Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

H

 

 

  Haritaki  (skt.):
 tib.: arura; latin: Terminalia chebula, Myrobalam frugten. Den ligner en oliven frugt og er fuld af vitaminer, sjældne aminosyrer, sporstoffer og antioksidanter. Se under:  ayurveda.

Hayagriva Lokeshvara, statue af den 10. Karmapa Tjøying Dordje.  Hayagriva (skt.):
tib.: Tamdrim; betyder ‘Hestehoved’ - navnet på en  Tantra  Yidam. Billedet viser en statue lavet af den 10. Karmapa Tjøying Dorde. De fleste afbildninger af ham viser det vilde, ophidsede eller heftige aspekt, hvor han er mere fedladen,  yaksha agtig, og omgivet af et hav af flammer.

  Heftige Buddhaer:
 se under:  Dharmapala.

  Helgen:
 se under  Bodhisatva.  Læs også om:  hellighed.

  Helle:
 xxx

  Hellig og hellighed:
  - omtales mest i samme betydning som  velsignelse. Helligheden knytter sig til for eksempel en  Buddha  eller en  Bodhisatva, hvorved denne tilstedeværelse udelukkende bevirker godhed, ikke-skade  (ahimsa), hjertets åbenhed og masser af plads til al den godhed og alt, som gør ondt i livet  - uden negativitet overhovedet. På gammelt dansk havde ordet 'helle' den samme betydning.  Så  hellighed er både en sindstilstand og en følelse.
  Hellighed er den fattede sindstilstand, hvor ondskab er fraværende, godhed nærværende, og man ikke kan lade være med at acceptere alt og alle med kærlighed, medfølelse - samt erkende Buddha'ernes og Bodhisatva'ernes konstante udfoldelse af velsignelse.   Misforstår man oplevelsen, kan den fortolkes som det guddommeliges nærvær. Så i begrebet  hellig   ligger der både storsind og det at lade sig integrere i helheden i sin egen oplevelse af livet uden selviskhed eller ondsind.  Hellighed er resultatet af selv-overskridelse. Når tilknytning og identitet er opgivet, dukker  helligheden  op, helt af sig selv. Helligheden  viser sig sammen med følelsen af  'herlighed'  - hvilket kort og godt betyder, at der er en stor følelse af vitalitet, evne, overskud og handlekraft, som uden anstrengelse dukker op i kølvandet på  hellighed. Så  hellighed, herlighed,  gavn  og glæde er  Bodhicitta's  følgesvende.

  Herlighed:
 se under:  hellighed ovenfor.

  Hetu-pratyaya (skt.):
 se under  årsager og betingelser.

Click here to get to the top
 

  Hevadjra (skt.):
 ’Den Leende Vadjra’  - en  Tantra  Yidam  og en særlig  Tantra.  Se også under:  Nairatmya.

  Himmel:
 se under:  triloka.

  Himmelfart:
 Jesus Kristus’ himmelfart - se under:  genopstandelse.

  Hinayana (skt.):
 Det Lille Fartøj. Fartøjet til individuel befrielse    (skt.:  pratimoksha)  og et ikke helt ubegrænset  Nirvana,  fordi  Hinayana ikke indeholder  PradjñaparamitaSravaka-yana betyder elevernes fartøj, og tilhører en anden slags inddeling af de tre fartøjer, men det dækker til dels det samme som  Hinayana. Tilsvarende er  Pratyeka-buddha-yana et andet fartaøj end   Sravakayana, men det dækker også noget af det samme som  Hinayana (se også under:  de 3 fartøjer)Hinayana  er først og fremmest  Læren om Selvets illusion  - det er emnet for dette fartøj  - og derfor også for alle buddhister. I  Mahayana er emnet kort fortalt  1) relativt  - og  2) absolut -  Bodhicitta. I Indiens oldtid så man derfor ofte begge fartøjer til stede i klostrene samtidigt, hvilket med tiden medførte en sammensmeltning af  Mahayana  og  Mula-sarvastivada  (en af de 18 skoler), som eksisterer den dag i dag i de Nordlige  Dharma traditioner fra  Tibet  til Japan. I de første 3 århundreder efter  Buddha Sakyamuni’s  Nirvana delte  Hinayana  sig efterhånden i 18 forskellige skoler eller traditioner. De mest kendte  Hinayana  traditioner er  Mulasarvastivada,  TheravadaSarvastivada  og  Mahāsāṃghik(de sidste to eksisterer ikke mere som selvstændige traditioner). I de Nordlige  Dharma traditioner er  Hinayana en integreret, skønt underordnet del af   Mahayana. I den Sydlige  Dharma  hedder traditionen  Theravada  (en af de 18 skoler), som indeholder dele af   Mahayana, skønt hovedvægten tydeligt er på   Hinayana.  Oprindeligt kendtes forskellen på de to fartøjer slet ikke i  Theravada. Begrebet  Hinayana  stammer selvfølgelig fra  MahayanaLæs artiklen.

Click here to get to the top
 

  Hjernedød  - og hjernedøds kriteriet:
 den danske stat anser officielt hjernedød for den egentlige død af personen eller det enkelte menneske. I   Dharma’en  anses døden først for   påbegyndt,  når åndedrættet ophører og hjertedøden indtræffer. Døden er først egentlig   afsluttet,  når det ‘indre’ åndedræt stopper. Det betyder ikke nødvendigvis, at den afdøde dermed er helt væk og borte.  Se også under:  bardo.   Læs også artiklen:  ‘Organdonor eller ej’.

  Hotai  (kinesisk):
 se under:  Pu-tai.

  Huang Tsang (tib.):Huang Zang, nyere kinesisk statue
 - berømt kinesisk  pandit  og oversætter, som levede i 600 tallet, og hvis rejse beskrivelser fra Indiens Oldtid er blevet vigtig dokumentation for denne epoke i både Indien og Kina. Han rejste vidt omkring i Centralasien før han kom til Indien. I Chang An, fortidens kejserby i Kina, står stadig den  pagode, som han byggede til  Dharma  bøgerne, han havde medbragt fra Indien, skønt resten af hans kloster er forsvundet. Det er også Huang Tsang’s rejse gennem Centralasien, som gav anledning til det berømte eventyr om abekongen.

  Hæder:
 xxx

Click here to get to the top

 

 

Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Ordforklaring

Ord som begynder med:

 

H

 

 

Ordforklaringen er ikke komplet,
men stadig under opbygning.

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

 

 

 

 

H

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk