regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Gamle Nyheder 2013       
De gamle nyheder er her stadig

Indholdsliste

     Verdens ældste Buddha Tempel udgravet  (se til højre)

Nytårs hilsen fra Karmapa

Anholdt på Sri Lanka for tatovering af Buddha på armen, 17. marts

Buddha er populær i Danmar, 28. marts

Tibetansk munk får 5 års fængsel for at skrive bog om selv-afbrændingerne


Shamar Rinpotje udsætter sit besøg på Tilogaard, maj

Grisen i nyt industri fængsel: 'Månegrisen,' juni

Oversvømmelser i Indien, juni

Shamar Rinpotje indvier det nye institut i Dhagpo i Frankrig, juni.     Billeder fra indvielsen

Buddha statue solgt på dansk auktion for 3,7 mill., juni

Ny udgivelse af Shamar Rinpotje's lille bog om meditation

Shamar Rinpotje udgiver bog om den 10. Karmapa

Flere bøger af Shamar Rinpotje

10 terror bomber eksploderede i Bodhgaya med få skader til følge, 7. juli

Kadjy Mønlam i Bodhgaya 2013, 20. september


Mahabodhi Templets top forgyldes af Tahilands konge

Blasfemi foreslås lovliggjort, november

Karmapa om ulykkerne ved supertyfonen på Filipinerne, november

Bodhgaya bombningerne opklaret,november


Protest selv-afbrændinger i Tibet: nr. 1  -  nr. 2  -  nr. 3
nr. 4  -  nr. 5  -  nr. 6  -  fra marts til december

Nu må tibetanerne godt have fotos af Dalai Lama - men det må de så alligevel ikke...


 

November 2013 

Blasfemi bliver lovligt

 (Blasfemi paragraffen: Efter straffelovens §140 straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslære eller gudsdyrkelse. Bestemmelsen er placeret i straffelovens kapitel 15 om forbrydelser mod den offentlige orden og fred)

   Kirkeministeren foreslår nu Folketinget, at den såkaldte blasfemi paragraf i straffeloven (§140) afskaffes. Det er der måske nogle, som vil være betænkelige ved. De fleste synes til gengæld nok, at det er på høje tid, da denne bestemmelse tilhører en svunden tid. Vil alverden så kunne nedgøre Buddha’s hellige Lære? Det vil næppe ske. Den danske straffelov indeholder andre og mere relevante bestemmelser mod ondsindet bagvaskelse af religiøse anskuelser. Det er bestemmelser om religionsfrihed og så videre, som er beskyttet af FN’s menneskeret. Desuden er der jo injurie lovgivningen.

 Her er et uddrag af Straffelovrådets Kommisorium’s overvejelser om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens §140 (som drejer sig om blasfemi). Rådet beskriver, hvorledes religionerne fortsat er beskyttet af danske love, selv uden blasfemi paragraffen:

  “Efter straffelovens §266 B straffes således den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Strafferammen i §266 B er bøde eller fængsel i indtil 2 år.

 Endvidere kan blandt andet nævnes straffelovens §139 stykke 2, hvorefter den, som gør sig skyldig i usømmelig behandling af ting, der hører til en kirke og anvendes til kirkeligt brug, straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder.”

 Disse bestemmelser i straffeloven foreslås altså IKKE afskaffet. Selvom blasfemi paragraffen forsvinder, kan man ikke ustraffet lægge andre for had i et offentligt forum, blot fordi de har andre holdninger end en selv, eller fordi de ser anderledes ud eller blot er anderledes. Derimod bliver det klart lovligt med almindelig satire. Når folk gør sig selv til grin i en religiøs sammenhæng, er der ingen undskyldning.

Klik her for toppen af siden

    Læs i øvrigt:  disse interessante betragtninger (fra retsfilosofisk institut).

 

Oversvømmelser i Indien

Shiva statue i oversvømmelse i Indien juni 2013, foto: Reuters.
Juni 2013 - Shiva modstår strømmen.

 Der er voldsomme oversvømmelser i det Nordlige Indien for tiden. I Himalaya regionen er der mange floder, som er gået over deres breder, samt mange mudderskred og ødelagte veje. Over 560 mennesker menes døde og tusinder savnes.  (Reuters)

Klik her for toppen af siden

Grisen i nyt fængsel

Månegrisen, 2014. Kampagne foto.

Projekt “månegrisen” er et højteknologisk vision for landbruget, som regeringen vil promovere, for at øge antallet af slagtesvin. De stakkels dyr skal kun opholde sig i stalde, hvor man udvinder deres afføring til biogas og meget mere. De første nye stalde skal være klar om 3 år. Svinestalden bliver til en regulær fabrik. Man præsenterer dette projekt som fremskridt, men det er ikke godt for dyr at leve på denne måde. For dyrenes velfærd burde man satse på økologiske grise med krølle på halen, som lever frit på markerne.

 (Juni 2013 - DR nyheder)

Klik her for toppen af siden

Flere bøger af Shamar Rinpotje

Shamar Rinpotje, 2012.

Shamar Rinpotje har i de seneste år udgivet endnu to bøger, som kan skaffes fra  Bodhi Path Bookstore i USA. Dels har han udgivet en bog om Samantrabhadra’s bøn “Kongen af Ønskebønner” med Rinpotje’s kommentarer. Dels har han udgivet en praksis bog om Tjrenresig Pudja’en, som også indeholder hans kommentarer samt den 15. Karmapa’s kommentar. Rinpotje’s bog om Lodjung kan også anskaffes fra Bodhi Path Bookstore, men den er ved at blive oversat til dansk.

 Rinpotje har desuden udgivet bogen  Transparent Democracy. Det er han åbenbart blevet kritiseret for, så han har publiceret denne erklæring.

              
Klik her for toppen af siden

 

Bombningen i Bodhgaya opklaret

  Det indiske svar på FBI hedder NIA. De mener nu at have opklaret mysteriet om de 10 bomber i Bodhgaya, som eksploderede i juli. De mener, at have arresteret hovedmændene, men mangler stadig at få fat i adskellelige mistænkte. Man har fundet lister med navnene på teroristerne i et tilholdssted i Ranchi, en by i nabostaten Jakhand. En af de arresterede terrorister siger til NIA, at bombningerne var hævn for overgreb på muslimer i Burma. Det lyder jo lidt søgt, for hvad har det med Indiens hellige steder at gøre? Terroristerne blev angiveligt trænet i Pakistan. (Kilde: Times of India november 2013)

 Læs her på Wikipedia en samlet fremstilling af begivenhederne.

Klik her for toppen af siden

 

Karmapa om ulykkerne i Filipinerne

  Karmapa Thinle Taye Dordje kondolerer filipinerne for deres tab og lidelser i forbindelse med super-tyfonen. Han beder os alle om at bede for dem og recitere Tjenresigs mantra.

 Læs hans brev her(November 2013)

 

 

Selvafbrænding igen og igen

  Så er den gal igen. Tsultrim Gyatso er en 42 årig munk fra Amchok Kloster i byen Amchok (Amuqu, på kinesisk), som ligger i Sangchu (Xiahe, på kinesisk) distriktet, har brændt sig selv i protest mod kinesisk undertrykkelse af tibetanerne i det tibetanske kultur område. Han døde efterfølgende af kvæstelserne. Det samlede antal aelvafbrændinger er nu oppe på 124 siden 2009 i følge “Tibet Sun”.

 (Kilde: Tibet Sun, 19. december 2013)

 Læs de tidligere rapporter herunder.

Selvafbrænding igen

Künchok Tsetans selvafbrænding i Ngaba, december 2013

  En ung mand Kunchok Tsetan har sat ild til sig selv i protest mod kinesiske overgreb i det tibetanske kultur område. Det skete først i december i byen Meruma i Ngaba distriktet. Kunchok Tsetan er fra Kansu provinsen. Han blev efterfølgende arresteret.

 (Kilde: den 4. december, Tibet Sun)

Tsering Gyal tibetansk munk fra Golok brændt november 2013

 En tibetansk munk, Tsering Gyal fra Golok distriktet i Amdo (Qinghai provinsen i Kina) har sat ild til sin krop i protest mod kinesisk dominans og undertrykkelse i Amdo. Det lokale politi slukkede flammerne og bragte ham til et hospital. Han menes at have overlevet. (kilde: Tibet Sun)

Læs her om tidligere selvmord som protest form i det tibetanske kultur område nedenfor.         (November 2013)

Klik her for toppen af siden

Oktober 2013  

Protest selvmord i Tibet

  En 41 årig lægmand har brændt sig selv ihjel i det Nordøstlige Tibet i protest mod den kinesiske undertrykkelse af tibetanerne. I følge Tibet Sun er han dermed nummer 122 til at gennemføre en sådan makaber protest, siden protesterne startede i 2009. Læs om de tidligere protest afbrændinger  nedenfor.

 

 Den tibetanske forfatter Tsering Woeser udgiver i disse dage en bog i Paris om protest selvafbrændingerne i det tibetanske kultur område. Læs om det HER.

 

                   Bemærk venligst:

 Tilogaards nyheds side er ikke oprettet for at følge politiske og kulturelle sager som disse protest selvmord i det fjerne Asien. Jeg rapporterer dem alligevel, både fordi de er så bemærkelsesværdige, og fordi de i øvrigt sjældent omtales i de store medier. Desuden er de udtryk for et folkeligt ønske om frihed, som hverken den kinesiske regering eller den såkaldte tibetanske eksil regering tilstræber. De tibetanske folk har ingen repræsentanter - kun formyndere. Det er værd at bemærke for Tilogaards læsere. De stakkels tibetanere er virkelig i klemme uden nogen udsigt til forløsning, hverken ved deres traditionelle ledere eller kineserne.
 De forskellige magt interesser i det tibetanske kultur område er en historie for sig, som ligger udenfor, hvad Tilogaard står for og normalt beskæftiger sig med. Imidlertid kan man ikke beskæftige sig med såkaldt tibetansk buddhisme samtidig med at man er blind for de andre sammenhænge, som denne tradition indgår i. Det er min personlige opfattelse. Indenfor Bodhi Path netværket undgår vi i almindelighed at beskæftige os med politik, og jeg har ikke nogen politisk agenda selv. Imidlertid beskæftiger vi os med den højeste etik, og det har selvfølgelig konsekvenser. Man kan ikke ignorere al denne lidelse og undertrykkelse, selvom man ender med en stor følelse af afmagt.

                                Lama Tendar Olaf Høyer

Klik her for toppen af siden


Protest selvafbrænding igen i Tibet

  En tibetansk munk har brændt sig selv til døde i Kathmandu den 6. august i protest mod den kinesiske undertrykkelse af tibetanerne (Tibet Sun, august 2013)En tibetansk nonne på 31 år, Wangchen Dolma er afgået ved døden efter en protest afbrænding af sin krop. Det skete ved Nyitso Kloster i Daofu distriktet i Sichuan provinsen. (AFP -Tibet Sun, juni 2013) I juli måned, har en munk brændt sig selv ihjel. Disse selvmord er desperate protester mod kinesisk undertrykkelse af tibetanerne.

   Læs mere om emnet nedenfor.

Klik her for toppen af siden


Ny politik i Tibet på vej - eller nej

  Lidt overraskende har de kinesiske myndigheder nu tilladt tibetanere at have billeder af Dalai Lama, dog kun i Gaden Kloster, som er Hans Helligheds oprindelige kloster. Samtidigt forlyder det, at man overvejer også at tillade det alle andre steder i Kina, men det er endnu ikke tilfældet. Det forlyder også, at man overvejer ikke at tvinge folk til at nedgøre Dalai Lama som en borgerpligt. Det er nye vinde fra den kinesiske ledelse. Sandsynligvis som reaktion på de mange selv-afbrændinger siden 2009, og måske fordi den nye kinesiske ledelse har mere liberale holdninger end den forrige. Foreløbig er det dog blot en revne i isen og en antydning af optøning.  (Kilde: Reuters, juni 2013)   Nu forlyder det så til gengæld fra det kinesiske religiøse bureau, at Kinas Tibet politik ikke har ændret sig. (Kilde: Tibet Sun & AFP, juli 2013) Siden disse telegrammer blev offentliggjort, er der intet nyt om sagen.

 

   24. maj 2013. 

Munk fra Tibet får 5 år i fængsel for sin bog om selvafbrændingerne

  En tibetansk munk og skribent, Gartse Jigme er blevet dømt til 5 års fængsel den 14. maj 2013 i Amdo provinsen Nordøst for Tibet.  Hans forbrydelse bestod i at skrive om protest selvafbrændingerne, som har hærget siden 2009. Bogen har ikke kunnet udgives i Tibet, men er blevet trykt i Indien. Gartse Jigme er fra Gartse Kloster i Amdo (Qinghai provinsen).

 (Tibet Sun)   -  Læs om selvafbrændingerne nedenfor

Klik her for toppen af siden

 April 2013.    

Fortsatte protest selvmord i Tibet

 Selvafbrændingerne som protest mod den kinesiske dominans i Tibet fortsætter I alt 115 mennesker har indtil videre brændt sig selv af siden disse desperate protester startede i 2009. (Kilde: Tibet Sun, april 2013). Heldigvis har der ikke været flere selvmord i maj.

                                 -  Baggrund:  Nye sociale kontrol foranstaltninger i Tibet  (Human Rights Watch - PDF - artikel på engelsk)

 

 Marts 2013

 

Selvafbrændingerne fortsætter i Tibet

   Nu har 104 mennesker sat ild til sig selv siden 2009 i protest mod den kinesiske undertrykkelse. Alene i 2012 har 82 mennesker gjort det. Indtil videre er 87 døde af det. Protesterne gør indtryk på den kinesiske regering, men har hidtil kun medført en mere massiv undertrykkelse. Den 26. januar har de kinesiske myndigheder i Sichuan provinsen, som omfatter dele af Kham, rejst tiltale mod to mænd for hensigt om manddrab ved at de skulle have opildnet en mand til selvafbrænding i marts 2012. Den 31. januar 2013 blev de dømt hårde straffe for gerningen. Deres skyld i hændelsen synes tvivlsom. Retsagen ligner mere et forsøg fra de kinesiske mydigheders side på at forhindre lokale tibetanere i at vise sympati og solidaritet med selvmordene. Den 7. februar er 70 mennesker blevet arresteret, og blandt dem er 12 blevet tiltalt og sat i varetægt for noget lignende i Amdo provinsen (Qinghai).

 Den 28. februar er yderligere 4 blevet arresteret og tiltalt for det samme i Gansu provinsen. En desperation synes at sprede sig, både blandt kinesere og tibetanere i det tibetanske kultur område. Ingen synes i stand til at gøre noget konstuktivt. Ingen dialog eller forhandling synes mulig. Det er virkelig synd for både kineserne og tibetanerne. (Kilder: Reuters, AFP og Tibet Sun) Karmapa Thinle Taye Dordje har indtrængende bedt folk om at ophøre med denne protestform. Selvmord skaber dårlig karma. Andre har påpeget, at det drejer sig jo ikke blot om frigørelse i det tibetanske kultur område, men om frihed i hele det kinesiske rige, og at det er derfor, at undertrykkelsen i Tibet er så kompromisløs. Bølgen af selvmord kan også ses som resultat af splittelse blandt tibetanerne selv om ægte selvstyre i union med Kina, som Dalai Lama og eksilregeringen er fortaler for, og en reel uafhægighed fra Kina, som tilsyneladende de fleste tibetanere både indenfor og udenfor Tibet ønsker. Tenzin Phuntsok, en af selvmorderne, sagde som sin sidste sætning i livet: “jeg kan ikke leve og vente forgæves”.

 

 Læs også den    tidligere rapport.    
Læs her om baggrunden.   
Karmapa’s brev om bøn og pudja i stedet for Losar fest.     

             
Klik her for toppen af siden

28. marts 2013    

 

Buddha er populær i Danmark

 Kristendommen scorer flest point, når danskerne skal vurdere, hvilken af fem verdensreligioner, der har den mest positive betydning for menneskeheden, men buddhismen indkasserer næsten lige så mange point.
 Blandt regeringens og Enhedslistens vælgere scorer buddhismen faktisk højere end kristendommen. (Ritzau)
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Verdens ældste Buddha Tempel udgravet i Lumbini

November 2013

Lumbhini udgravning november 2013 -1

    Buddha Sakyamuni blev født i en have ved byen Lumbini i vore dages Sydlige Nepal for omkring 2600 år siden. Under selve Maya Devi Templet i Lumbini har man udgravet en helligdom. Den stammer fra 500 tallet før vor tidsregning. Tilsyneladende er Templet bygget omkring et træ. Det var muligvis træet, som dronning Maya greb fast i, da hun fødte prins Sidhartha. Prinsen fra Sakya landet blev efter sit Nirvana i Bodhgaya kendt som Buddha Sakyamuni. Traditionen angiver, at Buddha blev født på stedet, hvor Maya Devi Templet er opført til minde om begivenheden.

   (Kilde:  BBC - 26. November 2013)

Klik her for toppen af siden

14. November 2013  

Mahabodhi Templet’s top i Bodhgaya forgyldes

Mahabodhi Templet i Bodhgaya

       Thailands Kong Bhumibol Atulaya og andre thai buddhister har doneret 289 kilo guld til formålet. I et specialfly ankom guldet under bevogtning af jægersoldater i stort antal for 2 dage siden til Bodhgaya i delstaten Bihar, Indien. Det er kun selve Stupa’en på toppen af Templet, som bliver belagt med bladguld. På billedet for oven skimtes den runde Stupa på toppen af Templets i øvrigt firkantede form. Mahabodhi Templet ligger, hvor Buddha Sakyamuni nåede Nirvana under det berømte Bodhi træ for 2600 år siden. Templet blev bygget for godt 1500 år siden og blev restaureret senest af Alexander Cunnigham i slutningen af 18oo tallet. I de seneste årtier er der opstået en vældig aktivitet i Bodhgaya med bygning af flere Templer, klostre, en mega stor Amitabha Statue, hoteller og så videre. Der er også lagt marmor fliser omkring selve Templet af Manangi sponsorer fra Nepal.

  Tempel bygningens top er blevet forberedt med kemikalier, og arbejdet med forgyldningen er påbegyndt.

   (Kilde: Hindustan Times)

Klik her for toppen af siden

September 2013 

Kadjy Mønlam i Bodhgaya 2013

17. Karmapa Thinle Taye Dordje, 2011, foto: Thule Jug

Fra den 14. til og med den 20. december 2013.
 

   Atter i år afholdes Kadjy Mønlam i Bodhgaya, hvor den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje vil lede begivenhederne. Bodhgaya er stedet for Buddha Sakyamuni’s Nirvana, og ligger nær byen Gaya i delstaten Bihar, Indien. Der findes endnu ikke et officielt program, men datoerne er i det mindste nu kendte. Du kan lige netop nå at være med og komme hjem til Jul.

    Det kan undre lidt, at der endnu ikke foreligger et program her i november. Der burde være mange informationer på den officielle hjemmeside, men lige nu er der kun noget om begivenhederne i 2012. Kadjy Mønlam er blevet annonceret her på  på Nyheds siden, fordi datoerne fremgår af Karmapa’s officielle kalender.

Klik her for toppen af siden

Ny bog af Shamar Rinpotje

Foto af titelbladet på bogen: Boundless Awakening

   Rinpotje har udgivet en revideret bog om meditation med titlen: Boundless Awakening. Tidligere titel var Meditation. Bogen handler om shiné / lhagthong systemet og findes kun på engelsk indtil videre. Bogen er fremstillet i et praktisk lomme format. Bodhi Path Centeret i Renchen-Ulm har netop fået bogen hjem til deres butik. Den kan også anskaffes billigt online fra Amazon i England på dette link.

Klik her for toppen af siden

 

Shamar Rinpotje udgiver en ny bog

 Shamar Rinpotjer har udgivet en bog om den 10. Karmapa, Tjøying Dordje med titlen: A Golden Swan in Turbulent Waters. Læs om den her. Den 10. Karmapa’s liv var dramatisk. Han måtte blandt andet flygte fra den mongolske invasion, som bragte den 5. Dalai Lama til magten i Tibet i 1642. Han drog så til Yunnan, hvor der stadig er mange klostre grundlagt af ham. Mod slutningen af sit liv vendte han tilbage til Tsurphu.

 

Terror angreb i Bodhgaya - 10 bomber er eksploderet

Mahabodhi Templet i Bodhgaya.


  I løbet af en halv time om morgenen den 7. juli 2013, eksploderede en serie på 10 bomber forskellige steder ved og i nærheden af Mahabodhi Templet. To munke blev såret, da en bombe eksploderede foran Bodhi Træet. Der er ellers ikke sket alvorlig skade, hverken på Bodhi Træet eller Mahabodhi Templet.

   Politiet mener, at en indisk islamist terror organisation står bag. 6 mistænkte personer fra Gaya er arresteret men senere løsladt. 3 mistænkte personer eftersøges. De seneste spekulationer antager, at en islamisk bevægelse fra Burma er ansvarlig, men den mistanke mangler grundlag, bortset fra, at det er en teoretisk mulighed. De ansvarlige kunne for eksempel lige så godt være nogle bandit-maoister, de såkaldte naxalitter, som blandt andet findes i delstaten Bihar, hvor Bodhgaya er beliggende. Det kunne også være den lokale Mafia, som ønsker at inddrive beskyttelses penge. Der var 3 ueksploderede bomber, så i alt 13 bomber blev placeret forskellige steder i Bodhgaya. Hvorfor lige præcis Bodhgaya skulle bombes, forlyder der ikke noget om. Det muslimske mindretal i selve Bodhgaya er bestyrtet over attentatet.

(Kilde: Times of India & Tibet Sun - juli 2013.)    Karmapa har udsendt et brev om det

Klik her for toppen af siden

 

Indvielsen af det nye institut i Dhagpo, juni 2013

Det nye institut i Dhagpo
Indvielsen af det nye institut i Dhagpo 2013 - 2

Shamarpa underviser i Dhagpo 2013 

 

 

 

 

 

 

 Shamar Rinpotje inviede det nye institut i Dhagpo Kagyü Ling i Dordogne i Sydfrankrig med deltagelse af en masse mennesker. Sherab Gyaltsen Rinpotje assisterede.

Klik her for toppen af siden

 

Gylden Buddha til 3,7 millioner kroner

Den forgyldte Buddha blev solgt for 3,7 millioner kroner. © PR-foto

 Der blev sat dansk auktionsrekord. En kinesisk forgyldt Buddha fra Ming dynastiet blev solgt for 3,7 millioner kroner til kinesiske kunstsamlere og blev dermed den dyreste antikvitet, som er blevet solgt i Danmark nogensinde.

 Det fortæller Kasper Nielsen, salgs- og vurderingsdirektør hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.   (Den 17. juni - DR.DK)

Klik her for toppen af siden

   Maj 2013

Shamar Rinpotje’s besøg på Tilogaard udsat
Den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø 2010

    Shamar Rinpotje kan ikke komme til Tilogaard i år. Rinpotje har bekræftet, at han vil besøge, indvie og lave et kursus på Tilogaard Bodhi Path Center, men han kan endnu ikke meddele hvornår, det bliver muligt.

      Rinpotje kommer altså ikke i år, og det er uvist, om det så bliver til næste år. Han har meget travlt i denne tid. Det giver os til gengæld god tid til at bringe alt i orden på Tilogaard Bodhi Path Center. Shamar Rinpotje er meget interesseret i, hvad der forgår her, og har udtrykt tilfredshed med udviklingen på Tilogaard.

Klik her for toppen af siden

Juni 2013.  

Karmapa aflyser sin deltagelse -  Shamarpa indvier nyt institut i Dhagpo
Den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje - foto: Thule G. Jug

   Karmapa Thinle Taye Dordje’s far, Mipham Rinpotje er pludselig blevet meget syg og indlagt på hospital. Derfor har Karmapa aflyst sin deltagelse i programmet i Dhagpo. Shamar Rinpotje står derfor alene for at indvie det nye buddhistiske institut og bibliotek, som nu er bygget færdigt. Åbnings ceremonien finder sted den 13. juni 2013. Shamar Rinpotje vil i stedet for Karmapa give indvielse til Gyalwa Gyamtso (Havet af Buddha’er - den røde Tjenresig) samt endnu ikke specificerede instruktioner i Dharma fra den 14 til den 16. juni. Dhagpo Kagyu Ling ligger i Dordogne i Sydfrankrig og er Karmapas officielle residens i Europa.

Gyalwa Gyamtso Wang i Dhagpo

   Program: KLIK HER.     Kontakt:  www.dhagpo-kagyu.org.       Brev fra Karmapa

Klik her for toppen af siden

Maj 2013  

Shamar Rinpotje 2012

Ændring

Shamar Rinpotje laver kursus i Tyskland den 18. til den 19. maj 2013

 Shamar Rinpotjes fortsatte kursus om lodjung i Bodhi Path Renchen-Ulm nær Swartswald i Tyskland finder sted først i pinsen lørdag den 18. til søndag den 19. maj 2013. Program lørdag kl 10 og 15 - søndag kl. 10. Selve kursus foregår på adressen:  Ullenburghalle, Säbelstr. 1  - i selve Renchen-Ulm.   Læs mere HER.

Klik her for toppen af siden

17 Karmapa Thinle Taye Dordje, 2013 - foto: Thule Jug

Nytårshilsen fra Karmapa

    I anledning af Losar - det tibetanske nytår - har den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje sendt os en hilsen med gode ønsker. Læs brevet Her.

 

Klik her for toppen af siden

Buddha på armen

Tatoo_Buddha-Sri_Lanka_incident En engelsk turist på gennemrejse i Sri Lanka blev midlertidigt anholdt i lufthavnen i Colombo, fordi han viste sig at have et billede af Buddha tatoveret på sin arm. Lufthavnens myndigheder følte sig provokeret af tatoveringen, som de mente var en krænkelse af Buddhas Lære. Turisten fik senere lov til at fortsætte sin rejse. Han følte sig tilgengæld provokeret, fordi tatoveringen i hans øjne var en hyldest til Buddha.
                    (Kilde: BBC - 17. marts 2013)

 

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk