regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV
Ukraines flag - støt Ukraines uafhængighed og frihed - og klik og lyt til Pink Floyd's støtte sang

Forsiden

sitemap

Tendar

Nyhederne

-  Nyhederne er ikke, hvad de har været  -

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

9. april, opdateret den 22. maj 2022.  

Samadhi - samadhi

Tilopa; udsnit af tangkha fra Rumtek; ukendt fotograf.

Mahasiddha Tilopa, forfar til Mahamudra. Overskriften: Samadhi er citat fra Samadhiraja Sutra.
 
 

 
Kursus om Mahamudra meditation

Lama Tendar Olaf Høyer  underviser og demonstrerer  Mahamudra
meditations stilling, holdning, procedurer og tilhørende anskuelse
 

I Pinsen den 5. og 6. juni 2022

hos Karma Shedrup Choeling (Drivhuset) i Himmerland

 
 
 Kursus vil gennemgå  Mahamudra  meditation fra a til z. Mahamudra efter  Tantra  metoden og efter  Sutra  metoden. De mange forskellige hjælpe discipliner  Ngøndro  (forberedende parksis), Guruyoga  (hengivenhed til  Lama), Yidam  (Buddha aspekter), hemmelige  yoga’er  samt  Lodjung  (udvikling af forståelse med hjertet midt i  samsara) forklares ikke. Det forklares, hvorfor disse hjælpe discipliner anvendes. Men hver disciplin fortjener sit eget kursus. Og Yidam og de hemmelige yoga’er anvendes kun i en  retreat sammenhæng.

 
 Så det er den essentielle Mahamudra meditation, som gennemgås. Det vil sige  Shamatha  (fred ved et punkt) og  Vipashyana  (indsigt). Desuden forklares  samadhi  (meditativ trance) og mesterskab i samadhi, de fire  dhyanas.

 
 For at deltage i vipashyana delen af kursus er det nødvendigt at have modtaget formel  Tilflugt. Læs i den lange artikel om hvorfor. (Link for neden.) Ønsker du at søge formel Tilflugt, giver jeg det gerne under kursus. Meddel venligst dit ønske til arrangørerne.

 
 Der bliver to sessioner om dagen, formiddag og eftermiddag. I forlængelse af sessionerne bliver der lejlighed til spørgsmål om Mahamudra meditation og  anskuelse. Om aftenen bliver der lejlighed til intens shamatha meditation i forlængelse af Shedrup Choelings traditionelle fælles praksis.

 
 Andre spørgsmål end direkte angående Mahamudra besvares ved individuelle møder udenfor sessionerne. Aftal med Shedrup Choeling om sådanne private møder. Det vil typisk kunne ske om eftermiddagen og aften.

 
 De praktiske detaljer, overnatning, bespisning og så videre tager Karma Shedrup Choeling sig af. De er iniativtagerne og arrangørerne af dette kursus. Alle detaljer på linket nedenfor.
 

Læs videre her hos Drivhuset om praktiske detaljer
(Karma Shedrup Choeling - 'Drivhuset')

Læs introduktion til kursus her   (PDF fil; artikel af Tendar Olaf Høyer - 14 sider)


22. maj 2022.  

  Læs introduktion til Shamar Rinpotje's bog 'Boundless Wisdom' her
Bogen handler om Mahamudra som praksis, baseret på Tashi Namgyals bog 'Månestråler' - som Lobsang P. Lhalungpa har oversat til engelsk med titlen 'Mahamudra' i 1986. Shamar Rinpotje var ikke tilfreds med denne oversættelse, så han har lavet sin egen fortættede udgave, hvor hovedvægten ligger på meditaion. Bogen er blevet til i samarbejde med Tina Draszczyk, som ofte oversatte for Rinpotje. Shamar Rinpotje's tekst er ikke en direkte oversættelse af Tashi Namgyal's bog, men et kompendium af Rinpotje's instruktioner i forbindelse med bogen ved flere lejligheder; både i Hongkong og i Frankrig. Rinpotje gav også nogle instruktioner i København i følge 'Månestråler' - men det var kun om den første del af bogen. Artiklen er ligesom Rinpotje's bog på engelsk. Bogen kan stærkt anbefales. Men det er ikke nødvendigt at læse den for at deltage i kursus. Bogens detaljer, ISBN nummer og så videre  se her i boglisten.


Klik her for toppen af siden

23. maj 2022.  

Uklarhed om EU folkeafstemningen

 

9 fly i luften som EU militærflag.

 
  Den 1. juni er der folkeafstemning i Danmark om forsvars forbeholdet for Kongeriget i forhold til EU samarbejdet. Det kunne forekomme at være et enkelt valg, men det er det åbenbart ikke. De fleste partier i Folketinget går ind for at afskaffe forbeholdet; kun de mest yderligt gående højrefløjs partier og Enhedlisten går ind for at fastholde det. Men hvad handler det præcist om?

 
  Altinget skrev den 23. maj: ”I Maastrichttraktaten var der en erklæring om, at en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på sigt ’ville kunne føre til et fælles forsvar, såfremt det Europæiske Råd traf afgørelse herom’.” - - - ”Da EU oprettede en forsvarspolitik slut-1990'erne/start-00'erne, var det dog i en anden form, end den Holger K. Nielsen og andre frygtede, nemlig i et mellemstatsligt og frivilligt format.”

 
  I denne sammenhæng bedes du bemærke, at Maastricht traktaten nævner, at det er Europarådet, som har kompetancen til at beslutte, om EU’s forsvar skal være af den ene eller den anden slags. Nu er der tale om et mellemstatsligt samarbejde, som inddrager de nationale parlamenter. Men der er altså intet til at forhindre, at Europarådet beslutter at oprette et fælles forsvar. Eller altså fælles hær, flåde og flyvevåben med en central EU ledelse. Det er kun Danmark, som har et forbehold overfor den mulighed i dag.

 
  Man kan argumentere, at en fælles hær, flåde og luftvåben for hele EU jo nødvendigvis vil medføre er suverænitets afgivelse fra Danmark til fordel for EU, hvilket ifølge Grundloven vil kræve en folkeafstemning – igen. Altså i en teoretisk fremtid. Men i en sådan teoretisk fremtid vil alternativet være at forlade EU fuldstændigt, hvis vi ikke beholder forsvars forbeholdet nu. Hvis vi holder fast i forbeholdet nu – og stemmer nej den første juni – skal vi ikke stemme om det igen, hvis resten af EU vil have et fælles forsvar i fremtiden. Vi vil kunne forblive i EU, selvom de andre laver deres Europahær og så videre.

 
Læs om det her   (Altinget)

Læs også den forrige artikel   (marts 2022)


Klik her for toppen af siden

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

 

Links til de seneste nyheder

 

 

Løvebrølet - film om den 16. Karmapa i USA 'remastered'

Karmapa Thaye Dordje bliver 39 år gammel

 

Jamgon Kongtrul Karma Mingyur Dragpa Senge Rinpotje afslutter 3 års retreat

5 uskyldige danske børn er stadig i fængsel i Syrien

 

Folkeafstemning til juni om Danmarks forsvars forbehold i EU

Krigen i Uktaine handler ikke om at vælge side, siger Karmapa Thaye Dordje. Det er ikke russernes krig mod ukrainere - det er den imperialistiske bølle,  præsident Putins overfald på uskyldige

 

Læs Alle de gamle nyheder 2022, kapitel 2.

 

(Klik for de øvrige:  gamle nyheder her.)

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

 
Data Ethics
er en dansk tænke-tank
om etisk    
behandling 
af alle data

26. maj 2022.  

 

Ny bizar tvist til vandaliseringen af
kæmpe  Buddha statuerne  i  Kham

 
Hovedet-af-Maitreya-fra-Drago-Kloster-vandaliseret-og-afhugget.PNGHovedet af Maitreya Buddha er havnet på ladet af en lastbil efter nedrivningen

Munkene fra Drago Kloster  tvinges til officielt at tage ansvar for
kommunisternes  nedrivning af  de samme munkes  store statuer

 
  I december 2021 blev en kæmpe stor statue af  Buddha Sakyamuni nedrevet i Drago distriktet (kinesiske: Luhuo), som ligger i Kardze selstyre området i Sichuan provinsen (Kina); den østlige halvdel af det tibetanske område  Kham ligger i denne provins. 'Selvstyret' foretages af kommunistiske kinesere, som er udpeget af partiet i Beijing. Det er altså her i det østlige Kham, at Drago distriktet befinder sig. Her ligger (trods alt stadigvæk) et kloster, som havde to gigant statuer af Buddha. Den anden kæmpe store  Maitreya Buddha  statue blev også revet ned blot lidt senere i januar i år.

 
  Det lader til, at det er distriktets kinesiske kommunistiske leder Wang Dongsheng, som er den ansvarlige for disse groteske vandaliseringer og overgreb på religions friheden i Kham. Det var også Wang Dongsheng, som stod for de omfattende nedrivninger i  Lharung Gar kloster komplekset  i det samme område, hvor tusinder af munke og nonner blev fordrevet fra stedet for nogle år siden.

 
  Besættelses magtens kommunistiske kinesiske myndigheder har ikke kunnet lide den megen internationale omtale i pressen af disse overgreb i Kham; man havde ellers prøvet hårdt på at forhindre spredningen af disse nyheder. Så nu har man startet en hårdhændet kampagne, som går ud på, at få  munkene  i Drago klosteret til at tage ansvar for de kommunistiske kineseres ødelæggelser i munkenes eget kloster. De er blevet tvunget til at underskrive erklæringer, som løgnagtigt fritager Wang Dongsheng og de kommunistiske kinesiske myndigheder fra ansvar for de skandaløse vandaliseringer.

 
  Det forekommer yderst mystisk med en sådan kampagne, da alle jo ved, hvem som bærer ansvaret, både lokalt og internationalt. Denne kampagne har nu ført til endnu mere omtale internationalt, og lokalt har den kun medført mere nedværdigelse og smerte hos khampa'erne. Men hvorfor dog det? Det er bizart, vildt og voldsomt.

 
Læs om det her   (RFA)

 
Læs også den forrige artikel   (marts 2022)


Klik her for toppen af siden

22. maj, opdateret den 23. maj 2022.  

 

Det er for vildt

 
Ko og kat er gode venner; fotograf ukendt.Køer hører hjemme i stalden og på marken hos bonden, som tager sig godt af dyrene

 
  I visse naturparker laver myndighederne i denne tid 'rewilding' projekter, hvor heste og køer boltrer sig frit indenfor store indhegnede reservater. Det er ret problematisk, fordi disse dyr er tamdyr. De er, som de er, fordi bønderne i årtusinder har forædlet dem til det, de nu er blevet til. Især er nutidens køer med deres enorme yvre ikke egnede til det vilde liv. Hele tankegangen er forkert eller urealistisk romantisk.

 
  Men naturparkerne er også problematiske, fordi de er for små til at skaffe føde nok - og råderum. Derfor er der folk, som fodrer dyrene, men det må de ikke for Naturstyrelsen, fordi det er et indgreb i dette 'eksperiment'. Det er imidlertid meget forkert og en særdeles dårlig etik at udføre eksperimenter med dyr. Og tamdyrs lidelser er menneskers ansvar. Danmark bør indføre en lov om universelle dyre rettigheder.

 
  Netavisen Altinget skrev, at: "Det er ikke kun i Syddjurs Kommune, at borgere har gjort modstand mod de nyligt udpegede naturnational-parker, som miljøminister Lea Wermelin har fastlagt. Også steder som Gribskov og Bidstrup Skov har der været heftig kritik at fornemme."


Læs om det her   (Altinget)

 

Klik her for toppen af siden

8. maj, opdateret den 22. maj 2022.  

Buddhas dag
 

Buddha Sakyamuni; statue fra Kushinagar i Indien; fotograf ukendt.

Dagen for  Buddha Sakyamunis  fødsel,  nirvana  og  parinirvana.  Buddha
Jayanti Buddhas fødselsdag er dagens navn i Nepal; billedet viser Buddha
Sakyamunis oplysning. Buddha fejres den 16. maj og / eller den 14. juni.

 

 
 Dagen for  Buddha Sakyamunis  fødsel,  Nirvana  og  Parinirvana  falder i år på mandag den 16. maj i følge Tsurphu kalenderen, den første fuldmåne i maj måned. Det er tilfældigvis også dagen i følge kinesisk kalender og  Theravada  traditionen. Den almindelige tibetanske kalender anbringer dagen på tirsdagen den 14. juni. Tilsyneladende følger de fleste datoen: tirsdag den 14 juni. Begge dage er naturligvis fuldmåne dage.

 
 På tibetansk hedder dagen Saga Dawa Dytjen [sa ga zla ba dus chen]; på nepali Buddha Jayanti. I øvrigt er dagen kendt som Buddha Purnima, hvilket betyder Buddhas måned. Navnet Vaishakha (sanskrit) er i Indien den anden måned i året, som derfor er Buddhas måned. I Theravada traditionen hedder dagen Vesak på sproget pali.

 
 
14. maj, opdateret den 22. maj 2022.  

 
 Karmapa  Thaye Dordje  har skrevet et brev i anledning af Buddha dagen. Her forklarer han den dybere mening med  tilflugt  og  løfter. Han bruger Shantideva som eksempel på, at løfter ikke indskrænker os, men hjælper til at gøre os fri fra  samsara's  dominans - altså fri for sådanne former for  tilknytning  og  identifikation, som ville tynge os ved sine  skade virkninger  og gøre os ufrie ved den efterfølgende usunde  karma  udvikling.

 
 Han omtaler blandt andet 'sojung' løfter i betydningen: et dags løfter. (Den korrekte betegnelse er  Mahayana posadha.) Sådan 'Mahayana sodjung' har altså ikke noget med munkenes bekendelser for løftebrud at gøre, men hentyder til et dags løfter som for eksempel ved   Nyungne praksis. Det er en rigtig god artikel, som klart viser, at der er stor gavn ved 'merit' - at samle på medmenneskelig godhed, omsorg og hensyn til andre - som sunde og gavnlige karaktertræk i ens egen udvikling af livet - ellers kendt som 'fortjeneste' (sanskrit:  punya). Karmapa gør også opmærksom på, at det vil være dumt at spilde sin tid, for livet er kort.

 
 Læs det lange brev her
(Karmapa's netsted).

Eller læs det lange brev nu hos Tricycle
(Tricycle Magazine, USA).


Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk