regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Om udvikling

9 trin i shiné, vægmaleri fra Sakya klosteret i Lumbhini i Nepal. Foto Lama Olaf Høyer.

Vægmaleri af de 9 trin i shamatha.  Fra Sakya klosteret i Lumbhini,
  Nepal. Foto Tendar Olaf Høyer. Baggrunds billedet viser to iskrystal
stupaer  på himmel.

 

Udvikling af fred og indsigt i sindet sker gradvist gennem træning og refleksion og varer en rum tid. Afvikling af dårlige vaner har sin egen karma tid. Den sande  befrielse sker derimod pludseligt. Den pludselige  indsigt går ud over  ethvert begreb og er således væsens-forskellig fra både anskuelser og træning. Udviklingen beskrives som en vej eller sti til  Bodhi  (lys på sanskrit), som man følger gennem livet. Begrebet ‘bodhi’ står både for frigørelsen fra  de 3 slør og oplysningen af hele sit eget væsen. Derfor har  Shamarpa kaldt undervisningen og lære-planen i sit netværk for  Bodhi Path  (sanskrit: bodhi-marga).

 

 Det er egentlig en meget privat, intim og personlig proces. Man vil undervejs møde sine egne skyggesider i sin karakter (læs: dårlige vaner) og blive inviteret til at give slip på sin tilknytning til dem. Der vil også være pludselige glimt af indsigt  (hvilket også kaldes Bodhi), som forsvinder lige så pludseligt igen. Efterhånden bliver det både nemmere at give slip på tilknytningerne til de negative og  skadelige  vaner og nemmere at træne. De besværlige buddhistiske begreber vil efterhånden afklare lærlingenes misforståelser, hvis blot de bevarer deres naturlige nysgerrighed. Når man mestrer samadhi (den yogiske eller meditative fordybelse og trance), vil det virkeligt rykke.

 

  Samadhi viser os, at det faktisk er muligt også for lille mig at give slip på  tilknytninger  og  identifikation. I den yogiske trance synes det at være nemt nok. Det er så op til os selv at mestre netop det, i resten af tiden både til hverdag og fest. Det bliver lettere at skelne mellem intuition og fantasi, og gradvis vil man opdage, hvor nemt det er at opdyrke de almindelige menneskelige værdier, som alle elsker.

 

  Samadhi gør de 5 lidenskabelige følelsers, sanskrit:  klesha’ernes, dominans overflødig på grund af sin henrykkelse. Men samadhi  kan ikke – på trods af alle sine kvaliteter – overvinde den grundlæggende uvidenhed eller ubevidsthed,  sanskrit: avidya.  Hertil kræves sindets iboende medfødte klarhedens vished,  sanskrit: pradjña, som gennemskuer  dualismen, afslører Selvets illusion, sanskrit: anatman, og skaffer direkte erkendelse,  sanskrit: pratyaksha, af sindets natur og virkemåde og herved erkendelse af de to slags  Bodhicitta  og  sunyata,  altings karakter af tomhed for substans og egentlig uafhængig egennatur.

 

 Denne proces kaldes for de  tre slags træning. Træning i disciplin og etik,  sanskrit: shila, hvorved  karma reguleres – træning i samadhi – og træning i pradjña eller det at skaffe sig erfaringer om klarhedens vished.

 
Klik her for at komme øverst på siden

 

 Man vil afholde sig fra vold og drab, tyveri og rov, løgn og bedrag, overdrevent brug af rusmidler og dårlig erotik og så videre - kort sagt hensynsløshed og skadelige  handlinger. Når vi opdager den omfattende elendighed, som ondsindethed og skadefryd pådrager alle - også os selv - mister negativiteten sin tiltrækning. Når vi opdager, hvor fattigt og tungt et liv bliver på grund af fordomme og hjertesorg, vil vi se på vores vaner og begreber (samskaras) med fornyet interesse og bestræbe os på at udvikle  Bodhicitta. Når man bliver træt af  karma  og verdslige sysler, vil der komme mere rummelighed, tolerance og medfølelse med de andre  sansende væsner på planeten. Så  ahimsa, ikke-vold eller ikke-skade, vil arbejde i forening med det åbne sind og hjerte, Bodhicitta, som er uden fordomme. Og som ser på verden med venskabelig velvilje og medfølelse  (maitri  og  karuna).

 

 Visdomsindet, sanskrit:  djñana, vil pludseligt vise sig til alles overraskelse. Til sidst bliver du til en  helgen  (sanskrit  Bodhisatva), hvilket du sikkert vil finde ganske problematisk. Det er det også, men mest på grund af tidsånden. Det er ikke nogen lille udfordring, men til gengæld kan alle få  gavn af det, oven i købet to slags gavn. Der er både gavn for en selv, når frigørelsen indtræffer, og gavn for andre, hvis bodhisatva’en er gavmild.

 

 Den moderne tidsånd er ikke vant til helgener, men forventer købmænd, politi eller banditter i det offentlige rum. Imidlertid er alle jo naboer i en eller anden forstand, og når mennesker mødes er det nemmeste faktisk, at være et godt menneske i situationen. Man sparer en masse tid og besvær. Så måske er det ikke så svært trods alt.

 

 

 

Forståelse, følsomhed og gode forbindelser

 Da al udvikling er baseret både på forståelse, følsomhed og gode forbindelser, burde du kunne håndtere alle disse udfordringer, fordi du allerede besidder disse kvaliteter. Gode forbindelser (tibetansk: tendrel) - både til dit eget sinds kringelkroge og andre levende væsner - kræver naturligvis en indsats og lidt held, men med følsomhed, forståelse og meditations erfaring er det ikke så svært at bevirke.

 

 Man besidder større følsomhed og forståelses evne, end man måske umiddelbart tror eller er vant til. Du må blot  både se at komme igang  og  dyrke stor tålmodighed, sanskrit:  kshanti. Slap af, mens du gør det. Giv slip, når du har ro. Det er op til dig selv og din reaktion på din egen karma.

 

 Uden din egen bevidste bestræbelse bliver det hele blot til bryderier i lange baner om følelser og bange anelser. Det er naturligvis takket være andre, både at du har fået hjælp - og er kommet i vanskeligheder, men det er din egen reaktion og indsats, som bevirker både tilbageskridt og fremgang i din udvikling.

 

 Uden meditation bliver det naturligvis meget besværligt og så tidskrævende, at livet næppe er langt nok. Ægte  bøn  er også godt. Går det hele ad helvede til, bør man nok overveje at fokusere på et paradis. Dem er der heldigvis mange af, og nogle af dem er nemme at komme til.

 
Klik her for at komme øverst på siden


 Man kan meget vanskeligt selv vurdere om det går fremad eller tilbage på udviklingsvejen uden en åndelige ven (sanskrit: kalyanamitra), som fungerer som spejl, coach og feed-back. Det vil være en  Lama  eller en akademisk Dharma-lærer, en såkaldt ‘lopøn’ (sanskrit: Acharya), som i klassisk Dharma kan fungere således.

 

 Selvom der ikke er nogen Gud i Dharma'en, vil man alligevel før eller siden finde det  hellige -  i sit eget og alle andres sind. Det er ikke personen eller ego’et, som oplyses, men hele det menneskelige væsen. Tror man, at det er den begrænsede og misforståede almindelige identitet, som bliver til en Buddha, har man uhjælpeligt misforstået det hele. Det er netop når den fejl-anbragte identitet gennemskues  og naturligt opgives, at der er en virkelig chance for indsigt.

 

 De indgroede vaner og begreber gør det rigtigt svært at nå dertil, da de er  naturlige fordomme. Der er heller ikke nogen naturlig lyst (med tilhørende invitation til identifikation) til frigørelse i sindet.  Enhver lyst er baseret på  dualisme, så hvis du oplever lyst til  befrielse, er det ikke den ‘virkelige’ frigørelse, som din lyst sigter på.

 

 Min mester  Gendjyn Rinpotje sagde altid:  jo mere lidenskab -  jo mere visdomsind. For intuitiv vished gemmer sig i lidenskaben. Det er imidlertid svært at få øje på, indtil man faktisk opdager det hengemte visdomsind i sine egne lidenskabelige følelser. Indtil da anvender man  i stedet såkaldt modgift   for at holde på den mentale balance og søge at bevirke, at sindets åbenhed bevares.  Lodjung træning   er et eksempel på anvendelse af sådan modgift.

 

 Man skal dog være opmærksom på det moderne menneskes behov for psykoterapi, som er resultatet af formynderi og fremmedgørelse og som består i en nødvendighed af at finde sig selv som et frit og ægte menneske. Det bør man gøre noget ved, da det trækker i en anden retning end Dharma'en. Buddha Dharma handler i høj grad om at  glemme sig selv, hvad man jo kun kan, hvis man  kender  sig selv. Den normale indkapsling i den almindelige fremmedgørelse udgør et særligt problem for oplysnings-arbejdet.

 

 Men du besidder et helt igennem naturligt mennskeligt væsen, som i grunden ikke er spor forskelligt fra den menneskelige natur på  Buddha Sakyamuni’s tid. Så giv ikke op  - giv slip, og giv dig selv god tid  -  og slap af, mens du gør det.  (Læs  mere om dette emne på siden:  Om terapi & subkultur.)

Klik her for at komme øverst på siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

Bodhi vejen

 

 Billedet til venstre viser de 9 trin i shiné eller shamatha træning. For neden forlader munken sit hjem (sine mentale vaner) og søger at fange elefanten og aben. Elefanten er sindets træghed, aben sindets legende natur. Da det op ad vejen lykkes ham at få sin krog i elefanten, begynder begge dyr at rette sig lidt efter ham og får en delvis hvid farve som tegn på fredeliggørelse. Der dukker også en hare op. Den er den åndelige stolthed, som opstår, når man begynder at kunne noget, som andre ikke kan. Efterhånden bliver dyrene hvide, haren forsvinder, aben plukker roligt frugt på træerne og elefanten ligger for munkens fødder. Nu opnår han resultater. Traditionelt vægmaleri fra det gamle Sakya kloster i Lumbhini, Nepal, hvor Buddha Sakyamuni blev født.

 

Statue af Saraswati fra Rumtek Kloster

   Statue af Saraswati, symbol for den vellykkede lære-proces. Buddhainden er fra Karmapas private samling i Rumtek klosteret i Sikkim. Foto: Nik Douglas ©, fra  bogen: Karmapa the Black Hat Lama of Tibet.

 

 

Gendjyn Rinpotje, 1986. Fotograf ukendt.

 

Min retreat mester, den forrige Gendjyn Rinpotje

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk