Normalt   åbent   
 hver dag  efter 12 
  ring  eller  email  
   før  du kommer   

Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Ukraines flag - støt Ukraines uafhængighed og frihed - og klik og lyt til sangen 'Sat Chit Ananda' ved Carolina Farias, Enzo Alfredo Buono fra Playing for Change
 
  Klik sangens tekst 

Forsiden

sitemap

Tendar

Nyhederne

  Klik her og læs om redaktionen af nyhederne  

12. februar, opdateret den 13. februar 2024.  

Elefanten i meditations salen
 

Elefanten i meditations salen; fotomontage af Tendar Olaf Høyer.

 
  John Peacock er magister fra Oxford universitet med speciale i 'mindfulness'. Han skrev i Tricycle Magazine (USA) om elefanten i meditations rummet. Her er et uddrag:
  "Elefanten i meditations salen er de uomtvistelige sociale, politiske og etiske dimensioner i strukturerne, som vi alle er omgivet af. På trods af dens overskyggende tilstedeværelse, bliver elefanten for det meste ignoreret. Der er [- det er almindeligt at opdyrke -] en benægtelse af dens eksistens, og ingen reel omtale af emnerne på nogen bemærkelsesværdig måde [i de buddhistiske fællesskaber]..."
 

Elefant skulptur fra Oldtidens Odhisa (Orissa); fotograf ukendt.
"Med mindre vi fuldt ud genkender vores deltagelse i ødelæggelsen af verden ved vores ureflekterede accept af de kapitalistiske og forbrugs orienterede strukturer, som er årsag til ødelæggelserne, så er der noget forfærdeligt galt med de almindelige former for buddhisme og 'mindfulness' bevægelser, som har deres oprindelse i Buddha's Lære. Vores stæben efter personlig blomstring i denne verden ved at praktisere og studere budddhismen, burde lede os til at betvivle [sundheden  ved] de strukturer, som er årsag til sult, ulighed, fordom og uretfærdighed. Ellers eksisterer vore 'buddhisme' i en kunstig atmosfære, som er adskilt fra milliarder af  [sansende] væsners  kamp for at overleve på vores planet."
 

  Mange tibetanske Lama'er taler gerne om  Bodhicitta, men er tavse om politik. Bemærk at dette ikke forbedrer vores klima; ej heller stopper det forureningen. En ægte etik må naturligt medføre engagement. Nogle kan virkelig gøre en forskel; de fleste kan ikke gøre så meget individuelt. Nogle har ikke engang råd til at købe økologisk.
 

Elefant skulptur fra Oldtidens Odhisa (Orissa); fotograf ukendt.
Det er så et naturligt spørgsmål, om de buddhistiske centre, klostre og Templer bør sørge for et sådant engagement. Institutionerne er jo stiftet for at gøre det muligt for folk at lære buddhismen at kende og at meditere. Mange mennesker besøger buddhistiske centre for at meditere sammen med andre en gang i mellem, mens de gerne holder deres politiske meninger og engagement for sig selv. Så spørgsmålet er, om den høje etik i buddhismen kræver centrenes deltagelse i politik, miljø og klima bevægelser.
 

  Når den høje etik (shila) bliver ordentligt forklaret, begrundet og udpeget, behøver de buddhistiske organisationer ikke at gøre mere ved det. Resten bør give sig selv. Hvad der er etisk korrekt politisk, for miljøet og klimaet, er ikke nødvendigvis åbenbart. Det åbenbare er at opgive egocentrsk levestil og asocialt engagement. Buddhisterne kan godt lave hospitaler, dyreklinikker, skoler, hjemløse refugier og miljø fonde. Det kan man gøre som en side aktivitet i selvstændige institutioner. Buddhisterne vil dog naturligt være skeptiske overfor kapitalistisk udnyttelse af mennesker og miljø med sin medfølgende klima bevidstløshed. Men derfor behøver man ikke blive socialist. Kapitalismen kan jo reguleres noget mere med disse gode hensigter ved simpel ansvarlig lovgivning i Folketinget. Det danske samfund har jo gode erfaringer med en blanding af socialisme og liberalisme.
 

Elefant skulptur fra Oldtidens Odhisa (Orissa); fotograf ukendt.
Problemerne i samfundet og verden er således ikke nødvendigvis noget buddhistiske samfund skal have en bestemt holdning til. Det vil være enøjet at tro. Men det etiske bør fremhæves på ethvert niveau. Så problemerne for institutionerne vil typisk handle mere om manglen på høj etik i sine egne indre stukturer. Man kritiserer ikke store sponsorer eller Lama'er. Bestyrelserne ikke ikke altid demokratisk organiseret, så det er nemt at skaffe sig af med uetiske ledere. Plus der kan være en vis naivitet, så man går ud fra, at alle opfører sig etisk korrekt, selv når det modsatte er tydeligt. I de tibetanske centre er der en udbredt misforståelse af, hvad 'det rene syn' betyder i opfattelsen af andres handlinger. Det kan medføre, at man ikke mener at have ret til at skride ind mod uetisk opførsel; mens sandheden er at man er offer for en misforståelse.
 

  Dette peger på en hel anden elefant i meditations salen. Mange er med, fordi de oplever  velsignelse  fra Lama'erne og meditationerne. De er sådan set slet ikke interesseret i noget andet, heller ikke  Nirvana. Tendenser i retning af at udvikle en sekt styret af en diktator, er derfor en meget stor trussel, især da utilfredse medlemmer ikke protesterer, men stemmer med fødderne og blot går deres vej, hvis det hele bliver for meget. Det kan på sigt ødelægge enhver organisation.


Læs hele artiklen her   (Tricycle Magazine, USA).


Klik her for toppen af siden

8. januar 2024.  

Den 17. Karmapa Thaye Dordje; fotograf ukendt.

Karmapa 'Public Course' på KIBI
 

Den 6. til den 13. marts 2024

 
  Karmapa Thaye Dordje  vil igen i år afholde et seminar på KIBI instituttet i New Delhi, som han plejer. Emnerne for dette kursus er endnu ikke kendt, men det er en åbenbar chance til at møde Karmapa og lære af ham direkte. Han vil utvivlsomt også give en indvielse.
 

Hold dig orienteret her   (KIBI, Karmapa International Buddhist Institute, Indien).


Klik her for toppen af siden

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

 

Links til de seneste nyheder

 

Regeringens ældre reform er en tynd kop te (februar)

Du ønskes et godt 'Drage på Træelementet' tibetansk nytår (januar)

 

Kong Frederik bar et Shamballa armbånd ved hans udråbelse som konge (januar)

Nye munke forbudt i tibetansk kloster i Kham (januar)

 

Kong Frederik den 10. udråbt som statsoverhoved - et stort til lykke (januar)

Dronning Magrethe går af den 14 januar 2024 (december 2023)

 

Læs Alle de gamle nyheder 2024, kapitel 1.

 

(Klik for de øvrige:  gamle nyheder her.)


 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech


Data Ethics
er en dansk tænke-tank
om etisk    
behandling 
af alle data

21. januar, opdateret den 14. februar 2024.  
 

Den problematiske organdonation

Robot hånd slukker stearinlys; fotomontage af Edmon de Haro.

 

 

Regeringen   søger
'en   blød  ordning'
ved  aktivt  fravalg
og  de  pårørendes
inflydelse og deltagelse
omkring donation

 

 

  Regerings partierne ønsker at formulere ny lovgivning om organdonation senest til sommer, skrev Altinget. Det skal herefter være lov, at alle er potentielle organdonorer, med mindre folk har foretaget et aktivt fravalg. Lige nu kan du kun blive organdonor, hvis du aktivt tilvælger det og lader dit ønske registrere.

 
  Det som inspirerer regerings partierne er ikke menneskeret og den enkeltes gavmildhed. Det ville ellers være et godt buddhistisk udgangspunkt. I stedet er det et behov for flere organer, som motiverer. Sidste år døde 21 mennesker, angiveligt fordi der ikke kunne findes organdonorer til dem. Det synes både Sundhedsstyrelsen og regeringen er et problem. Det er det naturligvis; det er ikke godt at dø i utide. Men det er ikke det eneste problem med organdonation. Problemet er også, at en udtagen af levende organer af en person, som i sagens natur ikke er helt død endnu, i flere tilfælde vil kunne forstyrre og forværre  genfødsels processen. Så det kan medføre uønsket lidelse og muligvis trauma.

Saksen er rede til at klippe organer ud af din halvdøde krop.
De fleste mennesker og dyr har faktisk brug for at dø i fred og ro. Et hektisk hospitals miljø med stressede sygeplejersker og læger i tidsnød for at nå at høste organerne, mens de endnu er i live - er ikke lige sagen for det uforberedte halvdøde offer, som muligvis er bevidst tilstede på andre måder end ved at bruge sin hjerne. Det er bestemt en mulighed, skønt det ikke er en regel. Bevidsthed er mystisk.

 
  Alt andet lige, er der altså også en opgave i at vejlede eventuelle donorer, så de ikke handler i blinde, hvis de måtte tro, at de ikke oplever noget, når hjertet ikke længere slår og åndedrættet er stoppet helt. Sådan er det bare slet ikke. Bevidsthed er en særlig dimension, som ved undfangelsen forbinder sig med fosteret. Når nogen er ved at dø - men endnu ikke er helt død - vil bevidstheden stadig være aktiv omkring kroppen. Så den døende vil i nogle tilfælde blive vidne til at se sig selv blive skåret op, mens fremmede mennesker med skarpe instumenter klipper og fjerner ens eget hjerte eller hvad man nu jagter efter. Det kan virke oprørende og smertefuldt for den døende.

Saksen er rede til at klippe organer ud af din halvdøde krop.
Er man bevidst om, at dette kan ske, vil man næppe blive så overrasket, når det så sker. Man vil se sin gavmildhed blive virkeliggjort, hvis man er bevidst i det øjeblik. (Det er ikke altid, at den døende oplever hvad der sker omkring den sanseløse krop. Hvor tit det sker, er der naturligvis ingen statestik over.)
  Så det er ikke en absolut forhindring for at give sine organer bort, når man alligevel skal dø. Men det skal og må blive en stor selvovervindelse og et stærkt ønske om at  gavne  andre, for at forhindre at oplevelsen bliver traumatisk og påvirker genfødslen i en negativ retning. Er det en bevidst, velovervejet og således selvoverskridende gavehandling, vil det medføre en positiv virkning for genfødslen. Regering og Folketing forholder sig ikke til denne dialektik.

 
  For de mange tvivlere om  sindets  fortsættelse efter døden (læs mere under:  bardo), er der blot én ting at sige: 'det hårde problem med bevidsthed'. Vi ved ikke,  hvad bevidsthed er  eller hvor den faktisk befinder sig. Så det er ren overtro, hvis man forventer et absolut stop for bevidstheden ved  hjernedød.

Læs regeringens udmelding her   (Altinget).

 

 

Regeringen klar med lovforslag

William Blake: sjælen forlader kroppen; ukendt fotograf.11. februar 2024.  
 
 
 
Billedet viser William Blake's illustration af en 'sjæl' som forlader den døde krop i overraskelse og chok.

 
 
  Nu er regeringen klar til at fremlægge lovforslag om ufrivilling organdonation i Folketinget. Nogle er imod forslaget, fordi de pårørende ved et tilfælde af 'hjernedød' får et nyt ansvar. Det handler om sager, hvor der ikke foreligger en tilmelding til frivilling organdonation; i fremtiden vil de pårørende stå med ansvaret for, om det får lov at ske eller ej, hvis regeringens lovforslag bliver gennemført. Det kan faktisk medføre at de pårørende i tvivl, tit og ofte vil give afslag. Men det vigtigste er i følge flere oppositions partier, at man i stedet for den foreslåede ufrivillighed, ganske enkelt jo kunne spørge den enkelte om tilladelse eller fravalg, ved for eksempel fornyelse af pas, kørekort eller lægebesøg.

Saksen er rede til at klippe organer ud af din halvdøde krop.
Altinget skrev den 11. februar:
  "Det her er vi i Konservative slet ikke enige i. Flere eksperter på området fraråder også modellen, af frygt for at flere vil melde fra i protest," skriver hun.
  I stedet anbefaler Mette Abildgaard, at man fra politisk side skal indføre obligatorisk stillingtagen, så danskere skal tage en beslutning om organdonation, når de for eksempel fornyer deres pas eller tager kørekort.
  Også sundhedsordfører i SF, Kirsten Normann Andersen, langer ud efter regeringen:
  "Jeg tror bare, det virker bedre at spørge pænt – i stedet for at beslutte, at nu skal alle være donorer," skriver SF'eren på X[twitter].
 

Hjerne som en struds med sit hoved gemt i sandet; fotomontage af Tendar Olaf Høyer.
 
Ingen omtaler problemerne med hjernedøds kriteriet eller om, hvad bevidsthed mon egentlig er for noget; og om det er muligt at opleve sin egen dødsyge krop ved en 'ud af kroppen' begivenhed, så man kunne komme til at se sin krop blive skåret op af ivrige læger på jagt efter friske levende organer til transplantation. Man anser tydeligvis begge emner for en slags overtro, hvilket er meget uheldigt. Det er  hjernedøs kriteriet, som er ren overtro. Og bevidsthed er dybt mystisk (ukendt opholdsted).

Hjerne som en struds med sit hoved gemt i sandet; fotomontage af Tendar Olaf Høyer.
 
Disse emner synes tabu belagte. Enten fordi man ikke vil provokere de kristne, som måtte  tro på en udødelig 'sjæl'. Og de fleste i Folketinget vil jo bekende sig som kristne, i hvert fald officielt. Man vil åbenbart heller ikke risikere at fremstå som 'dum' ved at bekende sig til en tro på  genfødsel. Imidlertid handler emnet slet ikke om, hvad du tror; det handler om, hvad vi  ikke  ved.

 
  Og så handler det i høj grad om de mange rapporter om nær-døds oplevelser, hvor folk fortæller om ud-af-kroppen-bevidsthed, som betragter deres egen krop blive opereret på af lægerne. (Læs om disse makabre rapporter i artiklen om organdonation.) I disse rapporter går det til slut godt for patienten, fordi de vågner op og bevæger sig - før lægerne har nået at fjerne organer fra dem. I sagens natur, kan vi derfor med god grund formode, at der er tilfælde, hvor organ transplantationer er blevet gennemført, da patienten er rede til at komme tilbage og vågne op. Men i så fald er det jo for sent, og vi andre vil aldrig høre om det af denne enkle grund. Ret uhyggeligt at tænke på. Hvad hvis det var dig?

 
Læs videre her   (Altinget).


Læs den tidligere artikel: Organdonation

Læs også artiklen:  Hjerne og bevidsthed


Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk