regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Opdateret den 9. marts 2023.  

Lodjung kursus  i Himmerland
fra 5.  til og med  7. maj 2023 er aflyst

Lama Tendar Olaf Høyer skulle afholde - men aflyser nu - kursus
om  lodjung   hos  Karma  Shedrup  Ling

Tara, et symbol på Bodhicitta; statue lavet af den 10. Karmapa Tjøying Dordje; Zhiguan Museum i Beijing; fotograf ukendt.

 

 

 

 

 
 

Billedet viser den Hvide Tara; en statue lavet af den 10. Karmapa Tjøying Dordje i 1600 tallet. Tara symboliserer Bodhicitta og gavmildhed. Modellen til statuen var sikkert Karmapa's kone.

 Lodjung kursus skulle have været i to dele. Næste del skulle derfor følge senere.  Lodjung  bliver ofte oversat med ordet 'sinds træning' (mindtraining) - hvilket er lidt misvisende. Det tibetanske ord 'lo' betyder intelligens eller forståelse (sanskrit:  buddhi) - og ordet 'djung' betyder øvelse eller træning. Men denne forståelse eller intelligens hentyder ikke til tænke evner alene. Det betyder  sindets  generelle evne til at kunne vide noget; og i denne sammenhæng handler det om at forstå  Bodhicitta, det lyse sind. Og om at forstå, at også du besidder dette forunderlige og kærlige sindelag som et meget stort potentiale.
  Den korrekte oversættelse vil derfor være:  træning i at fatte
din egen medfødte hjertelighed  -  og i at forstå med hjertet
.

 

Aflyst tekst som stempel
Kursus aflyses på grund af dårligt helbred. Lama Tendar Olaf Høyer vil fortsat undervise privat, men kursus kan ikke længere lade sig gøre. Læs nedenfor den oprindelige tekst for kursus:

 

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Så det er Bodhicitta træning, som lodjung handler om. Der er flere indiske traditioner omkring dette emne; mest kendt er nok den indiske  pandit  Shantideva’s  forklaringer i bogen ’En Bodhisatva’s livsførelse.’ Den er oversat til dansk af Christian Lindtner i bogen:  Indiske Studier 1, To Buddhistiske Læredigte. Her gennemgås emnet Bodhicitta meget indgående. I  Tibet  blev det  Chekawa Rinpotje's  glimrende opsummering i 7 punkter, som blev standard i Bodhicitta træning. Denne opsummering har sin oprindelse fra den indiske pandit  Atisha, men formuleringen i 7 punkter stammer altså fra den tibetanske Chekawa Rinpotje.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Shamar Rinpotje  underviste i lodjung med  shamatha meditation  som den forberedende træning. (Der er andre traditioner, som bruger  Avalokiteshvara.) Når han underviste, startede han altid med en forklaring om sindets natur,  Buddhanaturen, og hvad der ligger i begrebet Bodhicitta. Shamar Rinpotje anviste lodjung træning som en hjælpedisciplin til  Mahamudra  meditation efter  Sutra  systemet.
  Det lyse sind er på en gang noget, som du har i forvejen, men som du blot ikke kender særlig godt - bortset fra ved forelskelse - fordi dette opløftende og uselviske sindelag bliver overskygget af de stærke lidenskabelige følelser (kleshas) med deres ganske særlige  begreb  om, hvad det er, som du oplever; hvilket i sagens natur er selv centreret. Sådan fungere lidenskaberne nu engang, så det er der sådan set ikke noget i vejen med, men det bliver til en  forhindring, når du ønsker at lære dit eget Bodhicitta anlæg at kende.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Nu er det naturligvis sjældent, at de stærke lidenskabelige følelser fuldstændigt dominerer sindet. Hvis de gjorde det, ville man blive fuldstændig asocial og umulig at omgås for andre. De fleste  identificerer sig  ganske vist med disse kleshas, og tager dermed også ansvar for dem - til en vis grad. Men de tæmmer lidenskaberne på samme tid for at forblive sociale i samfundet og som gode medlemmer i familien. Folk laver altså normalt et kompromis mellem en mere eller mindre bevidst etik, sanskrit:  shila, og lidenskaberne. Og de identificerer sig med begge to størrelser i deres sind og kan ikke umiddelbart give slip (sanskrit:  naishkramya) på sådan  tilknytning.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Når vi så ønsker at opdage og kultivere Bodhicitta, vil der nærmest naturligt derfor også kultiveres en vis fjendtlighed eller en følelse af fremmedgjorthed overfor disse lidenskaber. I og med at vi nu ønsker at slippe for deres dominans, skønt vi stadig hænger fast i den slags fordomme af gammel og instinktiv vane. Men sådan at dæmonisere lidenskaberne er en stor eksistentiel fejl og også en psykisk (eller åndelig) fattigdom. Det ville blot være en ny fordom, som forøger alle de fordomme, som allerede plager dig.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Det er derfor meget vigtigt at forstå (og at anvende sådan forståelse), at problemet her ikke er med lidenskaberne som sådan - ej heller med de umiddelbare primære følelser i  den anden skandha  af behag, ubehag eller ligegyldighed overfor  oplevelserne. Problemet ligger begravet i vores tilknytning og identifikation med disse følelser, både de primære og sekundære. Så ved Bodhicitta træning kan du ikke blot opnå at slippe af med tilknytning og identifikation med følelserne. Følelserne får samtidigt lov til at være til stede i dit sind, uden at du gør noget ved dem; uden at forhindre dem i at opstå, uden at prøve på at ændre dem, når de er ankommet, eller at skynde på dem til at de forsvinder hurtigt på grund af utålmodighed. Med andre ord vil du lære at udvikle tålmod, sanskrit:  kshanti.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Du vil oveni også opdage deres intuitive kvaliteter - deres informations værdi. Altså hvorfor de opstår til at begynde med, for de opstår jo spontant. Begge to ting virker befriende i dit liv. Og begge to ting vil lede dig til at opdage dit eget  medfødte  Bodhicitta. Og dermed også den  ufødte  vished, sanskrit:  djñana, som er et grundlæggende karaktertræk ved dit eget sind.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Derfor er træning i Bodhicitta noget af en udfordring, altså ret problematisk. Du bliver nødt til at forholde dig til dine egne identifikationer og tilknytninger og lære at give slip på dem - på en yderst intelligent, venlig og omhyggelig måde. Det må nødvendigvis ske trinvis eller gradvist. Så træningen starter med at være, hvad man betegner som blot en hensigt, en 'aspiration' eller et ønske. Man er nysgerrig og vil gerne lære Bodhicitta at kende og virkeliggøre det, men man er endnu lidt fremmed overfor hele emnet. Så er der derpå Bodhicitta som noget man prøver at åbne op overfor. Det betyder at fjerne forhindringerne for, at Bodhicitta manifesterer sig i dit eget sind. Det er den egentlige Bodhicitta træning. Det er naturligvis ret omfattende - og det er kursus hensigt at hjælpe dig med at mestre denne særlige og store kunst.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Endelig omtales Bodhicitta også som en  Buddha's  sindstilstand. Altså resultatet af at have opdaget Bodhicitta, fjernet forhindringerne for det og derpå dvæle ved det og i det. Bodhicitta er naturligvis også  Bodhisatva'ernes  sindelag og sindstilstand, men udtrykt i grader ved de 10 Bodhisatva trin eller (på sanskrit)  bhumis. Der er således ligesom i  Mahamudra både basis, vej og frugt af denne type træning.

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
  Chekawa Rinpotje's syv punkts lodjung træning er:
1)  Forberedende praksis
2)  Opbyg forståelse for relativ og ultimativ Bodhicitta
3)  Vend modgang til Bodhi-vejen (Bodhimarga)
                                4)  Lad træningen blive en del af dit liv
                                      (ved de  5 kræfter)
                                5)  Gør træningen frugtbar og virknings fuld
                                6)  Overhold træningens hensigter
                                7)  Fjern alle forhindringer ved én metode
                                      (nemlig ved de  to slags gavn).

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
 Første del af Kursus omhandler derfor, hvad  sindets natur  og Bodhicitta er for noget - samt shamatha meditation. Du bør have modtaget  formel tilflugt  i de  3 Ædelsten  for at deltage, men det er ikke et krav. Det er blot en fordel. Ønsker du at modtage formel tilflugt, kan det ske i forbindelse med kursus. Meddel det venligst til centeret - link nedenfor - så bliver der afsat en tid til det.

 

 

Tre Ædelsten; tibetansk design
  Kursus begynder på en meget lykke bringende dag. Det er Vesak den 5. maj i år efter Tsurphu kalenderen. Den traditionelle fejrings dag for Buddha Sakyamuni's fødsel, Nirvana og Parinirvana. Denne dag fejres over hele verden af alle buddhister. Det er også Danmarks befrielses dag fra nazi besættelsen i 1940 til -45, og det er jo en god ting med al den befrielse.

 

Stupaen hos Karma Shedrup Ling i Vesterbølle
 
 
 Henvendelse til Karma Shedrup Ling (Drivhuset) om de praktiske ting ved kursus, overnatning, mad, udgifter og så videre. Brug link nedenfor.
  Har du spørgsmål til hvad kursus går ud på eller ønsker flere detaljer eller info om Bodhicitta træning, så beskriv, hvad du ønsker at vide, og send venligst en email til: tendar[snabel-A]tilogaard.dk - Jeg svarer så hurtigt som muligt. [snabelA] står for: @.
 

 
Kontakt Shedrup Ling om kursus her
(Karma Shedrup Ling - Drivhuset - i Himmerland. Eller tilmeld dig via email: shedrup.choeling[snabel-A]gmail.com - [snabel-A] står for: @).

Hent denne artikel om kursus som PDF fil her.

 

Klik her for toppen af siden

 

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her

 

Chekawa Rinpotje; ukendt kunstner og fotograf.

Chekawa Rinpotje, som formulerede lodjung's 7 punkter

 

 

 

14. Shamar Rinpotje; ukendt fotograf.

Den 14. Shamar Rinpotje, som skrev bogen om lodjung's 7 punkter

 

 

 

Avalokiteshvara - symbolet på Bodhicitta; tangkha fra Dhagpo Kagyu Ling; foto: Tendar.

Avalokiteshvara, symbol på Bodhicitta; tangkha fra Dhagpo Kagyu Ling

 

 

Shamar Rinpotjes bog: Vejen til Oplysning - om lodjung træning.
Tendar Olaf Høyer; selfie.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk