regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2018,

Kapitel 9  - oktober.
Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indhold

   De to Karmapa'er mødtes i Frankrig for at lære hinanden at kende
   (- læs artiklen til højre.)

   Ogyen Dordje, den ‘alternative’ Karmapa får nyt statsborgerskab

   Thich Nath Han er blevet 92 år gammel, i bedring og ved godt mod

   Kadjy Mønlam i Bodhgaya, Indien afholdes igen i år i december

   Cannada tillader cannabis

   Gavmildhed og enkelhed hos Chow Yun Fat

   Gandhi revurderet  - manden er relevant på en ny måde

   Koncentrationslejre i Uighurland fyldes til bristepunktet

   Ansvarlige investeringer betaler sig viser det sig

   Plastik høm høm foruroliger forskere

   Forvandlingen af Larung Gar fortsætter

   I Korea skal man ikke længere ligne en Geisha

     

den. 9. oktober 2018.  

Ogyen Dordje, den 'alternative' Karmapa
 bliver ‘økonomisk’ statsborger i østaten Dominica i Carribien
(Han skal næppe bo der)

 

Den 'alternative' 17. Karmapa Ogyen Thrinley Dordje, 2018.

 

 

 

Ogyen Dordje har fået tilkendt statsborgerskab i Dominica. Ø staten er en tidligere engelsk koloni, som ligger mellem Martinique og Guadeloupe, to franske øer i Antillerne. Det vides ikke, om han nogensinde har været på øen. Det oplyses, at Ogyen Dordje har fået tilkendt dette statsborgerskab for at lette hans muligheder for at rejse frit i verden.

 Ø staten Dominica er en republik med parliamentarisk demokrati. Den tropiske orkan Erika i 2015 forvoldte en hel del ødelæggelser, hvilket fik nogle smarte politikere til at definere en ny type 'økonomiske' statsborgere, som ønskede sig et alternativt pas eller en ny nationalitet. Det kan de få for kun US$ 100.000. Hvis de foretager en investering på på øerne for US$ 200.000, kan de få statsborgerskabet for kun US$ 50.000. Der løber dog nogle gebyrer på oveni, men folk bliver fri for at skulle bo på øen i 7 år, hvilket ellers normalt er nødvendigt for at kunne søge statsborgerskab i ø staten.
 Siden 2016 er salget af statsborgerskab i forening med investeringer blevet den vigtigste indtægts kilde hvad angår udenlandsk valuta for staten. Smart. 16% af regeringens indtægter stammer herfra. Desuden tilbyder republikken også skattely for trængte fonde og firmaer. Ingen vil genere Ogyen Dordje her, hvis han har lyssky indtægter.
      Kilde:  Wikipedia.

 Det er muligt at købe sig et statsborgerskab i mange lande over hele kloden til forskellige priser. Dominica er en af de 'billigste' stater, som tilbyder denne service.
      Kilde:  The Guardian.

 Den 'alternative' Karmapa opholder sig fortsat i New York State, USA, og der er ingen informationer om, at han har tænkt sig at flytte residensen til Dominica, selvom klimaet er dejligt. Hvorfor han ikke blot har søgt om asyl i USA, forlyder der ikke noget om. På trods af Trump burde det ikke være så svært, skulle man tro, når der er tale om en tibetansk ånds fyrste, som tydeligvis har tegnebogen i orden.
 Formodentlig ønsker han fortsat at besøge Indien i november for at deltage i et fællesmøde for  Tulku’er, som  Dalai Lama har inviteret til. Om Ogyen Dordje så kommer til Indien er endnu ikke afklaret. Der er ikke noget nyt om hans forhandlinger med den indiske regering, som må formodes at handle om retssagen mod ham og hans fond.

           Læs mere her   (The Hindu i Indien).

                  Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

11. oktober 2018.  

Thich Nath Han er blevet 92 år gammel

 

Thich Nath Han. Fotograf ukendt.

 

 

Thich Nath Han er munk fra det gamle Vietnam, født i 1926 i Hué. Som 16 årig blev han ordineret i Tu Hieu Temple i Hué.
 Thich  (udtales: trik)  Nath Han er en af nutidens største buddhistiske mestre fra den vietnamesiske Chan eller Zen tradition. Han har forfattet over 100 bøger i årenes løb. Han underviste en tid på Princeton universitetet i USA, hvor han også studerede sanskrit, pali, mandarin, fransk og engelsk.  Han kombinerede sine mange talenter med Gandhi’s politiske filosofi til løsning af Vietnams borgerkrig.

 Hans heltemodige indsats under Vietnam krigen, hvor han var sandhedens,  de almindelige menneskers og humanismens forsvarer, bragte ham i strid med både den daværende regering i Vietnam, amerikanerne og de kommunistiske oprørere. Han måtte til sidst flygte til Frankrig, hvor han grundlagde det berømte kloster Blommeby, 'Plum Village,’ i Dordogne.

 Thich Nath Han har forenet klassisk Chan eller Zen med moderne socialt engagement. Den afro-amerikanske menneskerettigheds forkæmper og præst  Martin Luther King, som selv fik fredsprisen, indstillede ham til Nobels fredspris i 1967 for hans sociale arbejde i Vietnam. Imidlertid blev prisen ikke uddelt det år. Han har oprettet to klostre i Vietnam og flere i både USA, Frankrig og Thailand. I 2014 blev han offer for en alvorlig hjerneblødning, som gav ham svære handikap.

 Han kan således dårligt gå, der er dage, hvor han ikke kan spise, og han kan endnu ikke tale igen. Men han er ved godt mod. Faktisk heler han langsomt på trods af sin høje alder. I slutningen af 2016 flyttede Thich Nath Han til Thailand, hvor han også har stiftet et kloster under navnet Blommeby  (se biledet).  Angiveligt for at være nærmere sit hjemland.Plum Village i Thailand. Fotograf ukendt

Han har besøgt sit hjemland et par gange siden slutningen på krigen, men med en vis modstand fra kommunisterne. Den forbudte organisation 'United Buddhist Church' i Vietnam har kaldt ham for en forræder, fordi han ikke har protesteret officielt mod forbuddet af deres organisation. Det siger dog nok ikke så meget om Thich Nath Han, som det påpeger den almindelige undertrykkelse, som foregår i det kommunistiske Vietnam. Undertrykkelsen er dog ikke nær så slem som i Kina, men et frit land er det jo ikke. Og Thich Nath Han har altså heller ikke brudt sig om at flytte tilbage til sit fødeland, men en forræder er han ikke. Han er nok blot mere diskret i sin kritik.

                  Læs om det her

 Opdatering 31. oktober 2018:   Thich Nath Han er nu flyttet til Vietnam for at leve sine sidste dage i sit hjemland efter lang tids ophold i Frankrig, USA og Thailand.  
                                                 Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

16. oktober 2018. 

Gavmildhed og enkelhed
hos den berømte Hongkong skuespiller Chow Yun Fat

Chow Yun Fat. Billede fra filmen: 'Drage i skjul - tiger på spring.'

 

Chow Yun Fat er en verdensberømt Hongkong skuespiller med enkelhed som livstil. Han er kendt også i Danmark for film som 'Drage i skjul, tiger på spring,' hvor han demonstrerer både kinesisk kampsport og buddhistisk udsyn. Filmen starter sådan set med, at han vender tilbage til et verdsligt liv efter en klassisk meditativ tilbagetrækning.

 Han har nu nået en respektabel alder på 62 år og meddeler, at han har tænkt sig at donere sin formue til velgørenhed. Han skulle være god for flere milliarder US dollars. Han siger, at penge ikke er roden til lykke:  'min drøm er at være en glad og normal person. Det sværeste i livet er ikke at tjene mange penge, men at udvikle et fredeligt sindelag og leve enkelt og bekymringsfrit.'

                  Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

18. oktober - opdateret den 19. oktober 2018.  

Gandhi revurderet

Mahatma  (den storsindede)  Mohandas Gandhi . Kunstner ukendt.

 

 

I følge Mahatma  (den storsindede)  Mohandas Gandhi havde den industrielle revolution gjort det almindelige menneske til arbejdskraft. Arbejdskraften var en kilde til magt, profit og kapital for de priviligerede. Denne udvikling havde gjort økonomisk velstand til den vigtigste målsætning i politik, hvorved maskineri blev vigtigere end mennesker og religion samt etik blev tilsidesat og gjort ligegyldigt. Som Gandhi forstod det, har den vestlige politiske filosofi udelukkende begrundet den industrielle kapitalismes verden og givet den gyldighed,”  skriver Pankaj Mishra i en artikel om Gandhi  (2).

 Så man kan spørge, om han var født i en forkert tidsalder og undre sig over, at han kunne bringe det britiske imperium i knæ og vinde over det uden blodsudgydelser. Men det var jo ikke helt hans opfattelse af udvikling, som fandt sted i det frie Indien. Det var de mere garvede og traditionelt tænkende politikere, som tog magten og gennemførte en helt anden handlingplan for Indien. På mange måder saboterede Gandhi's gode ven Nehru, Gandhi's vision for et uafhængigt Indien, da Nehru greb magten efter englændernes eksit i 1947. Gandhi havde opfordret til at nedlægge Congress partiet, da friheden var vundet, for det var partiets formål. Men Congress partiet eksisterer skam i bedste velgående den dag i dag. Flere indere har fortalt mig, at  ‘Gandhi var for godt et menneske. Så god kan man ikke være.’   Men det er jo det bemærkelsesværdige, at det var han faktisk.

 Derfor ser nogle folk i Gandhi  et kollosalt nederlag, selv midt i Indiens friheds dage, som indtraf som hans fortjeneste. Men Gandhi's tankesæt Anti atombombe symbolet. Inspiration kom fra Gandhi. Og betyder 'ahimsa' - ikke-vold eller ikke-skade.er stadigvæk relevant i vore dage. Ikke blot inspirerede han mange moderne kampagner mod racisme, apartheid og Vietnam krigen. Men han nærede og formulerede enkle sandheder til enhver tid.
 “Gandhi anså samfundet for meget mere end blot en social kontrakt i en institutionel retsstat, som aftales mellem individder, som ellers er opsat på selvtilfredsstillelse. Faktisk baserer samfundet sig på selvopofrelse, hvad enten det er mellem elskere, venner eller forældre og børn,”  skriver Pankaj Mishra i en anden artikel om Gandhi  (1).

  Det er sådan noget, som det moderne samfund er ved at tænke helt ud af sammenhængen. Derfor er der vanskeligheder med samfunds-sindet hos mange samt mangel på almindelig social medfølelse.
 Hvis samfundets sammenhængs kraft  ikke skal bestå af tvang, må vi udvikle en økologisk samfunds filosofi fremfor den liberale kapitalisme og den socialistiske enøjede økonomiske tænkning, som også tilsidesætter det sociale menneske for økonomiens og produktionens skyld.
 Det ville heller ikke være spor dårligt, hvis folk tog en menneskelig religion til sig, som for eksempel  Buddhadharma. Det er jo et spørgsmål, om Gandhi gjorde det. Hans selvopofrelse var et offer til Gud, skønt han var ret upræcis  - ligesom mange moderne mennesker i øvrigt -  om hvem, hvad og hvor angående Gud. En menneskelig religion sætter mennesket i centrum. Det er ikke kun  Buddha Sakyamuni, som gør det   - også Jesus Kristus gjorde det, hvis man hører ordentligt efter, hvad han sagde.

Klik her for toppen af siden

 Det moderne menneske har det simpelthen svært med det  hellige i livet. Fordi den økonomiske tænkning og stræben efter rigdom og forbrugsgoder i praksis dyrker penge som en gud. Og Mammom er en misundelig gud, som ikke vil dele magten med andre guder. Det hellige i livet er i midlertid ikke en god økonomi, men  Bodhicitta, hvorfra også det gode samfunds-sind kommer.
 At tænke balance i stedet for vækst er en kæmpe udfordring i vores tid. Og vores politikere er endnu ikke begyndt på det, bortset fra visse utilstrækkelige tiltag på anledning af klima ændringerne og forgiftning af miljøet. Tiltagene er utilstrækkelige, fordi politikerne hele tiden skal bruge ressourcerne til vækst. Det er dog denne sædvanlige politiske tankegang som er forkert. Heraf følger en bestemt  karma. Men det er ikke for sent.

 Den danske blanding af socialisme og liberalisme har været godt for landet. Vi skal blot tænke videre  - tænke ud af lommen -  på økologiske balancer, samfunds-sind og medmenneskelighed som kernen i ny politisk tænkning. Det vil i praksis også sige, at vi skal tænke decentralt i stedet for i koncentrationer af mennesker og virksomheder. Og vi skal ikke bygge kæmpe vindmøller og forurenende fabrikker, hvor lokal befolkningen ikke vil have dem. Tvang skal anvendes udelukkende mod kriminalitet og krig. Mindretallene skal ikke blot høres  - de skal også respekteres og beskyttes. Alt sammen fordi vi ønsker samfunds-sind og medmenneskelighed i politik.
 Gandhi tænkte på tværs af al vedtaget tænkning i en turbulent tid, hvor de gamle imperier og vane tænkning stod for fald. Det alene burde kunne inspirere os i dag.

(1Pankaj Mishra skriver om Gandhi i 'The New Yorker.’

(2Han har også tidligere skrevet om Gandhi i The New Yorker.

Pankaj Mishra. Foto fra hans hjemmeside.

Pankaj Mishra blev født i Nord Indien i 1969. Han skriver for New York Review of Books, the New Statesman, Granta, the Times Litterary Supplement og the Guardian. Han har skrevet artikler til flere andre tidsskrifter i tidens løb og undervist på flere universiteter som 'besøgende professor.' Han har såmænd også modtaget et par litterære priser. Pankaj Mishra har skrevet flere bøger, blandt andre: 'From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia' om perioden i Asien efter koloni tidens ophør, samt 'Age of Anger: A History of the Present' om nutidens dilemmaer. Han har også skrevet en personlig bog om Buddha.

Læs også den tidligere artikel om Gandhi.

Klik her for toppen af siden

23. oktober 2018.   

Plastik høm høm foruroliger forskere

Mikroplastic. Foto: Fred Dott, Greenpeace.

 

 

 

Der er fundet mikroplastik i menneskers afføring. Et nyt videnskabeligt studie fra Østrig har haft fat i lortet.

 Man har hidtil fundet store mængder mikroplast i fisk, men denne nye undersøgelse viser, at forureningen er overalt. Det kunne så måske skyldes, at der er mikroplast i havsalt  (læs om det nedenfor). En tidligere undersøgelse i Danmark viste, at den største forurening her i landet skyldes bildæk, hvilket jo kan undre lidt, indtil man kigger på kunststof fodbold baner, som har kunstigt 'græs' lavet af gamle bildæk. Forureningen stammer tilsyneladende herfra. Mennesker kan have optaget mikroplasten fra både salt og fisk, men der er også andre muligheder, når forureningen er total.

 Ophobningen af mikroplast er naturligvis utilsigtet og for de fleste meget overraskende. Omfanget af forureningen er endnu ikke helt belyst, ligesom det er ukendt, hvad følgerne på folk, fæ, fauna og flora måtte blive med tiden.
 Det synes åbenbart, at der må gøres noget for at stoppe denne utilsigtede udbreddelse af forurening i alle miljøer. Og mens de kloge kan tænke over dette emne, vil ophobningen af mikroplast fortsætte over hele kloden. Men de mange sundheds apostle, som plejer at anbefale havsalt, må hellere anbefale Himalaya salt for eksempel. De andre typer sundheds apostle, som anbefaler os at spise fisk, må hellere koncentrere sig om at finde de føde kilder, hvor vi kan få lige så god ernæring fra.
 Det handler jo her ikke kun om mikroplast, men også om ophobning af tungmetaller og anden gift i fisk, som skyldes at industrien har udledt disse ting i havet i lange tider.  (Det kan dog stadig anbefales at spise fiskeolie i kapsler, for så vidt at olien er blevet renset for forurening. Det er ikke særlig svært at rense olien, så de fleste produkter i Danmark er faktisk rene.)

                   Læs om plast i lortet her  (Huffington Postt).

 

Havsalt er fyldt med mikroplastik

 Nogle videnskabs folk har testet 39 forskellige salt produkter fra 16 lande. Undersøgelsen viste, at op til 90% af disse produkter indeholdt mikroplastik. Undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet 'Environmental Science & Technology.' Det påvises, at forureningen var særlig høj i Asien.

                   Læs om det her (Huffington Post).

 

Ikke al slags salt er skabt ens

 Der er mange slags salt til mad, bad og meget andet. Dette link nedenfor fortæller om de forskellige slags salt, men mangler helt historien om mikroplast i saltet.Salt. Fotograf ukendt.
 Her kan du til gengæld lære om flere slags salt fra miner. Der er både salt fra geologiske processer med store tryk i ned til 15 kilometers dybde fra jordoverfladen. Men der er også for længst udtørrede have, som har lagt store salt forekomster i undergrunden. Begge disse sidste to typer salt må formodes at være fri for mikroplast, med mindre saltet har været udsat for en forurening under forarbejdnings processerne.

                   Læs om det her (Healthline).

            Læs også den forrige artikel om mikroplast.
 

Klik her for toppen af siden

27. oktober 2018.  

Smid korsettet  -  drop kemien

I Korea skal man ikke længere ligne en Geisha

Korea anti kosmetik bølge; foto Dohwa på Instagram .
               En pige uden maske                                        -  og sådan her så hun ud forinden

 

#smid masken

 Ny bølge i Korea mod kosmetisk bortgemte ansigter. Unge i Korea tager den kemiske Burka af og smider korsettet. Det naturlige look er in, og frigjorthed er på vej. Det har vi hørt om før i Danmark, men i Østasien er det uhørt. Den kemiske maske har været et tegn på velstand og skønhed for alle lige siden slutningen af anden verdenskrig.

 Nu vil de så bare være sig selv. I Korea, ligesom i Kina og Japan, ligger der et stort socialt pres på folk for at konformere og opføre sig på den ‘rigtige’ måde. Det er selvfølgelig blot en almindelig social konvention, som vel ikke behøvede at dominere folk. Men i Østasien er social standard i direkte forbindelse med patriarkalsk familie struktur, hvor far og mor bestemmer alt, samt en vedvarende angst for at tabe ansigt overfor kollegaer, naboer eller bare andre mennesker i alle mulige sammenhænge  -  et enormt pres at leve under for de unge. 

     (Det er naturligvis også et pres for forældrene og de ældre, men de har lært at følge konventionerne for at få accept i samfundet, da de fik arbejde og derpå børn. Det var almindeligt, at hvis man ikke tilpassede sig, ville man ikke få arbejde og måske heller ikke blive gift og stifte familie. Vi har helt glemt her i Danmark, hvor stærk en sådan social selv-kontrol kan virke, fordi normerne skiftede i tredsserne og halvfjerdserne. Det er værd at huske på, at noget tilsvarende finder sted i Indien og blandt eksil tibetanerne, hvor hidtil far og mor har bestemt alt.) 
     

Silkedrenge

 Så det er revolutionært blot at være sig selv. Tænk alligevel: 1968 er nu 50 år siden, hvor kvinderne i Danmark sidst smed korsetterne. Det forbløffende ved udviklingen i Korea er, at de omvæltende tendenser finder sted blandt teenagere, som endnu ikke er blevet selvstændige. På denne måde ligner det udviklingen i Europa og Amerika i tredserne og halvfjerdserne. Men de snerrende bånd af social kontrol i Asien er BTS boy band; foto: ibighit.com.meget stærkere, end de var hos os i 1968.
 Billedet viser en ‘silkedreng’ fra BTS boy band.

Nu smider pigerne så masken i Korea. Og drengene kaldes for silkeknægte, når de følger moden og fremstår mere feminine og følsomme. (Bemærk for eksempel boy bandet BTS fra Korea.)   Det er både et oprør mod forældre myndigheden og den sociale konformitet i Østasien. Nu er det tilsyneladende Sydkorea, som går forrest. Men noget tilsvarende udfolder sig i både Japan og Kina. Måske vil vi se et ungdoms oprør i hele Asien folde sig ud i de kommende år. Det kan så synes selvmodsigende, at  drengene begynder at lægge make-up, mens pigerne holder op. Men begge ting er udtryk for både forfængelighed som følge af velstand og den øgede følsomhed og nedsatte vulgær maskulinitet og feminine unaturlighed, som ungdommen søger at opdyrke. Og en særlig ungdoms kultur, som tydeligt adskiller sig fra forældre generationen.
 Det betyder næppe, at ungdommen så også vil interessere sig for  Buddha, for buddhismen forbindes i Asien med Middelalderen og bliver opfattet som en konservativ kraft i samfundene. Men på længere sigt kan det medføre en revurdering af Buddha eg en revitalisering af klostrene og  et nyt friskt udsyn hos Dharmalærerne i hele Asien.

            Læs om det her hos The Guardian.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:            De gamle nyheder 2018,  kapitel 1 (jan. - feb.)
                        De gamle nyheder 2018,  kapitel 2  (februar.)
                  De gamle nyheder 2018,  kapitel 3  (feb. - marts.)
            De gamle nyheder 2018, kapitel 4  (marts - april)
                De gamle nyheder 2018,  kapitel 5  (maj - juni)
                    De gamle nyheder 2018,  kapitel 6  ( juni - august)
                        De gamle nyheder 2018,  kapitel 7  (august - sept.)
                           De gamle nyheder 2018,  kapitel 8  ( sept. - oktober)

11. oktober - opdateret den 13. oktober 2018.  

De to Karmapa'er mødtes i Frankrig
for at lære hinanden at kende  -  al begyndelse er godt

Trinley Thaye Dorje og Ogyen Trinley Dordje mødtes den 11. oktober 2018. Foto fra Karmapa's netsted.

 

 

 

Karmapa  Thrinle Thaye Dordje og den 'alternative' Karmapa  Ogyen Thrinle Dordje mødtes i Frankrig for at lære hinanden at kende og søge at udvikle et samarbejde.

 Det er meget bemærkelsesværdigt og uventet. Mødet fandt sted uden varsel og uden nogen særlig anledning, så vidt vides. Sandsynligvis for at alle de andre, som har haft en finger med i spillet omkring splittelsen i  Karma Kadjy siden 1992, ikke skulle kunne blande sig og forplumre mødet. Vi har ganske vist ventet længe på, at de to skulle mødes og prøve at finde måder til at overvinde skismaet. Hvem skulle ellers kunne gøre det? Det er første gang, de mødes.

 De har brugt et par dage til samtaler og har nu udsendt en fælles erklæring.  De er begge meget glade for at have mødt hinanden.

                        Læs alt om det her  (To Karmapa’er mødtes)

Klik her for toppen af siden

14. oktober 2018.  

Kadjy Mønlam i Bodhgaya, Indien
  afholdes den 16. til den 22. December 2018

 

Thrinle Thaye Dordje Jamgon Rinpotje og Beru Khyentse Rinpotje i Bodhgaya 2017_450px

 Den 17. Karmapa  Thrinle Thaye Dordje inviterer alle til at deltage i den årlige  Kadjy Mønlam  i  Bodhgaya den 16. til og med den 22. december 2018. Ceremonierne starter traditionelt et par dage før med Lama danse i Karma Templet, hvor  Jamgon Kongtrul og Beru Khyentse rinpotje bor.  (De tre Lama’er ses på billedet fra den sidste gang, hvor ceremonierne blev afholdt i 2017.)

 Kadjy Mønlam er en betydningsfuld årlig begivenhed for  Karma Kadjy traditionen. Tusinder samles omkring  Karmapa, som han sidder under  Bodhi træet  ved  Mahabodhi templet, hvorunder også  Buddha Sakyamuni sad, da han opnåede sit  Nirvana  for 2600 år siden. Ceremonierne fokuserer på  Samanthabhadra’s ønskebøn, som kaldes for 'Kongen af Ønskebønner,' men der vil også komme indvielser og instruktioner i  Buddhadharma.

Bodhitræet i Bodhgaya med Mahabodhi Templet i baggrunden.

Bodhi Træet i Bodhgaya

 "Når vi samles på det  hellige sted, hvor Buddha Sakyamuni nåede  oplysningen og ofrer  bønner for fred og velfærd for alle  sansende væsner, vil der opstå enorme samlinger af menneskelige  dyder, erfaring om  visdom og  [de to slags]  gavn,"  siger Karmapa på sit netsted.

Læs om det her på Karmapa’s netsted   -  & -   Mølam netstedet.

            Links til teksten:  Samanthabhadra's ønskebøn     -  & -

                  Samanthabhadra’s ønskebøn med store bogstaver

Bønnen på dansk i bogform  (Birgit Scott-  & -   Shamarpa’s kommentar

Klik her for toppen af siden

16. oktober 2018.  

Canada tillader cannabis

Canada legaliserer cannabis 17. oktober 2018.  Fotograf ukendt.

 

 

Canada tillader hashish, cannabis sativa indica, fniseurt, chums, galar og så videre - til sjov og ballade, kost tilskud eller medicinsk brug. En ny lov træder i kraft den 17. oktober. Den implementeres lidt forskelligt i den forskellige provinser i det store land, men tilladelsen bliver på linje med Uruguay. Nogle steder får folk lov til at dyrke planter hjemme i haven i begrænset antal. Andre steder ikke. Nogle steder bliver salget af cannabis en offentlig forretning, andre steder privat.  Ligesom for alkohol er der en aldersgrænse for, hvornår man kan købe sin fniseurt.

 I USA er reaktionen på unions niveau negativ, og man har tænkt sig at være særdeles skrap ved grænsekontrollen. Folk, som prøver at indføre legal cannabis fra Canada til USA, bliver skrevet på en sortliste og forbydes adgang til Unionen. Det forekommer jo noget drakonisk, når man tænker på, at cannabis er tilladt i flere af Unionens  delstater, men det er det jo ikke tilfældet på unions niveauet - endnu.

 Dette initiativ kan forhåbentlig få de danske politikere til at vågne op til dåd og legalisere urten her i vores egen andedam. Det er en skandale, at man overlader cannabis markedet til organiserede kriminelle bander ved det gældende forbud. Det er jo i praksis en form for indirekte statsstøtte til disse bander. Og de betaler ikke moms.
 Vores lovgivere bør overveje en legalisering, ikke mindst for bedre at kunne hjælpe  i tilfælde af misbrug  - hvilket jo naturligvis vil forekomme. Det bliver nemmere at få fat i misbrugerne,  når alting foregår åbent og lovligt. Men legaliseringen kan også indføre for første gang nogensinde  en egentlig forbruger beskyttelse. Det mangler virkelig.
 Endelig kan legalisering give staten store moms indtægter. Der kan også indføres andre afgifter for eksempel til at finansiere misbrugs centre og vejledning. Desuden vil man spare mange ressourcer hos politiet, som i stedet kan indsættes mod indbrud, cyber kriminalitet og andre forsømte områder. Også i fængslerne vil man spare, fordi mange indsatte er dømte for handel med den sjove plante.

 Et flertal i befolkningen er allerede for legalisering. Det er politikerne, som er reaktionære og blinde for deres indirekte støtte til organiseret kriminalitet.

            Læs om det her (Rolling Stone)   

                        Eller her  (CTV News, Canada)

                                      Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

16. oktober - opdateret den 19. oktober  2018. 

Brugen af koncentrationslejre i Kina er omfattende
- og stigende - nu er det oven i købet lovligt

Kina Jixian Pavilion i Hangzhou, foto Han Chuanhao.

 

Billedet: det er koldt i Kina, og nakken bøjes. Sandheden er meget syg.

 

Der sker i øjeblikket en voldsom undertrykkelse af uighur folket i Sinkiang provinsen i den nordvestlige del af det kinesiske imperium, ret nord for Tibet. Det er voldsommere end i Tibet, og Uighurland tiltrækker ikke i så høj grad de internationale mediers opmærksomhed som Tibet. Men det er den samme type besættelse og knægtelse af friheds elskende folk.

 Uighurerne har boet her i tusinder af år og er et tyrkisk folk. Landet blev en tyrkisk provins af Manchu eller Ching imperiet i kejsertiden. Før Ching kejserne var det Dzungar mongolerne, som styrede landet med hård hånd, så uighurerne var ikke så utilfredse med Manchu magt overtagelsen på Christian den fjerdes tid. Det blev til en helt anden historie under de kinesiske kommunister; blandt andet med en meget stor indvandring af Han-kinesere fra Kina, som man ikke så tidligere.

 I angst for islamisk terror og for at få gjort kål på enhver uafhængigheds trang, samt for at få absolut religiøs kontrol af befolkningen, har de kommunistiske Han-kineserne i årevis lavet koncentrations lejre for landets oprindelige beboere, når og hvis de viser tegn på modstand overfor Han-kinesernes tilstedeværelse i Uighurland. Koncentrations lejrene kaldes for ‘gen-uddannelses lejre’ og de fyldes i øjeblikket til bristepunktet. Det er både en skandale og en dyb tragedie. Og muligvis en forsmag på, hvor galt det kan gå også i det tibetanske kultur område. Der er også koncentrationslejre i Tibet, men ikke med nær så mange indsatte som i Uighurland.
 Uighurerne er skam i det store og hele patrioter. De tror blot ikke på det kinesiske imperium og har svært ved at finde gode grunde til at understøtte den kinesiske besættelse af deres land, sådan som kineserne forlanger.  Derfor er der mange tibetanere, som solidariserer sig med uighurerne, selvom disse tyrkere er muslimer og bor langt væk fra Tibet.

 At sende folk i koncentrationslejr er en administrativ beslutning, som myndighederne i Kina kan foretage, uden at foranstaltningen skal for en domstol. Førhen gjorde man det uden lovligt grundlag, hvis kommunisterne ikke synes, at folk opførte sig på den ‘rigtige’ måde. Så ‘forsvandt’ folk bare. Nu har det kinesiske parlament vedtaget en lov om koncentrationslejrene, som sætter det hele i system og legaliserer politikken. Det vil sige, at folk fortsat kan blot ‘forsvinde’ - men nu er det også lovligt. Typisk får de ‘forsvundnes’ familier først noget at vide, hvis og når der kommer en retssag. Det sætter en skræk i livet på folk med denne uvished og vilkårlighed.

                  Læs om det her  (Washington Post)  
                         Eller her  (The Guardian)

Klik her for toppen af siden

 Sinkiang's  guvernør siger, at livet 'får flere farver,’ når muslimske uighurer spærres inde i koncentrations lejrene. Det er en hån mod almindelig anstændighed. Det er for langt ude. Så derfor skriver jeg om det. Der er ikke megen omtale i de danske medier om dette.

 Og det er også en advarsel: retsstaten er sat på pause i hele Kina. Investeringer og samhandel er på meget usikker grund. Alle danskere bør passe på. I princippet er det ikke sikkert at besøge og rejse i Kina. Hvad danske virksomheder ellers får lavet i Kina, så bør de i stedet få tingene produceret i for eksempel Indien, som faktisk er en retsstat, selvom der også er korruption. Om dansk eksport til Kina  -  og danske rederiers transport af varer til og fra Kina  - kan fortsætte, vil tiden vise. Men alle kan ligeså godt vænne sig til, at de sædvanlige tilstande ikke kan fortsætte, simpelthen fordi vi har stolet for meget på den kinesiske regering og håbet for meget på en demokratisk udvikling.

 Kina er på vej til at kuldsejle etisk, politisk og økonomisk, skønt det sidste punkt er en lidt anden historie, som denne artikel ikke omhandler. Kina er også ved at forpeste sine lande  med omfattende forurening. Det er synd for alle og en stor ulykke under udvikling, som kommunisterne blindt styrer mod. Og vær ikke i tvivl: det er kommunisterne, som styrer, skønt der ikke er meget kommunisme tilbage i partiet. Tibet og Uighurland er samspilsramt i denne sammenhæng  - ligesom resten af det kinesiske imperium.

                  Læs lidt baggrund her   &   Læs om lejrene her  (BBC)   
 

 The Guardian rapporterer om en ny kinesisk politik overfor europæiske lande, som kaldes: ‘knust procelæn’ med svenskerne som eksempel. Det er faktisk en opfordring til at forlade Kina, hvis nogen skulle være i tvivl, samt en opfordring til regeringen om at modarbejde kinesisk propaganda. 
      Læs her om denne forvrængningens kunst.

Læs også den tidligere artikel om kinesiske forhold.
 

Klik her for toppen af siden

20. oktober 2018.  

Ansvarlige investeringer

Lotus lotus og lotus i Dordogne, Frankrig 2015. Foto Lama Tendar Olaf Høyer.

 

 

 

 

Har du for mange penge, eller skal du investere i din pension? Så bør du læse  (og se videoen)  hos magasinet 'Fortune' fra august. Artiklen hedder:  Hvorfor etisk ansvarlige aktier kan hjælpe dig med at vinde over markedet.

 Den er skrevet af af Ryan Derousseau i 'Fortune' den 22. august 2018.  Mange går ud fra, at investeringer i etisk korrekte firmaer nødvendigvis koster penge. Sådan er det i hvert fald ikke længere, men man skal naturligvis kende de etisk ansvarlige firmaer.  Eller finde nogen, som gør.

Klik her for toppen af siden

27. oktober 2018.  

Forvandlingen af Larung Gar fortsætter

 

Larung Gar småhuse. Fotograf ukendt.

 

 

Der foreligger nu nye billeder til at illustrere omfanget af nedrivningerne i Larung Gar i Kham. Der er derimod ikke informationer om omfanget af bortvisninger og det nuværende antal af beboere i den store bebyggelse. De kinesiske myndigheder har sat sig tungt på det tidligere selvstyrende lokal samfund af klostre, templer og  shedra'er. Men der er stadig mange små selvbyggede huse med individuelle munke boliger spredt ud over området som et andet Christiania. Der er også bygget nye og meget anderledes boliger til nonner tilhørende et lokalt kloster.
 Billedet viser et lille udsnit med typiske blokhuse i Kham stil og rød maling i let tåge.

 Førhen boede her over 16.000 mennesker  - nogle siger 40.000 -  mens det er myndighedernes hensigt, at der blot skal bo nogle få tusinde.  Det er uklart, hvilke kriterier myndighederne anlægger for ophold på stedet. Der lader til, at man fra centralt hold simpelthen mener, at dette er for høj en koncentration af religiøse mennesker. De kunne jo muligvis under visse omstændigheder finde på at forene sig  med deres egen politik. Bevares  - det er da tænkeligt, men er denne reaktion en varig løsning?

 Det kinesiske imperium er opsat på magt politik og på at knuse modstand. Hvis man i stedet ønsker virkeligt at forene imperiets mange nationer og etniske grupper, må man først nedlægge imperiet og den imperiale tankegang. Og derpå foreslå en egentlig og frivillig union, ikke?

     (En sådan tanke er strafbar i det kinesiske imperium, ligesom man heller ikke må betegne Kina som imperialistisk. Sandheden er for kommunisterne  i denne sammenhæng underordnet. Tilsyneladende håber partiet, at man ved at kalde løgn for sandhed kan fremtvinge den ønskede virkelighed over et par generationer. At dette tanke sæt er sygt og vil få enhver sans for sandhed til at rådne væk, ser man bort fra, hvis man altså er klar over det.)

 I stedet kræves der lydighed overfor det imperiale tanke sæt, som kommunisterne kalder ‘national tankegang,’ hvilket kun en Han-kineser kan forstå som ‘national.’
 Nå, som konsekvens af denne imperiale tankegang og ønske om lydighed og kontrol har kineserne aflyst en lokal  mønlam ceremoni, som traditionelt afholdes i Larung Gar ved slutningen af oktober måned. Den blev også aflyst de sidste to år med diverse dårlige undskyldninger.

 Men denne gang angives årsagen at være Larung Gar's status som et undervisnings kompleks. I følge myndighederne må et undervisnings Ensrettet mod højre. Alle skal underordne sig kommunist partiet.institut ikke organisere religiøse møder. Åbenbart heller ikke religiøse undervisnings institutioner. Det er så, hvad der siges officielt, skønt der også er klostre i Larung Gar, som jo hele tiden er i gang med religiøs aktivitet, og munkene og nonnerne mødes også hver eneste dag til religiøse møder  (?).

 Igen synes to modstridende ønsker at være oppe at toppes blandt de kinesiske myndigheder. De lokale myndigheder ønsker at fremme turismen til Larung Gar, mens de centrale myndigheder ønsker at stramme kontrollen med hvem, som bor der samt hvem, som kommer på besøg. Denne bestræbelse er blevet organiseret ned i de små detaljer, så der nu er afgrænsede bydele i Larung Gar med deres lokale parti kadrer til at kontrollere folk, samt en masse politi og overvågnings kameraer.
 Faktisk lader det til, at man i hvert fald for tiden prøver at holde besøg borte fra området med dette forbud mod ‘religiøse møder.’  Men det er til gengæld muligt, at man slapper af igen, når sæssonen for mønlam er forbi. De lokale myndigheder håber jo på en øget turisme.

Klik her for toppen af siden

 Forvirringen bliver ikke mindre af, at man har opdelt Larung Gar i dels Shedra institutionen, som er undervisnings afdelingen, samt et decideret kloster, som angiveligt skulle adskilles fra shedra’en med en mur.  Praradokset bliver totalt, når man tænker på, at der ikke blot bor tibetanere i Larung Gar. Der er faktisk mange residerende Han-kinesere, som er elever i  Nyingma traditionen  og både bor og studerer der.

 Oven i denne i øvrigt prisværdige multikulturelle virkelighed kommer, at mange penge til finansiering af Larung Gar også kommer fra Han-kinesere, som bor langt væk i selve Kina. Så hvis den kinesiske regering virkelig ønsker at fremme forbrødring blandt Han-kinesere og tibetanere, burde de udvidde Larung Gar og Yarchen Gar. Dette viser blot hvor selvmodsigende kommunisternes politik er. Eller også er det Trafik skilt for 'fletning' - to strømme forenes. Kommunisterne er måske slet ikke interesseret i en forbrødring af Han-kinesere og tibetanerne.dette netværk af folk over hele det kinesiske imperium, som man synes er blevet for stort, og som ikke består af kommunistiske kadrer. Men er fælles om noget helt andet. Netværk kan jo bruges til oprør.
 Under alle omstændigheder er alle disse tiltag et overgreb på religions friheden og brud på menneske rettighederne i Larung Gar, og i strid med den kinesiske grundlov.

 Man synes dog fortsat opsat på at udvikle turismen. I det centrale område er mange huse revet ned for at give plads til store hoteller. På ligpladsen, hvor de afdødes lig gives til fortæring af gribbe, har man bygget, hvad kritiske besøgende har betegnet som ‘Disney’ kulisser.

 Besøgende til Larung Gar har betegnet atmosfæren på stedet som død og borte. Visse af de bortviste munke og nonner har fået store problemer på deres nye opholds steder, fordi de kommer fra Larung Gar. Desværre er udviklingen på vej i en dårlig retning ikke blot her, men i hele Kina. Det er resultatet af en syg tankegang, krydret med løgn og ledsaget af vold og magt. Det er synd for alle, som bor indenfor det kinesiske imperium.

Læs om det her.   
Læs også en rapport fra 'Tibet Watch' her.

Se også videoen:
  'Larung Gar, The World's Largest Tibetan Buddhist Institute'

 

 

Larung Gar set fra luften

 Larung Gar er muligvis det største buddhistiske kloster kompleks i verden. I stedet for at fejre denne rekord, er de kinesiske kommunister bange for, hvad de mange mennesker, som her er koncentreret om alt muligt andet end kommunismen og det ‘nationale’ sammenhold, kan finde på. For at danne sig et overblik er her et sattelit foto af Larung Gar. De mange små huse lyser rødt i sollyset, undtagen husene for neden, som ligger i skygge af en bjergryg.

Larung Gar før nedrivningerne i Januar 2016. Foto: Apollo-mapping.

        Omkring en tredjedel af husene er revet ned, siden billedet blev taget. Alle de tilsyneladende brune huse for neden er væk i dag, mens de øvrige nedrivninger er foretaget i centrum for oven omkring de store bygninger og rundt omkring i bebyggelsen op ad bjergsiderne. De hvide felter er sne og de sorte er skyggesiden af bjergryggen. Foto: Apollo Mapping.

 Læs også om de kinesiske betræbelser på at underordne de tibetanske buddhistiske traditioner  under traditionel kinesisk buddhisme.

 Læs også:  den forrige artikel om den kinesiske politik her.

             Læs også den forrige artikel:  om Larung Gar og Yarchen Gar.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk