Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

I

 

 Ibrahim:
 Jøders og araberes mytologiske stamfader. se under:   Abraham.

  Ildpudja (skt.):
Karmapa laver ildpudja, 2017.er en særlig type  sadhana  og  pudja, hvor man antænder et stort bål, hvori man ofrer diverse materialer, mest aromatisk træ og almindeligt eller klareret smør  (ghee) samt medicinske urter, myrra og lignende.  Ildpudja udføres for klienter, ved særlige begivenheder samt ved afslutningen af en  Yidam tilbagetrækning, som normalt tager et år. Typisk varer  ildpudja’en i en uge. Vore forfædre udførte ‘blot’ i Vikingetiden, hvilket må have været en dansk  ildpudja.   Billedet viser  Karmapa lave  Ildpudja i en stor skål. Almindeligvis er bålet større, anbragt i et lille hus eller en opmuret bålplads og med en lidt større afstand til  Lama’en. Ved en stor  ildpudja vil en ‘tjøpøn’ - en ofrings mester - betjene bålet og ofringerne, mens Lama’en som  Vadjracharya eller Vadjra mester leder ritualet.
 Læs også om:  pudja.

  Illusion:
 se under:  maya.

  Indrabhuti (skt.):
 tre næsten mytiske Oldtids konger og  Mahasiddha’er  fra  Oddiyana,  tib.: Ogyen eller Urgyen  [u-rgyan  eller o-rgyan og Zahor  ( - der omtales 3 forskellige Indrabhuti’er i følge Keith Dowman's bog  'Masters of Mahamudra’ , side 232).   Indrabhuti optræder i flere  transmissions  linjer (arvefølge linjer).
 1)  Indrabhuti den Store  er angiveligt fader
       til  Tantra'erne  ved at være den første, som offentligt foretager  transmission  af Guyasamaya Tantra'en, en såkaldt 'fader Tantra'. Kongen fik transmissionen fra   Vadjrapani  eller fra  Buddha Sakyamuni. Der er disse to modstridende historier, som måske alligevel hænger sammen ved, at Vadjrapani fik sin transmission fra Buddha Sakyamuni.  Indrabhuti den Store videregav Tantra'en til nogle  naga'er  og nagini'er, og en af disse sidste gav transmissionen til Visukalpa, som gav den videre til  Saraha. Vadjrakila Tantra'en gav kongen til Dhanarakshita, som gav den videre til  Guru Rinpotje. Også  Hevadjra  Tantra'en, en 'moder Tantra', stammer tilsyneladende fra ham. Endvidere er han den første formidler af  Dzogtjen, til Kukuripa, som gav den videre til Garab Dordje.
 2)  Indrabhuti den Anden var tilsyneladende
       konge over Kulu dalen i det nuværende Himachal Pradesh i det nordlige Indien med byen Mandi som hovedstad. Kongeriget hed Zahor. Nogle mener, at denne konge var far til prinsessen Mandarava, som blev en af Guru Rinpotje's elever og hans ledsager  (skt.:  mudra), da han boede ved Tso Pema, ikke så langt fra Mandi. Indrabhuti
 3)  Indrabhuti den tredje  omtales som en af de 84  Maha-siddha'er. Han var konge i Oddiyana i 800 tallet.
 (Billedet viser Indra-bhuti 3.  Denne rubricering af de 3 konger med navnet Indrabhuti stammer fra Charles S. Prebish bog:  Historical Dictionary of Buddhism).

Click here to get to the top
 

. Indriya (skt.):
 (tib.: wangpo)  evner eller kræfter. Der er 22  indriyas. De første 6  indriyas er sanse-evnerne.  Læs om dem herIndriyas 7 og 8 er de mandlige og kvindelige evner og kræfter, som gør forskel på køn. Den 9.  indriya er den basale livs-kraft.  Indriya  10 til 14 er både evne og kraft til: nydelse, smerte, glæde, sorg og ligegyldighed.  Indriya  15 til 19 er de 5 mentale rødder, som er basis for tillid,  skt.:  sraddhaiversmriti  (årvågent åndsnærvær)samadhi  (yoga trance)  og  pradjna, klarhedens  [iboendevisdom.  Indriya 20 er evnen til at gøre alting forståeligt, hvilket handler om de foregående 9  indriyas.  Indriya  21 er evnen til at forstå alting  (som før nævnt, indriyas 10 til 19)Indriya  22 er evnen og kraften ved forståelsen af alting  (som før nævnt, indriyas 10 til 19).  Indriyas behandles indgående i bogen:  Gateway to Knowledge  af Mipham Rinpotje, bind 1, side 71.

  Indsigt:
 betyder, at et emne pludeseligt  bliver afklaret og gennemskueligt og derpå umiddelbart forstået.   Emnerne for buddhistisk  indsigt er  Selvets illusion, skt.:  anatman  og  samsara, som betyder ‘verden’ på en personlig måde, det vil sige den verden, som du faktisk oplever,  fortolker og dine reaktioner, skt.:  caitasikas. Sagt på en anden måde, kan du få  indsigt i dit eget sinds natur og virkemåde. En sådan indsigt fører til   befrielse og  oplysning, altså  Nirvana.
  Evne til indsigt beskrives i   Abhidharma som de sidste 4  af de 22  indriyas. Som fagligt udtryk betegner indsigt:  det at få øje på   de 5  skandha'ers  virksomhed  i sit eget sind  samt sindets  Buddhanatur.  Ved at få øje på de 5 skandha'er i virke midt i Buddhanaturen, afklares alle emner i Abhidharma, fordi der sker en pludselig genkendelse. Sindet  genkender  sig selv. I det øjeblik er der ingen begreber, tilknytning og  identifikation. På denne måde er  indsigt det samme som  pradjña, klarhedens visdom. Faktisk oversættes pradjña ofte som indsigt.
  Indsigt  betyder i  Dharma’en ikke formel kundskab og lærdom, men bliver helt bestemt til en  erfaring. Erfaringen fra  indsigt  er noget helt andet end  begivenheden  indsigt, ligesom dine ferie fotografier er forskellig fra din ferie.
 
  Indsigt  kan ikke skabes eller anskaffes. Det er noget som enten indtræffer af sig selv eller udebliver. Indsigt  er noget, som sker  - eller også sker der ikke noget. Enten kan du  indse  det, eller også kan du ikke få øje på det.
 
Se også under:  bodhi,   vidya,   pratyakshapradjñadjñana, vipashyanapramana  og  manovidjñana.

  Indvielse:
 se under:  Abhisheka.

  Iver:
 (skt.:  virya) – eller  vedholdenhed, en af de 6 fuldstændige færdigheder, skt.:  paramitas, som karakteriserer en  Bodhisatva’s træning og resultat af sin træning. Man kunne også kalde dette punkt for stædighed, men meningen er snarere stadighed eller en vedvarende indsats for at træne i  Bodhicitta. Så det er noget med bevaring af energi i en længere varende indsats uden udsigt til hurtige resultater og modsætningen til modløshed og opgiven. Denne vedholdenhed er nødvendig under belastning fra  klesha’erne og i situationer med   forhindringer. Så, giv ikke op. Opgiv  tilknytning. Det åbne sind og hjerte uden fordomme, altså Bodhicitta, er den eneste  psykologisk realistiske  løsning på de lidenskabelige følelsers dominans,  begrebernes tyranni,  karma’s tvang og  sindets uvidenhed om sig selv, skt.:  avidya.  Iver er den bedste betegnelse for resultatet af træningen, som Bodhisatva’en besidder som en ressource i bestræbelserne på at gavne andre.
 Læs også om:  paramitas.  Læs også artiklen:  De 6 fuldstændige Færdigheder.
 

Click here to get to the top

regnbue linie

 

 

 

J

 

 

 

  Jagaddala  [Mahavihara] (skt.):
Jagaddala Mahavihara var det sidste klosteruniversitet, som blev oprettet i 1000 tallet, men det blev allerede ødelagt af de vilde tyrkere, som erobrede Ganges sletten i antageligt 1204. Alligevel formåede klosteret at spille en vigtig rolle i udbredelsen af Buddhadharma ikke blot i Bengalen men også i Tibet.
  Jagaddala var en del af et regulært netværk med de andre kloster universiteter i Bihar og Bengalen, hvor man ikke blot kunne blive munk og skaffe sig en akademisk uddannelse (shedra), men man kunne også uddanne sig i de klassiske dannelser, hvilket dannede grundlag for embedsmands standen i landene. Mange berømte   pandit’ter underviste skiftevis på disse klostre. De andre kloster universiteter var  NalandaVikramashilaOdantapuriSomapura.

  Jamgon Kongtrul Rinpotje (tib.):Jamgon Kongtrul Rinpoche ved Kagyü Mönlam 2015. Foto Thule G. Jug.
 1)  billedet viser
       den nuværende  Tulku,  Karma Mingyur Dragpa Senge, som er søn af  Beru Khyentse Rinpotje.  Han blev født i 1995 og blev genkendt af den 17. Karmapa Thrinle Taye Dordje, Shamar Rinpotje og Sakya Tritjen Rinpotje, Skayapa traditionens overhoved. Jamgon Rinpotje lærte allerede at læse fem år gammel og lærte  Karma Kadjy traditionens klassiske tekster. Han kom på Skaya College (Shedra) som 14 årig, hvor han gennemførte omfattende studier i de følgende år. Han har været i Europa et par gange og undervise og give  abhishekas.
 2)  Den første Jamgon Kongtrul Lodrø Taye
        (1813 - 1901) var meget berømt for sit arbejde med ‘Rime’ bevægelsen i det 19. århundrede, hvori han var primær drivkraft sammen med  Khyentse Wangpo Rinpotje, Chokgyur Lingpa, Mipham Rinpotje, Patrul Rinpotje  og andre. Rime er et forsøg på frigørelse af de autentiske  transmissioner  fra deres officielle institutioner i en samlet lære bygning for   al Dharma  i  Tibet, samtidigt med at Rime var et projekt med at samle alle vigtige transmissioner fra alle skoler for at bevare dem for eftertiden i deres originale form. Dette sidste fik Lodro Taye gennemført i stor stil med sine tekst samlinger, kaldet ‘de 5 skatte’, som for eksempel Kadjy Nagtsø - samlingen af hele  Mantrayana  transmissionen fra  Marpa, som førhen havde været spredt vidt omkring med fare for at ‘uddø’.
 3)  Den anden Jamgon Kongtrul, Khentse
         Øser (1904 - 1953) blev genkendt af den 15.  Karmapa. Karmapa, som også var hans far, og den 10. Trungpa Rinpotje var hans vigtigste lærere. Han brugte meget af sit liv i meditative tilbagetrækninger og blev  Lama for den 16. Karmapa.
 4)  Den tredje   Jamgon Kongtrul, Lodrø
         Tjødji Senge Tenpæ Gocha (1954 - 1992) gav  abhisheka, indvielserne, indeholdt i Kadjy Nagtsø her på Lolland i 1989.  ‘Infinite Ocean of Knowledge’ i 10 bind  - en anden ‘skat’ - er blevet oversat til engelsk  (bind 1: ’Myriad Worlds’ - i Boglisten). Han var søn af den kendte Sadutshang familie, og hans mor var datter af den berygtede Sawang Ngawang Jigme Ngabo, en minister i den 14. Dalai Lama's regering, som overgav den tibetanske hær i  Kham til de kinesiske kommunister i 1950.  Denne Jigme Ngabo blev sidenhen generalsekretær i Tibets kommunistiske parti. Jamgon Rinpotje havde også betydnigsfulde onkler i både Chengdu og Kalimpong, så han havde gode forbindelser både i Sichuan provinsen i Kina, i det besatte Tibet og udenfor blandt eksil tibetanerne.  Jamgon Rinpotje blev uddannet af den 16. Karmapa og var altid sammen med ham. Efter Karmapa’s død tog Jamgon Rinpotje sig især af Rumtek Kloster og den tilknyttede Shedra. Han opførte det smukke kloster Pulahari i Kathmandu, Nepal, samt det større kloster ved Lava i nærheden af Kalimpong i Vest  Bengalen. Han led en tragisk og utidig død ved en trafikulykke i Siliguri, Vest Bengalen.
 5)   Der findes en ‘alternativ’ fjerde inkarnation
         af  Jamgon Kongtrul, Lodrø Tjødji Nyima, som imidlertid ikke længere ønsker at blive identificeret med sin titel. Han føler angiveligt ikke, at han er en inkarnation af den tredje Jamgon Rinpotje og vil hellere være læge. Han forsvandt derfor fra Pulahari Kloster i april 2016, opgav sine munke løfter og prøver nu at leve et almindeligt liv. Organisationen  Jamgon Kongtrul Labrang, hvis angivelige formål er at støtte ham, har ikke villet støtte ham som lægmand og heller ikke hans uddannelse som læge. Det er en skandale. Der er intet nyt om ham siden august 2016, mens Jamgon Kongtrul Lhabrang organisationen lader som om, at han slet ikke er væk - i hvert fald kan det fremstå sådan, når man læser hjemmesiden. Det er også en skandale. Jeg har derfor skrevet en artikel om emnet.  Læs om disse to inkarnationer her
 6)  Den første Jamgon Kongtrul reinkarnerede
         ifølge traditionen desuden i flere udgaver, som hermed stiftede deres egne arvefølge linjer. De kendes som Sechen Kongtrul og Dzigar Kongtrul. Den 16. Karmapa sagde, at den kendte forrige  Kalu Rinpotje var en udstråling af den første Jamgon Kongtrul, men Kalu Rinpotje blev aldrig sat på en trone som sådan en inkarnation. Når nogen kaldes for en udstråling af en anden person, skyldes det at de besidder den anden persons kvaliteter på en prik. Den nulevende Kalu Rinpotje præsenteres ofte som en Jamgong Kongtrul Tulku. Læs også:  den tredje Jamgon Rinpotje’s biografi her  (biografien er den sidste del af artiklen, som ellers handler om den 16. Karmapa).

  Jataka (skt.):
 er beretninger fra  Buddha Sakyamuni’s tidligere liv som  Bodhisatva. Det er angiveligt Buddha selv, som har fortalt disse beretninger.

  Jigme Rinpotje (tib.):
 Jigme Rinpotje.Shamar Rinpotje’s  storebror, som er  Karmapa’s manager eller direktør  (tibetanerne elsker at kalde en  Tulku’s manager for generalsekretær) og den residerende Lama i  Dhagpo Kagyü Ling   i Dordogne, Frankrig.  Jigme Rinpotje  har skrevet flere bøger og underviser jævnligt i Tyskland og Frankrig.

  Jñeya (skt.):
 se under:  djñeya.

  Jñana (skt.):
 (udtales djñanase under:  Djñana.
 

Click here to get to the top

 

 

Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Ordforklaring

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

I - J
 

Scroll nedad til J

 

Ordforklaringen er ikke komplet,
men stadig under opbygning.

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

I

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

 

 

 

 

J

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk