regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2018,

Kapitel 3  -  februar - marts
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indholdsliste

   Kærligheden i venlighed, opråb fra en diva - læs artiklen til højre

   Om en bog:  Reqiuem for a Himalayan Kingdom

   Om en bog:  Hard to be a Saint in the City

   Præster går muligvis i strejke

   Regeringen vil indføre parallel samfund ved lov
   (angiveligt for at forhindre parallel samfund i at udvikle sig)

   Hvad er meningen med livet?

   Er ulighed en historisk nødvendighed?

   Kursus i Gjerrild om dharmata, tilstanden mellem død og genfødsel
      (kursus ved Tulku Dakpa Rinpotje, en Nyingma Lama, som ellers bor i Finland)

   Dyrk ubehersket og ubegrænset medfølelse

   Er din computer racist? Den fordomsfulde algoritme

   Karmapa familien forøges med et lille barn

   Magasinet Tricycle om Ogyen Dordje’s ‘særlige’ video

   Om Lene Handberg på ‘Buddhist Door’ magasinet

 

25. februar 2018.  

Oversete bog udgivelser

 

Reqiuem for a Himalayan Kingdom

Choegyal Thondup Namgyal og Hope Cooke, konge og dronning af Sikkim.

 

Historien om Sikkims sidste regerende konge og dronning er som at høre et æventyr, som forløb helt forkert. Tjøgyal  Thondup Namgyal var ikke blot Sikkims sidste konge.
   Choegyal Thondup Namgyal og Hope Cooke,
                   konge og dronning af Sikkim.
 Han inviterede  også den 16.  Karmapa til at tage ophold i Rumtek Kloster efter flugten fra  Tibet. Hans dronning var også ret speciel. Hun kom fra USA. Et middelalder kongerige, som var et indisk protektorat,  blev til en republik og opslugt af den Indiske Union, for at Indien kunne sikre sine grænser, og sikkimeserne føle sig beskyttet mod kineserne. Der var ikke plads til kong Tjøgyal Thondup Namgyal og hans amerikanske hustru.
 Glamour, romantik og en detroniseret konge er levende beskrevet i Andrew Duff's nostalgiske historie om det tidligere kongerige i en problemfyldt region af Himalaya. En politisk beretning om den nyere historie for Sikkim, et meget lille land i Himalaya på grænsen til Tibet.
 Bogens titel:  Sikkim: ‘Requiem for a Himalayan Kingdom,’ af Andrew Duff, forlag: Birlinn, 388 sider.

            Anmeldelse af Sara Wheeler i 'The Spectator,’ London, UK.
            Køb bogen hos amazon.co.uk.

_____________________________________________ _

 

Hard to be a Saint in the City

Hard to be a saint in the city. Shambhala Publications, 2018.

 

Robert Inchausti har skrevet en bog om 'beat' digterne fra halvtredsserne og tresserne i USA. Beat digternes bøger var i deres hjerte essens spirituelle, skønt 'beat' forfatterne mest var kendt som oprørske, fordrukne, høje og promiskuøse ynglinge og bohemer. Deres åndelighed stak dybere end den buddhisme, som 'beat' generationens forgangsmænd blev kendt for.

 Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, Gary Snyder og Michael McClure delte en opfattelse af det guddommelige, som noget manifest i det almindelige og hverdags agtige. Deres spiritualitet viser, at det virkelige liv overgår luftige idealer, og den personligt ærlige ægthed viser sig som både indholdet og midlet til en slags genskabt amerikansk eksistentialisme. En nutidig videreførsel af Henry David Thoreau og Whitman, snarere end en moderne dekadence.
 Bogens titel:  'Hard to be A Saint in the City' - the spiritual vision of the beats, forlag: Shambhala, den 30. januar, 2018, ISBN 9781611804171.

   Bogen udgives af Penguin i UK.       Køb hos amazon.co.uk her.


 Det lader til, at bogens titel er inspireret af Bruce Springsteen’s sang på hans første LP.  Læs sangen her (oprindelige indspilling  i 1972). 
 Hør også  koncerten fra ‘D&D tour 2005’:  https://www.youtube.com/watch?v=14p7mnJehJM   (Bruce Springsteen - It's Hard To Be A Saint In The City; D&D tour 2005 - uden film, rent lyd & sang tekst).

Klik her for toppen af siden

4. marts 2018.  

Hvad er meningen?Vadjra og Gantha. Museum der Kulturen, Basel.

Billedet viser Vadjra og Gantha. Museum der Kulturen, Basel.

Så skete det. Det måtte jo ske.  Nogen henvendte sig og spurgte, hvad meningen med livet er. Imidlertid er dette spørgsmål ikke kun stillet til min ringe person. Mange andre er blevet spurgt om det samme af journalisten Nicolae Tanase, som driver netstedet Excellence Reporter.  Svarene har han samlet og lagt ud på nettet, så folk kan læse de mange forskellige inputs.  Læs det her.

Klik her for toppen af siden

5. marts 2018.  

Er ulighed en historisk nødvendighed?

Simpel fordomsfuld spekulation er basis for historie tænkningen siden Rousseau

Advarselsskilt udråbstegn med undertavle ulighed.

David Graber og David Wengrow er begge professorer, som i en årrække har beskæftiget sig med de gængse fordomme om menneskehedens forhistorie. Her er en introduktion til deres arbejde med henvisning til den nyeste artikel om det i Magasinet Eurozine.

Hvad angår stenalderen, har historikerne spekuleret løs i århundreder uden basis i fakta og arkæologi. Stenalder civilisation har vist sig at være meget anderledes end antaget. Bystater og regionale sociale organiseringer blev i den sene stenalder og broncealderen ikke nødvendigvis styret af en overklasse og et princip om ulighed. Det er der mange beviser for, men de traditionelle hisorikere synes ikke at medtage disse upassende fakta i deres formodninger om fortiden.

David Graeber. Foto fra Eurozine.David Graber er professor i anthropology ved
LSE og forfatter til 'Debt: The First 5000 years.'

Derimod synes familierne og de familie baserede stammer som hoved regel at have haft høvdinge og priviligerede ledere. Slægten, storfamilien og de mange beslægtede naboer dannede forskellige hierarkier. Folket, stammen og stammeforbund var derimod som hovedregel bygget på lighed. Organisations formerne synes oven i købet at have ændret sig efter årstiderne.

David Wengrow. Fotograf ukendt.David Wengrow er Professor i Komparativ Arkæologi
ved 'Institute of Archaeology' - University College London.

Den gængse historie forståelse siden Rousseau har haft et anderledes syn på stenalderens folk og samfund. Man har ment, at forhistoriske samfund dyrkede lighed for alle i uskyld. Med bystater og kongeriger kom der hierarki og udbytning af underklasserne, hvilket simpelthen ikke kan undgås.  Det har været anset for en slags historisk regel. Der har hersket denne pesssimisme angående deling af rigdom. Der vil altid være en overklasse, og hvis en revolution fjernede en sådan overklasse, ville der blot opstå en ny.

 Så enkelt er det ikke, og sådan var stenalderen heller ikke. Vi ved faktisk ikke, præcist hvordan det var i forhistorisk tid. Det ved vi stadig ikke, men det var ikke, som man hidtil har troet. Overklassens uomgængelighed synes ikke heller helt så indlysende. De første bystater var faktisk præget af lighed og folkestyre. Så fremtidens samfund kan sikkert opbygges med lighed og rimelig fordeling af rigdom, uden revolutioner og efterfølgende terror regimer, som vi ellers er blevet vant til at forvente.

            Læs om det her.      Se også denne video.
      Læs også:  Farewell to the ‘childhood of man’: ritual, seasonality, and the origins of inequality.

      Læs også den tidlige artikel om  Følelsernes Verdenshistorie.

Klik her for toppen af siden

7. marts 2018. 

Dyrk ubehersket og ubegrænset medfølelse

Den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje. Foto Thule Jug..Billedet viser den ‘klassiske’  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje.

 

Vores medfølelse og tilegnelse [af positive menneskelige kvaliteterbegrænser sig ikke til en snæver kreds af familie og venner. Vi kan udvidde og nå ethvert individ, som vi [rent faktisk] møder, og det vil sige alle  sansende væsner   - ikke blot mennesker og dyr, men videre til alle sansende væsner i alle de 6 slags verdener og hele  samsara  universet. Det er ligemeget, hvor mange sansende væsner, der er. Vores  sind  magter at nå dem alle ligeligt, uden forskel. Nær eller fjernt.
            Karmapa citat.                         

Klik her for toppen af siden

8. marts 2018.  

Er din computer racist?

om den fordomsfulde algoritme

 Det er almindeligt kendt, at en væsentlig forhindring for  Nirvana er fordomme af enhver slags. Det er også velkendt, at den femte skandha, samskara skandha, helt naturligt bygger på fordomme og opbygger dem. Lige så snart et forhold kan defineres, vil der spontant opstå en fordom om det. En  begrebs mæssig begrænsning og  forvrængning.
 I  Dharma praksis lærer man at overvinde fordom ved hjælp af vågent nærvær, sanskrit:  smriti, og bevidsthedens klarhed. Man forhindrer ikke fordommenes opståen og udfoldelse - i stedet må man sætte sig ud over dem. Det er imidlertid overordentligt vanskeligt at gøre. Man kan oven i købet påstå, at man aldrig rigtig vænner sig til det, fordi en vane jo også i sig selv er en fordom...

        Billedet viser ‘Angel of the North’ - måske en engel, måske en flyvemaskine, måske en
            djævel. Måske beskytter den, måske vil den knuse dig, når den falder til jorden...
 Sådanne problemer har buddhister slåsset med i over to tusinde år, og vi er ikke blevet bedre til det på trods af al denne træning. Verden står ikke stille, så nu prøver de kloge at lære computerne kunstig intelligens. Avancerede programmer lærer at genkende typiske forløb i begivenheder og gentagelser i for eksempel trafikken på vejene og de kriminelle menneskers løbebane udi tyveri og rov.
 Disse programmer, som man kalder AI - kunstig intelligens - lærer via algoritmer, som de udstyres med fra begyndelsen. Herefter gennemgår de enormt store mængder data  - kaldet 'Big Data' -  som er indsamlet om emnerne, for eksempel om trafik eller kriminelle. Resultatet af denne indlæring er, at disse programmer udvikler alle de gængse fordomme, som kendetegner mennesker, fordi de findes i de store mængder data, som den stakkels AI skal lære udfra.
Klik her for toppen af siden

 Da disse programmer imidlertid ikke er spor menneskelige, bliver fordommene vildt overdrevne. Computer programmerne kan ikke genkende en uetisk fordom. Og de kan heller ikke sætte sig ud over fordom. De er nemlig slet ikke intelligente, men blot rene ‘vane’ algoritmer. Et computer program er på ingen måde ‘bevidst’  - de er aldrig bedre end deres data beholdning.
 Det er ikke så godt, da man blandt andet bruger disse programmers resultater i vurderinger af, hvorvidt kriminelle vil vende tilbage til deres tidligere gesjæft, når og hvis de løslades på prøve. Sådan foregår det allerede i USA. Det siger sig selv, at retfærdigheden ikke kan være tjent med den slags. Så et helt nyt emne, som vi kunne kalde 'computer etik' eller 'kunstig moral filosofi' er pludseligt blevet vigtigt i samfundet.

 Vi mennesker har været ude af stand til at sætte os ud over fordom, med mindre vi blev helt oplyste, så nærmest naturligvis må maskinerne Li Zhou amerikansk journalist. Foto fra Politico.være fuldstændigt ude af stand til det samme.

            Læs om det her   (Artiklen er skrevet af
                                           Li Zhou for Politico Pro.)
 

10. marts.
 De seneste undersøgelser viser nu, at kunstig intelligens ikke blot overdriver fordomme  -  de kan også få hallucinationer! Fordi der bruges AI til at køre biler og flyve droner med mere, er det blevet overordentligt vigtigt, at AI kan genkende tingene og både opnå sikkerhed i, hvad der er tilstede  - og hvad der ikke er  - i enhver given situation. Imidlertid er der jo ingen bevidsthed hos en AI. Hvad disse programmer  ‘ser, hører og opfanger’ er mønstre og variationer, som programmet så sammenligner med sin database. Hvis en AI bliver hacket, kan den altså blive halucinatorisk, fordi databasen eventuelt ændres  - men en AI kan også halucinere udfra sin forudsætning. Forudsætningen er slet ikke intelligens, men ‘Big Data’ og hurtige computere.
            Læs om det her  (Wired.com).

Læs også de tidligere artikler om 'Big Tech' & 'Big Data.' 

Klik her for toppen af siden

14. marts 2018.  

Artikel om Lene Handberg på Buddhist Door Magazine

Lene Handberg. Foto fra Buddhistdoor.

 Lene Handberg er Tarab Tulku’s arvtager og har i efterhånden mange år udbredt hans syntese af klassisk buddhistisk filosofi og psykologi i mange lande. Tarab Tulku boede mange år i Danmark og fik mange elever. Oprindeligt var det Prins Peter, som bragte ham til Danmark for at tage vare på den store samling bøger, som Prinsen havde med hjem fra en ekspedition til Himalaya. Tarab Tulku fik således job på Det Kongelige bibliotek og på Københavns Universitet. Han giftede sig også dansk og stiftede Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, som forestod Dalai Lama’s besøg i Danmark i 1988. Han var en god ven.  Tarab Tulku’s syntese af buddhistisk filosofi og psykologi kaldte han for ‘Unity in Duality.’

 Lene Handberg er en af flere af hans elever, som nu på bedste vis fremmer denne moderne tilgang til  Buddhadharma. Hun er ikke blot meditationslærer  - hun er også certificeret psykoterapeut.

            Læs artiklen om hende her.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:   De gamle nyheder 2018,  kapitel 1  (jan. - feb.)
            De gamle nyheder 2018,  kapitel 2  ( februar.)

26. februar 2018.  

Kærligheden i venlighed

Opråb fra en diva

Paloma Faith. Prøv lidt indlevelse og venlighed. Foto fra Huffington Post UK.

 

Huffington Post UK har lavet en serie artikler om venlighed, hvor de har bedt folk sige noget.

Paloma Faith siger:  "siden jeg fik mit første barn, har jeg tænkt over hvilke kvaliteter, jeg ønsker at lære dem. Hvordan kan jeg ved mit eget eksempel vise vejen og bidrage med noget til den nye generation, som vokser op i verden? Mit svar er: indlevelse, venlighed og medfølelse. Jeg kan løfte mine hænder højt og sige: jeg har brug for at lære at gøre det noget mere. Det har vi alle brug for. Jeg ville ønske, at jeg kunne være venligere og mindre selvisk, og jeg har besluttet mig for at prøve at være sådan.”

 “Jeg kan ikke understrege nok, hvor ked af det, jeg bliver, ved al den fjendtlighed og tilsøling, der er på internettet. Folk synes så aggressive og vrede med mennesker, som de ikke kender, men som mener noget andet end dem selv. Hvorfor kan vi ikke tænke på en anden måde og lykkeligt eksistere samtidigt, uden at skulle angribe fysisk eller verbalt. Folk siger, at jeg har et forenklet synspunkt, at jeg er naiv, og at verden ikke kunne dreje rundt, hvis vi ikke havde konflikter. Hvorfor ikke, siger jeg bare. Hvad kunne være mere vidunderligt end enkelheden ved folk, som tager hensyn til andres følelser, som deler hvad de har,  [som sørger forat alle har et sted at bo, får tøj til kroppen, mad og et liv uden nogen grænser? Hvis det er naivitet og forenkling, så er jeg måske det, men det er det, jeg tror på, og hvis du er uenig, kan vi så venligst stadig være venner?”

 Dette er blot et uddrag af hendes formidable svada.  Læs det hele her.

 Hvis du ikke er bekendt med hendes kunst, så lyt med her fra BBC’s optagelse af  Upside down ved ‘Proms’ koncenterne 2014   (Tekst).

Klik her for toppen af siden

2. marts 2018.  

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen. Fotograf ukendt.Præster går muligvis i strejke

 Der er 370 kontrakt ansatte præster i Folkekirken. De skal muligvis i strejke, hvis Staten ikke kommer overens med sine ansatte. Præsteforeningens formand  Per Bucholdt Andreasen  (se billedet)  siger, at det kan komme til at gå ud over visse konfirmationer og vielser. De fleste præster er tjenestemænd og strejker derfor ikke. Måske burde de buddhistiske Lama’er erklære sympati strejke. Vi får jo slet ikke løn...

                                    Kilde: Kristeligt Dagblad.

Klik her for toppen af siden

28. februar  -  opdateret 3. marts 2018.  

Regeringen vil indføre parallel samfund ved lov

En kollosal  og uetisk  selvmodsigelse

Lars Løkke Rasmussen, Danmark nuværende statsminister. Foto fra hans egen Twitter konto.

Billedet viser statsministeren
mens han bortforklarer

I et forsøg på at overgå Dansk Folkeparti og tiltrække deres vælgere til det stadigt formindskede parti Venstre, har statsministeren fremsat forslag om indførelse af parallel samfund. I den bedste ‘New Speech’ stil som var det Orwell’s roman ‘1984’ kaldes dette tiltag for en indsats  imod  parallel samfund. For at komme visse miljøer til livs - statsministeren nævner Vollsmose i Odense -  skal der gælde love og forordninger, som ikke gælder i resten af samfundet. Det er den lokale politi myndighed som angiveligt skal beslutte, hvor disse særlove skal finde anvendelse henne. Nogle mener, at dette tiltag vil stride mod Grundloven. Alle skal være lige for loven. Det vil alle ikke længere være, hvis statsministeren får sit forslag gennemført. Det er på ingen måde sikkert, at han lykkes med sit forehavende. Det er ikke blevet til lov endnu.
 

Vejskilt spørgsmålstegn.Kriminaliteten spredes

Formålet skulle være at undgå de kriminelle banders hærværk og bandit virksomhed i lokal området, hvor banditterne bor. Derfor skal straffe rammen  for kriminalitet i disse områder fordobles, mener regeringen. På en eller anden magisk måde skulle dette tiltag skaffe mere tryghed i de samme områder, hvor banderne stadig bor. Disse særlove vil komme til at gælde for de samme områder, som andre love har betegnet som ghetto områder.  Hvis der ikke fandtes parallel samfund hidtil, så kommer de nu. Enhver, som bor indenfor ghettoens område, vil herefter føle sig mindreværdig og udstødt. Hvor var statsministerens tankevirksomhed og hjerte henne, da han virkelig gik ind for dette. Det er en om’mer for en liberal.

 Loven vil ikke engang modvirke banderne. Hvis den får effekt på banderne, bliver det ved at kriminaliteten flytter udenfor ghettoen. Hvad skulle det dog gavne? Lars Løkke Rasmussens forslag vil i stedet øge problemerne for beboerne i de berørte områder ved at de føler sig sat udenfor det gode samfund. Problemerne i det øvrige samfund vil også øges, fordi mere kriminalitet sandsynligvis søger derhen, når det ikke straffes så hårdt dér.
 

advarselsskilt trafik i to retninger.Hvis du fryser om tæerne, så husk din hue

Regeringens forslag vil med andre ord ikke løse det problem, som regeringen håber at det vil, men i stedet spredes problemerne. Samtidigt skabes nogle helt nye problemer, som ikke fandtes forinden.  Det kan undre, at regeringen ikke gør det, som man plejer: Man kan øge straffen for bandit virksomhed generelt, hvis det er denne virksomhed, som der er blevet for meget af. Man kan også øge antallet af politi betjente, hvis der er kommet for mange banditter i gaderne.  Man kunne også gøre en større social politisk indsats.
 Men man modvirker ikke problemerne med dårlig tænkning og ghetto lovgivning. Man skaber i stedet unødig lidelse.

 Gør dog det rigtige. Det rigtige i dette tilfælde er det sædvanlige. Det konservative. Øg straffen for bandit virksomhed. Øg antallet af politi betjente. Øg den sociale indsats.
 Lad Folketinget fortælle indvandrene, at de er velkomne. Det sidste er vigtigt for en ægte integration, som respekterer den enkeltes integritet.Klik her for toppen af siden

            Læs om det her   (avisen Information).
 

Advarsels skilt rundkørsel.Karma i bolig politikken

Det er måske på tide at erkende, at de såkaldte ghetto problemer ikke har noget med religion, etnicitet eller indvandrere at gøre  direkte. Problemerne opstår fra en koncentration af disse mindretal i Danmark i de almennyttige boligområder. Disse boligområder var fra begyndelsen bygget  for store og dækkende alt for store områder, i stedet for at bestå i enkelte udlejnings huse med få opgange, som er fordelt jævnt blandt de øvrige bebyggelser i byerne. Så det er bolig politikken, som  er i uføre.  Det er også værd at bemærke, at det bliver meget dyrt at gøre noget ved den forfejlede bolig politik. Det kan næppe være Landsbyggefondens opgave at finansiere det, så skal der ske noget, kan man godt vinke farvel til skattelettelser.

  Læs her om diverse fremskridt i de samspilsramte bolig områder(Real Dania)

 Når man tænker over, at regeringen meget gerne vil lave skatte lettelser, at flere af regerings koalitionens partier slår sig op på skattelettelse og at alle borgerlige partier i almindelighed elsker skattelettelser, så finder man måske her årsagen til, at man ikke vil gøre det sædvanlige ved problemerne. Det koster jo. I stedet vil man gøre noget, som man godt ved ikke vil have effekt på problemerne, men som man håber på vil få vælgerne til at foretrække regerings partierne og glemme Dansk Folkeparti. Det man får ud af øvelsen er, at alle taber ved det. Det er sku’ synd. Og det er for meget. Det er uetisk, synes jeg. Derfor denne protestant. Jeg skriver helst om meditation.

Klik her for toppen af siden

marts 2018.  

Tulku Dakpa Rinpotje kursus i Gjerrild på Djursland

om tilstandene imellem død og genfødsel kaldet dharmata

med tilhørende sadhana:  8. til 13. maj 2018.

Tulku Dakpa Rinpotje. Foto fra Dzogchen Urgyen Ling.

Billedet viser Tulku Dakpa Rinpotje.

Rinpotje fortsætter de fuldstændige instruktioner til en af de mest  avancerede samlinger af  Dzogtjen-praksis, Dzogrim Bardo Druggi Thrijig, som tilhører den “skjulte skat”,  terma’en Karling Zhithro Tulo. Tulku Dakpa Rinpotje har i de foregående år givet instruktioner om de andre   bardo’er. Denne sektion omhandler de Fredelige og Vrede guddomme, som viser sig i  dharmata tilstanden. Terma’en blev fundet af den store terma-mester Karma Lingpa i Tibet i det 14. århundrede og er berømt for et af denne samlings værker, Bardo Thødol, i Vesten kendt som “Den Tibetanske Dødebog.”

 I år tager Rinpotje fat på de sidste to bardo’er, dharmata og  genfødslens bardo. Det vides ikke, hvor langt Rinpoche når. Sandsynligvis når han at gennemgå dem begge, så dette forløb kommer til at slutte i år.
 Dharmata eller tjønyid bardo (virkelighedens kerne) indeholder instruktioner om at mødes med det sønderbrudte verdensbillede  (efter døden er indtruffet), som vi har opbygget med krop og sanser  (da vi var i live). Dharmata handler også om mødet med rene tilsynekomster, ‘lyd, lys og stråler,’ specielt i form af De hundrede Fredelige og Vrede Guddomme [Zhi Thro]. Endelig følger ‘Tilblivelsens Bardo’ [Sridpa’i Bardo], der handler om processen, som forløber frem mod - og ender med - en ny fødsel. Rinpotje vil vise mulighederne for at ændre det til  Oplysning eller  til genfødsel i et rent Buddha-land  (paradis).

Guru Rinpotjes vadjra fra Dzogchen Urgyen LingTeksten, som Rinpoche underviser ud fra, er oversat til engelsk som ’Natural Liberation: Padmasambhava's Teachings on the Six Bardos.’   (Link til amazon i England.)  Rinpoche bor fast i Finland og er stifter og leder af  Danakosha Dharma Center.

    Læs mere om kursus her  (Dzogchen Urgyen Ling)

Klik her for toppen af siden

9. marts 2018. 

Karmapa familien forøges med et lille barn
 

Den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje og hustru Rintjen Yangzum i Kyndrøl Ling i Frankrig.
              Billedet viser det lykkelige ægtepar i Kyndrøl Ling i Frankrig, foran det store Tempel.


        Karmapa’s hustru  Rintjen Yangzum er svanger med barn.
                    Karmapa har udsendt følgende meddelelse:

 "Mit hjerte er fyldt med glæde.  [Karmapa's hustrus kælenavn er Sangyumla, som betyder 'den kære hemmelige partner' - selvom der ikke er noget hemmeligt ved hende] Sangyumla og jeg har fået den vidunderlige mulighed og herlige ansvar at blive forældre, og hermed følge vore egne mødre og fædres storartede eksempel.”

 “Vi ønsker også at viderebringe vores dybe værdsættelse af jer alle. Vi har fået tusinde hilsner med støtte, siden vi indgik ægteskab sidste år.”
 “Sangyumla fortæller mig, at hun føler sig velsignet og velkommen i vores globale familie, og jeg er sikker på, at I vil tilbyde vores barn den samme venskabelige kærlighed.”

 “Min virksomhed som  Karmapa  fortsætter som altid. På en måde er den nu gennemtrængt af endnu mere formål, mere ansvar og mere medfølelse. Jeg har en stærk fornemmelse af, at dette barn vil være en ganske særlig tilføjelse til vores Karma Kadjy familie.”
 “Jeg er den tredje Karmapa, som gifter sig, og den anden, som får et barn. Jeg er sikker på, at alle mine beslutninger vil gavne vores værdifulde arv og alle sansende væsner, både lige nu og i de følgende generationer.”

 Karmapa Thrinle Thaye Dordje og hans hustru Rinchen Yangzom forventer fødslen af den nye baby til september. Må de alle tre leve lykkeligt, godt, sundt og længe.

            Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

13. marts 2018.  

Magasinet Tricycle i USA om Ogyen Dordje's video

 

 Tricycle har nu også fundet anledning til at skrive om Ogyen Dordje's usædvanlige video til hans forsamling ved Mønlam ceremonierne i Bodhgaya. Ogyen Dordje, som han fremstår i sin video på YouTube om hans nedtrykthed.

Billedet viser Ogyen Dordje i hans særlige video

 Gabriel Lefferts har skrevet artiklen. Han finder dog ikke anledning til at gå i dybden om den vigtigste ting, som den 'alternative' Karmapa Ogyen Dordje meddelte, nemlig at han slet ikke føler sig som en Karmapa, at han selv ikke opfatter sig som en reinkarnation af den 16. Karmapa, samt at han åbenbart anser alle andre Tulku'er for også blot at være udnævnte til deres stilling og ikke ægte reinkarnationer.
Det emne må Ogyen Dordje faktisk gerne udtale sig lidt mere om, synes jeg...

 I stedet skriver Lefferts om behovet for at forlige de to grene af Karma Kadjy som Ogyen Dordje’s vigtigste budskab. Det er da også et vigtigt budskab, men der er jo ikke kød på det, for han foreslår jo ikke noget, som kunne forlige. Han siger blot, hvad alle allerede godt ved, nemlig at det er en skadelig ting. Det er også værd at bemærke, at det ikke er første gang Ogyen Dordje siger noget sådant. Men stadig foreslår han jo ikke noget, som kunne forlige de to grene. Det er da dejligt, at han taler pænt om Shamarpa. Det er bare slet ikke nok...

 Når man søger på de kinesiske netsteder for nyheder (Xinhua  og så videre)  får man ingen resultater på ordet ‘Karmapa.’ Det lader til, at man har besluttet, at han ikke længere er brugbar for den kinesiske regering.

         Læs Tricycle’s artikel herBuddhist Door har også en artikel.
 Læs også den tidligere artikel om Ogyen Dordje i USA og om hans særlige video her.
         Læs en udskrift af Ogyen Dordje’s tale på videoen her.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk