Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

klik her

LINKS om død, ligfærd, kremering etc.

regler og anbefalinger november 2017

     Tjek denne hjemmeside:
www.begravelsesguiden.dk  (privat hjemmeside med gode råd)

     Hos det offentlige:
På  http://borger.dk  kan du finde mange nyttige informationer om død og ligfærd. Her er også en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud.
Det er muligt at tilkendegive sit ønske om askespredning på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Husk datering og underskrift. Kravet om at afdøde selv skriftligt skal have erklæret et ønske om at asken skal spredes over åbent hav, kan fraviges, såfremt der ikke hersker tvivl om hvorvidt det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden (det lokale Kirkekontor), der træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

    Afmeld den døde fra e-boks:
http://www.e-boks.dk/help.aspx?pageid=d4aa7a27-7805-47da-90b4-a9c5fcd0d81e

    Begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=fb4d4416-a81d-471a-89ab-c4540f7fd55c  

    Bekendtgørelse om begravelseshjælp:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169703 

    Cirkulære om begravelseshjælp:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184953

   Tjek disse hjemmesider:
http://altomdoeden.dk   (privat hjemmeside med gode råd)
Alt om Døden - links til død, bedemænd og begravelse
Her finder du links til de vigtigste danske sider relateret til døden

http://tilsidst.dk  (privat hjemmeside med gode råd)

Klik her for toppen af siden


    Om ligkister af papir:
http://www.dssmith.com/da/packaging/emballagestrategi/jeres-resultater/cases/ds-smith-og-abcremation-lancerer-nye-papkister
Eksempeler: http://www.abcremation.fr/

    Brugsens tidsskrift Samvirke:
https://samvirke.dk/artikler/sadan-bygger-du-en-kiste-til-en-begravelse

    Forbrugerrådets Magasin Tænk:
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/begravelse-faa-hjaelp-til-planlaegningen 
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/digital-arv/digital-arv-saadan-sletter-du-afdoedes-konti-og

   Lav selv papir arbejdet:
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/begravelse-faa-hjaelp-til-planlaegningen/begravelse 

    Landsforeningen Liv & Død:
Formålet er at virke for en værdig afsked med livet:
http://livogdoed.dk/om-livdod/
http://livogdoed.dk/funebariet-2/ 
http://livogdoed.dk/temaer/din-digitale-bedemand- 

    Danske Krematoriers Landsforening:
http://www.dkl.dk/

    Branche foreningen Danske Bedemænd:
https://www.bedemand.dk/ 
   Certificering:
https://www.bedemand.dk/ved-doedsfald/certificeret-bedemand/ 
https://www.bedemand.dk/sundhedskortet-daekker-ikke-laengere-hjemtransport-ved-doedsfald/ 
 

*****

 Tilogaard Meditationskole hjælper gerne med råd og handling i forbindelse med død og ligfærd. I reglen er en samtale tilstrækkeligt. Det er ikke kun de afdøde, som der skal tages hensyn til, men i høj grad også de efterladte. I praksis betyder det, at den afdøde buddhist alligevel stedes til hvile fra en kirke, for at tilgodese de efterladte. Det er der ikke noget problem ved. I reglen vil en folkekirke præst gerne udføre ligfærds handling sammen med en buddhistisk Lama eller blot en buddhist.

 Lama Tendar Olaf Høyer laver gerne Pudja for den afdøde her på Tilogaard. De efterladte behøver ikke at være til stede. Det er endnu ikke muligt at opbevare urner på Tilogaard. Det er planen med tiden at få opført en særlig Stupa til det formål.

Klik her for toppen af siden

 

 

Klik her, og den næste side åbner
Klik her, og den næste side åbner

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Ligfærd

DS Smidt papir ligkiste eksempel. Fotografi fra DS Smidt's hjemmeside.

 

Færgen Møn. Fotograf ukendt.

Færgen Møn. Den bliver ofte lejet og brugt til at sprede afdødes aske på havet.

Læs om færgen her

 

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk