regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Nyhederne

-  Nyhederne er ikke, hvad de har været  -

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

september 2020, opdateret sidst den 3. maj 2021.  
Tilogaard er lukket for besøg indtil juni 2021

 Tilogaard holder lukket - foreløbig frem til den 1. juni 2021 - på grund af smittefaren fra covid-19. Denne anden bølge af corona epidemien har været voldsommere end den forrige. Og varer måske længere og flyder sammen med den tredje bølge, som skyldes nye mutationer fra Afrika, Amerika og England. Derfor forlænges karantænen til juni her på Tilogaard. For en sikkerheds skyld.
 Jeg er nu blevet vaccineret to gange mod covid-19 og skulle opnå fuld virkning af de to vaccinationer i sidste del af maj måned.
 

 Telefonerne er stadig åbne, og jeg svarer på emails, hvis der er noget. Find numre og adresser på: info siden. Jeg svarer i reglen hurtigt.
 

 Må epidemien slutte hurtigt. Må alle forblive raske og sunde. Må alt gå godt. En stor tak til alle de, som uselvisk bekæmper epidemien ved at yde transport, assistance, medicin, lægehjælp og behandling. Tak til alle jer, som yder meget mere, end I er forpligtet til. Tak til jer, som holder samfundet kørende. Må ondskab tabe og medfølelse sejre over alt.
 Og må sygeplejerskerne nu få en velfortjent lønforhøjelse!

 

2. maj, opdateret den 14. maj 2021.  

 

Covid epidemien hærger i Indien

Ligbrændingsbål i New Delhi, maj 2021. Billedmanipulation: Tendar Olaf Høyer.

Ligbrændingsbål i New Delhi , maj 2021.

 I Indien er der over 400.000 nye smittede hver dag - i den sidste tid. Det er en uhyggelig rekord. Tidligere på året var det som om, at corona virus ikke rigtig kunne få fat i befolkningen i Indien. Men det har virkelig ændret sig radikalt i april måned. Nu er den helt gal. Hospitalerne kan ikke følge med. Folk dør på grund af mangel på ilt beholdere. Vaccinationerne går sløvt. Folk står i kø ved skadestuerne og mange bortvises, fordi der ikke er senge pladser nok. Samtidigt er det klart, at de officielle tal for smittede og døde er helt urealistisk undervurderet. Når folk dør af covid-19, men ikke har været testet for det, bliver dødsfaldet ikke registreret som relateret til corona virus epidemien. Så tallene fra Indien har hele tiden været undervurderet, og ingen kender de virkelige tal.
 I delstaten Himachal-Pradesh er der nu indført udgangsforbud. Her bor der mange eksil-tibetanere, som også lider stort. Tilsyneladende er det en ny mutation af virus, som forårsager de mange smittede og døde i denne tid.

 Karmapa  Thaye Dordje  har i den anledning opfordret os alle til at bede for inderne, at epidemien vil svinde og folk blive raske. Heldigvis er vi sluppet fra de værste virkninger af den tredje bølge af infektioner i Danmark indtil videre. Må det fortsætte sådan. Det er meget slemt, når det går galt.

Læs om pandemien i Indien her    (South China Morning Post).

Læs Karmapas opfordring her.

 

 

7. maj, opdateret den 14. maj 2021.  

 

Covid epidemien hærger nu også i Nepal

Corona virusset som en glas skulptur af Luke Jerram. Ukendt fotograf. 
 Nepals regering har bedt det internationale samfund om hjælp mod den eksponentielt stigende infektions bølge i landet af covid-19. Der er nu indført udgangsforbud i Kathmandu, landets hovedstad. Små 10.000 nye infektioner viser sig hver dag i øjeblikket. Begyndende i april er infektions tallene blot steget og steget uden sidestykke. Tilbage i oktober 2020 var der også mange smittede, men slet ikke så mange som nu, og kurven faldt gradvist igen sidste år.

 Ligesom i Indien formoder nogle, at de store religiøse festivaller har virket som superspredere af virus, fordi de ikke blev aflyste. Det er jo muligt i og med, at folk ikke har været gode til at holde afstand og bære masker i disse sammenhænge i både Indien og Nepal. Selv kø kulturen foran hospitalerne kan have virket som superspreder begivenhed. Folk holder ikke afstand. Men der er også nye mutationer i værk i landene, som åbenmbart spredes hurtigere end de foregående typer af virus. Den er gal både i Kathmandu og i Vest samt Syd-vest Nepal. Hospitalerne fyldes op og der mangel på alt.
 Buddha Sakyamuni stammer fra disse lande. Må alle hurtigt blive raske og sunde. Må epidemien stoppe og ophøre helt overalt i verden.

 I Bhutan er over 90% af befolkningen vaccineret for over en måned siden. Det er jo ret bemærkelsesværdigt. Så her er der ikke krise. Situationen i Sikkim er uden problemer. Det lader til, at den tredje bølge endnu ikke er nået til landet. Men den er tilsyneladende på vej. I Vestbegalen stiger antallet af smittede dramatisk, og der er indført en delvis nedlukning. I de nordlige områder af delstaten, hvor Karmapa bor i byen Kalimpong, forbereder man sig på det værste. Læs meddelelsen fra Karmapa om Nepal på link'ket for neden.

 

Læs om pandemien i Nepal her    (The Guardian).
 

Læs Karmapas opfordring angående Nepal her.

 

14. maj 2021.  

 Læs her om de politiske omvæltninger i Nepal for tiden. Statsminister Oli blev nedstemt i parlamentet blandt andet på grund af hans håndtering af corona epidemien, men oppositionen har ikke en egentligt alternativ statsminister kandidat, som kan samle et flertal bag sig. Som sædvanlig er situationen rodet i Nepal, og det er ikke så godt i denne tid, hvor landet har problemer med Kina og en corona epidemi under hastig spredning.

Klik her for toppen af siden

6. maj, opdateret den 12. maj 2021.  

 

Samuelsen var til afhøring i Tibet kommisionen

 

Tibets national flag.

Tibets nationale flag.


 Anders Samuelsen sagde, at han ikke følte sig presset af kineserne, mens han var udenrigsminister i Lars Løkke Rasmussens borgerlige regering. Men Xi Jinping's imperium lagde faktisk pres på den daværende danske regering. Også i den grad i detaljen. Man var utilfreds med meget og blandede sig i, hvad der skete i Danmark herunder  Støttekommiteen for Tibets aktiviteter, som jo er fuldt ud lovlige og fredelige. Tibetkommisionen fortsætter sit arbejde og havde Anders Samuelsen til afhøring blandt andre.
  Det fremgår tydeligt fra afhøringerne, at det kommunistiske kinesiske imperium er meget utilfreds med al den flagning i Danmark med Tibets national flag. Tak for det. Og giv os mange flere anledninger til at flage og skrive. Bliv ved og hold ikke op. Vi elsker at flage med Tibets flag i Danmark. Vi ønsker ikke at glemme besættelsen af de tibetanske lande.

Tibets flag
Jyllandsposten skrev: "Så sent som i 2019 og 2018 har Kina udtrykt kritik - og også over Tibetkommissionens arbejde." Så det er da bemærkelsesværdigt, at Anders Samuelsen ikke mærkede noget. Men han havde vel travlt med ønsketænkning eller var blot kravlet højt op i det berømte træ, hvor der er fred for at mærke de ting, som sker omkring ham. Men bliv endelig ved med at klage, kære kinesiske ambassade. Og bliv ved med at skjule detaljerne i denne skandale, kære danske myndigheder. Aldrig før har vi haft lejlighed til at flage så meget for Tibet med Tibets national flag. Og det er jo smukt til forskel fra det helt abstrakte flag fra det onde imperium. Må Tibet få et frit folkestyre.
 

Læs om afhøringen her    (Jyllandsposten).
 

 

 

12. maj 2021.  
 

En opsumering - Anders Højmark på Altinget

Tibets flag
Anders Højmark fra Støtte komiteen for Tibet og Erik Boel, den tidligere formand for Europabevægelsen skrev på Altinget den 12. maj, at 'papirsporet peger på embedsmænd fra Udenrigsministeriet' som ophav til ulovlighederne i undertrykkelsen af demonstrationerne mod det kommunistiske kinesiske imperiums regeringsbesøg i 2012. Demonstranterne blev forhindret i at demonstrere, hvor den kinesiske delegation måtte kunne se dem, og det tibetanske flag blev beslagtlagt, når demonstranterne fremviste det og flagede løs.
  Men selvom oprindelsen til de ulovlige instruktioner til politiet kom fra Undenrigsministeriets embedsværk, er det dog stadigvæk politikernes ansvar, at det fandt sted. 'Det politiske og moralske ansvar er polittkernes og skal ikke tørres af på andre,' skrev de to. 'Vi ikke kan genkende billedet af et ministerium, der underløber sin minister og fører egen Kina-politik,' skrev de videre. 'En revideret dansk Kina-politik [må] tage udgangspunkt i vore egne - og verdenssamfundets - værdier om demokrati, retsstatsprincipper, frihed og respekt for menneskerettigheder,' skrev de videre. Og det er jo den virkelige skandale og det store hykleri.

Tibets flag
På den ene side vil Kongeriget gerne stå for retsstats principper, menneskerettigheder og national selvbestemmelsesret, mens man på den anden side noget så gerne vil stryge den kinesiske panda med hårene for samhandlens skyld. Man er bange for at tabe penge, og så synes Udenrigsministeriet ikke længere at det med menneskerettigheder og national selvbestemmelse er særlig vigtigt.
 Så atter en gang: forlad Kina. Det er blevet for farligt. Danmark må forholde sig til de farlige tendenser i det kommunistiske kinesiske imperium. Alle forsøg på 'forbrødring' og udviddet 'samarbejde' kan vi lige så godt glemme alt om. Det er ikke i Danmarks interesse. De store danske virksomheder, som har engagementer i Kina må se at komme ud af landet og søge andre steder hen i stedet. For eksempel lande, hvor der er retsstat og demokrati.
 

Læs kronikken her her    (Altinget).
 

Læs også den forrige artikel om Tibet kommisionen   (fra januar 2021).

Klik her for toppen af siden

 
Dharma hjulet er Tilogaards logo.

Links til de seneste nyheder

 

Historien om Tibets flag

Det onde kommunistiske kinesiske imperium svarer

 

EU opgraderer religions frihed i verden

Staten forsøger systematisk at undgå EU databeskyttelseslov

 

Karmapa's kloster ved Swayambhu i Nepal genåbner
(Klosteret blev ødelagt ved jordskælvet i 2015)

Dyrs rettigheder i danske natur reservater

 

Læs Alle de gamle nyheder 2021, kapitel 1..

 

(Klik for de øvrige:  gamle nyheder her.)

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

Data Ethics er en dansk tænketank om etisk behandling af alle data

16. april, opdateret den 14. maj 2021.  

 

Eksil tibetanernes nye leder blev Penpa Tsering

Pempa Tsering, den nye Sakyong 2021. Fotograf ukendt.

 Penpa Tsering har som forventet vundet valget til 'sikyong' - den eksil tibetanske præsident titel, som blev indført, da  Dalai Lama nedlagde konge kronen i 2011. Penpa Tsering er således den anden Sikyong i det nye system. Hvis Penpa Tsering var præsident for hele det tibetanske kultur område, ville han være en betydningsfuld politisk person i verden som leder af et område på størrelse med Vesteuropa, skønt der kun bor 7 millioner mennesker. Men det er det kommunistiske kinesiske imperium, som hersker her. Penpa Tsering er leder af eksil tibetanerne, en broget skare på omkring 150.000 mennesker udenfor det tibetanske kultur område, som er spredt over hele Jorden. De fleste af dem bor i Indien og USA. Og der bliver stadig færre i Indien.

Tibets flag
 Så Penpa Tsering skal nu prøve at gavne alle disse mennesker som en fagforenings leder, samtidigt med at han skal repræsentere Tibets lovlige, skønt landflygtige regering, som forlod Tibet i 1959. Fordi kinesisk undertrykkelse blev for massiv.
 Det er næsten kun  Dalai Lama i vore dage, som var med i regeringen, som flygtede i 1959. Resten er døde eller er ikke længere i 'regeringen.' Og det er mange år siden, at denne regering har gjort noget for Tibets frihed, som førte til noget


 Der har sænket sig en uhyggelig stilstand over det tibetanske kultur område, hvor det kommunistiske kinesiske imperium styrker sin magt og besættelse med en stadig indvandring af Han-kinesere, så tibetanerne er ved at blive til et mindretal i deres eget land. Og imperiet undertrykker konsekvent både tibetansk sprog, kultur og religions frihed. Og tibetanerne behandles som anden rangs 'borgere' - skønt de forventes at være 'loyale' overfor imperiet. De kinesiske imperialister synes ikke, at der er noget forkert ved ordningen. Tibet kendetegnes også ved mange koncentrations-lejre, hvor 'oprørere' og 'disidenter' fængsles. Det er også her, at alle de 'forsvundne' opholder sig uden rettergang. Og i det kinesiske imperium kan folk bare forsvinde uden spor, hvis det er i imperiets interesse - eller imperiets magthaverne formoder noget sådant.

Tibets flag
 Reformen af eksil regeringen med Dalai Lama's afgang som konge, har i mange år medført en stadig mere grovkornet kamp om magten i de eksil tibetanske institutioner. Senest skandalen omkring afskedigelsen af 'den eksil tibetanske højesteret.' Alle dommerne blev fyret af eksil parlamentets flertal. Angiveligt på en ulovlig måde, fordi de parlamentariske procedurer ikke blev overholdt. Efterfølgende er  eksil parlamentets formand gået af som følge af denne skandale. Det er som om, at eksil politikerne ikke har forstået vigtigheden ved overholdelse af demokratiske procedurer og tre deleing af magten i demokratiske retsstats samfund. Det burde således slet ikke være muligt for et parlament at fyre dommere! Debatten har raset i de sidste tre måneder om berettigelsen af denne fyring - og slet ikke så meget om retsstats principper. Kun de afskedigede dommere har opført sig ordentligt i denne sag.
 Sagen er i øvrigt til grin, i og med at en eksil regering uden territorium og jurisdiktion jo næppe kan håndhæve deres egne love i et fremmed land, hvor de er gæster. Ligesom 'parlamentet' ikke kan siges at repræsentere tibetanerne, i og med at de er valgt af eksil tibetanerne alene. Og det er synd for alle med de interne magtkampe, for eksil tibetanerne må stå sammen for at opretholde et håb om frihed for tibetanerne i Centralasien. Men et nyt parlament er også valgt. Vi ved endnu ikke, hvad resultatet er blevet, men det nye parlament kan måske rette op på sagen med dommerne.


 Så der er mange problemer for Penpa Tsering som ny præsident. Og ligesådan for det nye parlament. Disse tibetanske parlamentarikere burde fokusere på deres rolle som en 'fagforening' for eksil tibetanerne. Parlament, regering og domstole bør være noget, som man øver sig i. Og noget som man bør være parat til at kunne tilbageføre til Tibet, hvis de tibetanske lande skulle blive frie igen for det kommunistiske kinesiske imperiums besættelse og overgreb. Men en ny styreform i et nyt frit Tibet må i sagens natur starte næsten forfra, skulle det ske, at de opnår uafhængighed af den kommunistiske kinesiske imperialisme. Så hele det tibetanske eksil regerings apparat burde kalde sig for midlertidigt snarere end det eneste 'lovlige' eller 'berettigede' styre.

De tibetanske nationer. Fotomontage af Tendar Olaf Høyer.


 Der er også en gevaldig udfordring i, at den officielle politik er at forene alle de tibetanske lande i en samlet stat. Det har ellers ikke været tilfældet siden Kublai Khan's intervention i trettenhundrede tallet. Det tibetanske kultur område består af flere nationer. (Se kortet, som viser en overordnet inddeling; den stiplede linje angiver Vest-tibet's tidligere omfang i Middelalderen, som i vore dage hører under Indien og Nepal.) Disse mange lande har traditionelt været uafhængige af hinanden eller midlertidigt været underlagt nabo rigerne. Og nogle gange underlagt mongolsk herredømme eller Manchu kejserne i Kina som vassal stater. Tanken bag den moderne politik for eksil tibetanerne er, at de må stå samlet for at kunne modstå kinesisk domminans eller andre stormagters indblanding. Og eksil politikerne er magtbegærlige og stolte. Så de er ikke så interesserede i, at de enkelte tibetanske nationer skal styre sig selv i fremtiden. Selvom fornuftige mennesker straks vil indse, at tibetanerne i stedet bør bestræbe sig på at lave en tibetansk union af indre selvstyrende nationer. Ligesom Tyskland eller USA. Især i Kham er disse nationer tydelige, mens Vest-tibet (Ngari) har været undertrykt af det centrale Tibet i snart 500 år.

Tibets flag
 Men det vanskeligste for eksil tibetanerne er nok at få overstået den middelalder, som de tog med sig i eksil. De går stadig op i deres sociale klassesamfund, som de havde i det gamle Tibet med 'finere' eller højere klasser af fyrster, adel og  Lama'erTulku'erne er stadig urørlige 'åndelige' prinser og baroner. Og det er altså en vidt udbredt fordom overalt, at man ikke kan kritisere disse 'Bodhisatva'er' - hvad enten de er helgener eller bare aristokrater. Hvilke chancer har demokratiet i sådan et miljø? Og hvor længe skal det tage, før  Tulku traditionen afskaffes? (Adlen bliver naturligt og hurtigt en anakronisme, når de ikke længere besidder politisk magt.)


 Penpa Tsering kan dog overraske på alle områder. Han er ikke et helt 'frisk pust' - for han har været med længe i eksil politikken. Men han har integritet, dygtighed og oprigtighed. Udfordringerne er bare enorme.
 Den afgående sikyong Lobsang Sangay har haft sin post i 10 år nu. Magt overdragelsen finder sted i maj måned. Penpa Tsering vandt præsident posten over sin modkandidat Aukatsang med små 5000 stemmer. Held og lykke med valget. Det får han brug for.

Tibets flag
 Det er en nærmest umulig position, Penpa Tsering nu har fået. Han har angiveligt tænkt sig at forfølge  den nuværende politik overfor Kina  med ikke-vold og kompromis søgning, som også Dalai Lama stod for, da han var konge. Denne politik har dog ikke ført til noget som helst, og anses af mange for en virkelig opgivelse af alt håb om frihed for de tibetanske lande. De kommunistiske kinesiske imperialister virker ikke spor interesserede i dialog med den tibetanske eksilregering og Penpa Tsering. De har jo succes med at kolonisere Tibet, Amdo og Kham. Og ingen synes i stand til at modsætte sig denne politik. Tibet virker som en tabt sag i øjeblikket, men Kina er skør som porcelæn - så man ved aldrig.


 Vi andre her i Vesten kan ikke direkte befri Tibet, Uighurland og Mongoliet fra det kommunistiske kinesiske imperiums besættelse og overgreb. Men vi kan holde op med at dyrke den store illusion om fremgang i Kina ved industrialisering og bekæmpelse af fattigdom takket være globaliseringen. Globaliseringen har medført arbejdsløshed her i Vesten - især blandt de ufaglærte; og den har ikke gavnet Kina, hvad angår at medvirke til demokrati, retsstat, frie fagforeninger, bekæmpelse af den kinesiske miljø katastrofe eller formindskelse af Kinas stormagts ambitioner. I stedet er der opstået en gigantisk politisk inflation med afhængighed af industri produktionen i Kina, som er strategisk farlig for os i Vesten. Formuer er investeret i Kina, som burde have været anbragt andre steder. Og en frygt for at modsige det kommunistiske kinesike imperium har indfundet sig i hele Europa, fordi der er en angst for at mangle industri produkter og miste investeringerne, hvis Kina skulle blive fornærmet på os.

Tibets flag
 Noget tilsvarende gør sig gældende for virksomhederne i USA, som er engagerede i Kina. De er bange for at komme i klemme, mens den amerikanske regering synes yderst kritisk overfor Kina og forsøger en inddæmnings politik. På denne måde er Kina politikken i hele Vesten drevet af modsatte hensyn og en uforsvarlig optimisme. Og en håbløs eftergivenhed. Der er behov for en høj Kina told. Se at komme i gang, kære Folketing.


 Tiden er inde til at forlade Kina, flytte produktionen og investere andre steder, hvor der er både demokrati og retsstat. Kina er for farligt. Det er indlysende - og kun synd for Mærsk, som står til at tabe. Men selv Mærsk kunne være smart. Flytter industrien til for eksempel Indien, er der stadig behov for transport af produkterne til Vesten derfra - i stedet for eksport fra Kina.

 
Læs om valget af Penpa Tsering som præsident her  (magasinet 'Tibet Sun').

Læs her angående skandalen om afskedigelsen af den tibetanske højesteret  (juristen Tenzin Jungnay i magasinet 'Tibetan Review').

Læs her den nye indgående beskrivelse af skandalen om afskedigelsen af den tibetanske højesteret  (Lobsang Wangyal i magasinet 'Tibet Sun' den 28. april).

Læs her om den seneste udvikling indenfor Tibets grænser
(fra 'Rukor' - en omfattende blog med masser af samfunds fakta om Tibet).

 

 

4. maj 2021.    

 

Konstitutionel krise forværret

Lobsang Sangay

Den konstitutionelle krise hos de eksil tibetanske myndigheder fortsætter. Den fungerende Sikyong Lobsang Sangay (se billedet - og nej, det er ikke en voks skulptur) ønsker at fortsætte på posten, indtil nye højesteret dommere er udpegede. Af uransagelige grunde, synes han, at det er det afgående parlament, som skal udpege dem. Så ikke alene var beslutningen om at fyre dommerne i strid med eksil tibetanernes 'grundlov' - nu vil de samme politikere foranstalte intet mindre end et kup. Disse politikere er godt i gang med at miskreditere hele den eksil tibetanske bevægelse og gøre deres organisationer uværdige for støtte. Alt sammen på grund af såret stolthed! Krisen kan ende med, at Dalai Lama intervenerer, hvilket vil være en total fiasko for eksil tibetanernes 'demokrati.' Det ser sort ud. Og dumt.

Læs om det her i Lobsang Wangyals seneste artikel   ('Tibet Sun').
 

 

 

14. maj 2021.    

Valgkommisionen har nu bekræftet valget af Penpa Tsering

Tibets flag
 Den eksil tibetanske valgkommision har nu bekræftet valget af Penpa Tsering som den nye præsident (Sikyong) for eksil tibetanerne og det nye parlament. Cirka det halve parlament er nyvalgte medlemmer. Den nuværende Sikyong Lobsang Sangay skal afgå den 26. maj. Det nuværende parlament afgår den 31. maj. Der er planlagt et sidste møde i det afgående parlament den 20. maj, som har til opgave at imødekomme problemerne ved den konstitutionelle krise. Måske vil dette møde udpege nye højesteret dommere til eksil tibetanernes officielle eksil højesteret. Det kunne jo lyde ret enkelt, men det er det på ingen måde, fordi en række love og principper i den eksil tibetanske forfatning er blevet overtrådt ved afskedigelsen af alle tre dommere i domstolen. De fleste lovkyndige mener, at den eneste lovlige handling, som parlamentet kan gennemføre, er at genindsætte de afgåede dommere. Men det er jo det samme parlament, som med to tredjedeles flertal fjernede disse dommere for kort tid siden. Hele eksil samfundets prestige er faktisk på spil ved dette møde. Gør de ikke det rigtige, mister de eksil tibetanske myndigheder deres legitimitet og berettigelse.

Tibets flag
 Det er et afgørende øjeblik i eksil tibetanernes historie. Hvis balladen og ulovlighederne fortsætter eller forværres ved flere manipulationer af de overstolte politikere i dette skammens parlament, ser det ikke lyst ud for en fortsat støtte til de eksil tibetanske institutioner fra Vesten. Dalai Lama nyder fortsat meget stor opbakning i Vesten og har et enormt prestigefyldt omdømme som en af de allermest betydnigsfulde fortalere i verden for fred og ikke-vold. Men det afgående parlament for eksil tibetanerne har opført sig som et sogneråd i Danmark for hundrede år siden med altfor fornærmede ærekære magtmennesker. Nu må vi håbe, at de tager sig sammen.
 Tibet ligner i øjeblikket en tabt sag. Men hvis det afgående parlaments politikere skal være bærerne af vores håb for frihed til tibetanerne, er der virkelig ingen knager at hænge håbet på. Tibetanerne fortjener mere kvalitet hos deres politikere, skulle man synes. Men de har jo selv valgt dem, kan vi ikke undgå at bide mærke i. Så, det ser sort ud for Tibet, både indenfor grænserne og udenfor.

Læs detaljerne her om valget til Sikyong og det nye parlament   ('Tibet Sun').
 

Læs her den forrige artikel om eksil tibetanernes valg.
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk