regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

4. februar   -   opdateret den 16. februar 2018.

 

Sandhedens time nærmer sig

men løgnenes tåger hviler tungt over det hele

 

Hvad skal der dog blive af ‘alternative’ eller ‘kinesiske’ Karmapa Ogyen Dordje? Hvorfor stopper han ikke bare?
 

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Den 'alternative' Karmapa Ogyen Thrinley, oktober 2017. Foto fra hans netsted.

 

 

Ogyen Thrinle Dordje, den 'alternative' Karmapa opholder sig   som bekendt i USA  for tiden.
   Billedet viser den ‘alternative’
   Karmapa, Ogyen Thrinle Dordje.
Det blev i efteråret 2017 forklaret, at han er der på grund af dårligt helbred - uden at hans organisation kom ind på, hvad han fejlede. Meddelelsen dengang gav det indtryk, at han var alvorligt syg.

     Baggrunds info:  Ogyen Dordje er den ‘alternative’ eller ‘kinesiske’ Karmapa i modsætning til den ‘klassiske’  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje, som ikke begrænses i sine bevægelser, og som ikke besværes af kriminal sager om skattesnyd og sorte penge. Så husk det nu: Karmapa Thaye Dordje har intet med Ogyen Dordje’s mange problemer og skandaler at gøre. Han har en helt anden historie og lever under helt andre forhold. Begge Karmapa’er har dog forbud mod at besøge eller tage ophold i  Rumtek Klosteret i Sikkim på grund af den verserende retsag om ejerskab, som har stået på siden 1997.
                Læs mere her:  hvorfor er der to Karmapa’er?
     

 Samtidigt gav det anledning til spekulation om, hvorvidt hans helbred var den virkelige årsag til hans ophold i USA. Der blev spekuleret i, at han forsøgte dels at undgå at skulle møde op i retten i Indien og forsvare sig i den efterhånden gamle sag  om skatteunddragelse og hemmeligholdte donationer, hvor han som formand for sin egen fond må stå til ansvar for ulovlighederne, som  forgik i 2011.

 En anden grund kunne være, at de indiske myndigheder hele tiden har lagt begrænsninger på hans bevægelser -  selv i lokal området, hvor han  end ikke må besøge sin Guru, Situ Rinpotje i Bir, som ikke ligger særlig langt fra Dharamsala, hvor den 'alternative' Karmapa officielt bor i et  Geluk Kloster.
 Det gør han, fordi der ikke findes  Karma Kadjy klostre eller andre institutioner i Dharamsala, og de indiske myndigheder kræver, at han opholder sig i denne by, fordi det var her han ansøgte om asyl efter sin flugt fra  Tibet.

Klik her for toppen af siden

 

Mistanker og begrænsninger

 Myndighederne i Indien  - især efterretnings væsnerne  - har hele tiden været temmelig skeptiske overfor denne flugt, så man har konkluderet, at det nok var bedst at holde ham under observation og begrænse hans bevægelser i Indien. Mange er af den opfattelse, at Ogyen Dordje kom til Indien med de kinesiske myndigheders velsignelse, angiveligt for at øge den kinesiske indflydelse i hele grænse regionen mellem Indien og Tibet, hvor der bor mange tibetanere, som i århundreder har støttet Karma Kadjy traditionen. Denne mistanke er ikke gået væk, selv efter de mange år, som er gået siden Ogyen Dordje kom til Indien.  De indiske efterretnings væsner har i sagens natur ikke været særlig villige til at oplyse, hvilke informationer og kilder, som ligger til grund for deres vedholdende mistanke.
 Der foregår en slags ‘kold krig’ mellem Indien og Kina om grænsen mellem landene, som ikke er gensidigt anerkendte.

Karma Triyana Dharmachakra Kloster i Woodstock nær New York. Fotograf ukendt.BJP  (et nationalt konservativt parti i Indien)  regeringen i Indien synes ellers villig til at lette disse begrænsninger for Ogyen Dordje’s bevægelser og rejse aktivitet, men retsagen kan han ikke undgå. Da vi ikke kan få at vide, hvad han fejler, begynder  den tanke at presse sig på, at han nok i virkeligheden har tænkt sig at blive boende i USA og flytte ind i det store Woodstock center  (se billedet)  i nærheden af New York, som har allieret sig med ham, lige siden   kontroversen om, at der er to Karmapa’er,  begyndte.

 

Retssagen om de mange millioner sorte penge

 Måske foregår der hemmelige forhandlinger med myndighederne i Indien om, at Ogyen Dordje på en eller anden måde kan slippe for tiltale i sagen om de mange udeklarerede millioner, som blev beslaglagt  af politiet i 2011.
 Problemet er jo, at myndighederne ikke kan kræve noget sådant af retsvæsnet. Anklagen mod Ogyen Dordje blev faktisk  frafaldet i 2012 på grund af et politisk pres på anklage myndigheden i Himachal Pradesh delstaten i Indien, som førte sagen i den lokale rets instans, men højesteret besluttede efterfølgende, at han som formand for sin fond ikke kunne fralægge sig et objektivt ansvar, så  anklagen blev genoprettet i 2016.

Klik her for toppen af siden

 Han kan derfor nu se frem til en eller anden straf, som han kun kan undgå ved at holde sig væk fra Indien.  Straffe rammen er to års fængsel. Måske kan han slippe med mindre tid i fængsel eller måske med en bøde, men han står til en straf. Bliver han dømt, vil hans tilhængere tage det meget ilde op.  Han vil også sætte sin spirituelle prestige over styr, hvis han bliver dømt i en straffesag. Ved at blive væk fra rets lokalet undgår han måske nok selve den pinlige situation, men en dom mod ham vil få følge virkninger på hans omdømme.

 På den anden side, mener mange indere, at det må demonstreres helt klart for offentligheden, at diverse Guru’er ikke er hævet over loven. Der er også en bevægelse i Indien mod den omfattende korruption, som flere tibetanske organisationer har benyttet flittigt for simpelthen at kunne fungere i et land, hvor de ikke må eje fast ejendom. Der er ganske enkelt modsat rettede tendenser i Indien, hvor mange er glade for, at man med lidt penge kan få tingene gennemført uden besvær. Der er tilsvarende mange mennesker, som er trætte af, at retfærdighed og lighed for loven kan omgås, hvis man har penge nok til at ‘smøre’ systemet, og som derfor insisterer på, at al denne korruption må stoppe, og politikernes indflydelse på rettergangen fjernes.
 Disse progressive kræfter i Indien ønsker også, at eksil-tibetanerne får indisk statsborgerskab, hvilket hidtil ikke har været muligt. Får de statsborgerskab kan de naturligvis godt eje jord og ejendom.

 

Samspilsramt

 Om Ogyen Thrinle Dordje blot er offer for disse politiske forhold i både Kina, Indien og Tibet, eller om han er en aktiv deltager i et kynisk spil om magt og indflydelse i Himalaya regionen er på ingen måde afklaret. At han blev udnævnt til at være en Karmapa, uden at han selv kunne deltage i den beslutning, gør ham naturligvis til et offer  (læs om det nedenfor). Alt, hvad der efterfølgende er sket, er han således i en vis forstand også et offer for. Det udelukker dog ikke, at han er aktiv deltager i et spil, hvor han ganske enkelt søger et liv og en karriere og måske også at gøre en positiv forskel i verden  - ligesom så mange andre mennesker vil leve deres liv under de nu en gang givne årsager og betingelser.

 Hvad, der er op og ned i alt dette, vil forhåbentlig vise sig inden alt for længe. I mellemtiden tager  Tulku traditionen ubodelig skade. Det er måske meget godt, for der er alt for mange politiske udnævnelser blandt Tulku’erne. Traditionen er middelalderlig og næppe gangbar i disse moderne tider, men tibetanerne vil alligevel hæge om traditionen, fordi den nu engang er så veletableret og faktisk har eksisteret i næsten 900 år.

 Nå, hvor om alting er, så bliver denne tanke om, at Ogyen Thrinle Dordje nok i virkeligheden blot var blevet forkølet sidste år i USA, og søger asyl hos Donald Trumps immigrant fjendtlige regering, sandsynligvis snart afklaret.

Klik her for toppen af siden

 Først meddelte den 'alternative' Karmapa's organisation nemlig, at deres Mønlam ceremoni i  Bodhgaya blev udsat fra den 26. december 2017 til den 22 februar i år. Man angav forskellige grunde til udsættelsen. Herved  fik man så også udsat en offentlig afklaring af, om han har tænkt sig at blive boende i USA eller ej. Nu er der kun kort tid til, at ceremonierne skal begynde i Bodhgaya. Det bliver interessant at få afklaret, hvad han har tænkt sig. Måske kommer han slet ikke til Indien. Der er vedholdende rygter i Hong Kong, Kina, om  -  at han vil være amerikaner og vil blive væk.
 Ogyen Dordje har bedt Gyaltsab Rinpotje om at præsidere, som det hedder, over den ‘alternative’ Kadjy Mønlam ceremoni i år, så alt er forberedt til, at Ogyen Dordje ikke selv deltager.

 Ogyen Dordje’s helbred er tilsyneladende ganske udmærket i år. Han har allerede givet to indvielser i New York området og gennemført et kursus i begyndelsen af februar. Tilsyneladende trives han i USA.

Rumtek Kloster. Fotograf ukendt.Hvis den 'alternative' Karmapa Ogyen Thrinle Dordje slår sig ned i USA permanent, får han næppe nogen sinde sat sin fod  i  Rumtek Kloster (se billedet)  i Sikkim, hvor den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje etablerede sig efter sin flugt ud af  Tibet i 1959. Så Rumtek Kloster er også på spil.

I 1993 overtog Situ Rinpotje's tilhængere Rumtek Kloster med vold, magt og uret, skønt med støtte fra den korrupte regering i Sikkim, som beskyttede overtagelsen med brug af det lokale politi. Det har hidtil ikke været muligt  at bringe en retssag til sin afslutning  om denne ugerning og uberettigede overtagelse af Rumtek, skønt sagen blev rejst ved domstolene allerede i 1997, efter den korrupte premierminister Bhandari og hans regering i Sikkim var blevet afsat.
 (Bhandari måtte efterfølgende forlade Sikkim og slog sig ned i Darjeeling, hvor han var bagmanden for ‘Ghorkaland’ bevægelsen, som søger en ny delstat for nepaleserne i området. Han døde 77 år gammel i juli 2017. Den nuværende præsident af Nepal hedder også Bhandari, men de to har ingen forbindelse.)

 Alle disse begivenheder har bragt en masse mennekser et voldsomt ubehag, anstiftet mistro og konspirations teorier i hele Karma Kadjy traditionen og også hos andre buddhister. Mange har søgt væk fra Karma Kadjy til andre Dharma traditioner. Nogle har helt opgivet al slags buddhisme. Det kunne jo virke som om, at hele  Tulku traditionen  er syg og utroværdig.

 Denne fornemmelse blev  forstærket i 2016, da den ene af de  to Jamgon Kongtrul Tulku’er stod af ræset, aflagde sine munke løfter, tog afstand fra sin egen organisation, flyttede væk og forsvandt fra offentligheden. Han erklærede på Facebook, at han ikke følte, at han var en inkarnation af den forrige Jamgon Rinpotje. I øvrigt var han meget utilfreds med sin egen organisation  (Jamgon Kongtrul Lhabrang), som han angiveligt ikke havde nogen kontrol over. Det var den Tulku, som den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Thrinle Dordje havde udpeget. Nu er der så kun den Jamgon Kongtrul Rinpotje  (Karma Mingyur Dragpa Senge) tilbage, som ‘vores klassiske’  Karmapa Thrinle Thaye Dordje har udnævnt.

Klik her for toppen af siden

 

Ogyen Dordje udnævnte ikke sig selv som Karmapa

 Karmapa Thrinle Thaye Dordje har i modsætning til Ogye Dordje udnævnt sig selv, da han var blot en lille dreng i Lhasa by i Tibet. Ogyen Dordje har ved flere lejligheder selv påpeget, at det var Situ Rinpoche og hans allierede, som både fandt ham  (Ogyen Thrinle Dordje)  og udnævnte ham til at være den 17. Karmapa. “Jeg  havde ikke noget valg,” har han sagt,  “jeg var under pres.” 
        ("I was only seven years old when I was recognised as the Karmapa.  I did not have the ability to choose. I was caught between a rock and a hard place. And when I had the ability to choose, it was too late," he said. Citat fra:  Zee News, IndiaSe også video’en fra  en TED konference, hvor han taler om sin udnævnelse, som kun en dreng uden ide om sit tidligere liv kan opfatte det.)  Læs den tidligere omtale her  (2012).

Den anden Karmapa, Karma Pakshi. Udsnit af maleri af Rinzin Lhadipa. Fotograf ukendt.Lige siden den anden Karmapa Karma Pakshi  (se billedet), har Karmapa’erne ellers erklæret og udnævnt sig selv allerede som små børn. Hvis Ogyen Thrinle Dordje virkelig er en inkarnation af den 16. Karmapa, er han den første Karmapa, som ikke  har erklæret og udnævnt sig selv. Det har netop været kendetegnet på en Karmapa Tulku, at de udnævnte altid sig selv. Det er Ogyen Dordje naturligvis godt klar over, så det er da påfaldende, at han flere gange har udtalt, hvorledes han blev udpeget som Karmapa, uden at nogen spurgte ham om hans egen mening om det. Han var 7 år gammel, da de fandt ham, så han kunne nemt udtale sig. Det var som bekendt Akong Tulku, som fandt ham, og han så absolut ingen grund til at spørge Ogyen Dordje om det. Han havde jo allerede en aftale med de kinesiske myndigheder om, hvem som skulle være den nye Karmapa.

 Det eneste, som alle kan blive enige om, er, at det er noget værre rod. Sandsynligvis er disse begivenheder begyndelsen til enden for Tulku traditionen generelt.

 Den ‘klassiske’ 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje har skabt respekt og tiltro omkring sig, dels ved at være den ‘klassiske’ Karmapa, som helt traditionelt har udpeget sig selv, dels ved sin indsigt, udstråling og rolige karakter.

      Læs om det her  (The Hong Kong Institute Religion Blog)

Læs også den tidligere rapport.

Klik her for toppen af siden


(den 16. februar 2018.)  

Losar, det tibetanske nytår, 2018

 Så blev det tibetansk nytår den 16. februar, og stadig ikke noget nyt om hvorvidt Ogyen Dordje forbliver i USA. Traditionen tro har han sendt nytårs hilsner til sine tilhængere.  Den ene af disse hilsner er  speciel i år.
 Her forklarer han:
  "Tilfældigvis fejrer jeg i år Losar  [tibetansk nytår]  i Amerika, men mit hjerte og sind er altid hos det tibetanske folk, og jeg håber, at jeg snart vil blive i stand til at møde mine forældre igen og mødes med tibetanere i Tibet."   [Ogyen Dordje’s far, mor og søster opholder sig fortsat i Kina, som de næppe får lov til at forlade.]

 Det er ikke til at sige, hvad man skal lægge i denne udtalelse. Måske har den 'alternative' Karmapa ikke kun hemmelige forhandlinger med de indiske myndigheder. Denne udtalelse tyder unægtelig på, at han også snakker med sine gamle parti kammerater i Kina om en snarlig genkomst til  Tsurphu Kloster og det store moderland. Men muligvis er det blot et fromt ønske. Den kinesiske regering har ikke tænkt sig at dele magten med  andre. Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

 

den 11. marts

Ogyen Dordje blev i USA og deltog for første gang ikke i den årlige Kadjy Mønlam, som han ellers plejede at lede

 Den 26. februar kom og gik i Bodhgaya uden Ogyen Dordje’s deltagelse. Han kommunikerede med forsamlingen via et video link i Den 'alternative' Karmapa Ogyen Thrinley Dordje med solbriller, oktober 2017.stedet. Der er stadig ingen officielle meddelelser om hans status som amerikaner. Måske er det slet ikke så nemt at få opholds tilladelse, skønt det burde ikke være noget alvorligt problem. Det bliver nok vanskeligere, at forklare hvorfor han hellere vil bo i USA, uden at nævne retssagen i Indien om skatte unddragelse og sorte penge. 

 Selvom Ogyen Dordje’s helbred tydeligvis ikke var nogen forhindring for hans deltagelse ved ceremonierne i Bodhgaya, og selvom han tydeligt har udtrykt et ønske om at deltage, tja, så kom der ikke nogen officiel forklaring på hans fravær. Der er sådan set ikke noget, som holder på ham i USA. Så forklaringen må være, at han ikke er tryg ved at opholde sig i Indien.

 Man får indtryk af, at der foregår en hel del, som offentligheden ikke har nogen indsigt i. Det fremgår af, at der ikke foreligger nogen som helst information om, hvad Ogyen Dordje vil foretage sig i den nærmeste fremtid. Eller i resten af året.
 

 

En særlig video

 Den 'alternative' Karmapa Ogyen Thrinle Dordje har i en video under Mønlam’men, som blev ‘streamet’ til Bodhgaya og i øvrigt findes på You Tube, kommenteret vidt og bredt om, at han har følt sig nedtrykt, samt hvorfor han føler sig nedtrykt. Han gentog, at han opholdt sig i USA på grund af et helbreds problem, uden at komme ind på, hvori problemet bestod.  Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke får at vide, hvilken sygdom han angiveligt lider af.

 Han gentog også, at han er blevet udnævnt til at udfylde rollen som en Karmapa, skønt han opfatter sig selv som et almindeligt menneske. Han har tydeligvis ingen erindring om, hvem han måtte have været i sit tidligere liv. Han lader til at gå ud fra, at alle Tulku’er har det på samme måde. 

 Det må anses for at grunden til, at han ikke forlader sin post og blot lever et almindeligt liv uden at skulle leve op til at skulle være en reinkarnation af den 16. Karmapa, når han nu ikke føler sig som en sådan, og det hele i øvrigt er møg besværligt og giver ham stress. 
 (Det var ellers den løsning, som  hans egen udnævnelse af Jamgon Rinpotje’s genfødsel  valgte i 2016.)

 Ogyen Dordje omtalte også  Shamar Rinpotje i positive vendinger i sin video. Imidlertid fremkom han ikke med nogen egentlig løsning på splittelsen i  Karma Kadjy traditionen. Som det første må han jo anerkende den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje som en lige så ‘ægte’ udnævnelse som hans egen. Der er bare et problem her. Karmapa Thrinle Thaye Dordje udnævnte jo sig selv som et ganske lille barn. Shamar Rinpotje har blot  anerkendt  Karmapa Thrinle Thaye Dordje. Hvis Ogyen Dordje anerkender Thrinle Thaye Dordje, anerkender han også, at Karmapa Thaye Dordje er af en anden og højere kategori end ham selv. Det vil gøre Ogyen Dordje til en ‘anden klasses’ Karmapa. Derfor synes en egentlig løsning at være langt borte, og det store rod får lov til at fortsætte.

 Ligeledes udtrykte Ogyen Dordje i videoen sin overbevisning, at han ikke vil egne sig som politisk leder af exil tibetanerne.  Han kom ikke ind på retssagen mod ham og hans fond, og han udtalte sig ikke om sine fremtids planer.16 Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje. Foto af tangkha fra Dhagpo.

 Billedet viser et maleri af den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje.

Denne video har kastet mange af hans tilhængere ud i tvivl og mistro. De var blevet vant til hans organisations fremstilling af ham som en ‘klassisk’ Karmapa, der blev født under dobbelt sole, regnbuer og andre undere. Hans organisation har også stædigt påstået, at han har udnævnt sig selv som barn, skønt han igen og igen har modsagt dette. Det er først ved at gå op for hans mange tilhængere og resten af det eksil tibetanske kultur kompleks, hvad Ogyen Dordje faktisk mener om sig selv og sin rolle som ‘ikke-klassisk’ Karmapa. Når Ogyen Dordje nu altså ikke er ‘klassisk’  - så følger næsten naturligt, at man måtte kunne tro, at selv Dalai Lama, Situ Rinpotje, Gyaltsab Rinpotje og alle de andre af hans støtter  - heller ikke er ‘ægte’ genfødsler af deres angivelige forgængere.

Klik her for toppen af siden

 

De politisk udnævnte Tulku’er er et problem

 Her kan man dog godt bremse lidt op i logikken. Det hele er faktisk lidt mere indviklet end som så. Der hersker naturligvis nogen tvivl om, hvorvidt Dalai Lama er en ægte genfødsel af den 13. Dalai Lama. Fordi den 13. Dalai Lama’s regent, som skulle finde den 14. inkarnation, selv var depraveret, biseksuel  (skønt officielt munk med cølibat løfte)  og magtglad. Regenten, den forrige Reting Rinpotje, blev sidenhen af gode og beviselige grunde arresteret og anklaget for oprør og attentat forsøg på den nye regent. Derpå blev Reting Rinpotje myrdet i Potala paladsets fængsel. Det skete for over 70 år siden  (i følge bogen: A History of Modern Tibet, 1931 - 1951). Selv om han var en kæmpe skandale, var de fleste tibetanere dog overbevist om, at hans udnævnelse af den 14. Dalai Lama var rigtig nok, fordi den baserede sig på en vision  - angiveligt. Der har været usikkerhed omkring Dalai Lamas inkarnationer lige siden den 6. Dalai Lama blev myrdet i begyndelsen af 17 hundrede tallet  (den syvende blev udnævnt, før den sjette var død).

 Tilsvarende tvivl var der dog ikke om den 16. Karmapa, selvom der var en skandale omkring en magtfuld politiker, Lungshar’s søn, som først blev udnævnt som den 16. Karmapa på trods af den 15. Karmapa’s Lhabrang’s protester. Imidlertid døde den lille politikersøn meget hurtigt efter sin ankomst til Tsurphu Kloster. Han faldt over kanten på det flade tag af sin bolig i Karmapaernes hoved kloster. De fleste tog dette som et tegn på, at Karma Kadjy’s beskyttere havde grebet ind. Rangdjung Rigpæ Dordje blev herefter udnævnt uden politisk indblanding fra den tibetanske regerings side.  Rangdjung Rigpæ Dordje havde faktisk, som det er sædvanen, udnævnt sig selv, og var blevet anerkendt af den forrige Situ Rinpotje, som dengang boede i kongeriget Derge i  Kham, som dengang var under Kinas kontrol og udenfor Lhasa regeringens rækkevidde.

 Det korte og lange i den historie er, at den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje uden tvivl udnævnte både Shamar -, Situ -, Gyaltsab - og Jamgong Kongtrul Rinpotje’erne. De må derfor alle anses for at være ægte nok, for så vidt at den 16. Karmapa også var ægte. Vurderet på hans liv, synes han ægte og temmelig imponerende faktisk, en af de helt stor inkarnationer af Karmapa, ligesom den første og den anden.

 Det er meget forståeligt, at Ogyen Dordje føler sig nedtrykt. Det er på en måde også forståeligt, hvorfor han ikke bare forlader sit embede som institutionen Karmapa. Han er nu over 30 år gammel. Det er lidt sent at søge en ny karriere. Det vil også kaste hele Situpa fløjen af Karma Kadjy ud i en dyb og meget alvorlig krise, skønt det er mere eller mindre allerede sket. Også Dalai Lama vil få skade, hvis Ogyen Dordje ikke vil mere. 

 På den anden side lider hele Tulku traditionen mere og mere skade jo længere han tøver med at holde op. Så Ogyen Dordje er tilsyneladende altid ‘between a rock and a hard place,’ som han selv siger.

 Min egen beskedne personlige mening er, at Ogyen Dordje er  nødt til at forlade sin stilling og hans allierede er  nødt  til at lide under konsekvenserne af det. Der er brug for en ordentlig detox...

                        Se videoen her.  
            Hent en udskrift af Ogyen Dordje’s tale her.

      Læs også artiklen:  Hvorfor er der to Karmapa’er?

Klik her for toppen af siden


Læs videre her: Ogyen Dordje vil gerne til Indien  - link til den anden artikel øverst til venstre.

 

Advarselsskilt ræv foxy tulku
Advarselsskilt ræv foxy tulku
Advarselsskilt ræv foxy tulku
Advarselsskilt ræv foxy tulku
2 Karmapaer mødtes 2018 i cirkel

De to Karmapa’er. Foto fra deres møde i 2018.

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Tre artikler om den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Dordje i USA

 

Artiklen til venstre er fra februar 2018, mens artiklen her til højre er fra august. Generelt handler begge artikler om, hvad der dog skal blive af Ogyen Dordje. Han er i krise. Den  tredje artikel nederst til højre  handler om den indiske regerings reaktion på Ogyen Dordje’s ønske om at returnere, samt om diverse sammenhænge.
Seneste nyt i sagen aller nederst til højre.

2. august 2018.  

Ogyen Dordje vil gerne til Indien

Den ‘alternative’ eller ‘kinesiske’ Karmapa Ogyen Dordje forhandler med indiske myndigheder om nye betingelser for hans ophold i Indien

Den 'alternative' eller 'kinesiske' Karmapa Ogyen Dodje. Fotograf ukendt.

 

 

Ogyen Dordje (se billedet)  meddeler, at han ønsker at rejse tilbage til Indien. Han nævner blandt andet et ønske om at deltage i en stor konference i Dharamsala med  Dalai Lama til november som anledning.

 

Ogyen Dordje stiller krav til Indien

 Man kunne jo tro, at Ogyen Dordje bare tog afsted, når tiden nærmer sig for konferencen i Indien, men det gør han ikke. Først vil han lave en aftale med den indiske regering. Angiveligt befinder Ogyen Dordje sig i USA på grund af sygdom, men det var tilsyneladende kun et påskud for at slå sig ned der. Selvom det har været nævnt, at han led af depression, foreligger der kun antydninger af det, ved hvad han selv har udtalt i februar, og hvad onde tunger har påstået uden dokumentation. Ogyen Dordje siger nu til  TV kanalen RFA, at det har været godt at få slappet både krop og sind af ved opholdet i Amerika. Så kan man jo lægge det i det, som man ønsker.

 Ogyen Dordje vil gerne tilbage til Indien, men han vil ikke returnere, medmindre han får bedre opholds betingelser, som han nu forhandler med den indiske regering om. Man kan undre sig over, at han omtaler det offentligt, for hans krav er ret delikate og udtrykker  ikke helt detPas på: vejen er glat. rette samfunds sind, kan man sige, for han kræver jo nærmest at få lov til at være hævet over loven som en konge.  (Det tillader indisk lov naturligvis ikke, så kravet er måske slet ikke fremsat med en forventning om at blive imødekommet. Ogyen Dordje har ikke fremsat dette krav offentligt, men det fremgår af sammenhængen, at han har sådant et krav.)
 Ogyen Dordje vil ikke møde for en domstol, hvor han er anklaget for skattesnyd og sorte penge. Det er dog temmelig tvivlsomt, om han kan undgå at skulle stå foran en dommer i en kriminalret, hvis han opholder sig i Indien. Der synes ikke at være nogen mulighed for at undgå det.
 Desuden vil han have lov til at rejse frit og slå sig ned og bo, hvor han ønsker.

Måske et påskud for at blive i USA

 Måske er han bedst tjent med asyl i USA, hvor der ikke verserer retsager, og hvor han kan bo og rejse frit. Som sagen kendes i dag, er der intet, som tyder på, at han vil få sine krav opfyldt.

 Så måske er hans offentlige meddelelse et forsøg på at retfærdiggøre hans permanente ophold i USA. For når hans tilhængere får at vide, at den indiske regering ikke vill imødekomme hans krav, kan de jo nok forstå, at han er nødt til at forblive i USA. I stedet for at skulle møde for retten som en kriminel, vil han i stedet fremstå som et offer og en forfulgt, er der jo nok nogle, som kunne tro. Rigtig mange mennesker tror jo, at han er en sand helgen, så det er ubegribeligt for dem, at han måtte skulle møde for en kriminalret. De mener ikke, at der kan være noget som helst galt med deres Lama, så det må jo være den Indiske regering, som er på afveje. Vi får se, hvad alt dette fører til senere.
  Hånd som peger til venstre.   (Paragrafferne for oven er kopi af nyheds teksten
      fra den 5. august 2018.      Har du lige læst den,
      så fortsætter du bare herfra:)


Ogyen Dordje’s helbred er godt

 Ogyen Dordje fortæller os i RFA interviewet, at han er blevet grundigt undersøgt af læger i USA. Han er åbenbart i fare for at udvikle sukkersyge, men fejler i øvrigt ikke noget. Ondsindede rygter ville ellers vide, at han fik et anfald af klinisk depression i England sidste år, hvilket fik ham til at søge til USA. Den historie omtaler Ogyen Dordje slet ikke, og det vides ikke, hvilket grundlag der var for den antagelse om Ogyen Dordje’s helbred, bortset fra, at han så ud til at være ked af det på en video fra februar i år. Men rygtet stammer fra England.

 Det er dog påfaldende, at han først nu udtaler sig om sit helbreds problem, som angiveligt fik ham til at tage ophold i USA. Dengang ville ingen udtale sig om, hvilken sygdom Ogyen Dordje led under. Så hvis der var en virkelig sundheds problematik, lyder det jo mere sandsynligt med depression end overvægt og dårlig kost. Det understøttes af hans tavshed i så lang tid. Han har jo opholdt sig i USA i næsten et helt år. Men det var måske slet ikke bekymring om hans sundheds tilstand, som gjorde ham ked af det.
 

Førhen havde Ogyen Dordje det ikke godt i Indien

 Det var måske i stedet hans forhold i Indien, hvor han opholdt sig fra år 2000 til 2017, som gjorde ham trist. I Indien var han presset fra alle sider. Dels er han jo ikke almindeligt anerkendt som en ægte inkarnation af den 16.  Karmapa. Dels tror mange i Indien, at han er en kinesisk marionet og hans flugt fra  Tibet var iscenesat. Dels er han anklaget for omfattende skattesnyd og sorte penge ved en stor retssag. Samtidigt havde de indiske sikkerheds tjenester lagt kraftige begrænsninger på, hvor han kunne opholde sig. Han måtte kun være i Dharamsala og bo i et  Gelug kloster nær Dalai Lama’s bolig, skønt han jo ikke er Geluk men  leder af en stor afdeling af  Karma Kadjy. Han er hidtil blevet forhindret i at bygge sit eget Karma Kadjy kloster i Dharamsala. Desuden måtte Indiens flaghan ikke rejse nogen steder uden at søge myndighederne om lov først.

Alt dette kunne gøre enhver sørgmodig og trist. Han boede ligesom i et åbent fængsel. I følge ham selv føltes det ligesådan, da han boede i Tsurphu Kloster i Tibet under kinesernes vagtsomme bevogtning. De fleste iagttagere forventede derfor, at han ville søge permanent ophold i USA, når han nu var sluppet ud af Indien. Han er den formelle ejer af et stort kloster ved Woodstock i staten New York. Han fik det da også bedre efter nogen tid i USA, men nu savner han Indien. Bare det ikke er Stockholm syndromet, hvor gidslet bliver afhængig af sine fangevogtere.

Klik her for toppen af siden

Retsagen og restriktionerne på Ogyen Dordje’s bevægelser i Indien, som har plaget ham længe

 Den mere sandsynlige årsag til hans ophold i USA har således intet med hans helbred at gøre, skønt han utvivlsomt er i fare for sukkersyge og har ondt i hjertet. Det skyldes den igangværende retssag mod ham i Indien om skatte unddragelse og besiddelse af sorte penge.  Hans politiske forbindelser fik ham fjernet fra anklageskriftet for nogle år siden, men Højesteret besluttede, at anklagen mod ham som formand for sin egen fond skulle opretholdes. Domstolen mente ikke, at han som formand kunne unddrage sig et objektivt ansvar.  Sagen er i øvrigt trukket i langdrag.

 Ogyen Dordje meddeler nu, at hans forhandlinger med den indiske regering er positive, og regeringen er ham venligt stemt. Det er jo godt, men det er ikke noget nyt, at Indiens premierminister Modi ikke har noget imod Ogyen Dordje. Det er velkendt, men han er jo ikke Højesteret, så man må tro, at Ogyen Dordje ikke kan undgå at skulle for retten. Ogyen Dordje siger da heller ikke, at alt er fjong, og han bare kan tage afsted. Han siger, at der forhandles, og at han tror på, at det bliver muligt for ham at returnere til Indien. Underforstået: uden at skulle møde i retten - og uden restriktioner på hans opholds sted og rejser.

 Det får vi vel så at se senere, om det er muligt, men hermed har Ogyen Dordje jo også sagt, at han nok ikke returnerer, hvis han skal i Ogyen Dordjes beslaglagte sorte pende 2011. Fotograf ukendt.retten. Desuden var han jo førhen under sit tidligere ophold i Indien underlagt en række restriktioner, fordi sikkerheds tjenesterne i Indien ikke havde tillid til ham, men opfattede ham som en mulig kinesisk infiltrerende Lama med en politisk opgave for det kinesiske imperium i grænseregionen til Tibet.
   Billedet viser politiet med de
   beslaglagte penge i 2011 efter en
  razia på Ogyen Dordje’s residens.
Så vi må formode, at han ikke vender tilbage. hvis ikke begge ting ændres. Vi må derfor også formode, at det er disse to ting, som fik ham til at tage ophold i USA og ikke så meget bekymringer om sit helbred.

 Det er dog ikke sikkert, at Indien savner ham og ønsker hans tilbage venden. Han er og var en politisk flygtning, og som sådan må han vel finde sig i, at være underlagt visse restriktioner, især når myndighederne mistænker ham for både det ene og det andet og med god grund. Måske har Ogyen Dordje startet forhandlinger, fordi han frygter, at de indiske myndigheder vil efterlyse ham internationalt for at få ham til at møde op til et møde for en domstol.

 

 

En tredje mulighed

 Det er også muligt, at han tager til Indien for at deltage i den nævnte konference og måske også en Mønlam ceremoni i Bodhgaya, for USAs flag.derefter at returnere til USA. Denne mulighed foreligger, hvis han kan få regeringen til at undlade at arrestere ham, når han er i Indien, skønt han formelt skal deltage i retsmøder. Denne mulighed kræver også, at han får lov til at rejse ind, ud og rundt omkring i Indien helt frit. Måske er disse forhandlinger slet ikke så nemme. Ulig Kina har Indien jo rent faktisk en tre deling af magten, og Ogyen Dordje kan næppe forhandle med en domstol, som ønsker hans tilstedevær samt at afhøre ham og muligvis dømme ham til en fængsels straf. Maksimum straffen for anklagerne mod ham er to års fængsel. Muligvis kan han slippe med en bøde, men tilsyneladende kan han ikke slippe for at skulle møde op i retten, hvis han opholder sig i Indien.

 Hverken han selv eller hans organisation bryder sig om, at en Karmapa bliver stillet for en domstol. Blot det at folk ser ham stå foran en dommer eller hører om det, anses for en alvorlig skam og nedværdigelse for en åndelig leder i hele Asien. Det ville jo være udtryk for dårlig karma, hvor man ønsker sig en dygtig helt. Ak ja, dårlig karma er vist Ogyen Dordje’s mellemnavn. Det er faktisk synd for ham. Om han lykkes med den tredje mulighed er på ingen måde sikkert.

Klik her for toppen af siden

Han kunne jo bare opgive sin titel som Karmapa

 Hele udviklingen omkring Ogyen Dordje tyder jo kraftigt på, at det nok var en meget dårlig ide til at begynde med at udnævne ham til at være en inkarnation af den 16. Karmapa. Han kan ikke selv huske noget fra sit tidligere liv i følge ham selv, skønt alle de tidligere og også den nuværende ‘klassiske’  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje  ikke har haft problemer med at huske tidligere liv. Det kan faktisk virke lidt underligt, at Ogyen Dordje ikke bare går af og forlader sin post som en angivelig inkarnation, ligesom den ‘alternative’  Jamgon Kongtrul Rinpotje gjorde for et par år siden. Det ville spare os alle for en masse Karmapas sorte krone.besvær. Når han alligevel fortsætter, må vi desværre forvente endnu mere besvær både for ham selv og alle os andre i begge afdelinger af Karma Kadjy.
   Billedet viser Karmapa’ernes berømte sorte krone.
Det kunne gøre enhver trist til mode.

 Ogyen Dordje har ikke kun lavet skandale som omtalt for oven. Han var også årsag til voldsom pinlighed i Bodhgaya, hvor han joggede ind i  Mahabodhi Templet med sko på, hvilket en ordentlig buddhist bare ikke gør, uanset hvor højt man rager i hierarkiet, fordi hele Tempel området er stedet for  Buddha Sakyamuni’s  Nirvana. Det var også meget pinligt i Ladakh, hvor   Kadjy klostrene ikke ville modtage ham, da han kom på besøg for nogle år siden. Han er altså ret uheldig. Da han endelig skulle til at undervise i et Geluk kloster i Ladakh, brød en kraftig tordenstorm løs og afbrød det hele. Han har ikke været i Ladakh siden. Skønt han stadig gerne kommer til Bodhgaya, holdes der nøje øje med hans fodtøj. Folk har ikke glemt noget.
 

Kineserne er glade

 Den kinesiske regering mener, at de har gavn af forvirringen og splittelsen, fordi enhver splittelse vil gøre deres kontrol  med Buddhismen nemmere. At de kinesiske myndigheder selv har godkendt Ogyen Dordje som en ‘ægte’ inkarnation ændrer ikke på noget for dem. De behøver ikke at kontrollere ham direkte, bare han splitter Karma Kadjy og bliver pinlig for Dalai Lama og eksil tibetanerne. I deres øjne gør det heller ikke noget, at selve  Tulku traditionen bliver undergravetKinas flag.. Så Kina vedbliver med at støtte ham, uanset hvor han opholder sig.

Selv hvis Ogyen Dordje gik af nu, er kineserne yderst tilfredse med al den skade, han allerede har udrettet. De vil under alle omstændigheder i deres egne øjne få gavn af følgevirkningerne af Ogyen Dordje’s virksomhed i lang tid fremover, selvom den måtte stoppe nu. Det lader dog til, at Ogyen Dordje ikke er helt uvidende om, hvilke store tjenester han gør for det kinesiske kommunist parti ved blot at være til og føre sig frem. Han har vist slet ikke lyst til at spille den rolle, men det er svært for ham at stoppe. Hvad skal han så lave og leve af? Hans forældre holdes som gidsler af kineserne, han har ingen uddannelse og mange folk vil blive virkeligt sure på ham, hvis han pludselig ikke længere vil være deres Karmapa.

 Hvis han holdt op, ville det blive til endnu en skandale i den lange række af pinligheder, og kineserne ville også blive glade over det. Win-win, kalder de det, hvilket betyder: vi får gavn under alle omstændigheder. At splittelsen af Karma Kadjy heller ikke er godt for Kina i det lange løb, er der ingen ved magten  i Kina, som kan få øje på for tiden. Kina er et eksperiment, som er løbet løbsk. De tænker på andre ting.

Klik her for toppen af siden

Ogyen Dordje tror åbenbart, at alle Karmapa’erne
var politisk udnævnte Tulku’er, men så nemt er det jo ikke

 Ogyen Dordje kunne jo have søgt asyl i USA. Der forlyder intet om, at han skulle have sådanne intentioner. Det hele kan dog sagtens ende med det resultat, hvis forholdene i Indien ikke ændres for ham. Om han vil ‘gå af’ som Karmapa og opgive titlen forekommer ikke specielt sandsynligt lige nu, fordi han havde god lejlighed til det tidligere i år, men dengang gjorde han det ikke. Han omtalte atter en gang i en video  (link nedenfor), at han egentlig ikke følte, at han ‘var’ en Karmapa, men måtte finde sig i at være blevet udpeget, og han prøvede nu på bedste vis at leve op til udnævnelsen.  Han udtalte også, at det var meget hårdt for ham, for han har ikke de tidligere Karmapa’ers erkendelser og styrke.

 Tilsyneladende er hans holdning, at også den ‘klassiske’ 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje ‘nødvendigvis’  må være en politisk udpeget Tulku. Det ligger mellem linjerne i hans udtalelser og er en enkel logik: når Ogyen Dordje selv er politisk udnævnt, kan han ikke forestille sig, at Thrinle Thaye Dordje ikke også er det. Uanset at Thaye Dordje faktisk erklærede sig som Karmapa af sig selv som ganske lille. Det var faktisk de aller første ord, han overhovedet udtalte i dette liv som baby:  ”jeg er Karmapa.”  Der var flere vidner til det. Den 16. Karmapa’s søster var nemlig kommet på besøg hos Mipham Rinpotje, den nye Karmapa Thaye Dordje’s far, i en helt anden anledning, for Mipham Rinpotje var vidt berømt som spirituel rådgiver, og det lille barn var endnu ikke begyndt at tale, før han altså fik øje på hende, hvorpå han talte for første gang i dette liv. Han havde tydeligvis genkendt hende. Hun begyndte straks at græde.

 Han genkendte tilsvarende flere andre af sine tidligere elever, da han mødte dem i Lhasa by, hvor han boede med sine forældre i sin tidlige barndom, og erklærede sig som Karmapa for dem. Det var det, som gjorde Shamar Rinpotje opmærksom på ham. Ikke noget med hokus pokus breve. Vi ved ikke, hvad Ogyen Dordje faktisk tænker om Karmapa Thrinle Thaye Dordje. Han omtaler ham aldrig, skønt han har omtalt Shamar Rinpotje på positive måder ved flere lejligheder.

 

Det er virkelig meget trist

 Den virkelige tragedie udover Ogyen Dordje’s egen er, at en sand  Den 'klassiske' 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje. Foto Thule Jug 2018.Bodhisatva skades, besværes og forhindres. Denne Bodhisatva er den ‘klassiske’ 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje  (se billedet)  - en beskeden og retskaffen mand, som ikke laver skandaler på stribe. Så snart han kunne tale, erklærede han sig selv som Karmapa. Han blev anerkendt af den 16. Karmapa’s regent den  14. Shamar Mipham Tjødji Lodrø Rinpotje, som det sig hør og bør i følge oldgammel tradition og sædvane indenfor Karma Kadjy.

 Intet ondt sagt eller tænkt om den stakkels Ogyen Dordje, som er samspilsramt og er blevet misbrugt gennem hele sit liv. Hans barndom blev stjålet fra ham, og hans frihed taget fra både ham og hans familie.  Han fik aldrig nogen ordentlig uddannelse og var, indtil han kom til USA, altid under nogle andres politiske kontrol. Det bedste, som kan ske for ham nu, er, at han opgiver at deltage i cirkusset i hans navn og finder en måde at leve sit eget liv i fred og ro, uden at skulle foregive noget. Jeg ønsker ham alt det bedste, og håber på, at han vil give op nu, før han samler på endnu mere usund karma.

                                   Læs om det her  (Radio Free Asia, RFA).

 Sidste nyt:  Indiens regering byder Ogyen Dordje velkommen tilbage i Indien med færre restriktioner for hans ophold, hvis han måtte ønske at returnere (10. august 2018). Læs om det i artiklen nedenfor.

       (Læs også den tidligere artikel om Ogyen Dordje i USA i klummen til venstre. Artiklen er fra februar 2018, hvor det bliver klart, at hans ophold i USA måske har helt andre årsager end blot hans helbred.).

            Læs her om, at Ogyen Dordje fortæller om, at han ikke udnævnte sig selv men blev tvunget ind i rollen som Karmapa  (udskrift fra hans ‘særlige’ video fra marts 2018. PDF fil.)

   Læs også om den taiwanesiske forbindelse, som går Kinas ærinde  (- en slet skjult sammensværgelse og en kilde til mange penge. Artikel fra  magasinet ‘Market’ i Schweiz. PDF fil. Artiklen hedder ‘Buddhist Soft Power - Chinese style’ og er skrevet af den politiske redaktør på Market Magazin,  Arnaud Dotezac, som i øvrigt er handelsjura professor ved Ecole Hôtelière de Lausanne i Schweiz. Han har også skrevet en bog: ‘Les Lamas se cachent pour renaitre' om Tulku traditionen i Tibet. Hans søn viste sig at være en Tulku af en af Gelukpa Lama Yeshe’s elever og støtter. Arnaud Dotezac’s særlige viden stammer åbenbart ikke blot fra hans research, men også fra hans forbindelser blandt eksil tibetanerne og andre med særlig viden i Hongkong og Taiwan.)
 

Klik her for toppen af siden

10. august - opdateret den 15. august 2018.  

Ogyen Dordje kan returnere til Indien, hvis han vil

Ogyen Dordje fra The Wire.in

 

 

 

 

Billedet viser Ogyen Dordje. Hans glatte ansigt skyldes plastik kirurgi for at få ham til at ligne den 16. Karmapa lidt mere. Hans kinesiske sponsorer står bag.

Det forlyder i følge 'The Print' i Indien, at landets regering har haft et møde, hvor Ogyen Dordje's forhold blev diskuteret. Konklusionen var, at man intet har imod hans ophold i Indien. Han kan rejse frit, lader det til, og der er et rygte om, at han er blevet tilbudt jord i nærheden af New Delhi til at bygge et nyt kloster, hvis han ønsker det. Det er dog ikke en gave. Han får lov at betale for det, skønt til en nedsat pris efter forlydende. Jordstykket skulle efter sigende være af pæn størrelse og i nærheden af lufthavnen i New Delhi. Om Ogyen Dordje egentlig er interesseret i denne lokalitet, vides ikke.

 Der vil fortsat være restriktioner for hans besøg i Sikkim, men han må godt komme til delstaten, bortset fra  Rumtek Kloster. Han har ganske vist været væk så længe fra Indien, at han skal have sin opholds tilladelse fornyet, men det er der altså ingen problemer med at få til at ske.
 Derimod er der ingen forlydender om  retssagen mod ham. Regeringen kan åbenbart ikke forhindre en domstol i at kræve ham fremstillet. Der er intet nyt om, hvornår det måtte ske eller, hvordan sagen i øvrigt udvikler sig. Ogyen Dordje  applerede til Indiens Højesteret i 2017 om, at han personligt burde gå fri for anklagerne mod hans fond.  Ligesom sagen om  Rumtek Kloster synes alt at være gået helt i stå. Det skulle efter sigende være relativt normalt for domstole i Indien.

                        Kilde: The Print.

 Den nuværende unions regering i Indien har tilsyneladende ikke noget imod Ogyen Dordje. Premierminister Modi er efter sigende sympatisk indstillet, skønt der også er medlemmer af hans regering, som er knapt så imødekommende. På den anden side lader det heller ikke til, at Hellig ko på vejenregeringen synes, at han måtte være særlig vigtig for dem. Det spiller naturligvis en vis rolle, at han muligvis vil blive gjort til eksil-tibetanernes nationale samlingspunkt, når Dalai Lama dør. Traditionelt ville tibetanerne samles om Dalai Lama’s regent eller Panchen Lama, men der kommer sandsynligvis ingen regent, og Panchen Lama blev bortført af kineserne og en anden udnævnt i stedet af kommunisterne i Tibet. Denne ‘alternative’ Panchen Lama nyder ikke anerkendelse blandt tibetanerne. Det er således lagt op til, at en Karmapa som den tredje højeste Tulku i eksil regeringens hierarki bliver et åndeligt og nationalt samlingspunkt.

Klik her for toppen af siden

 

Et nyt nationalt samlings punkt, når Dalai Lama er borte

 Karmapa Thaye Dordje regner eksil regeringen ikke med, fordi Dalai Lama i sin tid anerkendte Ogyen Dordje som en Karmapa. Ingen har bedt Dalai Lama om at anerkende Karmapa Thrinle Thaye Dordje, derfor kan eksil regeringen ikke heller tage ham i betragtning, da de tænker på kongelig gammeldags maner. Når kongen Dalai Lama ikkDen 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso. Fotograf ukendt.e kendes ved Karmapa Thaye Dordje, føler eksil regeringen ikke, at de kan.
   Dalai Lama, Tibets ex-konge. Han har ganske vist
   afsagt sig sin konge titel, men mange prøver
  på at gøre  ham til en slags tibetansk pave eller
  samlet åndelig  leder for alle de tibetanske folkeslag.
Dels fordi, de hylder et kongeligt princip om, at Dalai Lama ikke kan tage fejl; dels på grund af deres egen imperium politik, hvor de ønsker at samle alle tibetanske folkeslag i en stor tibetansk stat, uafhængig af Kina. Det er deres erklærede mål. Kan de ikke opnå det, vil de have reelt samlet selvstyre i en autonom republik for hele det tibetanske kultur område bestående af  TibetKham  og  Amdo.

 Dalai Lama gentog den 9. august i år sit budskab. Han har frasagt sig sin konge titel. Dalai Lama institutionen er ikke længere 'politisk relevant,' siger han. Imidlertid fortsætter han: 'det er op til det tibetanske folk at bestemme, om der skal komme en fremtidig Dalai Lama.' Hermed siger han ikke blot den åbenbare mening, men også at det bestemt ikke er noget, som den kinesiske regering skal afgøre. Han sagde også, at når han bliver 90 år gammel, skal det årlige møde mellem Tibets store Tulku'er tage stilling til, hvad der skal ske omkring fremtidige reinkarnationer af Dalai Lama.  Det er lidt tåge snak. Hvis han ikke ønsker at komme tilbage som Dalai Lama i et fremtidigt liv, fordi den type inkarnation er blevet for problematisk, så kan han vel blot meddele det. Lidt ligesom Buddha Sakyamuni for eksempel. Kort tid efter at Buddha Sakyamuni blev født, sagde han: "dette er mit sidste liv. Jeg vil ikke reinkarnere igen.”  Nå, det er åbenbart ikke helt så nemt.

 Så opmærksomheden samler sig nu om Ogyen Dordje. At det ikke er Dalai Lama’s job at anerkende eller undlade det i forbindelse med andre Tulku’er end Geluk traditionens, ser man i de kredse bort fra. Karmapa’erne har aldrig før været nationale samlings punkter, så Karmapa Thaye Dordje ville nok takke nej, under alle omstændigheder. Ogyen Dordje synes nu heller ikke, at være specielt interesseret i at spille den rolle. Han er generelt træt af at skulle spille en rolle. I den ‘særlige’ video fra februar siger han direkte nej tak til at blive nationalt samlings punkt for hvem som helst.

 

Eksil regeringens politik ligger i ruiner

 Det er åbenbart ikke gået op for den tibetanske eksil regering, at deres politik er helt hen i vejret. For det første ønsker de forskellige tibetanske nationale folkeslag ikke et imperialt stor-Tibet. De ønsker at styre sig selv i mindst 3 nationer og sandsynligvis endnu flere staterLobsang Sangdjay, eksil regeringens leder med titel af Sikyong eller Præsident. Fotograf ukendt., selvom de også godt kan ønske sig et samarbejde mellem nationerne, men de føler sig bestemt ikke som en enkelt og udelt nation som for eksempel Danmark eller Norge.
                   Den nye ‘Præsident’ Lobsang Sangdjay,
    for eksil tibetanernes eksil regering. Han skulle egentlig
    være erstatningen for Dalai Lama, så Tibet i fremtiden
    får en præsident i stedet for en konge.
For det andet kan Ogyen Dordje ikke fungere som nationalt samlings punkt ligesom Dalai Lama, fordi Ogyen Dordje selv er et udtryk for en splittelse og muligvis i en farlig forbindelse med det kinesiske kommunist parti. I det hele taget ligger den tibetanske eksil regerings politik i ruiner, som det ofte sker for eksil regeringer. Udenfor deres egen snævre kreds tænker man mest på dem som en organisation for eksil tibetanere og ikke som en ‘regering.’

 For den indiske regering er det dog muligvis slet ikke så vigtigt, hvem tibetanerne samles omkring. Alt tyder på, at Tibet er en tabt sag for Indien. Kina sidder tungt på Verdens tag og Indien kan ikke ændre på det. Så indernes hoved interesse ligger i grænse regionerne, hvor der bor mange mennesker af tibetansk afstamning i alle Indiens Himalaya områder. Ladakh, Zanskar, Lahul og Spiti mod Vest og hele regionen Øst for Bhutan. Også i Sikkim bor der mange tibetanere. De fleste tibetanske folk i grænse regionerne føler sig ikke som identiske med folk fra det egentlige Tibet. De har deres egen national følelse og har slet ikke noget til fælles med Kina. Generelt føler de sig glade for, at deres områder ikke hører til Tibet, og oplever det som en beskyttelse, at de er indiske statsborgere. Kinas fremfærd netop i Tibet har skræmt dem alle.

Klik her for toppen af siden

 

‘The Great Game’ i Tibet og Himalaya regionen

 Den indiske kommentator P. Stobdan skriver i 'The Wire' flere ting om emnet. Egentlig har Indien ikke brug for de høje tibetanske Lama'er i Narendra Modi; fotograf ukendt.deres strategiske spil med Kina. I det store hele har Kina konsolideret sit greb om Tibet, og de indiske sikkerheds tjenesters bekymringer om grænseregionernes tibetanske befolkning er lidt misforstået, mener han.
            Den indiske premierminister Narendra Modi.
Den kinesiske indflydelse kan dog sagtens gøre sig gældende på trods af P. Stobdans formodninger, hvis der følger penge med. Det ses tydeligt i Nepal. Så måske er de indiske kontraspionage folk ikke helt forkert afmarcheret på det punkt.
                        Kilde: The Wire
Læs også:  The Great Game in the Buddhist Himalayas.

 Derimod synes det afgjort, at Tibet forbliver kinesisk, med mindre Kina falder fra hinanden. Selvom det forekommer usandsynligt, så plejer Kina at gå i opløsning fra tid til anden, fordi denne stats dannelse er så stort et system, som strækker sig over flere såkaldte han-kinesiske nationaliteter  - udover de såkaldte nationale mindretal som for eksempel tibetanerne -   og enorme områder. Når det sammenholdes med den i princippet vilkårlige regerings førelse, som kommunist partiet har monopol på, er det trods alt ikke helt så usandsynligt, at systemet bryder sammen.  Lige nu, ser det dog ikke sådan ud.

 

Ogyen Dordje bor ikke i Woodstock

 Men muligvis skal Ogyen Dordje slet ikke tilbage til Indien. Han siger ganske vist, at han ønsker at returnere, men hvis han også ønsker at undgå at stå foran en dommer i en irriterende kriminal sag om skattesnyd og sorte penge, bliver det nok ikke til noget. Han har det godt i USA, hvor politiet ikke plager ham.

 Han bor ikke i sit kloster i Woodstock, New York State, men i New Jersey i et Karma Thegsum Chöling center. Huset er en gave fra et kinesisk amerikansk par Frank Lin og fru Lin, som forærede deres ejendom til Ogyen Dordje i 2001. Det er et stort hus, som indeholder en trykt udgave af både  Kandjur og  Tendjur på tibetansk og kinesisk. Der er flere templer, herunder et særligt for Medicin Buddha'en med statuer af alle de 8 aspekter, hvilket er et sjældent syn.
 Hvorfor Ogyen Dordje har foretrukket denne adresse er ikke helt klart. Muligvis var hans lejlighed i Woodstock ret lille, mens KTC-NJ ligner en luksus bolig.

                              Link KTC-NJ.

Klik her for toppen af siden

Læs også om Kinas bestræbelser på at kontrollere al buddhisme (PDF)
 

wvline 

 

den. 9. oktober 2018.  

Ogyen Dordje, den 'alternative' Karmapa
 bliver ‘økonomisk’ statsborger i østaten Dominica i Carribien
(Han skal næppe bo der)

 

 

Den 'alternative' 17. Karmapa Ogyen Thrinley Dordje, 2018.

 

Ogyen Dordje har fået tilkendt statsborgerskab i Dominica. Ø staten er en tidligere engelsk koloni, som ligger mellem Martinique og Guadeloupe, to franske øer i Antillerne. Det vides ikke, om han nogensinde har været på øen. Det oplyses, at Ogyen Dordje har fået tilkendt dette statsborgerskab for at lette hans muligheder for at rejse frit i verden.

 Ø staten Dominica er en republik med parliamentarisk demokrati. Den tropiske orkan Erika i 2015 forvoldte en hel del ødelæggelser, hvilket fik nogle smarte politikere til at definere en ny type 'økonomiske' statsborgere, som ønskede sig et alternativt pas eller en ny nationalitet. Det kan de få for kun US$ 100.000. Hvis de foretager en investering på på øerne for US$ 200.000, kan de få statsborgerskabet for kun US$ 50.000. Der løber dog nogle gebyrer på oveni, men folk bliver fri for at skulle bo på øen i 7 år, hvilket ellers normalt er nødvendigt for at kunne søge statsborgerskab i ø staten.
 Siden 2016 er salget af statsborgerskab i forening med investeringer blevet den vigtigste indtægts kilde hvad angår udenlandsk valuta for staten. Smart. 16% af regeringens indtægter stammer herfra. Desuden tilbyder republikken også skattely for trængte fonde og firmaer. Ingen vil genere Ogyen Dordje her, hvis han har lyssky indtægter.
      Kilde:  Wikipedia

 Den 'alternative' Karmapa opholder sig fortsat i New Jersey, USA, og der er ingen informationer om, at han har tænkt sig at flytte residensen til Dominica, selvom klimaet er dejligt. Hvorfor han ikke blot har søgt om asyl i USA, forlyder der ikke noget om. På trods af Trump burde det ikke være så svært, skulle man tro, når der er tale om en tibetansk ånds fyrste, som tydeligvis har tegnebogen i orden.
 Formodentlig ønsker han fortsat at besøge Indien i november for at deltage i et fællesmøde for  Tulku’er, som  Dalai Lama har inviteret til. Om Ogyen Dordje så kommer til Indien er endnu ikke afklaret. Der er ikke noget nyt om hans forhandlinger med den indiske regering, som må formodes at handle om retssagen mod ham og hans fond.

           Læs mere her   (The Hindu i Indien).
 

 Professor Phunchok Stobdan konkluderer året 2018 for Karmapa Ogyen Dordje, Kina, Indien og for tibetanerne i eksil i:  en artikel fra The Wire.

Læs også om de to Karmapa’ers møde i Frankrig, oktober 2018.

 

wvline

Klik her for toppen af siden

 

21. januar 2019.  

Ogyen Dordje og Mønlam i Bodhgaya 2019

Her er et interessant uddrag af Ogyen Dordje's tale via et video link fra USA til  Bodhgaya, hvor en Mønlam ceremoni var i gang i januar måned 2019. Ogyen Dordje omtalte den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje i den sidste del af hans lange tale:

Ogyen Dordje, 2019. Ukendt fotograf.  "... En anden ting, som jeg ønsker at påpege, angår visse andre vigtige nyheder i det sidste års tid, nemlig at jeg anmodede om et møde med 'Gyalwa Thaye Dorje' [den 17. Karmapa Thaye Dordje kaldes 'gyalwa,' det vil sige 'sejrende,' en betegnelse for  Bodhisatva’er]. Det blev omtalt vidt og bredt. Og bagefter havde jeg lejlighed til at afklare, hvad der skete. Jeg ønsker at bruge denne lejlighed til at sige lidt mere. Hoved årsagen til mødet var udelukkende for at gavne  [Buddha]  Læren og de sansende væsner. Jeg arbejder altid med denne hensigt. I almindelighed siger folk, at jeg er Karmapa, en Buddha, en Bodhisatva.
 De kan sige, hvad de vil, men når jeg iagttager mig selv, kan jeg kun få øje på et almindeligt menneske med lidenskabelige følelser og fejl - ikke nogen, som er fri for fejl og begavet med alle de værdier, som andre tror."

  "... I øjeblikket er jeg i retreat med blot nogle få mennesker omkring mig. Min krop og mit sind er ikke som de var førhen. Jeg befinder mig i en periode, hvor jeg føler mig trist og modløs. Især opstår tanken om død og forgængelighed stærkt i mig. For en udøver  [af Dharma] kunne det msåske forekomme at være en god ting at udvikle vished om død og forgængelighed. Men på den anden side sker dette, mens jeg ikke føler mig særlig godt tilpas i hverken krop eller sind. Jeg kan ikke forklare det tydeligt."
 

 Så det er alvorligt galt med Ogyen Dordje’s helbred. Og måske ikke så alvorligt med forbrødringen med den 17. Karmapa Thaye Dordje.
 En sådan forbrødring bliver særdeles svær, når Thaye Dordje har udpeget sig selv som blot et spædbarn, mens Ogyen Dordje ikke har nogen erindring om sit tidligere liv. De to Karmapa’er er i udgangs punktet ikke lige på grund af denne detalje.

 Hvis en sådan forbrødring skal give mening  - og det kan den jo godt -  må Ogyen Dordje fralægge sig titlen af en Karmapa. Selvom han i flere år har relativiseret, hvad han forstår ved sig selv som en Karmapa  Tulku, så synes han at ville fastholde en sådan ‘relativ’ forståelse.
 Men Thaye Dordje forstår, hvad det vil sige, at være en Karmapa Tulku på en anderledes klassisk måde. Som lille barn kunne han stadig huske, at han i sit forrige liv var den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje. Disse to opfattelser kan ikke forenes. Det er sikkert det, som gør Ogyen Dordje trist til mode.


wvline

 

oktober 2019.   

Ingen udvikling siden januar 2019

 I året 2019 synes dialogen mellem Ogyen Dordje og den indiske regering at være gået i hårdknude. Det er uklart, om Ogyen Dordje blot bør søge om indrejse visa en gang til på et konsulat. Hvis Ogyen Dordje virkelig gerne vil til Indien, så kunne han jo forsøge det. Den indiske regering vil jo angiveligt gerne have, at Ogyen Dordje returnerer, så ved at søge igen, skulle han få sit visa  - skulle man tro.
 Så hvorfor gør han ikke det?  Både den indiske regerings uklarhed og Ogyen Dordje's manglende handling tyder unægtelig på, at der foregår noget andet, som vi andre ikke får at vide. Som ved de andre historier om Ogyen Dordje, får vi ikke hele historien fortalt.

 Hvis Ogyen Dordje fralagde sig sin titel af en Karmapa, kunne det jo være, at det hele blev meget enklere. Og at vi endelig kan få hele historien om ham fortalt af ham selv. Og Ogyen Dordje kunne slippe for at leve under et evindeligt pres  og få fred og frihed til at leve sit eget liv... 
 Ogyen Dordje bor privat  i Queens, New Jersey, i en sponsors bolig, skønt hans officielle ‘Dharmachakra Center’ ligger blot omkring 150 km fra New York City. Centeret befinder sig i Woodstock og kalder sig Karmapa’s residens. Men han vil åbenbart ikke bo der. Han har ikke noget undervisnings program. Han kan rejse hvor han vil, men han bliver hjemme.
 

 Nu skriver vi oktober 2019. Det er næsten et år siden, de to Karmapa’er mødtes i Frankrig. De udsendte et brev om forbrødring og gensidig respekt. Det er en flot hensigt, men sidenhen er der ikke rigitig sket noget. Og Ogyen Dordje er tavs og foretager sig ikke noget.  Vi har intet hørt siden februar 2019. Og han har heller ikke skrevet noget på sin egen hjemmeside. Og hans offentlige program er fra sidste år på hjemmesiden. Der er larmende tavshed. Hjemmesiden laver han ikke selv, men den administreres af hans organisation i Indien.
 Måske er han hoppet af, og vil bare leve i fred og ro som amerikaner med pas fra Dominica. Det at der ikke sker noget, er faktisk lidt foruroligende. Lad os håbe, at han har det godt.

 


27. oktober 2019.  

De to Karmapa’er mødtes for anden gang

 De to Karmapa'er mødtes for anden gang i Europa, sandsynligvis  i Le Bost i Frankrig, hvor de i fællesskab skrev en langt livs bøn for  den nye  Shamarpa, som er Thaye Dordje's søn Thugsey.
 Der er flere implikationer i denne begivenhed, så vi må formode, at vi endelig begynder på et nyt kapitel i Karma Kadjy's problematiske historie gennem de sidste godt 30 år. Der er imidlertid lang vej tilbage, før alt er fjong.
                                                Læs om det her.

 

 

11.februar 2020  

Ogyen Dordje video til Bodhgaya Mønlam 2020

 Ogyen Dordje omtaler  sin deltagelse i langt livs bønnen for den 15. Shamarpa for forsamlingen af deltagere ved hans Mønlam ceremoni i Bodhgaya, som blev afholdt i februar 2020. Hans tale foregik via et video link fra USA ligesom sidste år.
                               

Læs et uddrag af talen her om emnet.

 

 

 

maj 2021  

Anklage om voldtægt og manglende børnepenge

 En tidligere nonne fra Canada har i maj 2021 anlagt sag mod Ogyen Dordje i Canada med krav om hustru bidrag og børnepenge. Hun anklager ham også for voldtægt, men fører ikke sag mod ham om det. Angiveligt fordi hun bagefter blev forelsket og ville giftes med ham.Læs her om Ogyen Dordje, som anklages for voldtægt og manglende børnepenge.
 

Klik her for toppen af siden

 

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk