Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at ĂĄbne indholdslisten

Hvordan bruger man
en Lama,
og hvad bruger man en Lama til
 

Klik her for udskrift i god kvalitet (PDF)Du må nødvendigvis lære Dharma fra
autoriserede Dharma lærere.

De kan være autoriserede på flere måder. Find ud af hvem, som har givet dem licens til at undervise. Undersøg om licens giverne er autoriserede, værdige og anerkendte.
 Du er nødt til at forvisse dig selv om din egen og Lama'ens integritet, før der kan være tale om en integration mellem Lama og lærling.
 Du har ikke brug for tro, men for tillid. Tillid kommer ikke af sig selv, før man har forvisset sig om integritet og integration. Buddhistisk meditation og  indsigt  er et ĂĄndeligt hĂĄndværk for de virkeligt interesserede. 
  (Herunder et billede af min Lama Shamar Mipham Tjødji Lodrø Rinpotje.)

14. Shamarpa i Dhagpo 1987. Foto Lama Tendar Olaf Høyer.

 Helt afgørende er, at bĂĄde du selv og Lama'en fĂĄr lejlighed til at bestemme, om der virkeligt er basis for en lære proces i dette forhold. Det er et fag, som skal læres, og det læres bedst fra en dygtig fagmand, som fortjener din tillid. Du mĂĄ derfor selv undersøge Lama'ens ry og gode navn. Du mĂĄ selv bedømme, hvor der er dĂĄrlig kemi i samspillet, eller om Lama'en besidder de nødvendige kvalifikationer. Der er kun dig til at undersøge og afgøre det hele, skønt Lama'en selvfølgelig vil tage stilling til, om lærlingen er tilstrækkelig lærevillig. Spørg hvor du kan, om Lama'ens navn og ry. Der kommer altid et godt svar om en god Lama.

 Før du kan bedømme mesterlæren, mĂĄ du bedømme Dharma'en (Buddhismen). Giver Dharma'en nogen mening for dig, eller gĂĄr det hen over hovedet pĂĄ dig? Er der noget, som du ikke rigtigt forstĂĄr, sĂĄ spørg. Der er ikke svar pĂĄ alt, men der er altid et godt svar pĂĄ hvorfor. Hvis svaret ikke er godt, sĂĄ spørg igen. Især med tibetanske Lama'er kan der gĂĄ kuk i oversættelsen, sĂĄ der spørges i vest, men svares i øst. I sĂĄ fald prøv at omformulere spørgsmĂĄlet. Der er altid et godt svar fra en god Lama.

Fornemmer du Buddha'ernes Visdom, og fornemmer du, at Buddhas Lære kunne være en hjælp og støtte i dit eget liv og din egen selvforståelse, og fornemmer du, at øvelse og træning i Dharma'ens metoder og hjælpemidler (sanskrit: upaya) kunne udvikle nye menneskelige og gavnlige evner i dit eget sind og hjerte? Så er du ved at være klar til træning.

 Træningen mĂĄ foregĂĄ med et ĂĄbent sind, derfor fjerner man først  forhindringerne  for et ĂĄbent sind.
 Tvivl er den største forhindring, men mistro gĂĄr fint i samspil med nysgerrighed, som vi har afgørende brug for under træningen. Det lønner sig derfor at være nysgerrig overfor tvivl af enhver slags. Hertil er Lama'en som en ĂĄndelig ven (sanskrit: kalyanamitra) afgørende, da Lama'en skal besvare spørgsmĂĄlene, som der hersker tvivl om. SĂĄ spørg, spørg og spørg. Der gives altid et godt svar af en god Lama.

Klik her for at komme øverst på siden

Vigtige principper for formidling af Dharma

 Du bør ogsĂĄ være opmærksom pĂĄ visse almindelige principper for formidling af Dharma. Disse principper burde være standard, men jeg ved ikke, om alle følger dem. Jeg gør det i hvert fald selv.
 NĂĄr du modtager undervisning og træning hos en Dharma-lærer, er det denne instruktør, som i hovedsagen styrer formidlingen, mens undervisningen foregĂĄr. NĂĄr du kommer hjem til dig selv, er det dig, som styrer træningen og formelle studier.

 Dharma-læreren vil ikke kontakte dig mellem formidlings sessioner  - undtagen i meget specielle tilfælde, for eksempel hvis der er noget, som jeg har glemt at fortælle dig sidst, vi mødtes. Dharma-læreren vil heller ikke kontakte dig om, hvornĂĄr den næste formidlings session skal finde sted, med mindre ganske særlige forhold tilskynder instruktøren til at henvende sig.

 Du mĂĄ altsĂĄ selv kontakte Dharma-læreren om mere undervisning, nĂĄr du er klar til det. Al denne diskretion skyldes, at det er den lærevillige elevs eget ansvar at udføre træningen korrekt, nĂĄr Dharma-læreren ikke er tilstede. Anvendelsen af Dharma anskuelsen i træningen derhjemme er tilsvarende elevens eget ansvar.

 Hvis Dharma-læreren konstant blander sig, risikeres det, at eleven mister sin sans for sit eget ansvar  - og sin integritet.
 

Buddha om Dharma-lærere

 I Mahayana  Sutra’en, som Matisagara bad om (sĂĄdan er navnet pĂĄ Sutra’en),  bliver  Buddha Sakyamuni  spurgt: “Hvis sandhed og  oplysning virkelig er ideer, som ikke kan udtrykkes   [præcist], hvordan kan almindelige uvidende væsner som os selv sĂĄ hĂĄbe pĂĄ at blive elever pĂĄ vejen til oplysningen?”  Buddha svarede: “Ved at vise respekt for de, som lærer om denne udefinerbare vej. StĂĄ op, nĂĄr de stĂĄr op.  Ær dem og værdsæt dem ved høflig og hjertelig tiltale. Skaf dem beskyttelse. Efterlign dem. Tilbyd dem tøj og klæder, mad, et sted at sove, medicin og andre materielle goder. Eller ogsĂĄ beundre ganske enkelt deres virksomhed, glæd dig over deres  dyder  og se bort fra deres begrænsninger. “
 Citatet er fra Dzongsar Khyentse Rinpotje’s bog:  Not for Happiness, Introduktion side 1.

   Læs ogsĂĄ Shamarpa’s artikler om  Ægte Dharma-lærere.

Klik her for at komme øverst på siden

 

 

Klik her, så åbner den næste side...
Klik her, så åbner den næste side...

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Milarepa, den perfekte lærling og den perfekte mester. Fra bogen: The Sacred Art of Tibet.

      Milarepa,  den perfekte  Guru, elev  og yogi,  statue fra bogen: The Scred Art of Tibet.

 

Hvad er en Lama?

 Lama er i vore dage en hæders titel, som gives til  Dharmalærere, altsĂĄ folk som underviser  i  Buddhadharma, Buddha’s Lære. Det vil sige bĂĄde folk, som har gennemført traditionelle 3 ĂĄr og 3 mĂĄneders meditativ retreat, og akademisk uddannede  acharyas, samt visse særligt egnede undervisere, som hverken har akademisk baggrund eller har gennemført formelle meditative tilbagetrækninger. Oprindeligt betød udtrykket Lama en  Tantra mester, som bĂĄde mestrede Yidam meditation og de hemmelige  yoga’er. Ordet Lama er tibetansk for sanskrit udtrykket Guru, en mester. Det gælder sĂĄledes stadig i dag, at en Lama underviser indenfor mesterlæren, hvad angĂĄr Tantra (dog ikke hvad angĂĄr træning indenfor  Sutra), skønt titlen som sĂĄdan i dag bĂĄde betyder mester og svend.

 Titlen betyder som hovedregel, at Lama’en har gennemført den traditionelle 3 ĂĄrs formelle tilbagetrækning.
 Det er dog ikke alle, som gennemfører en 3 ĂĄrs retreat, som bliver udnævnt til Lama’er, fordi der kræves karma til undervisning.

 Nogle fĂĄ er udnævnt som Lama’er uden at have gennemført 3 ĂĄrs retreat’en, pĂĄ grund af deres usædvanlige evner. Nogle udnævnelser virker tvivlsomme ligesom med visse Tulku’er. En Lama udnævnes traditionelt af sin egen mester eller sine kollegaer.
 

Hvad betyder ordet  ‘Lama?’

  Ordet Lama betyder egentlig noget i retning af  intet højere end dette, men meget fĂĄ kan beskrives pĂĄ den mĂĄde, skønt de kaldes Lama’er.
 Det er meget almindeligt i  Tibet at tiltale en munk som Lama, hvad enten han er det eller ej, og det er pĂĄ grund af tibetansk høflighed.

 Titlen som en faglig betegnelse betyder bĂĄde  en svend og en mester, som vi forstĂĄr  mesterlæren i Danmark. Der er selvfølgelig forskel pĂĄ en svend og en mester, hvad man i reglen hurtigt finder ud af, men de kan begge hĂĄndværket. De kan instruere og træne folk i meditation og anvendelsen af anskuelsen, den buddhistiske synsvinkel.
 Hvorvidt man kan lære noget af dem, afhænger ikke kun af lærlingenes evner og engagement, Lama’ernes egen dygtighed og egen  indsigt, men meget mere af den personlige kemi, om der er en karma forbindelse mellem dem.
 

Transmission

 Lama’erne formidler naturligvis den betroede transmission, som de har fĂĄet foræret af deres egne mestre, og som de selv har kultiveret. Transmissionen af Dharma er Lama’ens vigtigste funktion for lærlingene, sĂĄ de kan være sikre pĂĄ at have fĂĄet den ægte Dharma. Det er derfor meget vigtigt at vide, hvad det er, som man fĂĄr transmission til, hvor og hvem den kommer fra, og bĂĄde hvordan man træner og anvender den  hellige arv.

  I  Karma Kadjy traditionen kan du træne  Mahamudra bĂĄde som  Sutra og  Tantra. Trænes der pĂĄ Sutra mĂĄden, fungerer Lama’en som  Kalyanamitra, en ĂĄndelig ven, coach, vejleder og instruktør. Lidt ligesom en præst eller rĂĄdgiver - plus meditations instruktion. Det vil sige, at alle valg overlades til dig selv. Denne type undervisning foregĂĄr ikke indenfor mesterlæren, men er en almindelig undervisnings form uden Tantra løfter, sanskrit:  samaya.

  Trænes der pĂĄ Tantra mĂĄden, fungerer Lama’en ligesom en mester indenfor alle andre former for  mesterlære. Fordi Tantra er et farligt ĂĄndeligt hĂĄndværk, skal du gøre præcis som mester siger uden tøven, afvigelse eller omfortolkning. Tantra er en farlig genvej til  Nirvana, sĂĄ mester har altid ret. Det er ikke helt nemt at acceptere for et moderne menneske, men det fungerer som en forsikring og beskyttelse for eleven, sanskrit:  chela.  Dette moment kan uheldigvis misbruges af falske Guru’er og andre ĂĄndelige  klovne.


‘Lama’  er ikke en beskyttet titel

  Falske Guru’er og pengegridske Lama’er bør man helst holde sig fra, fordi du ikke lærer noget, selvom sĂĄdanne Lama’er formelt har modtaget transmission.
 Som i alle livets forhold bør man være pĂĄ vagt overfor snyd, bedrag og vildledning. MĂĄske især, nĂĄr der er religion involveret, men helt sikkert hver gang mennesker danner forening. I nogle tilfælde er problemet ikke Lama'en selv, men Lama'ens nære støtter eller organisation. SĂĄ se dig for.

 Der burde egentlig være en almen certificerings proces for Lama'er, men i disse ĂĄr findes kun rudimentære tiltag i den retning, fordi Dharma'en stadig er ret ny i Vesten.

Klik her for at komme øverst på siden

Her gĂĄr stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pĂĄ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk