Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Om Tilogaard

Tilopa, Kadjy traditionens grundlægger

klik her for artiklen som PDF fil til bedste udskrift på papir.Den indiske mahasiddha Tilopa, grundlæggeren af Kadjy traditionerne. Udsnit af tangkha fra Rumtek Kloster i Sikkim, som var Karmapas officielle residens udenfor Tibet indtil 1992. Tangkha’en er i Karma Gadri stil og er et par hundrede år gammel. Fotograf ukendt.

 

                    Tilogaards historie og baggrunde

   Tilogaard deltager i den indisk-tibetanske buddhistiske  Sutra  og  Tantra tradition, som hedder  Karma Kadjy, og som også kaldes  Karma Kamtsang. Tilogaard er forbundet med den gren af traditionen, hvis åndelige leder er Hans Hellighed  den  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje  og den 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø. Tilogaard er opkaldt efter  Tilopa, som ses på billedet og som er alle 13 Kadjy traditioners grundlægger  (der findes 5 såkaldte ældre skoler og 8 yngre). Han levede i  Bihar, et land på  Ganges-sletten  i Indien, for 1000 år siden og regnes for én af  de 84 Maha-siddha'er, det vil sige uovertruffen Tantra mester. Det er især transmissionen af Mahamudra  fra Tilopa, som er ret unik.  (Se siden : Om Mahamudra, når den er færdig)
 

Anandachakra - logo for Tilogaard

  Det hedder Tilogaard meditationskole, fordi her foregår formel instruktion og træning i klassisk buddhistisk  meditation  og  anskuelse.  Lige nu er der kun privatundervisning, senere skal der komme kursus-faciliteter. I øjeblikket er jeg i gang med en renovering af førstesalen, hvor der er et Tempelrum. Når det er færdigt, kan der laves kursus og retreats for små grupper.
 

Klik her for at komme øverst på siden

  Tilogaards  have er stor med plads til mange udvidelser. Jeg har flere planer om det, men foreløbig er der ingen penge til det. Tilogaard  blev organiseret som en selvejende institution i 2012. Institutionens formelle navn er Tilogaard MeditationskoleInstitutionen  Tilogaard Meditationskole overtager ejerskabet af ejendommen, når gælden er tilstrækkeligt nedbragt. Kreditforeningen vil først gå med til overdragelsen, når gælden er væsentligt mindre. Det vil sandsynligvis ske i 2024. Læs  her om Tilogaards fremtid.


  Ordet ‘Kadjy’ er en forkortelse af betegnelsen De 4 Hemmelige Instruktioners Transmissions-linje. I en anden fortolkning kaldes Kadjy for Den Mundtlige Transmission. Transmissions-linje betyder traditionens historiske række af frigjorte mestre, altså arvefølgen, ligesom den danske kongerække. Kongekronen, som arves her, er magt over sine egne tilknytninger og identifikationer og sand indsigt i sit eget sind.  Arven fra Tilopa er bevaret og virkeliggjort i ubrudt linje gennem alle generationer op til nutiden, hvilket er vel dokumenteret i alle led. Ordet  Karma i navnet Karma Kadjy, hentyder til  Karmapa’erne, som er transmissions-linjens vigtigste Lamaer. I vores tid er vi nået til den 17. inkarnation  (tibetansktulku) af den første Karmapa, som levede på Valdemar den Stores tid, og den   14. inkarnation af Shamarpa  (den første Shamarpa levede samtidigt med kong Erik Menved og marsk Stig). Karmapa'erne og Shamarpa'erne menes at mestre kunsten, at lade sig genføde efter eget valg af person, tid og sted. Der er mange flere  Tulku'er (se siden: Om Tulku’er, når den er færdig) Tibet, som menes at mestre det samme, men Karmapa var den første i historien til at opbygge en institution omkring sine gentagne inkarnationer. Shamarpa var den anden.  De 4 Instruktioner er hentydning til  de hemmelige yoga'er,  som  Tilopa samlede fra hidtil adskilte kilder. Disse yoga’er lærer man normalt kun om i en formel 3 års meditativ tilbagetrækning.
 

Klik her for at komme øverst på siden

  Der eksisterer en anden gren af Karma Kadjy. Den ledes af H. H. Ugyen Thrinle Dordje, som også anses for at være den 17. Karmapa af mange (det er ikke usædvanligt med flere inkarnationer af den samme Lama)Forgreningen  skete i 1992, da den store Karma Kadjy Lama  Situ Tulku brød samhørigheden med Shamarpa og udpegede Urgyen Thrinle Dordje som den 17. inkarnation af Karmapa. Shamarpa var betænkelig ved denne udnævnelse og udpegede selv Thrinle Taye Dordje som den  klassiske syttende inkarnation af Karmapa. Karma Kadjy traditionen har således i dag 2 grene med hver sin Karmapa institution.
  Der er flere andre  Kadjy  traditioner. De mest kendte er Drukpa-, Drikung-, Taglung-, Shangpa- og Barum Kadjy (læs mere i artiklen: Kagyü Golden Rosary transmission - på engelsk). Alle Kadjy traditionerne stammer fra Tilopa  og ligner hinanden meget. Det, som virkelig adskiller dem i de store træk, er deres forskellige  transmissions-linjer  og dermed forskellige historie. En følge er, at de hemmelige yoga’er er tilføjet nye yoga’er af arvefølgens eller transmissions-linjernes forskellige mestre, hvorved skolerne også adskiller sig fra hinanden. Der regnes normalt med 12 Kadjy skoler, men da Karma Kadjy er splittet i to, tæller jeg 13 skoler i alt.
 

   Hertil kommer, at de forskellige Lama’er fra hver af Kadjy skolerne ganske ofte også har transmissioner fra de andre buddhistiske traditioner i Tibet, især  Nyingma. Noget tilsvarende gør sig i reglen også gældende for de andre traditioners Lama’er, så man kan ikke sige, at den ene skole er bedre end de andre, fordi værdi er relativ til den enkeltes karma. Der er simpelthen noget for enhver. Det afgørende er nok, om den enkelte Lama og Lopøn (sanskrit: Acharya, akademisk Dharmalærer) er god, og om der opstår den rigtige kemi i atmosfæren, som er gunstig for undervisning, transmission og oplæring. Der er intet til hinder for at modtage Buddhadharma’en (Buddhismen) fra flere forskellige skoler, når blot man respekterer det, man får  - og kilden til det. Transmissionen holdes levende, når man respektfuldt udøver den i samme ånd, som man fik den, på samme måde og uden at trække fra eller lægge til. Så virker den også som den var tænkt.
 

   Tilogaard  sigter på at formidle  Mahamudra  og gøre folk i stand til at udøve  Mahamudra. (Læs artiklen: Om Mahamudra, når den er færdig)
 

Klik her for at komme øverst på siden

 

 

Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Tilopas
      gård

 Tilogaard er et nedlagt landbrug, hvor jordene er solgt fra, på 4600 kvadratmeter. Kun stuehuset og nogle udhuse er tilbage. Der er også en lille sø. Der er en kilometer til skoven og tre til stranden og en storslået udsigt til Smålandsfarvandet, Store Bælt og Langelandsbæltet.

 

 

 

                            Tilogaard ligger på Nord-vest Lolland nær Horslunde, 20 km. fra Maribo og 15 km. fra Nakskov. Foto af Adrian Gaillard.

Dharmahjul Tilogaard

Dampe stiger op fra jorden        
og bliver til skyer    
 og forsvinder derpå i himmelrummet
- det vides ikke, hvor skyerne  
 går hen, når de opløses.
 På samme måde opløses              
 tanke strømmene,        
 som opstår fra sindet,  
 når sindet genkender sindet.  

 
Tilopa sagde således til Naropa på
bredden af floden Ganges.
Han sagde meget mere,
hvilken tale blev kendt i eftertiden
som Mahamudra ved Ganges,
selvom titlen er:
Mahamudra Upadesa,
hvilket betyder mundtlig forklaring.
Hele teksten blev oversat til
 tibetansk af Marpa, og findes
oversat til engelsk i Trungpa
Rinpotje’s berømte bog:
‘The Myth of Freedom’
- sidste kapitel
.

Dharmahjul Tilogaard

Himmelrummet er helt uden lokalitet
- på samme måde bor              
Mahamudra intetsteds.   

Tilopa  i               
Mahamudra Upadesa.      

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk