regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Gamle Nyheder 2012     
de gamle nyheder er her stadig

   December 2012

Makabre protester i Det Østlige Tibet

  Mange tibetanere har brændt sig selv ihjel i protest mod den kinesiske undertrykkelse af friheden i det tibetanske kulturområde. Det makabre antal af selvbrændinger har nu nået  95 siden februar 2009. Også en engelsk munk har brændt sig selv i Frankrig den 16. november 2012. Der har været næsten 20 selvafbrændinger i perioden, hvor Kinas kommunistiske parti holdt kongres og udnævnte en ny ledelse. Og det fortsætter også bagefter, så man må formode, at der ligger en meget stor desperation bagved. De sidste protest selvafbrændinger er sket ved Kirti Kloster i Amdo den 8. december, hvor en 24 årig munk afgik ved døden. Den 10. december har en 16 årig pige brændt sig selv ihjel samme sted. Den kinesiske regering anklager Dalai Lama for at stå bag, skønt han opfordrer tibetanerne til at lade være med disse protest former. (Kilde: Tibet Sun) Den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje siger, at [denne protestform] “er bestemt ikke en udøvelse af Buddha’s Dharma. Jeg ønsker på det stærkeste, at dette snart vil stoppe.”

 (Kilde: Hindustan Times)

 August 2012

Tibetanere sætter ild til sig selv

 

 Her er det sørgelige tal for tibetanere, som har brændt sig selv i protest mod kinesisk undertrykkelse i det tibetanske kulturområde. Protesterne begyndte i 2009 i de østlige områder (af tibetanerne kaldet Kham og Amdo), men har siden også spredt sig til Indien og selve Tibet.  50 !  tibetanere har brændt sig selv siden 2009. Mindst 33 er døde af det, andre er svært lemlæstede. De overlevende ryger straks i fængsel. Tilsyneladende fortsætter denne dramatiske protest form, og skønt det er rystende, synes verden stadig ikke at reagere på nogen bemærkelsesværdig måde. Det foreløbige resultat er, at kineserne har øget deres overgreb mod tibetanerne overalt. Den 27. maj brændte 2 mænd sig selv foran Jokhang Templet i Lhasa, og efterfølgende har myndighederne forbudt turister adgang til Tibet. Politikere i USA, Canada, Tyskland og Tjekkiet rører nu på sig, for at iværksætte et internationalt initiativ til støtte af menneskerettighederne i Tibet. (Tibet Sun) Det bliver ikke nemt. Den kinesiske regering bryder sig hverken om protesterne eller indblanding udefra. De er kede af at tabe ansigt ved begge ting. De synes selv, at deres politik er den rigtige og frygter, at et virkeligt selvstyre for Tibetanerne kan føre til meget mere uro og oprør.

 Læs her om de sidste 2 munke, som brændte sig selv ihjel (28. august 2012 BBC)..
Klik her for toppen af siden

Den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje
kommer til Tyskland & Frankrig
- underviser om Shantideva

 Karmapa giver instruktion i Shantideva’s bog “En Bodhisattvas Livsførelse” og indvielse til Tjenresig i Renchen-Ulm nær Strasbourg, fredag den 20. til og med søndag den 22. juli 2012.

 Instruktionerne finder sted fredag kl. 20, lørdag kl. 10 og 15. Indvielsen sker søndag kl. 10.
 Shantideva's tekst er for lang til disse få dage, så Karmapa fortsætter instruktionerne i Frankrig således:

  26. - 29. juli: Karmapa Institute, Valderoure nær Nice -
    31. juli - 5. august: Karma Mingur Ling, Montchardon -
      15. - 19. august: Dhagpo Kagyu Ling, Dordogne
  

Klik her for toppen af siden


Karmapa Ugyen Thinle Dordje slipper for tiltale


 24. april 2012. Den indiske Delstat Himachal Pradesh’s anklage-myndighed har besluttet at fjerne den “anden” Karmapa Ogyen Thrinle Dordje’s navn fra listen over anklagede i sagen om de udeklarerede og derfor beslaglagte penge fra hans residens i Gyuto Kloster i januar 2011. De øvrige tiltalte skal stadig gennem rets maskineriet (Times of India). Læs mere om sagen nedenfor (tidligere raporter) -  Læs om de 2 Karmapa’er: klik  HER
Senest nyt:  den 8 juli 2015 er anklagerne igen rejst mod ham på ordre af Højesteret i Himachal Pradesh. I 2017 har Ogyen Dordje appeleret denne beslutning til Unionens højesteret. I øvrigt trækker sagen i langdrag, synes det.

 
Klik her for toppen af siden

Sidste nyt om den “alternative” Karmapa Ogyen Thrinle  Dordje

 Marts måned:

  Den ‘alternative’  Karmapa Ogyen Thrinle Dordje udpegede ikke sig selv, men blev fundet og udnævnt af andre. Ret ubemærket har Situpa’s Karmapa selv lagt afstand til, at han skulle have udnævnt sig selv. Han har ved flere lejligheder offentligt sagt, at han ikke havde noget valg, da han blev fundet. Ingen spurgte til, om han ville være  Karmapa, og han udnævnte altså heller ikke sig selv til at være Karmapa. For folk med indblik i Karmapa traditionen er dette meget bemærkelsesværdigt, fordi alle tidlige Karmapa’er og også  Shamarpa’s anerkendte  Karmapa Thinle Taye Dordje - alle har udnævnt sig selv, før de blev fundet og det til stor forbløffelse for deres omgivelser.

 Dette forhold får muligvis langtrækkende følger, men foreløbig er det som om, at folk, som støtter Ogyen Thrinle Dordje, slet ikke bemærker betydningen af hans egne udtalelser. I stedet presser mange på for at få ham til at blive det nye samlingspunkt for eksil-tibetanerne, når  Dalai Lama dør. Selv synes Ogyen Thrinle Dordje at være ret beklemt ved sin situation, især fordi han hverken kunne bevæge sig frit, da han boede i Tibet, og nu i Indien, kan han heller ikke bevæge sig frit omkring. Det må jo føles mærkeligt for en højtstående Tulku, men for den indiske regering er han en politisk belastning, som de helst var foruden og derfor begrænser de hans bevægelsesfrihed. Ogyen Thrinle Dordje synes uskyldigt fanget i et net af politiske interesser og tvungen part i et spil, som han ikke selv har valgt at deltage i. Det er rigtig synd for ham og alle hans ærlige tilhængere.  Læs om det her.

 

Retsagen om de beslaglagte penge

 India Times raporterer den 6. marts: Ogyen Thrinle Dordje mødte ikke op i den indiske delstat Himachal Pradesh’ domstol i Una idag, hvor han skulle afhøres sammen med de øvrige anklagede i sagen om “sammensværgelse”. Ogyen Dordje’s fond “Karma Garchen” står anklaget for ulovlige ejendomshandler og for ikke at have deklareret en stor sum penge, ca. 9 millioner kroner. Ogyen Dordje er formand for fonden og er under anklage, skønt han aldrig selv har deltaget i fondens møder i følge hans egen og hans assistenters udtalelser. Hans administratorer har alene drevet fonden og disponeret for den, men Ogyen Thrinle Dordje kan ikke slippe for ansvar, fordi han er formand for fonden. Han blev imidlertid fritaget fra at møde i retten den 6. marts, fordi han siden slutningen af januar befinder sig i Bodhgaya, hvor han gennemfører en langvarig Mønlam ceremoni og ikke havde fået rettens tilsigelse forkyndt. I følge Hindustan Times er der bestræbelser i gang blandt de exilerede tibetanere for at få Ogyen Thrinle Dordje fjernet fra anklageskriftet. Næste retsmøde skal foregå den 4. august 2012, hvor alle anklagede skal være til stede. Retsmøderne skal fastslå, om tiltalerne kan nyde fremme og en egentlig retssag begynde. Noget kunne tyde på, at denne historie vil vare meget længe. - Læs om forhistorien i klummen nedenfor.
Klik her for toppen af siden

Sidste nyt om “den anden” Karmapa
Ugyen Thinle Dordje’s besvær med sine penge i Indien:

han risikerer 2 års fængsel for brud på straffeloven og valuta lovgivningen (17. dec. 2011)

 Januar måned: Den ‘alternative’  Karmapa Ogyen Thrinle Dordje blev den 7. december 2011 officielt sigtet for "sammensværgelse" i følge den indiske Straffelovs §120B. Delstaten Himachal Pradesh's Politi har inkluderet Ogyen Dordje’s navn i et anklageskrift, som blev indgivet til Domstolen i byen Una. Anklageskriftet handler om beslaglæggelsen af udenlandsk valuta fra Ogyen Dordje’s residens lidt udenfor Dharamsala by. De beslaglagte summer udgør over 70 millioner indiske Rupees [ca. 9 millioner kroner, som blev beslaglagt i januar 2011, fordi pengene ikke var deklarerede overfor myndighederne. Straffen for dette brud på loven kan give 2 års fængsel til Ugyen Thinle Dordje, hvis han findes skyldig eller medansvarlig].

 Kriminalkommisær R. R. Thakur fortæller et nyhedsbureau, at Ogyen Dordje er den tiende tiltalte i anklageskriftet, som blev indgivet til Distriktsdommeren i Una, Rajesh Tomar. Thakur tilføjede: "Fordi Karmapa [Ogyen Thrinle Dordje] er overhoved for Karmae Garchen Trust [fonden, hvis pengemidler blev beslaglagt], var alle fondens finansielle transaktioner ham bekendte". (Time World)

 Delstaten Himachal Pradesh's politichef S. R. Mardi udtalte den 17. december 2011: "vi vil snarest sende en anmodning til Unions Regeringen om at få tilladelse til at rejse sag mod kloster funktionærerne, inklusive Karmapa [Ogyen Thrinle Dordje] i følge [loven om udenlandsk valuta registrering] FCRA, da en meget stor mængde udeklarerede pengesummer er blevet beslaglagt [i Gyuto Kloster i januar 2011, som er Karmapa Ogyen Thrinle Dordje's residens i Indien]. (Zee News)

 Sagen har naturligvis INTET at gøre med  Karmapa Thrinle Taye Dordje eller hans organisation. Sigtelsen mod Ogyen Dordje er yderst pinlig, ikke blot for ham selv, men også for hans støtter, bl. a. Dalai Lama og Situ Rinpotje. Selvom der er indgivet et anklageskrift til Distriktsdomstolen, er der endnu ikke rejst tiltale mod Ogyen Dordje. Det er Distriksdomstolen i Himachal Pradesh, som skal tage stilling til sigtelsen efter Straffeloven og eventuelt rejse tiltale mod Ogyen Dordje og hans fond. Den indiske Unionsregering skal give tilladelse til søgsmålet om FCRA, før anklageskriftet kan udviddes med disse sigtelser.
 Det vil ikke se godt ud med en Karmapa i et indisk fængsel, så måske finder man en politisk løsning. Det har været på tale at lade ham emigrere til USA. Sagen er ret bizar. Hvorfor deklarerede han eller hans fond ikke bare pengene, efterhånden som de kom i pengekassen? Det kunne de vel have gjort, selvom pengene lå i kufferter under Ogyen Dordje’s seng..                  kilde: http://www.karmapa.org.nz
                        Læs om baggrunden

Klik her for toppen af siden

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

 

Kadjy Mønlam 2012

  Kadjy Mønlam vil igen finde sted i år i Bodhgaya, Bihar i Indien fra den 14. til den 20. december 2012. Hans Hellighed Karmapa Thinle Taye Dordje,  Shamar Rinpotje Mipham Tjødji Lodrø, Jamgon Kongtrul Rinpotje og Beru Khyentse Rinpotje vil alle deltage sammen med mange andre Karma Kadjy Tulku’er og Lama’er, munke og nonner. Kadjy Mønlam organiseres for at samle stor fortjeneste, når deltagerne laver bønner og ofringer ved stedet for Buddha Sakyamuni’s oplysning. Især lægges hovedvægten på Samanthabhadra’s ønskebøn “Kongen af ønskebønner” - som findes i dansk oversættelse.

    Læs om det  HER.

Ny Bodhi Path Gruppe i Vordingborg

 16. August 2012:              Marie Funch-Øhlers og Hans Jørgen Hansson har stiftet en officiel Bodhi Path Gruppe i Vordingborg efter en længere tids aktivitet som “studiegruppe”. Marie er kasserer i Bodhi Path Foreningen udover sit engagement i Vordingborg kredsen. Marie og Hans Jørgen har været meget aktive med at støtte arbejdet på Tilogaard. Folkene i Præstø er gået med i denne gruppe. Vordingborg Gruppens program vil blive annonceret senere

.

  Marts 2012:

Lodjung kursus med Shamar Rinpotje

 Shamar Rinpotje fortsætter på fjerde år sit Lodjung kursus hos Bodhi Path i Renchen-Ulm. Den 25 - 28 maj (Pinsen). Program: fredag kl. 20 - lørdag til og med mandag kl. 10. Andre Dharmalærere underviser i meditation og Qi gong eftermiddag og aften. Klik HER for brochure.

 

Homo-ægteskab lov fra den 15. juni 2012

   Folketinget har vedtaget en ny ægteskabslov, som ligestiller heteroseksuelle og samme-køn ægteskaber. Når vi opnår statsanerkendelse, kan danske Lama’er også foretage sådanne juridisk gyldige vielser. Udtrykkene “mand og kone” erstattes med betegnelsen “ægtefæller”. - Hvad man bare kan gøre med ord. Den gode nyhed er, at der nu er orden på både det anerkendende og det juridiske, når folk vælger to-somhed i deres liv.

 

 Marts 2012: 

Tenga Rinpotje er død

Tenga Rinpotje på sine ældre dage

  Min Rodlama Tenga Rinpotje døde tidlig fredag morgen den 30. marts i Kathmandu, Nepal. Den 26. marts var han blvet kørt til et hospital i Kathmandu, fordi han havde mange alvorlige symptomer og lungebetændelse. I nogle dage blev han behandlet med antibiotika og drops, men han var meget dårligt tilpads ved opholdet der, måtte konstant vendes i sengen og kunne ikke sove. Den 29. marts forlod han hospitalet og tog tilbage til sit kloster ved Kimdol. Der satte han sig i meditationsstilling i sit værelse og havde ikke længere besvær med at skulle bevæge sig. Han modtog besøg af sine nærmeste medarbejdere og Sangdjæ Njenpa Rinpotje, som også hjalp ham med den begyndende dødsproces. Meget tidligt den næste morgen indgik han i tilstanden, som kaldes “tugdam”, hvilket vil sige, at han bibeholder og fastholder det “første klare hvide lys”, som finder sted lige efter hjertestop og hjernedøden. “Tugdam” er karakteriseret ved, at hjertet ikke bliver koldt, så længe tilstanden varer. Det kan en stor mester normalt gøre i nogle dage, hvorefter det “store klare lys” indtræffer og livet forsvinder helt fra hans krop. Han forblev i “tugdam” indtil den 3. april om morgenen.
 Tenga Rinpotje fik tid til at forklare sine ønsker om sin arv og de fremtidige forhold for Benchen klosteret. Hans efterladte krop har han ønsket bliver brændt. Kremeringen vil finde sted den 18. maj.
 Tenga Rinpotje var som en far for mange, gav virkelig mange transmissioner og mundtlige instruktioner og virkede blandt danskere siden 1978, som også er året, hvor jeg selv mødte ham første gang. Tenga Rinpotje ordinerede mig som munk, udpegede sindets natur for mig og gav flere særlige transmissioner, både om shiné-lhagthong og Sutra og Tantra. Han er den sidste af mine Rodlama’er, som kom direkte fra den tibetanske Midelalder og landede i den moderne virkelighed med det særlige perspektiv, som en sådan eksistentiel kolbøtte involverer. Nu er de alle døde. Det har været et privilegium at kende sådanne yogi’er og mestre med sådan helt usædvanlig karma. Tak for alt.

 Læs mere her: www.benchen.org/en/tenga-rinpoche/news/231-the-passing-of-tenga-rinpoche.html

 

 13. marts 2012:  

 Karmapa Thinle Taye Dordje opretter ny selvejende institution for sine aktiviteter for at gøre sin organisation i tråd med moderne tider. Den hedder Karmapa Buddhist International Society - KIBS.

 Læs om det HER.
 


Homovielser

 Marts måned:
  Flertallet af de danske biskopper er imod ægteskab for folk af samme køn. Der kommer alligevel en sådan ægteskabslov i følge regeringen. I Dharma’en anses ægteskab for en borgelig begivenhed, uanset hvem som ingår ægteskabspagt. De stats-ankerendte Lama’er kan derfor godt foretage vielser for alle på statens vegne og samtidigt give dem Sangha’ens velsignelse. Blot er vi jo endnu ikke stats-anerkendte i Bodhi Path Foreningen.
    Den 19. marts kunne man høre i TV udsendelsen “eksistens” på DR1, at Dalai Lama var imod homoseksualitet. Det må bero på en misforståelse af en slags. Der er ikke noget i Dharma’en, som går imod homoseksualitet som sådan. Foretrækker man erotik med sit eget køn, skyldes det naturligvis karma. En sådan karma er ganske ofte fordømt af tidsånden som umoralsk. Det gør et liv i homoseksualitet problemfuldt og bevirker større besvær med at kunne praktisere Dharma, men her i Norden kan dette ikke længere siges at være tilfældet. Tidsånden har ændret sig i Skandinavien over de sidste 30 år. Der er et problematisk element i den homoseksualitet, som skyldes, at man føler væmmelse ved at dyrke erotik med det modsatte køn. Det udelukker jo oplevelser af den slags erotisk lykke og må derfor betegnes som en slags blokering. Det samme kan man sige om heteroseksuel væmmelse ved erotik med sit eget køn. De biseksuelle synes at være de eneste uden den slags problemer, men tidsånden synes ret usikker overfor den slags mennesker, så det er også en problematisk karma. Pointen er egentlig, at karma er noget værre noget og at tidsånden altid er en fordom.


 
Klik her for toppen af siden

 Marts måned: 

Lysets hastighed styrer alligevel

Neutrinoer flyver alligevel ikke hurtigere end lyset. Et nyt eksperiment i CERN har målt neutrinoernes hastighed til at være den samme som lysets, skønt et tilsvarende eksperiment i september 2011 viste en højere hastighed. Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

Åndsfrihed

 Marts måned:

  I Sverige har man afholdt en interreligiøs konference om fælles etik og åndsfrihed, hvor også den svenske Karma Kadjy organisation var med. Repræsentanter fra mange religioner, som er til stede i Sverige, underskrev ved den lejlighed en fælles erklæring.

 Læs den her.

 I Danmark har en akademisk gruppe formuleret 21 teser for åndsfrihed, som de mener er under pres.

 Læs de 21 teser her.
Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk