Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

18. oktober 2018.  

Gandhi revurderet

Mahatma  (den storsindede)  Mohandas Gandhi . Kunstner ukendt.

 

 

I følge Mahatma (den storsindede)  Mohandas Gandhi havde den industrielle revolution gjort det almindelige menneske til arbejdskraft. Arbejdskraften var en kilde til magt, profit og kapital for de priviligerede. Denne udvikling havde gjort økonomisk velstand til den vigtigste målsætning i politik, hvorved maskineri blev vigtigere end mennesker og religion samt etik blev tilsidesat og gjort ligegyldigt. Som Gandhi forstod det, har den vestlige politiske filosofi udelukkende begrundet den industrielle kapitalismes verden og givet den gyldighed.

 Så man kan spørge, om han var født i en forkert tidsalder og undre sig over, at han kunne bringe det britiske imperium i knæ og vinde over det uden blodsudgydelser. Men det var jo ikke helt hans opfattelse af udvikling, som fandt sted i det frie Indien. Det var de mere garvede og traditionelt tænkende politikere, som tog magten og gennemførte en helt anden handlingplan for Indien. På mange måder saboterede Gandhi's gode ven Nehru, Gandhi's vision for et uafhængigt Indien, da Nehru greb magten efter englændernes eksit i 1947. Gandhi havde opfordret til at nedlægge Congress partiet, da friheden var vundet, for det var partiets formål. Men Congress partiet eksisterer skam i bedste velgående den dag i dag. Flere indere har fortalt mig, at  ‘Gandhi var for godt et menneske. Så god kan man ikke være.’ 

 Derfor ser nogle folk i Gandhi  et kollosalt nederlag, selv midt i Indiens friheds dage, som indtraf som hans fortjeneste. Men Gandhi's tankesæt Anti atombombe symbolet. Inspiration kom fra Gandhi. Og betyder 'ahimsa' - ikke-vold eller ikke-skade.er stadigvæk relevant i vore dage. Ikke blot inspirerede han mange moderne kampagner mod racisme, apartheid og Vietnam krigen. Men han nærede og formulerede enkle sandheder til enhver tid.
 Gandhi anså samfundet for meget mere end blot en social kontrakt i en institutionel retsstat, som aftales mellem individder, som ellers er opsat på selvtilfredsstillelse. Faktisk baserer samfundet sig på selvopofrelse, hvad enten det er mellem elskere, venner eller forældre og børn. Det er sådan noget, som det moderne samfund er ved at tænke helt ud af sammenhængen. Derfor er der vanskeligheder med samfundssindet hos mange samt almindelig medfølelse.

Pankaj Mishra skriver om Gandhi i 'The New Yorker.’

Han har også tidligere skrevet om Gandhi i The New Yorker.

Pankaj Mishra. Foto fra hans hjemmeside.Pankaj Mishra blev født i Nord Indien i 1969. Han skriver for New York Review of Books, the New Statesman, Granta, the Times Litterary Supplement og the Guardian. Han har skrevet artikler til flere andre tidsskrifter i tidens løb og undervist på flere universiteter som 'besøgende professor.' Han har såmænd også modtaget et par litterære priser. Pankaj Mishra har skrevet flere bøger, blandt andre: 'From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia' om perioden i Asien efter koloni tidens ophør, samt 'Age of Anger: A History of the Present' om nutidens dilemmaer. Han har også skrevet en personlig bog om Buddha.

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

16. oktober - opdateret den 17. oktober  2018. 

Brugen af koncentrationslejre i Kina er omfattende
- og stigende - nu er det oven i købet lovligt

Kina Jixian Pavilion i Hangzhou, foto Han Chuanhao.

 

Billedet: det er koldt i Kina, og nakken bøjes. Sandheden er meget syg.

 

Der sker i øjeblikket en voldsom undertrykkelse af uighur folket i Sinkiang provinsen i den nordvestlige del af det kinesiske imperium, ret nord for Tibet. Det er voldsommere end i Tibet, og Uighurland tiltrækker ikke i så høj grad de internationale mediers opmærksomhed som Tibet. Men det er den samme type besættelse og knægtelse af friheds elskende folk.

 Uighurerne har boet her i tusinder af år og er et tyrkisk folk. Landet blev en tyrkisk provins af Manchu eller Ching imperiet i kejsertiden. Før Ching kejserne var det Dzungar mongolerne, som styrede landet med hård hånd, så uighurerne var ikke så utilfredse med Manchu magt overtagelsen på Christian den fjerdes tid. Det blev til en helt anden historie under de kinesiske kommunister; blandt andet med en meget stor indvandring af Han-kinesere fra Kina, som man ikke så tidligere.

 I angst for islamisk terror og for at få gjort kål på enhver uafhængigheds trang, samt for at få absolut religiøs kontrol af befolkningen, har de kommunistiske Han-kineserne i årevis lavet koncentrations lejre for landets oprindelige beboere, når og hvis de viser tegn på modstand overfor Han-kinesernes tilstedeværelse i Uighurland. Koncentrations lejrene kaldes for ‘gen-uddannelses lejre’ og de fyldes i øjeblikket til bristepunktet. Det er både en skandale og en dyb tragedie. Og muligvis en forsmag på, hvor galt det kan gå også i det tibetanske kultur område. Der er også koncentrationslejre i Tibet, men ikke med nær så mange indsatte som i Uighurland.
 Uighurerne er skam i det store og hele patrioter. De tror blot ikke på det kinesiske imperium og har svært ved at finde gode grunde til at understøtte den kinesiske besættelse af deres land, sådan som kineserne forlanger.  Derfor er der mange tibetanere, som solidariserer sig med uighurerne, selvom disse tyrkere er muslimer og bor langt væk fra Tibet.

 At sende folk i koncentrationslejr er en administrativ beslutning, som myndighederne i Kina kan foretage, uden at foranstaltningen skal for en domstol. Førhen gjorde man det uden lovligt grundlag, hvis kommunisterne ikke synes, at folk opførte sig på den ‘rigtige’ måde. Så ‘forsvandt’ folk bare. Nu har det kinesiske parlament vedtaget en lov om koncentrationslejrene, som sætter det hele i system og legaliserer politikken. Det vil sige, at folk fortsat kan blot ‘forsvinde’ - men nu er det også lovligt. Typisk får de ‘forsvundnes’ familier først noget at vide, hvis og når der kommer en retssag. Det sætter en skræk i livet på folk med denne uvished og vilkårlighed.

                  Læs om det her  (Washington Post)  
                         Eller her  (The Guardian)

 Sinkiang's  guvernør siger, at livet 'får flere farver,’ når muslimske uighurer spærres inde i koncentrations lejrene. Det er en hån mod almindelig anstændighed. Det er for langt ude. Så derfor skriver jeg om det. Der er ikke megen omtale i de danske medier om dette.
 Og det er også en advarsel: retsstaten er sat på pause i hele Kina. Investeringer og samhandel er på meget usikker grund. Alle danskere bør passe på. I princippet er det ikke sikkert at besøge og rejse i Kina. Hvad danske virksomheder ellers får lavet i Kina, så bør de i stedet få tingene produceret i for eksempel Indien, som faktisk er en retsstat, selvom der også er korruption.

                  Læs lidt baggrund her  (BBC)   

 The Guardian rapporterer om en ny kinesisk politik overfor europæiske lande, som kaldes: ‘knust procelæn’ med svenskerne som eksempel. Det er faktisk en opfordring til at forlade Kina, hvis nogen er engageret der, samt en opfordring til regeringen om at modarbejde kinesisk propaganda.  Læs her om denne forvrængningens kunst.

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo

Anbefalede Dharma kursus

 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Flere Kursus på Dhagpo i Frankrig

                        Det nye program august 2018 til maj 2019
                      for Dhagpo Kadjy Ling i Frankrig - opdateret.
    2019:    Thrinle Tulku  laver et interessant kursus  den 8. - 12. maj 2019Han vil undervise om bogen: 'Middelvejens smykke' af  Shantarakshita (725–788), hvorved han vil forklare både  Cittamatra  og  Madhyamaka  anskuelserne udfra tesen: 'hverken én eller mange.'

wvline


Guru Rinpotjes vadjra; fra Dzogchen Urgyen Ling.

Dzogtjen Ranyak Patrul Rinpotje

 Dzogtjen Ranyak Patrul Rinpotje kommer til
 Dzogchen Urgyen Ling i Gjerrild på Djursland
                    den  2 – 3 november 2018,
hvor han vil lave et kort kursus om  'Den spontane udstråling af uforgængelig bevidsthed og tomhed.’  Det er en tekst af den store første Mipham Rinpotje, Namgyal Gyatso. Teksten er en bøn med en hensigt om at virkeliggøre  Dzogtjen og en hyldest til  Bodhisatva  Mandjusri.

wvline


Klik her for toppen af siden

Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

Klik her for at åbne den velgørende organisation for musik i hele verden: 'Playing for change.'  Billedet viser logo.Playing  
  for      
 change 

16. oktober 2018.  

Canada tillader cannabis

Canada legaliserer cannabis 17. oktober 2018.  Fotograf ukendt.

 

 

Canada tillader hashish, cannabis sativa indica, fniseurt, chums, galar og så videre - til sjov og ballade, kost tilskud eller medicinsk brug. En ny lov træder i kraft den 17. oktober. Den implementeres lidt forskelligt i den forskellige provinser i det store land, men tilladelsen bliver på linje med Uruguay. Nogle steder får folk lov til at dyrke planter hjemme i haven i begrænset antal. Andre steder ikke. Nogle steder bliver salget af cannabis en offentlig forretning, andre steder privat.  Ligesom for alkohol er der en aldersgrænse for, hvornår man kan købe sin fniseurt.

 I USA er reaktionen på unions niveau negativ, og man har tænkt sig at være særdeles skrap ved grænsekontrollen. Folk, som prøver at indføre legal cannabis fra Canada til USA, bliver skrevet på en sortliste og forbydes adgang til Unionen. Det forekommer jo noget drakonisk, når man tænker på, at cannabis er tilladt i flere af Unionens  delstater, men det er det jo ikke tilfældet på unions niveauet - endnu.

 Dette initiativ kan forhåbentlig få de danske politikere til at vågne op til dåd og legalisere urten her i vores egen andedam. Det er en skandale, at man overlader cannabis markedet til organiserede kriminelle bander ved det gældende forbud. Det er jo i praksis en form for indirekte statsstøtte til disse bander. Og de betaler ikke moms.
 Vores lovgivere bør overveje en legalisering, ikke mindst for bedre at kunne hjælpe  i tilfælde af misbrug  - hvilket jo naturligvis vil forekomme. Det bliver nemmere at få fat i misbrugerne,  når alting foregår åbent og lovligt. Men legaliseringen kan også indføre for første gang nogensinde  en egentlig forbruger beskyttelse. Det mangler virkelig.
 Endelig kan legalisering give staten store moms indtægter. Der kan også indføres andre afgifter for eksempel til at finansiere misbrugs centre og vejledning. Desuden vil man spare mange ressourcer hos politiet, som i stedet kan indsættes mod indbrud, cyber kriminalitet og andre forsømte områder. Også i fængslerne vil man spare, fordi mange indsatte er dømte for handel med den sjove plante.

 Et flertal i befolkningen er allerede for legalisering. Det er politikerne, som er reaktionære og blinde for deres indirekte støtte til organiseret kriminalitet.

            Læs om det her (Rolling Stone)   

                        Eller her  (CTV News, Canada)

                                      Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

14. oktober 2018.  

Kadjy Mønlam i Bodhgaya, Indien
  afholdes den 16. til den 22. December 2018

 

Thrinle Thaye Dordje Jamgon Rinpotje og Beru Khyentse Rinpotje i Bodhgaya 2017_450px

 Den 17. Karmapa  Thrinle Thaye Dordje inviterer alle til at deltage i den årlige  Kadjy Mønlam  i  Bodhgaya den 16. til og med den 22. december 2018. Ceremonierne starter traditionelt et par dage før med Lama danse i Karma Templet, hvor  Jamgon Kongtrul og Beru Khyentse rinpotje bor.  (De tre Lama’er ses på billedet fra den sidste gang, hvor ceremonierne blev afholdt i 2017.)

 Kadjy Mønlam er en betydningsfuld årlig begivenhed for  Karma Kadjy traditionen. Tusinder samles omkring  Karmapa, som han sidder under  Bodhi træet  ved  Mahabodhi templet, hvorunder også  Buddha Sakyamuni sad, da han opnåede sit  Nirvana  for 2600 år siden. Ceremonierne fokuserer på  Samanthabhadra’s ønskebøn, som kaldes for 'Kongen af Ønskebønner,' men der vil også komme indvielser og instruktioner i  Buddhadharma.

Bodhitræet i Bodhgaya med Mahabodhi Templet i baggrunden.

Bodhi Træet i Bodhgaya

 "Når vi samles på det  hellige sted, hvor Buddha Sakyamuni nåede  oplysningen og ofrer  bønner for fred og velfærd for alle  sansende væsner, vil der opstå enorme samlinger af menneskelige  dyder, erfaring om  visdom og  [de to slags]  gavn,"  siger Karmapa på sit netsted.

Læs om det her på Karmapa’s netsted

            Links til teksten:  Samanthabhadra's ønskebøn     -  & -

                  Samanthabhadra’s ønskebøn med store bogstaver

                         Bønnen på dansk i bogform  (Birgit Scott)

Klik her for toppen af siden

16. oktober 2018. 

Gavmildhed og enkelhed
hos den berømte Hongkong skuespiller Chow Yun Fat

Chow Yun Fat. Billede fra filmen: 'Drage i skjul - tiger på spring.'

 

Chow Yun Fat er en verdensberømt Hongkong skuespiller med enkelhed som livstil. Han er kendt også i Danmark for film som 'Drage i skjul, tiger på spring,' hvor han demonstrerer både kinesisk kampsport og buddhistisk udsyn. Filmen starter sådan set med, at han vender tilbage til et verdsligt liv efter en klassisk meditativ tilbagetrækning.

 Han har nu nået en respektabel alder på 62 år og meddeler, at han har tænkt sig at donere sin formue til velgørenhed. Han skulle være god for flere milliarder US dollars. Han siger, at penge ikke er roden til lykke:  'min drøm er at være en glad og normal person. Det sværeste i livet er ikke at tjene mange penge, men at udvikle et fredeligt sindelag og leve enkelt og bekymringsfrit.'

                  Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Thich Nath Han er blevet 92 år gammel og er i bedring

   De to Karmapa'er mødtes i Frankrig for at lære hinanden at kende

   Ogyen Dordje, den ‘alternative’ Karmapa får nyt statsborgerskab (i ø staten Dominica i Carribien.)

   Namkhai Norbu er død

   Hacking mindfulness - russere på spil hos Facebook

   Karmapa’s brev på Gandhi’s fødselsdag

   Jamgon Kongtrul Rinpotje starter 3 års retreat, mens den ‘alternative’ tidligere Tulku dukker op igen på Facebook

Læs alle de gamle nyheder fra 2018, kapitel 8


(Læs i  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk