regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2020 - 1
-  de gamle nyheder er her stadig  -

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indholds liste

Januar - februar:

   Ny lov om familie ret, børns ret foreslås af Socialdemokratiet  - læs artiklen til højre>

   Dyr er sansende væsner  - nu også i følge loven

   Den kendte Lama nonne Pema Tjødrøn opgiver Sakyong Mipham

   Karmapa kursus hos KIBI i New Delhi marts 2020

   Karmapa om coronavirus epidemien

   Sær skat for svenske buddhisters templer og centre

   KIBI aflyser marts kursus på grund af frygt for coronavirus

   Nyt mærke for god sundheds information

   Global universel sundheds sikring inden 2030

   Losar 24. februar 2020, Mandige Jern Rottes År

 

Marts - april:
   Karmapa’s meddelelse om coronavisrus 10. marts

   Alt om Avalokiteshvara, Karmapa streaming instruktion

   Ingen ved hvor længe corona epidemien vil vare

   Den populære streaming tjeneste Zoom lækkede data til Facebook

   Zoom sagsøges i Californien for ulovlige data læk

   Zoom out  - og brug Jitsi i stedet for


   Bamse jagt og ensomhed

   Prognose for corona virus epidemien

   Corona epidemien fortsætter - nu venter vi på den næste bølge, hvis den altså kommer

 

Maj - juni:
   Karmapa’s hilsen for Vesak 2020 (en kontemplation)

   Protest i Bodhgaya mod karantæne tiltag

   USA værst ramt af corona epidemien

   Status for corona epidemien slut maj 2020: vi var uforberedte

   Dalai Lama kritiserer racisme og får selv kritik

   Lama Tønsang i Monchardon har fået leukemi

   Guru yoga for den 14. Shamarpa

   Lama Tønsangs tilstand i bedring

   Racisme i baghaven og andre fordomme

 

Juli - August:
   Uighur folket underkastes fødselskontrol for at sikre kinesisk magt
   over landet


   Nyt link på nyheds siden: om den danske tænketank Data Ethics

   Eu støtter Dalai Lama’s ret til at bestemme sin egen genfødsel

   Bedeflag i Golok rives ned af politiet, et ufølsomt overgreb på religion


   Overvågnings kapitalismen kan virke mod hensigten

   Tilogaard flager for ofrene fra eksplosionen i Beirut, Libanon

   Lama Surya Das i USA har fået sin egen sex skandale


   Dalai Lama blev væk fra Ayodhya ceremoni

   Forråelse i omsorg for andre på institutioner

   Schopenhauer, Buddhismen og stoisk livssyn

   Danske børn lider stadigvæk i internerings lejre i Syrien

   Corona virus: anden bølge er på vejKlik her for toppen af siden

16. januar 2020.  

Dyr er endeligt blevet til sansende væsner
i følge loven  - et værdigt skridt for dyrs rettigheder

 

Isbjørn på Svalbard med fotografi apperat; foto Roie Galitz.

 

 

 

Den social-demokratiske regering er blevet enig med sine støtte partier og Dansk Folkeparti om, at dyr ikke blot er 'levende væsner,' men så sandelig også er 'sansende væsner.' For nogle mennesker kan disse beskrivelser synes overfladiske og måske overflødige. Men det er på ingen måde tilfældet.
 

  Sansende væsner betyder væsner besjælet med sansninger, følelser, fortolkninger, mentale reaktioner og bevidsthed. Altså alle de fem  skandha'er. Med dette sprogbrug sidestilles dyr med mennesker, hvad angår det faktum, at de har et  sind ligesom os andre. Deres sind er også et 'beholder' sind, skt.:  alaya,  og en sindets virksomhed  (de 5 skandha'er). Det giver ikke dyr menneskerettigheder, for de kan ikke være statsborgere. Men det giver dem deres egen værdighed tilbage som ligeså sansende, ligeså følsomme, ligeså selvbevidste som os andre. De er ikke blot ‘produkter.’
 

 Det er en god begyndelse. Kæledyr har generelt et godt liv, men slagtedyr og vilde dyr lever i almindelighed ikke et værdigt liv i følge deres egne ønsker. Tamdyr er sikkert glade for alt det foder, som de får af de rare mennekser, som fodrer dem. Men de ville næppe være så 4 killinger. Fotograf ukendt.glade, hvis de vidste, at de skal betale med deres liv lidt længere fremme i 'produktionen.'
 De vilde dyr mangler natur at boltre sig i, fordi Danmark er helt dækket med landbrug og kommerciel skovdrift.
 Det kunne jo være, at vi får noget mere natur i forbindelse med tiltag for klima krisen. Det tales der i hvert fald om. Men indenfor landbruget går udviklingen i retning af store kødfabrikker, hvor slagtedyrene aldrig får solen at se eller lugte til frisk græs. Landbrugene med grise og høns er i det store og hele allerede store fabrikker med en industriel produktion. De økologiske landmænd har ellers vist, at man sagtens kan have grise på friland.  Også de økologiske høns lever et bedre liv end burhønsene.

 Det er dog stadig uetisk at slå dyr ihjel. Og det medfører en usund  karma. Men det er heller ikke godt at pløje jorden for at kunne så afgrøder. Ved pløjningen går utallige sansende væsners liv tabt, skønt det er meget små sansende væsner, som det går ud over. Så det er et meget stort etisk kompleks, som 5 kyllinger. Fotograf ukendt.mennesker står overfor i vores behandling af dyr og miljøet generelt.
 Dyrene skal behandles ordentligt. Den bedste løsning, som vi kunne sætte i værk ret hurtigt, ville være at omstille hele Danmark til økologisk landbrug og gartneri. Riv fabrikkerne ned.

 Lovforslaget om en ny dyrevelfærdslov skal anden behandles den 30. januar. Den omtalte sætning i loven lyder sådan her: "Dyr er sansende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe."
 

Læs om det her  (DR)     Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

18. januar, opdateret den 21. januar 2020.  

Pema Tjødrøn opgiver Sakyong Mipham
men forbliver i Shambhala organisationen

 

 Den kendte amerikanske  Dharmalærer Pema Tjødrøn  (Pema Chödrön), en af  Trungpa Rinpotje's hovedelever og en slags arvtager, opgiver sit Pema Chodron; foto Robin Holland.virke i ‘Shambhala' organisationen. Hun  var en af grundlæggerne af det buddhistiske kloster Gampo Abbey i Nova Scotia i Canada, hvor hun bor. Hun vil ikke længere undervise hos Shambhala organisationens centre. Hun er stadig en  Lama, så vi må forvente, at hun vil undervise andre steder.

I et opsigtsvækkende brev til Shambhala's medlemmer skrev hun:
"Da jeg læste det nylige brev fra Sakyong  [Mipham], hvor han meddeler, at han ønsker at genoptage sin lærer gerning og vil gøre det for alle, som måtte bede om det, blev jeg meget nedslået. Jeg oplever denne nyhed som en udtalt adskillelse fra alt, som er sket i det sidste halvandet år. Det føles hensynsløst, ugavnligt og uklogt af Sakyong  [Mipham], når han fremstår, som om intet var sket  [og]  uden at forholde sig til de, som var skadet, og uden at udføre noget 'dybt indre arbejde' hos sig selv."

Sakyong Mipham Rinpotje; Trungpas søn. Fotograf ukendt.[Pema Tjødrøn hentyder til Sakyong Mipham’s meddelelse, da han trådte midlertidigt tilbage som Shambhala’s hovedlærer for halvandet år siden. Han skrev dengang, at han ville ‘udføre dybt indre arbejde’ på baggrund af anklagerne om krænkende adfærd. Han har aldrig undskyldt for sine handlinger, men blot beklaget ‘opfattelsen’ af hans handlinger. Han fremstår derfor som om, at han måtte mene, at hans seksuelle krænkelser og magtmisbrug er tilladeligt for sådan en som ham. Det er et moment i hans bizarre skandale. Den er ikke udtryk for ‘crazy wisdom’ - den er blot ‘crazy.’]

                     Billedet viser Sakyong Mipham

 I en kommentar til Pema Tjødrøns brev skrev et medlem af Shambhala Ben Biggs, at:
"Lad mig starte med at sige, at jeg helt igennem respekterer Pema Tjødrøns svar  [på Sakyong Miphams meddelelse] og værdsætter henvendelsen. Jeg føler imidlertid ikke, at det rette svar måtte være at træde tilbage og ophøre  [Dharmalærer virksomheden]. Jeg ville have værdsat, hvis hun var trådt frem og henvendt sig direkte til Sakyong  [Mipham] i hendes egenskab af Dharmalærer.  [Hendes]  ophør vil ikke løse noget, andet end bidrage til organisationens sammenbrud."
 

 Men Pema Tjødrøns ophør som Dharmalærer i Shambhala er lidt mere indviklet. Hun fortsætter som medlem af organisationen, hvorved hun sikkert ønsker at bekræfte sin solidaritet med Shambhala's medlemmer, skønt hun er dybt frustreret over Sakyong Mipham og hans mangel på ansvar og selverkendelse. Så nedturen fortsætter for Shambhala. Organisationen kører stadig med underskud, og medlemmerne flygter væk.
 

 Sakyong Mipham er åbenbart stædig og vil ikke indrømme upassende Advarsels skilt rundkørsel.og uetisk opførsel, selvom sådan påklagelig opførsel forekommer at være blevet fastslået med mange vidner. Det tyder på en alvorlig brist på Sakyong Mipham’s karakter og et vist fravær af et ordentligt og retvisende moralsk kompas. Sakyong Mipham forekommer fornærmet, hvilket næppe er den rette reaktion på skandalen, som han selv har forvoldt. Sakyong Mipham har i det sidste halvandet år opholdt sig i Indien.

 Klosteret Gampo Abbey er en såkaldt 'lineage institution' af Shambhala og en såkaldt 'corporate division' af Shambhala Canada Society. Så alle bygninger, hele ejendommen med jord og løsøre tilhører officielt Sakyong Mipham som en konkret del af hans fiktive 'kongerige.' Hvis Pema Tjødrøn ikke længere vil undervise i klosteret, rejser spørgsmålet sig, om hun kan blive boende.  Så der sker sikkert mere i denne historie. Pema Tjødrøn er kendt af flere mennesker her i Europa, end Sakyong Mipham er.
 

Læs brevet her.
Læs om det hos Triccyle   -  og hos:  Lions Roar Magazine.
Læs også om Shambhala skandalen på Chapman University.

Læs den lange artikel samling om Shambhala organisationen.
 

Klik her for toppen af siden

9. februar 2020.  

Svenske buddhister i skattesag

Sveriges buddhistiska gemenskap. Logo.

 

 

 

I de senere år har de svenske skatte myndigheder været efter en række buddhistiske templer og centre med en ny slags særlige krav på skat.
 Disse påligninger af skat svarer ikke til de virkelige forhold, siger den svenske buddhistiske union. Organisationen skriver også, at disse krav er forskels behandling fra for eksempel kristne klostre i landet.
 

 Den buddhistiske Union udtaler, at situationen udgør en trussel mod hele det buddhistiske samfund i Sverige.
 Da de svenske buddhister ikke blev imødekommet af skattevæsnet i Sverige, har man anlagt sag mod staten. Den konkrete anledning er det Thai buddhistiske tempel Wat Pah Sokajai i Östersund, som var blevet pålagt denne særskat.
 

 Den svenske buddhistiske union samler i den anledning penge ind fra alle interesserede, for at kunne betale sagsomkostningerne.
Der har ikke foregået noget tilsvarende i Danmark.
 

Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

21. februar 2020.  

Global universel sundheds sikring inden 2030

 

Kvinde som udstråler sundhed; maleri i Jugend stil af Alfonse Mucha.

Kvinde som udstråler sundhed; maleri i Jugend stil af Alfonse Mucha
 

 Der er opstået en global bevægelse for kollektiv sundheds sikring over hele Jorden blandt alle mennesker. I den anledning har WHO’s  (World Health Organisation, en FN organisation) Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus skrevet i en meddelelse kaldet ’ Global Governance Project publication:’
 ”Nøglen til at fremskaffe universel sundheds sikring  [for alle mennesker] er en politisk forpligtelse på højeste niveau, med støtte fra parlamenterne til at overføre denne forpligtelse til lov.  [Denne politik]  må understøttes af alle regerings tiltag, som henvender sig til de kommercielle, økonomiske, miljø mæssige og de sociale forudsætninger for sundhed.”
 

Advarselsskilt udråbstegn med undertavle ulighedPointen for denne bevægelse er naturligvis, at alle ønsker og har interesse i en global universel sundheds sikring for alle mennesker overalt i hele verden. Både hospitals ophold, lægebesøg, medicinering, operationer, rekonvalesens og genoptræning koster kassen, hvis der ikke er skatte finansieret sundheds sikring, en sygekasse eller lignende til at betale regningen. Vi har en mere eller mindre rimelig ordning i Danmark og de fleste Europæiske lande, men næsten alle andre steder – bortset fra Cuba – ser det meget sløjt ud.

 Mange mennesker får simpelthen ikke behandling for deres sygdomme, fordi de ikke har råd til behandlingen. Ligesom der stadig er mange mennesker, som kun har meget vanskelig adgang til ordentlig sundheds pleje, fordi hospitaler og læger befinder sig langt væk fra sådanne udsatte. Mange lande savner tilstrækkeligt med sundheds fagligt ekspertise og faciliteter.
 

 Et væsentligt problem for de fleste af sådanne problematiske lande er, at de ikke har mulighed for at opkræve indkomst skat eller moms. Det er der i reglen mange grunde til, men det betyder jo ikke, at det ikke kan lade sig gøre på længere sigt. Det er bare et kæmpe proplem på linje med klima udfordringen.
 Den nye bevægelse foreslår, at man bør gå til problemerne som en investering – og ikke som en udgift. Samt at man bør angribe problemet på flere måder, alt efter hvad der kan lade sig gøre lokalt.FN logo.

Denne bevægelse er et meget modigt initiativ, som fortjener vores opmærksomhed og støtte.
 

Læs om det her (The Guardian).
Læs også FN hjemmesiden.
Læs rappoten fra FN:   Health: A Political Choice: Delivering Universal Health Coverage 2030 (PDF fil).
 

Klik her for toppen af siden

10. marts 2020.  

Fat mod
mens epidemien spreder sig

 

17 Karmapa Thaye Dordje, 2020 Kalimpong. Fotograf ukendt.
                 Karmapa Thaye Dordje har sendt os en meddelelse

 

Kære respektable Lama’er, Tulku’er, Sangha medlemmer og lægfolk fra Karma Kadjy arvefølgen.
 Coronavirus  (covid-19)  fortsætter med at spredes over hele verden. Vi bør derfor alle uden nervøsitet eller panik, anvende de nødvendige forholdsregler og forebyggende tiltag. Når det er sagt, er kerne sygdommen, så vidt jeg forstår, både et sind fyldt med frygt for sygdom samt en tendens til forkert at forestille sig, at man aldrig [selv]  vil blive syg eller dø.
 

 For at undgå sådan frygt og misforståelse, er det vigtigt at  kontemplere konstant på de ’fire store segl.’ Jeg ønsker at tilskynde jer alle sammen til at følge dette råd. For min egen del, beder jeg hele tiden til de  Tre Ædelsten  og  Dharma beskytterne og sender mine bedste  ønsker for alle sansende væsners gode helbred.”
 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje.
 

 De fire store segl kendes som ‘Fire adelsmærker på rigtig anskuelse:’
   1)                    al sammensat tilværelse er  forgængelig ,
   2)               al  forvrænget  opfattelse er lidelse,
   3)           alting er  sunya, tomt (for  stoflighed) og
             savner  egen-natur, skt.:  svabhava.
   4)  Nirvana er den sande fred.
 Disse fire forsegler  Buddhadharma; altså de fire adelsmærker på rigtig anskuelse (det første punkt i  den 8 foldige vej)  kendetegner  Buddha’s Lære .

 

Klik her for toppen af siden

23. marts, opdateret 26. marts  2020. 
 

Ingen ved hvor længe corona virus epidemien vil vare
Isolation og alenehed kan blive svært  - og nyt

Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.
Billedet viser en glas skulptur af corona virus.
Luke Jerram er kunstneren.

 

 Terapeuter frygter, at hjemme isolation kan medføre  angst og depression. Det vil dog næppe være tilfældet for hele familier, som har hinanden at underholde sig med. Men kunne være noget af en udfordring for enlige, som ikke er vant til mosten og pludseligt ufrivilligt er isolerede.
 

 Læs i øvrigt  Wired Magazine’s artikel om emnet, når du arbejder hjemmefra. For mennesker i pleje er der særlige problemer, som ikke håndteres ordentligt i øjeblikket, skriver  Kristeligt Dagblad.
 

 Angst og depression plejer ikke at plage  yogi'erne i deres retreat fra samfundet, selvom sådanne retreats ofte varer hele og flere år ad gangen. Men de benytter sig af deres vante fordybelse i  meditation, sanskrit: samadhi, som nærmest er det modsatte af angst og depression.  Imidlertid kan en begynder i kunsten at meditere ikke forvente en sådan hjælp i deres ikke valgte ensomhed og isolation. Men har du lært kunsten, kan du jo prøve at meditere lidt længere tid, end du plejer. Måske lykkes du nu med samadhi. Måske får du fred.
 

 Flere Dharma centre holder lukket i disse dage, men tilbyder online fælles meditation. Her på Tilogaard står telefonerne åbne, hvis nogen måtte ønske at tale med mig.
 Hold i øvrigt kontakt med familie og venner, så går det nok alligevel. Og husk det nu: de syge og døde af denne sygdom har på ingen måde fortjent det.  Karma betyder noget andet.
 

 

Støt dit Dharma center

 Alting lige nu tyder på, at epidemien har toppet i Danmark, når vi kommer til maj måned. Herefter skulle burde det gå fremad. Men der vil stadig være smitte i omløb og udsatte, som endnu ikke er blevet syge. Derfor holder Tilogaard lukket også i maj.  Det er dog stadigvæk ukendt, hvordan netop denne sygdom vil udvikle sig.
 

 Men hvad planlægning angår, er anbefalingen herfra derfor, at du sandsynligvis med sindsro kan deltage i kursus fra og med juni.
For eksempel programmet i 'Drivhuset'  til juli.
   Situationen i udlandet er derimod meget mere usikker, indtil der foreligger flere data.
 

 Husk at støtte dit foretrukne Dharma center i denne tid, hvor deres økonomi bliver svær at få i balance. Ligesom mange andre nu er i vanskeligheder. Hjælp også dem, hvis du kan og vil.

Læs også Karmapa’s meddelelse.

Klik her for toppen af siden

2. april 2020.  

Zoom out  - og brug Jitsi i stedet for

Jitsi logo; fra deres netsted.

 

Det australske 'Jitsi Meet' er en open source software, som er krypteret, annonym og privat. Det kan dårligt være enklere, hvis man skal streame Dharma instruktioner, fælles meditation eller arbejde hjemmefra. Overvågnings kapitalismens blæksprutte er ikke med i baggrunden med denne type software.  Og det er gratis.   (Firmaets logo, som ses til venstre, er åbenbart Australiens svar på den lille havfrue udsat for toilet papir.)
Glem Zoom, som jeg allerede har skrevet  to artikler om.
 

 Organisationen Data Ethics anbefaler ikke Zoom Video konference software.  I stedet anbefaler de en hel række andre muligheder, herunder Jitsi.   Whereby.com er en norsk krypteret software, som man normalt betaler for. Hvis din video konference kun har fire deltagere, er tjenesten gratis. Du kan bruge denne tjeneste i stedet for skype til video opkald ligesom en telefon med billede.  Du behøver ikke engang at installere en app - du kan kalde op direkte i din browsers vindue.

Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

2. april, opdateret den 7. april 2020.  

Bamse jagt og ensomhed

Rød panda; foto Rebecca Naden.

 

Det er blevet populært blandt voksne og børn, som holder sig hjemme, at gå
tur i nabolaget og opdage bamser. Her er Tilogaards bidrag med en rød panda.
Foto: Rebecca Naden for Reuters.

    Sallie Tisdale er en læg Dharmalærer hos Dharma Rain Zen Center,
    som ligge i Portland, Oregon. Hun skriver i Tricycle Magazine online:
    fødsel er den virkelige årsag til død.  Og så skriver hun om det at være
    alene.  Og om at ensomhed betyder, at man har brug for andre, men ikke
    at man ikke kan være alene. Artiklen er skrevet med følelse og indsigt.

Du kan læse den her.
 

Klik her for toppen af siden

2. april, opdateret den 10. april 2020.  

Sundheds styrelsens prognose for
corona virus epidemien

 

  Mandag Morgen har offentliggjort denne graf fra Sundheds styrelsen
  den anden april. Prognosen er naturligvis usikker.
  Man forventer udfra erfaringerne i Italien, at patienter i respirator vil
  stige frem til midten af april. Herefter forventes et fald, som grafen viser.
  Sundheds styrelsen understreger, at der er tale om en prognose, så
  tallene kan svinge både op og ned og afvige fra de forventede datoer.
  Selvom epidemien måtte ebbe ud i juni, kan der komme en ny spredning.
  Man ved naturligvis ikke hvornår, men der tales om til efteråret.
 

12 ugers epidemi i vente sundhedsstyrelsen; april 2020.

 Som det fremgår af prognosen, synes det ønsketænkning at lukke op for restriktionerne for bevægelse og samvær i samfundet efter påsken. Det er først forsvarligt, når vi er kommet godt igang med maj måned. Men alt med denne epidemi er jo uklart og ukendt. Det må derfor betegnes som et eksperiment, når de mindste børn igen skal i skole og daginstitution efter påsken. For man ved ganske enkelt ikke, om det vil forårsage en ny spredning af virus.

Den seneste statistik  (DR).
 

 På de sociale medier spredes megen misinformation og vildledning under
 epidemien.  Læs om de verserende vildledninger her  (hos Mandag Morgen).
 
Hold dig orienteret hos sundheds styrelsen,  som du kan besøge her.

 

------------------------------------------------------------  10. april  ----


 Den 10. april rapporterede Reuters, at der var tilfælde i Sydkorea, hvor folk igen blev smittede eller måske havde tilbagefald, efter de tidligere var blevet konstateret inficerede med corona virus, men de havde overstået sygdommen og blevet erklæret raske. Der er delte meninger om dette fænomen, som muligvis er en fejl fortolkning af data. Men det giver anledning til bekymring, fordi det kan betyde, at virus i disse 'raske' mennesker har muteret og geninficeret disse mennesker. Det er dog få tilfælde af denne slags i Sydkorea, mens det generelle billede er, at epidemien synes under svækkelse i hele landet. I Sydkorea begyndte epidemien i byen Daegu, som nu rapporterer, at de ikke har nye smittede i byen.

Læs om det her (Reuters).    Læs også den forrige artikel.
 

Læs også artiklen fra The Atlantic:  The Four Rules of Pandemic Economics
(Without a healthy population, there can be no healthy economy.)
 

Klik her for toppen af siden

Playing  
  for      
 change: klik på billedet og lyt og se.

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

3. januar; opdateret den 16. januar 2020.  

Barnets tarv
indenfor Grundloven, familieret og menneskeret

Mette Frederiksen holder sin nytårstale

 

 

 

Mette Frederiksens  (se billedet)  nytårs tale drejede sig meget om børns rettigheder. Hun gentog, at det tyder på en vis tøven hos myndighederne, når børn typisk fjernes fra forældrene i 16 års alderen. Hun mener, at det ofte burde være sket mange år før. Så Mette Frederiksen foreslår, at vi bør fjerne langt flere børn både tidligere og mere permanent fra forældre, som ikke er deres opgave voksen som formyndere for deres børn.
 Om Mette Frederiksen har ret eller ej i sin analyse, må man jo næsten være sagsbehandler eller berørt forælder for at vide noget om. Men der er flere problemer i emnet, ikke blot eksistentielt men også etisk, retsligt og praktisk.
 

 I dag er det typisk den lokale kommune, som er ansvarlig for at gribe ind, når et barn mistrives eller lider under sine forældres mangel på omsorg. Det er også kommunen, som kan træffe afgørelse om et barns anbringelse i pleje eller adoption. Med andre ord er kommunen både udøvende og dømmende magt, uanset at kommunens beslutninger kan ankes.
 Det peger direkte på manglerne ved Grundloven, hvor vi i Danmark ikke ligesom mange andre lande formår at skelne mellem magtens tre grene.
 Der bør være klare grænser mellem den udøvende magt og den dømmende. Når borgernes retsstilling i samfundet ændres, som for eksempel ved fjernelse af familiens børn, er vi på den dømmende magts område. At flytte de pemanente kendelser fra den udøvende magt til den dømmende er ikke blot logisk, men vil bestemt også gøre kommunens sags behandling enklere og nemmere. Så lad børnene få deres egen domstol. Vi må ensidigt tage børnenes parti. Kommunenerne skal blot være sagsbehandlere.
 

 Vil Mette Frederiksen virkelig gøre noget, skal loven laves om, så Pas på: det er børn!enhver kommunal beslutning om fjernelse af børn fra deres forældre,  straks indenfor 48 timer skal udsættes for en domstols prøvelse.  Kommunen må som den udøvende magt naturligvis kunne tvangsfjerne børn øjeblikkeligt, hvis og når situationen kræver det. Men ligesom ved varetægts fængsling bør afgørelsen indenfor 48 timer prøves ved en domstol. Selvom emnet er kompliceret, bør sagsbehandlingen være enkel og etisk uangribelig.

 En sådan ordning vil gå imod den generelle udvikling indenfor retsplejen i Danmark, hvor flere og flere afgørelser lægges i særlige nævn. Vel at mærke klagenævn med lange behandlings tider. I stedet bør vi udvikle domstolene og eventuelt oprette særlige domstole på særlige områder.
 Man kunne også give domstolene ret til at tage sager op på eget initiativ. Og man kunne finde nye måder at finansiere domstolene på, så almindelige mennesker også får en chance for at benytte sig af det danske rets system. Fattige forældre og forsømte børn bør i hvert fald ikke betale noget for at føre deres sag ved domstolene.
 

Folketingets segl.Folketinget kan lave sådanne reformer uden at ændre Grundloven. Men den skal snart ændres. Den har stadig for meget af den gamle enevælde i sig, og det nytter ikke blot at lave finurlige ’fortolkninger.’ En mere gennemført tredeling af magten udtrykt i Grundloven er tiltrængt.

 

Det er svært at dømme

 En væsentlig grund til at sagsbehandlere i kommunerne meget nødigt griber til tvangs fjernelse eller bortadoption af forsømte børn og hellere giver forældre mange chancer, er meget enkel. De skal både være børnenes, forældrenes og samfundets advokater. Når de har udført den opgave, skal de derpå være alles dommer i sagerne.
 Kort sagt: det er OK, at sagbehandlingen foregår i kommunen, men lad en domstol træffe afgørelsen. Det er en slags naturlig tredje part, som er uddannet til opgaven.
 

 Norge har lige tabt 5 ud af syv sager ved menneskeret domstolen om tvangs fjernelse af mindreårige. Flere sager venter på afklaring  (DR Orientering, den 3. januar). Norge har tabt nogle af disse sager, fordi de norske myndigheder har tilsidesat familiens ret til et familieliv. Kun ganske særlige svigt hos forældrene overfor deres egne børn kan give en myndighed ret - og pligt - til at tvangsfjerne børn fra deres familie.
 

nytår 2020Når regeringen er så optaget af børns rettigheder, kan de som det aller første  hente de danske børn hjem, som uforskyldt befinder sig i Syrien, hvor deres forældre har været på ’jihadi turisme’ eller deltaget i borgerkrigen, og hvor børnene må antages at mistrives. Disse børn kunne være de første til at nyde godt af tvangs fjernelse fra deres forældre. Med mindre naturligvis deres overlevede forælder er kommet på bedre tanker om middelalderlige Kalifater, terror som våbensystem, fascisme, menneske rettigheder og så videre. Krig har det med at desillusionere folk.
 Vi må ensidigt tage børnenes parti. Det kan ikke gå hurtigt nok.

 

Ikke kun jura - kvalificeret social indsats er afgørende

 Nikolaj Nissen, som er souschef hos Center for Unge og Familier, har skrevet en kronik til Altinget den 14. januar 2020. Han afslutter artiklen med denne konklusion:
Påfugl; juvel besat broche. Påfuglen symboliserer forvandlingen af giftige forhold til sunde og smukke. “Som det er nu, bliver mange af de mest udsatte børn og familier udsat for den mindst strømlinede og mindst vidensbaserede metode overhovedet.
Der findes børn, hvor anbringelse er det eneste rigtige, men flere og tidligere anbringelser må aldrig blive et mål.”

 “Slet ikke, når der findes bedre – og billigere – metoder, som alle er forankret i veldefineret teori og aktuelt bedste viden, som vi ved kan gøre en langsigtet forskel for børnene, de unge og deres familier på meget kort tid.”

Læs kronikken her.
 

 

Lidt af et svar på kritikken

 Social- og indenrigsminister Astrid Krag sagde så til Berlingske Tidende den 15. januar 2020:
Bedeflag ved Le Bost; foto Gunhild Jug."Vi skal sætte barnet først ved at slå fast, at man altid skal vælge det bedste for barnet og ikke som i dag det mindst indgribende over for forældrene. Hvis barnets udvikling  og sundhed er i fare, har fællesskabet et ansvar for at gribe ind. Forældres ret til deres barn er ikke ubetinget. Vi skal slå fast, at anbringelse ikke længere skal ses som en sidste udvej, men at målet er at forebygge omsorgssvigt hos barnet.”
                                                      (Læs hele interviewet fra Berlingske her.)

 Magasinet ‘Altinget’ har spurgt tre forskere på området, hvad regeringen bør fokusere på,  hvis den vil gøre livet bedre for de anbragte børn.
 

 Der er hermed lagt op til en knap så kantet ‘barnets lov’ fra regeringens side. Men ingen taler om at inddrage domstolene. Eller om at hente de danske børn hjem fra Syrien. Det er ellers oplagt...
 

Klik her for toppen af siden

  KURSUS er aflyst 
På grund af frygt for epedimi  -  Læs om det her

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 24. januar 2020.  

Karmapa kursus i New Delhi, Indien
Den 17. Karmapa Thaye Dordje i Indonesien november 2019; foto Thule Jug.15. - 22. marts 2020

 

 

 

 

      -AFLYST-

Karmapa Thaye Dordje vil give indvielser og fortsætte sine instruktioner på  Shantideva's bog 'Hvordan en Bodhisatva's lever sit liv' (Bodhisatvacharyavatara). Bogen er en slags grundtekst om  Mahayana  og  Bodhicitta.
        -AFLYST-

Khenpo Tjødrag vil fortsætte sin præsentation af  Karmapa'ernes historie og Kadjy arvefølgen generelt.

      -AFLYST-

 Trinle Tulku vil forklare ‘ngøndro' - den forberedende praksis til   Mahamudra. I år handler det om  Mandala ofring.

       -AFLYST-

 Selvom du ikke deltager i selve kursus på  KIBI, hvor det skal foregå til marts, så kan du  streame undervisningen på et link til din egen computer eller TV.

Læs om det her   -   Link til streaming her

Link til KIBI

Klik her for toppen af siden

30. januar 2020.  

Karmapa om coronavirus epidemien

Avalokitesvara, tibetansk: Tjenresig; statue fra Vesttibet, 16 hundrede tallet. Fotograf ukendt.

 

 

 

Corona virus epidemien i Kina har fået  Karmapa til at skrive et åbent brev. Heri anbefaler han, at folk udfører  Avalokiteshvara  Pudja. Især  Nyungme  sadhana, som handler om den 1000 armede Avalokitesvara og udføres over en tre dages periode, er særlig velegnet.
 

 Karmapa Thaye Dordje anbefaler også, at folk praktiserer hjemme og undgår store forsamlinger. At dette sidste skulle være nødvendigt i Danmark, er ikke særligt sandsynligt på nuværende tidspunkt, hvor der ikke befinder sig smittede mennesker i landet. Så Karmapa tænker nok mest på de Østasiatiske lande og selve Kina.
 

Læs meddelelsen her.
 

Klik her for toppen af siden

12. februar, opdateret den 17. februar 2020. 

Kursus hos KIBI er aflyst
af frygt for epidemi blandt deltagerne

Karmapa International Buddhist Institute i New Delhi, Indien. Ukendt fotograf.

Karmapa Thaye Dordje har netop aflyst sit planlagte kursus på KIBI instituttet i New Delhi, Indien, som var planlagt til at  forløbe i marts måned. Aflysningen skyldes frygt for, at det kinesiske coronavirus  (covid-19)  måtte sprede sig blandt deltagerne. Det var KIBI's administratorer, som traf denne beslutning.
 Samtidigt lukker de instituttet for besøg indtil videre, ligesom de aflyser alle bookinger på instituttets værelser. KIBI er lukket.

Læs om det her.
 

 Der er ikke særlige tegn på corona virus epidemi i New Delhi eller Indien i øjeblikket. 406 indere, som var taget hjem til Indien fra Wuhan, blev anbragt i karantæne i Delhi i begyndelsen af februar. De er nu  erklæret fri for virus og sendes hjem.  Det formodes, at der stadig er omkring 100 indere i Hubei provinsen, som forventes at blive hentet hjem snart. Tilsvarende er 312 fra Bangladesh kommet hjem og erklæret raske i Dhaka. Et par indere på et krydstogtskib i Japan er i karantæne med sygdommen.
 175 nepalesere blev evakueret fra Wuhan og sat i karantæne i Bhaktapur i Kathmandu dalen søndag. De fleste er studenter. 10 nepalesere er stadig i Wuhan af flere årsager. I øvrigt er der ikke rapporteret tilfælde i Nepal.
 

 Men i Kina har en ny metode til dianosticering øget antallet af smittede til over 60.000 mennesker. I onsdags døde der over 240 af sygdommen i Kina,  i følge Reuters.
 Man har holdt forlænget ferie overalt i Kina i forbindelse med den traditionelle nytårs fejring, men ferien er nu forbi, og folk returnerer til arbejde og så videre. Måske vil det føre til flere smittede.
 

 Så det er ikke overstået endnu. Der er stadig fare for en egentlig pandemi over hele kloden, fordi blot en enkelt person kan smitte mange andre, uden selv at udvise symptomer på sygdommen. På den anden side er det kinesiske corona virus knap så dødeligt som SARS, der hærgede  i Kina for nogle år siden. Det kinesiske corona virus ligner faktisk almindelig forkølelse, bortset fra at disse typer corona virus er ukendte for immun systemerne hos mennesker.  Foreløbige tal tyder på, at to procent smittede vil dø af sygdommen. Især mennesker med nedsat immun forsvar er i farezonen.
 Så kunne man tro, at sygdommen ikke er så farlig. Men sagen er, at alle tal og antallet af dødsfald er behæftet med stor usikkerhed. Sygdommen er stadig  uudforsket og der er endnu ikke en vaccine.

Karmapa om Corona virus epidemien.
 

 The Spectator i USA skriver, at der tilsyneladende er mange flere syge og døde i Kina. Argumentet er, at man ikke kan stole på et diktatur som sandheds vidne.

Læs om det her.

 

Lhasa by i Tibet lukker også ned

 Losar fejres af de fleste tibetanere i denne tid.  (I følge Karma Kadjy traditionen ligger Losar i år på den 23. februar.)Potala i Lhasa by, udsnit. Ukendt fotograf.
Frygten for den kinesiske corona virus har fået myndighederne i Lhasa, Tibet til at aflyse alle offentlige begivenheder i forbindelse med Losar.
Det eneste kendte tibetanske offer for sygdommen er dog netop blevet erklæret rask og sund.

Læs om det her.
 

 Det samlede antal af smittede stiger dog i hele det tibetanske kultur område. Men de fleste tilsfælde er naturligvis i Sichuan og Xinjiang provinserne blandt han-kinesere og uighurer. Der er bekymring for de godt en million uighurer, som sidder i koncentrations lejre i Uighurland  (Xinjiang provinsen). Disse store lejre kunne blive sande sprednings centre for den nye sygdom.
 Sådanne lejre findes også i Tibet og selve Kina, men de præcise detaljer om disse lejre kendes ikke.

Læs om det her.
 

Klik her for toppen af siden

16. februar 2020.  

Den mandige jern rottes år 2020

Mandige Jern Rottes År

 

Det er Losar den 23. februar i år. Det nye ‘mandige jern rottes år’ begynder den 24.  Må dette år bringe forståelse og respekt for ægte medmenneskelige værdier og de to slags  gavn.

Klik her for toppen af siden

17. februar 2020. 

Nyt mærke for  medier
om information og nyheder omkring sundhed og sygdom

Kodeks for god sundhedsformidling, logo

 

Online magasinet Mandag Morgen og Trygfonden har slået sig sammen om at hæve standard for sundheds rapporter. Samarbejdet kalder de for ‘Kodeks for god sundheds formidling.’
 Meningen er, at diverse medier kan tilslutte sig dette kodeks, hvorved de får ret til at bruge initiativets logo. Når folk så orienterer sig hos medierne, kan forhåbentlig rapporteringen blive bedre dækkende, informerende og formidlet efter sunde journalistiske principper. Det kan folk så forvente, når medier bruger logo’et. Så får vi se, om det vinder udbredelse. Det minder jo om logo for  dyrevelfærd fra Dyreværnsforeningen.
 

 Mandag Morgen skriver: “for at komme utrygheden, forvirringen og frygten til livs, har Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra TrygFonden lanceret et Kodeks for god sundhedsformidling. Kodekset har til formål at højne kvaliteten af sundhedsformidlingen i samfundet. Det gælder både den som medierne leverer og den, der kommer fra fagpersoner på sundhedsområdet. Kodekset er blevet til i samarbejde med en stribe centrale aktører, herunder medierne, de sundheds professionelle samt bloggere og influencere.”  (Kodekset som PDF fil.)
 

Klik her for toppen af siden

4. marts, opdateret 14. marts 2020.  

Alt om Avalokiteshvara
Karmapa streaming instruktion den 22. marts

 

 BEMÆRK NY DATO Avalokiteshvara, tangkha fra Tilogaard. Foto Lama'en.

 

Søndag den 22. Marts, klokken 15 i New Delhi, altså indisk tid. New Delhi er fem timer foran os i Danmark. Det vil sige, at streaming finder sted formiddag klokken 10, dansk tid.

Den kinesiske corona virus trussel fik  KIBI i New Delhi, Indien til at  aflyse Karmapa's kursus her i marts på instituttet. I stedet tilbyder  Karmapa Thaye Dordje nu, at udsende instruktionerne via streaming den 22. marts. Instruktionerne drejer sig om  Avalokiteshvara meditation.

Link til streaming event


Klik her for toppen af siden

28. marts, opdateret 29. marts 2020.  

Zoom og privatliv

 

Zoom med indbygget Facebook; fotomontage af Lamaen.

 

Mange mennesker, som nu arbejder hjemmefra, bruger video konference software af mærket  Zoom (Video), som under corona virus epidemien er blevet meget populært. Programmet bruges også af flere Dharma centre til at video streame både undervisning og fælles praksis.
 

 Men der er en hage ved Zoom. I hvert fald hvis du benytter dig af app'en til Apple dingenoter. Facebook er med på en lytter. Facebook overvåger og kan udspionere video konferencen, også selvom du ikke har en Facebook konto, men logger dig på uden.

 Det gør måske ikke så meget hvad angår fælles meditation, men det er måske knap så heldigt, når Facebook lytter og observerer, hvordan du arbejder hjemmefra. Og hvad dit firma laver. Der er tydeligvis nogen hos Zoom, som ikke har tænkt sig godt om. Samtidigt viser det, at privat og uønsket overvågning er blevet så alt gennemtrængende, at det bare smutter med i udvikling af apps, uden at nogen bemærker det eller gør vrøvl. Undtagen de opmærksomme folk hos magasinet ‘Motherboard.’LINE - Free Calls Messages. Logo fra Line's netsted.

Der findes skam ellers software, som gør en dyd ud af privatlivets fred og lader firmaer arbejde uden overvågning fra et reklame bureau, selvom det sker online.  For eksempel 'Line' fra Japan.
 

 For Dharma centrene er det vigtigt ud fra etiske principper, at de ikke drager folk ufrivilligt ind i overvågnings kapitalismens blæksprutte favn. Private firmaer burde også foretage den slags etiske overvejelser. Overvågnings kapitalismen burde i det hele taget være eksplicit forbudt. Facebook og de andre overvågere og data høstere bør tjene deres penge på anden vis. Folk har ret til privatliv.

Læs om Zoom historien her  (Computerworld).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------          29. marts 2020.
 

Sidste nyt:  Zoom retter programmet

 Problemet med Zoom og Facebook er blevet løst med en opdatering af Zoom software programmet, udtaler Zoom. De beklager meget.

Læs om det her  (Motherboard).
 

Læs også artiklen om internet og privatliv her.
 

Klik her for toppen af siden

31. marts 2020.  

Zoom ind igen  - nu bliver de sagsøgt

 

Zoom logo med overvågnings kapitalismens øjne ligesom 'øjet' fra supercomputeren fra filmen 2001, kaldet 'hall.' Fotomontage af Lama'en.

 

 

Video konference software firmaet Zoom er blevet sagsøgt i Californien. Zoom er blevet vældigt populært til streaming af Dharma kursus, fælles meditation og til hjemme arbejdspladsen under corona virus epidemien. Californien på USA's vestkyst har næsten lige så skrappe data beskyttelses lovgivning som EU. Så hvis Zoom indsamler private data eller lader tredje parter som for eksempel Facebook gøre det, er det ulovligt i Californien  (og i EUuden brugernes udtrykkelige samtykke.
 

 Tilsyneladende var den åbne kanal for Facebook til at indsamle private data en software fejl på Zoom's iphone app. Denne fejl har Zoom oplyst er nu rettet, så Facebook holdes udenfor din video konference, når du benytter det i øvrigt for private gratis program. Alligevel lægges der nu sag an.
 Advokaten Robert Cullen, som repræsenterer sagsøgeren, mener at andre firmaer kan lytte med i Zoom konferencer. Hvad han baserer denne anklage på, fremgår ikke af artiklen fra Bloomberg. Men vi får vel mere at vide hen ad vejen, og om anklagen overhovedet kan holde vand i byretten.
 

 Ved mit eget tjek fandt jeg den 31. marts følgende net adresser, som optræder på Zoom's netsted, som ikke er Zoom’s egne. Man kan ikke se, hvad alle de følgende firmaer laver på Zoom's netsted. Men nogle af dem har måske begrænset adgang eller en passende privatlivs politik, som for eksempel 'Cloudflare,' der beskytter netsteder mod ddos angreb. (Cloudflare er ikke på listen.) Måske har Google også en legitim tilstedeværelse som søgemaskine, skønt helt ærligt  - do no evil -  forekommer det ret tvivlsomt. Google er den største af alle overvågnings kapitalismens reklame bureauer. Nå, her er listen:
 company-target.com - api.company-target.com - d24cgw3uvb9a9h.cloudfront.net - fonts.googleapis.com - google-analytics.com - google.com - googletagmanager.com - gstatic.com - trustarc.com - truste-svc.net - zdassets.com - zendesk.com - zopim.com.
 Klik her for en forklaring om disse netsteder og hvad de laver.
 

 Desværre er det helt normalt hos alle mulige netsteder med så mange og forskellige deltagere, medlyttere og overvågere. Når de ikke tjener noget fornuftigt formål for brugerne, burde de ikke få adgang til folks video konferencer. Desværre er det heller ikke almindeligt at oplyse forbrugerne om, hvem som deltager eller overvåger og hvorfor. I reglen skal du grave lidt for at finde ud af det. Og besøge hver enkelt firmas netsted for at finde ud af deres privatlivs politik.  Alene på den baggrund er sikkerheden ikke i orden. Det er der jo ingen, som gider gøre i hverdagen.
 

 Men hvis du driver et Dharma center, foretager fjern undervisning for folkeskolen eller lader dine medarbejdere arbejde der hjemme, er du ansvarlig for denne usikkerhed.
 

 Imidlertid er det staten eller Folketinget, som burde tage vare på, at disse ting kan foregå på en ordentlig måde, som underkaster sig Grundlovens bestemmelser og hensigter om privatlivets fred  (§72)   - også fred for, altså frihed fra -  Google og Facebook. Og overvågnings kapitalismen i det hele taget.
 

 Måske er disse firmaers deltagelse legitim, men hvis de ikke er sikkerheds programmer, burde det ganske enkelt være forbudt at overvåge på denne måde. Men der er også tale om, at et netsted som Zoom uddelegerer visse af netstedets funktioner til andre aktører. Til syvende og sidst betyder det, at Zoom’s privatlivs politik ikke er det eneste gældende, samtidigt med, at du ikke har direkte adgang til de andres privatlivs politik. Hvortil kommer, at ingen brugere af tjenesten jo gider gennemgå det hele. Og at du aldrig kan vide, hvornår nogle af disse aktører ændrer på deres politik eller går konkurs, hvorved deres databaser kan ende hvor som helst uden nogen garantier for forbrugerne og deres data.
 

Læs historien her (Bloomberg).

 

 

Line

 I den  forrige artikel  blev firmaet 'Line' nævnt som alternativ til Zoom. Men Line er naturligvis også i nogen grad inficeret, skønt knapt så meget.
 

 Her er listen over deltagerne og medlytterne hos Line:
akamaiedge.net - som er firmaets 'cloud' server. Herpå følger: d1r9h2320m2w6r.cloudfront.net - som er Amazon Cloud servere, hvor man lejer plads til hurtig levering af for eksempel video indhold. Denne måde at gøre tingene på er legitim, fordi det øger hastigheden på internet forbindelsen, når data hentes tæt på forbrugeren. Imidlertid er netop Amazon også en af de helt store private overvågnings firmaer, så man kan nemt forestille sig, at de samtidigt lytter med. Ligesom deres ‘smarte’ højtalere gør med alexa softwaren. Det har jeg dog ingen direkte information om. Men det er gået galt flere gange med alexa - in the wild.LINE; det japanske video konference software firma.

Herpå: static.line-scdn.net - som er Line’s app udviklings platform til brug for videokonference filoverførsel og lignende.

Herpå følger: fonts.googleapis.com - som altid har undret mig, at nogen vil anvende. Netstedet kunne i stedet oploade sine egne fonte fra sit eget netsted. Nu er Google indover, sandsynligvis også som indsamler af statistik. Herpå følger: google-analytics.com - som er Google's overvågnings program nummer et. Det indsamler statistik til gavn for netstedet, så 'Line' kan følge med i, hvordan deres tjenester bruges, men programmet indsamler også al mulig slags data til brug for Google's annoncører.
 

 Desuden skal Google jo slet ikke være med til private video samtaler og forretnings møder. Man må kunne forvente fortrolighed og diskretion. Vi kan også tale om tavsheds pligt for alle de firmaer, som formidler video konferencer.
 

 Nå, herpå følger så: google.com, og: gstatic.com - som er Google’s overvågnings værktøjer og ryggrad i deres funktion som reklame bureau. Herpå følger:  line-apps-beta.com - igen Line's egen udviklings platform - line-scdn.net - Line's database netsted - og: naver.jp - som er en koreansk søgemaskine. Det kan man naturligvis undre sig over, hvad de laver her, men ‘Naver’ er faktisk ejer af Line. Det er dog ikke åbenbart, hvad naver.jp laver ved en privat video konference.
 

 At alle disse er med på en lytter er ikke nødvendigvis helt forkert. De kan have begrænset adgang til data udvekslingen; det kan være, at de slet ikke opbevarer sådanne data, som optages og indsamles, men blot behandler dem med henblik på Line's sikkerhed og overholdelse af diverse slags lovgivning. Og så videre. Problemet er selvfølgelig, at vi ikke ved, hvad de laver. Og vi har heller ikke tid til at undersøge det, når vi benytter os af sådanne tjenester. Det er statens opgave. Men det er som om, at staten endnu ikke har opdaget sin forpligtelse. Eller Folketinget.
 

 Det bliver interessant at følge retsagen i Californien. Forhåbentlig kommer der endnu skrappere regler fra EU i fremtiden om overvågnings kapitalismen. Den burde forbydes helt og aldeles, ligesom politiet jo kun kan være med på en telefon aflytning efter en dommer kendelse.  (Når der ikke er tale om terror overvågning.)    Firmaerne kan vel lære at tjene deres penge på noget andet end overvågning. For eksempel ved abonnement betalinger. Heldigvis kan du gøre noget selv. Læs nedenfor.
 

  PS.:   Informationerne om hvem, som er med på en aflytning,
             er indsamlet ved hjælp af  programmet uBlock Origin, som du kan installere som et 'add-on' til din browser, i hvert fald Firefox og Chrome browserne. Med denne app kan du så selv bestemme, hvem som skal have lov til at overvåge din færden på internettet. Men du kan altså også se, hvem som prøver på at overvåge og lytte med. Der findes også andre apps med noget af den samme funktionalitet.
   Informationerne om de enkelte firmaer er fundet ved almindelig søgning på internettet  (DuckDuckGo søgemaskinen -  ikke Google).

   

Læs også den forrige artikel   -   og den nyere om ‘Jitsi.’
 

Læs også artiklen i Wired Magazine:  The Zoom Privacy Backlash Is Only Getting Started
 

Læs også den tidligere artikel:  Privatliv, internet, ‘Big Data’ & Facebook skandalen.
 

Klik her for toppen af siden

25. april 2020.  

Corona epidemien fortsætter
Nu venter vi på den næste bølge, hvis den altså kommer...

Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

 

Coronavirus SARS-CoV-2 - glas skulptur af Luke Jerram.

 

Folk, som er kommet sig efter en covid-19 infektion, er ikke nødvendigvis immune overfor en ny corona virus smitte. Sådan advarer WHO den 25. april. Nye undersøgelser viser samtidigt, at ikke blot antistoffer i blodet synes at have nedkæmpet virus infektionen. Tilsyneladende spiller også de hvide blodlegemer en afgørende rolle. Dette antydes ved, at mange raske efter en infektion, ikke har særlig mange antistoffer i blodet.
 

 Den nye fare for geninfektion skyldes corona virus evne til mutation, som der ikke vides særlig meget om. Tilsyneladende foregår det dog lidt langsomt. Science Magazine har rapporteret, at der synes at forekomme en mutation om måneden i øjeblikket.
 

 Man er ikke blot hos WHO nervøse for nye mutationer, som måtte gøre antistoffer virkningsløse. Medicinske forskere overalt tænker tilbage til den spanske syge ved slutningen af første verdenskrig, som kom i tre bølger. Heraf var den sidste den værste. Der var millioner af døde. Den gode nyhed er på en måde, at vi ikke ved forfærdeligt meget om corona virusset. Så vi kan være heldige og undgå det samme forløb som den spanske syge.
 Det hører med til billedet af den spanske syge, at den begyndte blandt amerikanske soldater i USA, før de blev sendt afsted til fronten i Vesteuropa, hvor de skulle bekæmpe tyskerne sammen med franskmænd og englændere. Amerikanerne kom ikke meget i kamp, men de formåede at smitte hele Europa med den medbragte sygdom. Da det var krigstid, blev alle informationer om den spanske syge holdt væk fra offentligheden. Det er derfor epidemien kaldes 'spansk,' fordi det første officielle sygdoms tilfælde var fra Spanien, som ikke deltog i krigen.
 

 Hvad det angår, er vi bedre stillet i dag, skønt det lader til, at den kinesiske regering ikke har ladet alle informationer om epidemien i Kina komme os andre til gode. Det er den almindelige erfaring om Kina i disse år, at vi ikke kan stole på dette imperiale diktatur. Dette burde få de kloge erhvervs folk til at forlade Kina og investere i andre lande, for eksempel Indien, som trods alt er et demokrati og en retsstat.
 

 I forhold til den spanske syge er der endnu ikke særligt mange dødsfald som følge af coronavirus epidemien. Men vi skal stadig passe meget på. Lige nu ligner det en uafgjort stilling i Danmark. Der er ikke mange døde, men epidemien er ikke slået ned.
 

Læs om det her  (Reuters).    Læs også den forrige artikel.
 

Klik her for toppen af siden

29. maj, opdateret 30. maj 2020.  

Status for corona krisen

Mette Frederiksen ved nytårstale 2020

 

 

 

Nu da covid-19 epidemien klinger af,  må vi danskere tage ved lære. Det er nu tydeligt, at Danmark var uforberedt på en epidemi ved begyndelsen af marts 2020. For eksempel manglede der i den grad beskyttelses masker, at vi som nogle af de eneste i Europa ikke påbød folk at bære masker. Der var simpelthen ikke tilstrækkeligt på lager. Afstand på to meter er naturligvis en god anbefaling, men ofte må folk nødvendigvis komme tættere på hinanden. Her ville masker have været et naturligt tiltag til at beskytte både en selv fra smitte samt alle andre fra at blive smittet af maske bæreren. Det kan der vist ikke være tvivl om. Der manglede også respiratorer. Kort sagt, siden totalforsvaret blev afskaffet, har vi været ubeskyttede mod flere ting og forhold, blandt andet formodentlig fordi man i Folketinget ønskede at spare penge, og der ikke syntes at være fare fra vores omgivelser.
 

 I denne sammenhæng kan man undre sig lidt over, at statsminister Mette Frederiksen  (se billedet for oven)  er blevet meget populær. Det skyldes måske, at Danmark slet ikke blev så hårdt ramt, da det kom til stykket. Men det skyldes også, at Mette Frederiksen synes at have handlet klogt og forsigtigt indenfor de nu engang givne rammer med alle mulige mangler i beredskabet. Hun har udvist godt lederskab, for eksempel i modsætning til præsident Tumpe i USA. Men hun må også tage ansvar for de manglende forberedelser. Det synes jeg ikke, at jeg har hørt hende sige, at hun gør. Skal en kommision undersøge forløbet af krisen, bør den starte med de forrige regeringer, som var mindst lige så uforberedte, hvis epidemien var indtruffet dengang.
Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

 Samtidigt har ministrene i den nuværende regering været uvillige til at offentliggøre alle deres informationer og hele sammenhængen for deres beslutninger og forslag til Folketinget, som vi andre ikke kendte til. Det er ikke et nyt problem, men har kendetegnet hele regerings perioden på næsten alle områder. Da vi samtidigt har fået indskrænket retten til indsigt i embedsværkets dokumenter og informationer, kan vi ikke blot bede om akt indsigt. Døren er kun på klem. De vigtigste informationer er ikke tilgængelige, og borgerne har ikke krav på akt indsigt i den vigtigste trafik af info mellem myndighederne. Det gælder ikke blot for journalister, mediefolk eller private, men også for de politikere, som ikke deltager i regeringen.
 

 Så det er vist på tide med at ophæve disse begrænsninger for akt indsigt, som blev indført ved lovens sidste revision under den forrige regering. Det er vigtigt med udviddet akt indsigt i forvaltningen af Danmark som stat, region og kommune. Det er også i vore dage nemt, da dokumentationen kan fremsendes elektronisk i form af PDF filer. Det burde derfor heller ikke blive alt for dyrt at udføre den slags tjenester for borgerne.
Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

 Folkeviddet har redet med på Mette Frederiksens ledelse af vores land. Der er en åbenbar tilslutning til den særlige danske socialisme, som socialdemokratiet har fået lov til at definere siden Stauning blev statsminister i 1921. Men de fik aldrig flertal i rigsdag og folketing. Derfor har de altid måttet gå på liberalt kompromis med de radikale især. 
 Derfor er den danske ’model,’ som det hedder, ikke kun socialistisk – den er også liberal med plads til både kapitalisme og privat ejendom samt menneskeret. Ingen helstøbt ideologi har vundet magten i Danmark siden enevælden  (diktaturet). Det er så vidt jeg ved, også grunden til den danske succes med både erhvervsliv og organiseret velfærd. Staten er blevet vores gensidige forsikrings selskab. En smuk politisk tanke. Dansk liberal socialisme.
 

 De fleste af os kan godt lide denne form for stats dannelse, men ofte glemmer vi, at den er skabt ved konstant politisk kamp. Deltagerne i denne kamp har egentlig ikke ønsket denne blanding af ideologier i stats dannelsen. Men blandingen er resultatet  – ligesom det såkaldte ’samarbejdende’ folkestyre. Altså en ganske særlig dansk historie dannelse, som forudsætning for vores nuværende stats dannelse.
 Vi kunne måske videreføre denne ganske særlige danske historie fra nyere tid i en tilsvarende stats styring. For eksempel  ved at indføre magistrats styring ligesom i Schweiz. Men det er en anden historie.
 

 Nu er det på tide at bede om en bedre forsikrings dækning. Hospitalerne skal udbygges, så de kan håndtere epidemier. Der må aldrig igen mangle masker. Måske ville det være en god ide med at genoprette landets ’total forsvar,’ så der findes nogen, som tænker i helheder om epidemier og lignende landeplager og krigs trusler. Vi er lige blevet løbet over ende af nogle mikroskopisk små vira.
 

Læs også Knud Vilby på Altinget.    Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

4. juni 2020.  

Lama Tønsang Rinpotje er meget syg igen

Lama Tønsang Rinpotje 18 maj 2020. Foto fra Monchardons netsted.

Lama Tønsang Rinpotje i Monchardon i Frankrig er blevet diagnosticeret med leukemi. Hans helbred er ikke godt, dels på grund af leukemien, men også på grund af virkningerne af sidste års medicinske behandlinger. Så lige nu er han på hospitalet, men forventes tilbage i det store center ved Grenoble i løbet af et par dage.
 Han får kemoterapi for leukemien. Men behandlingen består kun i symptom behandling. Lægerne mener, at han i sin høje alder ikke kan tåle alternative behandlinger, som måske ellers kan helbrede. Behandlingen virker godt. Men det er et spørgsmål, hvor længe han kan leve.
 Monchardon er lukket for besøgende både på grund af pandemien og Rinpotje's udsatte situation. Derfor forventes det, at stedet forbliver lukket helt til august. Og måske længere.
 

 Hvis Rinpotje igen kan undervise og lede retreats, som han plejer, er det måske sidste chance for at møde ham. Han er ikke blot mester i  Tjød, men en meget anerkendt  Mahamudra mester.

Læs om det her (Monchardon).    Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

16. juni 2020.  

Lama Tønsangs tilstand i bedring

Lama Tønsang Rinpotje 18 maj 2020. Foto fra Monchardon.

 

 

Lama Tønsang er i bedring. Hans lever fungerer igen normalt. På grund af hans kemo terapi, kan kræft cellerne ikke længere måles. Det betyder ingenlunde, at han er rask eller, at han har overvundet sin leukemi. Det betyder, at den behandling, som han får, virker som tilsigtet. Men han føler sig tung og træt. På grund af den del af hans behandling, som omhandler cortisol, er hans immun forsvar nedsat. Derfor forbliver han fortsat issoleret og modtager ikke personlige besøg, ligesom Monchardon centeret er lukket, foreløbigt indtil august.

Læs om det her.       (Link til Monchardon, engelsk tekst  følger efter den franske på netstedet. Så rul ned, hvis du ikke kan fransk.)

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

Klik her for artiklen som PDF fil23. juni 2020. 

 

Race og kultur fordom
All you need is love

af Lama Tendar Olaf Høyer

Politi betjent omfavner niqab klædt kvinde; fotograf ukendt.

 

 

I USA foregår der i denne tid en kampagne for 'Black Lives Matter.' En protest bevægelse mod den indgroede  racisme i flertallets amerikanske kultur. Men det er ikke kun afrikanske immigranters afkom som amerikanske statsborgere, der aldrig rigtig er blevet fuldgyldige medlemmer af flertals kulturen. Der er også immigranter fra Afrika, som aldrig var slaver til at begynde med. Der er mørklødede mennesker fra både Indien og Australien. Og flere halvmørke af blandet oprindelse, som nogle gange betegnes som 'brune.' Men alle race forskelle er traditionelt vildt overdrevne. Hudfarve som markør for kulturelle fortrin eller mangler er helt misvisende, hvad angår medmenneskelige værdier og dyder. At nogle mennesker er født med iboende solbrændt hud, fortæller aldrig noget om deres kultur. At mange medfødt solbrændte har og dyrker særlige menneskelige kulturer, kan ikke undre. Sådan gør alle mennesker. Men hudfarven er ikke grunden til deres kultur. Årsagen er som sædvanlig  karma eller rettere et særligt mix af manges karma, som i reglen har fået lov at udvikle sig over tusinder af år på særlige steder, før menneskeheden blev mobil og udvandrede til alle verdensdele af flere grunde og under mange forskellige omstændigheder, for eksempel slave handel.


 Blandt de buddhistiske samfund i USA er der således også kulturelle skel. Og indgroede fordomme om 'de andre.' Det har bevirket helt særlige problem stillinger i de lokale foreninger. Samt til en organisering af disse samfund udfra medlemmernes sædvanlige kultur. Med andre ord følger udviklingen for de buddhistiske samfund i USA de samme mønstre som resten af USA med adskillelse af racer og minoriteter. Det udgør selvfølgelig et kæmpe problem for den rette anvendelse af  Buddhadharma. Fordi Buddhadharma er fordomsfri. Og det er et problem, når buddhisterne ikke er det. 

  (Bemærk venligst, at denne problem stilling ikke er blevet radikaliseret i USA. I stedet prøver man at forholde sig til det på forskellig vis, skønt tilsyneladende uden at rigtig lykkes med det. Derimod er der sket en radikalisering af mange buddhister i Burma og på Sri Lanka, som både er racistisk og i modstrid med alt, som Buddha Sakyamuni lærte os om.)

 

 I Danmark kan vi genkende tegnene på en lignende udvikling. Vietnameserne holder sig for sig selv, og Thailænderne også. De tibetanske traditioners centre har ganske vist flest etniske danskere som medlemmer, men med den pudsige bivirkning, at tibetanere som regel anses for mere ægte buddhister end danskerne. Det er en tibetansk fordom gentaget af etnisk danskere. Dette skyldes ikke mindst selve  Tulku traditionen, som de tibetanske traditioner baserer sig på.
 

 Alle de danske buddhistiske grupper holder sig meget for sig selv, så alle tiltag til at danne en dansk buddhistisk union er fejlet hidtil. Så ikke kun USA, men også lille Danmark har et problem med integration, som man typisk søger at undgå at forholde sig til. I Danmark er det dog mere ligesom de gamle skille linjer for hundrede år siden mellem Grundtviganere og Indre Mission i Jylland. Men i USA kan du blive dræbt på grund af kulturel fordom. Det er derfor, at modstanden mod ’Black Lives Matter’ i USA virker både uhyggelig, truende og uretfærdig. Samtidig ser vi tegn på en omvendt racisme hos nogle af de undertrykte i USA.
 

 Vi har kun få egentlige racister i Danmark, simpelthen fordi danskerne på mange måder er meget homogene, samtidigt med at mindretallene er få. I hvert fald sammenlignet med USA. Vi har også en tradition her i Danmark for immigration, som har stået på i hundreder af år. Men den er ledsaget af en naturlig integration af indvandrerne, ikke mindst fordi de i reglen kom fra nabo lande med meget lignende kulturer. Så det burde være meget nemmere for Danmark at få succes med integration. Men det er endnu ikke lykkedes for alle immigranter. Blandt etniske danskere er der stadig mange fordomme mod indvandrerne. Blandt især muslimske rodløse mennesker dyrkes der ofte en modstand mod danskhed og vestlig livsførelse, som naturligvis også er en fordom. Og en forhindring for integration af disse mennesker i det almindelige danske samfund af almindelige mennesker, som almindelighed opfattes af danskerne.
 For de danske buddhister udgør disse problem stillinger også en udfordring. Vi er udfordret både på vores fordomme om dansk kultur og Buddha’s Lære, men vi har nærmest ingen problemer set i lyset af USA’s traditionelle undertrykkelse af minoriteter.
 

 I denne tid, hvor en bevidstgørelse finder sted i USA om disse indgroede fordomme, mens der demonstreres, bør vi som danskere se på, hvordan amerikanerne nåede til dette punkt, og hvad det betyder for buddhisterne i USA. Disse forhold er faktisk blevet undersøgt på et akademisk niveau.
 Studiet hedder: Inclusion and Exclusion in the White Space: An Investigation of the Experiences of People of Color in a Primarily White American Meditation Community. Forfattet af: Craig N. Hase, James C. Meadows og Stephanie L. Budge; alle fra: University of Wisconsin-Madison.
 

Læs om det her.    Eller:   læs artiklen som PDF fil her.

Læs også artiklen:  Buddha og Islam.
 

Klik her for toppen af siden

23. juli, opdateret den 31. juli 2020.  

Nu føler også EU sig kaldet
til at støtte Dalai Lama's ret til selv at bestemme sin genfødsel

Dalai Lama hilser med den såkaldte 'namaste' mudra. Fotograf ukendt.

 

 

 

 

Det kinesiske imperiums forsøg på at kontrollere  Dalai Lama og andre  Tulku'ers genfødsler er ret absurd. Nu sker så det hidtil utænkelige. I både USA og Europa engageres mange politikere og officielle udenrigstjenester til at modarbejde kinesernes skumle planer. Både Dalai Lama og tibetanernes menneske rettigheder krænkes ved det kinesiske imperiums indblanding i de buddhistiske traditioners fortolkninger af deres egne helgener i Tibet og omegn.
 

 Her i Vesten er emnet  genfødsel kontroversielt. Mange tror ikke på, at folk genfødes. Men selv mange kristne tror på genfødsel, faktisk på trods af deres egen kirkes teologi. Nu får diskussionen en ny dimension, fordi det kinesiske ateistiske kommunist parti vil bestemme, hvem de fremtidige Tulku'er skal være, uanset at traditionel tibetansk tilgang til emnet ikke levner plads til en sådan indblanding i fortolkningen. Tulku'erne er en slags helgener. I hvert fald nogle af dem. De formodes derfor at kunne vælge deres egen fremtidige genfødsel. Nogle Tulku'er formodes at kunne genkende sådanne genfødte helgener eller  Bodhisatva'er.  Derfor er det ofte sådanne allerede anerkendte Bodhisatva’er, som finder og officielt udpeger Tulku genfødsler. Sådan er den tibetanske tradition i hvert fald. Men de kinesiske ateistiske kommunister forlanger det afgørende ord i udvælgelsen af disse genfødsler, så de bedre kan kontrollere religionen og dermed tibetanerne og mongolerne.
 

Mao og Amitayus; maleri af Aleksandr Povaev fra 2010.

                                                              Det provokerer folk i både Asien og Vesten til modstand. Så selvom man måske ikke direkte tror på genfødsel, føler man, at det er nødvendigt at beskytte tibetanernes ret til selv at bestemme over deres genfødsler og religiøse traditioner. Så nu bliver mange ateister engageret i diskusionen om ‘ægte’ genfødsler og virkelige helgener, selvom det ikke er noget, som de selv tror på eller ellers ville støtte op omkring.
                                                               Billedet viser en ateist som om han var en Buddha.
                                                               Mao og Amitayus; maleri af Aleksandr Povaev fra
                                                               2010. Billedet er hentet fra en artikel i Buddhist
                                                               Door, Hongkong. Et meget udskældt billede.


 Hidtil har kineserne ellers med nogen succes fået isoleret Dalai Lama politisk i en vis grad. Skønt det kinesiske imperium ikke har lykkedes med at diskreditere Dalai Lama i folks øjne. Snarere tværtom. Dalai Lama er som person meget populær overalt på Jorden. Imidlertid har de kinesiske kommunister med nogen succes isoleret Dalai Lama fra at mødes med mange regeringsledere. På grund af trusler om handels sanktioner og dårlig behandling af udenlandske firmaer i Kina. Også selvom disse møder ikke var af politisk natur. Dette er sket samtidigt med, at Dalai Lama er blevet ganske utroligt populær i brede kredse i hele verden som eksponent for tolerance og ikke-vold, kendt som  ahimsa.
 Nu rejser der sig en ny bølge af støtte for Dalai Lama og tibetanerne på grund af den kinesiske intolerance.

 

 

Det går ikke godt i Kina

Uighur koncentrationslejr i den vestlige del af det kinesiske imperium; foto Thomas PeterOgså undertrykkelsen af  Uighurerne nord for  Tibet foruroliger resten af verden.

Billedet viser en koncentrationslejr i den såkaldte Xikjiang provins eller Østturkestan, den nordvestligste del af det kinesiske imperium.

 Samt Hongkongs tab af reelt selvstyre i år. Desuden de kinesiske angreb på grænsen til Indien i Ladakh for nylig. Og naturligvis anneksionen af ubeboede småøer i det Sydkinesiske hav, som nabostaterne også gør krav på. En international domstol kunne jo afgøre den sag, men det vil kineserne ikke være med til. Det kinesiske imperium har i de seneste år udvist en stadig øget agressivitet både indenrigs og udenrigs. Det kunne være et tegn på, at regimet er ved at miste kontrol over sin egen udvikling. Og derfor reagerer hårdt og tilsyneladende afgørende eller beslutsomt. Eller prøver at fremstå som sådan i verdens øjne og for det kinesiske imperiums befolkning i øvrigt. Det kan også betyde, at det kinesiske imperium blot er meget opsat på at dominere og undertrykke ligesom på Mao’s tid.
 

 Men det er under alle omstændigheder ikke noget, som vi bør billige og i tavshed være indforstået med. Det er på tide med EU sanktioner mod dette selvmodsigende diktatur. Men også de danske og europæiske virksomheder bør tænke sig om på denne baggrund og finde nye lande som for eksempel Indien at investere i og få deres ting fremstillet hos.
 

Læs om det her.

Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

6. august 2020.  

En sur - og underlig - sex skandale
Lama Surya Das i USA skældes udLama Surya Das; foto Paige Gilbert og jokker i spinaten

 

 

Surya Das; foto Paige Gilbert >

 


Den amerikanske Lama Surya Das, født i 1950 som Jeffrey Miller, står nu ret selvforskyldt anklaget for blufærdigheds krænkelse og seksuelt misbrug i USA. Episoderne fandt angiveligt sted i 1990'erne og i 2008. En af anklagerne står frem med navns nævnelse, mens de andre forbliver anonyme på grund af skam eller frygt for konsekvenserne ved offentliggørelse. De skammer sig dog ikke over at fremsætte anklager anonymt, hvilket ikke er specielt hæderligt. Nyheden er altså ikke helt ny, men er fremkommet i mediet 'Religion News Com' som en nyhed, fordi flere af sagens sammenhænge ikke var kendt fra tidligere.
 

 Surya Das har reageret noget usammenhængende, vil jeg mene.  (Læs mere i artiklen fra Religion News, som der er et link til forneden.) Hvis han har dyrket 'karma mudra' med sine elever, er der ikke noget fordækt eller forkert ved det - som sådan. Med mindre hans partnere ikke var indforståede og har følt sig misbrugte med henblik på at give Lama'en erotisk nydelse, snarere end at blive ledt ind på et ganske særligt spor til befrielse og oplysning. Karma mudra et en særlig  Tantra metode til at få overstået al  tilknytning til erotik - ved brug af erotik. Men metoden kan naturligvis også misforstås og misbruges til at opdyrke endnu mere tilknytning, end man havde i forvejen.
 Surya Das påstår, at han ikke havde samleje med disse elever eller prøvede på at få det. Men eleven skulle ligegodt sidde nøgen ovenpå ham, mens han selv sad i  Vadjrastilling. Han påstår også, at han selv havde tøj på ved begivenhederne.
 

 Der er ikke noget ved den beretning, som forekommer sandsynligt eller sand. Han kan åbenbart heller ikke huske, hvor mange elever, som han har tilbudt instruktion i denne type 'yoga.' Det vækker heller ikke tillid til ham. Tilsyneladende er der dog ikke sket noget kriminelt - men nogle har følt sig krænkede, og Surya Das har tilsyneladende været klar over, at hans handlinger kunne opfattes som krænkende. Hvorfor undlod han så ikke sådan handling? Det findes der ikke svar på.
 

 Alt i alt fremstår han utroværdig og nu med et noget blakket ry ovenpå den historie. Han giver således hverken sit fag et godt omdømme, eller sin position. Han er blot endnu en  Lama, som miskrediterer Buddha's ophøjede Lære, fordi han tilsyneladende ikke kan finde ud af ligefremhed og sandhed. Det skal jeg stærkt beklage både på fagets og  Dharmalærernes vegne. Vi har ikke nogen tilsvarende historier her fra Europa, bortset fra sagen med   Lama Yeshe fra Le Bost, som også blev afsløret i 2008.
 

Læs om det her   (Religion News) 

Og her   (Buddhist Door, Hongkong)  

                                   Læs Surya Das' udtalelse her  (Surya Das Org)
            (Kan du ikke finde udtalelsen på adressen, kan du læse den her:
  Statement from Lama Surya Das:  A recent article makes many accusations, some true and some false or exaggerated, and almost all anonymous, concerning my behavior more than 10 years ago.  I disagree with many of the characterizations and descriptions in the story; however, I take full responsibility for any of my actions which caused anyone any pain. I am a humble and humiliated student of Lord Buddha, and I am deeply sorry for anything I have done that has hurt another person.
  [Desværre tager han her ikke stilling til om der er kød på påstandene om opfordring til erotik. Han fortæller ikke, hvilke historier, som er sande i hans øjne og hvilke, som ikke er det. Så selvom han undskylder, tager han ikke ansvar. Og han fortæller ikke sin egen alternative historie. Det bliver vi jo ikke spor klogere af. Det vinder han ikke respekt ved. Hans udtalelse fortsætter:]
 I hope and pray that my heartfelt public apology can help heal any wounds. I made a vow in 2009 after a great deal of soul searching and regular counsel from my venerable teachers, not to repeat any mistakes I had made.  I have publicly renewed it to ensure that I always strive to live the ethical and altruistic life of the compassionate bodhisattva.)
 

Læs også artiklen:  Sex med Lama’en;  samt:  Sex skandale i Shambhala.
 

Klik her for toppen af siden

18. august, opdateret 19. august 2020.  

Schopenhauer, Buddhismen og stoisk livssyn
Lykken er ikke det, vi tror om den

 

Arthur Schopenhauer som ung. Ukendt kunstner.

Bag enhver stræben ligger en smertefuld mangel på et eller andet, skriver David Bather Woods om Schopenhauer på Aeon Magazine. Men selv når vi får fat i det begærede, gør det os ikke nødvendigvis  lykkelige. I stedet dukker nye slags stræben og begær op. Når det ikke sker, opstår kedsomhed. - Så spillede han på fløjte. Alligevel ender alt med  lidelse, og al lykke er forbigående...

Læs artiklen på dette link.

Klik her for toppen af siden

14. august, opdateret 21. august 2020.  

Ny corona virus bølge på vej
Forskergruppe fra bl. a. Syddansk Universitet bag ny prognose

 
Covid-19 prognose fra august 2020 Næste bølge er på vej. Syddansk Universitet. Billedet indeholder en rettelse på billedet fra den 14. august. Danmark og Finlands kurve på bunden havde byttet plads. De er nu, som de skal være.

                  Grafen viser den forventede udvikling, Syddansk Universitet (med rettelse).


 Syddansk Universitet har lavet en ny prognose for endnu en bølge af corona-virus epidemi i Danmark til september. Den er angiveligt allerede på vej sidste uge i august, hvor bølgen forventes at vise sig for alvor. Og det synes først overstået midt i november, hvis alt går godt.

 Det forudser professor i teoretisk fysik, Francesco Sannino fra Syddansk Universitet. Sammen med med kollegerne Giacomo Cacciapaglia og Corentin Cot fra Lyons universitet i Frankrig, har han udarbejdet en model, der nu fremskriver Covid-19 udviklingen i Danmark og andre europæiske lande resten af året 2020.

Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

"Vores simulering viser, at vi kommer til at stå med et lignende antal smittede som i foråret, hvis vi tager de samme forholdsregler for social afstand og indfører samme restriktioner som under første bølge. Hvis vi ikke gør det, risikerer vi endnu flere smittede," siger Francesco Sannino til Ritzau.
 De nuværende forhandlinger i Folketinget om nye tiltag for at åbne samfundet og økonomien op synes derfor omsonst. Vi bør nok hellere begynde at lukke ned igen indtil midten af november. Og vænne os til at bruge maske for mund og næse, når vi er ude blandt andre.
 Den samme forskergruppes tidligere prognoser har vist sig at holde stik.

Læs om det her (Ritzau).
 

Du kan også se en animation på  You Tube, som disse forskere har lavet.
 

 

Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

Epidemiloven skal laves om

 Læs også om den nye epidemi lov, som skal afløse den midlertidige lov fra foråret. Et flertal vil indskrænke sundhedsministerens magt beføjelser.
 En ny epidemilov skal erstatte den nuværende hastelov, når den bortfalder i marts 2021 som konsekvens af en solnedgangsklasul, skriver Altinget. Hvornår den nye lov bliver vedtaget og får effekt vides ikke endnu.

Læs om det hos Altinget her.
 

 

Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

Coronavirus har muteret

 En efterhånden mere almindelig mutation af corona virusset synes at øge forekomst af smitte hele ti gange, men synes også at være mindre dødelig, skriver Reuters. Denne mutation er udbredt i Europa og USA. Det muterede virus vil næppe kunne modstå de vacciner, som i øjeblikket er under udvikling.

Læs om det her.
 

  Reuters skriver også, at det er folk i 20'erne, 30'erne og 40'erne, hvoriblandt smitten i øjeblikket spredes mest.

Læs om det her.
 

 

Coronavirus SARS-CoV-2 glas skulptur af Luke Jerram.

 22 millioner mennesker over hele verden antages at være blevet smittet og 770.000 er døde indtil videre.
(Hvis den faktiske dødelighed er én ud af hundrede smittede, er det virkelige antal smittede 77 millioner. Der er stor usikkerhed omkring sådanne tal. I Danmark stiger antallet af smittede også for tiden, men endnu ikke i et sådant omfang at man kan tale om en ny bølge, men den er altså som omtalt alligevel på vej.)

 

 Så pas på igen, derude. Epidemien er på ingen måde overstået endnu. Selvom der er besvær med at bære maske og holde afstand, så er det den slags, som redder liv og forebygger lidelse. Til forskel fra forårets bølge er der i dag rigeligt med masker.
 Måske kan vi undgå selv den forudsete anden bølge ved agtpågivenhed og omsorg for hinanden. Den har jo ikke  vist sig endnu.
 Og husk på, at den tredje bølge bliver muligvis den værste. Og den kommer først til næste år, hvis den altså kommer. Vær ikke bange - gør blot det rigtige.

Læs også den forrige artikel.
 

Klik her for toppen af siden

6. maj, redigeret den 7. maj 2020.  

Karmapa’s hilsen for Vesak 2020

Den 17. Karmapa Thaye Dordje, 2020. Ukendt fotograf.

 

 

 

 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje   (se billedet) deler den følgende kontemplation med os på tærsklen til Vesak 2020.
Vesak falder I år på den 7. maj, fuldmåne dagen for Buddha Sakyamuni’s fødsel, Nirvana og bortgang.
 


      སྨོན་ལམ། (smon lam) –  MØNLAM, ønskebøn –
  [ordret: vejen eller metoden ved at ønske. Mening: vejen ved ønske og hensigt om  Bodhi, både i betydningen af den fuldstændige oplysning,  sanskrit: samyak-sam-bodhi, det absolutte  Bodhicitta. Samt som relativt Bodhicitta: det lyse sind og åbne hjerte med sin fordomsfrie holdning, som udfolder venskabets kærlighed til alle og en hudløs medfølelse med en  dyb forståelse for tomheds naturen   – altså:  maitri,  karuna  og  sunyata. Det  lyder jo som om, at det må være meget svært at opnå sådan Bodhi, men alting begynder med en hensigt. Et lille frø kan give stor vækst over tid. Det er ikke spor omsonst. Det er faktisk vigtigt, hvad du ønsker i livet, for din hensigt, sanskrit:  cetana, bevirker både holdning og handling.]


 Når det drejer sig om at blive en  Buddha  – når det drejer sig om at springe ud som en Buddha-blomst –  er ønsket  [om det]  en smuk måde at plante et frø, som kan vokse sig til  Buddha tilstanden.

 At blive til en Buddha betyder at vågne op  [eller:  oplysning, Bodhi].
 

 For at præcisere, kan vi dele denne metode eller dette  hensigts fartøj i to. De to dele kan forstås som:

 Den første halvdel er  སྨོན་ལམ། (smon lam). ‘Mønlam’ er en tibetansk betegnelse for det at ønske  [noget godt og gavnligt], sanskrit:  pranidhana.
 Den anden del er  བསྔོ་བ། (bsngo ba). ‘Ngowa’ er den tibetanske betegnelse for tilegnelse,  parinama  på sanskrit.

    Mønlam er ligesom indånding, og ngowa er som udånding.
    Blot som at trække vejret – det er helt naturligt.
 

 Denne  [udviklings-]  vej kendes som tilblivelse af en Bodhisatva, et barn af Den Oplyste  [Buddha]. Det skal selvfølgelig ikke tages bogstaveligt.
 

Læs videre her (PDF fileller her på engelsk  (PDF fil) .
 

Klik her for toppen af siden

20. maj 2020.  

Protest i Bodhgaya

Gaya Internationale lufthavns terminal. Fotograf ukendt.

 

 Sammenslutningen af buddhistiske klostre og templer i Bodhgaya protesterer mod regerings indgreb.  Bodhgaya er stedet for  Buddha Sakyamuni's  Nirvana. Her befinder sig mange Templer og klostre samt hoteller og gæstgiverier. Regeringen i den indiske delstat Bihar, hvor Bodhgaya befinder sig, har besluttet at bruge hotellerne og gæstgiverierne samt klostrenes gæste faciliteter til karantæne for indere, som returnerer til Bihar fra udlandet i forbindelse med corona krisen. I første omgang må hotellerne slå dørene op for disse hjemvendte, som skal være 14 dage i karantæne, hvad enten de er syge eller ej.
 

 Det er hotellerne sikkert glade for, da turisterne op pilgrimme er væk og borte for tiden. Men klostrene og templerne er meget utilfredse med at skulle stille deres gæste boliger til rådighed for andre end pilgrimme. Man har derfor protesteret skriftligt til regeringen, samtidigt med at man truer med demonstrationer mod foranstaltningerne ved selve  Mahabodhitemplet.
 

 Den buddhistiske sammenslutning mener, at folk i karantæne vil forurene tempel områderne, fordi de jo ikke nødvendigvis er buddhister og derfor vil opholde sig på et helligt sted med forkert motivation. Denne antagelse vil i de fleste tilfælde være forkert, da de fleste indere er religiøse og også respekterer Buddha. Ikke desto mindre. Det kunne jo synes at en mindelig løsning ligger lige for ved at friholde klostrene og templerne for karantæne folk i deres gæsteboliger. Disse gæsteværelser er for de flestes vedkommende heller ikke velegnede til karantæne, fordi de er uden badeværelser og rindende vand.
 At anvende de mange hoteller og gæstgiverier i byen giver god mening, ikke mindst fordi Gaya lufthavn ligger lige i nærheden, og fordi pilgrimme og turister er fraværende, så alt er tomt.
 

Læs om det her  (Times of India).
 

Klik her for toppen af siden

27. maj 2020.  

USA værst ramt

 

Amerikanske flag på halv ved Capitol i Wasington. Fotograf ukendt.. Bemærk hvor splittet landet er. Selv vinden blæser i forskellige retninger.

 

 Indtil videre er 350.000 mennesker over hele kloden døde af covid-19. Officielt er 5,5 millioner mennesker diagnosticeret med sygdommen, skønt det reelle tal sandsynligvis er mindst ti gange højere. Det kan stadig nå at gå grueligt galt i Afrika og Sydamerika, hvor epidemien stadig spredes. Men indtil videre er USA værst ramt af alle. Nær 100.000 mennesker er døde i unionen. Det er jo ganske rædsomt. Må epidemien få en ende nu. Må alle ofre finde fred, afklaring og nye gode forbindelser med andre på trods af ulykkerne.

            (Kilde:  ABC News, USA.)
 

Klik her for toppen af siden

1. juni 2020  

Dalai Lama er imod racismen
som udtrykte sig med drabet på George Floyd i Minnesota
 

Dalai udfører streaming indvielse foto OHHDL_450px

 

 Dalai Lama laver for tiden en online  Avalokiteshvara indvielse. Som optakt sagde han, at den vedvarende racisme i USA kun kan imødegås med følelse (karuna). Og Avalokiteshvara  sadhana er netop metoden til at udvikle sådant  Bodhicitta, præget af venskabets kærlighed og medfølelse overfor alle  sansende væsner.
"Blandt alle 7 milliarder mennesker er der ingen, som søger lidelse. Vi søger alle lykken," sagde han den 30. maj.
 

 Samtidigt er Dalai Lama blevet kritiseret for at give en indvielse ved at stream’me begivenheden på internettet. Det er den kendte  Sakyapa Lama Tulku Orgyen Tobgyal fra Bir  (Læs om det her), som fremkom med denne kritik.
 Hvis Dalai Lama havde givet  abhisheka  via internettet til en  Yidam, må kritikken anses for gyldig og relevant. Men en indvielse til Avalokiteshvara gives normalt for at  velsigne deltagerne i ceremonien. Denne type indvielse anses for at høre hjemme i  Sutra klassen, så der følger ikke de sædvanlige  Tantra  løfter med  (samaya). Simpelthen fordi det ikke anses for rigtig Tantra.
 

 I min egen opfattelse slipper Dalai Lama således helt for enhver bebrejdelse. I de eksil tibetanske kredse i Indien har kritikken dog vakt en del postyr, men Dalai Lama gennemførte indsvielsen alligevel. Nu har Orgyen Tobgyal så undskyldt for sin kritik  (Læs om det her).
 Eksil tibetanernes reaktion på Orgyen Tobgyal virker overdrevet på en dansker som mig. Sakyapa hierarkiets reaktion med at lukke munden på Orgyen Tobgyal hører ingen steder hjemme. Eksil tibetanerne har alt for travlt med at udvise enighed og fælles kurs. Så de ringeagter afvigerne. Det duer ikke i et demokrati. Det duer heller ikke for et fremtidigt uafhængigt Tibet. Flertallet må have lov til at bestemme, men mindretallet må samtidigt respekteres. Hvorfor er det så svært at lære. Dalai Lama har lige talt om kærlighed og medfølelse, og så kommer dette udbrud af intolerance. Tankevækkende og en advarsel.
 

Læs om det her (Buddhist Door, Hongkong).
 

Klik her for toppen af siden

7. juni 2020.  

Guru yoga for Shamarpa

Guruyoga for den 14. Shamarpa; titelblad. Fra Karmapa's netsted.

 

 Karmapa Thaye Dordje har skrevet en  Guruyoga, en  sadhana omkring den  14. Shamarpa. Du bør jo nok få en indvielse, altså  abhisheka, til denne praksis, før du kaster dig ud i det. I øjeblikket er det vist kun Karmapa, som kan give en sådan.

Du kan læse sadhana teksten her  (PDF fil)

Se hvad Karmapa skrev på sit netsted.

Klik her for toppen af siden

6. juli 2020.  

Uighur folket ramt af ulykke
i det kinesisk besatte 'Xijiang' eller Østturkestan

 

Xijiang koncentrationslejr; fotograf ukendt.

 

 

 

Billedet viser hjørnet af en typisk koncentrationslejr i Xijiang

 

En advarsel til alle: forlad Kina nu. Den medmenneskelige situation i de besatte områder forværres igen. Ikke alene må Uighur folket lide under masse fængsling af  en million af dem i koncentrationslejre. Nu udsættes de også for fødsels kontrol med henblik på, at der i fremtiden vil værre færre med Uighur oprindelse.
 

Manchu Kejser Qianlong; maleri af Guiseppe Castiglione 1736 blæk farver og guld på silke - Palace Museum Beijing, udsnit. Fotograf ukendt.Under Kinas nuværende præsident Xi Jinping er undertrykkelsen af både  Tibet og Xijiang forøget ganske kraftigt. For eksempel ødelæggelsen af  Lharung Gar. Efter kultur revolutionen under Mao var der ellers kommet kraftigt gang i genetablering af de tibetanske kulturelle og religiøse institutioner. Under Deng Xiao Ping skete denne opblomstring.
Men med Xi Jinping er alting ændret. Hensigten er at udjævne forskellene på de nationale mindretal og flertals Han folket i selve Kina. Under Mao var det almindeligt, at de nationale mindretal havde lov til at få flere børn end Han folket. Med Xi Jinping er kursen lagt om.
Billedet viser Manchu kejseren Qianlong fra 17 hundrede tallet, som erobrede Østturkestan fra Dzungar mongolerne.

 Han folket må nu får flere børn, mens de nationale mindretal presses til fødsels kontrol og nogle gange sterilisation. Det er set før i Tibet angående dømte system kritikere. Nu er der en omfattende kampagne i Uighurland. Uighurerne er naturligvis både vrede og frustrerede over den nye politik. Ligesom tibetanerne har de ikke spor lyst til at blive 'kinesificerede.' Også ved hjælp af indvandring af Han kinesere til områderne for de nationale mindretal håber de kinesiske kommunister på, at mindretallene vil forsvinde mere eller mindre i Han folkets flertal overalt i det kinesiske imperium.
 

Xi Jinping; Kinas nuværende præsident. Fotograf ukendt.Det er på tide at sige helt fra overfor denne umenneskelige politik. Det er på tide at protestere mod den kinesiske besættelse af både Uighurland og Tibet. Det er på tide at vores egne firmaer forstår og genkender deres rets stilling, hvis og når de handler eller etablerer sig indenfor det kinesiske imperium. 
Billedet viser præsident Xi Jinping.  

 For det første er de ikke beskyttede af rets staten, fordi kommunist partiet bestemmer, hvor domstole ellers plejer at være suveræne her i Vesten. For det andet risikerer de danske virksomheder at aktivt deltage i undertrykkelsen af de nationale mindretal såvel som af det brede flertal af Han kinesere, som jo heller ikke nyder politisk frihed i Kina. Det er på tide at tænke sig om. Også Kongeriget Danmark må revidere sit forhold til dette nye kommunistisk-fascistiske diktatur, som prøver at skjule sig i en økonomisk liberalisme, som i virkeligheden er en slags stats kontrolleret monopol kapitalisme. Kina har skuffet totalt. Send panda'erne retur.
 

 Det er synd for Mærsk, som tjener mange penge på at transporterer ting og sager til og fra Kina. Men hvis de andre virksomheder flytter ud af Kina, vil meget af transporten jo også flytte. Mærsk er nok det firma, som vil lide mest under en isolation af Kina. Men der er ingen vej udenom. Alle Vestens nationer må lægge pres på Kina ved at trække deres forretninger ud og få deres ting lavet andre steder.
 

Læs om det her (AP).

Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

23. juli, opdateret den 29. juli 2020.  

Nye links

Bemærk venligst det nye link for oven til højre til Data Ethics. Data Ethics er et besøg værd i denne tid med overvågnings kapitalisme og dårlig etik på de sociale medier, Google og hos mange andre, som ikke kan lade være med at indsamle data, som faktisk er private og personlige.  Lovgiverne sover i timen, men du kan selv gøre noget for at beskytte dine data og dit privatliv. Der er flere gode forslag hos  Data Ethics.  
 

Klik her for at besøge kampagnen 'Stop Hate for Profit.'

Læs også om den nye kampagne mod sposoreret had kommunikation på de sociale medier. Du kan støtte kampagnen ‘Stop Hate for Profit’ ved at besøge deres netsted og tilmelde dig en protest liste.

Klik her for toppen af siden

2.august 2020.  

Bedeflag i Golok rives ned af politiet

et overlagt angreb på religion i de tibetanske kultur områder

Bedeflag ved Le Bost; foto Gunhild Jug.

 

Golok er en ret øde region i det sydøstlige  Amdo. At vi skal høre om overgreb mod buddhismen i netop denne region kunne tyde på et slags forsøg. Myndighederne ønsker måske at bedømme reaktionerne, før de prøver at gøre det samme overalt i det tibetanske kultur område. Golok folket er traditionelt meget uafhængige og bryder sig normalt ikke om, at folk udefra blander sig i, hvordan de lever. De fleste er nomader i Golok, men der er også mange klostre.
 

 Det kinesiske imperium udøver  vold og overgreb mod en oldgammel buddhistisk tradition om at hejse bedeflag på flagstænger og på ophængte snore, som var det vasketøj. Traditionen ses overalt i de tibetanske kultur område fra Manchuriet i Øst til Ladakh i Vest. Hvorfor lige netop denne tradition skal nedværdiges og forfølges, forekommer tilfældig. Sigtet er at bekæmpe buddhismen i sin særlige tibetanske udgaver, lader det til. Sagen er grotesk og modbydelig. Måske er det typisk for en besættelses magt at jokke på de undertrykte og prøve at fjerne deres kulturelle særpræg. Menneskeret i Golok er en gulag i Xinkjiang.
 

Læs om det her  (RFA, USA’s propaganda medie i Asien)

Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

4. august 2020.  

Overvågnings kapitalismen kan virke mod hensigten

 

Firmaer overvåger din færden på nettet for at få dig til at købe deres ting muligvis med modsat virkning.

Illustration fra artiklen


 Lilly Smith skrev på Fast Company's netsted:  "når firmaer spionerer på dig, mens du er på internettet, viser det sig, at du ikke blot føler afsky. Du føler dig faktisk mindre tilskyndet til at købe noget, i følge en ny undersøgelse."

Læs om det her.

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

5. august 2020.  


 

Libanons flag.Tilogaard flager for ofrene for katastrofen i Beirut, Libanon. Libanons folk var allerede under et enormt pres, da eksplosionen indtraf i Beiruts havn. Må de nu få al den hjælp, de har brug for. Må lidelserne ophøre.

 

Klik her for toppen af siden

8. august - opdateret den 11. august 2020.  

Dalai Lama blev væk fra Ayodhya ceremoni
Og det var nok klogt - der er følelser i kog

Dalai Lama, 2020. Fotograf ukendt.

 

 

 

 

Grundstenen til det nye Ram Tempel ved Ayodhya i Indien på Ganges sletten er netop blevet lagt og indviet af mange Hindu Bramin'ere og Guru'er sammen med Indiens statsminister Modhi. Det nye tempel er bygget på stedet, hvor Yamuna og Ganges floderne strømmer sammen. I fortiden lå der her et Ram tempel, som imidlertid blev revet ned af en af mogul kejserne i 14 hundrede tallet. Ram var en menneskelig gud, helt eller avatar, kendt fra sagnet Ramayana. Da templet var væk, blev der bygget et moske på stedet, måske som symbol på Islams sejr over Hindu religionerne dengang. Moskeen blev kendt som Babri Masjid. I 1992 blev moskeen angrebet af en flok fanatiske hindu'er, ødelagt og nedrevet.  Det blev anledning til store uroligheder mange steder og ikke kun i Ayodhya, hvorved omkring 2000 mennesker - mest muslimer - blev dræbt. Efterfølgende blev sagen behandlet i domstolene.
 

 Den 9. November 2019 besluttede Indiens højesteret, at trekants området, hvor de to floders mødes, skulle tilhøre Hindu religionerne. Grunden til denne dom var, at arkæologiske undersøgelser havde vist, at der under moskeens ruiner befandt sig fundamentet fra et tidligere Hindu tempel. Højesteret beordrede derpå den centrale regering at oprette en fond til at stå for konstruktionen af et Ram tempel på stedet. Samtidigt gjorde domstolen opmærksom på, at ødelæggelsen af Babri Masjid moskeen i 1992 havde været lovstridig og strafbar. Samt at staten skulle opføre en moske i nærheden for muslimerne, som havde mistet deres traditionelle historiske bygning ved den voldsomme og dødelige uro i 1992.

Narendra Modhi, Indiens statsminister. Fotograf ukendt.


Tempel-moske sagen fra Ayodhya har virkeligt bragt gemytterne til kogepunktet og blev årsag til mange menneskers død og skade. Sagen menes også at have bragt det nationalistiske og ‘religiøst’ orienterede BJP parti med Modhi i spidsen til magten i Indien. Så skønt højesterets dom sandsynligvis må anses for retfærdig og fair, er det ikke en sag for buddhister at blive engageret i. For statsminister Modhi  (se billedet)  var indvielsen af det nye tempel et højdepunkt i hans karriere, lader det til. 
Ram Templet i Ayodhya; en model, august 2020.

 

En model af Ram Templet.

 

Dalai Lama  var inviteret til at overvære begivenheden, men han undskyldte sig på grund af alderdom og faren ved coronavirus epidemien, som florerer og ekspanderer i indien for tiden.  Det var nok meget klogt. Grunden til hans invitation var sandsynligvis, for at få ham til at stå som en slags buddhistisk godkendelse af visse hindu’ers voldelige og destruktive handling, som bragte stor skade på den sociale harmoni i Indien.
 

Læs om det her (Tibetan Review)
 

 Imens er situationen helt i uføre i Kashmir, som  blev opdelt i to ‘Unions Områder’ for et år siden. Det har medført udgangsforbud næsten uafbrudt i hele året, som er gået. Først på grund af protester mod opdelingen og udskillelsen af Ladakh. Derpå som følge af corona virus epidemien. Økonomien i Kashmir er derfor i uføre, og folk har lidt enorme tab ved nedlukningerne. I Ladakh er folk glade for opdelingen og forventer langt mere hjælp fra central regeringen til udvikling af landet. Militæret har foreløbig travlt med at udbedre veje og infrastruktur for at forstærke grænse forsvaret mod både Pakistan og Tibet. Samfundet var ikke lukket ned, undtagen ved coronavirus epidemien. Men i Kashmir opfatter de fleste regeringens indgreb som en forfølgelse af deres religion og nationalitet.  Situationen er derfor meget spændt og kashmiri’erne forventer ikke noget godt fra statsminister Modhi og BJP partiet.
 

Læs om det her  (Religion News)
 

Klik her for toppen af siden

16. august 2020.  

Forråelse i omsorg for andre på institutioner

Martin Godske; fotograf ukendt.

 

Som mennesker løber vi fra tid til anden tør for empati. Jeg har for eksempel set, hvordan en borger afviste at spise et måltid med den konsekvens, at personalet følte sig modarbejdet og udfordret uden tanke for, at borgeren måske ikke kunne lide maden. Det er bare ét eksempel på, hvordan tab af empati kan udspille sig. “
 Således skriver Martin Godske (se billedet) på Altinget. Han fortsætter:

 “Tab af empati er motorvejen til forråelse. Vi skaber ikke nødvendigvis mere empati blandt vores personale ved at tilføre plejesektoren flere ressourcer. Forråelse florerer også i miljøer med rigelige ressourcer.
Vi skaber mere empati blandt vores personale ved at have et organisationsdesign, der er sensitivt overfor optaktssignaler til forråelse. Vi skal udvikle organisationsstrukturer, der løbende registrerer forråelsesniveauerne – og organisationens evne til at handle empatisk. Empati er en muskel, vi skal træne dagligt.”
 

 Adm. direktør for organisationen Habitus, Martin Godske har skrevet en  kronik på Altinget om dette emne til højnelse af etikken  i omsorg for ældre på institution.

Klik her for toppen af siden

16. august, opdateret 19. august 2020.  

Danske børn lider i internerings lejre i Syrien
- intet er sket siden sidst -
Knud Vilby; fotograf ukendt.

 

Danske børn, som var på ‘jihad ferie’ med deres forældre i Syrien, er uforskyldt forsømte, udsatte og hjælpeløse i et fremmed land, hvor de nu er i en slags fængsel. Ofte har de kun deres mor i live, fordi far er død i krigen.
Billedet viser Knud Vilby, som har skrevet en kronik om de stakkels børn.
 Og den danske regering og Folketinget ignorerer deres lidelser og besvær, selvom det må være en ret at få hjælp af staten, når man er i vanskeligheder i udlandet.
 

 Forældrenes forbrydelser kan ikke lægges børnene til last. Er der sket lovbrud, må forældrene bringes for en domstol og straffes. Men hold dog børnene udenfor. Børnene mistrives i disse internerings lejre. Så efter serviceloven burde disse børn have ret til hjælp fra den danske stat, selvom de befinder sig i udlandet. Også selvom deres forældre har gjort noget slemt. Hvis forældrene er så slemme, må børnene jo fjernes fra dem. Var det ikke det, som Mette Frederiksen sagde i sin nytårs tale?

Så kære børnenes statsminister:  bring børnene tilbage nu!
 

Læs om det her (Knud Vilby på Altinget)  -   Enhedslisten er uenig med Knud Vilby, siger retsordfører Rosa Lund til Altinget.

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk