regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2018,

Kapitel 2  -  februar
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indholdsliste

Kina søger at dominere al slags buddhisme i hele verden  (læs til højre)

   Ny malla og app på Taiwan

   Den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Dordje slår sig ned i USA
               (en særlig video om hans nedtrykthed)

   Privatliv, internet og 'Big Data'

   Stort program hos Karma Shedrup Ling  (Drivhuset)

   Kursus og retreat med Lama Walli i Flensborg i maj

   Så blev det den mandige jord-hunds år

   Brand i Jokhang Templet i Lhasa by, Tibet

   Lyden af tomhed

   Lama Norlha er død

   Endnu en Bodhgaya bombemand anholdt  (terror forskrækkelsen i januar)

   Privatliv, Internet, Big Tech og Big Data  (næste side).

 

9. februar 2018.  

Ny malla & app på Taiwan

denne app forventes dog ikke til Danmark foreløbig
 

Malla med 'Leap Beads' app'en indbygget. Fra Acer computer,Taiwan.Acer computer firmaet på Taiwan har meddelt, at de vil lancere en app, som ikke blot tæller for dig, mens du reciterer  mantra'er og bruger en særlig   malla - den kan også via din smart-phone sende besked til dine kære, om din samling af mantra'er. Dette vil - i følge Acer - gøre det muligt for dig at tilegne din fortjeneste til dem, som du kontakter via denne app.

 I første omgang vil app'en kun kunne anskaffes på det taiwanesiske marked. Salget er tænkt skulle foregå via B2B  (business to business) det vil sige, at malla'en og app'en skal tilbydes offentligheden via  - formodentlig - buddhistiske organisationer, som i første omgang kun vil befinde sig på Taiwan.

 Tankegangen er næppe helt gangbar og helt i harmoni med buddhistisk anskuelse. Imidlertid er den slags ikke desto mindre meget populær blandt alle mulige mennesker i hele Østasien med buddhistiske inklinationer. Acer har fået 10.000 henvendelser om køb af denne app, skønt den endnu ikke er kommet på markedet. Det er hensigten, at denne app skal kunne integreres med diverse buddhistiske organisationers on-line aktiviteter.

 Der er kort sagt lagt op til et værre Dharma cirkus - eller Dharma  samsara af den fordrejende slags, som ikke bestyrker meditation, ikke understøtter de to slags samling af fortjeneste og visdoms erfaringer, men i stedet vil virke ego forstærkende og selv bekræftende. Det er i hvert fald faren ved et sådant foretagende. Når der samles på et stort antal mantra’er, er meningen ikke et bestemt antal recitationer, men  utallige  antal.

 Imidlertid har den slags apps en appel til religion, som samler sig om ‘menigheden.’ Hvor folk inspirerer hinanden (og måske konkurrer med hinanden). Det er ikke noget for ensomme yogi’er i deres fjerne retreats. Det er næppe heller noget for den enkelte, som deltager i Dharma grupper, skønt app’en muligvis vil styrke ‘menigheden’ eller organisationen. Fordi den enkelte ikke opnår nogen gavn ved brugen af en sådan app  - andet end at risikere ego forstærkende tendenser i sindet og selv bekræftelse -  kan brugen ikke anbefales. Heller ikke for fællesskabets skyld. Det er simpelthen en dårlig ide, men Acer vil sikkert kunne tjene lidt håndøre, og mange kinesere bliver glade. Mange kinesere føler et behov for selv bekræftelse som buddhister (?).

 App'en indstalleres på din smarte telefon og virker ved trådløs kommunikation med en særlig perle på din malla, som har indbygget en radio chip. Så du må også købe den nye malla...

        Læs om det her

Klik her for toppen af siden

21. februar 2018.  

Privatliv, Internet og ‘Big Data’

 

Overvågnings ‘øjet’ hos super-computeren ‘HAL’ i filmen 2001Artiklen blev lidt for lang for en almindelig nyhed. Der er mange detaljer og indviklinger og anbefalinger. Måske interesserer emnet dig ikke, men du vil gerne læse de almindelige nyheder. Så derfor er artiklen nu  flyttet til sin egen side på netstedet.

    billedet viser overvågnings ‘øjet’ hos
  super-computeren ‘HAL’ i filmen 2001

Klik her for toppen af siden

19. februar 2018.  

Kursus med Lama Walli ved Flensborg

Lama Walli laver kursus under et retreat format i to dele

5.  -  13.  maj

Lama Walli. Foto fra hendes netsted.

     1. Visdom og medfølelse -  start den 5.  maj.

Lørdag den 5. maj til og med onsdag den 9. maj underviser  Lama Walli i emnet bearbejdning af sine følelser, således som emnet bliver forklaret af den 9. Karmapa Wangchuk Dordje i hans bog:  Mahamudra, Ocean of True Meaning. Karmapa’s bog er en grundig indføring i  Mahamudra,  både som anskuelse og meditations system. Mahamudra er den forenende anskuelse af  Cittamatra  og  Madhyamaka,  som aktualiseres i en forening af de klassiske  shamatha  -  vipashyana  instruktioner og både  Sutra  og  Tantra.

     2. Lodjung -  start den 9. maj.

Onsdag den 9. maj om aftenen til og med søndag den 13. maj påbegynder Lama Walli transmissionen af  Lodjung. Hun beskriver det således:
  'på denne dybsindige vej lærer vi at forstå sindets natur som uden et Selv med hjælp fra vækst af venlig kærlighed  (maitri)  og medfølelse  (karuna).’

 Lodjung betyder ‘øvelse i  forståelse med hjertet.’ Lodjung er træning af vågent nærvær  (sanskrit: smriti -  ofte oversat som ‘mindfulness’)  kombineret med træning i udvikling af  relativt -  og opdagelse af absolut  Bodhicitta. Lodjung er den meget brugte tradition fra Chekawa Rinpotje om udvikling af  Bodhicitta. Shamar Rinpotje lagde stor vægt på denne type træning, og skrev bogen:  Vejen til Oplysning  - som nu også er oversat til dansk.  (Den engelske titel er:  The Path to Awakening).

  For ikke at forstyrre denne retreat form, er spontane besøg ikke mulig i kursus tiden.

            Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

16. februar  2018.  

Så blev det den mandige jord-hunds år

Hund. Fra Reutersmedia..
           Må dette nye år bringe godhed og velsignelse

Klik her for toppen af siden

18. februar  -  opdateret 23. februar 2018.  

Brand i Jokhang Templet i Lhasa by, Tibet

Det er angiveligt et mindre kapel, som er brændt

Branden var ikke påsat

 

Branden ved Jokhang Templet. Fotograf ukendt.

 Jokhang Tempel komplekset i Lhasa by i det centrale Tibet blev ramt af en brand lørdag den 17. februar om morgenen. Der er ikke meget info, som de kinesiske myndigheder har ladet slippe ud om begivenheden. Myndighederne har også været hurtige til at fjerne forskellige beskrivelser, billeder og video på de sociale medier om branden.
Jokhang Tempel i brand, Lhasa by, Det centrale Tibet. 17 februar 2018. Reuters media.

 Tilsyneladende er det ikke hovedbygningen, som er brændt, ligesom den vigtigste Buddha Statue 'Jowo Rinpotje' angiveligt er uskadt. Det kan ikke fastslås, hvor omfattende skaderne er. Der er rapporter om, at det var en annex bygning, som brændte - og ikke hoved templet, men som det ses på billedet var det en alvorlig og omfattende brand.

 Jokhang Templet er omgivet af 'Barkhor’ -  pilgrims ruten i midten af den gamle Lhasa by. Templet er midtpunktet blandt flere templer og klostre, som udgør et samlet kompleks af bygninger, gårde og smalle stræder. Billederne kunne tyde på, at branden har hærget de tempel rum, som huser diverse Dharma beskyttere  (Dharmapalas) og ‘verdslige’ beskyttere, såsom guden Pehar, som angiveligt taler gennem stats oraklet, kaldet Nechung. Hvis det er tilfældet, er det symbolsk set meget alvorligt.
Jowo Rinpotje statuen i Jokhang templet i Lhasa by, Tibet. Fotograf ziyi xu (https://www.flickr.com/photos/sakyamuni/4298735053).

                                     Billedet viser ‘Jowo Rinpotje’ statuen i Jokhang templet.
 Hvor om alting er, huser tempel komplekset utroligt mange uvurderlige kunst genstande, bøger og old gammel arkitektur og bygnings kunst. Så uanset hvad, der er brændt, er det givetvis uerstatligt og et stort tab. Jokhang er et særligt beskyttet område af UNESCO som en ‘verdensarv’ for hele menneskeheden.

 De kinesiske myndigheder har blot meddelt, at branden er slukket, partisekretæren har besøgt stedet og der er ro i området. Men intet om skadernes omfang. Begivenheden svarer jo til, at Roskilde Domkirke eller Peters Kirken i Rom brændte ned - og så kunne vi ikke få noget at vide om skaderne. Desværre kunne dette tyde på, at skaderne er ganske omfattende. Heldigvis er ingen kommet til skade.

 Det er jo netop nu både kinesisk og tibetansk nytår. I den forbindelse anses det både i Kina og i Tibet for meget uhelds varslende med en så alvorlig begivenhed. Det må anses for årsagen til myndighedernes tavshed.
 Jokhang Templet anses blandt tibetanere for det vigtigste Tempel i Tibet, fordi det var det første, som blev bygget i landet, dengang Kong Rolf Krake regerede i Danmark.

 Kilde:  Reuters.         Se også denne korte video (Twitter).

Klik her for toppen af siden

Sidste nyt

   Det forlyder den 22. februar, at Jokhang var åbent for besøg i går, men atter lukket i dag. Bagtæppet af silke til statuen var blevet udskiftet i følge tibetanske kilder. Så muligvis er der skader meget tæt på Jowo Rinpotje statuen. Det kinesiske nyheds bureau  Xinhua har den 22. februar meddelt, at en foreløbig undersøgelse har udelukket, at ildebranden i Jokhang var påsat. Årsagen til ildsvåden har man tilsyneladende endnu ikke fastslået.

   Kun cirka 50 kvadratmeter af bygnings komplekset er brændt, siges det. I følge Xinhua er Jokhang Templets hoved bygning ikke blevet skadet, men den forgyldte tag rejsning over Templet var blevet fjernet og beskyttende foranstaltninger var monteret omkring Jowo Rinpotje statuen. Angiveligt for at forhindre sammenstyrtning.

   Ilden var brudt ud i et kammer, som huser ventilations maskiner, meddeles det videre. Maskinerne stammer fra firserne. Måske skyldtes branden en elektrisk fejl her.  Alle de mange tusinde kunst skatte er angiveligt i god behold, Mærkeligt nok er der intet nyt i øvrigt. Der må jo være meget mere at fortælle om.
   Xinhua’s informationer er ikke blevet bekræftet af uafhængige kilder.  Skaderne er muligvis omfattende.

                            Læs her om Karmapa’s reaktion.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:   De gamle nyheder 2018,  kapitel 1  (jan. - feb.)
 

7. februar 2018. 

Kina søger at dominere al slags buddhisme i hele verden

det har stået på siden 1983 i en planlagt og vel gennemført politik

Chen Luan med Thrangu Rinpoche_271pxBilledet viser Chen Luan fra Taiwan, som var mellemmand for denne politik. Han ses her sammen med Thrangu Rinpotje, som også har nydt godt af denne forbindelse.

Læs om denne kinesiske ‘soft power’ i Kinas bestæbelser på at kontrollere Buddhismen, både i selve Kina og i hele verden.  Formålet er angiveligt, at få alle kræfter i samfundet til at understøtte Kinas kommunistiske parti. Den raffinerede taktik har bestået i, at få buddhisterne på Taiwan til at forestå gennemførelsen i praksis af Kinas bestræbelser. Det har tilsløret, at det var kommunisterne i Kina, som stod bag, mens taiwaneserne har givet folk et indtryk af, at de arbejdede uafhængigt af Kina. Ikke mindst fordi den prominente Chen Luan var en tidligere forsvarsminister i Kuomintang regeringen på Taiwan.
 Mange har troet, at de taiwanesiske buddhister i deres støtte til den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Thrinle Dordje også har støttet Dalai Lama  -  og dermed i praksis exil tibetanernes bestræbelser på at opnå Tibets selvstændighed. Mange seriøse mennesker er på denne måde blevet ført bag lyset og vil føle sig gjort til grin, når sagens sammenhæng går op for dem. Mange Lama’er  - både indenfor og udenfor Tibet -  har ladet sig købe for penge fra Kina.

 Denne artikel fra Svejts, som der er et link til nedenfor, beskriver i dybden, hvorledes den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Dordje, Situ Rinpotje og Akong Rinpotje blev hyret og brugt til denne politik:  Magasinet ‘Market.ch’ (Svejts - artiklen er på engelsk) .

                   Du kan også hente artiklen  her som PDF fil.

 Tilogaard har først for nylig opdaget denne artikel, som taler for sig selv i et meget klart sprog. Vi beklager meget. Artiklen burde have været offentliggjort her allerede i 2014, hvor den fremkom i Svejts. 
            Læs også artiklen:  to Karmapa’er
      Læs også:  Who is Chen Luan? (artiklen er på engelsk)
Læs også artiklen:  I Kina skal de samle på ‘social merit’ fra april 2018.

Klik her for toppen af siden

4. februar   -   opdateret den 16. februar 2018.

Sandhedens time nærmer sig

 Ogyen Thrinle Dordje, den 'alternative' Karmapa opholder sig  som bekendt i USA  for tiden. Det blev i efteråret 2017 forklaret, at han er der på grund af dårligt helbred - uden at hans organisation kom ind på, hvad han fejlede. Meddelelsen dengang gav det indtryk, Den 'alternative' Karmapa Ogyen Thrinley, oktober 2017. Foto fra hans netsted.at han var alvorligt syg.

Billedet viser den ‘alternative’ Karmapa, Ogyen Thrinle Dordje.

 

(Læs her om hvorfor der er en ‘alternativ’ Karmapa)

 Samtidigt gav det anledning til spekulation om, hvorvidt hans helbred var den virkelige årsag til hans ophold i USA. Der blev spekuleret i, at han forsøgte dels at undgå at skulle møde op i retten i Indien og forsvare sig i den efterhånden gamle sag  om skatteunddragelse og hemmeligholdte donationer, hvor han som formand for sin egen fond må stå til ansvar for ulovlighederne, som  forgik i 2011.

 Der tegner sig nu et klart billede. Han opholder sig mere eller mindre permanent i USA, skønt vi endnu ikke kender den eksakte årsag. Det har givet anledning til megen spekulation. I marts skulle han have præsideret over sin egen Mønlam ceremoni, men udeblev. I stedet streamede han en video fra Amerika til Bodhgaya, hvor han fortalte, at han ikke følte sig som en rigtig Karmapa. Det gav så anledning til spekulation, om han havde tænkt sig at opgive sin titel og position som Karmapa. Alt i alt temmelig meget nyheds stof om et vigtigt emne, så jeg skrev en længere artikel om det. For den blev lang, har jeg oprettet en særlig side til artiklen. 
            Læs den her på dette link.

 I juli måned meddelte han så, at han savnede Indien og lå i forhandlinger om sin returnering.
 Det har så også givet anledning til en længere artikel,  som også blev flyttet til Ogyen Dordje’s egen side.

Klik her for toppen af siden

19. februar 2018.  

Stort program i ‘Drivhuset’ på Himmerland

Karma Shedrup Ling byder på kursus, retreats og indvielser over forår og sommer i år
 

Dubsing Rinpotje. Foto fra Drivhusets hjemmeside.

 

Dubsing Rinpotje leder en Nyungne reterat - praksis på Avalokitesvara med de 1000 arme  og 11 ansigter - 

Onsdag d. 9. maj kl. 18
til mandag d. 14. maj kl. 13

Nyungne er en særlig to dages meditatios retreat. Denne type retreat er karakteriseret ved flere typer   sadhana omkring  Avalokitesvara (tib.: Tjenresig), som udføres den ene efter den anden. Avalokitesvara har i denne form 1000 arme og 11 ansigter. Ved denne retreat udføres ritualet i to omgange. Rinpotje starter med at forklare retreaten.

 Denne type sadhana blev oprindeligt udviklet for at lægfolk kunne leve ligesom munke og nonner i en kort periode.  Sadhana'en blev sidenhen udviddet, så den også kom til at omfatte streng faste og tavshed på anden dagen for ritualet. Resultatet er stor friskhed og et rent sind  - bagefter. En sådan retreat kan virke ret anstrengende, men hold ud - resultatet er altid godt og man glemmer aldrig, at man var med.
              Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

________________________________________

 

Dubsing Rinpotje fortsætter den 9. - 14. juli med:

Ngøndro kursus og Medicin Buddha

Medicin Buddha'en - Sangdje Menla (Baishadjaguru eller Vaidurya). Fotograf ukendt.
 Et kort kursus i Ngøndro - den forberedende  sadhana til  Mahamudra med 4 discipliner. Kursus indledes med en indvielse til Buddha-aspektet  Vadjrasattva.
 Derpå giver Dubsing Rinpotje en indvielse til Buddha-aspektet Sangye Menla  (Medicin Buddha’en ) samt forklaringer på denne sadhana  (praksis).
Billedet viser Sangdje Menla.

                 Her er datoerne:

Vajrasattva-indvielse og Ngøndrokursus
Mandag d. 9. juli  til og med  onsdag d. 11. juli.

Sangye Menla-indvielse og kursus
Torsdag d. 12. juli  til og med  lørdag d. 14. juli.

        Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

________________________________________

 

 

Sensommerkursus med Shangpa Rinpoche
2/8 kl. 10   til   8/8 kl. 18

Om Lodjung

Shangpa Rinpotje. Foto fra Drivhusets hjemmeside.

 Lodjung betyder træning i forståelse med hjertet i forbindelse med vågent nærvær  - af nogle kaldet ‘mindfulness.’  Lodjung  træning er mere end kontemplativ træning ved vågent nærnær, sanskrit:  smriti. Lodjung er den meget brugte tradition fra Chekawa Rinpotje om udvikling af  Bodhicitta. Shamar Rinpotje lagde stor vægt på denne type træning, og skrev bogen:  Vejen til Oplysning  - som nu også er oversat til dansk.  (Den engelske titel er:  The Path to Awakening).

 Shangpa Rinpoche har selv skrevet en bog om lodjung: The Seven Points Of Mind Training - Practical Instructions On The Path To Awekening. Der findes faktisk en hel del bøger om  lodjung (link til  titlerne i litteratur listen).

        Læs om disse kursus her.

Klik her for toppen af siden

23. februar 2018.  

Lama Norlha er død

Lama Norlha. Fotograf ukendt.

 

Lama Norlha, som grundlagde og styrede Kagyu Thubten Tjøling Kloster ved Wappingers Falls i staten New York, USA, er død den 19. februar i en alder af 79 år. Han blev fyret fra sin stilling som leder af klosteret  sidste år, efter han var blevet skandaliseret af sine promiskuøse forhold til mange af sine kvindelige elever gennem hele sin karriere som Lama i USA.
            Billedet viser Lama Norlha.
Det blev til sidst for meget for alle, så han blev sat fra bestillingen sidste år.

 Lama Norlha blev født i  Kham i 1938. Da han var blot 5 år gammel blev han optaget på Korche Kloster. 21 år gammel havde han allerede gennemført to gange tre års retreats. Da de kinesiske kommunister slog hårdt ned på alle i 1959, undslap han til fods til Indien, hvor han blev elev af den daværende  Kalu Rinpotje.
Lama Norlha flyttede til New York i 1976 og underviste i buddhistisk anskuelse og meditation. I 1978 blev han leder af Kagyu Thubten Tjøling og overordnet leder af alle Kalu Rinpotje's centre i det østlige USA. Hans lærer gerning blev til sidst helt overskygget af hans sex skandale.
 Læs om dødsfaldet her  (Lions Roar, USA).   Læs også om sex skandalen.

Klik her for toppen af siden

24. februar 2018.  

Endnu en bombemand anholdt

i forbindelse med Bodhgaya terror forskrækkelsen i januar

Forbuds skilt: sprængstof forbudt. Den mistænkte bombemand hedder Nur Alam Momin og er 24 år gammel. Han var blevet angivet af sine 3 med sammensvorne, da de  tidligere blev arresteret af Kolkata's politi. Alam var rejst til Hyderabad i Sydindien sammen med 5 andre i november sidste år, hvor de opholdt sig i 15 dage og deltog i et møde med terror organisationen JMB  (en terror organisation i Bangladesh), hvor bomberne i Bodhgaya blev planlagt.
 Dette blev meddelt af kriminal assistent Murlidhar Sharma fra Kolkata politiets særlige 'task force.'
 Der kommer formodentlig flere anholdelser i denne sag. JMB organisationen arrangerede bomberne i Bodhgaya for at skræmme folk og gøre opmærksom på overgrebene på muslimer i Burma og  Rohingya folkets trængsler, har bombemændene fortalt til politiet.

                                                            Kilde:  Tibet Journal.

Klik her for toppen af siden

21. februar 2018.  

Lyden af tomhed

Eurogruppens formand Mario Centeno ringer med sin tibetanske klokke. Reuters fotograf Yves Herman.

 Gruppen af Euro møntfodens lande holdt møde under præsident Mario Centeno's  myndige ringen med en tibetansk klokke (!) ved finansministrenes møde i  gruppen den 22. januar i Brusselles.
  (Måske skal Euro'en nu styres af principper om kærlighed og medfølelse,  visdomsind og alle oplyste principper? Det kunne måske være et middel  til at få flere med i Eurogruppen, som er en underlig og meget sammensat flok. Det er dog næppe meningen. Han holder klokken i den forkerte  hånd  - og han har glemt  vadjra’en, som han burde have holdt i sin  højre hånd.)
                     Fotografiet er af Yves Herman for  Reuters.
   Læs i ordforklaringen om:  vadjra  og  gantha (klokke).

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk