regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Om Lama Tendar Olaf Høyer


Lama Olaf Høyer 2003, foto: Jes Larsen © territorium

 

 

 

 

 

Mit borgerlige navn er Olaf Høyer.  Navnet  Tendar fik jeg som munk i 1984 af min mester  Tenga Rinpotje, som stod for ordinationen. Jeg er ikke munk længere, men navnet er blevet hængende ved mig hos mange, som kender mig fra gamle dage. Derfor bruger jeg det fortsat.
Jeg blev født 1948 og voksede op i Brede, hvor Nationalmuseet ligger i dag. Folkeskolen i Lundtofte prøvede at give mig undervisning i 7 år. Herefter gik jeg på Johannesskolen, Frederiksberg, hvorfra jeg blev klassisk sproglig student i 1967. Derpå, først i en alder af 19 år, begyndte jeg for alvor at lære noget vigtigt. Jeg var hippie og boligaktivist 1968 - 1971 (Sofiegården, Stengården og Christiania). I 1975 forlod jeg Christiania.
 

  I min ungdom var jeg interesseret i filosofi, psykologi, religioner og psykedeliske stoffer.
(- Jeg havde god gavn af LSD, skønt det i almindelighed er meget farligt for det psykiske helbred og ikke kan anbefales for nogen som helst. Det var jeg lykkeligt uvidende om dengang. Det var slut med LSD for mig i 1970. Jeg oplevede at forlade min krop og svæve hen over den. Mens jeg så svævede der i en eller anden bevidstheds form, tænkte jeg, at sindet var virkeligt på en helt anden måde, end jeg havde lært i skolen. Derfor opstod der et ønske i mit sind om bedre at kunne styre  i sindets virkelighed.) 
 

 Jeg levede af småjobs indenfor mange fag og var også bager og cykeltaxi-mand på Christiania. I 1976 blev jeg buschauffør, hvilket har skaffet mig smør på brødet i mange år, når jeg ikke var på rejser eller modtog sponsorater. Jeg har også kørt en del taxa i København og omegn. De sidste 8 år før min pensionering kørte jeg rutebil her på Lolland.  Jeg har nået en sådan anstændig alder nu, at det danske folk sponsorerer mig med en folkepension. Det er jeg meget taknemmelig for.

 

 

                                        Mine Lama’er

   Jeg mødte den 16. Karmapa, Rangdjung Rigpæ Dordje allerede i 1974, hvilket gjorde et stort indtryk, da han tydeligt var en helgen  (sanskrit:  Bodhisatva). Det blev jeg dog ikke buddhist af ved den lejlighed, men jeg havde aldrig før mødt et sådant helt rent menneske. Ingen mørke. Kun lys, åbenhed og venlighed. Jeg var fortryllet, men forstod ikke så meget om den Buddha-dharma, som han repræsenterede. Jeg syntes dengang, at jeg manglede en ordentlig forklaring. Klik her for at komme øverst på sidenDesuden var jeg i reglen ret skæv på den tid, fordi jeg røg en hel del fniseurt (galar, chares, cannabis sativa indica).

 I januar 1977 mødte jeg i København den kendte Lama  Kalu Rinpotje (#),  som var så elskværdig at  introducere mig til sindets egentlige natur, den umiddelbare og direkte  indsigt i sindets natur, hvorefter jeg tog  tilflugt i de 3 Ædelsten, som det hedder.
 Det var ellers slet ikke min hensigt at blive buddhist, da jeg opsøgte Kalu Rinpotje, men det forekom fuldstændig logisk, korrekt og følsomt efter den oplevelse, som han havde givet mig. Kalu Rinpotje gav den fuldstændige forklaring inklusive en demonstration, sanskrit:  darshan, af sindets natur, som jeg manglede, og som fuldstændigt overraskede mig.
 Han gav også mange transmissioner og instruktioner i de følgende uger. Kort tid efter kom Karmapa tilbage til Danmark med  Jamgon Kongtrul Rinpotje (#), og  Tsultrim Gyamtso Rinpotje, som underviste i 3 uger. Hermed var grundlaget lagt for min forståelse af  Mahamudra.
 

 Siden hen har mange andre Lamaer uddannet mig. Først og fremmest meditations mesteren  Gendjyn Rinpotje (#), som tog mig gennem den traditionelle 3 års meditative tilbagetrækning i Frankrig fra 1991 til 1994 og trænede mig.  Shamar Rinpotje (#) blev min mester i 1982. Han har været en stadig kilde til forundring, da han var en af de mest præcise og afklarede Lamaer i min tid. Jeg lærte Shamar Rinpotje at kende, da jeg var hans chauffør i et års tid først i firserne ude i Nepal, hvor jeg boede på det tidspunkt. Lige siden har han over mange år givet mig de vigtige Dharma transmissioner og de afgørende personlige instruktioner, som vejledte mig i mit videre livsforløb. Således henviste han mig til Gendjyn Rinpotje i Frankrig for min dybere træning i Dharma’en.
 

 Endelig var  Tenga Rinpotje (#) også min mester  (fra 1978 af), som altid havde svar på selv de vanskeligste spørgsmål, både af filosofisk og teknisk art. Jeg nød også godt af hans mesterskab i meditation. I perioden fra foråret 1982 til sommeren 1985 boede jeg det meste af tiden i Katmandu ikke langt fra Tenga Rinpotje’s hus. Jeg besøgte Tenga Rinpotje næsten hver dag, når jeg opholdt mig i byen, hvor han beredvilligt instruerede mig i meditation og anskuelse og besvarede utallige spørgsmål.  Disse 4 mestre har været en sand  velsignelse for mig i mit liv.
 

 Desuden har jeg modtaget transmission til Dharma'en (Buddhismen) fra, først og fremmest, den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje (#),  Jamgon Kongtrul Rinpotje (#),  Thrangu Rinpotje (#), Bokar Rinpotje (#)  og  Tsultrim Gyamtso Rinpotje.
 

 Jeg har også stiftet bekendtskab med mange andre Lama’er, først og fremmest:  Dalai Lama, Tjø Dji Nyima Rinpotje (fra Kathmandu i Nepal), Lopøn Tjetju Rinpotje (# - fra Buthan og Kathmandu i Nepal), Lama Yeshe Dordje (# - fra Dharamsala i Indien), Lama Thubten (# - fra Nice i Frankrig), Lama Wangdor (# fra Tso Pema i Indien), Lama Tarchin (# - fra Nepal, senere USA), Lama Sherab Gyaltsen (fra Pokara i Nepal), den franske Lama Yeshe Nyingpo (fra Le Bost i Frankrig) og den engelske Lama Gelongma Rinchen (også fra Le Bost), som alle har enten instrueret, hjulpet eller inspireret mig eller gjort alle 3 på en gang.
 Mange af disse Lama’er er sidenhen døde, hvilket er markeret med dette ‘hashtag’ tegn:  #
Klik her for at komme øverst på siden
(Lama Yeshe fra Le Bost lavede sidenhen klassisk skandale med erotisk misbrug af sine kvindlige elever og forlod derfor Klosteret, hvor han nu er ilde set. Der er ingen andre af mine Lama’er, som har lavet skandale.)

 

 

Min uddannelse og virksomhed 

  Min uddannelse begyndte i 1977 og foregik mange steder, både her i Danmark, Frankrig, Tyskland, Indien og Nepal, hvor jeg opholdt mig  i næsten 3 år i en periode først i firserne. Jeg var 4 år i Frankrig først i halvfemserne.
 

 Fra efteråret 1985 til efteråret 1989 var jeg leder af det buddhistiske center  Karma Drub Djy Ling  (Karma Kadjy Skolen) i København. Jeg blev blot nødt til at tage ansvaret på mig, fordi der ikke var andre, som kunne, og prøve at gøre noget godt. Og mange andre bidrog til succesen. I den position var det muligt at få Buddhismen stats-anerkendt og at få centeret gjort til en rigtig institution og gældfri.
(I dag er centeret en del af Diamondway Buddhistiske Centres internationale netværk, ledet af Lama  Ole Nydahl. Dengang var det en meget broget Karma Kadjy forening med flere grupperinger omkring forskellige Lama’er.  Jeg har ikke længere noget med dette center at gøre på grund af diverse fordomme.)
 

 Jeg deltog også i filmen:  ‘Den Skjulte Virkelighed’ -  som viser pudsige billeder fra den tid. I 1988 var jeg som leder af centeret vært for Dalai Lama. Han boede i centeret under sit ophold i København. Det var lidt af en oplevelse.  Dalai Lama står ganske vist i noget af et modsætnings forhold til Karmapa institutionen både dengang og nu, men jeg håbede på at bygge bro ved at invitere ham... I 1989 fik jeg på Karma Kadjy Skolens vegne  Jamgon Kongtrul Rinpotje til at give indvielserne kaldet Kadjy Ngagdzø  [bka' brgyud sngags kyi mdzod] her på Lolland. Indvielserne består af den samling  Yidam’mer, som  Marpa bragte fra Indien til  Tibet.
 

 I 1989 tog jeg igen til Indien for at lære tibetansk, og derpå i 1990 til Frankrig, hvor jeg deltog i forberedelsen af et Tempel projekt for Dhagpo Kagyu Ling (Karmapas hovedsæde for Europa i Frankrig) i Dordogne.  Jeg startede så en 3 års retreat i 1991 på tilbagetræknings-centeret Le Bost (Kyndrøl Ling) i Auvergne, hvor også Klosteret ligger i dag samt et stort Tempel. Disse 2 centre med deres satellit centre er organiseret som Dhagpo Kagyu Mandala, som jeg stadig har forbindelse med.

Lama Olaf Høyer, omkring 1990.

Tendar Olaf Høyer omkring 1990

  Jeg blev munk i 1984, hvor  Tenga Rinpotje ordinerede mig som Geltsyl (novicemunk.  Det var ved den lejlighed at jeg fik navnet: Karma Drub Djy Tendar). I 1988 modtog jeg Gelong ordination (sanskrit: Bikshu, fuldt ordineret munk) af  Thrangu Rinpotje. Jeg gav løfterne tilbage i år 2000, fordi det ikke var muligt at leve som munk i Danmark på den rette måde på det tidspunkt.  (Der er ingen klostere, og jeg turde ikke leve som hjemløs på grund af mit dårlige helbred.)
 

 Gendjyn Rinpotje  udnævnte mig til Lama, da jeg forlod min 3 års tilbagetrækning i maj 1994.  Shamar Rinpotje har derpå bekræftet Klik her for at komme øverst på sidenudnævnelsen. Fordi jeg ikke var tilknyttet noget formelt Dharma netværk dengang, udstete han et ‘svendebrev’ til mig,  som du kan læse ved at klikke her.

 

 

Lama på Tilogaard 

 Jeg har en begrænset virksomhed, hvor jeg fortrinsvis modtager private elever og klienter. Da jeg ikke selv er mester, men blot udlært i dette åndens håndværk, har jeg lagt mest vægt på min egen træning fremfor undervisning. Der er meget at vænne sig til, øve sig på og at mestre også for en udlært svend.
 

 Shamar Rinpotje bad mig i 2006 om at etablere ‘Bodhi Path’  her i Danmark, hvilket så skete formelt i 2007, hvor det lykkedes for mig at samle en gruppe mennesker omkring idéen.  I 2009 blev der så oprettet en Bodhi Path gruppe i København på mit initiativ  (Bodhi Path Foreningen).  Gruppen gik desværre i opløsning efter nogle år.
 

 Bodhi Path Læreplanen er derimod fremragende. Den er udviklet af Shamar Rinpotje for moderne mennesker med sans for traditionel buddhistisk  meditation og dyb gammel Dharma  visdom  fra  Buddha Sakyamuni. Shamar Rinpotje har sammensat et lære- og trænings- program, som både består af megen oprindelig Dharma fra  Tilopa  og  Atisha, og som er særlig god for moderne mennesker. Læreplanen er enkel, dyb og meget omfattende. Jeg har i den engelske sektion betegnet det som ‘simplicity in complexity.’   (Enkelhed i det sammensatte.)  Den sigter på  Mahamudra efter  Sutra metoden. Mahamudra efter Sutra metoden stammer fra Samadhiraj Sutra’en. Den primære undervisning på Tilogaard foregår derfor indenfor denne ramme.Lama Tendar Olaf Hyer, marts 2023


Lama Tendar Olaf Høyer, marts 2023.

Tilogaard er en lidt speciel  Karma Kadjy institution, fordi elever og støtter kommer fra hele landet, mens der næsten ikke findes elever eller støtter i lokal området. Tilogaard er også lidt usædvanlig ved at være residens for en Lama. Karma Kadjy traditionen er  i øvrigt karakteriseret ved både store internationale netværk og små selvstændige institutioner som Tilogaard. Det er hensigten, at Tilogaard skal udbygges som et velegnet mødested, hvor også eksterne Karma Kadjy Dharma-lærere kommer på besøg og underviser.  Men faciliteterne til det er endnu ikke udviklet og bygget.
 Kunne du tænke dig at hjælpe, er din støtte meget velkommen. Der er i øjeblikket ingen hjælpere og kun moralsk støtte til foretagendet blandt danskerne. Jeg håber, at det vil ændre sig.
 

 Tilogaard skal udvikles videre som meditationskole, hvor du simpelthen kan lære at meditere traditionelt, og hvorledes du anvender Dharma som anskuelse i praksis. Senere håber jeg på, at et helt nyt buddhistisk refugium med nye kursus faciliteter og gæstelejligheder kan opføres. Det sker, når og hvis jeg kan finde sponsorer til det.  Hele ejendommen skal overgå til den selvejende institution,  Tilogaard Meditationskole, så her fortsat er Dharma virksomhed også efter min død. Det er det, som jeg arbejder for skal lykkes med Tilogaard. (Læs mere her om Tilogaards fremtid)
 

 Mine ønsker i den retning synes i øjeblikket en perfekt illusion. Der er ingen opbakning, ingen penge og ingen hjælpere. Så måske bliver det ikke til noget. Det behøver det jo heller ikke. Der findes så mange andre Dharma institutioner. I min ungdom forestillede jeg mig, at jeg hverken ville efterlade et eftermæle eller et gravsted. Et simpelt tomrum forkom mig mere passende, som når asken spredes over havet og forsvinder i det. Sidenhen har jeg jo så fået fast ejendom og et stort bibliotek, som jeg gerne så blive brugt til gavn for de mange, også efter min død. Statuer og rituelle genstande bør forblive i en buddhistisk institution, mens mine arvinger ikke har brug for dem. Jeg bekymrer mig ikke alt for meget om det længere, fordi disse forhold til syvende og sidst styres af  karma, og jeg skal jo under alle omstændigheder videre, når jeg dør. Jeg håber blot, at jeg ikke har spildt min tid, mens jeg var her...

 

 

Dharmalærer  

 Udtrykket  Lama betyder flere ting, men mest  instruktør og træner. Jeg  giver instruktion i formel   meditation  og i anvendelsen af de buddhistiske  anskuelser, både under meditation og i hverdagen  (den akademiske Dharma anskuelse skal præsenteres af akademikere, hvilket jeg ikke er). Derpå træner jeg eleverne over tid, ligesom enhver anden træner eller coach i andre discipliner gør.
 

 I min hippie tid syntes det at blive til en Lama at være det højeste og bedste, man kunne stræbe efter at opnå.  I vore dage er titlen knap så god, fordi den sættes i forbindelse med udnyttelse af folk både finansielt og seksuelt. Desuden kan det egentlig være lige meget, når folk blot søger instruktion i Sutra træning. Det er faktisk kun indenfor Tantra, at Lama’en er nødvendig. Den Tantra, som jeg underviser, er virkelig meget begrænset. Erotisk Tantra instruerer jeg ikke i. Min begejstring for titlen er derfor efterhånden forduftet, men mine mestre mente noget andet. Det er jeg nødt til at respektere.
 

 Jeg udfører også ritualer for klienter, som har brug for det (klienter er folk, som ønsker tjenester snarere end instruktion). Ritualer (Pudja) kan ikke blot løfte stemningen, hjælpe de levende og de døde, men under gunstige omstændigheder kan de også ændre begivenhedernes gang ved simpelthen at vise Dharma-dimensionen i folks liv, så de selv kan gribe fat i den eller gribes af den. Pudja (ritualer) kan således stoppe eller udsætte dårlig karma og fremme og nære den gode. Manifestation af  Buddha’s Dharma påvirker naturligvis de sind, som udsættes for manifestationen, på en positiv måde. Derfor er Pudja  (ritualer) en god ting.
 Det er dog sjældent, at nogen føler trang til at få en Lama som mig til at lave Pudja for dem. Folk ringer næsten kun, når nogen dør i deres familie eller omgangs kreds. Jeg har dog i tidens løb lært mange at meditere ordentligt.
 

  Oplæring og instruktion foregår mest for enkelte eller få elever ad gangen, ud fra den enkeltes situation. Her på Tilogaard er der kun plads til privat undervisning indtil videre. Renoveringen af ejendommen er nærmest gået i stå, fordi jeg lider af KOL og ikke kan så meget mere. Du er derfor velkommen til at komme og hjælpe.

Klik her for at komme øverst på siden

          
Læs også: hvad bruger man en Lama til?.

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Lama’en

      Lytter til stilheden.
   Jo mere jeg hører,
  desto mere enig.

Den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje

 

 16. Karmapa

Kalu Rinpotje, som jeg tog Tilflugt hos

 

 Kalu Rinpotje

Gendjyn Rinpote, min retreatmester

 

Gendjyn Rinpotje

14 Shamar Rinpotje

 

   14. Shamar Rinpotje

Tenga Rinpotje, som ordinerede mig som munk

 

 Tenga Rinpotje

Le Bost, eller Kyndrøl Ling tilbagetræknings centeret i Auvergne, Frankrig

Le Bost retreat. Jeg boede bag det andet vindue t. h. på første sal.

 

Nytårshilsen fra år 2000

Bedemølle med mantra'et: Om Mani Peme Hung

 Du ønskes et dejligt og bedre nyt årtusinde, uden krig, elendighed og ulykke, men fyldt med glæde, overskud og frihed. Ned med død og fatale tilknytninger og længe leve alle selvbefriende kvaliteter. I samsara går alting galt, så må du ikke gå galt i samsara, men leve længe, sundt og godt. Må indsigt komme helt ubesværet af sig  selv, som en fugl lander på en køn gren og kvidrer, og må hjertets inderste lytte til Lamaens velsignelser, som jo til syvende og sidst er det eneste, vi oplever. Må alle blive lykkelige og tilfredse, må fryd og grænseløs glæde overstrømme alle de tilfældige grænser, som vaner har bygget overalt. Må alle, som søger forbindelse til godhed og menneskelighed, finde den. Må alle, som åbner hjertet, finde hjertelige svar overalt. Må intet, som gøres til gavn for andre, blive formålsløst. Må alle handlinger blive meningsfulde, og ingen energi gå til spilde i samvær med andre. Må alle opleve øjeblikkets vidunderlige smag, farve, lyd og så videre. Må lidenskabernes fantastiske tankeløshed blive værdsat og virkeliggjort i ægte og afslappet  visdomsind. Må tiden og alle bevidsthedstilstande blive mere rummelige, behagelige og menneskelige. Kort sagt, hav det godt, lev sundt og dø gammel med følelse.

         MKH, Tendar.

 

Alter efter tibetansk tradition med stupa og statuer. Foto komposition af Lamaen.

Lama Tendar Olaf Høyers mærke. Folk bruger ikke segl mere, men der var en dag, hvor jeg syntes, at det kunne være sjovt at lave et.Dette ikon, som fungerer som link på de andre sider til denne side, er det tibetanske bogstav T med et S på toppen, som er forstavelsen til navnet Tendar. Bogstav kombinationen er anbragt i en cirkel. Folk bruger ikke segl mere. Men en dag syntes jeg, at det kunne være sjovt at lave et og tegnede så dette ikon, som passer fint som link.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk