regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder - 2016
de gamle nyheder er her stadig
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

indholdsliste:

Gud holder øje med dig - eller også er det karma  (til højre)


Planet ni    (nedenfor)


Lama besøg på Gomde med Lama Tendar  (den anden Tendar)


Vildledning om tamdyrenes velfærd i Danmark, 9 marts

Ugyen Dordje anklaget igen, 22 marts

Kursus med Jigme Rinpotje i Renchen-Ulm, 2 april

Den distraherede tidsalder, 5 april

Evigt liv på Facebook, 13 april


Frivilligt alene er sundt, 24 maj

Beru Khyentse Rinpoche hos Renchen-Ulm, 24. maj

Cheminova får en skamstøtte på Harboøre Tange, 25. maj

Beru Khyentse Rinpotje i Dhagpo, maj

Yongzin, august


Sid ned, august

Digitalisme, august

Ny udgave af Karmapa Prophecies  (bogen af Sylvia Wong, 12. september

En Tulku vil være læge i stedet for munk, 29. september

Formodet samtykke ved organ transplantation, 7. oktober


Relativitet og Kvantemekanik, 21. oktober

Hvad betyder Trump, 12. november

Kadjy Mønlam i Bodhgaya, 12. december

Jamgon KOngtrul Rinpotje's røde krone, 16. decemberBBC, 21. januar 2016.

Planet Ni

Planet Ni, som den formodes at se ud, vises her i et maleri

 Amerikanske astronomer meddeler, at de har stærke beviser for en niende planet i solsystemet. Planet Ni bevæger sig om Solen langt udenfor dværgplaneten Pluto’s kredsløb.
 Gruppen af amerikanske forskere fra California Institute of Technology (Caltech), har  dog ikke direkte observeret Planet Ni. Videnskabsfolkene  begrunder deres påstand med måden, hvorpå andre himmellegemer bevæger sig i den ydre del af Solsystemet

Planet Ni's bane i forhold til visse andre himmellegemer i Kuiper Bæltet

 Hvis disse beregninger viser sig at være rigtige og gyldige, vil den påståede planet have 10 gange Jordens masse for at kunne påvirke disse andre himmellegemer i den grad, som måles.

 Læs om det ved at klikke her.

Lama-besøg på Gomde, Helgenæs, i januar-marts 2016
 

 Lama Drupgyu Tendar, som er uddannet på Chökyi Nyima Rinpoches kloster i Nepal, ankommer til Gomde d. 10. januar. Han vil opholde sig på stedet indtil en gang i marts måned. Alle detaljer på  Gomde’s hjemmeside.

 Nu er der jo også en Lama Drupgyu Tendar her på Tilogaard.  Det var mit munkenavn, men mange mennesker kender mig jo som Lama Tendar, selvom jeg egentlig foretrækker mit gamle civile navn Olaf Høyer. Så det er altså ikke mig, som skal undervise på Gomde.
 

Klik her og siden rulles op til toppen

22. marts 2016.  

Ugyen Dordje anklaget igen

 Her er en overset nyhed om Ugyen Thinle Dordje, den ‘alternative’ Karmapa, udnævnt af Situpa og den kinesiske regering. Af en eller anden grund har vi ikke fået registreret denne nyhed i sommers sidste år, hvor begivenheden fandt sted, men hellere sent end aldrig. Sagen har intet med Karmapa Thinle Taye Dordje, Tilogaard’s protektor, og hans organisation at gøre. Ugyen Dordje er den af andre end ham selv udnævnte Karmapa, som har en stor tilhænger skare, men også store problemer med at demonstrere sin ægthed og dokumentere sin påståede ægthed  (læs her om kontroversen med de 2 Karmapa’er). Her er den gamle nyhed så:

 8. juli 2015.

 Karmapa Ugyen Thinle Dordje er igen blevet anklaget for diverse brud på bank- og skattelove i Indien.
 Efter et politisk pres fra de lokale myndigheder i delstaten Himachal Pradesh, blev alle anklager mod Karmapa Ugyen Dordje ellers droppet ved en lavere rets instans i marts 2012. Den 8. juli 2015 beordrede delstatens højesteret imidlertid, at anklagerne ikke kunne frafaldes, fordi Ugyen Dordje ikke skulle kunne undslippe  anklagen med en undskyldning om ukendskab til de ulovlige transaktioner. Højesteret anser en sådan undskyldning for en bortforklaring af hans objektive ansvar. Han kan ikke undslippe anklagerne, fordi han er formand for fonden, som ulovligt har modtaget, behandlet og vekslet udenlandsk valuta til indiske Rupees og foretaget betalinger med disse midler uden at deklarere dem til de relevante myndigheder. Herved har de begået brud på både banklove, skattelove og love om veksling af fremmed valuta.
 Disse ‘sorte’ penge er blevet opgjort til flere millioner kroner, som  blev beslagtlagt af politiet, da sagen blev opdaget ved en tilfældighed i 2011.

 Der er ikke rigtigt sket noget i sagen sidenhen.
Læs om de tidligere begivenheder her.
 Bliver Ugyen Dordje dømt for disse forhold, risikerer han regulær fængselstraf i op til to år, hvilket er straffe rammen. Så han kunne også slippe med mindre eller med en bøde. Det vil vise sig senere  - muligvis meget senere, for sagen trækker åbenbart ud. Hvorfor sagen ikke for længst er afgjort ved en domstol, ved vi ikke noget om her på Tilogaard.
 

 Times of India’s rapport - Zeenews’ rapport  -  Læs her et sammendrag af sagen  -  Læs her en udskrift fra retsbogen hos Himachal Pradesh Highcourt om sagens mange detaljer.

Klik her og siden rulles op til toppen

2. april 2016.  

Pinse kursus i Renchen-Ulm Bodhi Path med Jigme Rinpotje

Jigme Rinpotje Renchen-Ulm juni 2014 - foto af Robert Polly.

 Jigme Rinpotje fra Dhagpo Kagyü Ling i Frankrig, Shamar Rinpotje's storebror og Karmapa's manager - underviser og giver indvielse hos Bodhi Path Renchen-Ulm i Sydtyskland i pinsen.
Han vil undervise i Lodjung fredag den 13. maj kl. 20  -  lørdag den 14. maj og søndag den 15. kl. 10. Han giver så til sidst indvielse mandag den 16. kl 10 til Avalokiteswara, tibetansk: Tjenresig. Avalokiteswara er det symbolske udtryk for Bodhicitta. Lodjung træningen handler om at fremelske Bodhicitta.
Kursus foregår i Ullenburg Halle i Renchen-Ulm, en kilometers afstand fra Bodhi Path centeret.

 Mere info hos:   www.bodhipath-renchen-ulm.de.

5. april 2016.  

Den distraherede tidsalder

 Frank Furedi har skrevet et essay hos Aeon.co om åndsfravær og åndsnærvær. Han gennemgår en lang tradition i Vesten lige siden 'Oplysningstiden'.
   I vore dage gør den digitale støj os distraherede, ikke fordi den som sådan er ånds sløvende, men fordi vi ikke ved helt rigtigt, hvad der er virkelig vigtigt i den distraherende indpakning, som er blevet normalen.
   Artiklen er interessant ikke mindst fordi, Frank Furedi tager os på en stor rejse med mange moral filosoffer fra de sidste små 300 år.
   I Dharma'en er udvikling af årvågent åndsnærvær (sanskrit:  smriti, ‘mindfulness’) og bevidst fokus en forudsætning for indsigts meditation,  vipashyana. Til gengæld udvikles både årvågent åndsnærvær (eller bare 'nærvær') og bevidst fokus ret nemt ved  shamatha meditation  eller  sadhana.
   Set i denne kontekst, er det måske ligefrem vigtigt, hvad Vestlige filosoffer har ment i tidens løb om disse emner.
  Artiklen hedder: 'The ages of distraction' - 'busy, distracted, inattentive? Everybody has been since at least 1710 and here are the philosophers to prove it'

Klik her og siden rulles op til toppen

24. maj 2016.     

Frivilligt alene er sundt

 Du så måske udsendelsen   ‘DR2 Dagen’ den 23. maj, hvor der var et interview med Professor Peter Elsass - som for nylig har udgivet en bog om at være alene. Peter Elsass lavede en lukket buddhistisk retreat på en måneds tid i Indien. Programmet fortalte ikke om hvilke Lama’er, som instruerede ham eller hvilken tradition, som de tilhører - deres navne blev ikke engang nævnt. Typisk dansk journalistik. Peter Elsass har lavet flere interessante studier omkring tibetanske flygtninge og har udgivet nogle bøger. De mest markante er:
 1)  Peter Elsass:  Buddhas veje  - en introduktion til buddhistisk psykologi.  Dansk psykologisk Forlag, København, 2011.
 2) Peter Elsass:  Kunsten at leve alene  - en introduktion til ensomhedens psykologi.  Forlag: Gyldendal, 2016.
 3)  Elsass, P., Frøsig, A., Lhundup, K., Nielsen, D.E.:  Spiritualitet som overlevelse hos tibetanske flygtninge  - en analyse af livshistorier hos buddhistiske nonner  i mangeårigt retreat. Forlag: Psyke & Logos, 2011.

 Peter Elsass er professor i klinisk psykologi på Københavns Universitet.

Klik her og siden rulles op til toppen

Beru Khyentse Rinpotje besøger Dhagpo i Frankrig 1 - 4 september

OBS: ændring i programmet

Beru Khyentse Rinpoche ved Kagyü Mönlam 2015. Foto: Thule Jug.

 Beru Khyentse Rinpotje besøger Dhagpo Kagyü Ling  i Frankrig den 1. - 4. september.

 Det tidligere program er blevet ændret. I stedet for 8 indvielser, giver Rinpotje 4. Til gengæld underviser han i meditation.  Hver formiddag under sit besøg, vil Rinpotje forklare shamatha, vipashyana og Mahamudra. Disse instruktioner vil basere sig på den 3. Karmapa Rangdjung Dordje's udlægning i sin bog: 'Mahamudra bønnen'.

 Indvielserne (abhisheka) vil foregå hver eftermiddag og forløbe således:
    torsdag den 1. september:  Sangdjæ Menla,
                                                  'Medicin Buddha'.
    fredag den 2. september:   Milarepa
    lørdag den 3. september:   Tjød  (Machig Labdrøn)
    søndag den 4. september:  Vadjrasattwa
                                                   (Dordje Sempa)

 Beru Khyentse Rinpotje er Mahamudra-mester og en af den berømte Khyentse Wangpo's  genfødsler. Rinpotje driver blandt andre 'Karma Templet' i Bodhgaya, hvor han også ofte opholder sig.  Bodhgaya er stedet for Buddha Sakyamuni's  oplysning i delstaten Bihar i Indien.Klik her for toppen af siden

August 2016  

          Sid ned

Meditationsstilling fra siden - fra bogen: The Posture of Meditation

 Der er en kamp mellem krop og tyngdekraft, hvad enten vi bevæger os, ligger ned eller blot sidder. Vi skal måske en tur ud i det ydre verdensrum for at forstå det, når vi oplever vægtløshed derude.
 Det er svært at sidde, hvad enten vi sidder på en stol eller på jorden. Det er både et spørgsmål om kultur og klima, hvordan folk har valgt at sidde. Når vi så følger sådan konvention,  vil kroppen så at sige tage form af stillingen. I reglen giver det problemer for ryg, lænd og sacrum regionen.
 Der er ikke mange mennesker, som påpeger og behandler disse problemer. Her på Tilogaard har der længe været et link til bogen:  The Posture of Meditation, hvor problematikken beskrives og undersøges. Billedet for oven er fra denne bog.  Nu er der endelig nogen, som atter kaster lys over emnet.  Der er faktisk mange, som i tidens løb har gjort sig tanker om det.

 Læs om det her:
www.theparisreview.org/blog/2016/08/23/sitting-up/ Klik her for toppen af siden

12. september 2016.

Ny udgave af Karmapa Prophecies

 
The Karmapa Phrophesies - cover


Sylvia Wong’s bog er genudgivet.  Læs om det her (bemærk: du skal scrolle ned på din skærm for at finde bogen som engelsk udgave på Rabsel Editions hjemmeside, som der linkes til her).  Eller læs om den i denne PDF fil.

 

Klik her for toppen af siden

7. oktober 2016. 

Den nuværende sundhedsminister ønsker 'formodet samtykke' for organdonation

 På Det Etiske Råds dagsorden i oktober måned vil et af punkterne være organdonation. Det fortæller rådets formand, læge Gorm Greisen.
 Det ekstra punkt på dagsordenen skyldes, at Sunghedsminister Sophie Løhdesundhedsminister Sophie Løhde (V) vil bede Det Etiske Råd vurdere, om danskerne automatisk skal være tilmeldt Donorregistret.

 Sophie Løhde

 Det betyder, at man i stedet for aktivt at tilmelde sig, som man gør i dag, aktivt skal framelde sig. Det kaldes formodet samtykke.
 ‘Organdonation drejer sig om forholdet mellem liv og død og er dermed noget at det mest centrale ved at være menneske og dødelig’, siger Gorm Greisen.
 ‘I det vestlige samfund har vi besluttet, at når man er hjernedød, så er man død, men man er jo ikke mere død, end at hjertet slår. Det er en meget bevidsthedscenteret opfattelse, der ligger bag det, som ikke deles af alle’.

   kilde: ritzau.

 Det er et meget problematisk emne, som også indebærer en fornyet diskussion om hjernedøds kriteriet. Sundheds ministeren tror åbenbart, at den hjernedøde vil være ude af stand til at opleve noget. Den typiske opfattelse indenfor   Buddha Dharma er, at den ‘næsten afdøde’ sagtens kan være bevidst vidne til, hvad der sker med den ‘næsten afsjælede’ krop. Læs mere på linket nedenunder.

 Læs min artikel om emnet her.

 Læs rapporten på dr.dk: www.dr.dk/nyheder/indland/etisk-raad-vil-genoverveje-holdning-til-organdonation .
 

Klik her for toppen af siden

12. november 2016.  

Hvad betyder Trump?

Donald Trump Det er der tilsyneladende ingen, som ved - inklusive Donald Trump selv. Efter hans valgsejr forekommer han mærkeligt mindre og søgende end under valgkampen. Det skyldes sandsynligvis, at han ikke har en klar politik - han ville blot have magten i USA. Det har han så fået - tildels - for han skal jo også regere sammen med den amerikanske kongres.

 Imidlertid har Trumps mange udmeldinger under valgkampen gjort folk i Estland bange. Han har ikke tænkt sig at beskytte dem mod Rusland - tilsyneladende. Hvem ved, måske betyder det også, at Rumanien er ubeskyttet?
  Umiddelbart reagerer alle europæiske ledere, for de må nu søge nye veje for forsvars samarbejde i hele Europa. Måske vil de udbygge den Europæiske Unions  militær samarbejde. Det ville være meget logisk. Måske er dette begyndelsen på enden for NATO alliancen.
  Flere journalister har spekuleret over, at Trump godt kan lide Putin i Rusland. Trump har udtalt under valgkampen, at Rusland såmænd godt kan beholde Krim, som de stjal fra Ukraine. Skal vi spekulere i russere og Trump, så synes jeg, at Trump først og fremmest minder om Yeltsin. Så måske skal vi forvente den samme slags overraskelser, som Yeltsin kunne levere. For eksempel ekstrem dårlig økonomi. Umiddelbart vil valget af Trump føre til militær oprustning i hele Europa. Det er i sig selv farligt, men sandsynligvis nødvendigt.
  Danmark er i den sammenhæng kun lidt udsat for trusler, men alligevel må vi nu søge vores land sikret ved et dybere samarbejde mellem alle de skandinaviske lande, baltiske lande, Polen og Tyskland.
  Det bliver en helt ny måde at tænke sikkerhed på for os, fordi vi lige siden anden Verdenskrig har søgt vores sikring fra USA og England og søgt at undgå, at Tyskland igen blev en stormagt i Europa. I den nye sikkerheds situation vil Tyskland komme til at spille den helt afgørende rolle.
  Da Tyskland i vores tid er noget helt andet end Hitlers nazi drøm, bør vi måske ikke være alt for bange for Tyskland - især ikke i en lidt bredere alliance med vores øvrige naboer.
  Det lader endnu ikke til, at de danske politikere har gjort sig situationen helt bevidst.  Men når den kommende præsident for den amerikanske ‘atom paraply’ offentligt udtaler, at NATO’s ‘musketer ed’ ikke nødvendigvis er gældende, så bør Kongeriget vågne op og finde venner, som vi kan stole på og regne med.

 Alle er usikre på, hvor USA nu vil bevæge sig hen.

 Den buddhistiske munk Bhikkhu Bodhi,  en amerikaner, gør sig visse tanker  om Trump på the Buddhist Channel  (A Trump Presidency Need Not Be the End Times
by Ven. Bhikkhu Bodhi, The Buddhist Channel, November 11, 2016
).

Klik her for toppen af siden

16. december 2016.  

Den røde krone

Jamgon Kongtrul Rinpotje med sin nye krone ved Kadjy Mønlam 2016. Foto: Thule Jug.

Den 4. Jamgon Kongtrul  Karma Mingyur Dragpa Senge

 Jamgon Kongtrul Rinpotje fik denne krone sat på hovedet af Karmapa ved en ceremoni i Bodhgaya under Kadjy Mønlam begivenheden. Den røde hat symboliserer Buddha virksomhed. Det er første gang at en inkarnation af Jamgon Kongtrul får en krone. Begivenheden skyldes, at Karmapa ønsker at demonstrere det tætte forhold mellem dem, samt Rinpotje’s høje grad af erkendelse.

Læs også om  den ‘alternative’ Jamgon Kongtrul.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

The New Stateman, 21. januar 2016.

John Grey

Gud holder øje med dig
- eller også er det karma...

 John Grey anmelder Dominic Johnson's nye bog: 'God Is Watching You: How the Fear of God Makes Us Human’ - by Dominic Johnson, udgivet af Oxford University Press  (304 sider, £18.99). John Grey er 'The New Stateman's' ledende boganmelder. Hens seneste bog hedder: 'The Soul of the Marionette: A Short Enquiry into Human Freedom'.

 "De tror vel ikke, at hesteskoen vil bevirke held og lykke, Hr. Bohr? De er jo trods alt en videmskabsmand." [Professor Niels] Bohr lo: "det tror jeg selvfølgelig ikke på, min gode ven. Bestemt ikke. Jeg er meget utilbøjelig til at tro på sådant fjollet nonsens. Imidlertid har man fortalt mig, at en hestesko vil bringe held, hvad enten man tror på det eller ej."

 John Grey skriver i sin anmeldelse: "Belønning og straf udstråler ikke nødvendigvis fra en enestående Guddom,  som man forestiller sig i de vestlige lande. Retfærdighed kunne blive udmålt af en stor usynlig skare af guder, engle, djævle og ånder, eller måske ved en upersonlig kosmisk proces, som belønner gode handlinger og straffer onde gerninger ved det hinduistiske og buddhistiske begreb om karma. Det menneskelige sind synes at kræve en eller anden slags moralsk orden, som befinder sig hinsides menneskelig styrelse. Denne fornemmelse af, at vores handlinger observeres og bedømmes hinsides den naturlige verden  [af Gud, guder, djævle, ånder eller karma], spiller en afgjort evolutionær rolle. Tro på overnaturlig belønning og straf fremmer socialt samarbejde, som intet andet kan måle sig med. Troen på, at vi lever med en eller anden slags overnaturlig ledelse er ikke et overtroisk levn, som vi senere kan efterlade bag os, men den er en evolutionær tilpasning, som hører med til at være et menneske."
 

 Dette er en meget interessant artikel, men desværre stjæler Gud som sædvanlig hele billedet. Karma som en 'upersonlig kosmisk kraft' får lov at stå svævende i en udefineret overnaturlig dimension. Det er en misforståelse af karma's måde at virke på. Karma  virker gennem den fjerde skandha  ved at trække spor i sindet, hvorved der dannes bidyas,  'karma-frø' - som fordi de er der, bevirker eller tiltrækker fremtidige begivenheder af en lignende kvalitet som karma-frøene selv. Funktionen er ganske rigtigt hinsides  menneskelig styrelse, hvis styringen skal ske direkte. Dharma'en anviser imidlertid mange indirekte midler (skt.:  upaya) til karma styring. Endelig anviser Dharma'en også vejen til karma's fuldstændige ophør og demonstrerer derved, at der ikke er behov for begreber om noget overnaturligt, mens gyldige  (sanskrit:  pramana)  begreber om sindets natur og virkemåde ikke blot er tilstrækkelige til at stoppe karma, men også fuldt dækkende som åndsvidenskabelig beskrivelse og begreb. Sådanne begreber kan man tilgå fuldt forsvarligt indenfor åndsvidenskabelige principper, som kan behandles videnskabeligt uden hokus pokus eller overtro.  Sådanne filosofiske og psykologiske begreber lider kun under de samme begrænsninger, som begrebernes egen verden sætter. Så det overnaturlige kan måske forklares ved, at der er andre verdener end begrebernes verden, nemlig de fire andre skandha'er.
 

 Det er altså ikke Gud, som holder øje med dig, men dine egne  samskaras. Læs artiklen alligevel, fordi den giver en stor diskussion perspektiv, som rækker ud over både theisme  (gudstro)  og atheisme  (gudsforladthed), og det er jo herude på den anden side af begreberne, at Dharma tager fat og påpeger både det kunstige og det naturlige og  herved bevirker  Nirvana.  Sindet befrier sig selv. Det er ikke spor overnaturligt, det er blot lidt uventet, når det sker.
 

 Læs artiklen ved at klikke her.

Klik her og siden rulles op til toppen

9. marts 2016.   

Vildledning om tamdyrenes velfærd i DanmarkGris i spand - fra Wiki media.

 

  Der er i øjeblikket en diskussion i medierne om at indføre en mærkning for 'dyrevelfærd'. Regeringen og landbrugs organisationerne ønsker at vildlede danskerne om, hvad dyrevelfærd virkelig betyder. Små forbedringer ved de konventionelle livs betingelser for dyrene i staldene og produktions hallerne,  skal kunne give en enkelt 'stjerne'. 'Friland' og 'økologisk' landbrug får lov til at dele '3 stjerner'.
3_stjerners_logo_dk_ret1(Billedet til venstre viser et kendt ‘3 stjerner’ logo for et produkt, som hverken er ‘friland’ eller økologisk. Derimod indeholder dette produkt både nitrit og andre skadelige kemikalier. Den nuværende regering synes i det hele taget at have et problem med at være ‘retvisende’ - ligesom organisationen ‘bæredygtigt landbrug’ - som jo burde hedde: ‘profitabelt landbrug’. Bæredygtigheden handler om bøndernes økonomi - ikke om miljø, som man umidelbart måtte tro med sådant et navn)

 Coop  (Brugsen, Irma o.s.v.) bryder sig ikke om det. Det gør vi heller ikke på Tilogaard. Der findes for eksempel også en ordning med mærket ‘fuldkorn’. Betyder det så, at brødet er 100% fuldkorns mel?  Nej, det betyder 50%.
 Reklamer har altid været vildledende og forførende, men det burde statslige mærkninger ikke være. Økologi mærket er for eksempel udmærket, fordi det virkelig betyder det, som det kaldes.

 Der er et enkelt alternativ, som man burde følge, hvis det er etikken - og ikke salget af landbrugsvarer - som man ønsker at fremme, selvom det ene ikke udelukker det andet. Foreningen 'Dyrenes Beskyttelse' har lavet et mærke, som kan benyttes allerede nu og her - uden de store omkostninger. Det hedder 'anbefalet af Dyrenes Beskyttelse'. For at få mærket, skal bønderne eller fabrikanterne leve op til 5 principper i deres omgang med dyrene i deres varetægt:
Billede af mærket: Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

1)  Dyrene skal
       altid have frihed
       til at kunne  bevæge
       sig frit og have mulighed
       for at udvise normal  adfærd. Dette er princippet om:
       frihed til at udtrykke normal adfærd.
2)  Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk.  Dette
        er princippet om: frihed fra ubehag.
3)  Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til foder
        og vand, således at de kan opretholde god sundhed
        og vigør.  Dette er princippet om:
        frihed fra sult og tørst.
4)  Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide
        anden overlast.  Dette er princippet om:
        frihed fra smerte, skade og sygdom.
5)   Dyrene må ikke skræmmes eller unødigt stresses. 
        Dette er princippet om:  frihed fra frygt og lidelse.

 Dyrenes Beskyttelse gennemfører årligt kontrolbesøg hos producenterne under mærket, for at sikre at kravene til god dyrevelfærd overholdes. Du kan læse om hvorhenne, du kan finde fødevarer under ordningen på dette link: 
 www.dyrenesbeskyttelse.dk/koeb-det-her.
 

Klik her og siden rulles op til toppen    (Læs også om:  projekt  ‘månegrisen’ fra 2013)

BBC, 13. april 2016  

Evigt liv på Facebook

Facebook - very addictive Du lever  (måske)  for evigt på Facebook. Nogle mener, at omkring 8000 facebook brugere dør hver dag. Det gør deres 'profil' dog ikke - langt de fleste findes stadigvæk i cyberspace som om de stadig var i live. Nogle afdøde får betegnelsen 'memoralised' - hvilket betyder, at Facebook meddeler på profilen,  at de er afgåret ved døden, men det synes ikke at være særlig udbredt. Siden starten på Facebook er mange brugere ikke længere i live. Med tiden vil der snart være flere afdøde end levende 'brugere' på Facebook.  Det er sikkert en dårlig ide at sende fødselsdags hilsner og lignende til de døde profiler.

   Læs artiklen fra BBC.

Klik her og siden rulles op til toppen

25. maj 2016. Kilde: DR. 

Cheminova får en skamstøtte på Harboøre Tange

 En 2,3 meter høj granitsøjle blev klokken 9 rejst ud for Cheminovas fabriksanlæg på Harboøre Tange, hvor Limfjorden skilles fra Vesterhavet.Skamstøtte over Cheminova, foto: DR. 
 Det er Danmarks Naturfrednings Forening, der har rejst søjlen for at markere deres utilfredshed med, at politikere tøver med at rydde op efter de giftdepoter, der ligger under sandet ved Harboøre Tange  - samt i Kærgaard Klit Plantage ved Oksbøl og ved Grindsted, hvor Grindstedværket lå.
 På granitsøjlen står der blandt andet ‘TIL SKAM’ - ‘Kærgaard Klitplantage’ - ‘Grindsted By’ - ‘Høfde 42, Harboøre Tange’ og ‘Forgiftning af dansk natur’. Det var helt tilbage i 1950'erne og 60'erne, at først Cheminova, og siden den danske stat, brugte Høfde 42 som giftdepot.
 Hvis Høfde 42 glider ud i Vesterhavet, så vil det få konsekvenser for vores dyreliv. Det vil få konsekvenser for de fisk, som der bliver fisket i Vesterhavet, siger Pia Olsen Dyhr  (SF). Et flertal af politikerne i Region Midtjylland mener, at oprydningen af Høfde 42 skal fremskyndes og har tidligere sidste år bedt staten og private fonde om at skaffe penge til formålet.

Klik her og siden rulles op til toppen

24. maj 2016.  

Beru Khyentse Rinpotje Kadjy Mønlam 2015 i Bodhgaya

Beru Khyentse Rinpotje besøger Renchen-Ulm Bodhi Path center
den 16. og den 17. juli 2016.

 Beru Khyentse Rinpotje er Mahamudramester og en af den berømte Khyentse Wangpo's genfødsler. Rinpotje driver blandt andre 'Karma Templet' i Bodhgaya, hvor han også ofte opholder sig. Bodhgaya er stedet for Buddha Sakyamuni's oplysning i delstaten Bihar i Indien.
   Rinpotje vil gennemgå  Samanthabhadra's ønskebøn (oversat til dansk som: ‘Sammendrag af Alle Smukke Skildringer’),   'kongebønnen' blandt alle Mahayana ønskebønner. Denne bøn er en kernetekst i absolut og relativ  Bodhicitta. Det er svært at forstå  buddhistisk bøn, hvis man ikke forstår netop denne 'konge af alle ønskebønner'. Beru Khyentse Rinpotje er et meget diskret menneske med et meget stort nærvær. Har du ikke mødt ham før, bør du virkelig overveje at gøre det nu.
   Lørdag den 16. juli kl. 10 - 12 og igen kl. 15 - 17 underviser han. Søndag den 17. juli kl. 10 - 12 afslutter han instruktionerne. Kl. 14 giver han indvielse (abhisheka) til 'Medicin Buddha'en' - sanskrit: Bhaishadjyaguru. Indvielsen gives som velsignelse. Sadhana'en  forklares ikke ved denne lejlighed.

 Beru Khyentse Rinpotje besøger også Dhagpo Kagyü Ling  i Frankrig den 1. - 3. september, hvor han vil give en lang række vigtige indvielser, som mange har brug for.
 

Klik her for toppen af siden

August 2016.  

Yongzin

yongzin - en tibetansk søgemaskine - billede af logo.
Ny internet søgetjeneste, nu kun på tibetansk

 En tibetansk søgemaskine, støttet af de kinesiske myndigheder, er sat i værk. Den  hedder 'yongzin' og skulle være bedre til at behandle indviklede søgninger på tibetansk end nogen anden.
  Både Google og den kinesiske søgemaskine 'Baidu' læser tibetanske bogstaver og kan foretager søgninger på internettet. Yongzin er helt på tibetansk - også på bruger grænsefladen. I den forstand er den noget helt nyt. Yongzin betyder 'mester' eller 'lærer'. BBC’s søgning på et foto af Dalai Lama gav dog kun ét resultat, så der mangler tilsyneladende noget funktionalitet endnu. Tjenesten er tiltænkt tibetanerne i Tibet og omegn, og de må helst ikke se fotos af Dalai Lama, fordi myndighederne synes, at han modarbejder dem. Der er givetvis andre begrænsninger.

 Link:  www.yongzin.com.
 Kilde:   www.bbc.co.uk/news/technology-37171855 
Klik her for toppen af siden

Digitalisme

Big Data og algoritmer

Digitalisme
August 2016.

 Yuval Noah Harari har bedrevet en artikel hos Financial Times (ft.com). Han er forfatter til bogen: ‘Homo Deus: A Brief History of Tomorrow’. I sin artikel beskriver han den nye tro på algoritmen og Big Data. Der er et link forneden til artiklen.

  Hele universet er en data strøm - de levende væsner er blot en lille del mere end rene biokemiske algoritmer - og menneskehedens kosmiske kald er at skabe et altomfattende system af data behandling  - og derpå smelte sammen med det.
Denne nye tro kunne ligne en digital  Vedanta  filosofi, hvor den personlige algoritme smelter sammen med den universelle ligning.  Som sædvanlig er der tale om overtro. Som sædvanlig vil de troende nørder gå amok, men denne gang i digitalisme. De vil med stor overbevisning forføre masserne til en ny digitaliseret ideologi.
  Den nye tros bekendelse lyder:  hvis du oplever noget, så rapporter det. Hvis du rapporterer noget, så upload det. Hvis du oploader noget, så del det.
  Al upload bidrager til 'Big Data'. Big Data vil give magten og forståelsen af al data til en 'Big Brother' - de folk eller måske 'den maskine' eller 'de maskiner' - som overvåger dig - indsamler data - kontrollerer Big Data - og fortolker dem.

  Digitalismen kommer dog til kort overfor spørgsmålet om bevidsthed og bevidsthedens natur. At være klar over noget, er ikke en algoritme, selvom det, som man er klar over, sikkert kan beskrives matematisk. Det grundlæggende spørgsmål, som ingen maskine eller formular kan svare på, lyder ganske enkelt: hvordan føles det?
 Så skønt Digitalismen ikke forstår 'livet' - så kan den sagtens erobre verden. Yuval Noah Harari forklarer, hvorledes dette kan føre til humanismen endeligt.

  Læs artiklen her:  www.ft.com/cms/s/2/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c.html#axzz4ITEeTSei.Klik her for toppen af siden

New Statesman, 21. oktober 2016.  
 

Relativitet og kvantemekanik - virkeligheden er ikke, hvad den giver sig ud for at være

 En ny bog viser disse to anskuelsers modsigelse af hinanden, skønt begge betragtnings måder må siges at udgøre den moderne astrofysik, kosmologi og atom teori. De kloge kan ikke få disse to systemer til at forliges. Det skyldes dels, at det ikke er muligt at fastslå noget ultimativt som en begrænset størrelse, fordi hvad angår noget ultimativt, kan der ikke være nogen begrænsning. Hvis der er en begrænsning, er der ikke tale om noget ultimativt. Hvis der ikke er en begrænsning, kan det ultimative ikke beskrives, fordi man ikke kan sætte ord på noget ubegrænset, bortset fra ordet ‘ubegrænset’.
 Dels bruger man også en materialistisk opfattelse af verdens rummet som om, det er en ting eller Oldtidens ide om en ‘æter’. Man taler om, at verdens rummet krummer, og om at stjerner og planeter forvrænger verdens rummet ved nærmest at lave en bule i rummet der, hvor de befinder sig.
 Set med buddhistiske briller er det en misforståelse af, hvad verdens rummet er. Verdens rummet er simpelthen vældig god plads - på en måde noget ubeskriveligt grænseløst ultimativt. Krumningerne og forvrængningerne handler ikke om rummet som sådan, men om genstandes gensidige forhold til hinanden og de diverse kraftfelter, som både er til stede mellem dem og indeni dem. Det er i kraftfelterne, at det bøjer og bugner. Det er kraftfelterne og disse felters kraft, som man slet ikke forstår. Det forstår man ikke, fordi der netop er tale om kraft samt kraftfelter og ikke om materielle ting. Man kan måle og veje virkningen, men både felt og energi er mystisk. Man kan for eksempel måle en elektrisk ladning, men man ved ikke, hvad elektrisk kraft er. Man kan konstatere tyngdekraften, men man ved ikke, hvad tyngdekraft egentlig er. På mikro planet med subatomare partikler er der også kraftfelter, som man heller ikke forstår. Kvantemekanikerne giver dog ikke verdensrummets skylden for 'kvantespring' og lignende, som man jo heller ikke rigtig begriber. Kort sagt, den nuværende uvidenhed er omfattende.  Det almindelig begreb om verdens rummet som brugt af astrofysikere er misvisende. Det er alligevel interessant at læse, hvad forskerne tænker om kosmos og den subatomare verden for tiden.

 Her er lidt fra anmeldelsen af bogen. Albert Einstein kendte sandheden: "for så vidt de matematiske love har med virkelighed at gøre, er de usikre; for så vidt de er sikre, har de ikke med virkelighed at gøre."
 Den italienske fysiker Carlo Rovelli forklarer Kvantemekanik således: "jo mere [kvantemekanikken] åbenbarer verdens detaljer for os, desto mindre bestandig er den. Verden består ikke af små sandkorn - det er en vibrerende verden, en vedvarende fluktuation, en mikroskopisk sværm af mikro begivenheder."

 Bogen hedder: 'Reality Is Not What It Seems: the Journey to Quantum Gravity' af Carlo Rovelli. Oversat af Simon Carnell and Erica Segre og udgivet af forlaget 'Allen Lane'.
 Bogen anmeldes af Michael Brooks i 'New Statesman'. Michael Brooks egen  seneste bog hedder: "At the Edge of Uncertainty: 11 Discoveries Taking Science by Surprise" udgivet af 'Profile Books' i England.

 Link:  www.newstatesman.com/culture/books/2016/10/has-physicist-found-key-reality.

 Læs også om:  big bang teorien.
 

Klik her for toppen af siden

29. september 2016. 

En Tulku vil være læge i stedet for munk

- og forlader sin organisation, som egentlig eksisterer for at støtte ham. Tulku’en er den ene af de to officielle reinkarnationer af den berømte Jamgon Kongtrul RinpotjeDen alternative Jamgon Kongtrul Lodrø Tjødji Nyima, som gerne vil være læge. Foto fra hans netsted.

 Den forhenværende munk, som ikke kan lide sin egen organisation ses her på billedet til højre. Hans organisation fortsætter som om intet er hændt. De anser deres opgave for at være at beskytte arven fra den forrige Jamgon Rinpotje. Det kunne næste lyde som om, at de ikke mener, at deres egen Tulku er den samme som den forrige. Det er vel den nuværende Jamgon Rinpotje, som de burde beskytte. Tilsyneladende er det netop denne opgave, som de bestemt ikke er lykkedes med.

 Tulku’en, som er udnævnt af den alternative Karmapa Ogyen Thinle Dordje har kun kendt til problemer i hele sit korte liv. Nu er han stukket af fra det hele.  Han er muligvis en helt.

 Beru Khyentse Rinpotje’s søn er den anden Tulku. Han har det godt, bor hjemme hos far og mor og vil ikke være læge. Han blev i sin tid genkendt af den klassiske 17. Karmapa Thinle Taye Dordje, som er Tilogaards ‘protektor’.

 Historien om disse to er så omfattende, så jeg har skrevet en hel artikel om dem.  Læs den her på dette link.

Klik her for toppen af siden

12. december 2016.  

Kadjy Mønlam i Bodhgaya

Karmapa modtages foran Karma Tempel i Bodhgaya, Kadjy Mønlam 2016

Karmapa ankommer til Bodhgaya

Kadjy Mønlam 2016, lamadans i Karma Templet

Fra Lama dansene

 Den årlige Kadjy Mønlam ceremoni i Bodhgaya finder sted fra den 15. december til den 21. Der har foregået Guru Rinpotje danse som optakt. Der vil også blive udført en særlig Guru Rinpotje Pudja under Bodhitræet, udover det sædvanlige program med Samanthabhadra’s Ønskebøn.

 Tjek detaljerne her.


Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk