Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie.

Tilogaard
Meditationskole

sitemap

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

13. november 2019.  

Det hårde problem med bevidsthed

 

Donald Hoffman, 2019. Portræt fra videoen.

 

 

 

 

Donald Hoffman

 

Æblets rødmen og smagen af vanille er universets byggesten, og ikke kvantemekanik og den generelle relativitets teori. Vores barnetro om, hvad der er virkeligt er fundamentalt forkert, siger den kognitive videnskabsmand Donald Hoffman i et meget usædvanligt interview om det hårde problem ved bevidsthed.
 

 Donald Hoffman forklarer den neurologiske - og filosofiske - indsigt, han efterhånden er nået frem til, i en video på Aeon Magazine. Donald Hoffman er kognitiv videnskabsmand  - og ganske meget filosof vil du se -  han er ikke buddhist og kender tilsyneladende ikke til Buddhas anskuelse om sindet og bevidsthed.
 Og det er egentlig i sig selv interessant, for i hans forklaringer kommer han meget tæt på de buddhistiske opfattelser. Æblets rødmen og smagen af vanille, altså vores oplevelser, er noget, vi alle kan opleve. Sådanne oplevelser kalder vi i  Buddhadharma  for 'dharma'er' eller begivenheder i et oplevelses forløbBuddha Sakyamunis Nirvana med Maras døtre og hær om kring ham. Ukendt kunstner og fotograf.. Herfra slutter vi, at der også er et medie, som frembringer og holder lidt på oplevelser, og det medie kalder vi for  sind, som har samme natur som oplevelser i sine momentane manifestationer.

Buddha Sakyamuni’s Nirvana, hvor han holdt op med at tage sine oplevelser bogstaveligt og i stedet tog dem alvorligt.

Men for at få det hele med, må der også være betingelsen bevidsthed  (sanskrit: vidjñana), for ellers oplever vi ikke noget. Ellers er betingelsen ubevidsthed, hvilket vil sige: ingen oplevelse. Derfor udleder vi, at vi er oplevere af vores oplevelser som om, at de er forskellige fra bevidsthed. Men ved en nærmere undersøgelse finder vi, at vi selv  som vidne eller oplever er en abstraktion, mens vi samtidigt forstår, at der må være det, som kaldes for bevidsthed, fordi vi ellers ikke kan tale om noget, som vi erfarer.  Vores oplevelser er bevidsthedens indhold. At få oplevelser er en given ting  (dharma), og al forståelse udvikler sig herfra.
 

 Donald Hoffman siger det samme med så mange andre ord. Det er faktisk vældig interessant. Ligesom han godt og rigtigt forstår  hjernen  som først og fremmest en samling sanse organer, herunder til behandling af sprog og dermed begreb. Men hvad neuronerne laver i hjernen, ved vi ikke. Og det er umuligt at sige, hvad bevidsthed egentlig er.
  Ligesom det ikke lader sig gøre, at placere bevidstheden andre steder end sammen med oplevelserne. Derfor taler Donald Hoffman om 'sammenhængende forhold' mellem bevidsthed og sansninger, mellem hjerne og sind, uden at vi dermed kan forklare forholdet udtømmende.
 

 Donald Hoffman tager interessant nok udgangs punkt i Darwins udviklings teori. Og ender alligevel med en opfattelse af tomhedsnaturen, sanskrit:  sunyata, uden dog at bruge det ord, men det er det, som han har fat i.
 

Advarselsskilt udråbstegn med undertavle BEVIDST REALISME. Her på Tilogaards netsted har du sikkert mødt begrebet ‘psykologisk realisme.'  Donald Hoffman foreslår betegnelsen 'bevidst realisme.' Dermed mener han både, hvad der forklares som 'psykologisk realisme' her på Tilogaards netsted, og at vi bør tage vores  oplevelser alvorligt  - men ikke bogstaveligt. Vores måde at opleve på har gjort det muligt for vores art at overleve og få børn. Vi lever ganske vist i en illusion, og kender ikke den egentlige virkelighed, men vi har overlevet illusionen, når vi har taget den alvorligt.

 Donald Hoffman taler også hen mod slutningen af interviwet om at 'bevidsthed inkarnerer i krop’  ('embodiment’).  Donald Hoffmen er også en behagelig mand at lytte til. Se og lyt selv.
 

Du kan se hele interviwet på Aeon her.
(Et interview fra: HowTheLightGetsIn Festival, the Institute of Arts and Ideas, 2019.)

                     Eller her på You Tube.

           Læs også den tidligere artikel om det hårde problem.
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

Playing  
  for      
 change: klik på billedet og lyt og se.

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

Anbefalede Dharma kursus
 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Flere kursus hos Dhagpo i Frankrig

                                   Program frem til maj 2020
       

wvline


 

(Når et Dharma centers program ikke befinder sig på listen med anbefalinger, betyder det ikke, at det er et dårligt eller ‘forkert’ program. Når der er en anbefaling, skyldes det at kursus er ganske særligt interessant eller ligger i forlængelse af undervisningen her på Tilogaard.)
 

Klik her for toppen af siden

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

Links til de seneste nyheder
 

   Dalai Lama vil afskaffe eller reformere Tulku traditionen

   Lama Tønsang er i kraftig bedring efter et slemt halvår

   De to Karmapa'ers fælles bøn for den nye 15. Shamarpa

   Karmapas søn Thugsey må være den nye 15. Shamarpa

   Kadjy Mønlam 2019 afholdes 15 - 21 december

   Læs alle de gamle nyheder fra 2019


(Læs i  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk