regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Links om død, bisættelse, ligfærd,  kremering  m. v.

 

Regler og anbefalinger november 2017

 

     Tjek denne hjemmeside:
www.begravelsesguiden.dk  (privat hjemmeside med gode råd)
 

     Hos det offentlige:
På  http://borger.dk  kan du finde mange nyttige informationer om død og bisættelse. Her er også en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud.
Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift. Kravet om at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan bortfalde, såfremt der ikke hersker tvivl om, hvorvidt det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden  (det lokale Kirkekontor), der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan ses bort fra  kravet om skriftlighed.  (En typisk dansk ting. Det burde være Skifteretten, som træffer afgørelser om sådan noget.)
 

  Det kunne være ønskeligt at oprette et livs-testamente om afbrydelse af usigtsløs livsforlængende medicinsk behandling samt  obduktion og organdonation, før du dør. Det kunne også vise sig at være en god ting med et almindeligt testamente, når de efterladte ikke kan enes, eller hvis du har særlige ønsker og hensigter med den arv, som du efterlader. Det kunne især være relevant med de buddhistiske bøger i din bogsamling, rituelle genstande, billeder og lignende. Det kunne være, at du helst så sådanne ting blive givet til individuelle buddhister eller særlige buddhistiske grupper.
 Er du rig, kunne det være, at du vil tilgodese gavnlige og værdige formål med noget af din rigdom. Det vil kræve, at du opretter et testamente.
 Begge slags testamenter kan med fordel anmeldes til Notarius Publicus mod et mindre gebyr. En sådan anmeldelse og påtegning af testamenterne gør dokumentet til et gyldigt juridisk forpligtende tiltag. Find den nærmeste Notar på borger.dk.
 Det kan være en hjælp at få en advokat til at udfærdige testamenterne og anmelde dem til Notaren.


    Afmeld den døde fra e-boks:
http://www.e-boks.dk/help.aspx?pageid=d4aa7a27-7805-47da-90b4-a9c5fcd0d81e

    Begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=fb4d4416-a81d-471a-89ab-c4540f7fd55c  

    Bekendtgørelse om begravelseshjælp:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169703 

    Cirkulære om begravelseshjælp:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184953
 

   Tjek disse hjemmesider:
http://altomdoeden.dk   (privat hjemmeside med gode råd)
Alt om Døden - links til død, bedemænd og begravelse
Her finder du links til de vigtigste danske sider relateret til døden

http://tilsidst.dk  (privat hjemmeside med gode råd)

Klik her for toppen af siden


    Om ligkister af papir:
http://www.dssmith.com/da/packaging/emballagestrategi/jeres-resultater/cases/ds-smith-og-abcremation-lancerer-nye-papkister
Eksempeler: http://www.abcremation.fr/

    Brugsens tidsskrift Samvirke:
https://samvirke.dk/artikler/sadan-bygger-du-en-kiste-til-en-begravelse
 

    Forbrugerrådets Magasin Tænk:
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/begravelse-faa-hjaelp-til-planlaegningen 
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/digital-arv/digital-arv-saadan-sletter-du-afdoedes-konti-og
 

   Lav selv papir arbejdet:
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/begravelse-faa-hjaelp-til-planlaegningen/begravelse 

    Landsforeningen Liv & Død:
Formålet er at virke for en værdig afsked med livet:
http://livogdoed.dk/om-livdod/
http://livogdoed.dk/funebariet-2/ 
http://livogdoed.dk/temaer/din-digitale-bedemand- 

    Danske Krematoriers Landsforening:
http://www.dkl.dk/

    Branche foreningen Danske Bedemænd:
https://www.bedemand.dk/ 
   Certificering:
https://www.bedemand.dk/ved-doedsfald/certificeret-bedemand/ 

    Dødsfald i udlandet:
https://www.bedemand.dk/sundhedskortet-daekker-ikke-laengere-hjemtransport-ved-doedsfald/ 
 

*****

 

 Tilogaard Meditationskole hjælper gerne med råd og handling i forbindelse med død og ligfærd. I reglen er en samtale tilstrækkeligt. Det er ikke kun de afdøde, som der skal tages hensyn til, men i høj grad også de efterladte. I praksis betyder det, at den afdøde buddhist alligevel stedes til hvile fra en kirke, for at tilgodese de efterladte. Det er der ikke noget problem ved. I reglen vil en folkekirke præst gerne udføre ligfærds handling sammen med en buddhistisk Lama eller blot en buddhist.
 

 Lama Tendar Olaf Høyer laver gerne Pudja for den afdøde her på Tilogaard. De efterladte behøver ikke at være til stede. Pudja’en vil være til gavn for den afdøde og ikke så meget for de efterladte.
 

 Det er endnu ikke muligt at opbevare urner på Tilogaard. Det er planen med tiden at få opført en særlig Stupa til det formål.


Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Ligfærd

DS Smidt papir ligkiste eksempel. Fotografi fra DS Smidt's hjemmeside.

 

Færgen Møn. Fotograf ukendt.

Færgen Møn. Den bliver ofte lejet og brugt til at sprede afdødes aske på havet.

Læs om færgen her

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk