Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Buddhismen

klik her for udskrift

 

Buddha Sakyamuni underviser. Buddha statue fra Sarnath. Fotograf ukendt.   Buddhas Lære
 kaldes

Dharma
 

Dharma'en  - eller Buddha-dharma  er  Buddha Sakyamunis  anvisninger, som han videregav efter sit Nirvana  til hele verden.

Billedet viser Buddha Sakyamuni undervise.
Statue fra Sarnath.

 Buddha’s  Dharma oversættes ofte som Buddha’s Lære. Efter sit Nirvana  ville  Buddha Sakyamuni  gerne forklare sin egen  befrielse og  oplysning, så alle vi andre ville kunne opnå den samme   indsigt og det helt samme resultat  ved at gøre og erfare  det samme. Buddhismen er således baseret på indsigt og  erfaring  og er  ikke en  formaliseret tro  på et ophøjet og hinsidigt guddommeligt væsen, som har skabt verden, men som står udenfor menneskelig erfaring.

 Buddha Sakyamuni  formulerede sin insigt med  begrebet  de  4 Ædle Sandheder1)  Alt fører til lidelse. 2) Det er der en årsag til. 3)  Der findes en tilstand helt uden lidelse, kaldet  Nirvana. 4)  Der er en vej til  Nirvana.
 Disse fire handler om  lidelse og ubetinget  lykke. Lidelse og lykke er  oplevelser. Oplevelser opstår, udfolder sig og forsvinder igen i  sindet. Det er udgangs punktet for enhver  Buddha.

 Buddha Sakyamunis  indsigt, som blev til erfaring, handler derfor om sindets natur og virkemåde. Hvorvidt en Gud har frembragt kroppen, er irrelevant hvad angår lidelse og lykke, fordi kroppen opleves af sindet. Selv religiøse oplevelser finder sted afhængig af sindet. Der ville ikke være nogen ide om Gud uden nogen, som har et sind, som er i stand til at frembringe en sådan tanke.  Så alt er afhængigt af sindets formåen og tilstand. Alle oplevelser opstår ved sindets virksomhed, betinget af sindets natur. Så  Buddha Sakyamunis  erfaring var om grundlaget for livet. Grundlaget for livet er ikke kroppen, men sindet, som oplever krop og inkarnation i verden.
 De fleste glemmer det hele tiden:  kroppen er en oplevelse. Verden er en oplevelse. Oplevelser foregår i sindet.  Oplevelser bliver til ved sindets virksomhed.
 Det er derfor vigtigt at vide, hvad sindets natur er, og hvordan sindet virker  (sindets natur forklares på siden:  Om Opfattelsen  1. Sindets virksomhed forklares på siden:  Om Opfattelsen 2).
 Det er også vigtigt at værdsætte kroppen, som bærer inkarnationen. Både krop og sind begrænses af  karma. Det vil sige, at du begrænses af dine lidenskabelige instinkter, sanskrit:  kleshas, dine erfaringer og medfødte vaner, sanskrit:  caitasikas, samt de 5  skandha’ers forvrængning af oplevelserne på grund af basal misforstået  dualisme, sanskrit:  avidya  (uvidenhed). Også kroppen kræver pleje og træning. Der er således en hel del forhold at sætte sig ind i, før det er muligt at opnå  Nirvana.

 

Dyb meditation

  I Dharma’en opbygger vi ikke en tro, men fjerner  flere slags  tvivl  over tid ved at undersøge det tvivlsomme grundigt og udtømmende.  Der er tvivl om den personlige identitet, som sindet selv og mødet med verden skaber, og tvivl om hvad verden er for noget.
 Undersøgelser af de tvivlsomme forhold foretages rent praktisk ved dyb meditation. At meditationen bliver dyb, betyder at  yogi’en glider ind i en meditativ trance på grund af fokuseret opmærksomhed indenfor en relativ stram ramme, hvad angår kroppens stilling, brug af sprog og mental disciplin. Denne tilstand af fordybelse kaldes  samadhi på sanskrit.
 Det er i en sådan tilstand af fred og rummelighed, at undersøgelser af det tvivlsomme bedst foregår. Meditation er en form for  yoga, så derfor kaldes en udøver af buddhistisk meditation for en yogi. Man behøver altså ikke, at blive en hjemløs munk eller nonne for at blive yogi. Man skal blot meditere på den klassiske måde.

  Buddha’s Lære handler derfor både om, hvori hans erfaring består, samt hvordan du kan opnå den og dens resultet, og hvilke  forhindringer  der findes undervejs til den. Dharma’en anviser, hvordan du på den rigtige og bedste måde kan forholde dig til din egen udvikling af de nødvendige kvaliteter og afvikling af alle dårlige vaner (sanskrit: samskaras) i dit liv, hvis du ønsker dig Nirvana. Det defineres som  den 8 foldige vej. En sådan afvikling og udvikling, som  Buddha Sakyamuni viser, skaber de optimale omstændigheder for frigørelse og oplysning. Befrielse og oplysning sker imidlertid af sig selv, men det sker først, når  forhindringerne  for dem er væk. Det er derfor, at forhindringerne skal afvikles, og kvaliteterne for at kunne gøre det skal udvikles.  De nødvendige kvaliteter kaldes de 6 fuldstændige færdigheder, sanskrit:  paramitas.
Klik her for at komme øverst på siden

 

 

Afvikling: væk med skade virkningerne

  Den afgørende forhindring for  Nirvana  er uvidenhed (sanskrit:  avidya) om Nirvanas og samsara’s natur, om karma og forvrængning i sindet. Nirvanas natur indikeres ved Selvets illusion, sanskrit:  anatman  (Selvets illusion forklares på siden: Om Opfattelsen 3).

 Samsara betyder verden, som går rundt i kredsløb, ofte forklaret som tilværelsens sammensathed og alle begivenheder i oplevelsernes gensidigt betingede opståen. I egentlig buddhistisk forstand betyder samsara alle vores oplevelser af sansninger og vores umiddelbare  fortolkninger  og  reaktioner  på dem. Oplevelsen af inkarnation.  Det vi inkarnerer i er samsara, det vil sige alt det, som vi oplever at være direkte adskilt fra, i modsætning til os selv.
 Samsara ligger i selve grænsefladen mellem Selv og verden. Samsara betyder det personlige eller subjektive forhold til verden omkring os.

 Vi ønsker lykke ved inkarnation og søger at undgå lidelse. Samsara opstår herfra. Samsara er ikke ‘verden’ som en objektiv størrelse. Samsara er den enkeltes omgivelser, hvor lykken søges. Det er de steder, hvor du bevæger dig rundt, og hvor også de andre sansende væsner, som du rent faktisk møder i dit liv, bevæger sig rundt i deres kredsløb. Så samsara er både konkret og abstrakt, både personligt og upersonligt, men altid det der med kredsløb. Samsara er kendetegnet ved   essensløshed, sammensathed, forgængelighed og  lidelse. Det eneste vedvarende er forandring i alle mulige kredsløb (Dharma’ens syn på samsara forklares på siden:  Om Opfattelsen 4).
  I stedet for at oversætte samsara med verden, kunne man sige ‘det at leve i verden’ eller ‘de  sansende væsners  verden’.

 Nirvana udtrykker samsara’s ophør, og det er jo rart at vide, at et ophør er muligt. Samsara ophører dog ikke, før du faktisk gennemskuer de  tre illusoriske slør  (avidya, uvidenhed, kleshas, de lidenskabelige følelser – og karma, frugten af dine handlinger). Det gør du ikke, før  forhindringerne  for det er overstået.

 Man kan også sige det sådan, at hvor  der er samsara, er der ikke  Nirvana, mens der ikke er samsara, når der er Nirvana. Dette peger på en vigtig detalje, nemlig at der kun er kvalitativ forskel på  Nirvana og samsara, og at denne kvalitet består i måden for opfattelse. Eller sagt lidt anderledes, udfolder  Nirvana og samsara sig på det helt samme sted. Det er dette sted, som er mystisk. Stedet kaldes  bevidsthedens øjeblik. Hvad der end sker, er det her, at det klør.

 

Udvikling: Bodhicitta,
det lyse sind og 2 slags gavn

 Den afgørende nødvendige kvalitet er et åbent sind og hjerte  (sanskrit:  Bodhicitta). De følgende artikler beskriver mere indgående uvidenhed og det åbne eller  lyse sind, som helt naturligt er både kærligt og medfølende. At det er helt naturligt betyder, at du sagtens kan have det manifest tilstede som en åben, frisk og dybtfølt tilstand i sindet af medmenneskelighed, som kærligt retter sig mod hele verden og virkeligt mærker både verden og kærligheden med hudløs følsomhed - uden at være buddhist, religiøst anlagt eller synsk.  Bodhicitta er en naturlig mulighed, som alle risikerer at erfare  (normalt vil karma imidlertid forhindre eller begrænse erfaring af Bodhicitta).

 Det er dog temmelig usandsynligt, at nogen kan være i en tilstand af Bodhicitta, det lyse sind, manifest hele tiden, døgnet rundt uden at være nået til  Buddha-tilstanden  (læs om  den på siden:  Om Buddha 3)  eller de 4 højeste Bodhisatva trin, sanskrit:  bhumi. Så det er  gavn for en selv at opnå sådanne tilstande. Gavn for andre er at blive udsat for sådant ægte Bodhicitta. Den som besidder sådant ægte  Bodhicitta kaldes for en  Bodhisatva.
 Ved at følge Buddha Sakyamuni’s anvisninger, som overfor beskrevet, kan du opnå befrielse og oplysning. Det handler næste afsnit derfor om.

Klik her for at komme øverst på siden

 Der er flere gode bøger om Dharma på dansk i  boglisten.

 

 

 Klik her for den næste side

Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Dharma

 

Amitabha tangkha. Tilogaard, foto: Lama Olaf Høyer.

 

Buddha Amitabha, et klassisk eksempel på den perfekte afvikling af dårligdomme og fuldstændige udvikling af de rette kvaliteter.

 

Dharma bøger på hylder. Bøgerne er indpakket  i silke. Brokadesilken, som ses hænge ud i lapper, dækker over værkets titel under brokaden.

Traditionelle tibetanske bøger, svøbt i silke brokader, på hylder. Hellige bøger samlet i Sutra, Tantra, Vinaya, Abhidharma og Shastras symboliserer Buddha’s Lære, Dharma’en, skønt den virkelige Dharma er din egen korrekte forståelse, hensigt og indsigt

 

Buddha gigant i Kina
Maitreya Buddha, vældig stor og gammel, hugget ud af klippesiden i Leshan, Sechuan, Kina.

  Statuen befinder sig øst  for byen Leshan i Sichuan provinsen i Kina. Maitreya Buddha overser 3 floders sammenfletning. Floderne er Min, Qingyi og Dadu. Denne placering gør statuen til det mest kendte udflugtsmål ved Leshan. Unesco har udnævnt statuen til en "World Heritage Site" i 1986. Statuen er verdens største udhuggede Buddha figur i sten. Arbejdet på den blev påbegyndt under Tang dynastiet i år 713 og fuldendt i 803. Maitreya Buddha er 71 meter høj og har 3 meter lange fingre.
 


 

 

 

Buddha Sakyamuni besejrer Maras døtre og hær frise fra Gandhara kulturen.

Buddha Sakyamuni besejrer Maras døtre og hær, frise fra Gandhara kulturen.
Djævelen Mara symboliserer Buddha’s  og alle andres tendens til at knytte sig til hvad vi oplever ved at føle sig tiltrukket, frastødt eller ligeglad. Buddha sidder på et bundt kusha græs med Bodhi træet bag sig, vist ved bladene fra træet i en bue over hans hoved. Omkring ham presser en hær af soldater og djævle sig på for at skræmme ham. Mara’s døtre mangler på denne frise, skønt de almindeligvis er en vigtig detalje i historien. Buddha lader sig ikke skræmme eller forføre, men giver blot slip på denne oplevelse og al slags tilknytning og identifikation, indgår i sin dybe yoga trance, vadjra-samadhi og opnår herpå Nirvana. Denne legende om Mara viser, at Buddha havde en sådan vision, før han blev fuldstændigt befriet og oplyst, sanskrit: samyak sambodhi. Buddha Sakyamuni har på denne frise lidt usædvanligt et overskæg, muligvis fordi det var almindeligt i Gandhara med overskæg på den tid. Historien forklares mere indgående på næste næste side: Om Buddha 1, som beskriver befrielsen og oplysningen i detaljer.

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk