Remse 7

regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.
 

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Bodhisatvaløfter
 

Statue af Amitabha Buddha. Fotograf ukendt.

 
 Der findes to transmissioner for Bodhisatva  løfter, som stammer fra henholdsvis  Nagardjuna  og  Asanga. De kaldes for Shantideva‘s transmission og Dharmakirti’s, fordi Shantideva formulerede Nagardjuna’s transmission og Dharmakirti formulerede Asanga’s.  Shantidevas transmission kaldes også for [Nagardjunas] ’Dybsindige Anskuelse’  – mens Dharmakirtis også kaldes for  [Asangas] ’Vidtrækkende Handling’.
 

 I følge Shantideva (fra  Gampopa’s bog: Befrielsens ædelsten) lyder løftet sådan:

   “Ligeså længe som det begyndelsesløse samsara varer ved, vil jeg udvirke uendelige mængder af handlinger til gavn for andre sansende væsner. Foran Buddha, verdens beskytter, vier jeg mit sind til fuldstændig oplysning.”

   “Ligesom fortidens Sugata'er (= de henrykte, altså Buddha'erne) udviklede deres sind mod fuldstændig oplysning, således vil også jeg gradvist gøre fremskridt gennem Bodhisatva træningen. Da jeg nu har påtaget mig den hellige ed, at opnå 
  oplysning for at gavne de sansende væsner, så vil jeg også træne trin for trin i de relevante discipliner.”
   

 I følge Dharmakirti lyder løftet således (fra Gampopas bog: Befrielsens ædelsten):

   “Jeg beder til alle Buddha'er og Bodhisatva'er i de ti retninger, tænk på mig. Ved kraften fra rødderne til mine  dyder, som er samlet sammen i tidligere liv ved at udføre gavmildhed, rigtig opførsel og meditation, og ved rødderne til de dyder, som jeg har tilskyndet andre til at få samlet, og ved disse (dyder, sanskrit:  punya, som andre har samlet sig), som jeg med glæde har værdsat, herved påtager jeg, som hedder: (her siger du dit navn) den hellige ed, at opnå uforlignelig, ren og fuldstændig oplysning, ligesom i Tathagata'erne, Vinderne, de rene og fuldkomne Buddha'er, de befriede Sejrrige med de fuldkomne evner også først påtog sig den hellige ed, at opnå ren, fuldstændig og stor oplysning og at gøre som Bodhisatva'erne på de forskellige Bhumi'er (Bodhisatva-trin). Så ligesom dem vil jeg med navnet: (dit navn) nu fra dette øjeblik af indtil jeg opnår oplysningens essens, fremkalde kraften fra uforlignelig, ren og fuldkommen stor oplysning for at komme sansende væsner til undsætning, som må bæres over (samsara’s hav), og for at befri de, som ikke er fri, og for at få dem med åndenød til at trække vejret frit igen, og for at bringe dem, som endnu ikke er helt fri for lidelse, til (tilstanden) fuldstændig hinsides elendighed.”

   
  Lama eller Acharya, som giver løftet til aspiranten, siger herpå: “Mit gode barn, ønsker du at modtage følgende hellige ed fra migselv, Bodhisatva: (Lamas navn) og ønsker du at udøve den basis for træning og rigtig opførsel, som alle fortidens Bodhisatva'er udøvede, hvorved de opnåede fuldstændig færdighed  [ sanskrit:  paramita] i træningen. Ønsker du også at udøve den basis for træning og rigtig opførsel, som alle fremtidens Bodhisatva'er vil udøve, hvorved de vil træne, og vil du udøve den basis for træning og rigtig opførsel, som alle de Bodhisatva'er udøver, som for tiden er tilstede i verden?”
   

Statue af Amitabha Buddha. Fotograf ukendt.

 Shamar Rinpotje  omtaler, at der er 4 løfter:

1.)  Svigt ikke Buddha, Dharma og Sangha.

2.)  Lad være med at få nogen til at
                          fortryde, hvad de ikke burde fortryde.

3.)  Gør ikke andre ondsindede.

4.)  Svigt ikke de andre sansende væsner.

(Disse 4 løfter er generelle for begge to transmissioner. De to traditioner har lidt forskellige detaljerede løfter. Shantidevas transmission har 14 generelle rodløfter og 4 rodløfter for individer med middelmådig evne samt  kun  et løfte for folk med ringe evne. Dharmakirtis transmission har 4 rodløfter og 46 sekundære løfter.  Disse løfter karakteriseres ved at fokusere på din egen overlagte hensigt. Det at virkeliggøre Bodhisatva  løfterne kaldes for de 6 fuldstændige færdigheder eller  paramitas.
 Der findses også en tradition med 10 rodløfter og 48 gren-løfter fra   
Sutra’en:  Brahmadjala Bodhisatva Shila Sutra.)

Click here to get to the top 

  Shamar Rinpotje skriver i øvrigt, at der egentlig ikke er tale om eventuelt at bryde et af disse løfter eller alle buddhistiske løfter i det hele taget. Løfterne eksisterer ikke, fordi vi skal have nogle regler. At overholde dem har ingen værdi i sig selv. Løfterne virker som en beskyttelse af det åbne sind eller det gode hjerte. Dette lyse sind overdøves nemt af lidenskabelige følelser og alle mulige andre slags fordomme, som du er tilknyttet og identificerer dig med på grund af vane og din livshistorie. Så ønsker du at udvikle og bevare  Bodhicitta, må du passe godt på den menneskelige godhed, som du ønsker at have som vane. Går du imod meningen med Bodhicitta, ødelægger du det hellige bånd eller løfte, som ellers velsigner dit liv og forbinder dig med alle Buddha’er og Bodhisatva’er. Herved spildes noget af samlingen af værdifulde punyas  (dyder)  og samskaras  (talenter)  og de karmiske muligheder forringes. Til gengæld vil løfterne ikke blot bære dig gennem vanskeligheder, men også fordoble samlingen af gode samskaras ved en selvforstærkende proces, når du bærer dem med dig.
Click here to get to the top


 Læs også Karmapa’s artikel: Compassion  (om medfølelse - på engelsk). Læs Bokar Rinpotje’s bog om: Lodjung og Bodhisatvaløfterne  (på fransk) for uddybning af emnet. Baggrunds billedet på denne side er Avalokitesvara (tib.: Tjenresig), som er et udsnit fra tangkha’en på Tilogaard. 
 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk