regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder

2022 - 2


de gamle nyheder fra 2022 er her stadig:  fra april - juli

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indhold
 

 
        - April -

Det nye Tilogaard Meditationskole er oprettet den 3. april - læs artiklen i højre spalte.

Ny redaktion af Tilogaards Ordbog afsluttet.

5 uskyldige danske børn stadig i fængsel i Syrien.

Jamgon Kongtrul Karma Mingyur Dragpa Senge Rinpotje afslutter 3 års retreat.

Samadhi samadhi - kursus om Mahamudra meditation.

 

 
        - Maj -

Karmapa Thaye Dordje bliver 39.

Løvebrølet - film om den 16. Karmapa i USA 'remastered'.

Uklarhed om EU folkeafstemningen.

Det er for vildt - 'rewilding' på Mols.

Buddhas dag.

 

Ny bizar tvist til vandaliseringen af kæmpe Buddha statuerne i Kham.

Nyt gigantisk tibetansk leksikon på 223 bind udgivet.

 

 
        - Juni -

Karmapa om dette års ulykker.

Den berømte Gelugpa Geshe Khyongla Rato Rinpotje er død.

Shamar Rinpotje døde for 8 år siden.

Demonter GPS og telefon i din bil.

'84.000' projektet har nu oversat 25% af Kandjur Sutra samlingen.

 

Dansk asyl politik med Rwanda er en illusion.

Historisk nonne ordination i Bhutan: 142 Bhikshuni'er.

 

 
        - Juli -

Mette Frederiksens regering bør gå af på grund af mink skandalen.

Beskyt dit privatliv online.

Professor Sempa Dordje fra KIBI er død.

Ny bog: Buddha møder Sokrates.

Lovbestemt mindsteløn er en nødvendighed.

 

Tjødji Nyima Rinpotje underviste i Drejning af Dharmahjul Sutra'en.

Bhikkhu Bodhi om Ukraine krigen.

 

Klik her for toppen af siden

9 april, opdateret den 20. april 2022.  

5 uskyldige danske børn stadig i fængsel

 

Bodhisatva Kshitigarbha passer på børn; kinesisk statue; fotograf ukendt.

 

 

 
 

14 børn og deres mødre blev tidligere bragt hjem fra Syrien, men der er stadig 5 udsatte lidende børn tilbage;
disse børn krænkes af staten

 

 

Bodhisatva Kshitigarbha passer på børn; kinesisk statue.

 

 
 "Der er stadig fem danske børn tilbage i de syriske fangelejre. For hver dag, der går vokser risikoen for, at de dør af underernæring eller sygdom." Således skrev 'Repatriate the Children' på deres netsted. Børnene har ikke begået noget kriminelt - alligevel er de anbragt i fængsel. Alligevel vil 'børnenes statsminister' Mette Frederikssen stadigvæk ikke kendes ved dem.

 
 'Repatriate the Children' vil nu lægge pres på regering og Folketing for at ændre denne umenneskelige politik, som helt mangler hjerte og indlevelse. Man kan ikke bare glemme og fortrænge 5 udsatte børn i udlandet, fordi det er et følsomt politisk spørgsmål. Det handler altså ikke om politik, men om børns liv. Det handler om samvittighed og ansvar. DE, som ikke vil bringe børnene hjem, mangler begge to kvaliteter.

Læs mere her   (Repatriate the Children DK).

 
Professor emeritus Eva Smith skrev på Altinget den 20 april:
"Jeg tror ikke, udenrigsministeren er et ondt menneske, men har han
helt forstået,   hvilket djævelsk valg  han  præsenterer  for mødrene?"
Læs artiklen her   (Altinget).

 
Læs også den forrige artikel   (januar 2021).

 

Klik her for toppen af siden

27. april 2022.  

Jamgon Kongtrul  Karma Mingyur Dragpa Senge Rinpotje  afslutter  3  års  retreat

 

Den 4. Jamgon Kongtrul Rinpotje, 2018; fotograf ukendt.

 

 

 

 

Jamgon Rinpotje og hans tilbagetræknings kammerater forlader deres retreat den 4. maj

 

 

Den 4. Jamgon Kongtrul

 
 

 
 Onsdag den fjerde maj 2022 afslutter  Jamgon Rinpotje  en 3 år og seks måneders traditionel  Karma Kadjy  lukket retreat.

 
 Begivenheden fejres i Sangye Zhepa Ling Retreat Centre, hvor tilbagetrækningen har foregået, når de glade  yogi'er  forlader den lukkede retreat den 4. maj. Den 9. maj fejres begivenheden oppe ved  Swayambhu Stupa'en  i det nye Karma Raj Tempel. Den 11. maj fejres det hele i Khyenkong Labrang ved  Bodhanath Stupa.

Læs mere her   (Beru Khyentse Rinpotje på Facebook).

 
Læs også den forrige artikel   (september 2018).

 

Klik her for toppen af siden

6. maj 2022.  

Karmapa Thaye Dordje bliver 39

 
 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje; foto fra hans netsted 2020; fotograf ukendt.

Til lykke med fødselsdagen; foto viser Den 17. Karmapa Thaye Dordje

 

 
 Karmapa  Thaye Dordje  bliver i dag 39 år gammel. Han er søn af den store Lama Mipham Rinpotje fra Lhasa i  Tibet, hvor han kom til verden. I stor hemmelighed flyttede både Mipham Rinpotje og hele familien ud af Tibet i 1994 og slog sig ned i Kalimpong i Nordøst Indien, hvor de stadig bor for det meste. På grund af covid-19 har Karmapa ikke rejst meget i de sidste to år og det forventes heller ikke, at han kommer til Europa i år. Ulig de fleste  Karmapa'er  i tiden løb, er Thaye Dordje lykkeligt gift og har en lille søn, som mange mener er den nye inkarnation af  Shamar Rinpotje.

 Så stor til lykke til Karmapa Thaye Dordje i dagens anledning.

 

Klik her for toppen af siden

7. maj 2022.  

Løvebrølet
 

 

16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje velsigner lille pige ; klip fra filmem 'Lions Roar'

 
Den gamle film om den 16. Karmapa i USA remastered i 2021 og nu tilgængelig hos Tricycle Magazine

 

 

 

 
 

 
Billedet viser den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje velsigne en lille pige; et klip fra filmen.

 
Den berømte film 'Lion's Roar' om den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje's besøg i USA i slut halvfjerdsserne, er blevet 'remastered' - altså genskabt i digitalt format med opgraderet film kvalitet i 2021. Det færdige resultat kan for tiden ses hos Tricycle Magazine bosiddende i New York, hvis du abbonnerer.

 
Læs om det her   (Tricycle Magazine, New York).

 

Klik her for toppen af siden

23. maj, opdateret den 29. maj 2022.  

Uklarhed om EU folkeafstemningen

 

9 fly i luften som EU militærflag.

 
  Den 1. juni er der folkeafstemning i Danmark om forsvars forbeholdet for Kongeriget i forhold til EU samarbejdet. Det kunne forekomme at være et enkelt valg, men det er det åbenbart ikke. De fleste partier i Folketinget går ind for at afskaffe forbeholdet; kun de mest yderligt gående højrefløjs partier og Enhedlisten går ind for at fastholde det. Men hvad handler det præcist om?

 
  Altinget skrev den 23. maj: ”I Maastrichttraktaten var der en erklæring om, at en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på sigt ’ville kunne føre til et fælles forsvar, såfremt det Europæiske Råd traf afgørelse herom’.” - - - ”Da EU oprettede en forsvarspolitik slut-1990'erne/start-00'erne, var det dog i en anden form, end den Holger K. Nielsen og andre frygtede, nemlig i et mellemstatsligt og frivilligt format.”

 
  I denne sammenhæng bedes du bemærke, at Maastricht traktaten nævner, at det er Europarådet, som har kompetancen til at beslutte, om EU’s forsvar skal være af den ene eller den anden slags. Nu er der tale om et mellemstatsligt samarbejde, som inddrager de nationale parlamenter. Men der er altså intet til at forhindre, at Europarådet beslutter at oprette et fælles forsvar. Eller altså fælles hær, flåde og flyvevåben med en central EU ledelse. Det er kun Danmark, som har et forbehold overfor den mulighed i dag.

 
  Man kan argumentere, at en fælles hær, flåde og luftvåben for hele EU jo nødvendigvis vil medføre er suverænitets afgivelse fra Danmark til fordel for EU, hvilket ifølge Grundloven vil kræve en folkeafstemning – igen. Altså i en teoretisk fremtid. Men i en sådan teoretisk fremtid vil alternativet være at forlade EU fuldstændigt, hvis vi ikke beholder forsvars forbeholdet nu. Hvis vi holder fast i forbeholdet nu – og stemmer nej den første juni – skal vi ikke stemme om det igen, hvis resten af EU vil have et fælles forsvar i fremtiden. Vi vil kunne forblive i EU, selvom de andre laver deres Europahær og så videre.

 
  Der er imidlertid også gode argumenter for at deltage i det europæiske militære samarbejde; ikke blot det med at udsende freds bevarende tropper til konflikt områder, men også fælles udvikling af militær teknik, forsyninger og så videre. Men der er faktisk ikke noget til hinder for, at vi deltager fra sag til sag - fra projekt til projekt, som omtalt i den forrige artikel. Politisk vil man bare ikke sådan noget på Borgen. Det kan man jo også godt argumentere for, nemlig at når danskerne nu har sagt nej til sådant samarbejde, så samarbejder vi heller ikke på det militære område. Holdningen er blot forkert, fordi danskerne stemte nej til en fælles hær, flåde og flyvevåben med en central EU ledlese. Det er jo noget helt andet end at samarbejde om at udvikle et nyt fælles jagerfly for eksempel. Så du kan roligt stemme nej...

 
Læs om det her   (Altinget)

Læs også den forrige artikel   (marts 2022)


Klik her for toppen af siden

8. maj, opdateret den 22. maj 2022.  

Buddhas dag
 

Buddha Sakyamuni; statue fra Kushinagar i Indien; fotograf ukendt.

Dagen for  Buddha Sakyamunis  fødsel,  nirvana  og  parinirvana.  Buddha
Jayanti Buddhas fødselsdag er dagens navn i Nepal; billedet viser Buddha
Sakyamunis oplysning. Buddha fejres den 16. maj og / eller den 14. juni.

 

 
 Dagen for  Buddha Sakyamunis  fødsel,  Nirvana  og  Parinirvana  falder i år på mandag den 16. maj i følge Tsurphu kalenderen, den første fuldmåne i maj måned. Det er tilfældigvis også dagen i følge kinesisk kalender og  Theravada  traditionen. Den almindelige tibetanske kalender anbringer dagen på tirsdagen den 14. juni. Tilsyneladende følger de fleste datoen: tirsdag den 14 juni. Begge dage er naturligvis fuldmåne dage.

 
 På tibetansk hedder dagen Saga Dawa Dytjen [sa ga zla ba dus chen]; på nepali Buddha Jayanti. I øvrigt er dagen kendt som Buddha Purnima, hvilket betyder Buddhas måned. Navnet Vaishakha (sanskrit) er i Indien den anden måned i året, som derfor er Buddhas måned. I Theravada traditionen hedder dagen Vesak på sproget pali.

 

 
 
14. maj, opdateret den 22. maj 2022.  

 
 Karmapa  Thaye Dordje  har skrevet et brev i anledning af Buddha dagen. Her forklarer han den dybere mening med  tilflugt  og  løfter. Han bruger Shantideva som eksempel på, at løfter ikke indskrænker os, men hjælper til at gøre os fri fra  samsara's  dominans - altså fri for sådanne former for  tilknytning  og  identifikation, som ville tynge os ved sine  skade virkninger  og gøre os ufrie ved den efterfølgende usunde  karma  udvikling.

 
 Han omtaler blandt andet 'sojung' løfter i betydningen: et dags løfter. (Den korrekte betegnelse er  Mahayana posadha.) Sådan 'Mahayana sodjung' har altså ikke noget med munkenes bekendelser for løftebrud at gøre, men hentyder til et dags løfter som for eksempel ved   Nyungne praksis. Det er en rigtig god artikel, som klart viser, at der er stor gavn ved 'merit' - at samle på medmenneskelig godhed, omsorg og hensyn til andre - som sunde og gavnlige karaktertræk i ens egen udvikling af livet - ellers kendt som 'fortjeneste' (sanskrit:  punya). Karmapa gør også opmærksom på, at det vil være dumt at spilde sin tid, for livet er kort.

 
 Læs det lange brev her
(Karmapa's netsted).

Eller læs det lange brev nu hos Tricycle
(Tricycle Magazine, USA).


Klik her for toppen af siden

2. juni 2022.  

Karmapa om dette års ulykker

 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje med klokke og dordje under pudja i 2017; fotograf Thule Jug.

 

 

 

 

 

 
Den 17.  Karmapa Thaye Dordje  skrev på sit netsted den 2. juni, at dette første halve år af 2022 har været meget slem med klima krise, natur katastrofer, krig og ulykker.
 
  Billedet viser den 17.
Karmapa Thaye Dordje.

 
  Efter at have overvejet alt dette, skrev Karmapa videre. Citat: "Husk også på, at forgængelighed og  død  ikke [nødvendigvis] er sådane forfærdelige nyheder, som vi ofte anser dem for at være - for de er ikke afslutningen. Lad os forsøge at forstå, at der ikke er en absolut ende på  livet, tab eller død. Livet strømmer ganske enkelt i en række af pulseringer, i overensstemmelse med  årsager og betingelser."

 
  "Lad os samtidigt betænke alle de [mennesker], som har lidt enorme tab og er tynget af sorg og føler sig ødelagte; lad os sende vores [gode] ønsker og  bønner for ofrene for alle ulykker, både de naturlige og menneskabte. [Lad os bede for] de afdøde, de sårede og de efterladte."


Læs om det her   (Karmapa's netsted)

 

Klik her for toppen af siden

10. juni 2022.  

Shamar Rinpotje døde for 8 år siden


 
Den 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø Rinpotje ca. 2012; foto Thule Jug.

 
 Shamar Rinpotje  døde i utide den 11. juni 2014 af et hjerte anfald i Renchen-Ulm  Bodhi Path  center i Sydtyskland kun 62 år gammel, sandsynligvis fordi det var utroligt varmt med over 37 grader i perioden. Shamar Rinpotje var ikke blot min egen mester men også  den 17. Karmapa Thaye Dordje's  Rodlama.

 
 Karmapa havde nået en god alder, da Shamar Rinpotje døde, så han kunne videreføre vores tradition uden at mangle noget. Men det er tydeligt, at han savner sin Guru. Karmapa skrev på sit netsted, at vi bør overveje  dødens  uundgåelighed på denne årsdag.

 
 Shamarpa brugte meget af sin tid og energi med at tage vare på Karmapa's klostre og institutioner i Indien og Nepal. Da det var bragt i orden i det store og hele, væltede skandalen om udnævnelsen af  Ogyen Dordje  som en ny Karmapa ind over os alle.  Situ Rinpotje  ville ikke vente på Shamar Rinpotje's anerkendelse, men gennemtrumfede sammen med det kommunistiske kinesiske imperiums regering, at Ogyen Dordje besteg Karmapa's trone i  Tsurphu Kloster  i det centrale  Tibet.

 
 Året efter anerkendte Shamar Rinpotje så Thaye Dordje som den 'klassiske' 17.  Karmapa Tulku. Der var ikke så meget nogen kunne gøre for at forhindre splittelsen af  Karma Kadjy traditionen  i og med, at Situ Rinpotje havde forrådt Shamarpa og ville fjerne ham fra al indflydelse på Karmapa institutionen. Det lykkedes så kun delvist, og Situ Rinpotje mistede megen indflydelse selv, da Ogyen Dordje stak af fra Tsurphu Kloster og slog sig ned i Dharamsala nær  Dalai Lama.

 
  Shamar Rinpotje brugte herpå meget af sin tid og energi på at støtte og uddanne Thaye Dordje, så den nye Karmapa modtag alle de traditionelle instruktioner og  transmissioner  indenfor Karma Kadjy traditionen. Først derpå begyndte Rinpotje at udvikle Bodhi Path centrene og  Bodhi Path læreplanen  i begyndelsen af nullerne. Han forlod os i 2014 på et tidspunkt, hvor den 17. Karmapa Thaye Dordje uden det store besvær kunne lede vores tradition igen ligesom alle de tidligere Karmapa'er har gjort i 900 år. Shamar Rinpotje's største fortjeneste må vel derfor være, at han gjorde det muligt for Karmapa Thaye Dordje at overtage noget som helst af den 16. Karmapa's arv.

 
 Shamar Rinpotje blev født 1952 i  Derge  i   Kham, da der stadig var en konge der. Han flygtede sammen med sin onkel den 16. Karmapa fra Tsurphu Kloster i det centrale Tibet i 1959, da det kommunistiske kinesiske imperium slog voldsomt ned på alt og alle, fordi især khampa'erne var i gang med et både politisk og militært oprør mod den kinesiske besættelse af de tibetanske lande. Shamar Rinpotje fik en traditionel  Tulku  uddannelse i  Rumtek Kloster  i Sikkim efterfølgende. Efter den 16. Karmapa's død i 1981 begyndte Shamar Rinpotje for alvor sine mange rejser til Vesten, hvor han blandt andet støttede op om  Dhagpo  i Frankrig, og han endte som statsborger i USA.

 
Læs om det her   (Karmapa's netsted)


Klik her for toppen af siden

14. juni 2022.  

 
84.000 har nu oversat 25% af Kandjur

 

84.000 oversættelses projektets logo; designer og fotograf ukendt.

 

 

 
Dzongsar Khyentse Rinpotje's oversættelses projekt '84.000' har nu fået oversat en fjerdedel af den tibetanske  Sutra  samling kaldet 'Kandjur' - det er flot gået og et resultat af mange menneskers indsats.

 
  84.000: Translating the Words of the Buddha, skrev på deres netsted, at  "[projektet] er et lang tids foretagende for at oversætte og udgive alle eksisterende kanoniske bøger, som findes bevaret på det klassiske tibetanske sprog - 70.000 sider fra Kandjur (Sutra'erne) på 25 år - og 161.800 sider tekst fra  Tendjur  samlingen (af store indiske kommentatorer og lærde) på 100 år."

 
  Så mangler altså stadigvæk det meste af Sutra'erne. Man har naturligvis gemt de mindst interessante til oversættelse i de følgende år, men de er bestemt ikke uinteressante. Især bliver det spændende at læse  Agama Sutra'erne, når de en skønne dag bliver oversat, fordi de er  Hinayana Sutra  samlingen;  Theravada  traditionens Nikaya Sutra'er er allerede oversat til engelsk, hvilket svarer til vores Agama Sutra'er. Så vi kan se frem til at sammenligne de to samlinger, når 84.000 projektet når i mål med Kandjur oversættelsen. Det bliver også spændende at læse  Vinaya  fra  Mulasarvastivada  sanskrit traditionen, vores egen Dharma arv, som også handler om 'Fartøjet til individuel befrielse'.

 
  Hvad der gemmer sig som skjulte skatte blandt de mange kommentar bøger af Oldindisk oprindelse bliver bestemt også interessant at finde ud af, når projektet kommer i gang med Tendjur oversættelserne. 100 år til dette er relativ lang tid, men det forekommer realistisk.
  Der findes allerede mange gode oversættelser af de vigtigste kommentarer på engelsk of fransk, for eksempel af  NagadjunaAsangaVasubandhu  og mange flere. Men nye oversættelser er altid velkomne, især hvis de kommer med nye forslag til fagsproget. Det vil jo vise sig, om noget sådant vil ske. For eksempel bruger 84.000 oversætterne stadigvæk ordet 'visdom' som oversættelse for både  pradjña  og  djñana, selvom det er stærkt misvisende  (læs mere under:  vished).


Læs om nyheden her   (Buddhist Door, Hongkong)

Læs om projektet her   (84.000; eget netsted)

 

Klik her for toppen af siden

22. juni, opdateret den 29. juni 2022.  

 

Historisk nonne ordination i Bhutan

 
En flok Bhikshuni'er ordineres i Bhutan; fotograf ukendt.

 

 

 

 

 
142 nonner blev ordineret som Bhikshuni'er under forsæde af Bhutan's Dje Khenpo fra Drukpa traditionen

 

 
 142 kvinder blev fuldt ordinerede i Bhutan som  Bhikshuni'er. De fleste var fra Bhutan, men der var også  nonner  fra nabo landene. Det er første gang i  den tibetanske kulturkreds, at ordination som Bhikshuni (tibetansk: Gelongma) anerkendes og udføres af en hel tradition, støttet af en stat. Det er en gren af Drukpa  Kadjy traditionen  fra Bhutan, som hermed anerkender Bhikshuni ordination. Hidtil har de tibetanske traditioner kun haft mulighed for at ordinere novice nonner, sanskrit:  Sramaneri  (tibetansk: Getsylma). Ordinationen blev givet af 5 fuldt ordinerede munke (sanskrit:  Bhiksu'er) fra Drukpa traditionen under ledelse af Bhutans Drukpa'ers overhoved Dje Khenpo Khentrul Djigme Tjøda.

 
  Der er foregået noget helt nyt ved denne lejlighed.  Nonnerne er faktisk blevet ordineret kun af munke.  Dette fænomen er sket før i Bhutan, men aldrig med al den anerkendelse, som her har fundet sted. Ikke blot støtter den nationale Drukpa tradition op, men også kongehuset i Bhutan. Hvorfor og hvordan forklares nedenfor.

 
  Alle de tibetanske traditioner - herunder Drukpa Kadjy fra Bhutan - har fået og opretholder en  Vinaya  transmissionen  fra  Mulasarvastivada, en af de 18 Vinaya traditioner fra Oldtidens Indien og den eneste, som kom til Tibet. Mulasarvastivada Vinaya kom til Tibet første gang i 700 tallet. Herfra kom Mulasarvastivada Vinaya så efterfølgende til Bhutan. Mulasarvastivada kom jo også til Kina via Centralasien for lang tid siden, men også ved denne begivenhed var der ingen Bhikshuni'er, der kom med til landet; og det skal der helst være for at kunne give ordination til kvinder.
  Faktisk er også  Theravada  traditionen uden Bhikshuni ordination i dag, fordi transmissionen gik tabt undervejs i historiens forløb. Også novice nonne transmissionen gik tabt hos Theravada for længe siden.

 
  Så hidtil er kvinder blevet fuldt ordineret takket være transmissionen til Kina af  Dharmaguptaka, som er den eneste af alle de tidlige 18 buddhistiske Vinaya traditioner, som faktisk den dag i dag har vedligeholdt Bhikshuni transmissionen uden fejl eller brud. Grunden til dette forhold er vel sagtens, at det var alt for besværligt for hele 5 nonner i fortiden samtidigt at rejse over Himalaya og Hindu Kush bjergene for at nå frem til Tibet eller Centralasien og Kina. Der var vel nonner, som foretog sådanne rejser, men altså ikke hele 5 Bhikshuni'er på en gang. Og det skal der til for at kunne ordinere andre kvinder. Dharmaguptaka Bhikshuni'erne kom sandsynligvis ad søvejen til Kina, hvorved denne særlige Vinaya transmission har overlevet helt op til vores tid.

 
  Problemet har hidtil været for vores Bhikshuni'er, som blev ordineret i for eksempel Hongkong af Dharmaguptaka traditionen, at få deres ordination anerkendt af de konservative kræfter i det tibetanske kulturområde. Argumentationen mod at anerkende nonnernes fulde ordination har været, at Dharmaguptaka transmissionen jo ikke er det samme som vores egen fra Mulasarvastivada, hvorfor denne type ordination må anses for 'fremmed' og muligvis ugyldig. De lærde har hidtil ikke kunnet blive enige om emnet.

 
Drukpa Kadjy i Bhtans overhoved Dje Khenpo Khentrul Djigme Tjøda; fotograf ukendt.

Nyskabelsen består i, at kun 5 Bhisku'er ordinerede nonnerne. I følge Dharmaguptaka traditionens Vinaya skal kvinderne først ordineres ved en eksisterende Bhikshuni  Sangha  - herefter af Bhikshu Sangha'en. Der skal altså - af en eller anden grund - ske en dobbelt ordination. Bhikshu Sangha'en har imidlertid helt alene - under ledelse af Djigme Tjøda (se billedet) - ordineret kvinderne. Det skærer igennem og afskaffer en gammel forhindring for nonnernes fulde ordination i følge Mulasarvastivada Vinaya. Også efter Mulasarvastivada traditionen skal der ske en dobbelt ordination. Men i mangel på allerede eksisterende Mulasarvastivada Bhikshuni'er, har man altså ment at ordinationen kan ske med kun Bhikshu'er til at give den. Det er så meningen, at de nye Bhikshuni'er om 12 år selv kan foretage den første traditionelle ordination af nonnerne, efterfulgt af en ordination ved Bhikshu'er, som foreskrevet i Mulasarvastivada Vinaya.

 
 Bemærk venligst, at man ikke bare kan lave om på Vinaya og opfinde sine egne regler, for at være moderne eller tidsvarende. Vinaya blev indstiftet af  Buddha Sakyamuni, så vi kan ikke ændre Buddha's anvisninger - men kun fortolke dem. Så problemet her er, at der mangler 5 Bhiksuni'er til at gennemføre den første del af ordinationen. Der mangler ikke transmission til ordination af kvinder som sådan efter Mulasarvastivada's Vinaya tradition. Hele denne transmission blev ført til Tibet og Kina uden mangler, hvad angår selve bøgerne og fremgangsmåder. Og dermed også, hvad der er skrevet om nonne ordination. Der mangler kun de 5 Bhinkshuni'er til at begynde med. Men det manglede jo også dengang, hvor Buddha indstiftede ordination af kvinder. Så de første nonner blev alle ordinerede af Bhikshu'er. Så hvorfor ikke gentage proceduren igen, når vi nu ikke har Bhikshuni'er? Argumentet er givetvis gyldigt, men de konservative kræfter indenfor den tibetanske kultur kreds vil utvivlsomt modsætte sig. Det er faktisk også nemt at forestille sig en anden og bedre løsning.

 
  Man kunne jo ganske enkelt bruge Dharmaguptaka ordinationen, da den er ubrudt, fejlfri og uskadet i Kina. Det vil sige, at man burde undersøge, om de to traditioner kan sammensmeltes eller supplere hinanden. Det er jo kun Vinaya, som der er tale om her. Hele  Mahayana traditionen  er jo fælles gods for både vores egen tradition fra Tibet og de, som følger Dharmaguptaka Vinaya i Kina. Det kan forekomme en mere gangbar vej at søge i denne retning.

 
  Der har været afholdt Vinaya konferencer om ordination af Bhikshuni'er indenfor Mulasarvastivada. Ved sådanne lejligheder blev det diskuteret, om man eventuelt kunne ordinere kvinderne uden Bhikshuni'er, fordi - som Bhikku Bodhi (fra Theravada) har sagt - er reglerne for ordination af kvinder lavet 'for at gøre det let for kvinderne at blive ordineret - ikke for at gøre det svært'. Men vi bør alle blive enige om, hvilken form Bhikshuni ordination skal have. Lige nu er der faktisk to former. Der er jo allerede blevet ordineret en hel del nonner efter Dharmaguptaka traditionen; nogle fra den kinesiske afdeling, andre fra Korea.

Nonnerne venter på at konne til og blive ordinerede i Bhutam juni 2022; fotograf ukendt.

  Så Drukpa'erne i Bhutan har muligvis ikke fundet den ideelle løsning, selvom det alligevel må anses for et fremskridt. Den ideelle løsning er naturligvis at anerkende Dharmaguptaka og denne traditions Bhikshuni ordination. Hermed vil også hele Dharmaguptaka's Vinaya for nonner blive gyldigt til afløsning af Mulasarvastivada's. Det er jo nok denne sidste ting - og ikke Dharmaguptaka ordinationen som sådan - som har afholdt Drukpa'erne fra at anerkende Dharmaguptaka. Man har sikkert følt, at man ikke ved nok om denne transmissions ægthed, må man antage. Men så er de Dharmagupataka ordinerede Bhikshuni'ers ægthed jo også bragt i tvivl.

 
  Det kan betyde, at de nys ordinerede kvinder alligevel ikke vil finde anerkendelse i det brede samfund - i stedet for et gennemgribende nyt princip om anerkendelse af både Mulasarvastivada og Dharmaguptaka. En sådan gensidig anerkendelse mellem traditionerne findes allerede i Kina og Korea. Så det er vel på tide, at også de tibetanske skoler kommer med i udviklingen. Og Theravada for den sags skyld. Men det er naturligvis værd at bemærke, at bortset fra Kina har de 18 tidlige Vinaya skoler aldrig anerkendt hinanden. Det kunne være ønskeligt med en gensidig anerkendelse mellem Mulasarvastivada, Dharma-guptaka og Theravada. Det er på tide, også for nonnernes skyld.

 
  Så selvom denne historie i princippet er et fremskridt, så laver den samtidigt noget rod. Lige nu er det kun Bhutans Drukpa'er, som har fået styr på en Bhikshuni ordination. (Samt naturligvis kineserne og koreanerne.) Alle andre steder flyder sagen og forbliver ubestemt. Men det kan jo være, at denne begivenhed sætter skub i tingene andre steder også.

 
Læs om det her   (Lion's Roar, USA).

Læs mere her  (Kunsel Magazine, Bhutan).

Læs  også  om det  her     (Tibetan  Review).

Læs endnu mere her    (Buddhisr Door, Hongkong).

Læs om  Bhikshuni ordination her      (Alex Berzin).


Klik her for toppen af siden

9. juli, opdateret den 12. juli 2022.  

 

Professor Sempa Dordje fra KIBI er død

 
Professor Sempa Dordje sammen med Karmapa i Kalimpong; foto Thule Jug
 

Han blev over 90 år gammel

 

 
 Sempa Dordje blev født i Khunu, et distrikt i den indiske delstat Himachal Pradesh i det vestlige Himalaya. I hans ungdom rejste han til  Tibet  og studererde i Lhasa indtil den imperialistiske kommunistiske kinesiske undertrykkelse blev for meget i 1959. Sempa Dordje blev derpå professor i Sanskrit i Varanassi Universitet i Indien. Han er en højt kvalificeret professor i buddhistisk filosofi og  sanskrit.

 
 Ved hans pensionering blev han  Karmapa Thaye Dordje's  personlige lærer og underviste samtidigt i Karmapa's skole i Kalimpong, da den blev bygget færdigt. Han opholdt sig i Kalimpong fra 1997 til 2007.
  Herefter blev han en af de vigtigste undervisere på  KIBI instituttet  i New Delhi, hvor han har undervist indtil nu. Mange beklager hans bortgang.

 

 
 Karmapa skrev på sit netsted: "Just like myself, many fellow practitioners have had the precious opportunity to learn from him and absorb his treasures of Buddhist knowledge. I hope we will be able to honour him by being able to put into practice what he shared with us. "

 
Læs Karmapa Thaye Dordje's brev her      (Karmapa's netsted).

 

Klik her for toppen af siden

17. juli 2022.  

 

Mindsteløn

EU vil have mindsteløn fastlagt ved lov

 

Mette har pengene
 

 EU er godt i gang med at vedtage et mindsteløns direktiv. Det møder stor modstand fra den danske og svenske regering. Her mener man, at fagforeningerne og arbejdsgiverne traditionelt fastlægger mindsteløn på de forskellige fag områder i samfundet for lønnet arbejde.

 
 Argumentationen holder ikke helt, fordi det for det første er et samfunds ansvar, som man ikke blot kan overlade til private organisationer, hvad angår alle principper og detaljer. Desuden er der områder for lønarbejde, som ikke er dækket af overenskomster. Så det burde være ret ligetil. Ligesom med at etablere en fattigdomsgrænse, som er automatisk reguleret for inflation og så videre. Og det er vel her, at skoen trykker. De fleste politikere ønsker ganske enkelt ikke at tage et sådant ansvar. Selvom de tydeligvis har et ansvar, når det gælder om at kunne leve af sin indtægt. Det er et socialt ansvar.

 
 Vi bør have en fattigdoms grænse for, hvor lidt myndighederne kan hjælpe folk i nød. Og vi bør have en mindsteløn for, hvor liden lønnen kan være, så en almindelig familie kan leve af den. Det er vores politiske og sociale ansvar som en moderne velfærds stat. Det burde ikke være så svært at udregne.

 
 Vi bør afskaffe fattigdom, hjemløshed og udnyttelse af billige arbejdere. Det bør vi gøre, fordi vi kan. Al undgåelig lidelse bør ophøre, når vi faktisk kan forhindre det.

 
 Lad arbejdsgiverne og fagforeningerne udregne al mulig slags løn, som ligger over en rimelig mindsteløn og fattigdomsydelse, som folk faktisk kan leve af. Det er Folketingets pligt at sørge for ordentlige sociale forhold i Kongeriget.

 
Læs om EU direktivet her      (Altinget).

 
Læs også den forrige artikel   (2. juli 2021).

 

Klik her for toppen af siden

11 juli, opdateret den 19. juli 2022.  

 

Bhikkhu Bodhi om Ukraine krigen

 
Bhikkhu Bodhi; fotograf ukendt.

 

 

 
Den  amerikanske
Theravada   munk
filosoferer    over
modsætningen
mellem ikke-vold
og   forsvars  krig

 

 

 
Bhikkhu Bodhi, en berømt amerikansk  Theravada  munk, forklarer sine overvejelser i en artikel i magasinet 'Lions Roar' i USA. Bhikkhu Bodhi udlægger hvorledes lægmands-, munke- og nonne- løfterne  udtrykker en klar ikke-volds holdning (sanskrit:  ahimsa) til alle konflikter uden nogen undtagelse. Uden at nævne det, henviser han til  Vinaya  Sutra.
  Det er meget normalt indenfor Theravada. Når buddhistisk etik (sanskrit:  shila) behandles, undersøger theravad'inerne typisk hvad der stå om det i Vinaya; dybest set handler Vinaya jo om disciplin og etik. (Dette gør de også ved for eksempel emnet  abort.)

 
 Men nogle gange bevirker dette fænomen en misvisende standard for god buddhisme for alle andre end det ordinerede personale. Fordi klostervejens forskrifter jo ikke dækker det etisk område, som det opleves af almindelige mennesker med almindelige problemer og  tilknytninger. Munke og nonner skal jo ikke sidde i Folketinget eller blive ministre. De må heller ikke blive dommere eller administratorer i stats forvaltningen. De må end ikke - ideelt set - røre penge. De må ikke engang rive i jorden - og slet ikke pløje den. De skal helst leve ved siden af det etablerede samfund, som de til gengæld skal forholde sig til som deres egne sponsorer og velgørere.
  Så et sækulære samfund må nødvendigvis følge en mere pragmatisk etik. Det almindelige samfund kan ikke leve op til de høje etiske standarder, som vi med rette må forvente af det ordinerede personale. I det almindelige samfund må vi gå på etisk kompromis, fordi der er både ondskab i verden og løgne overalt, som vi må reagere imod.

 
 Når et folk og en nation overfaldes med en hensigt om at udradere folkets identitet som ukrainere med deres eget sprog, særlige kultur med videre og fjerne hele landet som selvstændig nation fra verdenskortet, blandt andet ved hjælp af massakre på uskyldige mennesker og terror bombninger, er der så ikke tale om ren ondskab, som bør stoppes, hvis det kan lade sig gøre?

 
 Det pragmatiske svar er naturligvis, at man bør sætte energisk ind mod  ondskab  - både sin egen og andres - hvis man kan og må formodes at kunne få held til at lykkes med det. Men det er ikke noget for munke og nonner - eller for lægfolk med løfter. Det er en  Bodhisatva  ting for folk, som vel at mærke kan styre deres reaktioner.

 
 Kan man ikke det, bliver man nemt offer for  hadangst  og traumatiske oplevelser som for eksempel granatchok. Krig er en rædsom og forfærdelig ting, som ingen burde udsættes for. Men Ukraine blev overfaldet af en ondsindet, løgnagtig og fjendtlig magt, som ødelægger alt på sin fremmarch, og som ikke tøver med at slå folk ihjel, når de på nogen som helst måde kommer i vejen for krigsførelsen eller soldaternes plyndringer og forbrydelser. De enorme ødelæggelser og store plyndringer af privat ejendom er en underlig og unødvendig karakter ved den russiske krigsførelse i Ukraine. Til gengæld er det nemt at tage afstand fra som buddhist, fordi det er påført lidelse uden ordentlig grund til det. Det er rendyrket ond imperialisme.

 
 Bhikkhu Bodhi skrev: "Interestingly, while the Pali textual tradition does not tackle such dilemmas, a  Mahayana  Sutra faces it head-on. The “Sutra on the Range of a Bodhisattva” (Arya-Bodhisattva-gocara- mahayana-sutra) holds that 'a ruler [eller altså en regering] may use arms to defend his kingdom and protect his people, but he may only use as much force as is necessary to expel invaders. Once they are expelled, he must not seek to punish the invaders but instead try to make peace with them…. If the kingdom is invaded, the king is advised to deploy his forces in an advantageous manner to ensure victory. Injuring and killing the invaders should be avoided if possible, although it is acknowledged that this may not be possible' (summary by Barbara O’Brien, from the website  Rethinking Religion)."

 
Læs Bhikkhu Bodhi's artikel her      (Lions Roar Magazine, USA).
 

Læs også om forandringerne i Ukraine, som på grund af krigen  fjerner korruption,  decentraliserer politiske beslutninger  og fremmer demokrati               (den 19. juli i The Atlantic Magazine, USA).
 

Læs den forrige artikel her   (februar 2022).
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

 
Data Ethics
er en dansk tænke-tank
om etisk    
behandling 
af alle data

3. april 2022.  

 
Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

Det nye Tilogaard Meditationskole

Tilogaard blev nedlagt - og genopstod straks med ny vedtægt

 
 Tilogaard Meditationskole afholdt et lovligt indkaldt Fællesmøde den 2. april 2022, som bekræftede det forrige Fællesmødes beslutning fra den 29. august 2021. Beslutningen i 2021 var at nedlægge Skolen. Så det blev bekræftet.
  Herefter oprettede vi den nye Tilogaard Meditationskole med en revideret vedtægt. Det var nødvendigt helt at nedlægge Skolen, før den nye vedtægt kunne gennemføres, fordi der blev ændret i nogle af paragrafferne, som i følge den gamle vedtægt ikke kunne ændres. Hele øvelsen skyldes, at der kun er 5 registrerede medlemmer af Skolen. Det er for få at basere noget på. I hovedsagen er intet ændret, bortset fra at medlemmernes Fællesmøde er fjernet. Fællesmødets beslutningskraft er nu overført til en bestyrelse. Bestyrelsen består nu af Lamaen, Tendar Olaf Høyer og Christian Ahner, som blev udnævnt til 'forvalter'. Den daglige ledelse har Lama'en.

 
 Der var kun tre til stede ved mødet. Fremtiden for Tilogaard er blevet noget usikker, fordi Lama'en er handikappet. Den oprindelige plan var at gøre Tilogaard som institution selvejende med sit eget hus og jord her på Lolland. Men det kan endnu ikke lade sig gøre, fordi der er for stor gæld i huset. Og måske bliver Lama'en nødt til at flytte til en mere handikap venlig bolig, før gælden er nedbragt til nul kroner. I så fald må huset sælges, og institutionen har derefter ikke udsigt til at eje ejendom i fremtiden. Hvis det går så galt, fortsætter institutionen naturligvis på Lama'ens nye adresse, men kan næppe fortsætte efter Lama'ens død. Institutionens opgave vil i så fald være, at finde en værdig aftager til Lama'ens Dharma ting, bibliotek og lignende. Disse ting er dags dato foræret til Tilogaard Meditationskole af Lama'en.

 
 Den nye organisering sigter på at kunne håndtere begge to situationer, hvor enten Skolen ender med at overtage ejendommen på Bulbrovej, eller den flytter med Lama'en ved et salg.

 
 Forhåbentlig kan Skolen fortsætte her som planlagt. Forhåbentlig kommer der mange flere nye medlemmer. Forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt for Lama'en at flytte. Forhåbentlig tilføres Skolen store donationer, så den hurtigt kan overtage ejendommen og renovere huset.

 
 Tilogaard Meditationskole er oprettet for at tage sig af Lama'ens virksomhed. Så det giver god mening, så længe denne virksomhed foregår. På længere sigt kommer Skolen til at tage sig af Lama'ens ting og bøger og så videre. I bedste fald bliver den som planlagt ejer af ejendommen på Bulbrovej. I bedste fald kan en større Dharma virksomhed udvikle sig her. Den nye organisering er et forsøg på rettidig omhu, hvor forvalterens fornemmeste opgave bliver at varetage institutionen, når Lama'en er død og borte.

Læs den nye vedtægt her.

Klik her for toppen af siden

16. april 2022.  

 
Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

Ny redaktion af Tilogaards Ordbog afsluttet

Design, opsætning og redaktion af Tilogaards
Ordforklaring / Dharma Leksikon er afsluttet

 
 Tilogaard's netsted har i åresvis haft et ret stort Dharma Leksikon. Men da dette ordforklarings projekt blev lanceret for over ti år siden, blev der ikke tænkt specielt på at understøtte Google søgninger eller lokale søgninger. Det gøres ellers ret nemt ved brug af 'tags' som for eksempel 'Overskrift 1' - 'Overskrift 2' og så videre. Så HTML syntaksen var noget rod til at begynde med og op til nu.

'Klik Ord' ikonet, som du finder for oven til venstre på alle siderne på netstedet 
Det lyder måske ret nemt at rette på noget sådant, men det er det på ingen måde, når teksterne har nået det omfang, som det efterhånden er blevet til. Skulle alle paragrafferne i Ordbogen udskrives på papir, vill det fylde 312 A4 sider. Så blot at redigere teksten har taget godt to måneder, fordi jeg jo også har andet at lave. Men nu er det gjort, og det er blevet nemmere at finde rundt, hvilket du kan se ved, at der er kommer en regnbue linje mellem hver paragraf. Overskriften på de enkelte peragraffer er også blevet en anelse større; men ellers skal du være en søgemaskine for at kunne se forskel.

 
 Det er dog tydeligt, at der er sket noget, fordi der er kommet en ny liste på hver side i Ordbogens anden spalte med alle de enkelte ord, som forklares længere nede på siden i hver sin paragraf. Ordene på listen er også links til deres respektive paragraf, så det er nemmere at finde det ord, som du måtte lede efter ved blot at læse listen, i stedet for at scrolle hele teksten.

'Klik Ord' ikonet, som du finder for oven til venstre på alle siderne på netstedet 
Jeg håber, du bliver glad for den nemmere tilgang. Nu er Ordbog / Dharma Leksikon i hvert fald blevet noget fremtids sikret, så søgemaskinerne måske også finder frem til disse forklaringer. Det er dog ikke sikkert, fordi søgemaskinerne helst vil have hver paragraf for sig på hver sin side som i en database. Og naturligvis vil en sådan redaktion gøre det nemmere for Google, Bing og de andre, men så er det blevet til en database - og ikke et leksikon, som du kan bladre i som om det er en almindelig bog. Tilogaard er designet til en sådan slags bruger venlighed, og så må Google og kompani indrette sig efter det - ikke omvendt. (Der er virkelig meget web design, som således er blevet bestemt af Google, fordi man jo gerne vil optimere sit netsted, så søgemaskinerne katalogiserer netstedet højt. Men ikke på Tilogaard. Google må nøjes med overskriften!)

 
 Du kan dog også tilgå Ordbogen som en database: skriv ordet, som du leder efter i søge feltet i din browser - efterfulgt af: site:tilogaard.dk - for eksempel: karma site:tilogaard.dk - så vises en liste med alle de steder på Tilogaards netsted, hvor ordet 'karma' findes, herunder: tilogaard.dk/html/karmaord_k.html (netsteds adressen til Ordbogen med paragraffen om karma).

'Klik Ord' ikonet, som du finder for oven til venstre på alle siderne på netstedet 
I øvrigt er der naturligvis også blevet redigeret i rigtig mange paragraffer under dette arbejde, ligesom billederne er blevet redigeret og nye er kommet til. Jeg fandt også mange fejl, selvom jeg ikke har gennemgået alle teksterne. Så hele Ordbogen skal gennemgås endnu en gang, for at finde flere fejl. Men det kommer henad vejen. Der er noget med netsteder: det er som om, at de aldrig bliver gjort helt færdige. Der er altid noget at rette på.

 
Læs Ordbogen fra en begyndelse af på dette link.

Klik her for toppen af siden

9. april, opdateret den 16. april 2022.  

Samadhi - samadhi

Tilopa; udsnit af tangkha fra Rumtek; ukendt fotograf.

Mahasiddha Tilopa, forfar til Mahamudra. Overskriften: Samadhi er citat fra Samadhiraja Sutra.
 
 

 
Kursus om Mahamudra meditation

Lama Tendar Olaf Høyer  underviser og demonstrerer  Mahamudra
meditations stilling, holdning, procedurer og tilhørende anskuelse
 

I Pinsen den 5. og 6. juni 2022

hos Karma Shedrup Choeling (Drivhuset) i Himmerland

 
 
 Kursus vil gennemgå  Mahamudra  meditation fra a til z. Mahamudra efter  Tantra  metoden og efter  Sutra  metoden. De mange forskellige hjælpe discipliner  Ngøndro  (forberedende parksis), Guruyoga  (hengivenhed til  Lama), Yidam  (Buddha aspekter), hemmelige  yoga’er  samt  Lodjung  (udvikling af forståelse med hjertet midt i  samsara) forklares ikke. Det forklares, hvorfor disse hjælpe discipliner anvendes. Men hver disciplin fortjener sit eget kursus. Og Yidam og de hemmelige yoga’er anvendes kun i en  retreat sammenhæng.

 
 Så det er den essentielle Mahamudra meditation, som gennemgås. Det vil sige  Shamatha  (fred ved et punkt) og  Vipashyana  (indsigt). Desuden forklares  samadhi  (meditativ trance) og mesterskab i samadhi, de fire  dhyanas.

 
 For at deltage i vipashyana delen af kursus er det nødvendigt at have modtaget formel  Tilflugt. Læs i den lange artikel om hvorfor. (Link for neden.) Ønsker du at søge formel Tilflugt, giver jeg det gerne under kursus. Meddel venligst dit ønske til arrangørerne.

 
 Der bliver to sessioner om dagen, formiddag og eftermiddag. I forlængelse af sessionerne bliver der lejlighed til spørgsmål om Mahamudra meditation og  anskuelse. Om aftenen bliver der lejlighed til intens shamatha meditation i forlængelse af Shedrup Choelings traditionelle fælles praksis.

 
 Andre spørgsmål end direkte angående Mahamudra besvares ved individuelle møder udenfor sessionerne. Aftal med Shedrup Choeling om sådanne private møder. Det vil typisk kunne ske om eftermiddagen og aften.

 
 De praktiske detaljer, overnatning, bespisning og så videre tager Karma Shedrup Choeling sig af. De er iniativtagerne og arrangørerne af dette kursus. Alle detaljer på linket nedenfor.
 

Læs videre her hos Drivhuset om praktiske detaljer
(Karma Shedrup Choeling - 'Drivhuset')

Læs introduktion til kursus her   (PDF fil; artikel af Tendar Olaf Høyer - 14 sider)


Klik her for toppen af siden

22. maj, opdateret den 23. maj 2022.  

 

Det er for vildt

 
Ko og kat er gode venner; fotograf ukendt.Køer hører hjemme i stalden og på marken hos bonden, som tager sig godt af dyrene

 
  I visse naturparker laver myndighederne i denne tid 'rewilding' projekter, hvor heste og køer boltrer sig frit indenfor store indhegnede reservater. Det er ret problematisk, fordi disse dyr er tamdyr. De er, som de er, fordi bønderne i årtusinder har forædlet dem til det, de nu er blevet til. Især er nutidens køer med deres enorme yvre ikke egnede til det vilde liv. Hele tankegangen er forkert eller urealistisk romantisk.

 
  Men naturparkerne er også problematiske, fordi de er for små til at skaffe føde nok - og råderum. Derfor er der folk, som fodrer dyrene, men det må de ikke for Naturstyrelsen, fordi det er et indgreb i dette 'eksperiment'. Det er imidlertid meget forkert og en særdeles dårlig etik at udføre eksperimenter med dyr. Og tamdyrs lidelser er menneskers ansvar. Danmark bør indføre en lov om universelle dyre rettigheder.

 
  Netavisen Altinget skrev, at: "Det er ikke kun i Syddjurs Kommune, at borgere har gjort modstand mod de nyligt udpegede naturnational-parker, som miljøminister Lea Wermelin har fastlagt. Også steder som Gribskov og Bidstrup Skov har der været heftig kritik at fornemme."


Læs om det her   (Altinget)

 

Klik her for toppen af siden

26. maj, opdateret den 27. maj 2022.  

 

Ny bizar tvist til vandaliseringen af
kæmpe  Buddha statuerne  i  Kham

 
Hovedet-af-Maitreya-fra-Drago-Kloster-vandaliseret-og-afhugget.PNGHovedet af Maitreya Buddha er havnet på ladet af en lastbil efter nedrivningen

 

Munkene fra Drago Kloster  tvinges til officielt at tage ansvar for
kommunisternes  nedrivning af  de samme munkes  store statuer

 
  I december 2021 blev en kæmpe stor statue af  Buddha Sakyamuni nedrevet i Drago distriktet (kinesiske: Luhuo), som ligger i Kardze selstyre området i Sichuan provinsen (Kina); den østlige halvdel af det tibetanske område  Kham ligger i denne provins. 'Selvstyret' foretages af kommunistiske kinesere, som er udpeget af partiet i Beijing. Det er altså her i det østlige Kham, at Drago distriktet befinder sig. Her ligger (trods alt stadigvæk) et kloster, som havde to gigant statuer af Buddha. Den anden kæmpe store  Maitreya Buddha  statue blev også revet ned blot lidt senere i januar i år.

 
  Det lader til, at det er distriktets kinesiske kommunistiske leder Wang Dongsheng, som er den ansvarlige for disse groteske vandaliseringer og overgreb på religions friheden i Kham. Det var også Wang Dongsheng, som stod for de omfattende nedrivninger i  Lharung Gar kloster komplekset  i det samme område, hvor tusinder af munke og nonner blev fordrevet fra stedet for nogle år siden.

 
  Besættelses magtens kommunistiske kinesiske myndigheder har ikke kunnet lide den megen internationale omtale i pressen af disse overgreb i Kham; man havde ellers prøvet hårdt på at forhindre spredningen af disse nyheder. Så nu har man startet en hårdhændet kampagne, som går ud på, at få  munkene  i Drago klosteret til at tage ansvar for de kommunistiske kineseres ødelæggelser i munkenes eget kloster. De er blevet tvunget til at underskrive erklæringer, som løgnagtigt fritager Wang Dongsheng og de kommunistiske kinesiske myndigheder fra ansvar for de skandaløse vandaliseringer.

 
  Det forekommer yderst mystisk med en sådan kampagne, da alle jo ved, hvem som bærer ansvaret, både lokalt og internationalt. Denne kampagne har nu ført til endnu mere omtale internationalt, og lokalt har den kun medført mere nedværdigelse og smerte hos khampa'erne. Men hvorfor dog det? Det er bizart, vildt og voldsomt.

 
  Formodentlig bliver disse khampa'er og munke straffet for at være sig selv, altså khampa'er - og ikke 'kinesiske' nok. Eller fordi de vel sagtens er ligeglade med, hvad de kommunistiske kinesere ønsker politisk i Kham. Khampa'erne ønsker naturligvis blot at styre deres eget land og blive ladt i fred af kineserne, hvad enten besættelses magten er kommunister eller ej. Og det opfatter den imperiale kommunistiske kinesiske besættelses magt som provokerende, må man tro. De er blinde for, at der ikke er noget befriende ved at undertrykke folk. Folk modsætter sig instinktivt en fremmed magts besættelse af deres land. Derfor bør Kina opgive sin politik om at prøve at 'kinesificere' sine besatte nabo lande, Uighurland (Xinjiang), Mongoliet og  Tibet  inklusive hele Kham og  Amdo.

 
Læs om det her   (RFA)

 
Læs også den forrige artikel   (marts 2022)


Klik her for toppen af siden

29. maj, opdateret den 30. maj 2022.  

 

Nyt tibetansk leksikon

 

Dalai Lama introducerer det nye leksikon i Dharamsala maj 2022.

 
 
Et nyt tibetansk leksikon er kommet på banen. Titlen er: Mønlam Grand Tibetan Dictionary. Leksikon er blevet til ved institutionen 'Monlam Tibetan IT Research Center' med redaktionelle bidrag fra 200 forskere over hele kloden. Projektets igangsætter og direktør er Geshe Lobsang Monlam, som også har lagt navn til værket som chefredaktør. Det enorme værk er på 223 bind, men du kan også slå op i det online, eller få leksikon som en app.

 
  Dalai Lama  introducerede udgivelsen ved en ceremoni i Dharamsala (se billedet). Leksikon er et tibetansk til tibetansk leksikon, så det er mest lavet for tibetanernes skyld. Det er utvivlsomt et meget vigtigt værk, fordi  Buddhadharma  som orignale bøger kun findes på 'klassisk tibetansk' - det svarer til latin i forhold til moderne italjensk. Så tibetanerne kan kun læse om deres egen religion i mere nutidige værker, hvis det skal være på 'moderne' tibetansk.

 
  Især er  Buddha Sakyamuni's  Sutra'er  og  Abhidharma  praktisk taget utilgængelige, hvis en tibetaner aldrig har lært 'klassisk' tibetansk. Faktisk er en fuldstændig oversættelse af alle Sutra'er,  Vinaya  og Abhidharma samt de klassiske indiske kommentar bøger nødvendig, hvis  Dharma  også i fremtiden skal betyde noget for tibetanerne. Det er en kolossal opgave, men det forekommer ikke så vanskeligt, når man her ser, hvad eksil tibetanerne er i stand til, hvad angår leksikon. 223 bøger er rigtig mange. Til sammenligning er den Store Danske Ordbog 'kun' på 27 bind. De klassiske buddhistiske tekst samlinger  Kandjur  og  Tendjur  er i alt på noget over 200 bøger. Så det er ikke en umulig opgave - den er blot meget stor.

 
  Shamar Rinpotje  mente, at det vigtigste i vores tid ville være, at oversætte disse tibetanske værker tilbage til  sanskrit  fra klassisk tibetansk, så bøgerne blev tilgængelige på deres original sprog. Han mente, at det ville give en bedre forståelse globalt af, hvad Buddha's Lære drejer sig om. Der er ingen tiltag i den retning for tiden. Men Dzongsar Khyentse Rinpotje har igangsat et gigantisk oversættelses projekt af alle Buddha's Sutra'er fra tibetansk til engelsk (netsted: 84.000). Det er jo godt for os i Danmark, men den almindelige tibetaner uden akademisk uddannelse skal i dag altså lære engelsk, før vedkommende kan læse Sutra'erne og også forstå ordene...

 
Læs om det her   (Tibetan Review)

 
Besøg  leksikons  netsted  her.

 
Foretag opslag  i leksikon  her.


Klik her for toppen af siden

8. juni 2022.  

 

Khyongla Rato Rinpotje er død

 
Kyongla Rato Rinpotje, 2021; foto Nicholas Vreeland.

 

 

 

 

 
Den berømte, men uanseelige  Gelukpa  mester  Geshe Lharampa  Khyongla Rato Rinpotje er død den 24. maj i Dharamsala i Indien. Han var kendt for sin beskedenhed og sin dybe  erkendelse. Han var både lærd og meditationsmester. Han er ikke specielt kendt i Danmark, hvor han vist aldrig har været, men er meget kendt i Asien. Khyongla Rato Rinpotje debatterede med  Dalai Lama  i forbindelse med Dalai Lama's uddannelse, da denne var var ung, og de har bevaret deres venskab fra den tid gennem alle årene. Han stammede fra  Kham, hvor han blev født i 1923. Så han opnåede en respektabel alder for en tibetaner, må man vist sige.

 
  Han var den niende Khyongla  Tulku. Uddannelsen fik han i Rato og Drepung Klostrene i det centrale  Tibet, hvor han var  munk  i 30 år. Han flygtede ligesom så mange andre  Lama'er  fra det kommunistiske kinesiske imperiums besættelse af Tibet i 1959 på grund af det onde imperiums mange og grove overgreb på alt og alle og store ødelæggelser i de tibetanske nationer. I 1962 aflagde han løfterne under et besøg i Europa og fungerede i resten af sit liv som lægmands Lama. I 1968 kom han til USA, hvor han blev statsborger. I 1973 grundlagde han 'Tibet Centre' i New York, men boede meget af sin tid i Indien. Rato Khen Rinpoche Nicholas Vreeland er Khyongla Tulku's Dharma arvtager. Nicholas Vreeland er den første vestlige leder af et tibetansk kloster i Indien, nemlig Rato Kloster i Sydindien, som Dalai Lama gjorde ham til leder af i 2012.

 
Læs om det her   (Tricycle Magazine, USA).


Klik her for toppen af siden

11. juni 2022.  

 

Demonter GPS og telefon i din bil

 
Tesla infotainment system display

 
Har du en moderne bil fra efter 2010 med infotainment og indbygget GPS (se billedet fra en Tesla), er den lige så slem som smartphones til at indsamle dine private data om din gøren og laden. Selv når du blot åbner døren på bilen, samt hvorhenne du åbner døren med fuldstændig adresse. Begivenheden ryger ind i en log fil, som på et eller andet tidspunkt bliver uploaded til din bils fabrikant. Og du får ikke at vide, hvem fabrikanten deler dine data med. En ting er, at alt dette 'kapitalistisk overvågnings' system er dybt uetisk. Og at anonymisering af de indsamlede data til statistisk brug (som nogle lover) ikke helt anonymiserer dine private data. Men de indsamlede data kan bruges mod dig at staten, politiet, dit forsikrings selskab - og i USA af abortmodstandere. Det er langt værre end da Stasi, det hemmelige politi i det hengangne Østtyskland - indsamlede data om borgerne i landet.

 
  I en gammeldags computer er det muligt at holde på sine private data ved hjælp af computer sikkerheds programmer til forskellige ting. Men du har ikke adgang til din bils computer. Du kan ikke styre den, lægge dine egne sikkerheds programmer ind i den og regulere, hvilke informationer, som du vil dele med omverdenen. Det er et kæmpe uetisk problem, som storfinansen og 'big tech' modarbejder i stor stil skal blive reguleret. Så tal med din mekaniker og demonter GPS'sen og bilens egen smartphone og dataudvekslings mekanismer, som måtte foregå over wifi, mobil nettet, 'star link' eller radio. Slet alle 'statistiske' data på din bils computer og få gjort dit privatliv privat.

 
  EU lov om data indsamling  af private firmaer beskytter dig slet ikke i tilstrækkelig grad. Lovgivningen er tilsyneladende altid ti år bagud.

 
Læs om det her   (The Drive Magazine, USA).


.
Klik her for toppen af siden

15. juni, opdateret den 19. juni 2022.  

 

Dansk asyl politik med Rwanda en illusion

 
Rawanda flag montage af Tendar.
 

Rwanda er virkelig ikke egnet som asylland for nogen som helst

 
 Den danske regering har alvorlige hensigter om at sende asylansøgere til Rwanda (se landets flag i en montage for oven). Der er dog endnu ikke en aftale om noget sådant med Rwanda ligesom UK har fået. Der foregår i øjeblikket et slagsmål i Storbritaniens retssale om hvorvidt det er i strid med lovene at sende asylansøgere til Rwanda. Et fly skulle være fløjet afsted for nylig, men det blev aflyst på grund af retssagerne.
  Det forekommer at staten lægger ansvaret fra sig, når man vil sende flygtninge til Afrika. Rwanda er slet ikke en retsstat som Danmark. Folk 'forsvinder' i landet ligesom i Kina ved illegale hemmelige fængslinger. Domstolene er tilsyneladende i lommen på regeringen uden den nødvendige afstand. Politi og fængselsvæsnet er kendt for brutalitet, totur og andre overgreb. Hvordan kan man sende folk til sådan et sted?

 
  Et simpelt opslag i Wikipedia giver flere informationer i denne retning. Citat: "Rwanda has low levels of corruption compared with neighbouring countries, although human rights organisations report suppression of opposition groups, intimidation and restrictions on freedom of speech." - og - "[Præsidenten] Kagame was elected for a third term in 2017 with 98.79% of the vote." - Den slags procenter antyder lodret valgsvindel. Det hedder videre: - "Human Rights Watch notes extensive political repression throughout the country, including illegal and arbitrary detention, threats or other forms of intimidation, disappearances, politically motivated trials, and the massacre of peacefully protesting civilians."

 
  Præsident Kagame og hans politiske baggrund i Tutsi militsen: "After the successful conquest of the country in 1994 in the aftermath of the Rwandan genocide, the Rwandan Patriotic Front decided to split the RPF into a political division (which retained the RPF name) and the RDF, a military division which was to serve as the official army of the Rwandan state." - Samt: "Since 1994, the party [Rwandan Patriotic Front] has ruled Rwanda using tactics which have been characterised as authoritarian. Elections are manipulated in various ways, which include banning opposition parties, arresting or assassinating critics, and electoral fraud."

 
  Så uanset hvad Storbritanien finder på, bør Danmark holde sig på lang afstand af dette ufrie land. Vi kan ikke være bekendt at udvise nogen som helst til Rwanda. Det er sandsynligvis i strid med international lov under alle omstændigheder. Umiddelbart synes der ikke at være noget land i Afrika, som kan leve op til en ordentlig standard for flygtninge, som har krav på beskyttelse, eller for ulovlige emigranter, som blot søger et bedre liv i Europa, end de har udenfor vore verdensdel. Vi kunne have troet, at Tunis ville vise sig egnet, men også her går udviklingen i den helt forkerte retning for tiden.
  Ingen flygtninge bør drukne i Middelhavet, Atlanten eller den Engelske Kanal, uanset om deres flugt er berettiget eller ej i følge gældende lov. Alligevel sker netop det, alt for ofte under de nuværende forhold...

 
  Læs om det politiske slagsmål her   (TV2).

Læs her om hvor umulig sagen er   (Dignity.dk).

.
Klik her for toppen af siden

2. juli, opdateret den 6. juli 2022.  


Mette Frederiksens regering bør gå af

 

Mette Frederiksen viser muskler; fotograf ukendt, montage Tendar.
 

Enhver  regering  som  bryder
Grundloven bør gå af - også
selvom  det var  et uheld
og slet ikke hensigten

De radikale sørger for
at det sker senest oktober

 

 Mink kommissionen er nu endelig kommet med deres rapport. Men det er bestilt arbejde, som undgår at omtale elefanten i rummet, nemlig at det var Grundloven som blev overtrådt af regeringen. Fødevare-ministeren gik jo af som følge af skandalen, men kommissionens rapport viser, at lovbruddet i høj grad blev styret fra Statsministeriet. Det er muligt, at et stort ansvar herved havner hos departementchefen, som derfor kan se frem til en tjenestemands sag, men hovedansvaret ligger naturligvis hos Mette Frederiksen.

 
  Derfor er det vel nærliggende som oppositionen ønsker, at anklage statsministeren efter Minister ansvarligheds loven. Men den sympatiske fødevareminister er gået af for længe siden på grund af hans ansvar i sagen. Det vigtige her er slet ikke, at en minister har ansvar for en forkert administration af loven. Men at regeringen har overskredet sine beføjelser og udøvet magtmisbrug af den værste slags, nemlig brud på Grundloven. Det helt centrale i sagen er brud på Grundloven. Ingen bør slippe ustraffet fra den slags.

 
  Der løber også en understrøm i sagen om embedsværkets klassiske dyder af faglighed, sandhed og lovlighed er kommet til kort, fordi der er opstået en kultur, hvor embedsmændene føjer sig for politisk udnævnte ministre og regeringens politik - og går over stregen. Hvilket medfører, at der begås ulovligheder. For eksempel Tibet sagen og Inger Støjbergs ulovlige instruks. (Læs om emnet hos Altinget her.)

 
  Oveni er der åbenbart også et problem med topstyring i regeringen, som begyndte med Anders Fog som statsminister. Mette Frederiksens magtfuldkommenhed er blot en kulmination af topstyring; skønt de bedste ledelses principper er uddelegering af ansvar og gruppestyring i fællesskab. Med andre ord har selve systemet det ikke godt. Så der er både problemer med Grundloven og stats systemet. Og hverken regeringen eller oppositionen forholder sig til disse to ting. Det er bekymrende. For løsningerne på disse problemer er ikke velkomne i dette miljø.

 
  Grundloven bør laves om. Tre deling af magten skal præciseres. Både embedsværk og regering bør overvåges af en ny slags forvaltnings domstol, som skal have ret til at rejse sager på eget initiativ. Etik skal i højsædet, tak.

 
  Det vigtigste problem er naturligvis Grundloven. Der bør sandsynligvis laves en lov om straf for brud på Grundloven. I det mindste bør der stå i en sådan lov, at en regering som bryder Grundloven skal gå af så hurtigt som muligt. Og at en sådan regering ikke kan fortsætte frem til et nyvalg som et midlertidigt forretnings ministerium. Desuden burde Højesteret tage stilling til Grundlovs brud - ikke en Rigsret.

 
  Det er en tam undskyldning, at statsministeren ikke var sig bevidst, at loven blev brudt. Ligesom en fartbilist, som ikke bemærkede at bilen kørte for stærkt, fordi hun ikke kiggede på speedometeret den dag. Og som for øvrigt havde for travlt til det.

 
  Mette Frederiksen blev spugt af Altinget: "Hvilke refleksioner gør du dig om dit eget lederskab i kølvandet på sagen og kritikken?" Mette Frederiksen svarede: "Det gør jeg jo løbende, og det gør I andre jo også, så det er selvfølgelig genstand også for en offentlig diskussion, som også gør det sværere..." Hun har tydeligvis ikke tænkt sig at gå af. Hun har heller ikke fyret departementschefen. Dybest set fortryder hun vist ikke noget og har måske ikke rigtig lært noget vigtigt heller.

 
  Så statsministeren er sikkert glad for, at ingen spørger hende om brud på Grundloven. Men det er jo sagens kerne. I det mindste bør hun gå af.
  De radikale går ikke ind for en advokat undersøgelse af hele forløbet, sådan som oppositionen ønsker. De vil i stedet have udskrevet valg inden den 4. oktober, hvor Folketinget åbner igen efter ferien. Hvis statsministeren ikke udskriver nyvalg på det tidspunkt, vil de radikale stemme for en mistillids erklæring til regeringen. Så det er et nyt pres. De radikale har taget magten til at udskrive valg; det er ret usædvanligt.
  Så regeringen må gå af på grund af sagen. Det er godt på etik skalaen som det mindste - og mest beskedne - trin.

 
  I øvrigt mener vi på Tilogaard, at mink farme skal forbydes permanent i Danmark ligesom man har gjort i Norge og Holland. Dyr bør ikke leve i så små bure, når deres natur er at spurte omkring i et stort område. Mink holdes kun for at blive pelset. Det er for dumt. Vi kan aldrig lave ordentlig dyrevelfærd for mink; de er for krævende at holde og desuden farlige for vores vilde fauna, hvis de undslipper fangenskab. Så stop det.


Læs om sagen her   (TV2)

Læs interviewet med statsministeren her   (Altinget)

Læs også den forrige artikel   (september 2021)

 

Klik her for toppen af siden

9. juli 2022.  

 

Beskyt dit privatliv online

 
Vi overvåger alt; fotomontage Tendar.
 

Data Ethics er en god kilde til information om data røverne,
deres metoder og hvordan du beskytter dig mod dem

 

 

 Du har måske undret dig over, at der altid er et link til et netsted, som hedder 'Data Ethics' her på nyheds siden for oven til højre. Ligesom der også er et permanent link til 'Human Tech' for at vænne folk af med Facebook og andres opfordring til at like, dislike, subscribe eller på anden vis gratis aflevere sine private data til disse data røvere. Human Tech handler mest om de skadelige psykologiske påvirkninger, som især Facebook har på især unge. Nu er der ikke så mange unge på Facebook mere; de bliver i stedet manipuleret på 'Whats App' - 'Tik Tok' - Instagram og så videre.

 
Data Ethics logo
Men Data Ethics fokuserer altså på, hvordan du kan beskytte dig selv online mod de manipulerende data røvere. For eksempel gives der mange gode råd for at du kan bevare din professionelle profil intakt på internettet; og bruge forskellige 'alias' metoder, når du søger eller henter data privat. Det kan du faktisk også gøre, selvom du skal betale med kredit kort. Data Ethics forklarer hvilke muligheder, som du har.

 
  Desuden er der naturligvis lister over sikre søgemaskiner, andre end Google. Kort tjenester, som ikke stjæler dine data. Zoom lignende tjenester, som ikke lytter med. Og så videre.

 
 
Data Ethics logoData Ethics omtaler også forskellige VPN tjenester, som du trygt kan benytte. Men her er deres liste ikke komplet. Måske er dette afsnit blot en smule gammelt. I hvert fald nævcner de ikke Proton VPN - som er en af de bedste VPN tjenester - selvom de nævner Proton's email tjeneste som en af de sikre. De advarer heller ikke mod 'Express VPN' - firmaet blev overtaget sidste år af et kendt spam konglomerat. Man bør være ekstra forsigtig med VPN udbydere, fordi du kommer til at forlade din sikkerhed på disse firmaers troværdighed. Det samme gælder naturligvis virus beskyttelse og 'firewall' programmer. Her var for eksempel Kaspersky i mange år et fint bud på et godt og effektivt program, men efter Ruslands forfærdelige krig mod Ukarine, er Kaspersky ikke længere troværdig, fordi firmaet er i lommen på mafia regimet i Rusland.

 
 
Data Ethics logoHele dette område burde være langt enklere at tilgå og administrere, hvis der var tilstrækkelig lovgivning. Men det er der ikke, så du må selv beskytte dig selv på internettet. Lovgiverne burde ganske enkelt forbyde private firmaer at indsamle private data udover legitime person oplysninger ved for eksempel en abonnements aftale og lignende. Tilsvarende kunne man jo ganske enkelt forbyde personaliserede reklamer, altså Google og Facebook's koncept. Små annoncører som for eksempel restauranter, hoteller og så videre ville kunne annoncere deres tilstedeværelse i forbindelse med deciderede søgninger om spise steder og overnatninger i et bestemt område og så videre. Det vil sige, at i stedet for at Google har din profil i deres system og sender dig annoncer ud fra profilen, så skal de i fremtiden slette profilen og sende dig annoncer, som er relevante for din søgning. Altså en helt anden tilgang til reklamer og annoncer, hvor både reklame bureauer og annoncører stadigvæk kan nå deres publikum uden at stjæle deres data. Det lyder jo nemt, men der er lang vej endnu...

 

 
Læs videre her   (Data Ethics).

Læs også den forrige artikel   (februar 2022).
 

 

Klik her for toppen af siden

17. juli 2022.  

 

Buddha møder Sokrates

 
Buddha møder Sokrates - ny bog fra Rabsel Editions.
 

 

Harrison J. Pemberton har udgivet en ny bog om Øst og Vest filosofi

 

 

 

 
The Buddha Meets Socrates‘ er titlen på den nye bog, som Rabsel Publications i Frankrig har udgivet. Forlaget skrev på sit netsted: "I 2004 kastede Harrison J. Pemberton ud i et projekt med at undervise Vestens filosofier til en gruppe af unge buddhistiske munke i Indien. Især en munk skilte sig ud, Karmapa Trinley Thaye Dordje. Sammen skabte disse to lærde mennesker en dialog om lærdom og lære proces ved sammen at se på de vestlige filosoffers værker og sammenligne dem med buddhistisk filosofi. [I bogen] forestiller [de to] sig, hvordan det måtte forløbe ved et møde mellem Buddha og Sokrates."

 
 Bogen kan købes direkte hos forlaget. "The Buddha Meets Socrates" - by Harrison J. Pemberton - Rabsel Publications. Læs videre på link'ket nedenfor på forlagets netsted.

 
 
Læs om bogen her på forlagets netsted      (Rabsel Publications, Frankrig).


Klik her for toppen af siden

28. juli 2022.  

 

Tjødji Nyima Rinpotje underviser online
den første august  på netstedet '84.000'

om  Drejning af Dharmahjul  Sutra'en
online hos '84.000' kl. 15:15 dansk tid

 

Tjødji Nyima Rinpotje underviser online hos 84.000 om Dharmahjul Sutra'en; plakat

Den kendte Lama Tjødji Nyima Rinpotje [Chokyi Nyima Rinpoche] vil mandag den første august undervise online om  Drejning af Dharhjulet Sutra'en. Undervisningen forgår i forbindelse med '84.000' organisationens oversættelse af den samme Sutra i anledning af Tjøkhor Dytjen dagen. Hvilket betyder dagen for drejningen af  Dharmahjulet, som i år er den 1. august.

 
 Sutra'en  er den første af alle  Buddha Sakyamuni's  taler om  Buddhadharma. Efter sin fuldstændige  oplysning  under  Bodhitræet  i  Bodhgaya  hedder det, at Buddha nød frugterne af sin befrielse og oplysning i 7 uger. Herefter begav han sig til  Sarnath, hvor de  fem asketer  befandt sig, som var hans tidligere ledsagere, da Buddha Sakyamuni også selv var asket i så ekstrem grad, at han nær var død af sult og underernæring. Buddha mente, at disse fem var særligt egnede til at forstå hans  Nirvana. Og ganske rigtigt, efter at have hørt Buddha's tale til dem i Sarnath, nemlig denne Sutra, blev de alle oplyste på blot en enkelt dag.

 
 Selve Sutra'en omhandler dog kun  Kaundinya's  oplysning. Han blev til en oplyst  Arhat  efter at have lyttet til denne Sutra; det vil sige på godt og vel 15 minutter. De andre fire blev også oplyste den samme dag, men var lidt længere tid om det. Hele begivenheden omtales i både  Lalitavistara Sutra  og i  Vinaya Sutra.

 
 Buddha virkede herefter i 45 år som  Guru, og holdt mange andre taler (Sutra'er); men denne Sutra, som kaldes Den Første Drejning af Lærens Hjul (sanskrit:  Dharmachakra) var den aller første tale om, hvad Buddha's Lære handler om: de  4 Ædle Sandheder. Du kan læse Sutra'en på et link for neden. Tjødji Nyima Rinpotje er velkendt i Danmark, hvor han plejer at holde et sommer kursus hos  Gomde Dharma center  på Helgenæs (Djursland).

 
Læs detaljerne om begivenheden her      (84.000.co).

 
Læs Sutra'en her      (84.000.co).

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pÃ¥ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk