regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder - 2015
de gamle nyheder er her stadig
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indholdsliste

Om Kadjy Mønlam 2014, 26. december 2014  (se til højre)

Dalai Lama kommer til København i februar 2015, 22. oktober 2014

Thrinle Tulku hos Renchen-Ulm i påsken, 10. januar

Jigme Rinpotje hos Renchen-Ulm i Pinsen, 10. januar

Vælg hadet fra - en kampegne i Sverrige, januar


Blev Buddha fornærmet? 17. marts

Kulde er en skjult dræber, 24. marts

Mahakala i Drivhuset, 30. marts

Shamar Rinpotje's bog om lodjung er nu udgivet på dansk, 16. april

Nu også godt mod depression - mindfulness, 21. april


Voldsomt jordskælv rammer Nepal, 25 april

Karmapa aflyser sit besøg til Nepal, 8. maj

Nyt jordskælv i Nepal, 12. maj

Hvilken betydning har oplysnings idéen i moderne tid? 20. maj

Om de militante buddhister i Burma og Sri Lanka, 1. juni

'Qbismen' - observatøren er deltager - ny kvantemekanik, 15. juni


Indføling er en medfødt evne som kan udvikles, 29. juni

Karmapa kommer til Dhagpo i Frankrig, 5. juli

Global opvarmning på pause - måske, 12. juli

Kadjy Mønlam i Bodhgaya 2015, 4. august

Mørkt stof og mørke tanker, oktober


Om hjerneforskere og begrebet 'sjæl,' 23. oktober

Bliv bedre til at tage fejl, 11. november

Det glemte bibliotek i Boston, 27. november

Jeg føler - derfor er jeg til, 1. december

Kravene til religiøse samfund skal fornyes, 2. december

Video om Karmapa ved Swayambhu i Nepal, 6. december
  

24. marts 2015  

Kulde er en skjult dræber

 I England er der opstået en folkelig bevægelse mod utidig død blandt især ældre mennesker på grund af kulde. Bevægelsen søger at påvirke de politiske partier før parlaments valget i år. Officiel statistik for året 2013 fra England (UK) viser, at der er flere dødsfald på grund af kulde end for eksempel  med årsag i alkohol. I 2013 var der følgende typer utidige dødsfald i Storbritanien:
 flyulykker:  18
 kulilte forgiftning:  197
 ildebrande:  246
 voldelige overfald: 309
 ulykker ved toge og veje: 1,574
 stofmisbrug:  1,947
 nervelidelser i beveægeapparatet:  2,170
 hudkræft:  2,641
 kræft i hjernen:  3,567
 Parkinson's syndrom:  4,518
 alkohol relateret:  7,059
   kulde i hjemmet:  7,400
 prostata kræft:  9,726
 bryst kræft:  10,230
 

 Så vidt vides, er der ikke tilsvarende målinger fra Danmark. Desuden er bistandslovene i Danmark og England meget forskellige. Imidlertid er denne nyhed en advarsel til os alle. Det kan ikke være acceptabelt, at folk dør af kulde i solidariske samfund, når det kan undgås.

 Kilde: www.huffingtonpost.co.uk/2015/03/24/cold-homes-heating-deaths_n_6933130.html?utm_hp_ref=uk&ir=UK

Januar 2015.  

 

Pinse kursus i Renchen-Ulm

Jigme Rinpotje Renchen-Ulm juni 2014 - foto af Robert Polly

Fredag den 22. til og med mandag den 25. maj 2015:
 Jigme Rinpotje, Shamar Rinpotje’s storebror og Karmapa’s manager, vil undervise i Pinsen, hvor Shamar Rinpotje plejede at lave kursus. Jigme Rinpotje vil i pinsen give instruktioner om korrekt forståelse for meditation, hvorledes man anvender meditation og betydningen af indsatsen på vejen til oplysningen. Pinsemandag vil Rinpotje give indvielse til Amitabha, Buddha Grænseløse Lys.
 

 Hent brochure her fra Renchen-Ulm BP

Klik her for at komme øverst på siden

Januar 2015. 

Påske kursus i Renchen-Ulm
Bodhi Path Center
 

trinlay tulku

 Renchen-Ulm Bodhi Path Center, som ligger i Tyskland lige øst for Strassbourg ved foden af Swartswalds bjerge og skove, har arrangeret kursus i både Påsken og Pinsen.

Fredag den 3. til og med mandag den 6. april 2015:
Thrinle Rinpotje vil undervise detaljeret og uddybende om betydningen af  Bodhisatva løfter.
 

 

30. marts 2015. 

Mahakala i Himmerland

 Indvielse til Mahakala og stor Pudja med lama danse
fra den 28. maj til den 1. juni
 

 Mahakala program med Dupsing Rinpoche, Tseyang Rinpoche, Kalden Rinpoche og 15 lama'er fra Jangchub Choeling KLoster, som ligger i Pokhara, Nepal. Begivenheden foregår hos Claus og Eva, det økologiske gartneri Drivhuset og det buddhistiske center Karma Shedrub Tjø Ling på Himmerland.
 

 Programmet starter torsdag den 28. maj  kl. 9  - og slutter mandag den 1. juni   kl. 21.
Der er Lama danse om lørdagen fra kl. 10 til 17. Mahakala indvielse om søndagen fra kl. 10 til 17.
 

 Henvendelse om deltagelse hos: shedrup.choeling@gmail.com  - tjek programmets detaljer her: www.buddhisme.nu

 Mahakala Dordje Bernagtjen er Tjenresig’s  ‘vilde’  aspekt som beskytter af Dharma’en. I praksis betyder en Dharma beskytters aktivitet, at det åbne sind kan bevares, selv under ugunstige betingelser. Beskyttelsen handler ikke så meget om fast ejendom, institutioner og rigdom. Som sædvanlig handler Dharma om Bodhicitta, det åbne hjerte karakteriseret ved kærlig velvilje og medfølelse, ledsaget af en forståelse af sunyata, tomhedsnaturen ved alt og alle. Tjenresig har denne vilde form for at vrede mennesker kan identificere sig med ham og derved udvikle Bodhicitta på trods af deres vrede, for Buddha aspektet formår ved sin vildskab at kunne indeholde selv en meget stor vrede. Således fungerer Mahakala som Yidam. Mahakala er altså en tantrisk sadhana.

 Det er ikke spor sikkert, at du har brug for en sådan indvielse, hvis du ikke har tænkt dig at udføre en Tantra tilbagetrækning med denne Yidam.  Der er dog ingen skade ved det, men derimod meget stor velsignelse  - også selvom du aldrig kommer til at bruge Mahakala som Yidam i dette liv. Husk blot på, at Dordje Bernagtjen er Tjenresig i en ganske særlig form, som demonstrerer, at det faktisk er muligt at bevare Bodhicitta i miljøer, som ellers domineres af stor modvilje, uforanderlige fordomme og udtalt emotionelt tunnelsyn. Ved at modtage indvielsen velsignes du til at bevare Bodhicitta under alle omstændigheder, selvom det i praksis nok vil volde dig vanskeligheder.

16. april 2015.  

Shamar Rinpotje’s Lodjung bog på dansk

Shamar Rinpotje

 

 Nu er Shamar Rinpotje’s bog om lodjung, 7 punkts såkaldt sinds-træning, oversat til dansk. Den er udgivet på et fransk forlag, Rabsel Editions. Desværre har det ikke været muligt at læse bogen og opdage, hvor vellykket den er blevet, da den ikke er blevet sendt til anmeldelse. Bogen hedder  Vejen til Oplysning  og er oversat fra:  The Path to Awakening.

   Læs om ’Vejen til Oplysning’ her.

Klik her for at komme øverst på siden

Hvilken betydening har oplysnings idéen

i moderne tid?
 

 Oplysnings tiden begyndte i 1755 som følge af jordskælvet i Lissabon, skriver Jacob Soll i magasinet ‘New Republic’ den   20. maj 2015.  Oplysnings tidens filosoffer og lærde startede det moderne projekt med liberalisme, folkeoplysning og videnskabelig tilgang til alting. Er projektet i vore dage så ved at gå i vasken, har det aldrig lykkedes med noget eller er reaktionen mod oplysning og selverkendelse for stærk? Jacob Soll prøver at beskrive og besvare disse spørgsmål og problemer. Først og fremmest er fremskridts troen i vanskeligheder, for det kan også gå den anden vej.   Læs hans artikel her eller  hent den her som PDF fil.
 

Klik her for at komme øverst på siden

1. juni, 2015. 

Hvad er det for noget

med militante buddhister i Burma og Sri Lanka?

 Vi hører om bådflygtninge i det østindiske hav. Nogle kommer fra Bangladesh, men mange kommer fra Burma [Miyanmar], hvor de ikke anerkendes som medborgere, men blot som ulovlige indvandrere, selvom de har boet hele livet i landet og deres forfædre ligeså.  De hedder Rohingya folket, som kom til Burma med englændernes kolonirige engang i fortiden, hvor de fik arbejde og bolig i plantagerne.  Det er en mærkelig historie, for Burma er jo et buddhistisk land, som derfor burde være inkluderende og tolerant. Imidlertid findes der såkaldte ‘militante’ munke i både Burma og på Sri Lanka, som opfordrer til undertrykkelse eller forvisning af etniske og religiøse mindretal i deres lande.  Det synes jo åbenbart at være i strid med læren om ikke-vold, ahimsa. Det er åbenbart også i strid med læren om Bodhicitta. Så, hvad er meningen egentlig, og hvad er sammenhængen? Det har BBC beskæftiget sig med.

Klik her for at komme øverst på siden     Læs om det på dette link til BBC.

15. juni 2015.   

Observatøren er deltager

‘Qbismen’

 Kvante mekanikken har udviklet sig siden Niels Bohr og Københavner erklæringen. Faktisk en hel del. Vi er nu nået til QBismen, som er en interessant afart eller viderudvikling af kvante mekanikkens epokegørende tankesæt. Christoffer Fuchs er udvikleren og fortaler for QBismen. QBismen foreslår, at kvantemekanik ikke handler om, hvordan verden er - uafhængig af os. I stedet handler det netop om os i verden. En observatør  af verden er en interessant størrelse, som egentlig ikke er vel defineret i hverken relativitets teorien eller Niels Bohrs kvantemekanik. QBismen handler om denne obeservatør, og om hvorledes observatørens tilstedeværelse, natur, sansning og evne til viden er næsten identisk med observatørens opfattelse af verden. Enhver opfattelse af verden er dybest set en selvopfattelse, for man kan kun opfatte verden fra sit eget udgangspunkt og med sit eget sind. ‘Objektive’ iagttagelser er egentlig mentale vurderinger af forholdsvise sansninger, som et menneskeligt individ foretager udfra en i grunden subjektiv position, nemlig ‘verden’ som den ser ud ‘herfra’. Denne alternative opfattelse af kvante mekanik anser kvante-bølge funktionen som en uvidenhedens refleksion.
 Når alt kommer til alt, er den eneste fysiske lov, at der ingen lov er.


 Læs om det her: www.wired.com/2015/06/private-view-quantum-reality/

Klik her for at komme øverst på siden

12. juli 2015.  

Global opvarmning på pause

 Det bliver åbenbart ikke kun varmere på jorden. Vi skal også lige have en lille istid.  Læs om det her.

 DMI er dog uenig.  Læs om det her.

oktober 2015.

Mørkt stof og mørke tanker

 'Seeing dark matter as the key to the universe — and human empathy'
- en artikel om skjulte kræfter i Universet og i folks tankesæt. Artikelen er fra 'The Boston Globe' skrevet af Lisa Randall, 26. oktober 2015.
Lisa Randall fysik professor ved 'Harvard University' og forfatter til bogen:  'Dark Matter and the Dinosaurs: The Astounding Interconnectedness of the Universe'.

 Læs artiklen ved at klikke her.

4. august 2015. 

Kadjy Mønlam i Bodhgaya

15. - 21. december 2015

Den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje, foto: Thule Jug

 Karmapa Thinle Taye Dordje vil lede Kadjy Mønlam sammen med Rinpotje’er, Lama’er, munke, nonner og lægfolk, som det er traditionen. Mønlam ceremonierne foregår i Bodhgaya, Indien fra den 15. til og med den 21. december. Bodhgaya er stedet for  Buddha Sakyamuni’s oplysning eller  Nirvana.  Bodhgaya ligger i delstaten Bihar, nær byen Gaya. Ceremonierne er fokuseret på  Samantrabhadra’s Ønskebøn,  kaldet kongen over alle ønskebønner.  Et mere detaljeret program findes  her.

 Før Mønlam ceremonierne begynder, er der tre dage med Mahakala ritualer ved 'Karma Templet' i Bodhgaya.
 Pudja’erne begynder den 9. december og afsluttes med Lama danse den 12.

Klik her for toppen af siden

2. december 2015.  

Kravene skal fornyes

 Kongeriget Danmarks anerkendelse af religiøse samfund skal omformuleres. Et udvalg kommer med anbefalinger i 2016.

 I slipstrømmen på de mange  [nye] godkendelser nedsatte den tidligere radikale minister for børn, ligestilling, integration  og sociale forhold, Manu Sareen, i 2014 et ’Trossamfundsudvalg’ bestående af en række eksperter. Selv har han lagt op  til, at godkendelses kravene enten skal fornyes eller tydeliggøres. Udvalget skal også undersøge, om der kan etableres et øget tilsyn med trossamfundene og om det kan lade sig gøre at fjerne en godkendelse, når den først er tildelt.

 Der er ikke noget der tyder på, at antallet af godkendte trossamfund vil falde, mener professor i kirke- og religionsret, Lisbet Christoffersen, og derfor er det også belejligt, at ’Trossamfundsudvalget’ er blevet nedsat og forhåbentlig kan præsentere nogle lovgyldige løsninger i slutningen af 2016.
 

Klik her for toppen af siden

 Kilde: www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/boom-i-antallet-af-nye-trossamfund-i-danmark.

6. december 2015  

Video om Karmapa ved Swayambhu

 Karmapa Thinle Taye Dodje besøgte Nepal i perioden fra den 31. oktober til den 10. november 2015.
17. Karmapa Thinle Taye Dordje 2015 i  Dhagpo

 Han besøgte således også Swayambhu Stupa'en på bakken udenfor Kathmandu. Her lå 'Karmaraj Vihara' et kloster, som Shamar Rinpotje styrede indtil sin død. Klosteret blev meget beskadiget under jordskælvet. Som det fremgår af video'en, har det været nødvendigt at rive  alting helt ned. Den store Budhha statue er anbragt i et midlertidigt skur. Det er ret bevægende at se for os, som har boet under bakken med Stupa'en i flere år. Den store stupa ses uskadt, skønt dens tykke skal af kalkmaling  har store revener.
 

 Se video’en på You Tube ved at klikke her.

Klik her og siden rulles op til toppen

Mangler titel bjælken for ovenKlik her

26. december 2014. 

Kadjy Mønlam 2014
 

Karmapa ved Kadjy Mønlam 2014

 Karmapa Thinle Taye Dordje ankom til Bodhgaye den 18. december 2014. Han ledte derpå alle ceremonierne i forbindelse med Kadjy Mønlam 2014. Beru Khyentse Rinpotje, Jamgon Kongtrul Rinpotje, Sabchu Rinpotje, Tharig Rinpotje, Nedo Rinpotje, Sherab Gyaltsen Rinpotje, Shangpa Rinpotje, flere andre store Lama'er, munke, nonner og tusinde af andre deltagere var mødt frem for at modtage Karmapa og byde ham velkommen. Den næste morgen ledte Karmapa bønnerne foran Bodhitræet.  Han gennemførte også et specielt program for Shamar Rinpotje's hurtige genfødsel. I pauserne modtog Karmapa tusinder af gæster og deltagere så vel på stedet for Buddha Sakyamuni's oplysning under Bodhitræet som i Beru Khyentse's kloster, som kaldes ‘Karma Templet’ med inspiration i Karma Kadjy traditionens navn. Den 20. december udførte Karmapa den røde Tjenresig Pudja for de afdøde.

 

Klik her for toppen af siden

22. oktober 2014. Kilde: dr.dk  
 

Dalai Lama kommer til Danmark i februar 2015

 Tibetanernes [såkaldte] åndelige leder, Dalai Lama, besøger København over to dage i februar.
 

 Onsdag 11. februar og torsdag 12. februar har interesserede mulighed for at høre den 79-årige Dalai Lama i Bella Center, hvor han vil dele sit syn på medfølelse, samhørighed, fred og tolerance med publikum. Han vil desuden give en forelæsning over emnet Otte gode råd om mental træning.
 

 Dalai Lama's program:
  11. februar kl. 13:15 - 15.30: "Styrke gennem medfølelse og samhørighed"
  12. februar kl. 09:15 - 11.30 & 13.15 - 15.30: "Otte gode råd om mental træning - en buddhistisk indføring i træning af sindet"
 

Mere info:  www.dalailama.dk
 

 Besøget af den tidligere modtager af Nobels fredspris er kommet i stand på initiativ af syv danske organisationer og virksomheder med interesse for tibetansk buddhistisk filosofi.

 

BBC, 17. marts 2015. 

Blev Buddha fornærmet?

 BBC reporterer, at to mænd er blvet dømt ved en domstol i Myanmar (Burma) til 3 års fængsel med hårdt arbejde for at have annonceret for deres disco-bar med et billede online af Buddha med høretelefoner på og psykedeliske farver og gratis drinks. De blev dømt for at have fornærmet Dharma’en efter en lov fra den engelske kolonitid i Burma.  Nu kan Buddha slet ikke blive fornærmet, så spørgsmålet må jo være, om buddhisterne virkelig kan tage anstød af  sådan noget. Hvordan kan det i den grad krænke folk, at der pådømmes 3 års fængsel? Ville det ikke være mere i Buddha Sakyamuni’s ånd, blot at kritisere handlingen og bede om lidt mere respekt? Når alt kommer til alt, kan man jo ikke ligefrem sige, at Buddha har anbefalet folk at tage stoffer og gå på diskobar, men grundlæggende er Dharma’ens holdning jo, at det må folk selv om. Der er blot nogle handlinger, som er befordrende for Nirvana og andre, som ikke er sådan. Buddha Sakyamuni har aldrig anbefalet, at myndighederne burde kaste folk i fængsel for mangel på respekt.  Budhha har kun anbefalet myndighederne at beskytte samfundets religiøse liv, uanset hvilken religion, som måtte være i samfundet, så længe en sådan religion handler om god moral og høj etik. Der findes åbenbart et reaktionært stivsind i Burma, som folk vil fortryde i fremtiden. Det er jo ikke stivsind, som Dharma’en anbefaler, så der er noget rådent i Burma.
 De reaktionære munke i Burma er glade for dommen, ligesom de opmuntrer til kampagnen mod det muslimske midretal i landet. Denne intolerance er ret uhyggelig i et buddhistisk land. Den spejles af en ligeså uhyggelig intolerance på Sri Lanka, hvor der også er grupper af stærkt reaktionære munke, som opfordrer til undertrykkelse af det muslimske midretal der. Må vi være fri  for den  slags, tak.
 Både Burma og Sri Lanka følger Theravada traditionen. Forhåbentlig er intolerancen ikke udtryk for Theravada i almindelighed. Jammer og skam.

Januar 2015.  

Vælg hadet fra

 Ledere fra alle religiøse grupper i Sverige, organiseret i Sveriges Interreligøse Råd, tager afstand fra religiøse argumenter til at legitimere had, vold og aggresivitet. Fjendtlighed mod religioner, antisemitisme og islamofobi bør ikke få lov til fortsat at sprede sig i svenskernes land. Den svenske Karma Kadjy landsforening, repræsenteret ved Trudy Fredriksson, deltager i initiativet.
 

 Det svenske Interreligiøse Råd har udsendt en erklæring i den anledning  og startet en kampagne i hele Sverige.

 

21. april 2015.  

Nu også godt mod depression

 Træning i forståelse ved årvågent åndsnærvær, populært kaldet ‘mindfulness’ har vist sig gavnlig og effektiv til behandling af depression i følge en engelsk undersøgelse.  Læs om det på dette link til BBC.

 

8. maj, 2015. 

Karmapa Kadjy Mønlan 2014

 

Karmapa vil afholde et års ceremonier for Shamar Rinpotje’s dødsfald i Indien. Arrangementet vil finde sted på KIBI i New Delhi

 Ceremonier og recitationer starter den 31. maj og slutter den 8. juni.  Klik her for programmet på KIBI.   Klik her for Karmapa’s hjemmeside om begivenheden.

 

 Til gengæld er Karmapa’s besøg på Sharminub Kloster i Nepal  aflyst  på grund af jordskælvet

 Fra den 25. maj til den 8. juni 2015, skulle Karmapa Thinle Taye Dordje have besøgt Kathmandu i Nepal. Det anses for umuligt at gennemføre et program, fordi hoteller og diverse infrastrukturer er ødelagte, og der er  risiko for smitsomme sygdomme og forurenet vand i hele Kathmandu dalen. Desuden volder eftervirkningerne af det store jordskælv stadig store problemer for alle, som befinder sig i Nepal. På en måde er ulykken endnu ikke stoppet. For folk, som opholder sig i Nepal, vil der finde ceremonier sted den 31. maj til og med den 2. juni i Klosteret.
 
Klik her for at komme øverst på siden

9. maj 2015.  

Jordsælv i Nepal på 7,9 richter

Efterskælv på op til 6,7
Jordskælv Kathmandu 26 april 2015, Buddhastatue i Bakthapur

 Et meget kraftigt jordsælv har ramt Nepal lørdag den 25. april. 7,9 på richter skalaen er et meget stort skælv. Søndag den 26. april var der efterskælv på op til 6,7 richter. Epicentrene befandt sig godt midtvejs mellem Kathmandu og Pokhara. Indtil videre er der oplyst, at over 7000 personer er omkommet og mere end 14000 er sårede. Det samlede antal dødsfald og tilskadekomne er dog  stadig ukendt, fordi mange mennesker menes stadigvæk at være begravede i murbrokkerne. Det må formodes at blive meget højere, især når informationer om ødelæggelserne i landdistrikterne og de fjerne bjerg landsbyer bliver kendte. Adskillige bygninger er kolapset i Kathamndu, herunder det høje ‘Bhimsen’ tårn, officielt kaldet  Dharahara, men tilsyneladende er  mange flere gået fri fra umiddelbar sammenstyrtning. Mange moderne bygninger i beton eller med cement skellet struktur har klaret skælvet, mens de traditionelle murstens og lerstens huse er kolapset i stort antal. Der menes at have været omkring 50 mennesker i det ødelagte ‘Bhimsen’ tårn.

 Swayambhu Stupa’en er uskadt, men der er skader på templerne omkring stupa’en. Lama Kalsangs kloster har slået store revner og synes nær kolaps, mens Karmaraj Mahavihara, Shamarpa’s kloster er intakt, skønt også svært revnet. Tilsvarende er der ødelæggelser omkring Bodhanath, men der er endnu ingen information om den store stupa selv. Sharminub Kloster har taget skade, men ingen er omkommet. De fleste klostre er ramt i et eller andet omfang. De værste skader og ødlæggelser er i bjergområderne omkring det store skælvs epicenter, især i området Gorkha, men også i Dolpo, Mustang, Helambhu og Manang. Det er oplyst, at der var laviner i Mount Everest regionen, hvor 700 bjerg turister opholder sig. Det oplyses, at 17 af dem er døde. Der befinder sig bjerg turister ved flere andre berømte bjerge i Nepal. Pokara synes at have undgået lige så store ødelæggelser som Kathmandu. Den store fare i denne periode efter skælvet er  vandbårne sygdomme og mangel på medicin og læger. Der er problemer med at huse folk og med at kunne plante ris til årets dyrkning.

 I Indien blev rystelserne følt helt i Delhi.  Selv så langt væk som Pakistan og Bengalen bølgede jorden. I Bihar, hvor Bodhgaya ligger, er 9 blevet dræbt af skælvet og 30 er sårede i følge Times of India. Det berettes også, at huse er kolapset i Tibet. 20 mennesker er døde og 25.000  har mistet deres hjem. 52 templer i Shigatse prefekturet (Tsang) har taget skade i følge kinesiske kilder.  Foreløbige undersøgelser ved sattelit viser, at Langthang  bjerkæden  nord for Kathmandu har sænket  sig, mens Kathmandu dalen har hævet sig.  Everest er sunket 1 meter.

 Karmapa Thinle Taye Dordje’s udtalelse om jordskælvet.

 Karmapa Thinle Taye Dordje’s anden udtalelse om jordskælvet.    Klik her for denne meddelelse på YouTube.

 

Klik her for at komme øverst på siden

18. maj 2015.   

Endnu et Jordskælv i Nepal

Klokken på Swayambhu, som den 10. Shamarpa gav, væltet ved jordskælvet  2015

Klokken ved Swayambhu, som den 10. Shamarpa gav til stedet, hang på denne bjælke af sten, men er nu væltet til jorden.

 Endnu et kraftigt jordskælv  på 7,4 richter har ramt Nepal den 12. maj. Denne gang lå epicenteret 68 km øst for Namche Bazar nær Everest bjerget. Rystelserne fik folk ud af deres huse i Katmandu og kunne føles igen så langt væk som New Delhi.  Der har efterfølgende været efterskælv på op til 6,3 richter. Nepals regering har opgjort dødstallet til mindst 29 og 1000 tilskadekomne. Nepals regering oplyser den 17. maj, at ved begge jordskælv er over 8500 mennesker omkommet, heriblandt 58 udlændinge.  112 udlændinge savnes fortsat. 2,8 millioner mennesker er  blevet hjemløse.

‘29. juni 2015  

Indføling er en medfødt evne

 Mangel på indføling i familien og på arbejdspladsen kan forårsage mange slags problemer, men i følge arrangørerne af ‘Empathy Museum’ kan det læres. Disse mennesker står også bag ‘Empathy Library’  -
  læs om det hos BBC   -
    eller smut direkte til Empathy Museum  -
       eller til Empathy Library.

 

Klik her for at komme øverst på siden

5. juli 2015.  

Karmapa kommer til Dhagpo i Frankrig

17 Karmapa Thinle Taye Dordje 2015 Dhagpo

mandag den 27. juli til fredag den 31. juli


 Den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje besøger Dhagpo Kagyü Ling i Dordogne, Frankrig til sommer i anledning af stedets 40 års jubilæum. Her vil han forklare betydningen og give  Bodhisatwa løfterne  samt give indvielse til Tjenresig.
 Han vil også forestå en fælles samling af Mani mantra'er.
 

 Program                Mandag den 27:  Velkomst ceremoni og forklaring af Bodhisatva løfter.

    Tirsdag den 28:  Forklaring af løfterne fortsat efterfulgt af ceremonien, hvor Karmapa giver løfterne.

    Onsdag den 29:  Tjenresig indvielse  (Abhisheka).

    Torsdag den 30:  Fælles samling af mani mantra’er ved Tjenresig praksis.

    Fredag den 31:  Karmapa’s indvielse af Instituttet efterfulgt af Milarepa Tsogpudja.

 Om aftenen vil  Khenpo Tjødrag  gennemgå Karmapa’ernes og Shamarpa’ernes biografier.  Sopon Tsultrim Namgyal  vil fortælle om den 16. Karmapa’s liv. Tsultrim Namgyal var hans assistent dengang.

 Info: www.dhagpo.org/40/en/programme/visite-exceptionnelle-de-karmapa/
 

       Registrering:   www.dhagpo.org/en/index.php/program/events1/karmapa-registration
 

 

Om hjerneforskere og begrebet 'sjæl'

En interessant og dybtborende humanistisk kritik. Klik her for at komme til artiklen
Artiklen er skrevet af Marilynne Robinson i the Nation, 23/10/2015.

Klik her for toppen af siden

11. november 2015.  

Bliv bedre til at tage fejl

 Stuart Firestein har skrevet en bog:  Faillure, why science is so succesful. I den anledning har han bedrevet en artikel på ‘Nautilus’ - et online videnskabs magasin. Han filosoferer over citatet:  “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better”  - af Samuel Beckett. Det handler naturligvis ikke kun om videnskab og videnskabelige metoder. Her er også noget for os andre om uvidenhedens natur.  Artiklen kan læses ved at klikke her.

 Stuart Firestein er neuromedicinsk professer ved ‘Department of Biological Sciences, Columbia University’. Han er medlem af ‘American Association for the Advancement of Science’, han er også ‘Guggenheim Fellow’ og rådgiver for  ‘Alfred P. Sloan Foundation.’

Klik her for at komme øverst på siden

The Chronicle of Higher Education, 27. november 2015.

William James, Freud, Jung og en bemærkelsesværdig fortælling

 En interessant artikel om et glemt bibliotek i Boston. Om den tidlige psykologi i Vesten, spøgelser, fortolkninger og videnskab. Den er skrevet af John Kaag, som er ‘associate professor of philosophy’ ved ‘the University of Massachusetts, Lowell’.
Hans bog:  ‘American Philosophy — A Love Story’ vil blive udgivet til foråret af forlaget Farrar, Straus and Giroux.

 
Klik her for toppen af siden
Læs artiklen ved at klikke her.

1. december 2015. 

Jeg føler – derfor er jeg til....

 ‘How exactly did consciousness become a problem? And why, after years off the table, is it a hot research subject now?’  - en artikel af Margaret Wertheim - på netstedet 'Aeon' - et videnskabeligt online magasin.
 Hun gennemgår den stakkels bevidstheds behandling af moderne tænkning siden Galileo. Hun sammeligner også den middelalderlige tænknings afgørende forskellighed fra den moderne. I vore dage spørges der ind til, hvad en ‘observatør’ egentlig er for en størrelse. Der er ingen videnskab uden observatører, som  (bevidst)  beskriver det observerede. Det er ikke kun i  Dharma’en, at der er betænkelighed ved at gøre alting til  ‘objekter’.
 Margaret Wertheim er australsk videnskabs skribent og direktør for ‘Institute For Figuring’ i Los Angeles. Hun er ‘Vice Chancellor’s Fellow’ ved University of Melbourne og hendes seneste bog hedder: ‘Physics on the Fringe’ fra 2011.

 Læs artiklen ved at klikke her.
Klik her for toppen af siden

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk