsvis i Indien. Netop Karmapa og Kalu Rinpotje må nævnes som de vigtigste Lama’er fra Tibet, som bragte  Buddhas Dharma eller Lære til Vesten på en sådan måde, at Dharma’en slog rod og blomstrede også i Europa.

Billedet viser Kalu Rinpotje

Karmapa besøgte Danmark i 1974 og i 1977. Jeg mødte ham ved begge lejligheder. En del danskere tog Buddhismen til sig, og nogle få blev selv  Lama’er. Jeg er en af dem og bor nu på Lolland, hvor min virksomhed for det meste foregår. Virksomheden har jeg kaldt Tilogaard, opkaldt efter Mahasiddha’en Tilo eller Tilopa. Tilopa grundlagde Kadjy traditionen for godt 1000 år siden.  Jeg hedder  Olaf Høyer. Mange kender mig som Lama Tendar, fordi Tendar var mit munkenavn, som er blevet hængende, selvom jeg ikke er munk længere.
  Jeg har fået denne tradition betroet af mine læremestre, og de har bedt mig om at undervise i den.  Min vigtigste mester var den  14. Shamar Mipham Tjødji Lodrø Rinpotje.
  (Læs mere om mine lærere på mit CV).
 

 

 

Mahamudra filosoffen og yogi’en Tilopa’s tradition

  Med al respekt for denne meget gamle  transmission prøver jeg at formidle en klassisk  Buddhisme til det moderne Danmark. Mahasiddha Saraha, forfar til Mahamudra.Tilogaards netsted præsenterer Karma Kadjy traditionen og dens sammenhænge med særligt henblik på  meditation. Især  Mahamudra  meditation.   Sutra  og  Tantra.  Kadjy som Mahamudra tradition begynder med Mahasiddha  Tilopa, som var forfar til Kadjy transmissionerne i Indien (se billedet for oven til højre). I en større sammenhæng er det Mahasiddha  Saraha’s  (se billedet til venstre) tradition for Mahamudra, som vi følger og anvender. Det kaldes for Mahamudra’s korte -  og den lange transmission. Både Saraha og Tilopa havde  visioner  af  Buddha Vadjradhara.
 Disse visioner er derfor det egentlige ophav til Mahamudra, og alligevel er der mange Mahamudra arvefølge linjer, efterhånden som traditionen forgrener sig i Tibet.

Klik her for toppen af sidenDet særlige ved Mahamudra er foreningen i anskuelsen af  Madhyamaka  og  Cittamatra filosofierne. Madhyamaka bruges på  begreberne og Cittamatra bruges til  meditation. Denne forenede anskuelse anvendes i selskab med  shamatha  og  vipashyana meditation på en særlig måde. Denne rå Mahamudra meditation understøttes af dels  lodjung praksis i hverdagen, samt med  Yidam meditation og de hemmelige  yoga’er, når man udfører systemet efter  Tantra metoden. Man kan også lære Mahamudra's kunst indenfor  Sutra metoden. Herved behøver man ikke at organisere lange meditative retreats, men fokuserer på lodjung. Hvis  Guruyoga  og  mesterlæren ikke lige er noget for dig,  kan du dyrke Mahamudra efter  Sutra metoden, hvor Lama’en ikke er din mester, men din ven og vejleder på vejen, sanskrit:  kalyanamitra.

  Der er både teori og praksis. Jeg er ikke akademiker, skønt jeg sikkert er filosof, så jeg overlader trygt den akademiske præsentation til andre. De buddhistiske anskuelser, som forklares her, skal bruges i forbindelse med  meditation  og træning i hverdagen ved lodjung. 
 

 Jeg er jo dansker og prøver ikke på at blive til en tibetaner, så jeg har bestræbt mig på at præsentere Buddhismen på dansk 
(– og  sanskrit med mange tibetanske fagudtryk smidt ind i det hele). Vores tradition er en sanskrit buddhisme, som blev oversat til tibetansk. I Tibet videreudviklede man den særlige indiske  Tantra tradition på helt nye måder, så det kan retfærdiggøres at tale om en tibetansk buddhisme.  Men den er egentlig indisk og med sproget  sanskrit som udtryksmåde. For eksempel er alle  mantra’er i vores tradition stadig på sanskrit.
 

 Når tibetanerne formåede at bringe en helt fremmed indisk buddhisme til Tibet og gøre den til noget helt særligt der, som man ikke lige så i Indien dengang. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne oversætte buddhismen til godt dansk og praktisere den på dansk i en dansk kulturel ramme.
 Udgangs punktet er jo noget universelt: de fire  Ædle Sandheder. Alle mennesker kan sidde i en  meditations stiling med deres krop. Forklaringen om sindets natur og virksomhed gælder for alle  sansende væsner.   Nirvana er en mulighed for alle. Som udgangs punkt må vi derfor forvente, at projektet kan lykkes.
 

 Vores tradition er på sanskrit, fordi den stammer fra Indien, og den handler desuden om noget universelt menneskeligt og ikke om, hvem som er konge i  Tibet. Derfor anvender jeg mere eller mindre konsekvent sanskrit fag udtryk på Tilogaard's netsted.
 Det skyldes dog ikke blot, at traditionen er på sanskrit, men helt enkelt fordi sanskrit udtrykkene er meget præcise fag udtryk, som vi ikke helt kan ramme med tilsvarende danske benævnelser. Det vil i fremtiden også blive nemmere at kommunikere, når fag udtrykkene er på et internationalt anerkendt fagsprog. Desuden ligner sanskrit olddansk, så det er heller ikke værre.
 Man kan også sige, at sanskrit vil berige det danske sprog med en række psykologiske   begreber, som gør observation og beskrivelse af  sindet mere præcist og meget nemmere, fordi begreberne holdes op mod dine  egne erfaringer og ikke en  tro eller et dogme,  som tilslører din egen erfaring.
 Skønt mange mennesker i dag er bekendte med mange tibetanske fag udtryk, så tror jeg alligevel på, at sanskrit buddhisme er fremtiden, når vores tradition vokser sig ud af tibetanske sammenhænge, og studiet af buddhismen bliver globalt.
 

 Buddha's anvisninger beskriver ret præcist og egentlig enkelt, hvordan  sindet bærer sig ad med at  opleveBuddha Sakyamuni inviterer dig til selv at se efter og undersøge, om sindet virkeligt fungerer sådan. Ved en sådan undersøgelse får du selv en  erfaring om  sindets klarhed og derfor direkte også om klarhedens visdom, sanskrit:  pradjña, som er denne klarheds  karakter.  En sådan undersøgelse og selverkendelse foregår indenfor den analytiske fase af indsigts meditationen, sanskrit:  vipashyana
 

 Sindet skal dog først afklares og finde fred. Det trænes ved  shamatha meditation, hvor også det vågne nærvær, sanskrit:  smriti  (‘mindfulness’), trænes. Resultatet af shamatha meditation er  samadhi, yoga trancen, hvorved vipashyana meget nemt lader sig gøre.
 Man bør finde en ordentlig  Dharmalærer for at lære meditation på den klassiske måde. Du kan ikke lære meditation alene fra en tekst. Du får brug for en demonstration og for at stille spørgsmål.

Klik her for toppen af siden

 

Klik på ‘skift side’ ikonet  nederst,  så åbner næste side. Der er tilsvarende ‘skift side’ ikoner på alle siderne.

 

 

Mahasiddha Tilopa, udsnit fra tangkha fra Rumtek Kloster.

 Mahasiddha Tilopa.
 

 

 

 

 

 

Den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje, 2019. Fotograf ukendt.

17. Karmapa
Thaye Dordje

 

 

 

 

 

14 Shamarpa i Dhagpo 1987. Fotograf Lama Tendar Olaf Høyer.

14. Shamar Mipham
 Tjødji Lodrø Rinpotje

 

 

 

Gendjyn Rinpoche i Le Bost . Ukendt fotograf.

 Gendjyn Rinpotje,
min retreatmester

 

 

 

Tenga Rinpotje. Fotograf Helge Krogsgaard.

 Tenga Rinpotje,
min læremester

 

 

 

 

Lama Tendar Olaf Høyer, foto fra halvfemserne.

Lama Tendar Olaf Høyer

 

 

 

Tilogaard stuehus, foto: Lama Tendar
Tilogaard -  huset i haven

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk         

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her