regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Finansiering

 

Forretnings principperne er lidt usædvanlige

 

Tilogaard logo.

 Lama-virksomheden er også en  forretning, men den følger traditionen og  ikke de moderne markeds-principper for åndsvidenskabelig aktivitet.  Mange buddhistiske centre har indført en prispolitik, som svarer til det moderne samfunds almindelige form for finansiering med banklån, kreditter og mere eller mindre faste priser på kursus og konsultation til følge. Det ser jeg som  gammel hippie ingen grund til. Man kan lige så godt vænne sig til den traditionelle måde, fordi den bringer penge væk fra den direkte interaktion og i stedet fokuserer på frembringelse af den gode karma i samspillet. Sådan har man finansieret Buddha Dharma i umindelige tider, selvom det giver enhver bogholder grå hår i hovedet.

 Foreløbig er hverken Meditationskolen eller jeg selv på nogen måde blevet forgyldt ved denne model, men jeg tror på forretnings princippets mange fortrin. Som arving til yogiernes ligegyldighed overfor penge, indretter jeg mig efter forholdene men vil ikke ændre den oldgamle tradition.

 Dharma koster ikke noget, men det gør husholdningen og konsolideringen af institutionen Tilogaard Meditationskole. Støt derfor min generelle Lama virksomhed, hvis du synes, at den er god, så den kan finansieres og udbygges. Du får medejerskab, opsamler godhed og får høstet fortjeneste (sanskrit: punya) ved din deltagelse, både som elev, sponsor eller klient.

  Så reflekter venligst over på hvilken måde, som du ønsker at deltage, når du vil være med. Hvis du er lærevillig, kan du blive elev. Hvis du vil støtte, kan du blive sponsor. Hvis du har brug for tjenester, er du klient, som det forklares nedenfor. Hvis du blot er en ven, gør du mig glad.
 

Klik her for toppen af siden

De enkle principper for Dharma og penge

   1)      Eleverne betaler ikke  for instruktion  og undervisning, fordi de er Buddha Dharma'ens fremtid. De må ikke afholdes fra at søge råd og vejledning af økonomiske årsager, hvis de får problemer eller brug for vejledning. Traditionelt er det sponsorer, som finansierer en Lamas  virksomhed. Du er derfor velkommen til at yde bidrag, men ikke som betaling for privat undervisning. En elev kan således godt være  sponsor, men er det ikke som elev.

   2)      Sponsorer  opfordres til at støtte den generelle  Lama virksomhed, fordi  at give er godt, virksomheden er værdifuld, og gaven giver alle god  karma  og bibringer de 2 slags  gavn (gavn for både dig selv og andre). Som sponsor opnår du samling af ‘punya’ - fortjeneste eller dyder  - ved at støtte noget godt, og du får andel i ejerskabet til Dharma virksomheden ved din deltagelse. Ved din forbindelse med aktiviteten får du del i den gode  karma, som opstår ved at formidle Dharma, uanset hvilken karma du i øvrigt samler på. Ganske vist er der i grunden hverken en giver, en overdragelse, en modtager eller en gave. Det er netop i sådan ånd af Bodhicitta, at gaven giver så meget mere godt. En sponsor kan også  være  klient.

   3)      Klienter, som får tjenester udført, bør yde noget til gengæld, men de bestemmer selv hvad, som de vil bidrage med. Man bør yde efter omstændighederne. Som kineserne siger:  en skål ris er nok. Også dette princip er der for den gode karmas skyld.

   4)     Institutionelle klienter, som ønsker foredrag eller lignende, bliver nødt til at betale efter tarif, da de ellers ikke ved, hvordan de skal gøre det rigtigt. Institutioner er jo ikke mennesker, selvom de repræsenterer dem. Ring eller send en e-mail [  E-mail   ]  og bed om info.
 (’institutionelle klienter’ er offentlige og private institutioner,  som i hovedsagen er finansieret ved offentlige midler).
 

 

 

Tilogaards regnskab

Klik her for regnskabet 2014
Klik her for at se regnskabet 2013 - 2014
Klik her for at se regnskabet 2012 - 2013
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Amitabha Buddha fra Java 8 - 9 århundrede

Støt Tilogaard Meditationskole

 Du er velkommen til at yde en donation for enten at støtte Meditationskolen, Tilogaards netsted eller mig selv som Lama. Det skaber god karma for alle, fordi en sådan støtte fremmer både  Buddha Dharma (Buddhisme) og den buddhistiske kultur i Danmark.  Lama virksomhed er afhængig af sponsorer og gaver, fordi undervisning er gratis (læs klummen til venstre). Det er den traditionelle måde at finansiere Dharmalærere på, indenfor Karma Kadjy  traditionen.

 Din støtte giver dig selv fortjeneste og ejerskab, da det er fortjenestfuldt at fremme og støtte det gode. Du gør derved selv en forskel i verden og deltager i aktiviteten. Din støtte gavner også alle eleverne, som nyder godt af den gratis Lama virksomhed. Din støtte gavner desuden Dharma’en generelt, fordi du er med til at formidle den ved at finansiere den.

 Hvis du støtter med penge til kontoen, som er nævnt nedenfor, går de til den selvejende Tilogaard Meditationskole. Det er den formelle institution for min virksomhed som Lama. Ønsker du at støtte mig personligt, bedes du meddele det i teksten for din overførsel eller med email.

Donation til bank eller giro:
(Danske Bank, Reg.nr. 3409)   kontonr.  000 1 93 06 05,
Tilogaard Meditationskole
 

 

 

In English

  Sponsors are welcome to contribute with a donation for Tilogaard Meditation School or the activity of Lama (Tendar) Olaf Hoeyer. Donations accumulate good karma for everybody. You will gain merit and ownership for yourself, because it is meritorious to support what is good, and you are making a positive difference in the World, which will belong to you. You will also benefit all those that enjoy the activity of the Lama free of charge. The students of Dharma at Tilogaard do not pay any fees for receiving the teachings, nor do they pay membership fees. The Dharma is priceless,  so the cost of the household and upkeep of Tilogaard is provided by the sponsors. Your support will also benefit the general Dharma, because you are participating in the transmission of Dharma by financing it. Please use the following bank acount: Danske Bank: IBAN account: DK7430000001930605
- BIC (SWIFT) DABADKKK -
- Tilogaard Meditationskole -
if you are banking outside of Denmark.
This account belongs to the formal institution of Tilogaard. If you want to make a personal donation to Lama (Tendar) Olaf Hoeyer, please mention that in the text of your transfer or by Email. The activity of the Lama depends on sponsors and donations.
 Click:   E-mail  

  - or, if you use a web based email service, write this e-mail address: info(at)tilogaard.dk - (at) means: @

Read about Tilogaard in English here

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk