regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer

 
 

  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 

 
 

Introduktion

Hvad er dette netsted?
 

 
 

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.
Tilogaards net-sted er en elektronisk bog, som præsenterer det omfattende buddhistiske system, som praktiseres i den klassiske Karma Kadjy tradition. Karma Kadjy kommer til os fra Tibet, men har sine rødder i Indiens Oldtid og  Buddha Sakyamuni’s   Nirvana  for 2600 år siden. Men også almindelige buddhistiske  begreber  og  meditations metoder  beskrives og forklares, som benyttes af mange forskellige buddhistiske retninger eller såkaldte skoler fra hele Asien.

 

 Informationerne stilles til rådighed gratis. Formålet er at give korrekt oplysning, så misforståelser om Buddha Sakyamuni og hans Lære undgås og folks kendskab til   Buddha’s Dharma forbedres. Så er du lærevillig og tålmodig, er det noget for dig.

 

 Du må se dig godt for og give dig selv god tid, når du læser Tilogaard netsteds sider. Jeg har koncentreret  meningen  og bruger mange tibetanske og  sanskrit  fagudtryk, som dog forklares undervejs. Vær ikke bange for de nye begreber, som du præsenteres for og ikke er vant til. De er nødvendige fagudtryk. Så vidt muligt er alt på godt dansk. Volder et udtryk besvær, kan du slå det op i  Ordbogen  (Tilogaard's Dharma leksikon), som har en genvej på titel bjælken for oven  på alle siderne:
 
 Ordbogen er ret omfattende. Når en artikel beskriver et emne indgående, vil det ofte alligevel blive uddybet i dette Dharma leksikon.  Link:  https://tilogaard.dk/html/ordbog.html
  (Kopier link’et ovenfor, hvis du gerne vil gemme en hurtig adgang til Ordbogen i din browser. Fagudtrykkene er opdelt i 21 kapitler i alfabetisk orden.  I bog form ville ordbogen fylde 351 trykte A4 sider med to spalter på hver side, alene som tekst. Den udbygges jævnligt. Ordbogen kunne have været udformet som en data base, men det er netop fravalgt, så du kan bladre i kapitlerne.)

 

Klik her for toppen af siden

 

 

Der er en hensigt

  Formålet med Tilogaards netsted er, at give en præcis og kortfattet præsentation af en buddhisme på dansk  (og sanskrit - og også lidt tibetansk), som så vidt muligt har det hele med. Derfor er der mange links, så det ikke bliver nødvendigt at forklare alting mange gange i selve artiklerne. I stedet henviser disse links til sådanne forklaringer.  Der er også mere uddybende  artikler  og en bogliste med litteratur-henvisninger. Desuden er du velkommen til at sende en email med spørgsmål. Email adressen finder du på  Info  siden - eller nederst i klummen til højre.

 

Buddha Sakyamuni.

 

 

Buddha’s lære handler om indsigt i dit eget sind

I Asien findes flere slags folkelig Buddhisme, som ikke synes at kende til Dharma'ens (Buddhismens) dybere mening. Det er ikke den slags religiøs kultur, som Tilogaards hjemmeside præsenterer, selvom det er et interessant emne. Lad dig ikke afskrække af  den psykologiske dimension og tankegang, som til gengæld vises. Du kan lige så godt vænne dig til den, hvis du vil være et frit menneske uden fordomme.

 

  At se på sit eget  sind er en forfinet kunst, som på en vis måde er meget svært, skønt i virkeligheden meget enkelt. Så man kan relativt nemt selv etablere rammerne for et sådant selvsyn ved hjælp af meditation. Meditation er en afslappet form for mulig sinds-erkendelse på den klassiske buddhistiske måde. Udenfor disse klassiske sammenhænge i de buddhistiske traditioner, kan meditation betyde noget helt andet; om healing og afstresning og så videre.
 Buddha Sakyamuni brugte meditation til sinds-erkendelse, selvdisciplin og opdagelse af sindets natur og virksomhed i detaljer i nutid. Meditation gør det muligt at iagttage det hele og  genkende sindets strukturer og faldgruber. Sådan genkendelse vil gøre dig i stand til at styre dine reaktioner  (caitasikas).
 Når du kan det, er du godt på vej til  Nirvana.

Klik her for toppen af siden

 

 

Tilogaard’s symbol

 Tilogaard er stiftet for at formidle Buddha’s Lære til de virkeligt interesserede, så de kan få den ægte og uforfalskede  Buddha-Dharma  i hænde, både hvad angår kunsten at meditere og evnen til at anvende synsvinklen   (eller  anskuelsen), som  Buddha Sakyamuni  anviste os for så længe siden.
 Derfor er Tilogaard Meditationskole’s logo  Dharma-hjulet, symbol for  Buddha’s Lære. De fleste traditioner fra de nordlige buddhistiske skoler,   Mahayana  eller   Bodhisatvayana, bruger dette symbol for de steder, hvor man kan finde  Buddha’s Dharma. Tilogaard er i denne forstand helt traditionel. Dharmahjulet hos Tilogaard ser sådan ud:

Dharmahjulet er Tilogaards logo; tegnet af Gerard Muguet.

 
 Dharmahjulet har 8 eger, hvilket symboliserer  den otte foldige vej. De tre sammen strømmende dråber i hjulets midte eller nav med de 3 farver hedder  ananda-chakra på sanskrit  [den store glædes hjul]. Anandachakra symboliserer tre niveauer af udfoldelse for  Buddha Sakyamuni’s  inkarnation, som kaldes for de tre kroppe  (sanskrit: trikaya), hvilket også defineres som  Buddha Sakyamuni’s  krop, tale og sind. Han brugte alle tre i sin formidling af Dharma. De 3 sammen-strømmende dråber symboliserer også  de 3 Fartøjer til befrielse. Hvor dette symbol findes, bør man også kunne finde   Buddha’s  Lære. Det er en klassisk Dharma med alle 3 fartøjer til befrielse, som du finder på Tilogaard.
 (I Asien ses Dharmahjulet dekoreret med ædelsten på kanten. På Tilogaard's dharmahjul er disse fjernet, så du bedre kan se, at det er et hjul. Det er en dansk betragtning om enkelhed.)
 

    Karmapa  Thaye Dordje er citeret på Dhagpo's hjemmeside for at sige:
     
    "Min forgænger og mestrene på hans tid gav deres bidrag ved at skrive historie: de plantede buddhismens rødder hinsides Himalaya bjergene, og vi er resultatet af det. Det er så os, som nu har muligheden for at blive en del af historien og bidrage til at udvikle  Buddha's Dharma for fremtidens generationer. Så vi må rulle ærmerne op."

 
 Tilogaards netsted sigter på således at bidrage til at gøre Buddha’s Dharma tilgængelig for de virkeligt interesserede.


Klik her for toppen af siden

 


Klik på ‘skift side’ ikonet  nederst,  så åbner næste side.
  Der er tilsvarende ‘skift side’ ikoner på alle siderne.

 

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

Buddha Sakyamuni statuen i Mahabodhi Templet i Bodhgaya, på stedet for hans Nirvana.

 

Buddha  statuen  i  Mahabodhi  Templet  i  Bodhgaya,  Bihar,  Indien.  Statuen
er anbragt, hvor Buddha Sakyamuni angiveligt sad, da han nåede Oplysningen
for 2600 år siden. Baggrunds billedet viser en anden Buddha statue fra Tibet.

 

 

Tilogaard Meditationskoles logo. Et Dharmahjul omgivet af en stråleglans og de to knælende hjorte, symbolsk for Sarnath Dyrehave, hvor Buddha Sakyamuni underviste første gang.

Navigation på Tilogaards netsted

På grund af en teknisk begrænsning i hjemmesidens software, vises titelbjælken ikke altid. Hvis du for eksempel finder netstedet via en Google søgning, kan det ske. Derfor er der for oven på alle siderne et link, som vil bringe titelbjælken frem, når du klikker på det. Animationer på Tilogaards netsted kan kun køre, når du tillader java script i din browser - i hvert fald for denne hjemmeside.

 

              Find rundt:
Du finder nemt rundt på netstedet fra  indholdslisten   ved at klikke på det tredelte ikon:
(anandachakra)  
i venstre spalte samt nederst på venstre spalte. Indholdslisten har links til alle netstedets sider. Desuden er der anbragt  navigations knapper for oven på titel-bjælken til visse af siderne - blandt andre indholdslisten.  Det er det tredelte ikon igen. Klik på ikonet:
Anandachakra - logo for Tilogaard
   eller teksten og siden vises.

 

Klik i øvrigt på knappen eller ikonet:
over bundlinien eller øverst på siden, så kommer den næste side frem på skærmen. Der er en nogenlunde logik i rækkefølgen af siderne, så klik bare løs.

 

 

              Klik dig  til sidens begyndelse:
(pil peger opad)Dette ikon med en pil, som peger opad, findes rundt omkring på alle siderne: Klikker du på ikonet, rulles siden op til sidens begyndelse.

 

Design eksempel venstre side felt med ikoner

 

 

 

              Bemærk de
              tre ikoner på
              venstre spalte
for oven, som befinder sig på alle siderne. Det er genveje til forsiden - til indholdslisten og Tendar Olaf Høyers CV.
 

 

 

 

              Søgning:
 Søger du bestemte emner på hele netstedet, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers  søgemaskine, for eksempel ‘Google’ eller  ‘DuckDuckGo’. Skriv søge ordet i søgefeltet,     efterfulgt af:  site:tilogaard.dk
-  eksempelvis: karma site:tilogaard.dk

 

 

               Email:
 Du kan kontakte mig ved at klikke på:   E-mail   Eller skriv selv adressen:  info(at)tilogaard.dk
(at) er skrevet i stedet for: @
Så skriver du til mig, så husk at bruge  @  i stedet for  (at). 
 (Jeg skriver sådan her på siden, fordi email robot indsamlere - små internet software aplikationer - gennemsøger nettet hele tiden for at finde email adresser, så deres ondsindede ejere kan sende spam.)

 

 

               Print:
 Alle artiklerne kan du downloade eller hente som  PDF-filer.  Det velkendte PDF format er særlig velegnet til print. Men PDF er også velegnet, når du ønsker at gemme en artikel på din egen computer. Ønsker du en artikel på papir, klik på ‘PDF fil’ ikonet:Klik her for at hente PDF filen til denne artikel
- som findes under artiklens overskrift og
  på download siden.

 

Klik her for toppen af siden
Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk