regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Information

 

Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.
 Tilogaard Meditationskole
  
      Lama Tendar Olaf Høyer        
      Bulbrovej 28       
       DK 4913 Horslunde      
      Danmark     

 telefon ikonTelefon:  +(45) 458 319 49
        Mobil:  +(45) 244 537 18

Klik:   E-mail  
hvis du ønsker at sende mig en besked.  Bruger du Gmail, Hotmail eller andre internet baserede E-mail tjenester, så må du til tasterne og selv skrive email adressen på adresse feltet i din email klient:

info(snabel-A)tilogaard.dk  -  OBS: (snabel-A) står for: @.

 

regnbue linje

 

Tilogaard er ikke på Facebook  eller de andre sociale medier  og søger hverken ‘likes,’ ‘dislikes’  eller andres dom  i øvrigt.  Det er et cirkus.  Tilogaard er noget helt andet.
I stedet opfordres du til at tilmelde dig ‘nyheds brevet’  - se den højre spalte.

Read about Tilogaard in English here

 Tilogaards netsted bruger 'frames' og tabeller i sit design og layout. Det gør det svært for blinde at browse. Læs i stedet PDF filerne.

 

regnbue linje

 

Dana - støt og deltag således i det gode som ikke koster noget -

Bank:  Danske Bank (Reg.nr. 3409)   kontonr.  000 1 93 06 05
- Tilogaard Meditationskole
Munkens klassiske tiggerskål.

- din støtte er godheden selv og gør formidling af Dharma muligt -

 

 

regnbuelinje

 

 

Ønsker du  undervisning, tjenester eller foredrag,
så send en   E-mail   eller ring, og lad os lave en aftale.

 
Bruger du web baseret email, må du skrive adressen:
info(at)tilogaard.dk
OBS:  (at)  står for @ -  så du skal taste @   i stedet for  (at).

 

 

regnbue linje

 

 

Webmaster, redaktør, design og layout: Tendar Olaf Høyer.

 

 

regnbue linje

 

 

Links om institutionen Tilogaard Meditationskole:

Baggrund og sammenhænge
Klik her for vedtægt og medlemskab
Klik her for Lama Tendar Olaf Høyers CV
Klik her for artikel om Tilogaards fremtid
Klik her om Tilogaards finansiering
Klik her for regnskabet

Klik her for toppen af siden

 

regnbue linje

 

 

 EKSTERNE LINKS:
 

Vindhesten Den 17. Karmapa Thaye Dordje
  (officielt netsted)
     Nyheder fra Karmapa
         (dokumentations projekt)
           Shamarpa’s netsted
  (officielt netsted, som nu er passivt)

Dhagpo Kagyu Ling (Karmapas hovedsæde i EU)
   Dhagpo’s You Tube kanal
      Klosteret i Frankrig (Kyndrøl Ling / Le Bost)
         KIBI institutet i Indien (Akademia, New Delhi)
            Jamgon Kongtrul & Beru Khyentse Rinpotje

Karmapa Institute (Lama Trehor, Nice)
   Lama Tønsang (Monchardon, ved Alperne)
     ‘Drivhuset’ (Karma Shedrup Choeling, Himmerland)
         Lama Tashi Andreas i Mecklenburg (B.P. Rostock)
             Lama Tilman (Lhündrub) (Tyskland)
                 Marfond (Lama Walli & Lama Henrik i Frankrig)
                    Lama Walli’s hjemmeside
                        Lama Jampa Thaye
                            (engelsk Karma  Kadjy og Sakya Lama)

Möhra Dharma Zentrum   (Tyskland)
    Obermoschel Dharmahaus   (Tyskland)
        Freiburg Dharma Zentrum   (Tyskland)

Bodhi Path International   (USA)
    Bodhi Path Norge   (Stavanger)
        Bodhi Path Finland   (Kuopio)

Karma Kagyü Sangha Vienna (Østrig)
    Karma Kadjy i Sverige   (Lama Tsultrim Rinpotje)
        Shar Minub Kloster   (Shamarpas kloster i Nepal)
 

         Andre interessante buddhistiske net steder:
Dharmakalenderen (dansk hjemmeside om Dharma begivenheder)
    Gomde på Helgenæs (Tjødji Nyima Rinpotje)           
       Dzogchen Urgyen Ling (Gjerrild på Djursland)
          Tricycle Review (tidsskrift i USA)

              
Tibetan Himalayan Library  (tekster & media)

   Dzongsar Khyentse’s 84.000  (Sutras & shastras)
       Book Finder  (find brugte og nye bøger fra hele verden)
          ACIP (Asian Input-output project)
            
Karma Kagyu Stiftung (tysk Dharma fond, som støtter retreats)

  Karmapa Issue  (2 Karmapa’er)
     Den  gamle ‘Karmapa Issue’  (2 Karmapa’er)
        Karmapa profetierne (Sylvia Wong’s bog om de 2 Karmapa’er)
 

        Sanskrit ordbøger:
Buddhist hybrid sanskrit ordbog
      Universitetet i Kölns klassiske sanskrit ordbog
            Gandhari org - flere sanskrit ordbøger
 

         Netsteder med nogen relevans:
 Dyrenes Beskyttelse
    Danmarks Naturfredningsforening
        Fugleværns fonden

Kunstmaler Corinna McNeice (bidragsyder)
   Kunstmaler Marianna Rydvald (bidragsyder)             
 

 

regnbue linje

 


 

Tilogaard på Google Maps
 

 Tilogaard er ikke på nogen måde nødvendigvis enig med - eller ansvarlig for - indhold, synspunkter og holdninger, som disse links har eller måtte opfattes at have. Tilogaard anbefaler sine partnere som kilde til ægte Dharma, mens de interessante steder er interessante af mange forskellige årsager - og det er tænkeligt, at også du vil finde dem relevante på en eller anden måde, eller i det mindste underholdende.

 

Klik her for toppen af siden

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Mangler navigations bjælken foroven? Klik her

Bemærk, at Tilogaard holder lukket for fysiske besøg indtil 1. juni 2021 på grund af corona epidemien.

Om Tilogaard
 

Lama Tendar Olaf Høyer, februar 2021. Selvprotræt.

- Lama Tendar Olaf Høyer -


 Tilogaard er opkaldt efter  Tilopa  (Tilo på sanskrit). Tilopa betyder manden som presser sesamfrø (mere  info på de næste sider). Tilopa var forfar til alle Kadjy traditionerne. Tilogaard Meditationskole blev en selvejende institution den 5. oktober 2012.  Skolen er den formelle institution for min virksomhed som  Lama eller Dharmalærer, sanskrit:  kalyanamitra.  Virksomheden går for det meste ud på personlig instruktion i meditation og den ledsagende anskuelse for den enkelte eller få personer ad gangen. Der er i øjeblikket ikke kursus faciliteter.

 Størrelsen af kreditforenings lånet i huset gør, at institutionen først kan overtage ejerskabet af selve ejendommen en gang i fremtiden, hvor gælden i huset vil være væsentligt nedbragt. Det er min bestemte hensigt, at det sker så hurtigt som muligt. Hvorfor, hvordan og hvorledes forklares i detaljer på siden:  Tilogaards fremtid.

 Tilogaard Meditationskole er en selvstyrende  Karma Kadjy institutionShamar Rinpotje  var min vigtigste Lama. Han instruerede og vejledte mig og bad mig om at undervise i  Bodhi Path Læreplanen, som er det, Tilogaard har til fælles med  Bodhi Path centrene.   (Bodhi Path centrenes særlige organisations form deltager Tilogaard ikke i. )

 Karma Kadjy traditionen er ikke en højt centraliseret og ensrettet organisation. Traditionen består af mange forskellige organisationer, institutioner og enkelt personer, som samler sig om den 17.  Karmapa  Thaye Dordje som det forenende symbol og en garant for den ægte  transmission af traditionen.

 

regnbue linje

 

  Nyhedsbrev  

 

Når du klikker på  ‘Nyhedsbrev’  for oven  åbner dit email program. Skriv at du gerne vil modtage nyt og send mail’en afsted.
Bruger du web baseret email, må du skrive adressen:
info(at)tilogaard.dk
OBS:  (at)  står for @ -  så du skal taste @   i stedet for  (at).

(Data beskyttelse: Ingen tredje part deltager ved udsendelse af nyheds brevet. Din henvendelse til Tilogaard forbliver i vores beskyttede arkiv.)

 

Anandachakra - Tilogaard's logo

Symbolet for Tilogaard
 

 Tilogaard er stiftet for at formidle Buddha’s Lære til de virkeligt interesserede, så de kan få den ægte og uforfalskede Buddha Dharma  i hænde, både hvad angår kunsten at meditere og evnen til at anvende synsvinklen  (opfattelsen eller anskuelsen), som  Buddha Sakyamuni anviste os for så længe siden, til naturlig  befrielse.

 Derfor er Tilogaard Meditationskole’s logo Dharma-hjulet, symbol for  Buddha’s Lære. De fleste traditioner fra de nordlige buddhistiske skoler,  Mahayana  eller  Bodhisatvayana, bruger dette symbol for de steder, hvor man kan finde  Buddha’s Dharma. Tilogaard er i denne forstand helt traditionel.
Dharma hjulet er Tilogaard logo.

 Dharma-hjulet har 8 eger, hvilket symboliserer  den 8 foldige vej.  De 3 sammen-strømmende dråber i hjulets midte eller nav med de 3 farver hedder  ananda-chakra  på sanskrit  [den store glædes hjul]. Anandachakra symboliserer tre niveauer af udfoldelse for  Buddha Sakyamuni’s inkarnation, som kaldes for de tre kroppe (sanskrit: trikaya), hvilket også defineres som  Buddha Sakyamuni’s krop, tale og sind. Han brugte alle tre i sin formidling af Dharma. De 3 sammen-strømmende dråber symboliserer også  de 3 Fartøjer til befrielse. Hvor dette symbol findes, bør man også kunne finde  Buddha’s Lære.  Det er en klassisk Dharma med alle 3 fartøjer til befrielse, som du finder på Tilogaard.
 

 

regnbue linje

 

 

Om tilblivelsen af netstedet

Rød nøkke blomst i Dordogne, Frankrig. Foto: Lama Olaf Høyer.

 

 Netstedet var komponeret ved forskellige progressive udgaver af programmet NetObjects Fusion fra begyndelsen i 2006. Indtil den nyeste udgave af programmet gik ned i efteråret 2020. Efterfølgende har Microsofts lille, enkle og ret gamle program 'Notepad' klaret det hele uden problemer. Mark-up er oven i købet blevet mere præcist. Men jeg genbruger naturligvis skabeloner, design og layout, som oprindeligt blev lavet med NetObjects Fusion. Fotografierne er behandlet med programmet Serif PhotoPlus X7. Det er også gammelt og vældigt godt. PDF filerne er fremstillet med programmet Libre Office. Tak til dem alle for hjælpen.

 Baggrundsbilledet er Dharmahjulet som symbol for Tilogaard Meditationskole på nogle af arkivets sider. Dharmahjulet er tegnet af den franske kunstner Gerard Muguet og er farvet og manipuleret af Tendar Olaf Høyer. Baggrunds billedet er ellers  en smuk statue af Buddha Sakyamuni af en ukendt kunstner (fotografen er også ukendt) på forskellige sider.  På visse andre sider er baggrunden malet af en ukendt kinesisk kunstner: Lotus og ænder. Det er malet på en silkerulle og stammer fra det 13.- eller 14. århundrede. Billedet findes på Ostasiatische Kunstabteilung, Staatliche Museum, Berlin.

 Et andet baggrunds billede for visse andre sider er en nepalesisk statue af  Buddha Sakyamuni; og  en statue fra Burma;  og  Pradjñaparamita, mens en  Buddha statue fra Gandhara kulturen pryder Dialog artiklerne. Oprindelse og fotograferne til disse billeder er ukendte. På siderne: ‘Angst for tomheden’ og andre er baggrunden  en statue af Amoghasiddhi, frygtløshedens Buddha med den altudførende visdom, fra Borobudhur på Java. Fotografen er ukendt. Baggrunds billedet på denne side, forsiden, Tilegnelsen og siden: Sunya - nulpunktet, er et af Lamaens fotos af himlen over Tilogaard. Baggrund for ‘De 6 paramitas’ er Tara som Yidam. Også oprindelsen til hende samt fotografen er ukendte.

 Der er flere andre Buddha’er og Lama’er som baggrund her og der. På flere sider er baggrunden traditionelle  tibetanske net designs. Der er også baggrundsbilleder til lidt ‘fishy’ artikler med:  Fisks fornøjelser maleri af Zhou Dongqing, Metropolitan Museum of Art  - et udsnit. Baggrund for visse særlige sider er  vandliljer i et tapet mønster fra en gammel bog. Der er også en baggrund med æbler.

 Grunden til at så mange billeders oprindelse og deres fotografer er ukendte skyldes, at billederne stammer fra Tilogaards store samling af fotografier og postkort, som er indsamlet over mange år. Her i blandt mange fra internettet uden at det blev noteret, hvor de kom fra. I reglen fordi hensigten for indsamlingen, dengang det skete, var privat.

 Billed forarbejdning og manipulation: Tendar Olaf Høyer. Næsten alle billeder er bearbejdede. Almindelige fonte: Trebuchet og Merriweather. Usædvanlig font: LobsterTwo og Georgia.

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk