regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2018,

Kapitel 6  -  juni  -  juli  -  august
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indholdsliste

   Politiet er bange for bedeflag - læs artiklen til højre.

   Tibet sagen om Tibets beslaglagte flag ved demonstrationerne mod Kinas præsident i 2012 genåbnes på grund af nye informationer

   Paven kalder abort for et nyt holocaust - han overdriver vildt

   Intet nyt i øjeblikket - så længe som det nu varer

   Sex skandalen i Shambhala International udvikler sig  (juni - juli)

   Ny bog: Advice for Future Corpses & those who love them

   Undervisning i Shamarpa’s læreplan hos  Dhagpo i Frankrig

   Lyt til indsigtens teori, podcast med Khenpo Tjødrag om pramana

   Kan man ikke få ‘medfølelses træthed?’

   Karmapa om smerte ved livet

   Sakyong Mipham’s bogforlag vil ikke længere udgive hans bøger

   Kina forbyder religions undervisning i børns skoleferie i Tibet

   Ogyen Dordje vil gerne returnere til Indien, men på nye betingelser

   Shambhala sex skandalen fortsat: ny bestyrelse til september

   Formodet samtykke til organ donation igen igen

   Ogyen Dordje er velkommen tilbage i Indien, siger landets regering

15. juni 2018.  

Anklagemyndigheden genåbner sagen om demonstrationerne mod Kinas præsident i 2012

Grundloven blev brudt - ingen ansvarlige fundet endnu - aldrig er Tibets flag blevet vist så meget i Danmark

 

Tibetanske flag i København 2012. Fotograf ukendt.

 Aldrig før er danskerne i den grad blevet præsenteret for fotografier og videoer af det tibetanske flag som i de seneste 6 år. Det skyldes, at demonstranterne mod Kinas præsident Hu Jintaos besøg i København 15. juni 2012 blev holdt på alt for stor afstand, og at der ulovligt blev beslaglagt tibetanske flag, som demonstranterne viftede med. Demonstranterne fik at vide, at de ikke måtte vise flaget, skønt det er i strid med Grundloven. Politiet skal ellers generelt frem for alt beskytte netop Grundloven og borgernes frie ret til at demonstrere.

Udsnit af staten Tibets flag.Demonstranterne blev holdt alt for langt væk fra kineserne, siges det - også fra politiets side. Der var ingen sikkerheds mæssige grunde til at holde dem så langt væk. De blev simpelthen holdt på afstand for ikke at kineserne skulle blive fornærmede eller forlegne, udfra en formodning om, at kineserne ville blive enormt flove ved at tabe ansigt. Myndighederne troede, at kineserne ville mene, at de tabte ansigt, hvis der var demonstrationer mod dem. Det kunne få en negativ indflydelse på forhandlingerne om samhandel mellem Danmark og Kina, mente myndighederne i Danmark. Derfor ønskede man at holde demonstranterne så langt væk som muligt.
 De kloge hoveder glemte at tænke på Grundloven og forsamlings friheden. Konsekvensen er derfor nu, at danskerne er blevet meget Udsnit af staten Tibets flag.bekendte med det tibetanske flag og ønsket om frihed i de lande. Så midt i alt det dårlige, er det slet ikke så skidt. Vi må nu formode, at forsamlings friheden fremover vil blive respekteret uden omsvøb og dårlige undskyldninger.

Problemet har hidtil været, at ingen myndighed har villet tage ansvar for dette brud på Grundloven. Det har så medført, at dels skal Tibet kommisionen genoprettes og nu undersøge alle kinesiske stats besøg i Danmark i de sidste mange år. Dels skal Politiklage nævnet se på sagen igen igen for at finde de ‘rigtige’ skyldige i brudet på Grundloven og det omfattende embeds misbrug.

Udsnit af staten Tibets flag.Der har tilsyneladende været en 'dobbelt historie fortælling' - politiet fortalte offentligheden, at man over-beskyttede kineserne under besøget og 'narrede' demonstranterne til at opholde sig de forkerte steder, hvor de ikke ville blive set og hørt. Imidlertid var kommandoen internt i politiet, at kineserne ikke måtte blive fornærmede ved at få øje på demonstranter. Hvor var alle de kloge mennesker, som vel godt kunne se det umulige i denne konstellation? Og hvorfor tænkte politiet ikke først og fremmest på forsamlings friheden? I følge politiets egne oplysninger var der ingen trusler mod kineserne og ingen fare på færde for et ordentligt forløb af kinesernes besøg uden vold og ballade.

Udsnit af staten Tibets flag.Anklage myndigheden i København meddeler nu, at:  »Der er fremkommet oplysninger om, at der hos flere myndigheder er fundet nye dokumenter, der muligt kan have en betydning for vurderingen af Tibetsagen. Derfor finder jeg det rigtigst at anmode Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at genoptage efterforskningen,« i følge statsadvokat Lise-Lotte Nilas. Hun henviser samtidig til, at regeringen har besluttet at gennedsætte Tibet kommissionen, efter at der er fundet nye dokumenter og e-mails.

      Læs meddelelsen fra anklage myndigheden her.

Klik her for toppen af siden

Udsnit af staten Tibets flag.Statsadvokaten i København rejste i maj straffesag mod to politiledere, der er tiltalt for at afgive falsk forklaring for retten om Tibet sagen. Statsadvokaten vil på et møde i Københavns Byret med de tiltaltes forsvarere aftale det videre forløb for denne straffesag – herunder hvilken betydning genåbningen af efterforskningen kan få for sagen. De anklagede politi folk fremstår jo som syndebukke, der skal tage skraldet for noget, som en højere placeret ledelse sandsynligvis har ansvaret for. Muligvis vil de nye dokumenter kunne påvise et sådant ledelses ansvar. Politi folkene slipper dog næppe for anklagen om at have løjet for retten. Det er jo i sig selv en alvorlig sag for politi folk. Politiet formodes IKKE at lyve for en domstol i dansk rets praksis.

      Læs Politikens beretning om det her.
 

 

Inviter Dalai Lama på besøg til gengæld

Udsnit af staten Tibets flag.Tak til alle de danske medier som i nu 6 år har vist utallige billeder af Tibets flag, så ingen danskere længere er i tvivl om, hvordan det ser ud. Kineserne er utvivlsomt fornærmede over alt postyret, selvom der ikke var 'episoder' under diverse stats besøg.
Det eneste rigtige - som et plaster på såret overfor de mange demonstranter - må være, at regeringen inviterer Dalai Lama på besøg hos Dronningen. Det er ikke godt for Danmark at blive set i alt for tæt samkvem med det diktatoriske Kina med alle deres 'forsvindinger’ af ‘afvigere,’ mangel på retsstat, koncentrationslejre, undertrykkelse af diverse mindretal overalt i Imperiet og så videre. 14 Den 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso. Fotograf ukendt.
Måske burde Danmark holde helt op med at handle med Kina, eller i hvert fald lægge en stor straf told på alting fra dette diktatoriske regime, som undertrykker masserne og ikke engang kan udvikle en ordentlig socialisme, endsige et demokrati og et uafhængigt retsvæsen.

Man kunne måske nøjes med at forbyde de kinesiske ledere indrejse og ophold i Danmark, ligesom vi ikke tillader præsident Assad og hans medskyldige i Kongeriget. De danske ledere er fanget i en enorm selvmodsigelse  - det er ikke første gang, og det gælder ikke kun den nuværende regering. Ikke blot Kina kendetegnes ved hykleri og skam.Udsnit af staten Tibets flag. Fy, allesammen  - heldigvis er Dronningen uden skyld og ansvar.

Læs her om kinesisk undertrykkelse af tibetansk kultur her.

Læs også om det nye ‘social merit’ system i Kina her.

Nu kommer Dalai Lama nok ikke på besøg foreløbigt, hvilket er synd for Dronningen.
Vi skal heller ikke være blinde for, at Dalai Lama's eksil regering går ind for et 'Stor-Tibet,' som de fleste  tibetanere,   khampa'er og  amdorianere slet ikke er interesseret i. De vil hellere have regionalt selvstyre i måske tre eller fire frie stater i det tibetanske kultur område. Sagen er ikke sort - hvid.  
 Dalai Lama er heller ikke konge mere.
 

Staten Tibets flag.Bemærk venligst, at det tibetanske flag er et symbol for den del af det tibetanske kultur område, som ellers kaldes for ‘Ü-Tsang.’ Territoriet svarer det til den nuværende såkaldte ‘selvstyrende’ republik  Tibet  (TAR, Tibetan Autonomous Republic), bortset fra de østligste områder, som etnisk må betegnes som tilhørende  Kham. Imidlertid var disse områder under staten Tibets kontrol før den kinesiske besættelse, så derfor omfatter TAR også dette område. Den anden del af Kham er i Sichuan provinsen længere mod øst. Kham er den frodigste og mest folkerige nation i det tibetanske kultur område.

            Læs om sagen her hos DR  -  og her også hos DR  .
      Læs her om sagen hos TV2   (Tibet skandalen vokser).
Læs også:  Tilstanden for religions friheden i Tibet er ikke god.

Klik her for toppen af siden

6. juli 2018.  

Shamarpa’s læreplan i Dhagpo

Jigme Rinpotje og Bodhi Path Læreplanen
i Frankrig - første del i 6 sessioner starter til oktober

Jigme Rinpotje. Fotograf ukendt.

 

 

Jigme Rinpotje (se billedet) vil forestå et studie og praksis forløb hos  Dhagpo Kagyu Ling i Frankrig, som vil omhandle  Shamar Rinpotje’s læreplan for  Bodhipath. Den første del omhandler 6 sessioner, hvoraf de to kommer til at forløbe i oktober i år, nemlig den 4. - 7.
Og igen den 31. - 4. november 2018.

 De næste fire sessioner forløber til næste år, nemlig de 18. - 22. februar 2019, og igen den 14. - 17. marts 2019, og igen den 23. - 26. april 2019 samt den 17. - 19. maj 2019.

Klik her for toppen af siden

 

5 emner for meditation  og  3 emner for studier
 

35 Buddhaer i guld.Meditations sektionen omhandler 5 emner: 
shamatha35 Buddha'er   ngøndroMarpa's  Vadjrasatva recitationer,  lodjung og  Thangthong Gyalpo'Avalokitesvara  sadhana, som forklaret af den 15.  Karmapa i hans berømte kommentar.
Deltagerne forventes at praktisere Avalokitesvara jævnligt.

   Billedet viser de 35 Buddha’er.

Studie programmet for disse første 6 sessioner inkluderer  de 5 skandha'er,  de 12 ayatanas  og  årsagskæden. Disse tre emner lyder måske meget nemt og overkommeligt, men de dækker faktisk hele   sindets måde at virke på samt årsagen til liv og inkarnation, læs:  tilknytning. Så du kan faktisk forvente at skulle høre på mange instruktioner svarende til hele første bind af Mipham Rinpotje's 'Gateway to Knowledge.'  (Rangjung Yeshe Publications: ISBN 962-7341-29-0.)
 

16 Karmapa og Jigmela, 1981. Fotograf ukendt. Jigme Rinpotje foreslår, at de interesserede  sender ham en email med besked om, hvorfor du ønsker at lære. Det gælder de, som ønsker at deltage i hele forløbet. Læs mere om det på Dhagpo's hjemmeside  (se link nedenfor).  Disse emner indgår i den almindelige  Dharma instruktør uddannelse, som Jigme Rinpotje har sat gang i.
    Den 16. Karmapa og Jigme Rinpotje i 1977.
Det er dog også muligt at deltage i hver enkel session uden at skulle meddele sin interesse først. Hold i så fald øje med Dhagpo’s kalender, for rækkefølgen af emnerne er ikke fastlagt endnu.

 Emnerne ligger dog fast, men det er kun sessions dato'erne, som kendes nu. Det skyldes, at det endnu ikke er helt klart, hvornår hvem kan undervise i hvad. Jigme Rinpotje vil forestå noget af undervisningen, mens Dhagpo's Lama'er og andre  Dharmalærere vil stå for resten.  Khenpo  Tjødrak Rinpotje’s elever vil undervise i studie programmet.

            Læs om dette forløb som PDF fil på engelsk  (til download)

                  Læs om det her på Dhagpo’s netsted.

Klik her for toppen af siden

30. juni  -  opdateret  23. juli 2018.  

Shitstorm i Shambhala International

Det ‘oplyste’ samfund præges af sex skandaler og fortielse

 

 Nu  er ledelsen af Shambhala International, Kalapa Council, gået i gang med at nedlægge sig selv, og Sakyong Mipham  er fyret fra Naropa Universitetet og træder midlertidigt tilbage som øverste leder af Shambhala International.  (Sakyong er en titel, som betyder fyrste. Sakyong Mipham er Trungpa Rinpotje’s søn.Imens starter en advokat undersøgelse om sex krænkelser  og magt misbrug  i organisationen. Sakyong Mipham, nyere foto. Fotograf ukendt.
Et privat initiativ ‘Project Sunshine’ har afsløret Sakyong Mipham’s angivelige erotiske krænkelser og magt misbrug.

Billedet viser Sakyong Mipham Rinpotje, som anklages...

Sakyong Mipham har beklaget, at de forførte kvinder føler sig krænkede, men siger i øvrigt ikke så meget. De krænkede kvinder er anonyme for os, men er kendte af både ‘Project Sunshine’ og Sakyong Mipham. Mange medlemmer af Shambhala centrene er begyndt at kræve reform og ny ledelses struktur uden noget ‘kongeligt’ diktatur. Shambhala International har hverken demokratisk repræsentation af medlemmerne eller en meritokratisk struktur for lederne og  Dharmalærerne.
 Denne beretning startede den 30 juni og sidste nyt kom den 14. juli. Sagen er blevet rapporteret vidt og bredt, og der er mange dokumenter. De mange dokumenter synes at skjule de meget få fakta i sagen.  Måske skyldtes Sakyong Mipham’s krænkende forhold til disse kvinder hans  forhold til alkohol, skønt fuldskab alene skaber jo ikke en krænker, udbytter eller en angiveligt kriminel. Sagen antyder svaghed i hans karakter og viser hans usunde karma. Derfor stiller folk nu spørgsmålstegn ved hans egnethed som Dharmalærer. Sakyong Mipham synes dog ikke at tvivle på sig selv, hverken som medmenneske eller  Lama.
 

Kongens  langsomme  fald

 Den fyrstelige Sakyong Mipham har hverken tilstået noget eller helt afvist noget. Det har han brugt tre breve og to uger på at forklare. Nu vil han ikke sige mere, fordi en advokat undersøgelse er sat i gang. Forhåbentlig vil han fortælle lidt mere til advokaten. Det vides ikke, hvor lang tid advokaten skal bruge på at få ham til at sige noget. Egentlig venter vi blot på Sakyong Mipham’s beretning om begivenhederne for at kunne konkludere et eller andet.
Advarselsskilt ræv Foxy Dharma. Fotomontage ved Lama Tendar Olaf Høyer.Med mindre han til slut vælger at benægte alle anklagerne og påstå, at der ingen krænkelser fandt sted. Så er det ord mod ord med alle os andre som dommere og jury. Men han slipper næppe for at indrømme noget af det.
 Måske falder han trods alt ikke ned fra sin trone, men han er allerede snublet over etikken og skaden er sket.

 Shambhala International er siden årets begyndelse blevet presset på finanserne, efter Project Sunshine phase 1 blev kendt.   Læs ‘finans direktørens’ email her.

 I Danmark er der kun en lille Shambhala gruppe i København. Shambhala trænings programmet er en slags buddhisme uden Buddha, skønt dette naturligvis er en noget forsimplet og grov beskrivelse. Shambhala International støtter  den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Dordje og vil ikke kendes ved Tilogaards protektor den ‘klassiske’  Karmapa Thrinle Thaye Dordje, sandsynligvis på grund af deres forbindelse med  Thrangu Rinpotje og Surmang kloster komplekset i   Amdo, Trungpa Rinpotje’s oprindelige hjemstavn, som i århundreder har været i forbund med Situ Rinpotje’s klostre.

 Artiklen om skandalen i Shambhala International er blevet lang og omfattende, så den er flyttet til sin egen side. Der rapporteres i dybden, fordi Shambhala træningen har sin rod hos  Trungpa Rinpotje  og i  Karma Kadjy traditionen.  Og fordi de fleste Dharma organisationer mangler bevidsthed og en politik om seksuelle rovdyr i deres midte.

Klik her for at læse den lange artikel

Klik her for toppen af siden

Vulkanen Colima, foto Hernando Alonso Rivera Cervantes og The Nature Conservancy.
                               I Danmark sker der ikke noget?

 Desuden viser historien her et typisk problem hos religiøse samfund, som viser et behov for klage muligheder og procedurer for behandling af sådanne klager indenfor organisationerne. Historien viser også en utilbørlig tilbageholdenhed hos de religiøse samfund for at indbringe sagerne for politiet eller hjælpe ofrene med at føre civile søgsmål ved domstolene. Noget sådant er naturligvis ikke lige det første, som man tænker på, når man laver vedtægt for et religiøst samfund, så det er måske ikke så mærkeligt, at der mangler politik på området. Det skulle dog ikke forhindre de ansvarlige bestyrelser i Danmark. Det er nu, at der bør sættes gang i initiativer, fordi problematikken er blevet kendt, og skaden ved ikke at have en politik på plads er blevet demonstreret.

 I de små buddhistiske grupper i Danmark er der næppe behov for at Dannebrog.danne nævn og så videre, men grupperne kunne sagtens formulere hensigts erklæringer og etablere en politik på området, som de kan vedhæfte deres vedtægt. Det kaldes ‘rettidig omhu.’ Hvis det undlades, kan det blive ødelæggende for både organisation og medlemmer.

 Tilogaard Meditationskole er om muligt den mindste Dharma organisation i Danmark. Så at oprette nævn og så videre er ikke aktuelt. Der er procedurer på plads i vedtægten med henblik på afsættelse af den residerende Dharmalærer,  nemlig §3. Eventulle krænkelser og magt misbrug tager det såkaldte Fællesmøde sig af. Vedtægten indeholder dog ikke bestemmelser direkte om misbrug som emne, men om medlemmernes utilfredshed med Dharmalæreren.
 (Det gælder dog ikke for mig selv, fordi institutionen endnu ikke er blevet ejer af fast ejendom, og  derfor har karakter af en privat virksomhed. Det vil sige, at for tiden er institutionen og jeg selv identiske og forholdet til eleverne er personligt og privat.  Der er endnu ikke udpeget en ‘forvalter’ efter vedtægten, fordi det hverken er nødvendigt eller muligt. Der er ingen kandidater til posten. Desuden lever jeg som munk og underviser ikke i erotisk  Tantra. Men der er altså tænkt på fremtiden, da vedtægten blev lavet.)

            Klik her for at læse den lange artikel.

Klik her for toppen af siden

28. juli 2018.  

Sakyong Mipham mister sit bog forlag

 

Sakyong Mipham med sjal over hovedet. Fotograf ukendt.

 ‘Crown Publishing Group’s Harmony imprint’ er navnet det bog forlag, som har udgivet Sakyong Mipham’s bøger. Det meddeles nu, at forlaget ikke længere vil udgive flere af hans bøger. Det betyder formodentlig, at de heller ikke vil genoptrykke de gamle titler. De har fået nok og føler sig overbevist om, at Sakyong Mipham har misbrugt sin position som  Lama og krænket flere kvinder.  Hermed følger de i sporet på Naropa Universitetet i Boulder, Colorado, som fyrede Sakyong Mipham fra bestyrelsen af den samme grund for nogle uger siden. Sakyong Mipham er den berømte Lama  Trungpa Rinpotje’s søn.

 Sagen om Sakyong Mipham’s erotiske krænkelser og magt misbrug er dog endnu ikke afgjort eller opklaret. Der foregår i øjeblikket en intern advokat undersøgelse indenfor hans organisation ‘Shambhala International.’ Sakyong Mipham har endnu ikke fortalt offentligheden om sin egen oplevelse af de angivelige erotiske krænkelser og overgreb. Man kan så håbe på, at han trods alt vil fortælle noget til den undersøgende advokat. Lige nu kender vi kun til de klagende kvinders beretninger til ‘Project Sunshine’  (læs om sagens detaljer på link’et for neden).

Shambhala Publishing burning vajra logoShambhala Publishing er navnet på et andet bog forlag, som ret påfaldende ikke har udgivet Sakyong Mipham’s bøger, selvom Shambhala Publishing faktisk blev oprettet af nogle af Trungpa Rinpotje’s elever for meget længe siden. Forlaget er med tiden blevet meget stort, blandt andet har man overtaget ‘Snow Lion Publications’ for nogle år siden.
   Billedet viser Shambhala Publishing’s logo, en brændende vadjra.
Direktøren for Shambhala Publishing Nikko Odiseos har udtrykt sin sympati med medlemmerne af Shambhala centrene. Flere af de ansatte er også medlemmer af diverse Shambhala centre. "Vi deler selvfølgelig et navn og noget historie," siger Odiseos til 'Publishers Weekly’  (USA).

            Læs om det her (Publishers Weekly)
                  Læs om skandalen med Sakyong Mipham her.

Klik her for toppen af siden

2. august  -  opdateret den 5. august 2018.  

Ogyen Dordje vil gerne til Indien

Den ‘alternative’ eller ‘kinesiske’ Karmapa Ogyen Dordje forhandler med indiske myndigheder om nye betingelser for hans ophold i Indien

 

Den 'alternative' eller 'kinesiske' Karmapa Ogyen Dodje, 2018. Fotograf ukendt.

 

 

Ogyen Dordje (se billedet)  meddeler, at han ønsker at rejse tilbage til Indien. Han bor i øjeblikket i USA. Han nævner blandt andet et ønske om at deltage i en stor konference i Dharamsala med  Dalai Lama til november som anledning.

     Baggrunds info:  Ogyen Dordje er den ‘alternative’ eller ‘kinesiske’ Karmapa i modsætning til den ‘klassiske’  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje, som ikke begrænses i sine bevægelser, og som ikke besværes af kriminal sager om skattesnyd og sorte penge. Så husk det nu: Karmapa Thaye Dordje har intet med Ogyen Dordje’s mange problemer og skandaler at gøre. Han har en helt anden historie og lever under helt andre forhold. Begge Karmapa’er har dog forbud mod at besøge eller tage ophold i  Rumtek Klosteret i Sikkim på grund af den verserende retsag om ejerskab, som har stået på siden 1997.
                Læs mere her:  hvorfor er der to Karmapa’er?
     

Ogyen Dordje stiller krav til Indien

 Man kunne jo tro, at Ogyen Dordje bare tog afsted, når tiden nærmer sig for konferencen i Indien, men det gør han ikke. Først vil han lave en aftale med den indiske regering. Angiveligt befinder Ogyen Dordje sig i USA på grund af sygdom, men det var tilsyneladende kun et påskud for at slå sig ned der. Selvom det har været nævnt, at han led af depression, foreligger der kun antydninger af det, ved hvad han selv har udtalt i februar, og hvad onde tunger har påstået uden dokumentation. Ogyen Dordje siger nu til  TV kanalen RFA, at det har været godt at få slappet både krop og sind af ved opholdet i Amerika. Så kan man jo lægge det i det, som man ønsker.

 Ogyen Dordje vil gerne tilbage til Indien, men han vil ikke returnere, medmindre han får bedre opholds betingelser, som han nu forhandler med den indiske regering om. Man kan undre sig over, at han omtaler det offentligt, for hans krav er ret delikate og udtrykker  ikke helt detPas på: vejen er glat. rette samfunds sind, kan man sige, for han kræver jo nærmest at få lov til at være hævet over loven som en konge.  (Det tillader indisk lov naturligvis ikke, så kravet er måske slet ikke fremsat med en forventning om at blive imødekommet. Ogyen Dordje har ikke fremsat dette krav offentligt, men det fremgår af sammenhængen, at han har sådant et krav.)
 Ogyen Dordje vil ikke møde for en domstol, hvor han er anklaget for skattesnyd og sorte penge. Det er dog temmelig tvivlsomt, om han kan undgå at skulle stå foran en dommer i en kriminalret, hvis han opholder sig i Indien. Der synes ikke at være nogen mulighed for at undgå det.
 Desuden vil han have lov til at rejse frit og slå sig ned og bo, hvor han ønsker.

Klik her for toppen af siden

Måske et påskud for at blive i USA

 Måske er han bedst tjent med asyl i USA, hvor der ikke verserer retsager, og hvor han kan bo og rejse frit. Som sagen kendes i dag, er der intet, som tyder på, at han vil få sine krav opfyldt.

 Så måske er hans offentlige meddelelse et forsøg på at retfærdiggøre hans permanente ophold i USA. For når hans tilhængere får at vide, at den indiske regering ikke vill imødekomme hans krav, kan de jo nok forstå, at han er nødt til at forblive i USA. I stedet for at skulle møde for retten som en kriminel, vil han i stedet fremstå som et offer og en forfulgt, er der jo nok nogle, som kunne tro. Rigtig mange mennesker tror jo, at han er en sand helgen, så det er ubegribeligt for dem, at han måtte skulle møde for en kriminalret. De mener ikke, at der kan være noget som helst galt med deres Lama, så det må jo være den Indiske regering, som er på afveje. Vi får se, hvad alt dette fører til senere.

 Ogyen Dordje’s mange problemer og skandaler har givet anledning til en længere artikel, som fortsætter beretningerne fra februar i år, hvor der var en endnu længere redegørelse.
 Derfor er begge artikler flyttet til deres egen side:

Ogyen Dordje’s mange problemer (link til fortsættelsen på denne nyhed).

Klik her for toppen af siden

13. august 2018.  

Formodet samtykke til organ donation igen igen

 

Engel med lut maleri af Rosso Fiorentiono. Fotograf ukendt.

 

Nu vil et privat initiativ tvinge politikerne på Christiansborg til atter at behandle et borger forslag til lovgivning om formodet samtykke til organ donation. Et formodet samtykke betyder, at hvis man ikke  har  meldt fra på  ‘Donor registeret’  og er blevet registreret som modstander, så vil myndighederne kunne gå ud fra, at man ønsker at give sine indre organer bort, hvis man skulle være så uheldig af afgå ved en utidig død, for eksempel ved en færdsels ulykke.

 Det er en ikke informeret og meget dårlig ide.  Selve grundlaget for at give samtykke er, at man tror på, at den afdøde Advarsels skilt: ulykke. - eller mere korrekt:  hjernedøde  - ikke oplever noget, når hjernen ikke længere fungerer, og det ikke længere er muligt at registrere nogen som helst virksomhed i hjernen. Så enkelt er det desværre ikke. Der er flere historier om pludselige genoplivelser, selvom hjernen angiveligt var ophørt med at fungere efter alle lægelige forskrifter og lovens krav til hjernedøds kriteriet. Disse tilfælde af spontan genoplivning var altså ikke udtryk for et par svipsere. Der er noget helt galt med hjernedøds kriteriet. Det burde hedde ‘hjernedøs’ i stedet.

Klik her for toppen af siden

 Det kræver mere heltemod, end de fleste besidder, at give sin krop bort, når den faktisk ikke er helt død endnu, og man faktisk også er vidne til at der skæres i kroppen og fjernes organer fra den. Det er ikke alle, som vil være bevidst tilstede ved en sådan lejlighed, og det er ikke til at sige, under hvilke omstændigheder, man kan forvente at være bevidst tilstede. I sagens natur mangler der statistik om mulighederne. I en buddhistisk forstand er man først død, et pænt stykke tid  efter  hjertet er ophørt med at slå. Det kaldes, at ‘det indre åndedræt’ endnu ikke er stoppet, selvom hjertet er stået af. Ved den såkaldte ‘hjernedød’ er der både det ydre og det indre åndedræt i gang og livs-energien, sanskrit:  prana, flyder uforhindret. Emnet er tidligere blevet indgående beskrevet i en artikel her på netstedet.
                    Læs den tidligere artikel om emnet her.                     
D. S. Smidt papir ligkiste eksempel. Foto fra D. S. Smidt.

Det private initiativ har oprettet en forening og indsamlet 50.000 underskrifter for deres forslag. Derfor kræver loven, at Folketinget skal behandler forslaget som om, det var fremsat af et medlem. Et tilsvarende forslag fra sundhedsministeren blev forkastet tidligere. Der er ikke kommet et nyt flertal, så forslaget står til at blive forkastet, i øvrigt ligesom de fleste sådanne ‘borger forslag.’ Det vides ikke, hvornår forslaget kommer til behandling på Folketingets dagsorden.

 De fleste af Folketingets partier mener ikke, at tvang er den rette vej til at øge antallet af deltagere. Desværre er lovgiverne angiveligt ikke opmærksomme på problemet med hjernedøds kriteriet. Nemlig at hjernen ikke dør men indgår i en særlig tilstand, som kan betegnes som ‘hjernedøs,’ når den medicinske videnskab kalder det for en slags død. En person i en sådan tilstand er slet ikke død. Det vil sige, at en sådan persons bevidsthed kan være aktiv og oplevende, selvom oplevelserne ikke fremkommer gennem aktivitet i hjernen. Personens bevidsthed er stadig forbundet med kroppen og er således også tilstede i situationen. En sådan bevidsthed kan enten opleve, hvad der foregår omkring kroppen, eller muligvis være langt borte i en slags drøm uden at opleve sin krop. Det er i reglen umuligt at afgøre, om det er det ene eller det andet, som er tilfældet.

 Faktisk er dette ikke en form for tro, mens hjernedøds kriteriet faktisk er en form for overtro. Det er ikke nødvendigt at være buddhist for at forstå dette.

      Organ donations registeret har fået 1 million deltagere  (2017)
            Sundhedsministeren beder om Etisk Råds vurdering (2016)
                  Link til ‘Organdonation, ja tak’

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:   De gamle nyheder 2018,  kapitel 1 (jan. - feb.)
            De gamle nyheder 2018,  kapitel 2  (februar.)
      De gamle nyheder 2018,  kapitel 3  (feb. - marts.)
De gamle nyheder 2018, kapitel 4  (marts - april)
   De gamle nyheder 2018,  kapitel 5  (maj - juni)

15. juni 2018.  

Politiet er bange for bedeflagene på Christiania

 


Politiet har udstedt et påbud til Christiania om at fjerne de mange bedeflag omkring Operaen og bageriet. Det generer politiet, når de skal ‘buste’ gadehandlerne på pusherstreet. Politiet siger, at bedeflagene forhindrer dem i at få øje på flyvende kasteskyts som for eksempel sten, som folk kunne finde på at smide efter dem. Betjentene vil derfor bære hjelme, hvis bedeflagene ikke fjernes. Hjelmene vil kunne misforstås som en forventning om vold i gaden, siger politiets talsmand.
 Måske burde politiet i stedet være bedre til at sikre politi forretningernes periferi, hvor der kunne stå stenkastere og gemme sig. Der er jo kun bedeflag ved Operaen.
 De onde tunger siger, at politiet vil bære hjelme, fordi de er bange for at få bønnerne fra bedeflagene i hovedet. Det siges også, at bedeflagene forhindrer politiet i at bruge droner til overvågning.

 Politiet har vist mange problemer i øjeblikket med bedeflag og tibetanske flag i øvrigt. Tag en chill out og slap lidt af. Politiet er tilsyneladende lidt uopmærksom, når det handler om Grundlovs emner som for eksempel forsamlings frihed og  religions frihed(Læs artiklen om Tibetsagen i venstre klumme.)  Politiet bør beskytte Grundloven - ikke udfordre den. Også politiet velsignes af bedeflagene. De må ligesom os andre vænne sig til at enevælden faktisk er afskaffet, og folk kan lide disse bedeflag...
                             Læs om det her  (DR).

Klik her for toppen af siden

17. juni - opdateret 19. juni 2018.  

Paven kalder abort for et nyt holocaust

I stedet for at få foretaget en abort bør familier ‘acceptere de børn, Gud giver dem,’ siger Pave Frans

 

 

 Jeg siger det med smerte,” sagde Pave Frans ved et møde for familier i Italien den 16. juni.   “I det sidste århundrede blev hele verden skandaliseret af det, nazisterne gjorde for at forfølge racens renhed. I dag gør vi det samme  -  med hvide handsker på.”  Han er dog også tidligere kendt for at sige om emnet abort:  “at ingen synd er så Pave Frans, foto fra Reuters ved Tony Gentilestor, at Guds barmhjertighed ikke kan nå den og tørre den væk.”

Billedet viser Pave Frans.

Så det kunne lyde som om, at den katolske Pave ikke så meget fordømmer den enkelte kvinde, som får abort udført, men diverse parlamenter i Vesten for at tillade det. Emnet er slet ikke så nemt, som denne historie kunne få det til at se ud.  ‘Bare sig nej’ er slet ikke gangbar. Slet ikke, især ikke set fra et buddhistisk synspunkt. Det er kompliceret for den enkelte, som måtte blive involveret i en abort, og det er kompliceret lov stof, når emnet udsættes for rets filosofi.

 Lama Jampa Taye skrev en bog engang om abort, hvor han når konklusionen, at set med buddhistiske øjne kan det ikke sanktioneres. Selvom det er en meget anerkendt Lama, som her udtaler sig, er også han blevet offer for simplificering af det komplekse emne. I øvrigt synes der ikke at være skrevet om emnet i de buddhistiske kredse, så man kunne få indtryk af, at der er en slags tabu.

 Så lad os afklare emnet. Fra undfangelsen af er der et bevidst  sansende væsen, et meget lille menneske barn,  i en buddhistisk forstand. Abort tager livet af fosteret, så der er tale om en slags drab. Det er også et forsætligt drab, for det er hensigten, at fosteret skal dø. Derfor vil kvinden, som får foretaget en abort, også lide under den usunde  karma, som er forbundet med et drab. Det vil det assisterende sundheds personale også.

 I en vis forstand er det den opererende læge, som må udnævnes som drabs personen i en legal betydning, nemlig individdet som fører kniven, mens kvinden i en direkte forstand jo er passiv, skønt motivet til drabet kommer fra hende. Så, det er allerede indviklet og tvetydigt, hvad angår karma. Husk også på, at lægen jo normalt vil operere udfra de bedste motiver om at forhindre lidelse. Selvom et drab er et drab, er en abort i reglen et medlidenheds drab. På den baggrund bliver den resulterende karma en noget blandet affære.

Klik her for toppen af siden

 Det er helt absurd at sammenligne legal abort med drabet på 6 milioner jøder, som nazisterne foretog under anden Verdenskrig. Der var bestemt ikke tale om ‘medlidenheds drab.’ Det var heller ikke medlidenhedsdrab, da nazisterne dræbte homo’er, roma’er, sindssyge og mentalt handikappede mennesker. Nazisterne så stort på det enkelte individ og var kun søde overfor deres egne.

 Det er noget anderledes i dag. I reglen handler abort overhovedet ikke om noget, som bare ligner ‘race hygiegne.’ Det handler om meget syge børn, eller om børn som far og mor ikke er i stand til at tage vare på af mangfoldige grunde. Så, klap lige hesten, du overdrevne pave.  I fremtiden vil man måske fremme bestemte gener og så videre, men det er jo endnu ikke emnet for den offentlige diskussion.

 Abort er ikke et simpelt drab, for man kan ikke adskille mor og foster. De udgør en enhed under graviditeten, så fosteret har ikke mere ret end mor. Derfor er de fleste buddhister tavse om emnet. Emnet er helt igennem tragisk.  For alle. Lanterner på floden Miyazu ved Kyoto; ritualet hedder: Toro Nagashi, foto Stuart Campbell.

I Japan er der en årsdag, hvor man mindes de dræbte børn ved abort i det forløbne år, ved at tænde lys for dem i lamper, der som både udsættes på floderne, foto’et her er ved Kyoto.

        Lanterner på floden Miyazu ved Kyoto.

 Imidlertid kunne myndighederne godt gøre en større indsats for at få mødrene til at gennemføre graviditeten og bortadoptere barnet efter fødslen. Den mulighed bliver der ikke slået på trommer for, så det kan høres. I øvrigt kan man ikke forbyde abort ved lov, uden at overlade det hele til kvaksalvere, når kvinderne så alligevel ønsker at abortere. Det var meget grimt, før abort blev tilladt, og det var de aborterende kvinders lidelser, som i det store hele motiverede lovgiverne til at legalisere.

 Fordi abort er kompliceret og tvetydigt, er også den usunde karma, som følger, kompliceret og tvetydig. Husk derfor at bruge beskyttelse. Får du et uønsket barn alligevel, så overvej adoption...

 Lad kvinderne i fred, som ønsker abort. Det er deres eget ansvar, om de vil give liv til barnet, som de bærer på.

            Læs om det her  (DR).  Læs også i Ordforklaringen om:  abort

Klik her for toppen af siden

26. - 29. juni 2018.  

Intet nyt i øjeblikket

(så længe det nu varer)

 

Der er ikke rigtig sket noget, som bør rapporteres her. Der er selvfølgelig sket en hel del ting rundt omkring. Folk, som lider og slider sig selv op til ingen verdens nytte. Krig, fred og ulykker. Fylde, fryd og tilfredshed.
   Og fisk i pause akvarietet...
Men alt det kan du jo se på TV og læse om i aviserne. Tilogaard rapporterer ikke alting, skønt miljøet er  truet, staternes politik er på afveje og olie prisen falder. Solen står op og går ned. Ingen ved, hvad bevidsthed egentlig er for en størrelse.   (Det er ellers på tide at finde ud af.)  Sindet er også mystisk og følelser forførende, skønt de ikke er noget i sig selv. Disse sidste ting er mere noget, som jeg skriver om.

 Men lige nu er der intet nyt fra videnskab, forskning eller buddhismens lærde mennesker. Måske holder forskerne og filosofferne ferie. Måske sker der bare ikke noget her. Måske synes de lærde, at alt er blevet sagt. Hvis de siger mere, bliver det bare til gentagelser. Det kunne jo være, men hvad skal de så leve af? Vi hører sikkert mere, når pausen er overstået. Desuden skal alting jo gentages for de kommende generationer. Men, men, men...

 Tilsyneladende står den buddhistiske verden stille lige nu. Ingen åndelige gennembrud. Ingen nye foreninger.  Ingen tegn på religiøs fanatisme i øjeblikket  (den er der jo nok alligevel). Ingen manifestationer af fordom og partiskhed. Ingen modvilje og sekterisme er det muligt at få øje på i dag. Ingen har tilsyneladende lavet skandale eller foretaget overgreb.

 Ingen igangværende konflikter er stoppet. Ingen gode initiativer er startet og sat i gang. Det er i hvert fald endnu ikke rapporteret noget steds.  Måske er buddhisterne faldet i søvn. Måske er en helgen ved at blive født.
 Imidlertid stråler de glade og lykkelige uden at sige noget. De sande menneske venner åbner i tavshed deres sind og hjerte uden at gøre opmærksom på sig selv. Sådan er det hver eneste dag. Strengt taget sker der aldrig noget nyt. De gode græder og de onde ler.

 Måske tager jeg fejl. Måske har jeg ikke undersøgt nyheds strømmen tilstrækkeligt indgående. Det er da muligt, men man kunne jo næsten tro på det og glæde sig over, at det endelig går fremad, som det burde. At frihed ikke blot er en hallucination, men en virkelig mulighed. Og så videre. Jeg er sikkert blot romantisk og uopmærksom, men tænk alligevel, at ingen nyheder er en nyhed. Tænk alligevel, at alle hele tiden får en ny chance til noget godt og sundt.
 Tænk alligevel, når alt håb er illusorisk, er intet håbløst.

            Venligst, redaktøren.

Klik her for toppen af siden

30. juni 2018.  

Dø blot rigtigt én gang

- og du behøver aldrig dø mere...

 

Advice for Future Corpses and Those Who Love Them, af Sallie Tisdale.

 

 

Sallie Tisdale har skrevet en bog om de mange aspekter ved det at dø, kroppen som efterladenskab, døds angst, græmmelse, forrådnelse og de efterladte. Bogen hedder ‘Advice for Future Corpses - and those who love them.’ Hun dækker hele emnet, men ikke noget om  bardo’erne eller teori om  genfødsel. Hun går simpelthen tæt på det at dø. Sallie Tisdale er Zen lærer i USA.

                 Læs magasinet Tricycle’s anmeldelse her.
            Og læs New York Times anmeldelse her.

Læs også Tilogaards praktiske vejledning om død og ligfærd.
      Læs endvidere om organ donation her.

Klik her for toppen af siden

12. juli 2018.  

Lyt til indsigtens teori

Khenpo Choedrak 2010. Ukendt fotograf.

 

 

Podcast fra et kursus i erkendelses teori, skt.:  pramana, ved Khenpo  Tjødrag Rinpotje fra 1999 er nu tilgængeligt hos ‘Drivhuset.’ Khenpo Tjødrag gav disse instruktioner på et kursus i 'Drivhuset' i Himmerland, som nu kaldes for Karma Shedrup Choeling. (Jeg ved ikke hvorfor de ikke kan stave til Tjøling.Instruktionerne blev oversat af Ulrich Kragh. Lyd kvaliteten er rigtig god, men du kan ikke få instruktionerne som tekst. Så brug ørerne.

Klik her:   den 15. Karmapa's biografi
Klik her:   pramana instruktionerne

 

Klik her for toppen af siden

21. juli 2018.  

Smerte er en naturlig del af livet

 

Karmapa i bøn. Foto fra hans eget netsted.

 

"Fra tid til anden vil det ske, at vi gennemgår smerte, emotionelt virvar og krise. Ganske enkelt fordi alt dette er vores menneskelige tilværelses faste ledsagere. Vi må derfor forstå, at uanset hvor hårdt vi anstrenger os, kan vi faktisk ikke undgå sådanne  oplevelser. Vi kan lige så godt acceptere dem og lære noget fra dem. Uanset hvor meget vi prøver på at undgå det uundgåelige, når vi [så alligevel]  anerkender og forsøger at forstå smertefulde oplevelser, vil vi lære og gro."
      Karmapa om  lidelse den 21. juli 2018.

Klik her for toppen af siden

17. - 19. juli 2018.  

'Medfølelses træthed'

eller om kunsten at sige 'nej' når det er umuligt
at gøre noget, fordi man ikke kan eller,
fordi der ikke findes hjælp

 

Ansigtet af en Bodhisattva fra Gandhara kulturen, Guimet Museum i Paris.

En artikel hos Tricycle Magazine i USA diskuterer forholdet mellem ønsket at gavne alle og den personlige udvikling af sine egne ressourcer og erfaringer om  Bodhicitta.
      Ansigtet af en Bodhisattva fra Gandhara
      kulturen, Guimet Museum i Paris.
      Udtrykket synes at sige: ‘det der kan jeg
       ikke hjælpe dig med.’
 Skønt artiklen ikke nævner  begrebet, handler dette emne om  iver, sanskrit:  virya, som er en af en  Bodhisatva's nødvendige kvaliteter eller evner, sanskrit:  upayas, for at kunne gavne andre på en ønskelig og virksom måde. Denne kvalitet benævnes som vedholdenhed i træningen, når du endnu ikke har opnået evnen.

 Iver som en opnået evne er netop et overskud af inspiration og talent til den rette indsats. Imidlertid er der situationer, hvor kun  bøn kan anvendes, fordi en usund  karma dominerer. Uanset hvor hellig, talentfuld og virksom en Bodhisatva måtte være, er det ikke sikkert at situationen eller personen, som ønskes gavnet, er påvirkelig. Både  samsara og karma har  betingelser og årsager, som der ikke altid kan flyttes på.

 Det gælder ikke kun for Bodhisatva'er med  fuldstændig færdighed og klarhedens fuldt tilgængelige visdom, men også for folk i Bodhicitta træning. Mens Bodhisatva'en vil genkende denne begrænsning i situationen, vil den almindelige praktikant føle sig  personligt  Pilar Jennings. Fotografi fra hendes hjemmeside.begrænset og ude af stand til at hjælpe, så man føler sig  utilstrækkelig og talentløs.

      Billedet viser Dharmalærer og terapeut
      Pilar Jennings

Dette demonstrerer tydeligt, at det ikke er nok med en vis evne og færdighed. Der kræves også erfaringer om  klarhedens visdom for at kunne virkeliggøre Bodhicitta. Selvom man bør træne i Bodhicitta ihærdigt og vedholdende og her igennem også overskride sin egen sædvane og vane i øvrigt, så findes der talrige umulige situationer, hvor man både som mester og praktikant må melde pas.
 Husk på, at Bodhicitta er holdningen til handling, men måske bedes du om en sådan slags handling, som du ikke kan stå inde for, eller som ikke har etikken i orden, eller som ikke hjælper på noget. At sige ‘nej’ er ikke nødvendigvis i strid med din træning. At tie stille eller gå sin vej er ikke nødvendigvis et nederlag.

Klik her for toppen af siden

 Et andet punkt blandt de 6 fuldstændige færdigheder er  tålmod eller ksanti på sanskrit, som stort set handler om at lære at sige nej til ondskab og skade. Pointen er naturligvis at lære ordentligt af den slags udfordringer, hvor man mærker sin egen utilstrækkelighed og situationens umulighed. Ligesom indenfor  Hinayana skal man lære at give slip  - også på denne slags tilknytning. Til syvende og sidst handler det jo om at opretholde et åbent sind og hjerte. Det handler ikke om effektivitet i handlingen på det personlige plan, men om gavnlig relation til de  sansende væsner i verden.
 (Dette vil en social politiker sandsynligvis potestere imod, hvis et sådant princip skulle gælde indenfor social forvaltningen i Danmark, men du er på det personlige plan ikke et socialt bistands kontor med en målbar skala for effektivitet.)

 Husk endelig på, at udvikling af Bodhicitta betyder at aktualisere forståelse for  sunyata. Din ide om dig selv er en illusion. Din ide om de sansende væsner er en illusion. Din ide om situationen er også illusorisk. Hvad du end  oplever, er det dybest set en bevægelse i dit eget sind. Denne begivenhed, sanskrit:  dharma, har ingen substans eller virkelighed udover sin egen øjeblikkelighed, sanskrit:  ksaneksana. Begivenheder efterlader spor i sindet, sanskrit:  vasanas, men disse spor er også uden egen  essens.
håndtryk i glorie. Det er svært at få denne forståelse med, når du møder en andens lidelse, og hvor du tydeligt mærker, at det gør ondt. Bemærk venligst hvor helt præctist, at  det gør ondt. Når du forholder dig til andres lidelse, oplever du denne lidelse i dit eget sind, og det er dig, som det gør ondt på. Giv venligst slip på det og omfavn den anden på en selvoverskrindende måde ved at huske på sunyata. Dette punkt er en form for vågent nærvær, sanskrit:  smriti.

 Artiklens forfatter Pilar Jennings er Dharmalærer, har en doktor phil grad og er psykoanalytiker med privat praksis. Hun er forfatter til flere bøger om terapi med et buddhistisk perspektiv.

             Læs artiklen her.
                   Læs om Pilar Jennings her.
 

Klik her for toppen af siden

28. juli 2018.  

Religiøs undervisning for skolebørn forbudt i Tibet

Advarselsskilt udråbstegn med undertavle religion.

 

Det kinesiske kommunist partis avis 'Global Times' meddeler, at det er blevet forbudt for skolebørn i  Tibet at deltage i religions undervisning i deres sommerferie. De ferierende skolebørn og studenter er blevet bedt om at underskrive en erklæring, hvori de lover ikke at deltage i 'religiøse aktiviteter' i deres ferie.

 De kinesiske myndigheder synes bekymrede for, at skolebørnene måtte deltage i aktiviteter, som hylder  Dalai Lama og fremmer deres selvstændigheds trang og uvilje mod Kinas besættelse af deres land.
 I forlængelse af undertrykkelsen af  Larung Gar  institutet tidligere sidste år, er dette tiltag udtryk for de kinesiske myndigheders frygt for, at selvstændigheds bevægelser kan opstå i religiøse organisationer, som myndighederne ikke kontrollerer helt.

 Den nye kinesiske ‘soft power’ tilgang til en sofistikeret beherskelse af alle de tibetanske buddhistiske traditioner indebærer dels, at kommunist partiets kadrer overtager den faktiske ledelse af de religiøse institutioner. Herunder også ved at bestemme, hvem der skal være fremtidige  Tulku’er. Dels at man slår ned på ethvert tiltag til selv-organisering eller tegn på ønsker om selvstændighed fra Kina. Sandsynligvis hører vi kun om nogle af disse tiltag i den brede offentlighed her i Vesten.  Vi hører heller ikke længere så meget om folk, som brænder sig selv af i protest mod den kinesiske besættelse af Tibet.  (Det er en uskik med selvafbrændinger, en skam for samfundet og yderst dårlig karma for den afbrændte. Tilogaard rapporterer ikke om dem længere selvom de stadig forekommer.)

Xi Jinping, Kinas præsident. Fotograf ukendt.Kinas egen grundlov skulle sikre minoriteternes ret til deres eget sprog, kultur og religion, men alle disse er nu under stærkt pres. Og myndighederne respekterer ikke deres egen grundlov.
   Billedet viser Kinas præsident Xi Jinping.
Det siger næsten sig selv, at retsvæsnet i hele Kina - ikke kun i Tibet - er en vittighed, når grundloven ikke respekteres, og domstolene ikke er uafhængige af den udøvende magt. Hvordan danske regeringer kan forvente normale forretninger med Kina under sådanne forhold er en gåde. De danske virksomheder i Kina kan ikke tro sig beskyttet af loven. De kan kun håbe på det. For en sikkerheds skyld bør danskere i det hele taget nok holde sig væk.

 Kina og Tibet er ikke engang sikkert for kineserne. Den manglende tre deling af magten, som kendetegner et demokrati og en retstat, er et kæmpe problem overalt i det kinesiske imperium. Den praktiske følge af denne uorden og disharmoni er, at de lokale myndigheder og parti ledere har fået næsten absolut magt i lokal politikken og administrationen, hvilket som bekendt medfører næsten absolut korruption og magt misbrug. Det er ikke en friheds bevægelse og bestræbelse på udvikling af socialisme, som foregår i Kina. Frihed og socialisme er blevet til to forskellige ting i det kinesiske imperium, og begge ting er blevet til spøgelser. Samfundet fungerer ved hjælp af personlige forbindelser og venne tjenester.

              Læs om det her  (Washington Post).
                  Læs også  kultur kamp om sproget tibetansk i Tibet.
                     Tilstanden for religions friheden i Tibet er ikke god.
                         Læs også om Kina’s ‘social merit’ system.

      Læs også om Kinas ‘soft power’ politik overfor buddhisterne her.

Klik her for toppen af siden

9. august 2018.  

Sex skandalen hos Shambhala fortsætter

ny bestyrelse til september

Sakyong Mipham Rinpotje, Trungpas søn. Fotograf ukendt.

 

Sakyong Mipham

 

Der er intet nyt om Sakyong Mipham, som er anklaget for seksuelle krænkelser og magt misbrug indenfor Shambhala International. Men det kommer der sikkert snart. Det virker som om, at krisen hos Shambhala centrene ikke er overstået. Men selv siger han ikke noget offentligt.

     Baggrunds info: Shambhala International er fortsættelsen af   Trungpa Rinpotje’s organisationer. De mange Shambhala centre over hele verden ledes nu af Trungpa Rinpotje’s søn Sakyong Mipham. På disse centre undervises der i den såkaldte  Shambhala træning, som kan betegnes som en buddhisme uden  Buddha, skønt det ikke længere er en dækkende beskrivelse, fordi trænings programmet har optaget visse  Bönpo elementer og nu kalder sig for ‘Shambhala Buddhisme.’

 Da anklagerne mod Sakyong Mipham dukkede op sidst i juni i år forlod han midlertidigt sin leder rolle, mens anklagerne bliver efterforsket af en intern advokat undersøgelse. Tilsyneladende er han meget pinligt berørt.

 

Sakyong Mipham bestemmer alt

 Den daglige ledelse af Shambhala International foretages af ‘Kalapa Council’ - et råd, hvis medlemmer er udpeget af Sakyong Mipham ved en tidligere lejlighed. Dette råd har meddelt, at det er i gang med at udfase sig selv. I princippet vil alle medlemmerne gå af på grund af denne krise, men det er endnu ikke sket, fordi der i så fald ikke længere ville være nogen ledelse overhovedet. Rådet har vist problemer med at udpege en midlertidig ledelse til afløsning på grund af Shambhala Internationals vedtægter, hvor al magt er samlet hos Sakyong Mipham.

 De nærmere detaljer omkring den interne jura, og hvad hvem tænker, og hvorledes alt dette faktisk udfolder sig internt i organisationen, ved vi ikke noget om. Alt er tys tys, indtil de mander sig op til at tage beslutninger. Tilsyneladende konsulterer Rådet de lokale ledere hos Shambhala centrene, mens de ikke involverer medlemmerne direkte. Men det er spekulation og rygter. Vi ved først noget, når de kommer med udtalelser. Alle lederne er under pres fra ‘Sunshine Project’ - et privat initiativ, som har samlet medlemmernes anklager om erotiske krænkelser og magt misbrug  ikke blot mod Sakyong Mipham, men også mange andre mindre betydningsfulde ledere i organisationen. 

Denne problematik er blevet beskrevet i en tidligere dybtgående artikel

Klik her for toppen af siden

 

Pema Chodron i bestyrelsen

 Nå, hvis Sakyong Mipham sanktionerer en ny midlertidig ledelse, kan den jo tage fat, når det er sket. Det er tilsyneladende det, som er ved at blive til noget. Kalapa Council meddeler, at de forventer en ny midlertidig bestyrelse vil overtage ledelsen den 10. september. De meddeler ikke, hvem bestyrelsen skal bestå af, men skriver, at de har henvendt sig til mange fra ‘det internationale miljø’ for at få dem til at blive medlemmer af den nye midlertidige bestyrelse. Denne bestyrelse skal så finde ud af en fremtidig organisations form for Shambhala International. Sakyong Mipham’s stilling er usikker. Sandsynligvis er han allerede fortid i Shambhala centrene, skønt der er mange, som Pema Chodron, foto Robin Holland.ønsker at modarbejde en sådan udvikling.

Det fortælles, at lederen af klosteret Gampo Abbey, Pema Chodron (se billedet)  og Andrew Sacamano fra Halifax skal være bestyrelses medlemmer. Begge er prominente medlemmer af Shambhala centrene. Der skal sandsynligvis udpeges flere.

 Et interessant punkt vil blive, om de får uddelegeret magt til at gennemføre vedtægts ændringer og demokratiske styrings reformer. Det skal Sakyong Mipham nemlig give dem, hvis vedtægten skal overholdes. Ingen ved tilsyneladende, hvad han tænker om disse emner. Det eneste, han har sagt, er, at han støtter initiativet med den midlertidige bestyrelse, mens hans holding til at afgive magt ikke kendes. Der er et stort pres fra medlemmerne for en gennemgribende styrings reform med en demokratisk repræsentation af medlemmerne.

 Sakyong Mipham opfører sig ligesom Nixon under Watergate skandalen, hvor Nixon jo heller ikke bare gav op med det samme. I stedet for bare at gå af, afgiver Sakyong Mipham sin magt i små bidder, når presset bliver for stort, lader det til. Hvor om alting er, så er hans fremtid usikker og hans gode ry ødelagt.

 

‘Project Sunshine phase 3’

 Vi får nu også at vide, at der snart vil blive offentliggjort en ny tredje ‘Project Sunshine’ rapport. Det skulle angiveligt indeholde flere skandaler. Som tidligere nævnt forekommer ‘Project Sunshine’ at have form af en kampagne. Manager af ‘Project Sunshine’ Andrea M. Winn siger til CBC i Canada, at de nye informationer vil føre til Sakyong Mipham’s uundgåelige afgang.
 Hvornår den nye rapport bliver offentliggjort forlyder der ikke noget om. Der er heller ikke noget nyt om, hvordan det går med den interne advokat undersøgelse.
 

Læs her den tidligere artikel med de mange detaljer og links om sagen.

       Læs her en anden rapport fra ’The Coast’ i Canada
               Læs her om den midlertidige bestyrelse i en rapport fra CBC.

                              Læs her den tidligere omtale i nyhederne.

Klik her for toppen af siden

10. august - opdateret den 15. august 2018.  

Ogyen Dordje kan returnere til Indien, hvis han vil

Ogyen Dordje fra The Wire.in

Billedet viser Ogyen Dordje. Hans glatte ansigt skyldes plastik kirurgi for at få ham til at ligne den 16. Karmapa lidt mere. Hans kinesiske sponsorer står bag.

 

Det forlyder i følge 'The Print' i Indien, at landets regering har haft et møde, hvor Ogyen Dordje's forhold blev diskuteret. Konklusionen var, at man intet har imod hans ophold i Indien. Han kan rejse frit, lader det til, og der er et rygte om, at han er blevet tilbudt jord i nærheden af New Delhi til at bygge et nyt kloster, hvis han ønsker det. Det er dog ikke en gave. Han får lov at betale for det, skønt til en nedsat pris efter forlydende. Jordstykket skulle efter sigende være af pæn størrelse og i nærheden af lufthavnen i New Delhi. Om Ogyen Dordje egentlig er interesseret i denne lokalitet, vides ikke.

 Det vides endnu ikke, om dette tilbud er nok for Ogyen Dordje til at få ham til at returnere til Indien.
                  Læs videre om sagen på dette link.
      Læs her alle de tre artikler om Ogyen Dordje’s vanskeligheder

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk