regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Bogliste

Ufuldstændig liste over
supplerende litteratur

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

Emne grupper

Til højre:  Bøger om systemer og historie - samt: Mahayana Sutra’er. For neden:  Bøger om sammenhænge. Herunder en liste med  links til de øvrige overskrifter:

Abhidharma

Buddha natur

Bøger om meditation

Danske bøger

Dharma relaterede bøger

Historie

Kunsten at dø

Leksikon

Kunst tradition

Lodjung

Medicin

Meditations teknik og ritual

Politik

Tibets historie

 

 BØGER OM SAMMENHÆNGE

Visvavadjra.

  Alone with Others, an existential approach to Buddhism, af Stephen Batchelor. Forlag: Grove Weidenfeld (Wheatland Corporation), 1983. ISBN 0-8021-5127-2

  Gathering of the Light, a psychology of meditation, af V. Walter Odajnyk. Forlag: C. G. Jung Foundation Books (Shambhala Publications), 1993. ISBN 0-87773-684-7.

  Magic Dance, the display of the self-nature of the five wisdom dakinis, af Thinley Norbu. Forlag: nej, spørg  efter bogen pr. brev til: P. O. Box 146, New York, N. Y. 10002. Udgivet 1981. ISBN 0-9607000-0-5.

  Mantras, sacred words of power, af John Blofeld. Forlag: George Allen & Unwin, 1977. ISBN 04-294096-6.

  On having No Head, Zen and the rediscovery of the obvious, af D. E. Harding. Forlag: Arkana (Penguin Group), 1986.

 

Visdomsværd som Dharmahjul. I midten dualismen som et 'dao' symbol. Visdomsværdet skærer igennem dualismen.

KUNSTEN AT DØ

  Death, Intermediate State and Rebirth in Tibetan Buddhism, af Lati Rinbochay og Jeffrey Hopkins. (En meget koncis bog om genfødselsprocessens stadier) Forlag: Snow Lion Publications, 1985. ISBN 0-937938-00-9

  Mort et Art de mourir dans le bouddhisme tibetain, af Bokar Rimpotché. Forlag: Claire Lunière, 1989. ISBN 2-905998-10-5.

. The Mirror of Mindfulness, a clarification of the general points of the Bardo, af Tsele Natsok Rangdrol, oversat af Erik Pema Kunsang (Erik Hein Schmidt).  (Dette er den bedste bog på engelsk om emnet ‘bardo’erne’). Forlag: Rangjung Yeshe Publications, 1987. Kontakt: www.gomde.dk

 

lykkebringende-lotusblomst
DHARMA RELATEREDE BØGER

  Brain, Symbol and Experience, toward a neurophenomenology of human consciuosness, af Charles D. Laughlin Jr., John McManus og Eugene G. d’Aquili. Forlag: New Science Library (Shambhala Publications), 1990. ISBN 0-87773-522-0.

  Emotional Intelligence, why it can matter more than IQ, af Daniel Goleman. Forlag: Bantam Books, 1996. ISBN 0-553-84007-X. (Bogen findes i dansk oversættelse: Følelsernes Intelligens.)

Click here to get to the top

  Origins of Indian Psychology,  af N. Ross Reat. Forlag: Asian Humanities Press (USA),1990. ISBN 0-89581-924-4.  (En undersøgelse af psykologiske og essentielle begreber i både de oldindiske brahmanske  Veda’er,  de klassiske  Samkhya filosofiske   Upanishad’er  [inklusive Vedanta] -  samt deres betydninger i den lidt senere buddhistiske hybrid sanskrit).

   Social Intelligence, The New Science of Human Relationships, af Daniel Goleman. (Om menneskets medfødte sociale evne både psykologisk og neuralt. Om hele sanseapparatets indflydelse på den inter-personelle verden). Forlag: Hutchinson, London, 2006. ISBN 9780091799434

  Synchronicity, an acausal connecting princple, af C. G. Jung. Forlag: Routledge & Keagan Paul, London, 1981. ISBN 0-7100-7416-6. (Oprindelig titel: Naturerklärung und Psyche (Studien aus dem C. G. Jung-Institut, IV) ved Rascher Verlag, Zürich, 1952.)

  The Tree of Knowledge, the biological roots of human understanding, af Humberto R. Maturana og Francisco J. Young. Forlag: New Science Library (Shambhala Publications), 1987. ISBN 0-87773-373-2.

  The Way to Shambhala, a search for the mythical kingdom beyond the Himalayas, af Edwin Bernbaum. (Myten om Shambhala og dens sammenhæng med Kalachakra Tantra). Forlag: Anchor Books (Anchor Press / Doubleday), 1980. ISBN 0-385-12794-4.

 
Visdomsværd som Dharmahjul. I midten dualismen som et 'dao' symbol. Visdomsværdet skærer igennem dualismen.

POLITIK

 Adam Smith’s Mistake, how a moral philosopher invented economics and ended morality, af Kenneth Lux. Forlag: Shambhala Publications, 1990. ISBN 0-87773-593-X.

Buddha’s Not Smiling, Uncovering Corruption at the Heart of Tibetan Buddhism Today, af Erik D. Curren. (En gennemført journalistisk undersøgelse af hele Karmapa konflikten omkring Karmapa Thinly Taye Dordje og Karmapa Urgyen Thinly Dordje frem til 2005) Forlag: Motilal Banarsidass, New Delhi, 2008. ISBN 978-81-208-3331-9

   Creating A Transparent Democracy: A New Model, privat udgivelse, 2009. Private publication. (Bogen omhandler dannelsen af den ideelle  skønt ikke urealistiske stat, og er Shamar Rinpotje’s reflektioner over hvordan man undgår de nuværende staters dårligdomme.) Læs om bogen HER.  Bogen kan skaffes hos:  Bodhi Path - Buddhistisches Zentrum e. V. - D77871 Renchen-Ulm - Kaierstrasse 18. Tel.:   +(49) 784 372 32   -   www.bodhipath-renchen-ulm.de.

  Dharma Gaia, a harvest of essays in buddhism and ecology, edited by Allan Hunt Badiner. Forlag: Parallax Press, 1990. ISBN 0-938077-30-9.

  Gaia, a new look at life on earth, af J. E. Lovelock. Forlag: Oxford University Press, 1991. ISBN 0-19-286030-5

Click here to get to the top

  Karmapa Papers, redaktion: Michael Nesterenko, privat udgivelse, 1992. Private publication, Michael Nesterenko, PB. No. 128.16, F - 75763 Paris Cedex 16, France. (Omhandler Karmapa kontroversens tidlige dokumenter, hvoraf mange vises i fotokopi)

  The Green Buddha, af Christopher Titmus. (Om socialt og økologisk engagement). Forlag: Insight Books (Totnes). Boghandel: Wisdom Publications. ISBN 1-899289-00-3.

  The Karmapa Prophecies, af Sylvia Wong (en dybere analyse af diverse fakta og påstande fremsat i forbindelse med Karmapa konflikten omkring de to gange syttende Karmapa’er). Forlag: Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, 2010. ISBN: 978-81-208-3480-

 

lykkebringende-lotusblomst
MEDICIN

  Oriental Medicine, an illustrated guide to the asian arts of healing, af Jan Van Alphen og Anthony Aris (redaktører). Forlag: Shambhala Publications, 1995. ISBN 1-57062-175-6.

  Tibetan Buddhist Medicine and Psychiatry, the diamond healing, af Terry Clifford. Forlag: The Aquarian Press. ISBN 0-85030-406-7.

 

Dannebrog
DANSKE BØGER

Buddha, af Wilhelm Grønbech. (Fremragende gammel bog, som anbringer Buddha Sakyamuni i kontekst med Indiens Oldtid. Theologen Wilhelm Grønbech er også forfatter til to fremragende bøger om Jesus i kontekst). Forlag: Thaning & Appel, København 1952.

    Sammendrag af Alle Smukke Skildringer, en kommentar på ordene i Alle Ophøjede Ønskebønners Konge - Ønskebønnen om Fortræffelig Adfærd, af Drakpa Gyaltsen, kommenteret af Tsultrim Gyamtso Rinpoche og oversat til dansk af Birgit Scott. (Bogen er mest kendt som Samanthabhadras Ønskebøn, Kongen af Ønskebønner; Forlag: privat udgivelse, 2004. ISBN 87-988141-1-7.
  Bogen findes også i engelsk oversættelse: The King of Prayers, A Commentary om The Noble King of Prayers of Exellent Conduct - under: 'Meditations teknik og ritual'; link:  King of Prayers).

  Bodhisattvaernes Praksis i 37 vers, Erkendelsesadfærd i Essentiel Form, af Ngyltiy Togme  - oversat af Birgit Scott.  (En bog om Bodhicitta træning og aspiration. Denne tekst er ofte brugt af Karmapa, Jigme Rinpotje og mange andre.)  Forlag: Løvens Brøl. ISBN: 87-988141-2-5.

  Bueskydning og Zen, af Eugen Herrigel (og med et forord af Daisetz T. Suzuki og Ib Michael). Forlag: Høst & søn, 1998. ISBN: 87-14-29491-5.

 . Indiske Studier 1, to buddhistiske læredigte, oversat med indledning og noter af Christian Lindtner. (Nagarjunas  Brev til en Ven, Shantidevas Om en Bodhisattvas Livsform). (Nagardjuna’s værk indgår i Bodhi Path Læreplanen  -  Shantidevas værk er den klassiske forklaring om  Bodhicitta). Forlag: Akademisk Forlag, København, 1981. ISBN 87-500-2076-5.

  Indiske Studier 2, Nagarjunas filosofiske værker ( bl. a. Middelvejens Grundstrofer (Mulamadhyamakakarika)), oversat og indledet af Christian Lindtner. (Nagardjunas  hovedværk om  madhyamaka anskuelsen) Forlag: Akademisk Forlag, København, 1982. ISBN 87-500-2388-8

Click here to get to the top

  Kunsten at Leve Lykkeligt, af Hans Hellighed Dalai Lama, redigeret af Howard C. Cytler, oversat til dansk af Jørgen V. Hansen. Forlag: Lademann, 2003. ISBN 87-15-10926-7.

Mahayana, den senere indiske buddhisme, oversættelse og indledning af Christian Lindtner  (en antologi af udvalgte Mahayana skrifter - uundværlig i ethvert bibliotek).  Forlag: Spektrum, 1998. ISBN 87-7763-174-9.

  Nagarjuna, Juvelkæden og andre skrifter, oversat fra sanskrit og tibetansk af Christian Lindtner. Forlag: Visdomsbøgerne (Sankt Ansgars Forlag, København), 1980. ISBN 87-875-0521-5.

  Råd fra Hjertet, vejledning for det moderne menneske, af Hans Hellighed  Dalai Lama,,oversat til fransk af Matthieu Ricard, oversat til dansk af Hanne Kizach. Forlag: Bazar, 2006. ISBN 87-7604-051-8.

 
Dannebrog.

EXTRA LITTERATUR

  Breve til Vanessa, om kærlighed, videnskab og bevidsthed i en magisk verden, af Jeremy W. Hayward, oversat af Helge Krogsgaard (om øst og vest - op og ned). Forlag: Borgen, 2000. ISBN: 87-21-01103-6.

  Buddha, af Egon Bondy, oversat fra tjekkisk af Karen Gammelgaard (om Buddhas Lære set med socialistiske briller). Forlag: Rævens Sorte Bibliotek (Politisk Revy), 1985. ISBN 87-7378-038-3.

  Det Indre Verdensbillede og Det Ydre Rum, metaforen som myte og som religion, af Joseph Campbell, oversat af Vagn Duekilde og Jette Røssell. (Engelsk titel: The Inner reaches of Outer Space, pub.: Harper & Row, 1986). Forlag: Gyldendal, 1991. ISBN 87-00-93574-3..

  Tractatus Logico-Philosophicus, af Ludwig Wittgenstein, på dansk ved David Favrholdt. (Dansk oversættelse af Wittgensteins hovedværk). Forlag: Gyldendal 1996. ISBN 87-00-15974-3.

  Udvalgte Skrifter, af Wiliam Blake. (Fantstisk bog om vision). Forlag: Thanning & Appel, 1970.

Click here to get to the top

  Vestens Filosofi, af Bertrand Russell, oversat til dansk af Elsa Grass. (Engelsk originaltitel: History of Western Philosophy, pub.: George Allen & Unwin, London). Forlag: Munksgaard, 1996. ISBN 87-16-10816-7.2

  Wittgenstein, af Gunnar Frederiksson, oversat til dansk af Knud Michelsen. (Svensk udgave ved Bonniers, 1993). Forlag: Munksgaard, 1994. ISBN 87-16-11332-

 

lykkebringende lotusblomst
LEKSIKON

 A Dictionary of Buddhism, Indian and South-East Asian, af Trevor Ling. Forlag: K. P. Bagchi & Co. - New Delhi, India, 1981  [- der er ingen ISBN numre].

 A Handbook of Tibetan Culture,, a guide to Tibetan Centres and Resources throughout the World, af  ‘The Orient Foundation’ - redigeret af Graham Coleman. Forlag: Rider, London, 1993. ISBN o-7126-5663-4

  Analysis of Kanjur, Alexander Csoma de Koros, preface by J.W. de Jong - Bibliotheca Indo-Buddhica no. -2. Forlag: Sri Satguru Publications, 1st. floor, 40/5, Shakti Nagar, Delhi-110007, India. Der er intet ISBN nummer. Første udgave af denne bog var i 1836 - reprint Delhi 1982.

  Bibliographie du Tibet, Tome 1 Bouddhisme, par Ewan Temple. Editeur: Chlous Dorothee. (Omfattende litteraturliste over bøger og artikler i Vesten om tibetansk buddhisme. Bogen er fransk, men de fleste titler er engelske). Forlag: Tibet Diffusion, Le Douhet, 17100 Saintes, Frankrig, 1992. ISBN: 2-903931-02-X.

  Books on Buddhism, translations, Studies, General Readings, Nyingma Institute. (550 bog titler). Forlag: Dharma Publishing, 1985. ISBN: 0-913546-97-6.

 Historical Dictionary of Buddhism,  Blbliotheca Indo-Buddhica Series No. 139, af Charles S. Prebish. Forlag: Sri Satguru Publications, Delhi, India, 1995. ISBN 811-7030-418-0.

  Mahayana Texts Translated into Western Languages, A Bibliographical Guide, compiled by Peter Pfandt on behalf of the Religionswissenschfliches Seminar der Universität Bonn. Forlag: E. J. Brill, Köln, 1083. ISBN: 3-923956-09-6.

   The Blue Annals, af Gø Lotsawa, oversat fra tibetansk af George N. Roerich. (Et digert værk og den autoritative bog om de forskellige transmissionslinier fra Buddha Sakyamuni til tiden omkring 1500 tallet, hvor bogen er skrevet) Forlag: Motilal Banarsidass, Indological Publishers & booksellers, Bungalow Road, Jawahar Nagar, New Delhi-7, Indien. Bogen er udgivet første gang i 1949, derpå genoptrykt i 1976 og endelig igen i1979, men uden ISBN numre. Der findes muligvis en nyere udgave.

 The Buddhist Handbook,, af John Snelling. Forlag: Century Hutchinson Ltd. - London, 1987. ISBN 0-7126-1554-7.

 The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen, af Stephan Schuhmacher, Gert Woerner, translated by Michael H. Kohn from:  ‘Lexikon der östlichen Weisheitlheren’  &   from: ‘Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion’ - including:  ‘Buddhism’ - Ingrid Fischer-Schreiber,  ‘Tibetan Buddhism’ - Frantz-Karl Ehrhard,  ‘Zen’ - Michael S. Diener. ISBN 0-87773-520-4.

Click here to get to the top

 

Nogle af disse leksika er så gamle, at de ikke indeholder information om nye oversættelser, bedre sprogbrug om især sanskrit begreberne og den generelle buddhistiske terminologi. I de sidste årtier er der kommet mange databaser og ordbøger på internettet, hvor du kan finde opdateret viden og mange nye oversættelser af buddhistiske værker. På siden:  Information kan du finde links til sådanne netsteder. Desuden er  Wikipedia slet ikke så ringe, hvad angår buddhistiske emner; der er oprettet en særlig afdeling for buddhistiske emner:  Encyclopedia of Buddhism.

 

lykkebringende-lotusblomst
KUNST TRADITION

 Art of Tibet, A Catalogue of the Los Angeles County Museum of Art Collection, af Pratapaditya Pal.  En fælles udgivelse af Los Angeles County Museum of Art og University of California Press, Berkley, Los Angeles og London, 1983.  (En stor kunst bog med malerier, statuer og diverse kunst genstande.) ISBN: 0-87587-112-7.

  The Sacred Art of Tibet, af Marylin M. Rhie & Robert A. F. Thurman. (Stor og fantastisk god billed-kunst) Forlag: Thames and Hudson, 1996. ISBN 0500-01718-2.

 Tibetan Paintings, a Study of Tibetan Thankas Eleventh to Nieneteenth Centuries, af Pratapaditya Pal. (Kunst historie med reproduktioner af mange malerier.) Udgivet af Ravi Kumar, Lilakala AG Vaduz Basilius Press, CH-4002 Basel, Svejts, 1984. ISBN: 3-85560-036-10.

 

Visvavadjra.

Udanavarga

   The Tibetan Dhammapada, Sayings of the Buddha (sanskrit: Udanavarga), compiled by Dharmatrata, oversat af Gareth Sparham. (En Hinayana tekst til almindelig opbyggelse for munke især - om moral). Forlag: Wisdom Publications, London. ISBN: 0 86171 012 6.

 

Må alle, som udøver Dharma og søger tilflugt i de 3 Ædelsten, aldrig træde på en bog, som indeholder Buddha-dharma eller lade en sådan bog ligge på jorden eller gulvet. Det er naturligvis symbolsk  - papir er blot papir -  men sådan symbolik er slet ikke nogen dårlig ting. Det er godt at værdsætte gode ting, som gavner.

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

 

BØGER OM SYSTEMER OG HISTORIE

Visvavadjra.

  Buddhist Scriptures, af Edward Conze. (udvalgte og redigerede kanoniske tekster). Forlag: Penguin Books, 1976. ISBN 0-14-044.008-7.

Gems of Dharma, Jewels of Freedom, the classic handbook of buddhism by Jé Gampopa, translated by Ken and Katia Holmes. (En rimeligt præcis oversættelse af Gampopa’s klassiske ‘Befrielsens Juvel’ til engelsk . Værket hedder  ‘Dagpo Thargyen’ [Dvags Po’i Thar rGyan] på tibetansk og udtrykker sammenstrømningen af transmissionen fra  Kadam  med  Mahamudra  fra  Milarepa.)  Forlag: Altea Publishing, UK, 1995. ISBN 0-9524555-1-X.

  Skilful Means – A concept in Mahayana Buddhism, af Michael Pye.  (Bogen er et studie i Lotus Sutra’ens brug af begrebet ’dygtigt anvendte virksomme midler eller metoder’ sanskrit: upayas.)  Forlag: Gerald Duckworth & Co, London UK, 1978. ISBN: 0-7156-1266-2.

  The Lalitavistara Sutra - The Voice of the Buddha - The Beauty of Compassion. (Sutra’en om Buddha Sakyamuni’s liv og virke). Translated into english from the French by Gwendolyn Bays. (I forordet står der, at den franske oversættelse blev lavet af Edouard Foucaux fra sanskrit og tibetanske tekster i 1884. Redaktøren har rettet ligeledes efter den originale tibetanske tekst, men anser selv oversættelsen for midlertidig i følge akademisk standard). Forlag: Dharma Publishing,  bogen er udgivet i to bind:   (vol. 1)  ISBN 0-913546-86-0 -  (vol. 2) ISBN 0-913546-87-9.

  The Small Golden Key to the Treasure og the Various Essential Necessities of General and Extraordinary Buddhist Dharma, af Thinley Norbu, oversat af Lisa Anderson. (Om de 3 Fartøjer til Befrielsen). Forlag: Jewel Publishing House, 1985. ISBN 0-9607000-2-1.

The Large Sutra on Perfect Wisdom, with the divisions of the Abhi-samaya-lankara, oversat af Edward Conze (Maha-prajna-paramita Sutra - en klassiske grundbog i Mahayana, som i detaljer erklærer sunyata, den “positive” tomhed. Det er en meget svær tekst. Ikke for begyndere, selvom Sutra’en er Buddha’s egne ord). University of California Press, ISBN 0-520-02240-8.

Click here to get to the top

  The Way of Siddhartha,  a Life of The Buddha  (en rekonstruktion af Buddha Sakyamuni’s biografi ved hjælp af flere kilder og redigeret for at fjerne det overdrevne mytologiske indhold,  i følge forfatterne).  David og Indrani Kalupahana, forlag: Shambhala Publications, 1982. ISBN 0-87773-221-3 - samt ISBN 0-394-70886-5 (Random House’s udgave).

  Treasures on the Tibetan Middle Way, af Herbert V. Guenther. (Om forskelle og enighed i Sutra og Tantra). Forlag: Shambhala Publications, 1976. ISBN 0-87773-002-4.

 Saraha’s værker   (link til detaljer i Ordforklaringen)

 

lykkebringende-lotusblomst
HISTORIE

  A Garland of Gold, the early Kagyu Masters in India and Tibet, af Jampa Thaye (Lama David Stott).  (Bogen omhandler alle de indiske samt de vigtigste tibetanske Lama’er indenfor alle  Kadjy traditionerne.) Forlag: Ganesha Press, Bristol UK. ISBN 0-9509119-3-3.

  A Golden Swan in Turbulent Waters, the life and times of the tenth Karmapa Dhoying Dorje, by Shamar Rinpoche [the 14th Shamarpa Mipham Chokyi Lodro].  (Bogen omhandler ikke blot den 10. Karmapa, som oplevede mange problemer i sit liv, men også hans turbulente samtid, som var karakteriseret af krig i hele det tibetanske kultur område og den 5. Dalai Lama’s politiske eventyr, hvor han var den første Dalai Lama i historien, som blev konge over Tibet.) Forlag: Bird of Paradise Press, USA 2012  [www.birdofparadisepress.org].  ISBN 978-0-9881762-0-1.  Bogen beskrives her.

  Disciples of the Buddha, edited by Zenno Ishigami, translated by Richard L. Gage & Paul McCarthy. (En beretning om 28 af Buddha Sakyamuni’s egne elever). Forlag: Kosei Publishing Co. - Tokyo, ISBN 4-333-01423-9

  Indo-Tibetan Buddhism, indian buddhists and their tibetan successors, bind 1 & 2, af David Snellgrove.  (En rigtig god bog fuld af Dharma’ens almindelige historie og kultur historie). Forlag: Shambhala Publications, 1987. ISBN 0-87773-311-2 (bind 1) ISBN 0-87773-379-1 (bind 2).

  The History of the Sixteen Karmapas of Tibet, af Karma Thinley the Fourth Karma Thinleypa.  (Den autoritative bog om Karmapa’ernes biografier med en glimrende introduktion og forklaring af de vigtigste begreber i forbindelse med  Karma Kadjy.) Forlag: Prajña Press, Geat Eastern Book Company, USA. ISBN: 0-87773-716-9.

Karmapa: The Black Hat Lama of Tibet, compiled by Nik Douglas & Meryl White. (En interessant bog om Karmapa’erne, transmissionslinierne, deres “hjertesønner” og om Rumtek klosteret i Sikkim) Forlag: Luzac & Company Ltd., London 1976. ISBN 0 71890 187 8.

  Kings of Buddha’s Time, af Dr. Bikkhu Amritananda. (En beretning om 5 konger fra Buddha’s samtid). Udgivet af: Ananda Kuti Vihara Trust, Ananda Kuti Vihara, Swayambhu Hill, Kathmandu, Nepal, 1983. Der er desværre ingen andre referencer, så bogen er nok lidt svær at få fat i, men den er god. 

  Le Livre Bouddhiste de la sagesse et de l’amour, pensées recueillies par Gilles Van Grasdorff, af Trinley Thayé Dordjé (Den 17. Karmapa). Forlag: Éditions Michel Lafon, 2001. ISBN 2-84098-638-8.

Click here to get to the top

  Masters of Mahamudra, songs and histories of the eighty-four buddhist siddhas, af Keith Dowman.  (Bogen indeholder udover Mahasiddha’ernes befrielses historier også en dybtgående kommentar af oversætteren til alle historierne). Forlag: State University of New York Press (SUNY), 1985. ISBN 0-88706-158-3.

  The History of the Sixteen Karmapas of Tibet, af Karma Thinley. (De autoritative biografier om Karmapa’erne) Forlag: Prajna Press, USA. ISBN 0-87773-716-9

  The Life and Teaching of Naropa, translated from the original Tibetan with a philosophical commentary based on the oral transmission, by Herbert Günther. Den tibetanske biograf hedder: Lætsynpa Rinchen Namgyal fra Dragkar  [lHa’i btsun-pa Rin-chen rnam-rgyal] og hans værk er fra det sene ellevehundrede tal.  Forlag: Oxford University Press, UK & USA 1963. ISBN: 0-19-501473-1.

  The Life of Gampopa, the incomparable Dharma Lord of Tibet, by Jampa Mackenzie Steward. (Et kompendium fra flere kilder om Gampopas liv.) Forlag: Snowlion, USA 1995. ISBN: 1-55939-038-7.

  The Life of Marpa The Translator [by the Tibetan author  Tsangpa Gyare - også kendt som: Tsang Nyön Heruka, en berømt tibetansk poet fra 14 hundrede tallet], translated by the Nalanda Translation Commitee under the direction of Chögyam Trungpa. Forlag: Prajña Press, USA. ISBN: 0-87773-763-0.

  The Life of Milarepa [by the Tibetan author  Tsangpa Gyare - også kendt som: Tsang Nyön Heruka, en berømt tibetansk poet fra 14 hundrede tallet], translated by Lobsang P. Lhalungpa. Forlag: Shambhala, UK & USA. ISBN: 0-394-72696-0.

  The Seed of Faith, a short history of the line of the incarnations of the Shamarpas, by Khenpo Chödrak, 1980. (Et fint lille hæfte fra Kagyu Samye Ling i Skotland uden ISBN nummer. Du er nok heldig, hvis du kan finde det noget steds.)

  Tilopa, some glimpses of his life, by the XII Khentin Tai Situpa.  Editor: Kenneth Holmes.  (En sjælden samlet biografi om Tilopa.) Forlag: Dzalendara Publishing, Kagyu Samye Ling Tibetan Centre,  UK 1988. ISBN: 0-906181-10-0.

 

lykkebringende-lotusblomst
TIBETS HISTORIE

 A History of Modern Tibet, the Demise of the Lamaist State, af Melvyn C. Goldstein.  (En dybt gående akademisk bog om perioden fra 1913 - 1951. Det er en stor bog på næsten 900 sider, men den er vældig interessant  hvad angår denne meget turbulente epoke i Tibet, hvor grundlaget blev lagt for den kinesiske besættelse og kontrol i 1950. Det er en politisk historie, som beskrives så glimrende.) Forlag: University of California Press, Berkley, Los Angeles & London, 1989. ISBN: 0-520-06140-3.

 Tibetan Civilisation, af R. A. Stein (professor Collège de France); Stanford University Press, 1972. (Bogen er en atropologisk og sociologisk beskrivelse af det tibetanske kultur områdes udvikling i historisk tid. En glimrende indføring i de tibetanske forhold af mange slags, herunder landbrug, magt strukturer og kulturbærende institutioner.)  ISBN: 0-8047-0806-1

 Buddhist Civilisation in Tibet, af Tulku Thondrup Rinpoche. Bogen indeholder to essays.  (Det første essay omhandler de forskellige Buddhadharma traditioner og deres historie i Tibet. Det andet essay omhandler omfanget af den tibetanske litteratur.) Forlag: Routledge & Keagan Paul Inc., London, 1987. ISBN: 0-7102-1087-6.

 The Necklace of Gzi, a Cultural History of Tibet, af Namkhai Norbu.  (Namkhai Norbu Rinpotje er en fremtrædende Nyingma Tulku, som blev bragt til Italien af professor Tuchi som hans hjælper på et tibetansk institut. Namkhai Norbu er ikke blot en Lama, men har specialiseret sig i Tibets forhistoriske periode. Bogen omhandler det tibetanske folks oprindelse, sprogets historie,  Bönpo’erne, kongeriget  Zhangzhung, og til slut et essay om religion og politik.) Forlag: Information Office of His Holiness the Dalai Lama, Dharamsala, Himachal Pradesh, Indien, 1981. Der er intet ISBN nummer.

 The Water-Bird and other years, a History of the 13th Dalai Lama and after, af K. Dhondup.  (En interessant og ikke politisk korrekt bog om Tibets  moderne politiske historie i det tyvende århundrede frem til den kinesiske besættelse og kontrol. Det tibetanske politiske eksil ‘establishment’ kan ikke lide denne fremstilling af historien. K. Dhondup er tibetaner og også forfatter til bogen: The Water-Horse and other years - se ovenfor.) Forlag: Rangwang Publishers, New Delhi, Indien, 1986. Der er ikke noget ISBN nummer.

 The Water-Horse and Other Years, a History of 17th and 18th Century Tibet, af K. Dhondup. (Bogen omhandler Tibets historie i forbindelse med de tidlige Dalai Lama’er og de politiske forviklinger frem til den 7. Dalai Lama og en fornyet indflydelse fra Manchu-Kina på Tibet. Der er mange helte og skurke og den romantiske 6. Dalai Lama i denne bog.) Forlag: Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala, Himachal Pradesh, Indien, i984.  Der er intet ISBN nummer.

 Tibet & Its History, af Hugh E. Richardson.  (En generel bog om Tibets historie fra omkring år 600 til moderne tid. En velafbalanceret akademisk bog, som giver et overblik.) Forlag: Shambhala Publications, Boston, USA, 1984. ISBN: 0-87773-376-7.

 White Lotus, an Introduction to Tibetan Culture, redigeret af Carole Elchert.  (Forfatterne er en række kendte eksperter i deres respektive felt. En glimrende bog til at introducere, hvad den tibetanske civilisation er for en størrelse, historisk, geografisk og kulturelt.  Forfatterne og fotograferne deltog i  en ekspedition, som dækkede hele det tibetanske kultur område i 1988. Ekspeditionen lavede også en video af samme navn.) Forlag: Snow Lion Publications, New York, 1990. ISBN: 0-937938-89-0.

 

lykkebringende lotusblomst
ABHIDHARMA

  A Buddhist Doctrine of Experience, A New Translation and Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogacarin. Oversættelse og fortolkning af Thomas A. Kochumuttom. Forlag: Motilal Barnasidass, 1982. ISBN 0-89581-551-6. (Bogen indeholder oversættelser og kommentarer til 4 værker af Vasubandhu, nemlig Madhyanta-vibhaga (Skelnen mellem Midten og Ekstremerne), Trisvabhava-nirdesha (De 3 Naturer), Tri-mshatika samt Vimshatika. En glimrende indføring i Citamatra Skolen)

Click here to get to the top

  A Lamp for the Path and Commentary, (af Atisha Dipamkara Sridjana) translated & annotated by Richard Sherburne, S. J., The Wisdom of Tibet Series-5, forlag: George Allen & Unwin Ltd., London, ISBN 0 04 294124 5. (Et kompendium om Dharma, praksis og Bodhicitta, et værk lig Gambopas Gems of Dharma Juvel of freedom)

   Abhidharmakosabhasyam, by Luis de la Valle Pousin, english translation by Leo M. Pruden i 4 bind, Forlag: Asian Humanities Press, USA (den engelske oversættelse af Vasubhandu’s værk fra fransk – læs om den franske oversættelse nedenfor). ISBN 0-89581-913-9.

. Gateway to Knowledge, af Mipham Rinpoche, oversat af Erik Pema Kunsang [Erik Hein]. (Bogen er både på tibetansk og med oversættelsen på modstående side. Bogen er en detaljeret oversigt og gennemgang over hele den buddhistiske vej til oplysning i følge Sutra metoderne og anskuelserne. Meget kondenseret viden. Meget anbefalelses værdige bøger) Forlag: Rangjung Yeshe Publications, 1997 - 2002. Foreløbig udgivet i 3 bind - det fjerde skulle være på vej. ISBN 962-7341-29-0 (vol. 1) ISBN 962-7341-42-8 (vol. 2) ISBN 962-7341-46-0 (vol. 3

. Karmasiddhi Prakarana, The treatise on action by Vasubandhu (om  karma), af Etienne Lamotte, translated by Leo M. Pruden (til engelsk). Forlag: Asian Humanities Press, Berkley, USA, 1988. ISBN 0-89581-907-4.

L’Abhidharmakosa de Vasubhandhu, trductions et annotations, ved Louis de la Vallée Poussin. Mélanges chinois et bouddhiques vol. XVI (bind 1 - 6). (Hinayana  Abhidharma) Forlag: Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 10, Parc du Cinquantenaire, 1040 Bruxelles, Belgien

  La Notion de Samskara (dans l’Inde brahmanique et bouddhique), af Lakshmi Kapani. (Det eneste grundige studium af emnet på europæiske sprog. Det lange forord er på engelsk.)  Forlag: Collège de France, Paris, 1992. ISBN 2-86803-059-9.

  Le Compendium de la Super-doctrine (Philosophie) (Abhidharmasamuccaya) d’Asanga, traduit et annoté par Walpola Rahula. Publications de l’École Francaise d’Extrême-orient, vol. LXXVIII. (Mahayana  Abhidharma) Forlag: École Francaise d’Extrême-orient, Paris, 1980. Boghandel: Adrien-Maisonneuve, 11, rue Saint-Sulpice, Paris 6. Arr. Frankrig.

Myriad Worlds, buddhist cosmology in Abhidharma, Kalachakra and Dzog-chen, af Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé, translated and edited by the international translation commitee of Kunkhyab Chöling  (protektor: Kalu Rinpoche). Forlag: Snow Lion, 1995. ISBN 1-55939-033-6

  Ornament of the Great Vehicle Sutras, Maitreya’s Mahayana-sutra-lamkara (et værk af Buddha Maitreya / Asanga), with commentaries by Khenpo Shenga and Ju Mipham. The Dharmachakra Translation Commitee. Forlag: Snow Lion, 2014. (En af Asanga’s 5 skatte om Mahayana fartøjet). ISBN: 978-1-55939-428-4
  [der findes en ny oversættelse med Mipham Rinpotje’s kommentar: A Feast of the Nectar of the Supreme Vehicle, oversat af Padmakara Translation Commitee, forlag: Shambhala Publications].

 Seven Works of Vasubandhu, The Buddhist Psychological Doctor, ved Stefan Anacker. Fra: Religions of Asia Series - number 4. Forlag: Motilal Barnasidass, 1982. ISBN 0-89581-229-0.  (Bogen indeholder oversættelser og kommentarer til nogle af de samme tekster som bøgerne ovenfor. Teksterne er: Vadavidhi - A Method for Argumentation, Pañcaskandhaka-Prakarana - Discussion of the 5 Aggregates, Karma-Siddhi-Prakarana - A Discussion for the Demonstration of Action, Vimshatika-Karika - The 20 Verses & their Commentary, Trimshika-Karika - The 30 Verses, Madhyanta-Vibhaga-Bhashya - Separation of the Middle from the Extremes, samt Tri-Svabhava-Nirdesha - Teaching of the 3 Ownbeings. Dette er en sjælden bog).

   The Inner Science of Buddhist Practice, oversat af Artemus B. Engle (Vasubandhu’s værk: Pañcaskandhaka-Prakarana -  Opsumering af de 5 Skandha’er - findes i en anden oversættelse i bogen ovenfor - inklusive en kommentar af Sthiramati (Vasubandhu’s hovedelev og arvtager) - en dybtgående bog om de 5 skandha’er, 12 ayatanas, 18 dhatu’er og relaterede emner). Forlag: Snow Lion Publications, New York, ISBN-10: 1-55939-322-X & ISBN-13: 1-55939-322-5.


   The Buddhist Psychology of Awakening  er en ny sammenfatning af Abhidharma, forfattet af Steven D. Goodman; ISBN: 978-1559-394222.

 

Click here to get to the top

 

 

 

MAHAYANA SUTRA’ER

Visvavadjra.

Avatamsaka Sutra 
    (link til detaljer i Ordforklaringen)

Hjerte Sutra’en
    (link til oversættelsen til dansk - PDF fil)

Lotus Sutra
    (link til detaljer i Ordforklaringen)

Mahayana-sutra-lamkara
    (link til listen Abhidharma)

Lalitavistara Sutra
    (link til listen Systemer og Historie)

  Maitreya’s Sutras and Prayer, with a commentary by Padma Karpo, Tony Duff & Tamas Agocs (redaktører og oversættere).  Bogen indeholder to Sutra’er fra Ratnakhuta Sutra samlingen i oversættelse. Forlag: Padma Karpo Translation Commitee, Nepal, 2013. ISBN: 978-9937-572-62-0.

Pradjñaparamita Sutra
    (link til detaljer i Ordforklaringen)

Ratnakhuta Sutra
    (link til detaljer i Ordforklaringen)

Samadhi-raja Sutra
    (link til detaljer i Ordforklaringen) klik:  PDF-fil

Sukhavati Sutra
    (link til oversættelsen til engelsk - PDF fil)

  The Diamond Sutra & The Sutra of Hui Neng, translated by A. F. Price and Wong Mou-Lam. Forlag: Shambhala Publications, Boston USA, 1985. ISBN: 0-87773-005-9.

  The Lankavatara Sutra, translated from the Sanskrit by Daisetz Teitaro Suzuki. Bogen beskriver de 3 slags ‘natur ved sig selv’ - sanskrit: svabhava.  Dharma’ernes væsen eller ‘egen-natur’ betegnes som  1)  indbildt væsen, sanskrit: parikalpita;  2) afhængigt væsen, sanskrit: paratantra;  3)  med   pradjña opnås direkte indsigt i dharma’ernes væsen, deres ‘således-hed’, sanskrit:  tathata- hvilket kaldes: parishnipanna, det perfekte syn, som forstår  sunyata. Sutra’en beskriver videre de 5 (særlige) dharma’er:  1)  skikkelser (nimitta);  2)   betegnelser, navne eller navngivning (nama);  3)   skelnen (samkalpa);  4)  korrekt kendskab (samyagdjñana) samt  5)  ‘således-hed’ (tathata). Forlag: Prajña Press, Boulder, Colorado USA, 1978. ISBN:  0-87773-702-9.

  Soûtra du Dévoilement du sens profond  (sanskrit: Sandhinirmocanasûtra), traduit du tibétain par Philippe Cornu. Forlag: Librairie Arthème Fayard, 2005. ISBN: 978-2-213-62705-2.  (Sutra’en er oversat til fransk og omhandler alle grundprincipperne i  Cittamatra eller Yogacara anskuelsen.)  Sutra’en er også oversat til engelsk af Thomas Cleary under titlen:  Buddhist Yoga, som beskrives lidt nedenfor i listen under ‘Bøger om meditation.’

 

 Læs også listen fra Dzongsar Khyentse’s projekt om oversættelser af  Kandjur  og  Tendjur til engelsk, hvor der allerede findes en del arbejde udført:
 Klik link til:  84.000  [netstedet hedder 84.000, fordi det siges, at Buddha Sakyamuni gav 84.000 instruktioner.]

 

lykkebringende lotusblomst
BØGER OM MEDITATION

A Change of Expression & Working with the Emotions, af H. H. Shamar Rinpoche & Lama Gendun Rinpoche (2 tekster i én bog om sindets dynamik og om lidenskaberne, om anvendelse af modgift og om lidenskabernes forvandling til visdomsind), oversat af Anila Rinchen Palmo. Forlag: Éditions Dzambhala, 1992. ISBN 2-906940-08-9

  Boundless Awakening, The Heart of Buddhist Meditation, af Shamar Rinpoche. Forlag: Bird of Paradise Press, 2013, ISBN 978-0-9881762-1-8. (En lille bog i lommeformat med de vigtigste instruktioner til samatha-vipashyana meditation. Bogen er særdeles velegnet som introduktion til emnet meditation samt til påmindelse om nøgle instruktionerne.) .

  Buddhist Yoga, a comprehensive Course, oversat og indledt af Thomas Cleary. (Oversættelse af Sandhinirmochanasutra, som udtrykker Cittamatra- eller Yogacara-skolens filosofi, praksis og foreningen af de to). Forlag: Shambhala Publications, 1995. ISBN 1-57062-018-0.
    (lfindes også i fransk oversættelse under  Mahayana Sutra’er)

  Cloudless Sky, The Mahamudra Path of the Tibetan Buddhist Kagyü School, af den 3. Jamgön Kongtrül Rinpoche, edited and translated from Tibetan into German by Tina Drasczyk and Alex Drasczyk - English translation by Richard Gravel. Forlag: Shambhala Publications, 1992, ISBN 0-87773-694-4. (En relativ kort men fremragende præsentation af Mahamudra).

 Gampopa Teaches Essence Mahamudra, Interviews with his Heart Disciples, Dusum Khyenpa and Others, af Tony Duff. (Bogen indeholder nogle sjældne Mahamudra tekster af Gampopa, herunder 4 interviews.)  Forlag: Padma Karpo Translation Commitee, Nepal. ISBN: 978-9937-572-09-5.

  Les Deux Visages de l’Esprit, af Shamar Rinpoché, traduit, composé et annoté par Yéshé Nyingpo. Forlag: Éditions Vadjra, S. N. C. Dzambala, St. Leon-sur-Vézère, 24290 Montignac, Frankrig. 1987. ISBN 2-906940-00-3.

   Boundless Wisdom, A Mahamudra Practise Manual, af Shamar Rinpoche & edited by Tina Draszczyk - additional English-language editing by Lara Braitstein. (Shamar Rinpotje har forfattet en praksis manual fra bogen 'Månestråler' af Tashi Namgyal [læs om Lhalungpa's oversættelse i bogen 'Mahamudra' nedenfor]. Shamar Rinpotje's manual fokuserer på ret anvendelse af  Mahamudra  i både anskuelse og meditation.) Forlag: Bird of Paradise Press, Virginia, USA. ISBN: 978-0-9965059-4-9.

  Mahamudra - The Ocean of True Meaning, af [den niende] Karmapa Wangchuk Dorje, oversat af Henrik Havlat. (Den ultimative bog om Mahamudra - bogen findes også i tysk oversættelse) Forlag: Edition Octopus, 2009. ISBN 978-3-86582-901-6..

  Mahamudra, the quintessence of mind and meditation, af Takpo Tashi Namgyal, translated and annotated by Lobsang P. Lhalungpa. (Mahamudra teori og reference. Denne bog forklarer med mange citater og henvisninger, hvorledes Mahamudra sammenfatter og sammensmelter al tidligere Buddhadharma. Tibetanske titel: Dawa Øser = Månestråler). Forlag: Shambhala Publications, 1986. ISBN0-87773-360-0.

  Maitripa, India's Yogi of Non-dual Bliss, ved Klaus-Dieter Mathes. (Bogen indeholder  Maitripa's  biografi, filosofi og tekst samlingen 'Amanasikara' - Maitripa's Collection of Texts on Nonconceptual Realization.) Forlag: Shambhala Publications, LCCN 2020048709 | ISBN 9781611806700 (paperback edition).

Progressive Stages of Meditation on Emptiness, af Ven. Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche, Translated and arranged by Shenpen Hookham.  (En fremragende lille bog om de fleste af de forskellige buddhistiske anskuelsers struktur, begrænsninger og anvendelse). Forlag: Longchen Foundation, UK, 1986. ISBN 0-9511477-0-6

  The Mahamudra, eliminating the darkness of ignorance, af  the ninth Karmapa Wang-Ch’ug Dor-je, oversat af Alexander Berzin. (Grundbog om Mahamudra vejen. Som bogen ovenfor, men med en lidt anderledes præsentation og med flere forklaringer om Mahamudra end blot Ngøndro. Den 9.Karmapa giver her et fuldstændigt overblik over Mahamudra systemet) Forlag: Library of tibetan Works and Archives, Dharamsala, Himachal Pradesh, Indien. 1978

Click here to get to the top

  The Practice of Tranquility and Insight, a guide to tibetan buddhist meditation, af Khenchen Thrangu, oversat af Peter Roberts. (Grundbog om shamatha-vipashyana). Forlag: Shambhala Publications, 1993. ISBN 0-87773-943-9.

  The Torch of Certainty, af Jamgon Kongtrul, oversat af Judith Hanson. (Grundbog om de forberedende øvelser til Mahamudra - også kendt som Ngøndro praksis. Denne bog indeholder alle nødvendige forklaringer i et klart sprog og med mange detaljer) Forlag: Shambhala Publications, 1986. ISBN 0-87773-380-5.

 

lykkebringende-lotusblomst
BUDDHA NATUR

  Buddha Nature, af Thrangu Rinpoche, oversat af Erik Pema Kunsang (Erik Hein Schmidt). (Kommentar til Uttara Tantra Sastra) Forlag: Rangdjung Yeshe Publications, 1988. ISBN 962-7341-02-9.2.

  L’entrée au milieu, la philosophie bouddique de la vacuité  (med den tibetanske tekst), d’apres la version tibetaine de Patsab Nyima Dragpa et Tilakakalasha, l’Auto-commentaire de  Chandrakirti et l’exégèse de Tsongkapa intitulée l’Illumination de la Pensé. Traduction francaise établie sous la direction de Yonten Gyatso par Georges Driessens assisté de Michel Zaregradsky pou la version définitive. Forlag: Édition Dharma, Boisset et Gaujac 30140 Anduze, 1985. ISBN 2-86487-012-6.

  Nagarjuna, a translation of his Mulamadhyamakakarika, af Kenneth K. Inada. Forlag: The Hokuseido Press - 3-12, Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 1970. (Se også: Danske Bøger / Indiske Studier 2 )

  On Knowing Reality, The Tattvartha Chapter of Asanga’s Bodhisattvabhumi, translated with an introduction, commentary and notes by Janice Dean Willis.  (essentiel Mahayana tekst om viden). Forlag: Motilal Barnasidass, New Delhi, 1982. ISBN 0-231-04604-9.

Click here to get to the top

  The Buddha Within, Tathagatagarbha doctrine according to the Shentong interpretation of the Ratnagotravibhaga, af S. K. Hookham. (Om Buddha-naturen). Forlag: State University of New York Press (SUNY), 1991. ISBN 0-7914-0357-2.

  The Changeless Nature, Mahayana Uttara Tantra Sastra, af Arya  Maitreya and Acharya Asanga, translated from the tibetan by Ken & Katia Holmes.  (Bogen er også kendt som ‘Djy Lama’). Forlag: Karma Drubgyud Darjay Ling (Karma Kagyu Trust), Kagyu Samye Ling Tibetan Centre, 1985. ISBN 0906181-05-4.)

  The Emptiness of emptiness, an introduction to early indian Madhyamika, af Chandrakirti (på engelsk med en introduktion ved) C. W. Huntington Jr. (Chandrakirti’s  Madhyamaka-vatara: Indgang til Middelvejen, i oversættelse). Forlag: Motilal Barnasidass, 1992. ISBN 81-208-0814-

 

lykkebringende-lotusblomst
LODJUNG

.    A Concise Lojong Manual, by Könchok Yenlak the Fifth Shamarpa, translated by Pamela Gayle White. (Også om Lodjung - træning i sindighed, Bodhicitta og årvågent åndsnærvær. Denne lille bog er en mere kondenseret instruktion end Shamar Rinpotje’s nye bog, som er nævnt for oven). Forlag: Bird of Paradise Press, Lexington, VA, USA, 2014. ISBN: 978-0-9881762-6-3.

  Enlightened Courage, An Explanation of Atisha’s Seven Points Mind Training, af Dilgo Khyentse Rinpoche translated from the tibetan by the Padmakara Translation Group. (Endnu en bog om Lodjung - træning i sindighed, Bodhicitta og årvågent åndsnærvær). Forlag: Editions Padmakara, 24620 Peyzac-le-Moustier, France (1992). ISBN 2-906949-05-1.

  Le Voeu de Bodhisattva, af Bokar Rinpoché. (En uddybende bog om Bodhisatva løfterne efter både Nagardjunas  og  Asangas  transmissioner. Efter gennemgang af løfterne, findes Sutra’en om de 35 Buddha’er og et essay om  lodjung. Bogen glimrer i øvrigt ved billeder af de 35 Buddha’er og de 8 Bodhisatva’er.) Forlag: Claire Lumière, Frankrig 2008. ISBN: 978-2-905998-90-3.

. The Great Path of Awakening, a commentary on the Mahayana teaching of the 7 points of mind training, af Jamgon Kongtrul, oversat af Ken McLeod. (Om Lodjung - træning i sindighed, Bodhicitta og årvågent åndsnærvær). Forlag: Shambhala Publications, 1987. ISBN 0-87773-420-8.

   The Path to Awakening, a commentary on Ja Chekawa Yeshé Dorjé’s Seven Points of Mind Training, af Shamar Rinpoche, edited and translated by Lara Braitstein (Om Lodjung - træning i sindighed og årvågent åndsnærvær, Bodhicitta og sunyata. En grundbog i Bodhi Path Læreplanen). Forlag: Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi, 2009. ISBN: 978-81-208-3440-8.  (Bogen findes nu også på dansk med titlen: Vejen til Oplysning,  udgivet af Rabsel Éditions, Frankrig, 2015.  ISBN: 979-10-93883-03-8)

  The Wheel of Sharp Weapons, af Dharmarakshita translated from the tibetan by Geshe Ngawang Dhargye, Sharpa Tulku, Khamlung Tulku, Alexander Berzin & Jonathan Landaw, with a commentary by Geshe Ngawang Dhargye. (Endnu en bog om Lodjung - træning i sindighed, Bodhicitta og årvågent åndsnærvær. Denne bog handler mest om modgiftene og munke træning). Forlag: Library og Tibetan Works and Archives (1981), Dharamsala, Dist. Kangra, H. P., India.

 

lykkebringende lotusblomst
MEDITATIONS TEKNIK og RITUAL

  The King of Prayers, A Commentary om The Noble King of Prayers of Exellent Conduct - Phags pa bzang po spyod pa’i smonlam gyi rgyal po - by Shamar Rinpoche. Editors: Lara Braitstein, Thea Howard, Julia Stenzel. Translation of the Prayer: Pamela G. White. (Shamanthabhadra’s  ønskebøn, kongen over alle bønner med en kommentar af Shamar Rinpotje. Rinpotje gennemgår hele bønnen og forklarer indgående betydningen af hver enkelt del. Læs i øvrigt om den  danske oversættelse med Khenpo Tsultrim Gyamtso’s kommentar i klummen yderst til venstre under: danske bøger). Forlag: Shanti Path Publications, Nepal, 2011. ISBN: 978-9937-2-4137-5.

Click here to get to the top

 

  Magic and Ritual in Tibet, The Cult of Tara, af Stephan Beyer. (Om tantra ritualer med udgangspunkt i Den Hvide Tara. Bogen gennemgår   sadhana til den Hvide Tara afsnit for afsnit og forklarer således de forskellige aspekter i Tantra på et praktisk plan). Forlag: Motilal Banarsidass, New Delhi, Indien. ISBN 81-208-0488-0.9.

  Shamatha Meditation. (Planche med de 9 trin i shiné i bog format. Planchen kan foldes ud og viser så et stort billede af de 9 trin. Der er en udførlig tekst på engelsk, både kommentarer på selve billedet samt nedenunder, hvor der er lister med beskrivelser af: de 9 trin, de 6 kræfter, 4 slags sinds engagement, 5 trin i erfaring, de 5 fejl og de 8 modgifte. På planchens bagside er der udførlig forklaring om listerne). Kunstner: Stefan Mager, forfatter: Jakob Leschly (dansk Nyingma Lama - bor i Australien). Forlag: Aracaciaguides (Australien) ISBN 978-0-9808433-3-0. Planchen kunne førhen købes hos:  www.aracacia.com.au ( Webstedet synes at være blevet inaktivt, så jeg ved ikke mere, hvor du kan finde planchen. Desværre fås den f. eks. ikke hos Amazone.co.uk.).

  The Posture of Meditation, a practical manual for meditators of all traditions, af Will Johnson. Forlag: Shambhala Publications, 1996. ISBN 1-57062-232-

  Wisdom, Merit and Purification Through the Blessing of the 35 Buddhas - A Text for Daily Practice, compiled by the 14th Shamar Rinpoche with translation by Pamela Gayle White. (Dette er manualen til Bodhi Path centrenes  sadhana  om  de 35 Buddha’er. Grundteksten er: Arya Triskandhaka Sutra.) Forlag: Bodhi Path Karma Kagyu Buddhist Centers, 12540 Falls Road, Potomac, Maryland 20854, USA, 2007. ISBN: 0979-21380-0.

Click here to get to the top

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk