Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

 Introduktion

 

Hvad er dette netsted?

klik her for udskriftTilogaards net-sted er en elektronisk bog, som præsenterer det omfattende buddhistiske system, som praktiseres i den klassiske Karma Kadjy tradition. Karma Kadjy kommer til os fra Tibet, men har sine rødder i Indiens Oldtid og Buddha Sakyamuni’s
Nirvana for 2600 år siden.  Her forklares også almindelige buddhistiske begreber og meditations-metoder, som benyttes af mange forskellige buddhistiske retninger eller såkaldte skoler.
  Informationerne stilles til rådighed gratis. Formålet er at give korrekt oplysning, så misforståelser om Buddha Sakyamuni og hans Lære undgås og folks kendskab til   Buddha’s Dharma forbedres.

 Du må se dig godt for og give dig selv god tid, når du læser Tilogaard netsteds sider. Jeg har koncentreret  meningen  og bruger mange tibetanske og  sanskrit  fagudtryk, som dog forklares undervejs. Vær ikke bange for de nye begreber, som du præsenteres for og ikke er vant til. De er nødvendige fagudtryk.
  Så vidt muligt er alt på godt dansk. Volder et udtryk besvær, kan du slå det op i  Ordbogen eller ordforklaringen, som har en genvej:       Klik her for at åbne ordforklaringen
på titel bjælken for oven  på alle siderne. Ordbogen er ret omfattende. Når en artikel beskriver et emne indgående, vil det ofte alligevel blive uddybet i Ordforklaringen.
     (Fagudtrykkene er opdelt i 21 kapitler i alfabetisk orden.  I bog form
     ville ordbogen fylde 170 trykte A4 sider med to spalter på hver
     side. Alligevel er den endnu ikke komplet. Den udbygges jævnligt.) Klik her for toppen af siden

  Formålet med Tilogaards netsted er, at give en præcis og kortfattet præsentation, som så vidt muligt har det hele med. Derfor er der mange links, så det ikke bliver nødvendigt at forklare alting mange gange i selve artiklerne. I stedet henviser disse links til sådanne forklaringer.  Der er også mere uddybende  artikler  og en bogliste med litteratur-henvisninger. Desuden er du velkommen til at sende en email med spørgsmål. Email adressen finder du på  Info  siden - eller nederst i klummen til højre.

 

Advarsels skilt: ingen fordomme. Pas på med det.

  Du må meget undskylde, at teksterne på Tilogaards netsted er lidt  tunge at fordøje. Det er de, fordi vi ikke er vant til at tænke som en  Buddha.
  Kan man lære det? Ja, ultimativt, når du selv bliver  befriet og  oplyst, vil du naturligt komme til at tænke som en  Buddha. Indtil da kan du kun lære at tænke på en ny måde, som gradvist - eller måske meget pludseligt - bringer dig på det rette spor. Det handler bestemt ikke om den rette  tro, men om at blive i stand til at opgive sine fordomme -  af enhver slags. Den nye tænkning handler om ‘det åbne sind’ -  modsætningen til fordom. Det åbne sind og hjerte kaldes også for ‘det lyse sind’ -  sanskrit: Bodhicitta. Bodhicitta er både nemt og svært. Det nemme er, at Bodhicitta hele tiden er til stede som potentiale. Det svære er, at fordomme hele tiden overskygger og kommer i vejen for sindets naturlige åbenhed og hjertelighed.

 Et sind uden fordomme er ikke nemt at udvikle, skønt det forekommer naturligt.
 Problemet er, at vi slæber rundt på et stor lager af naturlige fordomme, som spontant opstår som naturlig mental reaktion på vores oplevelser  (i den fjerde skandha).
  Det kan dog læres på en gradvis måde, men det er i sagens natur vanskeligt, når man aldrig har oplevet, hvad det vil sige.  Når fordom er normal tilstanden, er det svært.  Husk på, at en religiøs tro også er en fordom. Når du reflekterer over dine egne fordomme, vil du opdage, hvor indgroede de er. Det er ikke din egen skyld. Du er samspilsramt ved dit eget sinds måde at virke på. Det foregår på denne vis:

Buddha underviser. Statue fra Sarnath, hvor han drejede Dharma hjulet første gang.Fordomme opstår helt naturligt hele tiden som en simpel følge af  fortolkning. Fortolkning opstår helt naturligt hele tiden i  den tredje skandha. Et åbent sind vil både bemærke fordom og kunne sætte sig ud over det. Det sker ved det særlige tålmod, sanskrit:  kshanti som holdning.
  Og det særlige vågne nærvær,  sanskrit: smriti som metode.
 Så udvikling af Bodhicitta er en slags eksistentiel opdagelsesrejse og dannelsesrejse.  Buddha’s Dharma er på flere måder en konstruktion. Bodhicitta er  dekonstruktionen.

 Tilogaard’s netsted har til hensigt:  dels at vise konstruktionen i sin helhed;  samt dels beskrive de mange dimensioner i det ‘Lyse Sind’ - Bodhicitta, både som noget relativt og i sin ultimative betydning. Med en sådan forståelse bliver du bragt i god stand til at dyrke kunsten at meditere. Klassisk buddhistisk meditation forbindes med anskuelsen.

 

Dharma handler om indsigt

  I Asien findes flere slags folkelig Buddhisme, som ikke synes at kende til Dharma'ens (Buddhismens) dybere mening. Det er ikke den slags religiøs kultur, som Tilogaards hjemmeside præsenterer, selvom det er et interessant emne. Lad dig ikke afskrække af  den psykologiske dimension og tankegang, som til gengæld vises. Du kan lige så godt vænne dig til den, hvis du vil være et frit menneske uden fordomme. Vejen til Bodhi  er anvendt psykologi i en meditativ ramme midt i  yoga-trancen.

 Det er den psykologiske dimension, som gør Buddha Sakyamuni så underfundig og mystisk. På den anden side må du ikke tro, at man skal være psykolog for at blive oplyst. Buddhismen som psykologi er relativ enkel, men den bliver alligevel kompleks eller lettere indviklet, når den bliver anvendt under meditation.  Sindets virkelighed og leg med sig selv er det gennemgående tema på Tilogaard’s netsted. Det er ikke altid en god leg. Sindets processer foregår uophørligt og helt af sig selv med legende lethed. Det er denne problematik, som  Dharma'en beskæftiger sig med.

 Sindets processer foregår et bestemt sted, i
sindets rummelighed som omfatter dem alle. Derfor spiller sindets naturlige rummelighed og klarhed en helt afgørende rolle. Rummeligheden har nemlig slet ikke travlt og rummer alle oplevelser med legende lethed og helt uden anstrengelse eller ved at gøre noget som helst. Der er blot vældig god plads i dit sind. Den naturlige rummelighed er derfor også en naturlig ressource, som du helt naturligt har ubegrænset adgang til, når du netop benytter dig af din egen ligeså naturlige klarhed i sindet. Takket være sindets klarhed, kan du beherske dine reaktioner. Det er nøglen til et åbent sind. Sindets klarhed er sådan set identisk med bevidsthed, sanskrit:  vidjñana. Dine problematiske reaktioner er de  3 slør.

 Sigtet er, at du selv opnår direkte  indsigt i dit eget sinds natur og virkemåde og bliver bragt i stand til at beherske dine reaktioner. Når du kan det, kommer der en række selv forstærkende følge virkninger, som vil gøre din indsigt endnu dybere. Der er stor  velsignelse ved Buddhas Lære, så åbn dit sind og må du få en god oplevelse og god  gavn  med på vejen.

Klik her for toppen af siden 
Klik her og den næste side åbner 
-  eller klik på ‘skift side’ ikonet for neden,
 så åbner næste side også.
 Der er tilsvarende ‘skift side’ ikoner på alle siderne.

 

Klik her for den næste side
Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Buddha Sakyamuni statuen i Mahabodhi Templet i Bodhgaya, på stedet for hans Nirvana.
Buddha statuen i Mahabodhi Templet i Bodhgaya, Bihar, Indien. Statuen er anbragt, hvor Buddha Sakyamuni angiveligt sad, da han nåede Oplysningen for 2600 år siden.

 

4 farvet linje

 

 

 

Navigation på Tilogaards netsted

  Tilogaards netsted har mange artikler, som er delt i grupper. Der er en præsentation, info, remser og baggrunds-sektion med diverse artikler.
 På grund af en teknisk begrænsning i hjemmesidens software, vises titelbjælken ikke altid. Hvis du for eksempel finder netstedet via en Google søgning, kan det ske. Derfor er der for oven et link, som vil bringe titelbjælken frem, når du klikker på det.
 

              Find rundt:

Du finder nemt rundt på netstedet fra  indholdslisten   ved at klikke på den firkantede knap:  
Klik her for at åbne indholdslisteni venstre spalte samt nederst på venstre spalte. Indholdslisten har links til alle netstedets sider. Desuden er der anbragt  navigations knapper for oven på titel-bjælken til visse af siderne - blandt andre indholdslisten:


 Billede af en tryk knap med teksten: Klik her for den næste side. Dette billede er et eksempel, så derfor er der ikke indlagt et link.Klik i øvrigt på knappen eller ikonet:
over bundlinien eller øverst på siden, så kommer den næste side frem på skærmen. Der er en nogenlunde logik i rækkefølgen af siderne, så klik bare løs.

 

              Klik dig  til sidens begyndelse:
Dette ikon med en pil, som peger opad,
(pil peger opad)findes rundt omkring på alle siderne:
Klikker du på ikonet, rulles siden op til 
begyndelsen.

 

              Søgning:
 Søger du bestemte emner på hele netstedet, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers  søgemaskine, for eksempel ‘Google’ eller  ‘DuckDuckGo’. Skriv søge ordet i søgefeltet,     efterfulgt af:  site:tilogaard.dk
-  eksempelvis: karma site:tilogaard.dk .

 

               Email:
 Du kan kontakte mig ved at klikke på:   E-mail     
Eller skriv selv adressen:

               Print:
 Alle Artiklerne kan  hentes  eller downloades som  PDF-filer. PDF er det mest velegnede format til tryk på A4 papir. For eksempel er der nummererede sider. Så hvis du ønsker en artikel på papir, klik på  det gyldne vadjra ikon med rød baggrund:
 Klik her for at hente PDF filen til denne artikel- som findes under artiklens overskrift og   på download siden.


 

wvline

Anandachakra - logo for Tilogaard

Tilogaard’s symbol

 Tilogaard er stiftet for at formidle Buddha’s Lære til de virkeligt interesserede, så de kan få den ægte og uforfalskede  Buddha Dharma  i hænde, både hvad angår kunsten at meditere og evnen til at anvende synsvinklen   (eller anskuelsen), som  Buddha Sakyamuni  anviste os for så længe siden.
 Derfor er Tilogaard Meditationskole’s logo  Dharma-hjulet, symbol for  Buddha’s Lære. De fleste traditioner fra de nordlige buddhistiske skoler,   Mahayana  eller   Bodhisatvayana, bruger dette symbol for de steder, hvor man kan finde  Buddha’s Dharma. Tilogaard er i denne forstand helt traditionel. Dharmahjulet hos Tilogaard ser sådan ud:Dharmahjulet, tegnet af Gerard Muguet.

 

Dharmahjulet uden dekorationer.

Dharmahjulet har 8 eger, hvilket symboliserer  den 8 fold vej. De tre sammen-strømmende dråber i hjulets midte eller nav med de 3 farver hedder  ananda-chakra på sanskrit  [den store glædes hjul]. Anandachakra symboliserer tre niveauer af udfoldelse for  Buddha Sakyamuni’s  inkarnation, som kaldes for de tre kroppe  (sanskrit: trikaya), hvilket også defineres som  Buddha Sakyamuni’s  krop, tale og sind. Han brugte alle tre i sin formidling af Dharma. De 3 sammen-strømmende dråber symboliserer også  de 3 Fartøjer til befrielse. Hvor dette symbol findes, bør man også kunne finde   Buddha’s  Lære. Det er en klassisk Dharma med alle 3 fartøjer til befrielse, som du finder på Tilogaard.
 

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk