regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

6 slags modgift

Stor skulptur i New York: Pistol med knude på løbet.

1)   Midlet mod begær er at meditere på det ubehagelige
        [som måtte eller kunne blive følgen af engagement,  ligesom man kan
        kontemplere over, hvor lækkert det begærede i virkeligheden er].
 

2)   Midlet mod vrede er at meditere om kærlig velvilje.
 

3)   Midlet mod uvidenhed (sanskrit:  avidya, uvidenhed,
         ubevidsthed eller forvirring) er at meditere  på
         gensidig afhængighed.
 

4)   Midlet mod misundelse er at meditere over sin egen 
         lighed med andre.
 

5)   Midlet mod stolthed er at meditere om at bytte plads
        med andre (sanskrit:   Par-atma-samata; og se tingene udfra
        deres perspektiv, ligesom ved  tonglhen  i  lodjung træningen).
 

6)   Hvis alle [5 lidenskabelige] forgiftninger  (sanskrit:  kleshas)
         er lige grove eller hvis der er for mange tanker,
         træner man meditation med  [opmærksomhed på] åndedrættet.
 

- fra Gampopa’s bog: Befrielsens juvel
(Gems of Dharma, Jewels of Freedom)
 

Click here to get to the top

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Modgift

Buddha Maitreya, fra Kushan perioden.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk