regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Den 8 foldige vej

 
Sarnath stupaen midt i den store dyrepark, som ligger lidt udenfor Varnasi i Indien. Stupa'en markerer stedet, hvor Buddha Sakyamuni underviste de fem asket kammerater, som blev de første munke i historisk tid. Fotograf ukendt.

Resterne af den gigantiske stupa i Sarnath, stedet hvor Buddha Sakyamuni for første gang erklærede den 8 foldige vej. Det er kun stupaens kerne, som endnu består.
Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 Udviklingen mod Bodhi beskrives som en vej, det vil sige en proces. Det er en tilvænnings-proces til Buddha Dharma'ens  anskuelser og metoder. Det er også en afviklings proces af dårlige vaner og begreber  samt  tilknytning  og  identifikation. Der er 8 områder, hvor denne udvikling udfolder sig i, og som derfor har særlig interesse.
  Det er områderne, hvor man må gøre en indsats

Dharmahjulet som Tilogaards logo.

  Det hedder derfor rigtig eller fuldkommen det ene og det andet. Hvad er så rigtigt eller fuldkomment? Det rigtige resultat, naturligvis, altså  frigørelsen. Heri ligger implicit, at det, som ikke er rigtigt, bør afvikles. Hvad er det så, som afgjort ikke er rigtigt? Det er naturligvis alle  forhindringerne  for frigørelse og  oplysning. Oversættelsen ‘rigtig’ er af sanskrit ordet  samyak. Det betyder således også gennemført, færdiggjort eller udtømmmende. Den  otte foldige vej hedder  astâñgika-mârga på sanskrit.

1: Rigtig anskuelse  (sanskrit: samyak drishti, ordret: syn)
2:   rigtig analyse  (samyak samkalpa, forståelse, beslutning og hensigt)
3:        rigtigt sprog   (eller sprogbrug:  samyak  vak)
4:
        rigtig handling   (samyak karmanta)
5:           rigtig livsførelse   (samyak adjiva)
6:
              rigtig indsats   (samyak vayama)
7:                 rigtigt vågent nærvær  (samyak  smriti)
8:                    rigtig  samadhi (meditativ trance, fuldstændig
                                        optagethed eller fordybelse ved opmærksomt fokus).

 

 Hvordan man kultiverer disse 8 områder, fremgår af Tilogaard netsteds andre sider. Men det begynder med afkald, sanskrit:  naishkramya. At give slip på tilknytning og identifikation med alle oplevelser. Dette punkt svarer til det andet punkt i den 8 foldige vej. Alle 8 punkter udtrykker forskellige lære-processer, som det tager sin tid at tilegne sig og derpå gøre til sine egne vaner og begreber. Når alle disse 8 er helt rigtige eller fuldstændige, indtræffer befrielsen og indsigten dumper ned meget pludseligt eller overraskende, men det er ikke den ottefoldige vej som sådan, der er årsagen til det. Den 8 foldige vej fjerner  forhindringerne for indsigt, befrielse og  oplysning. Når de er borte, kommer det hele af sig selv. Der er ikke nogen, som befrier nogen. Sindet befrier sig selv af sig selv, når bevidstheden  genkender sin egen natur.

Slange i slyng.

 Det traditionelle billede på det, er slangen, som har slået knude på sin krop. Den behøver ikke nogen til at løse knuden op. Den gør det helt af sig selv, når den bliver opmærksom på tilstanden og ikke længere gider sidde fast i en knude.

Klik her for at rulle siden op til sin begyndelse

Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her

 

Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

 Dharmachakra, Dharma Hjulet symboliserer, at  Buddha Sakyamuni drejede - som det hedder - Lærens Hjul, satte det i bevægelse ved sin første undervisning nogensinde i  RishipatanaSarnath Dyrepark ved Varanassi for 2600 år siden. Hjulet har 8 eger, hvilket symboliserer den 8 foldige vej. Hjulet bruges som symbol for  Dharma’en, fordi det indikerer, at det er den samlede virkning af hjulets bestanddele, som gør det brugbart. Bestanddelenes forening i hjulet antyder helhed.
 

 At det drejer rundt, peger på Dharma’ens  proces natur, samt naturligvis, at det kan bære en transport, som bevæger sig på en vej.
 Det siges også, at Dharma Hjulet bevæger sig i modsat retning af  Livshjulet, hvilket på længere sigt bringer Livshjulet til standsning – så det symboliserer Hjulet også.  De to hjorte, som knæler foran Dharma Hjulet, står for Rishipatana, Sarnath Dyrepark,  det historiske sted for denne skelsættende begivenhed. Hjulet står omkranset af en stråleglans på en lotusformet fod. Dekorative silkebånd, som blæser i vinden, er bundet op på stativet som en ofring.

Tilogaards logo som Anandachakra.


  De tre sammen-strømmende dråber i hjulets midte eller nav med de 3 farver hedder   ananda-chakra  på sanskrit, den store glædes hjul. Anandachakra symboliserer tre niveauer af udfoldelse for  Buddha Sakyamuni’s  inkarnation, som kaldes for de tre kroppe   (sanskrit:   trikaya), hvilket også defineres som  Buddha Sakyamuni’s  krop, tale og sind. Han brugte alle tre i sin formidling af Dharma. De 3 sammen-strømmende dråber symboliserer også  de   3 Fartøjer  til befrielse.

Click here to get to the top

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk