Om Buddha 3

regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 

 

Hvad betyder Buddha's Nirvana?

Buddha tilstanden

 

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.Da denne  frigørelse og  oplysning havde fundet sted, kunne  Buddha Sakyamuni huske alt, som han nogensinde havde oplevet, også sine talrige tidligere liv. Når han mødte andre, kunne han tilsvarende se alt, som  de havde oplevet. (Læs  siden: Om karma, kapitel 2 - for mere info om denne særlige hukommelse). Han havde opnået usædvanlige evner (sanskritsiddhi – en Buddha’s stærkt usædvanlige evner kaldes for:  abhidjña). Det er fordi han  forsegler  hvert eneste øjeblik med sin frigørelse, og forbliver derfor altid fri for  tilknytning til - og  identifikation med - sine  oplevelser, og forbinder sig altid med sit eget sinds  Buddha-natur.

 
 Da Buddha Sakyamuni har givet slip på sine tilknytninger og identifikationer, behøver han herefter blot at undlade at gribe fat igen. Han forbliver i  Buddha-tilstanden ved ganske enkelt ikke at tilknytte eller identificere sig mere - altså ikke ved nogen handling, men ved at undlade, ved slet ikke at sætte de sædvanlige tilknytnings mønstre i værk, sådan som alle andre gør. Tilknytning og identifikation forgår normalt ved uendelige gentagelser. Det her er mig – det der er ikke mig, og så videre. Buddha gentager blot at undlade alt dette arbejde. Han er ikke længere i tvivl om sig selv, nogen eller noget. Enhver maske og hvert eneste selvbedrag var fordampet og væk. Og dermed fik han en ny frisk energi, som hidtil var brugt på at opbygge identitet. En Buddha behøver ikke bekræftelse på sit nærvær. I stedet ser Buddha blot klart og uden omsvøb.

 
 Det hele skete af sig selv. Buddha Sakyamuni gav blot  slip  på alt, da Oplysningen indtraf og udfoldede sig. Han var således ikke længere offer for  karma og forstod fuldstændigt, hvad Oplysningen indebar.
 Det at give slip på noget er naturligvis det samme, som det at åbne sig for en sådan ny situaion. Men husk, at befrielse og oplysning begynder med  indsigt  i sindets natur (Buddhanaturen) og sindets virksomhed (skandha'erne).

Klik her for at komme øverst på siden

 
  Uden tilknytning til nogen eller noget, og med fuld indsigt i sindets natur, fyldtes hans sind spontant af kærlighed, indlevelse, åbenhed og medfølelse (sanskrit: Bodhicitta). Buddha Sakyamuni kaldes også for  Vinderen (sanskrit: Djina - tibetansk: Gyalwa), fordi han  frygtløst gennemskuede sit eget mørke,  de 3 slør, overvandt alle sine tilknytninger og fandt sit eget lys. Han var i stand til i nogen grad at formulere sin opdagelse eller  erfaring, men tvivlede stærkt på, at nogen ville kunne forstå den. Legenden fortæller, at guden Brahma måtte overbevise ham om, at der dog var visse folk i live i verden, som burde skulle kunne opnå det samme.

 
(At der således optræder  guder  i Buddhas Lære, betyder ikke at Dharma'en er teistisk. Guderne svarer til de gamle hedenske guder, som vi kender dem fra Danmarks Oldtid. De lever deres eget liv ligesom os andre og tænker mest på sig selv. De egner sig derfor ikke til at søge  tilflugt  hos. De vil først og fremmest beskytte sig selv og mangler selverkendelse. De kan således ikke vejlede om befrielsen og beskytte undervejs til den, som Buddha'erne kan og gør. Det kristne og muslimske guds-begreb var ukendt på Buddha Sakyamunis tid, så det beskrives ikke. Guden Brahma er desuden traditionelt forbundet med de 4 dhyanas  og  rupaloka [se under:  triloka] så måske er legenden om Brahma en hentydning til Buddha’s dybe samadhi, siden de kan tale sammen. Brahma befinder sig i  Rupaloka's  3 første verdener, som udtrykker den første  dhyana, som er de første trin i samadhi. Læs videre i artiklen:  Guder i Buddhadharma.)
 

Dharma hjulet erTilogaard logo.

 
  Buddha Sakyamuni blev oplyst i  Bodhgaya, i dag en lille by fuld af templer og klostre fra mange traditioner ikke langt fra byen Gaya i den indiske delstat Bihar på Ganges sletten.
 Efter sin oplysning vandrede han til  Sarnath, som dengang var en dyrehave kaldet  Rishipatana. I dag er der et stort parkanlæg med både templer og dyr. Rishipatana ligger lidt udenfor Varanasi, som ellers kendes for sine lig-brændinger ved Ganges floden. Der mødte han sine  5 gamle asket-kammerater.

 
 De må have været specielle, for den første, Adjnata Kaundinya, blev oplyst på et øjeblik og den sidste hen på aftenen. De andre munke hed  VashpaBhadrikaMahanaman  og  Ashvadjit. De blev den buddhistiske Sangha's første fem  munke, endnu helt uden munkeregler og uniform.
 Det fortælles at hele  Buddha Sakyamunis krop strålede. En vandringsmand, som han mødte på vejen til Sarnath, stoppede ham og spurgte, hvorfor han lyste sådan op.
 Da Buddha Sakyamuni nærmede sig de 5 asketer, ville de egentlig ignorere ham, fordi han jo var frafalden i deres øjne, men da han så kom tættere på, sprang de alle op, forberedte et sæde for ham, bukkede og bad ham sætte sig, og så lyttede de intenst til, hvad han havde at berette. Hans blotte udstråling synes at have gjort et stort indtryk på alle, som han mødte på sin vej i sit lange liv.

 Buddha Sakyamunis virksomhed varede i 45 år, hvor han rejste rundt i landene på Ganges-sletten og fik mange tusinde elever og tilhængere, både mænd og kvinder og rigtig mange sponsorer. Der opstod klostre overalt ved de større byer. Han blev over 80 år gammel og døde i  Kushinagar, vore dages Kasia.  Buddha Sakyamunis liv fortælles i  Ashvaghosha’s Buddhacarita (se artiklen: Om Buddha 1) samt i  Lalitavistara Sutra.

Klik her for at komme øverst på siden

 
 

 
 

 Transmissionen

  Buddha Sakyamunis oplysning og kærlighed kan  føles  den dag i dag  på grund af transmissionen  fra  mester  til elev, i en ubrudt  arvefølge fra Buddha Sakyamuni selv til vore dages mestre. Han viste eller udpegede sine lærlinges egen Buddha-natur for dem. Nogle af dem fik derved selv indsigt og blev mestre. De buddhistiske mestre har lige siden gjort det samme for nogle af deres lærlinge. (Det lykkes jo ikke hver gang). Transmissionen er således som en fakkel tændt af mesterens fakkel, som blev tændt af hans mesters fakkel og så videre, og er på den måde den samme ild. Den er en levende inspiration og strøm af  velsignelse, som ikke kan opleves blot ved læsning og refleksion. Den kan kun erfares ved at møde sådanne mestre eller deres udlærte svende, hvis de ellers har opnået nogen  indsigt, hvorved de kan bære transmissionens velsignelse videre til fremtidige generationer.
 Alle kalder dette for transmission, skønt beskrivelsen:  ‘arvefølge’ måske er mere retvisende, for så vidt man forstår  mesterlærens demonstrative karakter.

 
  Begrebet Buddha er både noget universelt, nemlig hans oplysning, og et menneskeligt eksempel ved  hans historiske person og liv. Vi er allerede Buddha’er alle sammen, fordi vores sind egentlig er  Buddha-naturen. Vi er blot ikke vant til at forholde os til den som sådan, og vi er i reglen heller ikke klar over det. Det er det universelle Buddha begreb.
 Der lægges derfor vægt på, at Buddha Sakyamuni blot er én blandt mange, som oplyses, og at der har været andre før ham, og der vil komme flere, selv når alle har glemt alt om ham og hans Dharma (hans lære) en gang i fremtiden. En historisk Buddha ligesom Buddha Sakyamuni bliver oplyst på et tidspunkt, hvor  Nirvana  ikke kendes.

 
 I tiden mellem historiske Buddha’er kan mange nå den samme oplysning, men vil sjældent blive kaldt for Buddha’er. I stedet kendes de som  Arhat, Bodhisatva, Mahasiddha og lignende. Buddha Sakyamuni’s historiske liv er specielt i forhold til os andre, ved at han ikke fik Buddha-naturen demonstreret af nogen, men selv opdagede den på et tidspunkt, hvor den var helt ukendt.
  Alligevel havde han også  Lama’er, som instruerede og trænede ham, dels i hans tidligere liv og dels hans to lærere  Arada Kalama og  Rudraka, som viste ham de 4  dhyanas, men som desværre ikke kendte til befrielse og oplysning.
 Som historisk person viser han et alment-gyldigt menneskeligt eksempel, skønt hans eget liv var meget usædvanligt.

 
  Selvom du ikke er født som prins Gotama, kan du godt blive til en ægte Buddha. Alle væsner udstyret med sanser og bevidsthed er i princippet ubevidste Buddha’er.  I livet henligger oplysningens dimension som en ubevidst og ubrugt mulighed, ikke mindst fordi  Nirvana overgår enhver forstand og ethvert  begreb. Buddha Sakyamuni demonstrerer også, at der kan findes helgener, som vitterlig ikke skader noget andet  sansende væsen.
 (Hermed menes levende væsner med sansninger, opfattelser og følelser ved deres oplevelser.)

 
  Buddha kaldes  Sangdjæ på tibetansk, hvilket betyder  rengjort og virkeliggjort. Det er karmas -, lidenskabernes - og uvidenhedens slør  (de 3 slør), som er renset væk og alle Buddha-naturens kvaliteter og evner, som er virkeliggjorte. (Læs mere om disse slør på siden:  Om opfattelsen 2.  Læs mere om Buddhanaturens kvaliteter i artiklen:  Oplysningens 37 faktorer, samt i ordforklaringen:  Oplysningens 64 elementer.)

 
  Buddha er ikke nogen gud eller djævel. Når man søger  det hellige  udenfor sig selv, finder man det, som kaldes Gud til sidst. Når man søger det inde i sig selv, finder man Buddha. Det var hindu-helgenen Ramakrishna, som sagde noget lignende for 100 år siden. Buddha’s pointe er, at han blev befriet og oplyst ved sin egen nysgerrighed og samadhi.


Klik her for at komme øverst på siden

 
Baggrunds billedet på denne side viser Buddha Sakyamuni,
en statue fra Nepal på himlen.
 

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

 

Buddha Sakyamuni, forgyldt statue nepalesisk stil . Fotograf ukendt.

Buddha Sakyamuni ved  befrielsens øjeblik

 

 

 

 

 

Stupaen i Sarnath ved Varanasi

Stupa’en i Sarnath, lidt udenfor Varanasi. Stedet hvor Buddha Sakyamuni underviste første gang. Det er en meget gammel stupa, hvor kun kernen endnu består.
Je dharma, et dharani om avidya.

 

 
Billedet viser ‘ye dharma’  dharani’et, skrevet med det særlige tibetanske sanskrit alfabet. Dharani’et lyder således med danske bogstaver:

Ye dharma hetu prabhawha hetum tesham tathagata hayawadata tesham tsa yo nirodha ewam whadhi mahasramana.

Oversættelsen lyder: Uanset hvilken  årsagsbetinget  begivenhed  [dharma], har  Tathagata  [Buddha Sakyamuni]  vist årsagen  dertil  [årsagen er:  avidya],  og  den store munk  har  også demonstreret dens  [avidya’s]  ophør.

 

Dette siges at være Buddhas Dharma udtrykt på 4 linier. Årsagen til alle begivenheder er avidya, uvidenhed. Buddha Sakyamuni bringer avidya til ophør ved sit  Nirvana, hvorved han i stedet opnår  vidya, viden om det, som man kan  vide.

 

Denne oversættelse fra sanskrit er foretaget af Stephan Beyer i hans bog:   Magic and Ritual in Tibet, The Cult of Tara, som Tendar Olaf Høyer så har oversat til dansk. I diverse praksis tekster forekommer dette dharani, som her gengives i sin originale form, i korrumperede former, altså på ukorrekt sanskrit. Dharani’et blev formuleret af Buddha’s elev  Ashvadjit, da han mødte  Maudgalyana  første gang.

 

Der er flere bøger om Buddha i boglisten
 
 

Klik her for at komme øverst på siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk