regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder

2021 - 1


de gamle nyheder fra 2021 er her stadig:  januar til maj.

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indhold
 

 Nytårs hilsen 2021 (1. januar); se artiklen til højre.

 Børnene i Syrien blev glemt i Mette Frederiksens nytårs tale.

 Tibet sagen starter atter op i Tibetkommisionen - (januar).

 Eksiltibetanerne afsluttede første runde i deres præsidentvalg.

 Social merit for firmaer på vej i Kina.

 

 Danmark flager fortsat for Tibet - igen og igen.

 Kør langsomt og red liv - lovgivningen halter bagefter.

 Tibetansk sprog aktivist løsladt fra fængsel i Amdo.

     Februar:

 Den engelske Anglikanske Kirke protesterer mod dansk lov om tvungne oversættelser af prædikener til dansk

 Regeringen har stadigvæk ingen klima politik.

 Upright Go - en dims til at holde ryggen lige.

 Ko undslipper fra slagteri i USA - koen har det godt

 

 Og nu er det nye Jern koens år begyndt

 Lama Tønsangs helbred skranter igen

 Touch screens i biler er farlige

 Facebook, Google og avisernes manglende annonce indtægter - nye love på vej i mange lande

     Marts:

 Refoulement - betyder fordrivelse på fransk - nyt lovforslag om deportation af flygtninge til Nordafrika

 Rygter om seksuelle krænkelser i Dhagpo - Lama Puntso beskyldes og har forladt alle sine tillids poster

 Levende organers bioelektriske kraftfelter er ikke bevidsthed som sådan

 Lama Ole Nydahl bliver 80 år gammel

 

 Claudine Ledroit fra Dhagpo / Dzambhala i Frankrig er død

 Lama Tønsangs helbred i bedring

 Pandemiens tredje bølge er på vej, marts 2021

     April:

 Nye designs og billeder på netstedet

 De asociale medier

 Dyrs rettigheder i danske natur reservater

 Karmapa's kloster ved Swayambhu i Nepal genåbner

 

 Staten forsøger systematisk at undgå EU databeskyttelseslov

 Det onde kommunistiske kinesiske imperium svarer

 Historien om Tibets flag

     Maj:

 EU opgraderer religions frihed i verden

 Anders Samuelsen var til afhøring i Tibet kommisionen

 Eksil tibetanernes nye leder blev Penpa Tsering

 

 Covid epidemien hærger i Indien og Nepal

 En bøn om fred i hele Palestina og Israel

 Dagen for Buddha's fødsel, Nirvana og Parinirvana

 

 Den eksil tibetanske højesteret er genopstået

 Jordskælv i Golok området (i Dokham)

 Penpa Tsring blev præsident på Vesak dagen

 

 

Klik her for toppen af siden

3. januar, opdateret den 7. januar 2021.  


 

Børnene i Syrien blev holdt udenfor og glemt

- i Mette Frederiksens nytårs tale den første januar -

Mette Frederiksen - billedet er manipuleret af Tendar Olaf Høyer; fotograf ukendt.

 

Rasmus Grue Christensen og Helena Lund, som er direktør og psykolog i Dignity (Dansk Institut mod Tortur), skrev i Altinget den 27. december 2020: "Center for Terroranalyse (CTA), der har adresse hos PET, slog i marts 2020 fast, at det er: 'usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel' - fra de danske børn [i fangelejre i Syrien], men - 'at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien'."
 De skrev videre: "Konsekvensen af rådgivningen fra CTA burde være ligefrem: Både børn og mødre bør hentes hjem hurtigst muligt, så børnene får en chance for en nogenlunde normal barndom."

 "Når vi siger, at kvinderne skal til Danmark, indebærer det, at de naturligvis ville skulle stilles for retten og straffes for de forbrydelser, som de måtte have begået i Islamisk Stats mørke tjeneste. Men skal børnene virkelig straffes for deres (endnu ikke dømte) mødres handlinger ved at være tvunget til at leve i en fangelejr? Danmark må ikke se passivt til, mens danske børn går til grunde eller radikaliseres i fangelejre i Syrien."

 

Ananda chakra - logo for Tilogaard meditationskole

- Danske børn som krigsfanger i Syrien er en underlig tanke og virkelighed -

 Så det er en bizar undladelse for Mette Frederiksen, ikke at sørge for de danske børn i Syrien og heller ikke nævne dem i hendes 'moderlige' tale til landet ved nytår. Hendes stædige selvmodsigelse som 'børnenes statsminister' fortsætter. Hun er tydeligvis ikke alle børns minister. Men det holder ikke. Det er på tide at hente børnene hjem. Og måske skal børnene skilles fra deres uansvarlige forældre. Det mener regeringen jo skal ske så hurtigt som muligt - altså i alle andre tilfælde af unødvendig lidelse for danske børn i uansvarlige forældres varetægt...

 Det er utvivlsomt sandt, at mange danskere - inklusive mange indvandrere - ikke ønsker alt for mange 'fremmede' til landet - især ikke fra lande som Syrien. Fordi det betyder problemer og udgifter for alle. Men husk, at på nydansk hedder problemer udfordringer. Og kom så igang. Vi må ikke svigte vores egne statsborgere i udlandet, heller ikke selvom deres forældre er landsforrædere og har kæmpet imod Danmark i en fjern borgerkrig.

Advarsels skilt: Broen er oppe...Forældrene var sikkert ikke klar over, at de ved at støtte Islamisk Stat i Syrien og Irak blev landsforrædere i Danmark. Det var der sikkert ikke nogen, som fortalte dem. De vidste ikke nødvendigvis, at de fly, som fløj over dem i Syrien, var danske. Nogle af disse 'frivillige' blev måske dræbt af bomber fra danske fly. Men husk på, at de var forførte og hjernevaskede. De var ofre for propaganda. De faldt for løgnen om en religiøs og kulturel sammensværgelse mod muslimer i Europa. Og forstod ikke, at religionen Islam er ret fremmed for de fleste danskere, så det påhviler muslimer i Danmark som en religiøs udfordring at vokse ind i dansk kultur og frisind. Når muslimerne i Danmark nu engang er i et definerende mindretal.

 Men dette var jo ikke et salafistisk politisk islamisk synspunkt. Og mange slags salafister har virkeligt slået på tromme i lang tid for deres ekstreme fortolkning af politisk og kulturelt Islam. De fremmedgjorte islamister ønskede Middelalderen genindført. Og det prøvede de så på i Syrien og Irak med vilkårlig vold, drab, slaver og så videre. Heldigvis blev det stoppet i tide. Skønt det ikke er helt slut endnu.

Advarsels skilt: Broen er oppe...Og det var ret dumt at falde for sådan propaganda og den slags illusioner. Og disse forældre var sikkert ikke helt uskyldige. Men det kan de danske domstole jo udrede. De fleste lande ønsker at dømme deres landsforrædere. Ikke mindst for at undgå gentagelser. Og jihadhi-turisternes børn havde intet valg. Hent børnene hjem nu. Lad ikke dit hjerte forstene. Det er ikke kun børnene, som skal reddes. Det gælder også din medmenneskelighed. Og staten Danmarks anstændighed.

 Begrænsning af indvandring til Danmark er et helt andet spørgsmål. Det her handler om danske børn, født og i reglen også opvokset i Danmark.

 

Læs hele artiklen med 'Dignity' hos Altinget her.

Læs her om Dignity   (Dansk Institut mod Tortur, før 2012 kendt som: Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre).

 

7. januar 2021.  


 Anne Sofie Allarp skrev på Altinget den 7. januar: "Når statsministeren formulerer sig illoyalt overfor objektive fakta og målbare forhold, så må man sp'rge sig selv hvorfor. Ved hun ikke bedre? Eller er det en del af den strategi, der er tilrettelagt, og som har været succesfuld indtil videre? "

Læs Anne Sofie Allarps artikel her   (Altinget).

Læs også den forrige artikel   (januar 2020).

Klik her for toppen af siden

11. januar, opdateret den 5. februar 2021.  


 

Social merit for firmaer på vej i Kina

 

Præsident Xi Jinping junglerer med økomærke  og en ræv bag øret. Fotograf ukendt; billedmanipulation Tendar Olaf Høyer.

 

Michael Schuman skrev i The Atlantic den 11. januar 2021: "Hans [præsident Xi Jinping's kommunistiske imperialistiske kinesiske] regering forbereder et 'social kredit system for firmaer' [social merit], som skal forløbe parallelt til de kinesiske borgeres [sociale merit system]. Meningen er [angiveligt], at få styr på miljø forurenere, skattesnydere og andre erhvervslivs banditter. I praksis bliver [systemet] opfattet som endnu et statsligt indgrebs værktøj til at trænge ind på private entreprenører."

Stop for kontrol. Det nye system ligger i forlængelse af en ny økonomisk politik, som skal udvikle Kinas erhvervsliv i et 'dobbelt spor.' Det er ikke helt klart, hvad det kommer til at betyde i hverdagen, bortset fra mere stats kontrol. Og en automatisk 'social merit' score, som hvert firma vil få tildelt som resultat af deres 'opførsel.' Hvilke punkter, man vil måle på, er heller ikke klart endnu, men pointen er, at det skal ske digitalt og automatisk, så scoren ikke kan udsættes for korruption. Det er i hvert fald tanken, selvom der utvivlsomt vil være smuthuller, når man kender nogen i systemet eller data centralerne. Alt i alt betyder det sikkert hårde tider for den private sektor i Kina. For de danske virksomheder, er alt dette endnu et tegn til at se at komme ud af Kina, flytte investeringer og finde andre steder og firmaer at handle med.

Læs om det her    (The Atlantic).

Læs en uddybende analyse af 'dobbelt sporet' i Kinas økonomiske politik for de næste 15 år    (China Leadership Monitor).

Læs også den forrige artikel.

 

13. januar 2021.  


Sandhed er en mangel vare - forvent løgne i Kina

 Yanzhong Huang skrev på South China Morning Post's netsted den 10. januar 2021: "Fødevare sikkerheden trues af det ikke-gennemsigtige politisk system i Kina."
 Intet tyder på, at firmaernes sociale merit score vil hjælpe på troværdigheden, når systemet måtte blive indført. Der mangler jo i sagens natur et uafhængigt forbruger værn og nævn, som ikke styres af kommunist partiet. En eventuel mærkning af sunde og økologiske fødevarer kan forbrugerne derfor heller ikke stole på. Fordi det kunne stride mod, hvad kommunist partiet måtte opfatte som de bedste informationer for folket at få. Når der nu er gift i de fleste madvarer. Det kunne jo 'misforstås' som en kritik af myndighederne, som jo ideelt burde forebygge forurening og forgiftning af borgerne.

Kreaturer på vejen!

 Forbrugerne mangler således pålidelig information om deres mad. Fødevarer er ikke, hvad de har været i Kina. Der er i årtier sket en omfattende forurening af markerne med tungmetaller som bly og cadmium samt en meget stor spredning og ophobning af pesticider i jorden. Her er ingen nemme løsninger. Artiklen indeholder ikke informationer om Tibet, men den overordnede situation må formodes at være den samme.

Læs om det her    (South China Morning Post).

 

18. januar 2021.  


Ingen merit i Vesten for slavearbejdere

 Læs også om kendte tech firmaer, som førhen var fra USA, men som nu ejes af firmaer i Kina med tætte forbindelser til den kommunistiske kinesiske imperialistiske regering. Nogle af disse firmaer bruger slavearbejdere fra Uighurland (Xinkiang).

Læs også Human Rights Watch' årsrapport 2021 her    (HRW).

 

23. januar 2021.  

Læs også om hvad Kina har tænkt sig i Tibet i 2021    (Rokor.org).

 

 

Lyn nedslag. Fotograf ukendt. 5. februar 2021.  


Rapport om voldtægt i Uighurland chokerer verden

En BBC rapportage afslører systematisk voldtægt i koncentrationslejrene i Uighurland (Xinjiang). Det kinesiske kommunistiske imperiums regering kalder påstandene for ubegrundede. Engelske politikere beder om adgang til det besatte land for FN's udsendinge, hvis Kina vil modbevise anklagerne. BBC siger, at de står ved deres rapport, som er udført professionelt og journalistisk korrekt.
 Rapporten har givet anledning til internationale protester mod den kinesiske besættelsesmagt.

Læs rapporten her    (BBC).

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

1. februar, opdateret den 3. februar 2021.  


 

Den engelske Anglikanske Kirke protesterer

mod regeringens nye lovforslag om tvungne oversættelser til dansk af prædikener


Sankt Albans Kirke (den engelske kirke) København; fotograf ukendt.

 

Lovforslaget strider mod Grundloven som tidligere beskrevet. En anden ting er, at lovforslaget angiveligt sigter på at modvirke islamistisk ekstremisme. (Selvom lovforslaget i sin hensynsløshed fremmedgør og provokerer danske lovlydige muslimer.)
Billedet viser den engelske St. Alban Kirke i København.

 En tredje ting er, at englænderne - i forlængelse af Brexit - nu også føler sig forfulgte i Danmark på grund af denne sag. Det er desværre en utilsigtet virkning af lovforslaget, som egentlig ikke var tænkt skulle genere englænderne. Ved nærmere overvejelse var det vel heller ikke meningen at genere almindelige danske og lovlydige muslimer. Det har man trods alt svært ved at tro. Men tankeløshed, lovsjusk og Grundlovsbrud er nu ved at blive hverdag i Danmarks Folketing, så man virkelig græmmer sig. Den anglikanske kirkes overhoved i Europa, Biskoppen Robert Innes med hjemsted i Brusselles, har henvendt sig til regeringen om kirkens betænkeligheder. Han føler sig oprørt over det 'overdrevent indskrænkende' lovforslag, skrev The Guardian.

Storm på vej.

 London avisen fortsætter: "De århundrede gamle friheder, som anglikanerne har nydt i Danmark, trues af et lovforslag om, at alle prædikener skal oversættes og indleveres til den danske stat."

 The Guardian fortsætter: "en række europæiske kirker har også givet udtryk for deres bekymringer, herunder Folkekirken i Danmark, Det Lutheranske Verdensforbund, den katolske kirkes kommision af bskoppelige konferencer i EU og de europæiske kirkers konference."

 Lovforslaget kommer til behandling i Folketinget i den kommende tid på trods af mange protester fra mange sider, ikke mindst fra biskopper og præster i Folkekirken. Regeringen har tilsyneladende et yderst afslappet forhold til gentagne brud på Grundloven, som giver anledning til dyb bekymring. Så får vi se, hvad Folketinget foretager sig i den kommende tid.

Pas på: indsnævring!

Det undrer meget, at Socialdemokraterne kan fremsætte et så diskriminerende lovforslag. Forslaget udviser ringeagt for især muslimer. Og så rammer det bredt, så mange andre religiøse samfund bliver omfattede af lovforslaget og derfor føler sig diskrimenerede. Der findes meget klogere måder til at bekæmpe islamisk ekstremiske. Man får i hvert fald ikke bekæmpet islamisk ekstremisme ved at fornærme sådanne religiøse grupper, som man ønsker at alliere sig med. Dette er ikke metoden til at vinde hjerter og sindelag blandt muslimer, så de energisk og inspireret modarbejder islamisk ekstremisme i Danmark og omegn. Her på Tilogaard håber vi på, at der dukker omsorgsfulde politikere op, som vil på pege det grundlæggende problem ved lovforslaget: det strider mod Grundloven. Derfor bør forslaget afvises af Folketinget.
 Det var ret forudsigeligt, at der ville blive ballade med englænderne. Vågn op og opgiv dette lovforslag.

 Findes der sager, hvor prædikanter i moskeer i Danmark har opfordret til vold og oprør, bør de anmeldes til politiet. Og sagerne bør føres for domstolene i Danmark. Ligesom de danske krigsfanger i Syrien bør sigtes for landsforræderi, hvis de har begået sådant. Hverken de eller deres børn bør rådne op i kurdiske fangelejre. Tingene bliver ikke tydeliggjort ved at få prædikener oversat. Tingene bliver tydelige ved at sagerne bliver opklaret og retsforfulgt. Hvis der altså er sager. Lovforslaget om tvungne oversættelser af prædikener sigter på at løse et 'problem,' som slet ikke eksisterer. Der opfordres ikke til ekstremisme i moskeerne i Danmark. Hvis der gjorde, ville der være sager for domstolene. Imamer vill blive udviste af Kongeriget. Men der er ingen sager. Lovforslaget er en opfordring til mistillid mod danske mindretal, som ikke har gjort noget forkert.

Læs om det her   (The Guardian).

Læs også  den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

7. februar 2021.  


 

Ko stikker af fra slagteri

 

Venskab mellem ko og kat i stalden. Fotograf ukendt. 

En stakkels ko kom til et slagteri på Rhode Island i USA. Det brød den sig slet ikke om. På en eller anden måde formåede den at stikke af og kunne ikke indfanges igen. Dyret er jo noget tungt, omkring 700kg. Så det var ikke ligetil. Politiet kunne heller ikke rigtig stille noget op. Så der er en glad ko, som løber omkring i landskabet. Koen blev set ved et vejkryds af en bilist. Den ventede for det røde trafiklys. Koen fortsatte, da det blev grønt. God ko. Den er så vidt vides, endnu ikke fanget. Det er så lidt synd, at hun skal mistrives i kulden, og historien ender nok tragisk.
 Sidste nyt fra 'The Land of the Free.'

Læs om det her    (ABC News, USA).

 

Klik her for toppen af siden

11. februar 2021.  


 

Lama Tønsangs helbred skranter igen


 

Lama Tønsang, februar 2021. Fotograf ukendt. Lama Tønsangs helbred er ikke så godt. Han fik åndenød i januar og blev indlagt i nogle dage. Nu tager han det roligt hjemme igen og har genoptaget sine daglige rutiner. Men han vil ikke undervise mere. Jeg går ud fra, at det betyder, at han ikke vil lave kursus og seminarer. Han beklager, at han er blevet gammel, husker dårligere og lider under kroppens naturlige forgængelighed.

Læs mere hos Montchardon's netsted.

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

27. februar 2021.  


 

Touch screens i biler er farlige

 

Touch screen på en Tesla 3. Fotograf ukendt.Den store touch screen på en Tesla 3.

  Det er med god grund forbudt at læse og skrive sms beskeder, mens man kører en bil. Men på mange af de nye biler er der nu installeret ret store touch screens, hvor mange af bilens funktioner styres fra. Se billedet med et eksempel fra en Tesla 3. Bemærk at der på netop denne touch screen vises et billede af bilen set fra oven ved siden af en GPS funktion med et stort kort. Ved at vise dette billede af bilen i fugle perspektiv kan man observere om dørene er åbne eller låste og så videre. Men bemærk også, hvad der mangler. Der er ikke et video billede af vejen foran bilen, som fartøjet befinder sig på.

 

Advarsel: kvæg på vejen.Hvordan forestiller bil producenten sig, at man kan betjene touch screen funktionerne eller læse vejledning på det viste kort - uden at lade være med at holde øje med vejen, som du kører på. Det går jo slet ikke. Man er nødt til at bruge øjnene for at se, om man trykker på den rigtige knap eller trækker en skyder korrekt. For eksempel blæser styrke. Øjnenes fokus og opmærksomhed kan ikke være to steder samtidigt.
 Men med et lille video kamera på bilens forude kunne et billede af vejen jo vises, så man ikke helt mister orienteringen, når man kigger på skærmen.

 

Advarsel: stenskred på vejen.Denne udvikling er muligvis en større fare for trafik sikkerheden end at tale i mobil telefon, mens man styrer bilen. Det er tydeligt, at software ingeniører og geniale computer teknikere har tænkt computer, hvor de burde have tænkt bil. Jaguar og Honda er derfor ved at gå bort fra touch screens på deres nye modeller. I stedet får du knapper, som du kan trykke på eller dreje på uden at skulle rette dine øjne mod instrumentet for at se, om du rammer rigtigt, fordi du kan føle dig frem.

 

Advarsel: fly i luften.Et tilsvarende problem gør sig gældende for de nye jagerfly F35, som Danmark snart skal til at benytte sig af i stedet for de gamle F16 fly. Ja, de nye jagerfly har også touch screens, hvor erfarne piloter skriger efter mekaniske knapper til at betjene flyets funktioner og våben. Fordi touch screens ikke er designet til kraftige loops, stærke rystelser og G kræfter i sving under enormt høje hastigheder. I sådanne ekstreme situationer vil piloterne gerne have hånden på en mekanisk kontakt, som de kan føle. Og de vil helst være sikre på, at funktionen virker med det samme, når de aktiverer den. Touch screen knapper virker ofte ikke umiddelbart, fordi de er virtuelle. Nogle gange skal du trykke flere gange, før du får resultat. Og det duer ligesom ikke i et farligt jagerfly. Så det smarte er slet ikke så smart. Nogen har sovet i timen, da de designede dette fly. Så, pas på derude...

 

Klik her for toppen af siden

22. februar, opdateret den 2.marts 2021.  


 

Facebook, Google og avisernes manglende annonce indtægter - nye love på vej i mange lande


men problemet ligger et andet sted og markedet er ikke frit

 

 

Tommeltotten vender nedad. Forbyd overvågnings kapitalismen!I øjeblikket arbejder lovgiverne i Australien og New Zealand med at lovgive om, at tvinge Google og Facebook til at betale for links til nyheder i andre medier. Også mange andre steder i verden - herunder Danmark - arbejder politikerne med lignende ideer. Det virker som om, at mange politikere vil omfordele internet giganternes annonce indtægter til de 'gamle' medier, som tidligere nød godt af sådanne reklame penge som indkomst.

 

Tommeltot nedad!Problemet er imidlertid noget helt andet. Nemlig, at Google og Facebook ikke har redaktionelt ansvar for de nyheder, som de formidler. Samtidigt fungerer deres annonce programmer således, at der gives betaling for antallet af besøgende og klik, som de enkelte besøgte sider får. Mange netsteder, som får indtægter fra sådanne annoncer, der bliver udbetalt via Facebook og Google, har derfor udviklet mange metoder til at tiltrække besøgende. Denne udvikling favoriserer netsteder med ekstremt indhold, vold, naturkatastrofer, sex misbrug og andet opsigts vækkende indhold, som naturligt tiltrækker nysgerrighed hos folk. Den slags er imidlertid næppe, hvad folk virkelig har brug for. Og det er heller ikke nødvendigvis, hvad de søger information om. Men når de nu er der, bruger de tid på det, fordi nysgerrigheden er vakt. Så folk får slet ikke, hvad de søger, men manipuleres til at bruge deres tid på ting og sager, som internet firmaerne tjener annonce penge på.

Artiklen blev for lang til nyheds siden. Der er mange aspekter i sagen. Så den har fået sin egen side. Læs hele artiklen på dette link.

 

Læs eventuelt også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

10. marts, opdateret 16. marts 2021.  


 

Rygter om seksuelle krænkelser i Dhagpo

Lama Puntso blev anklaget og forlod alle sine tillids poster

Lama Puntso fra Dhagpo Kagyu Ling. Fotograf ukendt; klip fra en video. 

Lama Puntso, klip fra en nyere video.

 
Lama Puntso er kendt som det officielle og venlige ansigt for Dhagpo Kagyu Ling i Dordogne i Sydfrankrig. Han har også i en år række stået i spidsen for Dhagpo centeret i Bordeaux. Nu har han forladt det hele og fortalt om sit brud på munke disciplinen og god Dharma etik overfor medlemmer af Dhagpo Mandala'en. Han har skrevet en slags bekendelse til sine kollegaer i Dhagpo Mandala'en og Lamarådet i Le Bost Klostrene. Her meddeler han at have brudt sine munke løfter gentagne gange, da han var munk i halvfemserne og nullerne. I 2010 fralagde han sin ordination som munk, men tog igen løfter i 2017.

 Så Lama Puntso historie er, at han har haft erotiske forbindelser med flere kvinder i en periode over de sidste 24 år, selvom det var et brud på hans løfter og hensigten med disse løfter. Han brød også løfter om indtagelse af alkohol, hvilket dog ikke anses for alvorligt i Vinaya. Han beklagede meget i sin meddelelse, og følte han ikke længere kunne bære ansvar for at skulle repræsentere en 'ren' opførsel, i og med han ikke formåede at leve sådan selv. Det er så Lama Puntso's udlægning af sagen.

 

Advarsel: kviksand.Hertil kommer, at Vinaya's forordninger for munke og nonners opførsel fastslår brud på cølibat som en ødelæggelse af roden til løfterne. Det betyder, at løfterne ikke kan repareres eller genoprettes. Munkene, som gav nye løfter til Lama Puntso i 2010, vidste sandsynligvis intet om dette brud på roden. Men selvom han modtog en officiel ordination, betyder denne regel i Vinaya, at han faktisk ikke blev ordineret alligevel, fordi det ikke lader sig gøre igen i dette liv. Det lader dog til, at Lama Puntso ikke vidste dette, men han burde vide det. Så han har altså udført et dobbelt bedrag af omverdenen og skadet sig selv. Hvis en munk ønsker at have sex, skal han blot opgive sine løfter. Og få sin partners samtykke, naturligvis. Så er alt fjong. Lama Puntso forklarer ikke, hvorfor han ikke opgav sine løfter, da han ikke længere ønskede at opretholde disciplinen.

 

Advarsel: kviksand.Desværre for Lama Puntso er der også fremlagt en anden historie om det samme forløb af begivenheder. Historien stammer fra folk omkring centeret i Bordeaux, som er oprørte over hans opførsel, som de mener har været manipulerende, hjernevaskende, overlagt forførende, erotisk misbrugende, undertrykkende, hemmelighedsfuld, og at flere af forholdene var direkte kriminelle (et tilfælde af vold og et overgreb mod en mindreårig). Disse mennesker har krævet, at alle informationer om Lama Puntso's opførsel skal offentliggøres på Dhagpo's netsteds forside.
 Det mente Lama Jigme Rinpotje ikke kunne lade sig gøre, fordi det kunne opfattes som krænkende af Lama Puntso og medføre en retssag om injurier. Hvilket er korrekt. I øjeblikket er der kun rygter, som ikke dokumenteres af nogen. Men klagerne mener altså, at der er foregået noget kriminelt.
 Lama Jigmela har opfordret til, at de mennesker, som måtte opfatte sig som ofre for noget kriminelt ved Lama Puntso's opførsel og handlinger, henvender sig til den franske undersøgelsesdomstol, som der er tradition for i Frankrig til at foretage kriminel efterforskning, formulere anklager og starte retssager. Så må en dommer afgøre, hvorvidt noget kriminelt har fundet sted eller ej, mener Jigme Rinpotje.

Klik her for toppen af siden

 

 

 Hvorfor rapportere om udokumenterede rygter?

Advarsel: kviksand.Problemet for Lama Puntso's gode eller blakkede rygte og for klagerne og ofrene - hvis der faktisk findes ofre - er, at kun Lama Puntso lægger navn til sagen. 'Ofrene' var muligvis nydende deltagere i erotiske lege, som de frivilligt deltog i. Det aner vi ikke, når ingen 'ofre' tør stå frem og beklage sig. De officielle klagere fra Bordeaux er indtil videre anonyme. De er kendte af ledelsen i Dhagpo Mandala'en, men de har muligvis krav på tavshed, mener ledelsen. Klagerne har i hvert fald valgt kun at henvende sig til ledelsen - og ikke offentligheden. Ofrene er helt ukendte og har ikke indgivet klager eller anklager til hverken politi, Dhagpo's ledelse eller Lama Jigme Rinpotje.
 Så nu er der en masse larm og støj, mens meget alvorlige kriminelle anklager svirrer gennem luften. Men der er ikke noget #metoo over sagen, for ingen vedstår anklagerne.
 Alligevel har klagerne ikke problemer med at ødelægge Lama Puntso's offentlige persona blandt medlemmerne af Dhagpo Mandala'en. Mens Lama Puntso selv siger, at han godt nok har gjort noget forkert. Skønt han åbenbart ikke mener, at der var tale om misbrug af hans position eller om noget kriminelt. Det har han ikke tilstået. Nu er han altså en person, som er mistænkt for kriminalitet. Og vi ved ikke, om det er selvfortjent.

Advarsel: kviksand.Så det er en mærkelig sag, indhyldet i rygte smederi. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre, hvad der er op og ned. Når folk gerne vil anklage, men ikke vil have deres navn nævnt. Når de mennesker, som det er gået ud over, ikke selv vil klage. Når ledelsen af Dhagpo er i tvivl om, hvad der bør ske. Så har vi et værre rod. Og naturligvis lækker rygterne til udenfor stående mennesker, sponsorer, Buddhismens venner generelt i samfundet og familier til alle deltagerne i Dhagpo. Det er rygter, som vi i princippet ikke kan fæste lid til. Der er muligvis foregået noget kriminelt, som imidlertid ikke kan efterforskes, fordi der ikke er anlagt sager ved politi eller domstole. Så sagen burde måske slet ikke omtales offentligt, når der tydeligvis er tale om rygte smederi, og det ikke er muligt at fastslå fakta.
 Her på Tilogaard i det fjerne Danmark føler jeg dog, at det er nødvendigt at omtale sagen, fordi jeg ikke ønsker at fremstå som medskyldig i at hemmeligholde skandaler i organisationen, som jeg som Lama i 1994 stammer fra - og siden 1990 har associeret mig med.

 

 

 Rygter - reaktioner og ny organisering

Advarsel: kviksand.Det gode ved historien er naturligvis, at Dhagpo Mandala'en er i stand til at diskutere sådan noget og forholde sig til det. Ligesom de gjorde ved Lama Yeshe skandalen for en del år siden. Der er således nu taget initiativer med henblik på at oprette en slags ombudsmands institution til at behandle klager over Dharmalæreres opførsel og ledelsen i øvrigt. Ombudsmands institutionen er dog endnu ikke oprettet, men man har inddraget mange flere mennesker i ledelsen af Dhagpo Kagyu Ling, så indspisthed og hemmelige agendaer får meget svært ved at udfolde sig.

Advarsel: kviksand.Lama Puntso sagen er dog på ingen måde afklaret eller opklaret. Ingen har heller - indtil videre - skrevet om det på officielle medier, fordi sagen baserer sig på rygter. Alligevel føler Tilogaard sig forpligtet til at omtale sagen, fordi rygterne svirrer og ingen ved, hvad der er sandt. Så folk skal vide, hvad vi ved - og hvad vi ikke ved - i hvert fald fra den officielle kilde, som Tilogaard er. Folk skal også vide, at vi ikke prøver at fortie noget eller at skjule pinlig opførsel hos kollegaerne. Lama Puntso er i sagens natur uskyldig, indtil noget andet er bevist. Og hans mulige ofre er naturligvis også uskyldige, fordi det er pinligt for dem at fremstå offentligt - og muligvis professionelt ødelæggende for dem. Vi ved ikke, hvem de er, eller hvad deres sociale og professionelle situation måtte være. Desuden legede de måske med som indforståede og på en måde ligestillede, frivillige og villige partnere - i hvert fald dengang det foregik. Måske har de senere fortrudt. Og måske får vi aldrig mere at vide.

 

Advarsel: kviksand.Sagen startede i sidste halvdel af 2020. Der blev afholdt flere møder i Dhagpo's ledelse og i Lamarådet på Le Bost Kloster. I februar i år meddelte Lama Puntso sine kollegaer skriftligt om hans brud på munke disciplinen og Dharma etikken. Og senest her i marts måned har Lamarådet og Dhagpo's ledelse fortalt om hele sags forløbet i en intern meddelelse.
Jeg var i gamle dage en god ven af Lama Puntso og har gode minder om ham fra firserne og halvfemserne. Da jeg selv boede i Dhagpo og Le Bost i halvfemserne, var Puntso enten i retreat - eller også var jeg. Så jeg kender ham ikke som deltager i fællesskabet. Og jeg har ikke haft kontakt med ham i mange år nu og er derfor et dårligt karakter vidne (Lama Tendar Olaf Høyer). Lama Puntso er belgisk statsborger med det borgerlige navn Pierre Haenen. Han er født i 1961, kom til Dhagpo først i firserne og har sidenhen gennemført to tre års retreats i Le Bost. Både før og efter sine retreats havde han fremtrædende roller i Dhagpo Mandala'ens ledelse. Han har oven i købet fået en side på Wikipedia. Hvad der skal ske med ham i hans høje alder af 60 år er meget usikkert. Det er en moderne tragedie, uanset hvad der er foregået.

 Lamarådet for Le Bost klostrene afholder et møde for at tage formel stilling til sagen i slutningen af marts måned. Lama Puntso vil angiveligt deltage. Lamarådet vil også tage initiativ til foranstaltninger til støtte for ofrene for misbrug, bedrag og vildledning.

Læs artiklen på engelsk.

Læs også artiklen: sex med Lama'en.

 

Klik her for toppen af siden

20. marts, opdateret den 28. marts 2021.  
Pandemiens tredje bølge er på vej

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram.

 

Corona virus epidemien synes at aftage i Danmark med stadigt færre smittede og indlagte. Det har rigtig mange mennesker i hvert fald fået indtryk af. Foråret er på vej, og restriktionerne slækkes, skoler åbner - og helt op til ti personer kan nu tillade sig at samles på offentlige steder. Efter påsken åbner endnu flere typer forretninger, foreninger og forsamlings steder. Det er der mange, som har ventet på ville ske. Alle er trætte af restriktionerne. Og med foråret burde skulle smittefaren sænkes, forventer de fleste.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Men i vores nabo lande Polen, Tyskland og Frankrig lukker de ned i stor stil. Smittekruven stiger eksponentielt i Tyskland. Og den nye spredning sydpå betegnes som den tredje bølge af infektion. Traditionelt i pandemier er den tredje bølge den værste med den højeste dødelighed. Som det for eksempel skete under den 'spanske syge' i 1918 og 1919. Forskellen på dette skræk billede er selvfølgelig, at der også er en bølge af vaccinationer under vejs. Men det er stadig under 10% af befolkningerne i Europa, som er vaccinerede.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Og vi bør også vænne os til, at der faktisk er nogle, som vil blive syge, selv efter de er blevet vaccineret to gange. Det er meget forventeligt. Det er derfor vaccinationerne siges 'kun' at være 90% sikre. Dog synes de smittede, som var blevet vaccineret i USA tidligere i år og alligevel senere blev ramte - ikke at blive særligt syge af covid. Så der har alligevel været en virkning, lader det til. Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

 

 

Skilt: emergency! 

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Desværre tyder data fra udlandet på, at smitten i den tredje bølger spredes mere og nemmere end den forrige bølge formåede. Og at dødeligheden også er større end de tidligere 2 spredninger. Men hvor slemt det måtte blive i Danmark, ved vi naturligvis ikke endnu. Den tredje bølge er sandsynligvis ankommet til Danmark, men vi ser endnu ikke høje smittetal, bortset fra nogle forstads kommuner i København. Samtidigt har man fundet de nye mutationer af virus i Danmark, skønt der kun er få tilfælde. Så den tredje bølge er endnu blot et skvulp. Men det kan pludseligt gå meget galt, og smitten sprede sig meget hurtigt.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Og der er nogle foruroligende omstændigheder. Førhen sagde sundheds myndighederne, at det såkaldte 'kontakt tal' helst skulle være på under 1. Da så corona virus mutationer fra Sydafrika og England dukkede op i januar 2021, sagde man, at tallet nu helst skulle være på højest 0,7. Det lykkedes ikke rigtig at komme så lavt indtil videre. Nu er tallet 1,1 og af uransagelige grunde synes både politikere og embedsfolk i administartionerne at acceptere dette niveau - samtidigt med at der lukkes op for liberale erhverv, skoler og så videre. Det betyder, at man spiller højt spil og beder til, at smitten ikke bliver for stor. Det betyder også, at man forventer at der kommer mere udbredt smitte. Så der er ikke kontrol med smitten i Danmark. Og man har heller ikke styr på smitte opsporingen, som ellers skulle have været det nye stærke våben mod mere spredning. Så faktisk ser situationen ikke spor god ud, selvom alle udviser optimisme i Kongeriget.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Desværre ligner det ønsketænkning og et urealistisk håb. Så vi bør som enkelt personer og familier tage fornuftige skridt til forebyggelse som for eksempel masker og fysisk afstand til andre, som eventuelt kunne være smittede. Det var danskerne ret gode til sidste år. Så pas på derude. Epidemien er stadig farlig og kan begynde en ny smitte spredning meget hurtigt. Vaccinationerne vil måske først gøre en virkelig forskel en gang i juli måned. Samfundet trues med en ny nedlukning, endnu før denne sidste åbning er kommet i gang. Men der er ingen realistiske prognoser endnu. Og de høje kontakt tal findes kun i København og det sydlige Jylland her den 27. marts. Det kan hurtigt ændre sig. Så igen igen: tag vare på dig selv, dine kære og alle andre. Hold ud. Det er ikke overstået endnu.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Må epidemien slutte hurtigt. Må alle forblive raske og sunde. Må alt gå godt. En stor tak til alle de, som uselvisk bekæmper epidemien ved at yde transport, assistance, medicin, lægehjælp og behandling. Tak til alle jer, som yder meget mere, end I er forpligtet til. Tak til jer, som holder samfundet kørende. Må ondskab tabe og medfølelse sejre over alt.

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

20. april, opdateret den 21. april 2021.  


 

Dyrs rettigheder i danske natur reservater

 

Buddha Sakyamuni som hjortenes leder i et tidligere liv.

 

 Billedet viser Buddha Sakyamuni i en af hans tidligere liv, hvor han var hjortenes modige leder, som fik kongen af Varanassi til at frede dyreparken  Rishipatana, som er naturpark den dag i dag.

  Foreningen 'Dyrenes beskyttelse' protesterer mod nyt lov forslag, som vil legalisere naturpark forvaltnings misrøgt af deres dyr i parkerne på indhegnede arealer. Den nye lov vil tillade unødvendig lidelse og død på statens arealer, hvor dyrene er udsatte i indhegnede områder, som de ikke kan forlade. Statens administratorer ønsker at kunne fralægge sig ansvar for dyrene i deres varetægt. Så etikken halter gevaldigt. Tilogaard er helt enig med Dyrenes Beskyttelse. Dyrene er jo under tvang.
  Direktøren for foreningen, Britta Riis skrev på Altinget den 20. april:

 "De græssende dyr kan pleje især de næringsfattige naturtyper, så de ikke gror til, hvilket skaber levesteder for en lang række arter af planter og vilde dyr. Til gengæld kan de græssende dyr få lov til at være ude under åben himmel med friheden til at udleve naturligt familie- og flokliv, masser af plads, bevægelse og varieret kost, som de selv kan finde."
 "Naturnationalparker behøver ikke under nogen omstændigheder at unddrage sig ansvar for dyrene... I Dyrenes Beskyttelse fastholder vi, at alle dyr er lige for loven – også på offentlige arealer. I stedet skal vi tale om, hvordan loven kan overholdes, så hvert enkelt dyr bliver tilset og trives."

Læs om det her    (Altinget).

 

 

 

Og stop nu al den forurening af kultur landskabet i Danmark

EU økologi mærket.Det er ikke kun dyrene i naturparkerne, som lider i Danmark. Der er næsten ingen natur i Kongeriget. Og kultur landskabet forurenes strukturelt og omfattende af industrielt landbrug, skovbrug og fiskefarme. Søren Mark Jensen skrev i den anledning på Altinget den 21. april, at:
 "Omkring halvdelen af det danske landskab består af sprøjtede og gødede biologiske ørkener med blandt andet byg, hvede og majs, som anvendes som foder til millionvis af grise, høns og køer, som hovedsageligt fortæres af livstilsramte middel- og overklasseborgere i nogle få andre rige lande."

 Så nedlæg industrielt landbrugs lukkede stalde, svine fabrikker og høns på samlebånd - og lad kultur landskabet blive økologisk forsvarligt. Til gavn for os alle, inklusive landbruget. Og de mange husdyr; og for en bæredygtigt økonomi for bønderne. Et økologisk landbrug har mulighed for igen at kunne tjene penge uden tilskud fra stat og EU. Økologerne er snart de eneste, som tjener penge i landbruget i vore dage. Alle de andre er blot i gæld til halsen. Så omstillingen er ikke kun etisk nødvendig - den er også rentabel. Hvad mere kan man forlange?

Læs om det her    (Altinget).

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

26. april 2021.  


 

Karma Raja Mahavihara

Karmapa's kloster ved Swayambhu i Nepal genåbner

 

Det gamle kloster Karma Raja Mahavihara ved Swayambhu Stupa'en, Kathmandu i Nepal før 2015. Fotograf ukendt.

        Det gamle og nu nedrevne Karma Raja Mahavihara Kloster ved Swayambhu Stupa'en.

 Ved jordskælvet i 2015 i Nepal blev mange bygninger ødelagte og 9000 mennesker døde. Karma Raja Klosteret ved siden af Swayambhu Stupa'en styrtede ikke sammen og ingen døde, men bygningen revnede mange steder og blev meget ustabil. Så det blev efterfølgende besluttet at rive det hele ned og genopbygge kloster og tempel. Nedrivningen blev udført ret hurtigt, men genopbygningen er trukket ud. Men nu er den endelig færdig. I Nepal er der nu sket en overdragelses ceremoni fra konstruktøren til bygherren. I den anledning har Karmapa, som er den egentlige ejer, indtalt sin tale og lagt den på You Tube, fordi han ikke kunne være tilstede på grund af corona epidemien.

Klosteret set fra luften; foto af Skanda Gautam.

 Efter den 16. Karmapa's død, boede Shamar Rinpotje ofte her, når han var i Nepal. Det var også her, at jeg selv blev Shamar Rinpotje's chauffør og assistent i 1982. Det er jo dejligt, at klosteret igen kan komme igang. Munkene har i mellemtiden boet på Shaminub Kloster ikke så langt væk fra Swayambhu. Selvom overdragelsen nu er sket, skal tempel rummet fyldes med alter, statuer og så videre. Der skal sikkert males og indrettes, før der indtræffer en dagligdag igen. Klosteret blev ubeboeligt i 2015, så der er gået en rum tid, før tingene faldt på plads. 16 munke flytter ind.

Læs om det her    (Karmapa's netsted).

Læs også om:  renoverings projektet her  (Karmaraja Mahavihara).

 

Klik her for toppen af siden

21. april, opdateret den 8. maj 2021.  

 

xxxx

 

Det onde kommunistiske kinesiske imperium svarer

 Som en mærkværdig tilføjelse til debatten om de besatte lande i Central-asien, har det kommunistiske kinesiske imperiums ambassadør i Danmark, Feng Tie - istedet for skamfuldt at tie stille - skrevet en kronik til Altinget om Kinas syn på Xinjiang (Uighurland). Her forklarer ambassadøren, hvorledes fængslingen af 10% af befolkningen i koncentrationslejre er et tiltag for at forebygge terrorisme gennem uddannelse og job træning. Ikke et ord om, hvorfor et kommunistisk imperium, som angiveligt er 'anti-imperialistisk,' har besat et andet land på trods af sin erklærede anti-imperialisme. Det er ikke spor åbenbart, at det kommunistiske kinesiske imperium har 'arvet' en ret til at besætte Centralasien, blot fordi det forgangne Manchu kinesiske imperium også havde besat Centralasien i perioden med krige fra 1720 til 1755. Området forblev besat helt frem til 1911, hvor kejserriget brød sammen. Muslimske krigeherrer kontrollerede herefter Xinjiang frem til 1949, hvor kommunisterne i Kina erobrede landet. I hele perioden fra 1720 til 1911 var Tibet en vassal stat til Manchu kejserne. Frem til 1949 var landet uafhængigt og fri for kinesisk indflydelse.

Kinas flag  i lænker
 Ambassadør Feng Tie's ide er altså at beskytte uighurerne mod sig selv ved fængsling i fangelejre, som man eufemistisk kalder for 'fagskoler.' Her kan de så på en fængslende måde lære, hvad der er godt for dem selv. Og lære at opgive enhver tanke om frihed og uafhængighed for uighurerne. Og lære at modtage tæsk, når de 'glade og tilfredse fagskole elever' ikke lærer ordentligt. Og lære at forstå, at ret til national selvbestemmelse er 'terrorisme' i formand og præsident Xi Jinping's tankegang. Uighurer og tibetanere har kun ret til at rette ind efter imperiets ønsker og anvisninger. Gør de ikke det, bruger det onde imperium tvang, vold og koncentrationslejre til at beherske dem.

Kinas flag  i lænker
 Ambassadør Feng Tie får heller ikke forklaret, hvorfor vold og tvang skal anvendes i undertvingelsen af Uighurerne i Xinjiang. (Bortset fra den underforeståede logiske forklaring, at ellers vil landet løsrive sig.) Ambassadøren skriver oven i købet, at: "Vold er ikke vejen til en lysere fremtid. Det er fred og respekt for andre mennesker, der er vejen." Det er jo så sandt, at det er til at græde over.
 Så det er altså på grund af respekt for Uighurerne, at de blive indespærret i fangelejre! Bruger de kommunistiske kinesiske imperialister så kun vold, magt og tvangslejre på grund af medfølelse og sympati? Frihed og respekt for andre er vist meget langt væk i dette forvrængede verdens billede.

Kinas flag  i lænker
 Men kronikken er et fint eksempel på bortforklaring og ansvars forskydning. Og den viser også tydeligt, hvad den kommunistiske kinesiske imperie tankegang er. Det 'nationale' sprog i Uighurland er for eksempel kinesisk, skrev ambassadør Feng Tie - og det tyrkiske uighur sprog er logisk set derfor ikke 'nationalt.' Nationen er imperiet indenfor denne tankegang, selvom imperiet består af mange - også flere han-kinesiske - nationer.
 Der ligger en syg logik bag denne type sprog brug, som dækker over de indre modsigelser i det onde 'anti-imperialistiske' kommunistiske kinesiske imperium. Modsigelserne er cementeret i Xi Jinping's tanke sæt, som nu skal styre alt i dette mærkelige imperium, hvor man ikke kan stole på nogen. Og hvor Østen stadig er rød, skønt det ser sort ud.

Kinas flag  i lænker
 Og det ser også sort ud for de flere kinesiske nationer, hvor de såkaldte 'han-kinesere' bor. I imperie tankegangen kaldes de ikke nationer, men provinser. De har været medlemmer af imperiet i umindelige tider. Det vil sige underlagt en central hersker med ubegrænset magt. Der var aldrig tale om en union. Udtrykket han-kinesere er ligesom ordet germanere i Europa, som omfatter flere nationaliteter med hver deres eget sprog. Når ambassadør Feng Tie omtaler sproget 'kinesisk,' mener han sandsynligvis det såkaldte 'mandarin,' som kun er et af flere sprog, som alle kan kaldes kinesiske. Kineserne - også dem på Taiwan - er interessant nok alle opfostret med denne imperie tanke som noget helt naturligt siden Chin-kejserens tid, som de ikke umiddelbart ser grund til at lave om på. Selvom en union ville være en mere naturlig stats dannelse for Kina.
 De Centralasiatiske lande vil sikkert helst være uafhængige, fordi de ikke har særlig meget til fælles med kineserne. Så magthaverne i Kina bør lære at opgive imperium på en progressiv måde. Kina, som vi kender det, bør afvikles og afløses af en union uden Mongoliet, Xinjiang og de tibetanske nationer. Det vil sige, at det må de selvfølgelig selv om ved national selvbestemmelse, men det vil sandsynligvis blive resultatet, skulle alle disse mennesker bestemme selv. Den udvikling vil det kommunistiske kinesiske imperium ikke finde sig i. Så sandsynligvis bliver der ballade, uro og oprør i fremtiden. Og naturligvis ønsker de alle frihed og folkestyre.

 
Læs ambassadør Feng Tie's kronik her     (Altinget).
 

 Læs også om de nye problemer i forholdet mellem EU og Kina:  Gensidige sanktioner lægger investerings aftale på is   (South China Morning Post). EU's sanktionerne skyldes Kina's krænkelser af menneskerettighederne. Kina har reageret med sanktioner mod EU parlamentarikere, diplomater og intellektuelle i Europa.
 

 Den er også gal for mongolerne i det 'Indre Mongoli'  (RFA) - mongolsk sprog er heller ikke 'nationalt' - så ingen undervisning på mongolsk for mongolerne i det 'Indre Mongolis skoler,' som imperiet også behersker. Det Indre Mongoli er en tragedie for mongolerne, som siden Manchu kejserrigets undergang magtesløst har måttet se til, mens Han-kinesere koloniserede landet, så mongolerne i dag er i mindretal. Det er præcis denne tilstand, som man frygter med tiden vil indtræffe for Xinjiang og de tibetanske lande. Imperiet lægger heller ikke skjul på, at det er dette, som man tilstræber at opnå.

 

 

Kinas flag i lænker på drage. Billed manipulation Tendar Olaf Høyer.4. maj 2021.  

Læs også artiklen:  Kina er en papir drage  - det kommunistiske kinesiske imperiums magt er i høj grad overdrevet (The Atlantic).

 

Læs her den forrige artikel om Kina.

Klik her for toppen af siden

16. april, opdateret den 17. maj 2021.  

 

Eksil tibetanernes nye leder blev Penpa Tsering

Pempa Tsering, den nye Sakyong 2021. Fotograf ukendt.

 Penpa Tsering har som forventet vundet valget til 'sikyong' - den eksil tibetanske præsident titel, som blev indført, da  Dalai Lama nedlagde konge kronen i 2011. Penpa Tsering er således den anden Sikyong i det nye system. Hvis Penpa Tsering var præsident for hele det tibetanske kultur område, ville han være en betydningsfuld politisk person i verden som leder af et område på størrelse med Vesteuropa, skønt der kun bor 7 millioner mennesker. Men det er det kommunistiske kinesiske imperium, som hersker her. Penpa Tsering er leder af eksil tibetanerne, en broget skare på omkring 150.000 mennesker udenfor det tibetanske kultur område, som er spredt over hele Jorden. De fleste af dem bor i Indien og USA. Og der bliver stadig færre i Indien.

Tibets flag
 Penpa Tsering blev født i 1967 i Sydindien. Farmand stammer fra  Tsang. De flygtede sammen med  Dalai Lama fra den kommunistiske kinesiske imperiale undertrykkelse af  Tibet i 1959. Han har seks brødre og seks søstre. Penpa Tserings familie ernærede sig af landbrug i det tibetanske flygtninge samfund i Bylakupe i Sydindien. Han fik en magister grad fra universitetet i Madras (Chennai) i økonomi. I perioden fra 2008 til 2016 var han formand for det tibetanske eksil parlament. Fra 2016 til 2017 var han Dalai Lama's repræsentant i USA. Han blev fyret og bagtalt for et par år siden af Sikyong Lobsang Sangay's tibetanske eksil regering, hvilket førte til en retssag om injurier, som Penpa Tsering følte sig nødsaget til at føre mod eksil regeringen. Han vandt sagen, og regeringen blev dømt til at undskylde for bagtalelsen. Det fik regeringen så gjort i sidste øjeblik, tydeligvis meget modstræbende. Måske begyndte eksil parlamentets modvilje mod den tibetanske eksil højesteret med denne sag. Det var dog ikke den angivelige anledning, og det er en anden historie.

Tibets flag
 Så Penpa Tsering skal nu prøve at gavne alle disse mennesker som en fagforenings leder, samtidigt med at han skal repræsentere Tibets lovlige, skønt landflygtige regering, som forlod Tibet i 1959. Fordi kinesisk undertrykkelse blev for massiv.
 Det er næsten kun Dalai Lama i vore dage, som var med i regeringen, som flygtede i 1959. Resten er døde eller er ikke længere i 'regeringen.' Og det er mange år siden, at denne regerings institution har gjort noget for Tibets frihed, som førte til noget. Det skyldes naturligvis til dels, at der skal to til en dans. Og den kommunistiske kinesiske imperiale politik har konsekvent gået ud på at ignorere eksil regeringen, mens de instisterede på kun at ville forhandle med Dalai Lama.Og i efterhånden rigtig mange år har de heller ikke villet tale med ham.


 Der har sænket sig en uhyggelig stilstand over det tibetanske kultur område, hvor det kommunistiske kinesiske imperium styrker sin magt og besættelse med en stadig indvandring af Han-kinesere, så tibetanerne er ved at blive til et mindretal i deres eget land. Og imperiet undertrykker konsekvent både tibetansk sprog, kultur og religions frihed. Og tibetanerne behandles som anden rangs 'borgere' - skønt de forventes at være 'loyale' overfor imperiet. De kinesiske imperialister synes ikke, at der er noget forkert ved ordningen. Tibet kendetegnes også ved mange koncentrations-lejre, hvor 'oprørere' og 'disidenter' fængsles. Det er også her, at alle de 'forsvundne' opholder sig uden rettergang. Og i det kinesiske imperium kan folk bare forsvinde uden spor, hvis det er i imperiets interesse - eller imperiets magthaverne formoder noget sådant.

Tibets flag
 Reformen af eksil regeringen med Dalai Lama's afgang som konge, har i mange år medført en stadig mere grovkornet kamp om magten i de eksil tibetanske institutioner. Senest skandalen omkring afskedigelsen af 'den eksil tibetanske højesteret.' Alle dommerne blev fyret af eksil parlamentets flertal. Angiveligt på en ulovlig måde, fordi de parlamentariske procedurer ikke blev overholdt. Efterfølgende er  eksil parlamentets formand gået af som følge af denne skandale. Det er som om, at eksil politikerne ikke har forstået vigtigheden ved overholdelse af demokratiske procedurer og tre deling af magten i demokratiske retsstats samfund. Det burde således slet ikke være muligt for et parlament at fyre dommere! Debatten har raset i de sidste tre måneder om berettigelsen af denne fyring - og slet ikke så meget om retsstats principper. Kun de afskedigede dommere har opført sig ordentligt i denne sag.
 Sagen er i øvrigt til grin, i og med at en eksil regering uden territorium og jurisdiktion jo næppe kan håndhæve deres egne love i et fremmed land, hvor de er gæster. Ligesom 'parlamentet' ikke kan siges at repræsentere tibetanerne, i og med at de er valgt af eksil tibetanerne alene. Og det er synd for alle med de interne magtkampe, for eksil tibetanerne må stå sammen for at opretholde et håb om frihed for tibetanerne i Centralasien. Men et nyt parlament er også valgt. Vi ved endnu ikke, hvad resultatet er blevet, men det nye parlament kan måske rette op på sagen med dommerne.


 Så der er mange problemer for Penpa Tsering som ny præsident. Og ligesådan for det nye parlament. Disse tibetanske parlamentarikere burde fokusere på deres rolle som en 'fagforening' for eksil tibetanerne. Parlament, regering og domstole bør være noget, som man øver sig i. Og noget som man bør være parat til at kunne tilbageføre til Tibet, hvis de tibetanske lande skulle blive frie igen for det kommunistiske kinesiske imperiums besættelse og overgreb. Men en ny styreform i et nyt frit Tibet må i sagens natur starte næsten forfra, skulle det ske, at de opnår uafhængighed af den kommunistiske kinesiske imperialisme. Så hele det tibetanske eksil regerings apparat burde kalde sig for midlertidigt snarere end det eneste 'lovlige' eller 'berettigede' styre.

De tibetanske nationer. Fotomontage af Tendar Olaf Høyer.


 Der er også en gevaldig udfordring i, at den officielle politik er at forene alle de tibetanske lande i en samlet stat. Det har ellers ikke været tilfældet siden Kublai Khan's intervention i trettenhundrede tallet. Det tibetanske kultur område består af flere nationer. (Se kortet, som viser en overordnet inddeling; den stiplede linje angiver Vest-tibet's tidligere omfang i Middelalderen, som i vore dage hører under Indien og Nepal.) Disse mange lande har traditionelt været uafhængige af hinanden eller midlertidigt været underlagt nabo rigerne. Og nogle gange underlagt mongolsk herredømme eller Manchu kejserne i Kina som vassal stater. Tanken bag den moderne politik for eksil tibetanerne er, at de må stå samlet for at kunne modstå kinesisk domminans eller andre stormagters indblanding. Og eksil politikerne er magtbegærlige og stolte. Så de er ikke så interesserede i, at de enkelte tibetanske nationer skal styre sig selv i fremtiden. Selvom fornuftige mennesker straks vil indse, at tibetanerne i stedet bør bestræbe sig på at lave en tibetansk union af indre selvstyrende nationer. Ligesom Tyskland eller USA. Især i Kham er disse nationer tydelige, mens Vest-tibet (Ngari) har været undertrykt af det centrale Tibet i snart 500 år.

Tibets flag
 Men det vanskeligste for eksil tibetanerne er nok at få overstået den middelalder, som de tog med sig i eksil. De går stadig op i deres sociale klassesamfund, som de havde i det gamle Tibet med 'finere' eller højere klasser af fyrster, adel og  Lama'erTulku'erne er stadig urørlige 'åndelige' prinser og baroner. Og det er altså en vidt udbredt fordom overalt, at man ikke kan kritisere disse 'Bodhisatva'er' - hvad enten de er helgener eller bare aristokrater. Hvilke chancer har demokratiet i sådan et miljø? Og hvor længe skal det tage, før  Tulku traditionen afskaffes? (Adlen bliver naturligt og hurtigt en anakronisme, når de ikke længere besidder politisk magt.)


 Penpa Tsering kan dog overraske på alle områder. Han er ikke et helt 'frisk pust' - for han har været med længe i eksil politikken. Men han har integritet, dygtighed og oprigtighed. Udfordringerne er bare enorme.
 Den afgående sikyong Lobsang Sangay har haft sin post i 10 år nu. Magt overdragelsen finder sted i maj måned. Penpa Tsering vandt præsident posten over sin modkandidat Aukatsang med små 5000 stemmer. Held og lykke med valget. Det får han brug for.

Tibets flag
 Det er en nærmest umulig position, Penpa Tsering nu har fået. Han har angiveligt tænkt sig at forfølge  den nuværende politik overfor Kina  med ikke-vold og kompromis søgning, som også Dalai Lama stod for, da han var konge. Denne politik har dog ikke ført til noget som helst, og anses af mange for en virkelig opgivelse af alt håb om frihed for de tibetanske lande. De kommunistiske kinesiske imperialister virker ikke spor interesserede i dialog med den tibetanske eksilregering og Penpa Tsering. De har jo succes med at kolonisere Tibet, Amdo og Kham. Og ingen synes i stand til at modsætte sig denne politik. Tibet virker som en tabt sag i øjeblikket, men Kina er skør som porcelæn - så man ved aldrig.


 Vi andre her i Vesten kan ikke direkte befri Tibet, Uighurland og Mongoliet fra det kommunistiske kinesiske imperiums besættelse og overgreb. Men vi kan holde op med at dyrke den store illusion om fremgang i Kina ved industrialisering og bekæmpelse af fattigdom takket være globaliseringen. Globaliseringen har medført arbejdsløshed her i Vesten - især blandt de ufaglærte; og den har ikke gavnet Kina, hvad angår at medvirke til demokrati, retsstat, frie fagforeninger, bekæmpelse af den kinesiske miljø katastrofe eller formindskelse af Kinas stormagts ambitioner. I stedet er der opstået en gigantisk politisk inflation med afhængighed af industri produktionen i Kina, som er strategisk farlig for os i Vesten. Formuer er investeret i Kina, som burde have været anbragt andre steder. Og en frygt for at modsige det kommunistiske kinesiske imperium har indfundet sig i hele Europa, fordi der er en angst for at mangle industri produkter og miste investeringerne, hvis Kina skulle blive fornærmet på os.

Tibets flag
 Noget tilsvarende gør sig gældende for virksomhederne i USA, som er engagerede i Kina. De er bange for at komme i klemme, mens den amerikanske regering synes yderst kritisk overfor Kina og forsøger en inddæmnings politik. På denne måde er Kina politikken i hele Vesten drevet af modsatte hensyn og en uforsvarlig optimisme. Og en håbløs eftergivenhed. Der er behov for en høj Kina told. Se at komme i gang, kære Folketing.


 Tiden er inde til at forlade Kina, flytte produktionen og investere andre steder, hvor der er både demokrati og retsstat. Kina er for farligt. Det er indlysende - og kun synd for Mærsk, som står til at tabe. Men selv Mærsk kunne være smart. Flytter industrien til for eksempel Indien, er der stadig behov for transport af produkterne til Vesten derfra - i stedet for eksport fra Kina.

 
Læs om valget af Penpa Tsering som præsident her  (magasinet 'Tibet Sun').

Læs her angående skandalen om afskedigelsen af den tibetanske højesteret  (juristen Tenzin Jungnay i magasinet 'Tibetan Review').

Læs her den nye indgående beskrivelse af skandalen om afskedigelsen af den tibetanske højesteret  (Lobsang Wangyal i magasinet 'Tibet Sun' den 28. april).

Læs her om den seneste udvikling indenfor Tibets grænser
(fra 'Rukor' - en omfattende blog med masser af samfunds fakta om Tibet).

 

 

4. maj 2021.    

 

Konstitutionel krise forværret

Lobsang Sangay

Den konstitutionelle krise hos de eksil tibetanske myndigheder fortsætter. Den fungerende SikyongLobsang Sangay  (se billedet - og nej, det er ikke en voks skulptur) ønsker at fortsætte på posten, indtil nye højesteret dommere er udpegede. Af uransagelige grunde, synes han, at det er det afgående parlament, som skal udpege dem. Så ikke alene var beslutningen om at fyre dommerne i strid med eksil tibetanernes 'grundlov' - nu vil de samme politikere foranstalte noget, der ligner et kup. Disse politikere er godt i gang med at miskreditere hele den eksil tibetanske bevægelse og gøre deres organisationer uværdige for støtte. Alt sammen på grund af såret stolthed! Krisen kan ende med, at Dalai Lama intervenerer, hvilket vil være en total fiasko for eksil tibetanernes 'demokrati.' Det ser sort ud. Og dumt.

Læs om det her i Lobsang Wangyals seneste artikel   ('Tibet Sun').
 

 

 

14. maj 2021.    

Valgkommisionen har nu bekræftet valget af Penpa Tsering

Tibets flag
 Den eksil tibetanske valgkommision har nu bekræftet valget af Penpa Tsering som den nye præsident (Sikyong) for eksil tibetanerne og det nye parlament. Cirka det halve parlament er nyvalgte medlemmer. Den nuværende Sikyong Lobsang Sangay skal afgå den 26. maj. Det nuværende parlament afgår den 31. maj. Der er planlagt et sidste møde i det afgående parlament den 24. maj, som har til opgave at imødekomme problemerne ved den konstitutionelle krise. Måske vil dette møde udpege nye højesteret dommere til eksil tibetanernes officielle eksil højesteret. Det kunne jo lyde ret enkelt, men det er det på ingen måde, fordi en række love og principper i den eksil tibetanske forfatning er blevet overtrådt ved afskedigelsen af alle tre dommere i domstolen. De fleste lovkyndige mener, at den eneste lovlige handling, som parlamentet kan gennemføre, er at genindsætte de afgåede dommere. Men det er jo det samme parlament, som med to tredjedeles flertal fjernede disse dommere for kort tid siden.
 Det er dog også blvet foreslået, at indføre en ny procedure, så den ny præsident, den nye regering og det nye parlament tager deres løfter foran et billede af Dalai Lama i stedet for ved en højesterets dommer. Det er et pudsigt forslag, når Dalai Lama ikke længere skulle have nogen politisk funktion. Men han er åbenbart den mest pålidelige person, som man kan tænke sig frem til i øjeblikket.
  Hele eksil samfundets prestige er faktisk på spil ved dette møde. Gør de ikke det rigtige, mister de eksil tibetanske myndigheder deres legitimitet og berettigelse.

Tibets flag
 Det er et afgørende øjeblik i eksil tibetanernes historie. Hvis balladen og ulovlighederne fortsætter eller forværres ved flere manipulationer af de overstolte politikere i dette skammens parlament, ser det ikke lyst ud for en fortsat støtte til de eksil tibetanske institutioner fra Vesten. Dalai Lama nyder fortsat meget stor opbakning i Vesten og har et enormt prestigefyldt omdømme som en af de allermest betydnigsfulde fortalere i verden for fred og ikke-vold. Men det afgående parlament for eksil tibetanerne har opført sig som et sogneråd i Danmark for hundrede år siden med altfor fornærmede ærekære magtmennesker. Nu må vi håbe, at de tager sig sammen.
 Tibet ligner i øjeblikket en tabt sag. Men hvis det afgående parlaments politikere skal være bærerne af vores håb for frihed til tibetanerne, er der virkelig ingen knager at hænge håbet på. Tibetanerne fortjener mere kvalitet hos deres politikere, skulle man synes. Men de har jo selv valgt dem, kan vi ikke undgå at bide mærke i. Så, det ser sort ud for Tibet, både indenfor grænserne og udenfor.
 

Læs detaljerne her om valget til Sikyong og det nye parlament   ('Tibet Sun').
 

Læs her den forrige artikel om eksil tibetanernes valg.
 

Klik her for toppen af siden

27. maj 2021.  

 

Penpa Tsring blev præsident på Vesak dagen

Penpa Tsering. Ukendt fotograf.


Penpa Tsering (se billedet) blev sværget ind som Sikyong af den genopstandne eksil tibetanske højesterets præsident på Vesak dagen den 26. maj. Det afslutter samtidigt Lobsang Sangay's 10 år på posten som sekulært overhoved for den landflygtige tibetanske regering. Magt overdragelsen fandt sted uden gnidninger, protester eller problemer. I stærk modsætning til de foregående måneders politisk stormvejr i det eksil tibetanske politiske miljø. Dalai Lama velsignede ceremonien via et video link. Så kan vi kun ønske Penpa Tsering held og lykke med at befri Tibet og omegn. Det kommunistiske kinesiske imperium har tænkt sig at ignorere ham helt og aldeles.
 Læs mere her  om afslutningen på krisen om den eksil tibetanske højesteret, der sluttede ligeså underligt som den begyndte.
 

Læs om begivenheden her    (Bharat Express).

Læs  også  den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

 
Data Ethics
er en dansk tænke-tank
om etisk    
behandling 
af alle data

1. januar 2021.  


Godt nytår

Dansk Dharma flag med nytårs hilsen 2021. 

 

 Godt nytår. Må det nye år bringe velsignelse og fremskridt. Må epidemien snart overstås. Må alle få den hjælp og støtte, som de har brug for.
 Må din meditation blive dyb. Må din forståelse blive omfattende. Giv ikke op, men mediter uden hverken håb eller frygt.
 Kærlig hilsen, Lama Tendar Olaf Høyer.

Klik her for toppen af siden

7. januar 2021.  


Tibet sagen starter atter op i Tibetkommisionen

 

Tibets national flag. 

 

 Så kører Tibet kommisionen igen. Kommisionen er atter en gang startet op og stiller atter spørgsmål om politiets overgreb mod demonstranter i 2012 ved statsbesøget fra Kina i København. Det er over 8 år siden, og sagen er endnu ikke opklaret. Det er ret skandaløst, faktisk.
 Nå, demonstranternes Tibet flag blev beslaglagt af politiet ved lejligheden. Politiets ønskede ikke, at det kommunistiske kinesiske imperiums repræsentanter, herunder Kinas præsident, skulle se demonstranter og Tibet flag i gadebilledet. Det skyldtes, at Udenrigsministeriets havde sendt følgende besked, at: "den kinesiske ambassade igen havde indskærpet overfor Danmark, at man ikke ønskede demonstranter ved præsidentens besøg." Citatet var beskeden fra Udenrigsministeriet til Københavns politi. Men efterfølgende er det blevet svært for alle beslutningstagerne - både i ministerierne og hos politiet - at huske, hvad der blev sagt af hvem og hvornår.

Tibets national flag - udsnit.

 Det er et Grundlovsbrud at knægte lovlige demonstranters ytringsret ved for eksempel at flage med Tibets national flag, som det skete dengang. Denne sag har givet enorm gentaget omtale og visning af Tibets flag mange gange i medierne i over 8 år. Stik mod de kinesiske kommunistiske imperialisters ønske. Hvis blot det kan fortsætte, så ingen ansvarlige findes, kan omtalen måske gentages endnu mere og endnu flere Tibetanske flag vises, så danskerne virkelig kan huske det. Til lykke til både Tibet, Kina og lille Danmark. Det er godt gået. Selvom der skal mere til for at frigøre Kina og Tibet. Det begynder jo altid i det små med symbolske tiltag og begivenheder.
 Desværre finder denne begivenhed ikke megen omtale i disse dage, hvor både præsident Tumpe og Mette Frederiksen stjæler opmærksomheden. Men kommisionen er jo kun lige begyndt. Så vi skal nok høre mere også i de store medier.

Læs om det her    (Kristeligt Dagblad).

Læs også: Departementschef afhøres for anden gang
(Jydske Vestkysten).

 

Tibetkommisionens netsted
(Tibetkommissionen blev igen nedsat den 4. juli 2018).

Læs her Politikens samlede præsentation af sagen hidtil    .

 

Læs også den tidligere artikel.

.
Klik her for toppen af siden

18. januar 2021.  


 

Den første valgrunde for den næste Sikyong slut

- Penpa Tsering er favorit til at vinde næste runde til april -

 

Penpa Tsering, favorit til at blive eksil tibetanernes næste præsident (Sikyong); fotograf ukendt.

 

Lobsang Wangyal skrev på online magasinet 'Tibet Sun,' at Penpa Tsering (se billedet) og Kelsang Dorjee Aukatsang har udkonkurreret de andre kandidater til præsident embedet (tibetansk: Sikyong) i den første valgrunde blandt eksil-tibetanerne. Så disse to kandidater fortsætter til den næste runde, som foregår til april. Penpa Tsering fik langt de fleste stemmer, så han er favorit til at vinde den næste valg runde. Samtidigt er der en del ballade omkring ham. Han var tidligere formand for eksil-parlamentet i Dharamsala, Indien og efterfølgende Dalai Lamas repræsentant i USA, men blev fjernet fra sin post og bagtalt af den nuværende præsident Lobsang Sangay. Tenpa Tsering blev således nødt til at anlægge en retssag om injurier mod eksil regeringen, hvilken han vandt. Eksil regeringen blev nødsaget til at undskylde ham offentligt.

Afbrændings forbud. Fare for brand. Men folk rejser tvivl om hans karakter på grund af druk. I artiklen på Tibet Sun kan du læse mere om valget. I den lange kommentar stribe under artiklen kan du læse interessante betragtninger om valgets og kandidaternes forskellige støtter, modstandere og kontroverser. Samtidigt står det ret klart, hvor lille en befolkningsgruppe, som eksil regeringen repræsenterer. Der var kun 60.000 registrerede vælgere i valghandlingen ud af de godt 150.000 eksil tibetanere fordelt over hele Jorden.

Læs om det her   (Tibet Sun).

Læs også  den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

24. januar 2021.  


 

Danmark flager for Tibet - igen og igen

- bliv ved med det, tak -


Tibets national flag. 

 Information skrev den 22. januar 2021: "Ifølge den 65-årige oberst Steffen Wied modtog FE's ledelse [FE er en forkortelse for Forsvarets Efterretningstjeneste] i 2012 en skrivelse, der rystede tjenesten: Demonstranter skulle skjules og Tibet-materiale gemmes væk før det kinesiske statsbesøg samme år. Den direkte ordre til ulovligheder kom angiveligt fra politiets topledelse."
 Oberst Steffen Wied var dengang ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste og udtalte sig således til Berlingske Tidende den 21. januar 2021. Han sagde også, at han burde have sagt noget tidligere. Oberst Steffen Wied blev pensioneret i 2016. Tibetkommisionen er netop begyndt på en række nye afhøringer i Tibet-sagen, hvor gode danske medborgere ulovligt blev forhindret af politiet i at vise det tibetanske flag ved lovlige demonstrationer mod et kinesisk statsbesøg i København i 2012.

Udsnit af Tibets national flag.Embedsmændene og -kvinderne er ikke glade for at angive hinande i ministerierne. De har åbenbart hele tiden håbet på at kunne tørre skandalen af på Københavns politi. Københavns politi's ledelse har hele tiden prøvet at tørre sagen af på underordnede poltifolk på gaden.
Derfor kører sagen nu på sit ottende år,
og vi flager ofte og gentagne gange for det besatte Tibet i de danske medier.

 Tak til alle embedsmændene, embedskvinderne, politidirektører, efterretningsfolk og politi betjente. Uden jeres hjælp ville danskerne ikke kunne genkende Tibets flag. Uden jeres frivillige støtte var det kommunistiske kinesiske imperiums regering ikke blevet ydmyget flere gange om året i de danske medier. I hele 8 år. Bliv venligst ved med at skjule ansvaret for skandalen. Så vi kan blive ved med at flage for Tibet. Så Xi Jinping bliver ved med at tabe ansigt. Tak, tak og igen tak. Jeres støtte har været uvurderlig og fuld af fortjeneste.

Læs om det her   (Information).

Besøg også Støttekomiteen for Tibet her.

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

26. januar 2021.  


 

Kør langsomt - red liv

- lovgivning forhindrer lavere hastigheds grænser i byer -


Skynd dig langsomt vejskilt.

 

Netstedet 'Den Offentlige' skrev den 26.
januar 2021:
"I Gladsaxe Kommune har man fået politiets ja til en række 30 og 40 km-zoner, og i dag må der kun på en fjerdedel af kommunens veje kø¸res med 50 km/t. Det har gjort en enorm forskel for cyklisters trafiksikkerhed i de berørte omrÃ¥der: Antallet af personskader er faldet med 77%."

Børn på vejen!

Det vil være meget fortjenestfuldt, hvis kommunerne fik lov og lejlighed til at nedsætte farten på veje og gader med mange fordgængere, børn og cyklister. I stedet for 50 km i timen, bør hastigheden i de fleste beboede bydele sættes ned til 40 km. I egentlige bolig kvarterer bør hastigheden nok sættes ned til 30 km. Først og fremmest naturligvis for at spare liv og lidelser. Men også for at reducere stress hos bilisterne og bringe ro til bybilledet.
 Der er også en psykologisk dimension til en grænse på 40 km i timen. Folk vil blive tvunget ned i tredje gear. Det vil give en bedre forbrænding af benzin eller diesel i motoren med en mindre røg udvikling og motorslid. Men først og fremmest reduceres bremse længderne naturligvis. Og det redder liv.
 Der er i øjeblikket meget forskellig praksis hos de lokale politi kredse omkring hastigheds grænser på vejene. Politiet skal i følge loven godkende kommunernes ønsker om at sænke hstighederne. Cyklistforbundet ønsker nu praksis ændret. Alle mulige andre trafikanter burde være ligeså interesserede.

Læs om det her   ('Den Offentlige').

Klik her for toppen af siden

31. januar 2021.  


 

Tibetansk sprog kriger løsladt i Amdo

 

Sprog aktivisten Tashi Wangchuk løsladt fra fængsel i Amdo. Fotograf ukendt; billedmanipulation Tendar Olaf Høyer.

 

Den unge tibetanske forretningsmand Tashi Wangchuk, berømt for sin kamp for det tibetanske sprog, er løsladt fra kinesisk fængsel i Amdo. Han er nu tilbage i sin hjemstavn. Tashi Wangchuk blev berømt over hele verden, fordi han forgæves havde søgt at fåå udviddet undervisning i tibetansk i skolerne i Amdo. Tibetansk er jo modersmålet, men i skolerne undervises der meget lidt i dette sprog. Børnene skal i stedet lære at tale og skrive mandarin kinesisk. Det kinesiske kommunistiske imperiums besættelses myndigheder i de besatte lande forfølger en sådan politik. Altså ikke kun i de tibetanske kultur områder, men også i Uighurland (Xinkiang) og det indre Mongoli.

 Tashi Wangchuk prøvede at tale med myndighederne. Han prøvede at rejse en sag ved domstolene, fordi sprog politikken stred mod den kinesiske Grundlov. Men ingen gad høre på ham, og alle mente, at man blot skulle ignorere ham. Hvad kan en enkelt person udrette, ikke? Men så blev han interviewet af New York Times, som lavede en video om hans rejse til Beijing for at starte en retssag. Så vågnede myndighederne op. Tashi Wangchuk blev arresteret, dømt og sat i fængsel i 5 år for at splitte de nationale mindretal fra 'moderlandet' - altså besættelsesmagten, det kommunistiske kinesiske imperiums besættelses myndigheder for de tibetanske lande.

Stop for kontrol.


 Nu er han så fri igen. New York Times rejser derfor spørgsmålet om, hvor fri han mon egentlig er. Med en dårlig social merit score kan han næppe rejse særlig langt omkring. Han får måske ingen kredit i banken. Og han bliver sikkert overvåget. Desuden er han blevet frataget sine 'politiske rettigheder,' hvad det så end betyder i et besat land. Med kinesisk 'new speach' betyder det vel, at folk har ret til at indordne sig og lade være med at protestere imod at være besat af 'Moderlandet.' Politiske rettigheder er vist en by i Uighurland, Kinas svar på Sibirien - eller et gratis ophold i en koncentrationslejr.

 Tashi Wangchuk er den sjældne ener, som formår helt alene at skabe røre i andedammen derhjemme, samtidigt med at han kommer på forsiden af alverdens aviser. Det er ikke tit, at løsladelse af en boghandler fra et fængsel i Centralasien laver overskrifter over hele verden. Tashi Wangchuk har ikke demonstreret eller opfordret til ulydighed. Han har ikke været voldelig. Ikke engang urimelig. Han synes blot, at børn skal lære deres eget sprog i skolerne.

Læs om det her    (New York Times).

 

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

4. februar 2021.  


 

Regeringen har stadigvæk ingen klima politik

- i halvandet år har man begrænset sig til hensigts erklæringer -


Oliepumpe i solskin. Fotograf ukendt. Billedmanipulation: Tendar.

 

På trods af sine gode hensigter, som regeringen proklamerede ved sin tiltrædelse, er der ikke opstået nogen konkret politik. Det tyder ikke så godt. Der er kun 9 år til at opfylde de grønne løfter. I år 2030 skulle burde Danamrk have reduceret CO2 udslippet med 70%. Uden konkret politik forekommer det illusorisk. Men det er jo ikke så godt at bryde sine valgløfter, så man må jo gøre noget. Men regeringen vil helst have nogle andre til at gøre det. Det er jo ikke ligefrem at tage ansvar. Så i stedet ønsker regeringen at dele ansvaret ud til alle Folketingets partier. Med den plan opnås der næppe 70% reduktion af CO2 udledningerne i Danmark.

 Så regeringen ønsker angiveligt at invitere alle partierne i Folketinget til en forhandling om en ny klimelov. Alle skal høres. Mange spørgsmål stilles. Regeringen er blevet angst for sine egne angivelige hensigter. Så Socialdemokraterne havde en drøm, men nu er de ved at vågne op. Omlægningen fra olie, kul og gas baseret energi til grønne kraft kilder kommer til at gøre ondt.
 Men man er da begyndt at tænke på at bygge hav vindmøller i stor stil. Og det er en god ide at flytte dem ud på havet. Men man kunne jo også tænke dyre velfærd. Nedlægge grise fabrikkerne. Sende kvæg ud på markerne og lovgive om åbne stalde. Forbyde hønsefabrikker. Ultimativt indføre obligatorisk økologi i landbruget; efter en passende lang omstillings periode. I så fald stopper forgiftningen så endelig også. Regeringen er simpelthen ikke ambitiøs nok. Skal bønderne ikke snart bruge elektriske traktorer? Og så videre...

Læs om det her   (Altinget).

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

6. februar 2021.  


 

Upright Go - en dims til at holde ryggen lige

Upright Go - en dims til at holde ryggen lige. Fotograf ukendt.

 

Du har måske problemer med at holde ryggen helt lige. Måske ikke kun når du mediterer, men også foran computeren eller rattet i din bil. Hvis du hele tiden glemmer at rette op, kan denne dims muligvis hjælpe. Den fås til at klistre på ryggen eller fæstet på et halsbånd. Den koster typisk 700 til 800 kroner. Den vibrerer, når du ikke holder ryggen ret. Men den laver ikke larm, når du læner tilbage.
 Hvor brugbar denne dims egentlig er, er naturligvis tvivlsomt. Men hvis du ofte har rygsmerter på grund af ryggens holdning, eller du ønsker at holde stillingen helt ret, når du mediterer, for at kunne mestre samadhi - så kunne dimsen måske være en hjælp. Jeg ved det ikke. Man kan også spørge, om ikke prisen er lidt for høj for en minimal vibrator. Men det er da interessant, at nogen har lavet noget, som eventuelt kunne bruges af folk, som mediterer med henblik på at opnå resultater. Uden en helt ret ryg opnås de ønskede resultater ikke. Der er to modeller af den dyre dims.

Læs om dimsen her.

Klik her for toppen af siden

5. februar 2021.  


 

Og nu det nye Jern koens år

- vi begynder at okse derudaf den 12. februar 2021 -


En 'dri' okse fra Tibet - det er tyren som kaldes en yak. Fotograf ukendt.

 

Jernkoens år - eller året for den kvindelige (yin) metal okse - er et godt år for dem som arbejder hårdt og målrettet. Så nu skal vi til at sige farvel til stål-musens år, som rinder ud i følge den tibetanske kalender. Det er nymåne den 11. februar - den sidste dag for den stakkels stålmus. Det var et hårdt år for rigtig mange mennesker og dyr. Tibetanerne renser traditionelt ud i denne tid op til nymånen. De plejer at gøre hovedrent indendørs og skifter bedeflagene i haven.
 De plejer også at udføre forskellige ritualer, som nok ikke helt er buddhistiske, men tilhører den folkelige religion, som kaldes 'menneskers eller folkets religion eller Dharma.' Ritualerne er for afslutning af alt ondt og dårligt og for en god høst og et godt helbred, stor lykke og en ende på lidelser.
                   Læs også Karmapa's nytårs hilsen her.

Læs også om det forrige losar.

Klik her for toppen af siden

11. februar 2021.  


 

Om anvendelse af vågent nærvær ved den hellige Dharma

Saddharmasmṛtyupasthāna

དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ།

Logo for institutionen 84.000.

 

Khyentse Rinpotje's oversættelses projekt '84.000' har netop offentliggjort en oversættelse af en sjælden Sutra, som ikke har været oversat til europæiske sprog før nu. Sutra'en handler om vågent nærvær, bedst kendt i Danmark som 'mindfulness.' Selvom mindfulness er en temmelig dårlig oversættelse til engelsk af sanskrit: smriti, vågent nærvær. Anyway, som det hedder på nydansk, er emnet vældig interessant og relevant for moderne mennesker. Denne oversættelse kan hentes som PDF fil hos netstedet for 84.000 institutionen.

 Sutra'en introduceres således:
"En gruppe nyligt ordinerede munke var på vej til Rajgir for at tigge, da de mødte nogle ikke-buddhister, som mente, at deres Dharma var identisk med Buddha's; fordi alle var enige om, at usunde handlinger med krop, tale og sind bør opgives. Munkene vidste ikke rigtig, hvad de burde svare. Så da de senere kom tilbage til brahmin landsbyen Nalati, hvor Buddha [Sakyamuni] opholdt sig [på det tidspunkt], opfordrede Sharavatiputra [en anden munk] derfor munkene til at søge afklaring fra 'Den Velsignede ' selv. Som svar på munkenes opfordring gav Buddha herefter et omfattende foredrag om virkningerne ved dydige [sanskrit: punya] og udydige [eller skadelige] handlinger [karma]. [Han] forklarede disse ting udfra erfaringen hos en dygtig udøver af hans Lære, som indser og forstår disse ting i et forløb ved sin egen [undersøgelse og] opdagelse."

Sutra'er på hylder i Tibet. Bøgerne ligger omviklet af brokade silke. Bøgerne er regtangulært aflange og består af løsblade; det er bøgernes korte 'gavl,' som synes, mens de aflange sider strækker sig ind på hylden. 

 "Efterhånden som foredraget udvikler sig, tager Buddha [tilhørerne med på] en storslået rundvisning i Kama-rupa [sanskrit for: det lidenskabelige begærs verden] - fra den yderste lidelses helvedes verden til himlen fri for strid [og besvær]. Samtidigt påpeger [Buddha] de særlige menneskelige handlinger og holdninger, som bevirker oplevelser af sådanne verdener. [Og] samtidigt påpeger han [virksomme] metoder [sanskrit: upayas] til at få dem overstået. Sutra'ens afsluttende del fremstår som et selvstændigf skrift; heri lægges hovedvægten på vågent nærvær [sanskrit: smriti] om kroppen og frugten af karma, som især mennesker oplever."
 God læsning.

Du kan hente eller læse Sutra'en online her.    (84.000).

 

Klik her for toppen af siden

6. marts 2021.  


 

Refoulement

- betyder fordrivelse på fransk -

Koncentrationslejr i Uighurland med vejskilt: Tilogaard 3000km. Fotograf ukendt; billedmanipulation: Tendar Olaf Høyer.Koncentrationslejr i Uighurland (Xinjiang). Måske vil kineserne hjælpe regeringen?

 
 I følge flygtninge konventionen er det forbudt de forpligtede stater at fordrive flygtninge, som måtte have krav på asyl. Traktaten er indgået mellem mange FN nationer efter folkedrabet på jøderne og deres mange følgende lidelser i kølvandet på Anden Verdenskrig. Jøderne kunne ikke flygte fra Nazi Tyskland, fordi ingen ville modtage dem i de andre vestlige lande. Da nazisterne ikke kune eksportere jøderne, beslutede de at slå dem ihjel i stedet. 6 millioner døde som bekendt.
 Alligevel er der nu mange mennesker i Europa, som ønsker at fordrive de fremmede. Fordi de føler, at europæisk kultur er truet af de fremmedartede skikke, som de fremmede bringer med sig. Naturligvis vil kulturene brydes, når normerne er så forskellige. Derfor bør indvandring begrænses til overkommelige størrelser, for eksempel ved FN's kvote flygtninge ordning.

 

Advarsel: kvæg på vejen.For at imødekomme de manges bekymring over de fremmede, fremsætter regeringen derfor forslag om at visse asyl ansøgere skal kunne fordrives fra Danmark til et tredjeland. Hvis altså et villigt tredjeland kan findes, som måtte ønske at spille denne modtager rolle. Hvis der følger mange penge med kunne det jo være? Men endnu har regeringen ikke kunnet finde nogen, som de kan danse med. Ingen stat i Nordafrika er interesseret indtil videre. De har problemer nok i forvejen. Hvorfor så fremsætte et lovforslag om en hypotetisk fremtid, som ikke synes realistisk? Burde regeringen ikke lige finde en samarbejdende stat i Afrika først?

 

 

Øvelsen er slet ikke nødvendig

Advarsel: glat vej. Det lader til, at lovforslaget skyldes, at regeringen ønsker at fremstå som stærk, beslutsom og afvisende overfor folkevandrings forsøg fra folk i Afrika og Asien. Det vil man vise ved et sådant slag i luften med et stykke skarpt papir. Så regeringen er virkelig en papirtiger, lader det til.

 

Advarsel: fare for oversvømmelse.Danmark trues ikke af oversvømmelse ved folkeslag på vandring. Og der findes i det nuværende systems EU love en bestemmelse om, at regeringen kan lukke græsen for asyl ansøgere og andre indvandrere, når de dukker op ved grænsen, ved færgen eller i lufthavne, og sende dem tilbage til de andre EU lande, som de udrejste fra. Det er muligt i følge 'Dublin ordningen,' som er det gældende traktat system til regulering af asyl ansøgere og ulovlige indvandrerer i hele EU. Dublin ordningen gør det lovligt for Danmark at afvise sådanne fremmede, hvis det er åbenbart, at der er en krise i blandt EU landene om overholdelse af ordningen. Og en sådan krise har gennemsyret EU i snart 10 år uden udsigt til en løsning indenfor en overskuelig fremtid. Så Danmark kan blot lukke grænsen, indtil der findes en fælles EU politik på området.

 

 

 

Forbyd rygning på Månen i stedet

Advarsel: vejarbejde. Det nye lovforslag er altså unødvendigt og lettere vildledende. Det er vel heller ikke nødvendigt at forbyde rygning på Månen, eller er det? Måske får Danmark en koloni deroppe snart? Der kunne være tale om rettidig omhu, ikke sandt?
 Nå, det er ganske åbenbart på høje tid, at hele EU fik lavet en fælles politik til afløsning for Dublin ordningen. Når noget sådant er på plads, kan man derpå lave national lovgivning, som tilpasser sig til en sådan ny situation mellem alle landene. Det der sker nu, er tilsløring og propaganda.
 Regeringen burde i stedet være mere skrap med at afvise tydeligt uretmæssige asyl ansøgere ved grænsen. Hvis de kommer fra Tyskland eller Polen for eksempel, kan de passende søge asyl der. Indtil en ny EU ordning er kommet på plads. Det er nok også mere realistisk, at EU som en blok af nationer kan oprette flygtningelejre i Nordafrika og motivere de berørte lande til et fornuftigt samarbejde.
 Kære socialdemokrater: drop venligst dette lov forslag. Det er overflødigt. Og alle jer andre i Folketinget: nedstem dette papirtigeri. Og vær lidt flinke overfor de fremmede...

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

19. marts 2021.  


 

Levende organers bioelektriske kraftfelter

spiller en stor rolle i kroppens integritet

Filosoffen Descartes med teksten: Jeg tænker, altså er der bevidsthed - men hvordan og hvor henne? Billedmanipulation: Tendar Olaf Høyer. 
Billede af filosoffen Descartes, berømt for sit slogan: Jeg tænker, altså er jeg til (cogito, ergo sum). Teksten kunne mere rettelig lyde: jeg opfatter, så må jeg jo også eksistere. Men hvad er opfattelse? Hvordan foregår det? Og hvor henne sker det? Det er det klassike 'hårde' problem med bevidsthed i al erkendelses teori. Nu er der nyt om emnet. Bevidsthed er ikke en ting, men et felt - er flere forskere nu overbevist om.

 
 Filosoffen Tam Hunt skrev på net-magasinet Nautilus: "Den fremherskende anskuelse har nu i en rum tid været, at hjernen frembringer bio-elektriske og -magnetiske felter i forkellige fysisk skala som en interessant bivirkning - eller epifænomen - af aktiviteten i hjernen, men ikke nødvendigvis noget, som har forbindelse med selve bevidstheds funktionen."

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Men mange tror nu, at bevidsthed opstår ved disse kraft felter. Det har i mange år været et problem for biologien som videnskab, hvad præcist bevidsthed er i forbindelse med hjernen og sanserne. Mange har ment, at bevidstheden på en eller anden måde bliver til inde i hjernens celler som en biologisk proces. Men det har altid været en teori uden fakta til at understøtte antagelsen. Det har blot været behændigt for biologer og hjerneforskere, at tænke på denne måde, så de ikke måtte beskæftige sig med metafysik - i og med at bevidsthed så åbenbart ikke er et fysisk fænomen: bevidsthed er netop noget sindsligt. Så nyheden er, at bevidsthed i stedet for at være selve fysikken i de biologiske celler i hjernen, nu formodes at være et fænomen opstået i cellernes kraftfelter.

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Hvordan det skulle forklare bevidsthed som noget sindsligt forekommer ikke indlysende for en buddhist. Der er jo ikke sind overalt, hvor der elektricitet. Men det er da et forsøg på at gøre bevidsthed til noget ikke-fysisk, ved at fænomenet finder sted på et bestemt sted, som er et slags fysisk opholds sted, men som ikke er en samling atomer og molekyler direkte. I stedet er tanken, at bevidsthed eksisterer parallelt i det elektromagnetiske kraftfelt. Så hvor meget fremskridt, der egentlig er i disse nye tanker, er ret begrænset. Til gengæld kan det jo være, at det er gennem disse kraftfelter, at det er muligt for sindet at inkarnere i kroppen. Og det kunne da være sådan, men vi ved stadig ikke, hvad bevidsthed er som sådan, skønt vi alle formodentlig godt ved, at vi har bevidsthed ikke desto mindre.
 Den mest nærliggende opfattelse må imidlertid være, at kraftfelterne ikke nødvendigvis er identiske med bevidsthed, men snarere har noget med bevidsthedens indhold at gøre. Det vil sige oplevelserne. Mens bevidsthed vil sige 'agenten' som opfatter oplevelserne. Det er en anden dimension end det oplevede og sansning. Selvom bevidsthed og bevidsthedens indhold udgør en helhed. (Læs mere i Ordforklaringen om bevidsthed: sanskrit vidjñana.)

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Den nyere forskning i kroppens kraftfelter viser, at de betyder temmelig meget for sundhed, heling og de biologiske systemers samklang eller samarbejde. Det har fået forskere til at antage, at der måske er en slags bevidsthed alle vegne i kroppen - også hvor der ikke er nerveceller eller nervetråde. Diskusionen kunne her blive semantisk, men som buddhist vil jeg nok indvende, at man ikke kan antage noget sådant, når man ikke ved, hvad bevidsthed er, men i stedet for bevidsthed kunne der jo være tale om sansning via disse kraftfelter. Mens vi som udgangspunkt vil holde bevidstheden udenfor, når vi ikke ved, hvad den er eller hvor den bor.

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Til gengæld åbner forskning i biologiske kraftfelter nye tilgange til behandling af sygdom og kræft. Det er måske godt nyt for lægevidenskaben, men endnu har denne type forskning ikke bragt nye terapi former på bane. Til dags dato har lægerne kun anvendt elektrochok behandling for meget svær depression - med en noget blandet succes - og uden ordentlig viden om indgrebets virkninger og bivirkninger. Eller om den biologiske betydning af hjernens samlede elektromagenetiske kraftfelt.
 Vi vil helst ikke se nye terapier, som ikke har et ordentligt videns grundlag. Der er forsket meget lidt i bioelektriske kraftfelter indtil nu. Men det er da forfriskende med noget ny tænkning.
 

Læs om det her  (Nautilus).

Læs også artiklen: Hjerne og bevidsthed.

Læs også den forrige artikel.
 

Klik her for toppen af siden

19. marts 2021.  

 

Lama Ole Nydahl bliver 80 år

Lama Ole Nydahl; foto: Jonathan Wong.Ole Nydahl bliver i dag 80 år gammel. Ole Nydahl har været en ganske særlig drivkraft i udbredelsen af Buddhadharma i Danmark ved sin ganske særlige nærmest magnetiske missionær personlighed. Ikke alene har han stiftet centeret på Svanemøllen i København og holdt det kørende i mange år. Han har også startet omkring 600 andre centre overalt på Jorden, bortset fra Afrika.

 
 Lama Ole Nydahl (se billedet) er en meget kontroversiel mand. Dels på grund af sin promiskuitet, dels sit enevældige styre af hans organisation, Diamondway Buddhism - samt ikke mindst er han ilde berømt - eller rettere berygtet - for sine anti-Islam holdninger, som ikke er begrundet i Buddhas Lære overhovedet. Hans fordom overfor muslimer er simpelthen en fordom og et minus på hans karakter. Man kan også spørge, hvor god hans forståelse af Buddhadharma egentlig er, når han kan kultivere den slags modsigelser af Buddhas Lære. Men det er naturligvis hans eget problem - og sandsynligvis også noget af et problem for hans tilhængere og elever. Så det er firs år med både godt og skidt.

Læs mere i artiklen om ham her.

Klik her for toppen af siden

24. marts 2021.  
Claudine Ledroit er død

Claudine Ledroit. Ukendt fotograf..

 

Claudine Ledroit er måske ikke et navn, som du genkender. Det tilhører den søde og dygtige dame, som siden begyndelsen på Dhagpo i Sydfrankrig har stået for butikken og forlaget Dzambhala på stedet. Hun fik det hele til at køre og skaffede alt muligt, som besøgende buddhister havde brug for. Herunder utallige bøger på både fransk og engelsk. Hun var gift med Gerard Muguet, som har leveret illustrationer til nogle af bøgerne, samt til Tilogaards designs. Claudine ophørte med arbejdet for nogle år siden, og nu er det altså helt slut. Hun døde mandag den 22. marts.
 

 I Dhagpo har de lavet Amitabha pudja for hende. Hun vil blive savnet af alle, som kendte hende. Ære være hendes minde.

 

Klik her for toppen af siden

28. marts 2021.  
Lama Tønsang har det efter omstændighederne godt

Lama Tønsang, marts 2021. Ukendt fotograf..

 
 Lama Tønsang (se billedet) i Montchardon ved Grenoble i Frankrig lider af flere livstruende sygdomme. På det seneste er hans hjerte begyndt en fortykkelse af sin muskulatur (kardiomyopati), som kan medføre forkalkning, nedsat hjerte funktion og pludselig død.
 Men han har reageret godt på den medicinske behandling og har nu begyndt at gå ture uden hjælp. Han har også fået corona vaccine to gange, hvilket har lettet folks bekymring for ham. Lama Tønsangs liv hænger ikke desto mindre i en tynd tråd.
 

Læs om det her
(Monchardon's netsted; teksten på link'ket er til en begyndelse på fransk, så rul ned til den engelske tekst, som følger efter den franske).

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

6. april 2021.  
Nye designs og billeder på netstedet

Buddha Sakyamuni statue, virtuelt rekonstrueret af Tendar Olaf Høyer, marts 2021.

 De nye designs fra marts og april måned er ved at blive en tradition. Næsten hvert år i netstedets historie er der kommet flere nye designs og layout i denne periode. Måske fordi senvinter tilbringes meget indendørs. Denne gang har jeg sat ind med at skabe større dybde, skarphed og klarhed i billederne. Billedet som du ser for oven, er rekonstrueret med mit gamle foto redigerings program fra 'Serif' i England, som ikke fås i handlen mere. Men det er et rigtig godt program. Det tog mange timer at genskabe et godt, skarpt og stærkt forbedret udtryk i dette billede. Den originale statue ser faktisk helt anderledes ud, men jeg tror, at den oprindelige kunstner ville være glad for at se statuens udtryk forstærket, renset og afklaret. Det er ikke kun dette billedet, som er nyt på netstedet. Der er også flere nye baggrunds billeder, som erstatter tidligere knapt så skarpe baggrunde - og med nye motiver. Jeg håber, at du kan lide de nye tiltag..

Æbler på himmel. Fotomontage af Tendar Olaf Høyer.


 Et af de nye baggrunds billeder er æblerne for oven, som svæver på himlen. Fotografiet af himlen med skyer er taget her på Tilogaard for et par år siden. Jeg kan ikke huske, hvor æblet stammer fra.

 Og nu en opmuntring i form af en video. Lyt til Pharrell Williams' Happy. (Sang teksten findes her.)

Klik her for toppen af siden

17. april 2021.  


 

De asociale medier

 

De asociale medier er udemokratiske. Fotomontage af Tendar Olaf Høyer.

 

Eske Vinter-Jensen skrev på Altinget:
  "Facebooks algoritmer bestemmer, hvad vi ser i vores digitale liv, hvem vi møder, og hvilke forsamlinger vi bliver præsenteret for. Altså, at det sociale medie sætter rammerne for demokratisk udfoldelse, samvær og offentlige samtale på nettet. Den britiske forsker Josh Simons argumenterer derfor i sin dugfriske ph.d.-afhandling for, at vi skal betragte Facebook som leverandører af et offentligt gode og derfor stille krav, om at platformen giver et bedre demokrati."

 Problemet er ikke regulering af udtalelserne, men udvælgelsen af indhold, som Facebook's algoritme afgør. Noget tilsvarende gør sig gældende i de andre 'ekko kamre' på nettet så som Google og You Tube.

Læs om det her    (Altinget).

Læs også om:  Google dømt for vildledning om lokations data  (Ingeniøren).

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

28. april 2021.  

 

Staten forsøger systematisk at undgå EU databeskyttelseslov

 Stephan Engberg fra 'Citizen First' skrev på Altinget, at den europæiske data beskyttekses lovgivning (GDPR) søges omgået af den danske stat og sat ud af kraft i administrationen.

 Citat:  "På treårsdagen for GDPR er det slående, hvordan den danske stat systematisk har forsøgt at omgå, ignorere og underminere GDPR. Intetsteds er dette problem så åbenlyst som i regeringens 'Strategi for life science.'
 Strategien ser borgerne som statens ressourcer. De skal overvåges, profileres og administreres, samtidig med at man vil profitere på at stille disse tvangsopsamlede persondata til rådighed for systematisk kommerciel misbrug."

Det er interessant. Læs om det her    (Altinget).

 

Klik her for toppen af siden

30. april 2021.  

 

Historien om Tibets flag

 

Tibets nationale flag.

 

Det kommu-nistiske kinesiske imperiums propagan-dister prøver at overbevise alle om, at Tibet hverken var en uafhængig stat før 1949. Eller havde sit eget flag. Det kendte tibetanske national flag var et 'militært' flag, påstås det. Og ja, det var vel også et militært flag, som man kunne se forskel på tibetanske militære styrker og for eksempel kinesiske. Men flaget blev også brugt alle mulige andre steder i mangfoldige sammenhænge. Faktisk ligesom vi bruger Danebrog i Danmark. Så amerikaneren Nick Gulotta har skrevet flagets historie på magasinet Tibetan Review.

 

 

Tibets nationale flag anno 1949, udsnit.
Billedet viser et udsnit af et flag fra 1949; billedet er fra artiklen.

Det er interessant at se, at flaget har udviklet sig lidt fra første gang, det blev brugt i 1916, og det officielle flag i dag. I dag er der et 'dao' symbol i løvernes poter på flaget - et ying-og-yang symbol - mens det tidligere var et 'anandachakra' - ligesom Tilogaards symbol - hvor der er tre sammenstrømmende dråber i en cirkel, mens 'dao' symbolet kun har to. Interessant nok stammer 'dao' symbolet fra Kinas Daoistiske religion, mens anandachakra stammer fra Indiens buddhistiske traditioner som symbol på samadhi, henrykkelse og fryd. Det vides ikke, hvorfor denne ombytning har fundet sted.


 Tilsvarende er de 6 ædelsten udskiftet med blot 3. De seks ædelsten repræsenterer den tredelte tilflugt - plus de tre rødder, som indgår i Mantrayana's tilflugt, nemlig  LamaYidam  og  Dharmapala. Med kun tre ædelsten fremhæves traditionel tilflugt i  BuddhaDharma  og  Sangha, som alle buddhistiske traditioner indeholder.
 Det er også påfaldende, at det gamle flag mere tydeligt viser, at løverne og så videre befinder sig på et hvidt bjerg. Det poetiske navn for Tibet er jo 'Snelandet.' At løverne på det gamle flag kun løfter anandachakra, mens de 6 ædelsten svæver i luften, skal man ikke lægge for meget i. Men Tibets national flag er et at de få nationale flag i verden, som indeholder egentlig heraldik.

 

Det er sjov læsning. Læs artiklen her    (Tibetan Review).

 

Læs også Claude Arpi's artikel    (Claude Arpi's Blog: 'Mao og det tibetanske flag' - fra marts 2021).

Klik her for toppen af siden

5. maj 2021.  

 

EU opgraderer religions frihed i verden

Christos Stylianides, EU repraesentant for religions frihed i verden; fotograf ukendt.Christos Stylianides, EU repræsentant for religions frihed i verden; fotograf ukendt.


Den kendte Cypriotiske politiker og tidligere EU kommisær Christos Stylianides er udpeget som EU's særlige repræsentant for religions frihed i verden. Han tjente tidligere som kommisær for flygtninge og nødhjælp (2014 - 2019) og har også siddet i EU parlamentet. Så det er en vel informeret og trænet politiker og diplomat, som nu skal arbejde for disse vigtige friheder globalt. Hensigten med en særlig repræsentant er at modarbejde ekstremisme og snævertsyn, som prøver at ensrette befolkningen og fratage folk deres frihed til selv at vælge og vrage. Man har i EU sikkert mest tænkt på steder på Kloden som for eksempel Iran, Saudiarabien og Afganistan, men her på Tilogaard tænker jeg straks på Xijiang, Tibet og Kina selv. Vil den nye særlige repræsentant tage initiativ til at fremme religions friheden i disse lande? Vil han prøve at samle de europæiske nationer i en fælles front mod Kina? Eller skal han blot være til pynt?

 Altinget skrev om denne nye beskytter af religiøse mindretal:
  "EU-Kommissionen har valgt cypriotiske Christos Stylianides som specialrepræsentant til at udbrede rettigheder for religions- og trosfrihed. Christos Stylianides tiltræder stillingen med det samme."

Læs om udnævnelsen her    (Altinget).

Klik her for toppen af siden

6. maj, opdateret den 12. maj 2021.  

 

Samuelsen var til afhøring i Tibet kommisionen

 

Tibets national flag.

Tibets nationale flag.


 Anders Samuelsen sagde, at han ikke følte sig presset af kineserne, mens han var udenrigsminister i Lars Løkke Rasmussens borgerlige regering. Men Xi Jinping's imperium lagde faktisk pres på den daværende danske regering. Også i den grad i detaljen. Man var utilfreds med meget og blandede sig i, hvad der skete i Danmark herunder  Støttekommiteen for Tibets aktiviteter, som jo er fuldt ud lovlige og fredelige. Tibetkommisionen fortsætter sit arbejde og havde Anders Samuelsen til afhøring blandt andre.
  Det fremgår tydeligt fra afhøringerne, at det kommunistiske kinesiske imperium er meget utilfreds med al den flagning i Danmark med Tibets national flag. Tak for det. Og giv os mange flere anledninger til at flage og skrive. Bliv ved og hold ikke op. Vi elsker at flage med Tibets flag i Danmark. Vi ønsker ikke at glemme besættelsen af de tibetanske lande.

Tibets flag
Jyllandsposten skrev: "Så sent som i 2019 og 2018 har Kina udtrykt kritik - og også over Tibetkommissionens arbejde." Så det er da bemærkelsesværdigt, at Anders Samuelsen ikke mærkede noget. Men han havde vel travlt med ønsketænkning eller var blot kravlet højt op i det berømte træ, hvor der er fred for at mærke de ting, som sker omkring ham. Men bliv endelig ved med at klage, kære kinesiske ambassade. Og bliv ved med at skjule detaljerne i denne skandale, kære danske myndigheder. Aldrig før har vi haft lejlighed til at flage så meget for Tibet med Tibets national flag. Og det er jo smukt til forskel fra det helt abstrakte flag fra det onde imperium. Må Tibet få et frit folkestyre.
 

Læs om afhøringen her    (Jyllandsposten).
 

 

 

12. maj 2021.  
 

En opsumering - Anders Højmark på Altinget

Tibets flag
Anders Højmark fra Støtte komiteen for Tibet og Erik Boel, den tidligere formand for Europabevægelsen skrev på Altinget den 12. maj, at 'papirsporet peger på embedsmænd fra Udenrigsministeriet' som ophav til ulovlighederne i undertrykkelsen af demonstrationerne mod det kommunistiske kinesiske imperiums regeringsbesøg i 2012. Demonstranterne blev forhindret i at demonstrere, hvor den kinesiske delegation måtte kunne se dem, og det tibetanske flag blev beslagtlagt, når demonstranterne fremviste det og flagede løs.
  Men selvom oprindelsen til de ulovlige instruktioner til politiet kom fra Undenrigsministeriets embedsværk, er det dog stadigvæk politikernes ansvar, at det fandt sted. 'Det politiske og moralske ansvar er polittkernes og skal ikke tørres af på andre,' skrev de to. 'Vi ikke kan genkende billedet af et ministerium, der underløber sin minister og fører egen Kina-politik,' skrev de videre. 'En revideret dansk Kina-politik [må] tage udgangspunkt i vore egne - og verdenssamfundets - værdier om demokrati, retsstatsprincipper, frihed og respekt for menneskerettigheder,' skrev de videre. Og det er jo den virkelige skandale og det store hykleri.

Tibets flag
På den ene side vil Kongeriget gerne stå for retsstats principper, menneskerettigheder og national selvbestemmelsesret, mens man på den anden side noget så gerne vil stryge den kinesiske panda med hårene for samhandlens skyld. Man er bange for at tabe penge, og så synes Udenrigsministeriet ikke længere at det med menneskerettigheder og national selvbestemmelse er særlig vigtigt.
 Så atter en gang: forlad Kina. Det er blevet for farligt. Danmark må forholde sig til de farlige tendenser i det kommunistiske kinesiske imperium. Alle forsøg på 'forbrødring' og udviddet 'samarbejde' kan vi lige så godt glemme alt om. Det er ikke i Danmarks interesse. De store danske virksomheder, som har engagementer i Kina må se at komme ud af landet og søge andre steder hen i stedet. For eksempel lande, hvor der er retsstat og demokrati.
 

Læs kronikken her her    (Altinget).
 

Læs også den forrige artikel om Tibet kommisionen   (fra januar 2021).

Klik her for toppen af siden

2. maj, opdateret den 14. maj 2021.  

 

Covid epidemien hærger i Indien

Ligbrændingsbål i New Delhi, maj 2021. Billedmanipulation: Tendar Olaf Høyer.

Ligbrændingsbål i New Delhi , maj 2021.

 I Indien er der over 400.000 nye smittede hver dag - i den sidste tid. Det er en uhyggelig rekord. Tidligere på året var det som om, at corona virus ikke rigtig kunne få fat i befolkningen i Indien. Men det har virkelig ændret sig radikalt i april måned. Nu er den helt gal. Hospitalerne kan ikke følge med. Folk dør på grund af mangel på ilt beholdere. Vaccinationerne går sløvt. Folk står i kø ved skadestuerne og mange bortvises, fordi der ikke er senge pladser nok. Samtidigt er det klart, at de officielle tal for smittede og døde er helt urealistisk undervurderet. Når folk dør af covid-19, men ikke har været testet for det, bliver dødsfaldet ikke registreret som relateret til corona virus epidemien. Så tallene fra Indien har hele tiden været undervurderet, og ingen kender de virkelige tal.
 I delstaten Himachal-Pradesh er der nu indført udgangsforbud. Her bor der mange eksil-tibetanere, som også lider stort. Tilsyneladende er det en ny mutation af virus, som forårsager de mange smittede og døde i denne tid.

 Karmapa  Thaye Dordje  har i den anledning opfordret os alle til at bede for inderne, at epidemien vil svinde og folk blive raske. Heldigvis er vi sluppet fra de værste virkninger af den tredje bølge af infektioner i Danmark indtil videre. Må det fortsætte sådan. Det er meget slemt, når det går galt.

Læs om pandemien i Indien her    (South China Morning Post).

Læs Karmapas opfordring her.

 

 

 

7. maj, opdateret den 14. maj 2021.  

 

Covid epidemien hærger nu også i Nepal

Corona virusset som en glas skulptur af Luke Jerram. Ukendt fotograf. 
 Nepals regering har bedt det internationale samfund om hjælp mod den eksponentielt stigende infektions bølge i landet af covid-19. Der er nu indført udgangsforbud i Kathmandu, landets hovedstad. Små 10.000 nye infektioner viser sig hver dag i øjeblikket. Begyndende i april er infektions tallene blot steget og steget uden sidestykke. Tilbage i oktober 2020 var der også mange smittede, men slet ikke så mange som nu, og kurven faldt gradvist igen sidste år.

 Ligesom i Indien formoder nogle, at de store religiøse festivaller har virket som superspredere af virus, fordi de ikke blev aflyste. Det er jo muligt i og med, at folk ikke har været gode til at holde afstand og bære masker i disse sammenhænge i både Indien og Nepal. Selv kø kulturen foran hospitalerne kan have virket som superspreder begivenhed. Folk holder ikke afstand. Men der er også nye mutationer i værk i landene, som åbenmbart spredes hurtigere end de foregående typer af virus. Den er gal både i Kathmandu og i Vest samt Syd-vest Nepal. Hospitalerne fyldes op og der mangel på alt.
 Buddha Sakyamuni stammer fra disse lande. Må alle hurtigt blive raske og sunde. Må epidemien stoppe og ophøre helt overalt i verden.

 I Bhutan er over 90% af befolkningen vaccineret for over en måned siden. Det er jo ret bemærkelsesværdigt. Så her er der ikke krise. Situationen i Sikkim er uden problemer. Det lader til, at den tredje bølge endnu ikke er nået til landet. Men den er tilsyneladende på vej. I Vestbegalen stiger antallet af smittede dramatisk, og der er indført en delvis nedlukning. I de nordlige områder af delstaten, hvor Karmapa bor i byen Kalimpong, forbereder man sig på det værste. Læs meddelelsen fra Karmapa om Nepal på link'ket for neden.

 

Læs om pandemien i Nepal her    (The Guardian).
 

Læs Karmapas opfordring angående Nepal her.

 

14. maj 2021.  

 Læs her om de politiske omvæltninger i Nepal for tiden. Statsminister Oli blev nedstemt i parlamentet blandt andet på grund af hans håndtering af corona epidemien, men oppositionen har ikke en egentligt alternativ statsminister kandidat, som kan samle et flertal bag sig. Som sædvanlig er situationen rodet i Nepal, og det er ikke så godt i denne tid, hvor landet har problemer med Kina og en corona epidemi under hastig spredning.

Klik her for toppen af siden

19. maj, opdateret den 21. maj 2021.  

 

En bøn om fred i hele Palestina og Israel

 

Rigtig mange Buddha'er. Ukendt fotograf.

 Stephen Fulder er en Dharmalærer og fredsaktivist fra et økologisk kollektiv i Israel. Han skrev om fred med palestinenserne i en artikel hos magasinet 'Tricycle' i USA.
  Han skrev blandt andet: "Hvis vi [virkelig] stræbte efter fred, ville vores sprogbrug, vores motivationer og vores handlinger blive fredelige, og krig kunne ikke opstå. Vi ville alle begynde en proces med dialog, heling og støtte med de samme resourcer [i samme størelses orden] og beslutsomhed, som vi anvender ved krigs handlinger. Et Israel, som var fast besluttet på fred, ville ikke nægte palestinensere land og vand på Vestbredden, ej heller bosætte sig overalt i disse territorier eller belejre hele befolkningen i Gaza. Palestinensere, som er villige til at give slip på gammelt nag, ville bestemt afstå fra vanvittige raketter og [i stedet] bevirke venskab og værdsættelse af israelere i medierne og skolerne. I et sådant klima ville begge parter ikke finde anledning til at bombe nogen. Hvis vi længes efter fred, kan vi få det, og [vores] region ville blive et lys for verden."

 Så er det sagt. Sikke et rod. Både Jødedom og Islam lægger vægt på retfærdighed, så det er på tide at alle parter i Palestina og Israel begynder på at praktisere det. Man kan starte med at afskaffe diskriminerende love i Israel og invitere til genoptagelse af de i mange år afbrudte, men meget vigtige fredsforhandlinger. De gensidige bombardementer er ikke en holdbar løsning på noget, men har forårsaget store lidelser og frygt. Og folk bliver naturligvis meget oprørte over, at få bomber og raketter i hovedet.

 Heldigvis synes Hamas i Gaza at være løbet tør for raketter og er blevet bange for at miste opbakning. Så de har indgået en våbenhvile med Israel. Intet blev opnået, bortset fra de massive ødelæggelser i hele Gaza og de mange døde og sårede. Situationen i Øst-Jerusalem er stadig uretfærdig, diskriminerende og uholdbar. Og folk i disse områder er fortsat meget ophidsede. Der er stadig lang vej til en vilje til fred, lader det til.
 

Læs hele artiklen her    (Tricycle Magazine, USA).

 

Klik her for toppen af siden

19. maj, opdateret den 25. maj 2021.  

 

Dagen for Buddha's fødsel, Nirvana og Parinirvana

Buddha Sakyamuni, en klassisk nepalesisk statue. Ukendt fotograf.

 Saga Dawa Duchen - pali: Vesak - sanskrit: Vaishakha - er navnet på dagen for  Buddha Sakyamuni's  fødsel, Nirvana  og  Parinirvana. I år falder dagen på den 26. maj, hvor det er fuldmåne. En tibetansk myte mener at vide, at virkninger fra alle handlinger af en hvilken som helst kvalitet vil blive mangedoblet på denne dag - og måske i hele denne måned. Så hils på naboen og betal din skat.

Læs Karmapa's meddelelse om Vesak her.

 

Klik her for toppen af siden

24. maj 2021.  

 

Den eksil tibetanske højesteret er genopstået

Retfærdigheden er blind? Ukendt fotograf.

Den ellers af eksil parlamentet afsatte eksil tibetanske højesteret har rekonstitueret sig selv. De tre dommere skrev i en erklæring om konstitueringen, at de havde midlertidigt trukket sig og ment sig inhabile overfor den ulovlige afskedigelse af dem. Men nu har dommerne konstitueret højesteretten igen, og alle tre dommere er atter tiltrådt domstolen - på grund af de verserende omstændigheder, som det hedder i erklæringen. Dommerne hentyder til, at kun højesterets præsidenten kan tage den nye Sikyong (regeringsleder) og det nye palament i ed. Så pludselig er den konstitutionelle krise slut, lader det til. Og sikke en farce, det har været.
 

Læs om det her    (Tibet Sun).

Læs  også  den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

22. maj, opdateret den 26. maj 2021.  

 

Jordskælv i Golok området (i Dokham)

 

Golok distriktet i Amdo, vist i rødt. Det virkelige Golok strækker sig videre mod syd og øst, hvor Golok folket også bor.

 Et ret kraftigt jordskælv har ramt Golok området. Golok og Golok folket overskrider flere grænser i det kommunistiske kinesiske imperium. Golok overlapper områder i det nordlige Kham, det sydlige Amdo og de kinesiske provinser Kansu og Sichuan. Området er vildt, barskt og noget nær en ørken. Golok er ringe befolket. Ingen døde ved jordskælvet her, selvom det blev målt til 7,4 på Richter skalaen. Men flere broer og veje blev ødelagte. Det er de foreløbige rapporter fra området. Det kunne jo være, at nogen alligevel døde, når det skælver så kraftigt. Der er også klostre og templer i Golok, men ingen nyheder om deres tilstand, men flere huse er styrtet sammen rundt omkring. Det er sparsomt med informationer.

 Der indtraf også et andet jordskælv på denne dag i Yunnan syd for Kham. Det var svagere, men krævede 3 dødsofre og dusinvis af sårede samt ødelagte huse og så videre. Der er også Karma Kadjy klostre og templer i Yunnan, men skælvet var på grænsen til Burma ret langt fra de tibetanske beboelser i Yunnan mod nord.
 

Se en video her    (CBS, USA).

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pÃ¥ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk