Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie.

Tilogaard
Meditationskole

sitemap

Om Tilogaard

Tilopa, Kadjy traditionens grundlægger

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift pĂĄ din printer. PĂĄ PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her pĂĄ siden, men med et lidt andet design med henblik pĂĄ udskrift pĂĄ papir i A4 størrelse.Den indiske mahasiddha Tilopa, grundlæggeren af Kadjy traditionerne. Udsnit af tangkha fra Rumtek Kloster i Sikkim, som var Karmapas officielle residens udenfor Tibet indtil 1992. Tangkha’en er i Karma Gadri stil og er et par hundrede ĂĄr gammel. Fotograf ukendt.

 

 

                    Tilogaards historie og baggrunde

   Tilogaard deltager i den indisk-tibetanske buddhistiske  Sutra  og  Tantra tradition, som hedder  Karma Kadjy, og som ogsĂĄ kaldes  Karma Kamtsang. Tilogaard er forbundet med den gren af traditionen, hvis ĂĄndelige leder er Hans Hellighed  den  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje  og den 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø. Tilogaard er opkaldt efter  Tilopa, som ses pĂĄ billedet og som er alle 13 Kadjy traditioners grundlægger  (der findes 5 sĂĄkaldte ældre skoler og 8 yngre). Han levede i  Bihar, et land pĂĄ  Ganges-sletten  i Indien, for 1000 ĂĄr siden og regnes for Ă©n af  de 84 Maha-siddha'er, det vil sige uovertruffen Tantra mester. Det er især transmissionen af Mahamudra  fra Tilopa, som er ret unik.  (Se siden : Om Mahamudra, nĂĄr den er færdig)
 

  Det hedder Tilogaard meditationskole, fordi her foregĂĄr formel instruktion og træning i klassisk buddhistisk  meditation  og  anskuelse.  Lige nu er der kun privatundervisning, senere skal der komme kursus-faciliteter. I øjeblikket er jeg i gang med en renovering af førstesalen, hvor der er et Tempelrum. NĂĄr det er færdigt, kan der laves kursus og retreats for smĂĄ grupper.
 

  Tilogaards  have er stor med plads til mange udvidelser. Jeg har flere planer om det, men foreløbig er der ingen penge til det. Tilogaard  blev organiseret som en selvejende institution i 2012. Institutionens formelle navn er Tilogaard MeditationskoleInstitutionen  Tilogaard Meditationskole overtager ejerskabet af ejendommen, nĂĄr gælden er tilstrækkeligt nedbragt. Kreditforeningen vil først gĂĄ med til overdragelsen, nĂĄr gælden er væsentligt mindre. Det vil sandsynligvis ske i 2024. Læs  her om Tilogaards fremtid.

 
  Ordet ‘Kadjy’ er en forkortelse af betegnelsen De 4 Hemmelige Instruktioners Transmissions-linje. I en anden fortolkning kaldes Kadjy for Den Mundtlige Transmission. Transmissions-linje betyder traditionens historiske række af frigjorte mestre, altsĂĄ arvefølgen, ligesom den danske kongerække. Kongekronen, som arves her, er magt over sine egne tilknytninger og identifikationer og sand indsigt i sit eget sind.  Arven fra Tilopa er bevaret og virkeliggjort i ubrudt linje gennem alle generationer op til nutiden, hvilket er vel dokumenteret i alle led. Ordet  Karma i navnet Karma Kadjy, hentyder til  Karmapa’erne, som er transmissions-linjens vigtigste Lamaer. I vores tid er vi nĂĄet til den 17. inkarnation  (tibetansktulku) af den første Karmapa, som levede pĂĄ Valdemar den Stores tid, og den   14. inkarnation af Shamarpa  (den første Shamarpa levede samtidigt med kong Erik Menved og marsk Stig).
 

 Karmapa'erne og Shamarpa'erne menes at mestre kunsten, at lade sig genføde efter eget valg af person, tid og sted. Der er mange flere  Tulku'er (se siden: Om Tulku’er, nĂĄr den er færdig) Tibet, som menes at mestre det samme, men Karmapa var den første i historien til at opbygge en institution omkring sine gentagne inkarnationer. Shamarpa var den anden.  De 4 Instruktioner er hentydning til  de hemmelige yoga'er,  som  Tilopa samlede fra hidtil adskilte kilder. Disse yoga’er lærer man normalt kun om i en formel 3 ĂĄrs meditativ tilbagetrækning.
Klik her for at komme øverst på siden

 

  Der eksisterer en anden gren af Karma Kadjy. Den ledes af Ugyen Thrinle Dordje, som ogsĂĄ anses for at være den 17. Karmapa af mange (det er ikke usædvanligt med flere inkarnationer af den samme Lama)Forgreningen  skete i 1992, da den store Karma Kadjy Lama  Situ Tulku brød samhørigheden med Shamarpa og udpegede Urgyen Thrinle Dordje som den 17. inkarnation af Karmapa. Shamarpa var betænkelig ved denne udnævnelse og udpegede selv Thrinle Taye Dordje som den  klassiske syttende inkarnation af Karmapa. Karma Kadjy traditionen har sĂĄledes i dag 2 grene med hver sin Karmapa institution.
 

  Der er flere andre  Kadjy  traditioner. De mest kendte er Drukpa-, Drikung-, Taglung-, Shangpa- og Barum Kadjy (læs mere i artiklen: KagyĂĽ Golden Rosary transmission - pĂĄ engelsk). Alle Kadjy traditionerne stammer fra Tilopa  og ligner hinanden meget. Det, som virkelig adskiller dem i de store træk, er deres forskellige  transmissions-linjer  og dermed forskellige historie. En følge er, at de hemmelige yoga’er er tilføjet nye yoga’er af arvefølgens eller transmissions-linjernes forskellige mestre, hvorved skolerne ogsĂĄ adskiller sig fra hinanden. Der regnes normalt med 12 Kadjy skoler, men da Karma Kadjy er splittet i to, tæller jeg 13 skoler i alt.
 

   Hertil kommer, at de forskellige Lama’er fra hver af Kadjy skolerne ganske ofte ogsĂĄ har transmissioner fra de andre buddhistiske traditioner i Tibet, især  Nyingma. Noget tilsvarende gør sig i reglen ogsĂĄ gældende for de andre traditioners Lama’er, sĂĄ man kan ikke sige, at den ene skole er bedre end de andre, fordi værdi er relativ til den enkeltes karma. Der er simpelthen noget for enhver. Det afgørende er nok, om den enkelte Lama og Lopøn (sanskrit: Acharya, akademisk Dharmalærer) er god, og om der opstĂĄr den rigtige kemi i atmosfæren, som er gunstig for undervisning, transmission og oplæring.
 Der er intet til hinder for at modtage Buddhadharma’en (Buddhismen) fra flere forskellige skoler, nĂĄr blot man respekterer det, man fĂĄr  - og kilden til det. Transmissionen holdes levende, nĂĄr man respektfuldt udøver den i samme ĂĄnd, som man fik den, pĂĄ samme mĂĄde og uden at trække fra eller lægge til. SĂĄ virker den ogsĂĄ som den var tænkt.
Klik her for at komme øverst på siden

   Tilogaard  sigter pĂĄ at formidle  Mahamudra  og gøre folk i stand til at udøve  Mahamudra. (Læs artiklen: Om Mahamudra, nĂĄr den er færdig)
 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Tilogaard er et nedlagt landbrug, hvor jordene er solgt fra, pĂĄ 4600 kvadratmeter. Kun stuehuset og nogle udhuse er tilbage. Der er ogsĂĄ en lille sø. Der er en kilometer til skoven og tre til stranden og en storslĂĄet udsigt til SmĂĄlandsfarvandet, Store Bælt og Langelandsbæltet.

 

 

 

                            Tilogaard ligger pĂĄ Nord-vest Lolland nær Horslunde, 20 km. fra Maribo og 15 km. fra Nakskov. Foto af Adrian Gaillard.

Dharmahjul Tilogaard

 

 

Dampe stiger op fra jorden        
og bliver til skyer    
 og forsvinder derpĂĄ i himmelrummet
- det vides ikke, hvor skyerne  
 gĂĄr hen, nĂĄr de opløses.
 PĂĄ samme mĂĄde opløses              
 tanke strømmene,        
 som opstĂĄr fra sindet,  
 nĂĄr sindet genkender sindet.  

 
Tilopa sagde sĂĄledes til Naropa pĂĄ
bredden af floden Ganges.
Han sagde meget mere,
hvilken tale blev kendt i eftertiden
som Mahamudra ved Ganges,
selvom titlen er:
Mahamudra Upadesa,
hvilket betyder mundtlig forklaring.


Hele teksten blev oversat til
 tibetansk af Marpa, og findes
oversat til engelsk i Trungpa
Rinpotje’s berømte bog:
‘The Myth of Freedom’
- sidste kapitel
.
 

 

Klik her for at komme øverst på siden

 

Her gĂĄr stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pĂĄ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk