Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

K

 

 

  Kadam (tib.):
 en  Sutra  og  Tantra  tradition fra  Atisha Dipamkara. En af de såkaldte  Sarma - ‘nye’ -  transmissioner, ligesom  Kadjy  traditionerne.   Kadam findes ikke længere som en selvstændig transmission med egne klostre og så videre. Traditionen er blevet inkorporeret i både  Kadjy  traditionerne ved  Gampopa, samt  Gelug  ved Tsongkapa.  Kadam er især kendt for sin Sutra- og sin akademiske transmission. Også  lodjung  stammer fra  Kadam.

  Kadjy  (tib.):
 - [bka rgyud]  ‘de hemmelige transmissioners arvefølge’ eller ‘den mundtlige transmission’  - er de mest brugte oversættelser. Ordet Kadjy er en forkortelse  - derfor findes der to fortolkninger. Disse specielle ‘hemmelige  transmissioner’ stammer fra  Tilopa, som samlede dem Tilopa, udsnit fra tangkha i Rumtek Kloster.fra flere forskellige kilder.
Billedet viser Tilopa.
Det nye, som Tilopa introducerede, var at i stedet for at dyrke hver eneste  Yidam  associeret med den enkelte hemmelige transmission, kunne man nu nøjes med   Chakrasamvara (tib.: Khorlo Demchok) eller  Vadjra-yogini  (tib.: Dordje Phagmo). De hemmelige transmissioner er i hovedsagen  yoga’er  uden nogen skriftlig dokumentation, som videreføres udelukkende ved mundtlig instruktion og praktisk demonstration. Så disse ting handler om   Mahamudra  efter  Tantra  metoden.  På grund af Tilopa’s sammensætning af Mahamudra og yoga blev han far til Kadjy traditionen.
  Mahamudra kan dog også udføres udelukkende på   Sutra  måden, hvilket blev formaliseret senere af  Gampopa. Så helt generelt er Kadjy en Mahamudra transmission baseret på  pradjñaparamita. Det var også Gampopa, som føjede hele  Kadam  transmissionen sammen med Mahamudra fra Tilopa, hvilket kaldes ‘sammenstrømningen af to floder’.
  Med Kadam tilføjet blev  Kadjy  også en kloster tradition, hvor yogi’er  med både  Pratimoksha  og  Bodhisatva løfter  befolkede tilbagetræknings centrene  (tib.:  drubkhang). På  Kadjy klostrene opstod der også akademiske institutter for højere akademiske studier  (tib.:  Shedra), som alle havde rod i Gampopa’s kloster  Dhagpo  i det sydlige  Tibet.
Saraha. Der findes den ‘lange Mahamudra transmission’ og den ‘korte’  -  den lange stammer fra  Saraha - NagardjunaShavaripa - Tilopa.
               Billedet viser Saraha.
Den  korte  starter med Tilopa’s vision af  Vadjradhara  og  Vadjrayogini. Han gav begge videre til  Naropa, som formidlede dem til  Maitripa (som også havde den lange transmission)  -  Marpa  - Milarepa  og  Gampopa. Den første  Karmapa, Dysum Khyenpa, fik transmissionerne fra Gampopa, som også gav Kadam videre.
  Hermed starter Karma Kadjy. Gampopa’s andre hovedelever gav navn til deres egne  Kadjy traditioner: ‘Lama Zhang’ -  Zhang Tselpa Tsondru Dragpa grundlagde Tsalpa Kadjy. Dharma Wangtjuk grundlagde Barum  Kadjy. Khampa Dorgyal, også kendt som  Pagmodru Dordje Gyalpo, grundlagde Phagmodru  Kadjy, hvilken sidste blev kilden til de såkaldte 8  ‘yngre’  Kadjy  skoler, som hedder Drikung, Drukpa, Taklung, Yemsang, Shugseb, Martsang, Yelpa Gambopa, maleri i Karmagadri stil. Foto fra bogen: The Sacred Art of Tibet,  ved Marylin M. Rhie og Robert A. F. Thurman, forlag: Thames  and Hudson.og Thropphu  Kadjy.
Billedet viser Gampopa.
Blandt alle disse arvefølgelinjer fra Gampopa er idag kun Barum-, Karma- , Drikung-, Drukpa- og Taklung  Kadjy stadig eksisterende som selvstændige institutioner. De andre transmissioner findes nu kun  i forbindelse med andre traditioner uden egne institutioner.

 Naropa’s ledsagerske, Niguma, stiftede sin egen tradition, som blev kendt som  Shangpa  Kadjy. Den blev etableret i Tibet af Khyungpo Naldjor. Den findes ikke længere som en selvstændig tradition, men opretholdes blandt andet af   Kalu Rinpotje’s  elever. Det som adskiller disse forskellige  Kadjy  skoler er dels deres forskellige historiske arvefølge eller  transmission, dels de nye yoga’er, som de forskellige skolers mestre efterhånden tilføjede de oprindelige fra Tilopa. Desuden har hver eneste specifikke institution i reglen sin egen historie, hvor der også findes transmissioner, som ikke stammer fra Gampopa.  Se også under:  Karma Kadjy.

  Kailash  [bjerget]:
 se under:  Meru.

  Kalachakra Tantra (skt.):
 ‘tidens hjul’. En på alle måder meget omfattende  Kalachakra sædstavelse i farver. Bogstaverne er sammenflettet og nogle af dem også stablet oven på hinanden. Se billedet nedenunder, hvor  de enkelte bogstaver vises.Tantra til både kundskab og   Yidam   sadhana. Den centrale  Buddha Kalachakra’s  Mandala hedder også  Kalachakra, og betyder som sådan: ‘Manden-som-holder-Tidens-Hjul’.  Motivet i denne Tantra er derfor ikke blot begrebet og fænomenet tid, men selve det  bevidste øjeblikKalachakra som  Buddha-aspekt hersker over øjeblikket. I det tilsyneladende  evige nu aktualiserer  Kalachakra  Bodhicitta.Kalachakra sædstavelse i enkelte bogstaver. På billedet ovenfor kan du se, hvorledes disse bogstaver normalt sammenflettes og stables i en visualisering af sædstavelsen. En sådan visualisering indgår i Kalachakra som Yidam sadhana.
    Billederne viser  Kalachakra’s 
   sædstavelse. For oven er
   bogstaverne sammenflettede
   - for neden er de skilt ad.
Ved at identificere sig med denne Yidam benytter man sig af den flygtige  – men dog altid aktuelle –  nutid som fokus til at etablere en direkte forbindelse  (samaya)  til sin egen  Buddhanatur.  
 Tantra‘en er den ‘nyeste’  blandt de kendte og nedskrevne bøger. Akademikere spekulerer over, om  Kalachakra’s kompleksitet i anskuelsen og kollosalt omfattende  sadhana  skyldes  Tantra’ens ‘sene’ fremkomst som kendt litteratur, fordi de ‘tidligere’  Tantra’er er mindre komplekse. Tantra’en indeholder således for eksempel sin helt egen  astrologi. Det skyldes naturligvis, at den handler om tidens kredsløb som tema. Traditionen fastholder dog, at  Kalachakra er blevet hemmeligholdt i en mindre lukket kreds i århundreder, efter  Buddha Sakyamuni  gav  Tantra’en til kongen af   Shambhala.
 Dalai Lama og professor Jeffrey Hopkins skrev en omfattende indføring i  Kalachakra Tantra’en i 1985  (The  Kalachakra Tantra,  forlag:  Wisdom Publications; ISBN: 0-86171-028-2). Bogen beskriver både Tantra’ens historie, procedurerne ved indvielsen, skt.:  abhisheka, samt noget om fremgangs måderne ved Kalachakra sadhana. Til dato er denne bog den mest omfattende  – og samtidigt helt korrekte –  indføring i emnet.
 Læs også om:  tid.  Og om:  Yidam.

Click here to get to the top
 

  Kalpa:
 udtrykket er både sanskrit og tibetansk  [tib.: bskal pa]  og betyder en æon, et meget langstrakt  tidsrum. En  Maha-kalpa  deles i følge  Abhidharma i 8 mellem-æoner eller faser, skt.:  antara-kalpa. I en anden udregning under-indeler man i 20 mellem-æoner. Et univers opstår, udfolder sig og bliver til slut ødelagt i løbet af en Maha-kalpa. Hvad er så de endelige tal i antal år for en Maha-kalpa og dens mellem-æoner? Det beskrives ikke med sikkerhed i hverken  Sutra,   Tantra eller  Abhidharma. De lærde har i tidens løb givet mange og meget forskellige udregninger. I følge  Jamgong Kongtrul’s  bog: Myriad Worlds,  siger  Buddha Sakyamuni   (i   Kalachakra Tantra), at de forskellige udregninger af kosmisk tid ikke nødvendigvis er retvisende i forhold til objektiv tid, fordi de indgår i  Dharma instruktioner, som tjener et helt andet formål, end at bidrage til videnskabelig forståelse af Universet og Multiverset.  (Læs mere under: kosmologi.) De forskellige tids beregninger, som findes i   Abhidharma, er sådan set sande nok indenfor de relative sammenhænge, hvori de optræder. At udregne tiden for Universer og Multiverser har aldrig været en særlig buddhistisk beskæftigelse. Nutidens forvirring, lidelser og   karma   optager os til gengæld. De forskellige beregnings metoder for tid, som er beskrevet især i  Abhidharma, stammer i reglen fra astrofysisk tankegang, som den var almindeligt kendt og brugt i oldindisk kultur og videnskab, herunder  astrologi. Der er en helt speciel astrologi integreret i  Kalachakra Tantra (skt.: tidens hjul)  med ganske særlige måder at udregne tid på udfra antallet af åndedræt.

  Kalu Rinpotje (tib.): Mahamudra mesteren Kalu Rinpotje.
 Karma Rangjung Kunkhyab  [karma rang byung kun khyab] 1905-1989.  Han var en  Mahamudra-mester, som tilbragte mange år i meditativ tilbagetrækning. Han mestrede både Karma Kadjy- og Shangpa Kadjy traditionerne. Kalu Rinpotje blev befriet og oplyst i løbet af sit liv.  Karmapa mente, at  Kalu Rinpotje var endnu en inkarnation af  Jamgon Kongtrul Lodrø Thaye, men han blev aldrig officielt udnævnt som  Tulku.
 En af  Kalu Rinpotje's oversættere ved navn June Campbell har skrevet en bog, hvori hun påstår, at han havde lokket hende til et hemmeligt erotisk  Tantra forhold. Det var gensidigt aftalt mellem myndige voksne, så dengang syntes hun at det var i orden. Sidenhen kom hun til at opfatte forholdet som udtryk for magtmisbrug af en  Lama overfor sin elev. Hun var dengang i tyverne, mens Rinpotje var i halvfjerdserne. Han sad på en trone, mens hun sad ved hans fødder. Hun skrev imidlertid sin bog efter Rinpotjes død, og han fik derfor ingen lejlighed til at tilbagevise eller bekræfte noget af det. Så selv om June Campbell kan forekomme overbevisende, kan hele historien lige så vel være fiktion. Set i forhold til efterfølgende og vel dokumenterede  sex skandaler blandt tibetanske Lama’er, forekommer dette forhold at have været uskyldigt. June Campbell burde næppe have offentliggjort sin bog, når manden var død og borte, og forholdet havde været hemmeligt. Alt andet lige, synes hendes historie at være bagvaskelse. Er hendes historie sand, har hun en dårlig karakter. Omstændighederne må få os til at måtte konkludere, at Kalu Rinpotje ikke misbrugte nogen, men blev bagtalt efter sin død af ukendte årsager.
 Når to myndige personer er blevet enige om at dyrke erotik sammen, er der efter dansk standard ikke tale om misbrug. En meditationslærer bør selvfølgelig ikke som professionel person forføre sine elever og klienter, men det er jo en lidt anden historie, hvad angår erotisk Tantra. Derfor må tilfælde angående erotisk Tantra forstås ligesom erotiske forhold mellem ligeværdige myndige mennesker, som forhåbentlig er klar over, hvad de har gang i. Er de enige, er der heller ikke misbrug.
 I USA udvikler man begreber om etisk opførsel for ’clergy.’ Imidlertid har de jo svært ved at få passet erotisk Tantra ind i begreberne, når man vil fastholde, at personer, som nyder autoritet som præster eller  Dharmalærere, ved deres position har et større ansvar end deres elever eller klienter. I Danmark vil vi nok have det lidt nemmere ved at fastslå, at en Lama har et særligt ansvar i forbindelse med erotisk Tantra til at sikre sig elevens accept og forståelse. Selvom dette er sikret, vil et sådant forhold altid være truet af ganske almindelig misundelse, stolthed, skuffelse og forvirring. Sandsynligvis er June Campbell offer for en af disse libenskaber, skt.:  klesha. Som sådan peger hun da også på et reelt problem med skuffede forventninger og fortrydelse af erotik, efter man faktisk har nydt godt af det og samtykkede. Naturligvis kan man fortryde det bagefter. Det er der ikke nødvendigvis noget forkert ved. Hverken det at det skete, eller at fortryde bagefter.
 Den nye Tulku virker meget anderledes, men jeg ved ikke noget om ham.
Læs den gamle mands biografi her.

  Kalyanamitra  (skt.):
 tib.:  geshe  (udtrykket ‘geshe’ på tibetansk bruges kun som en særlig  pandit  titel indenfor  Gelug traditionen - den almindelige betydning på sanskrit, som kan anvendes om de fleste Dharmalærere, blev ikke brugt i Tibet- en åndelig ven og vejleder. En moderne fortolkning ville være: coach. Kalyanamitra  er betegnelsen på en  Dharmalærer indenfor  Sutra  træningen, i modsætning til en egentlig   Lama  (skt.:  guru)  indenfor   Tantra,  hvor   mesterlæren spiller en afgørende rolle. Kalyanamitra’en er vejleder, rådgiver og instruktør i praktisk  Buddha Dharma. Mens man indenfor Tantra er nødt til at følge Lama’ens anvisninger, som om man beskæftiger sig med eksplosive materialer, er  kalyanamitra’ens anvisninger blot gode anbefalinger, som i deres karakter er  forslag. Det er op til dig, om du ønsker at følge sådanne anbefalinger. Lama’ens anvisninger indenfor Tantra har karakter af  befalinger, som skal udføres, for at det ønskede resultat fremkommer og utilsigtede virkninger forhindres  (læs mere om dette emne under:  samaya).
 Læs også om:  præst.

  Kama: (skt.):
 lidenskabeligt begær.  Udtrykket optræder ofte i sammensatte ord, for eksempel:  Kama-loka  (se under:  Triloka)  og  Kama-la-shila (se nedenfor), som betyder 'Manden, som elsker disciplin'.

  Kamalaśīla (skt.):
 tib.: Peme Ngang Tsul  [pad ma'i ngang tshul], en indisk  pandit  og meditations mester. Han levede år 740-795.  Kamalashila tangkha.Kamalaśīla  var pandit fra  Nalanda kloster-universitetet i Bihar, Indien, og skønt han selv var mester, ledsagede han  Śāntarakṣita  som dennes elev eller “svend” - skt.:  chela - til  Tibet, hvor de grundlagde  Samye  Kloster sammen med  Guru RinpotjeKamalaśīla   er kendt for flere bøger. Bøgerne  Bhāvanākrama, Trin i meditations Træning, og  Madhyamakālaṃkāra, Belysning af Midten, er de mest berømte.  Kamalaśīla   vandt angiveligt en debat med Hosang Mohoyen fra Dunhuang i Kansu, Kina   (Hosang betyder munken på kinesisk)  omkring år 793 i  Samye  Kloster.  Kamalaśīla   postulerede den gradvise vej til den fulde oplysning, mens Hosang Mohoyen stod for den pludseligt indtrufne fulde oplysning.  På trods af debattens emne, handlede det egentlig om, hvilken  tradition, som kongen burde støtte og fremme. Det blev således  Nyingma skolen, som kom til at sprede sig over hele Tibet.  Kamalaśīla   var eksponent for både  Cittamatra  og  Madhyamaka.

  Kamaloka (skt.):
 ordret ‘de lidenskabelige begærs verden’.  Se under:  Triloka.

  Kandjur  (tib.):
 [bka’ gyur]  - ‘oversættelser’ af  [Buddha’s]   ord. Den tibetanske tekst samling af
 1)   Vinaya Sutra’erne  på 13 bind,
 2)  Agama  Sutra ‘er  på 30 bind,
 3)  Pradjñaparamita  Sutra’erne  på 21 bind,
 4)  Avatamsaka  Sutra’erne på 6 bind,
 5)  Ratnakhuta  Sutra’erne på 6 bind og
 6)  Tantra’erne  på 22 bind.
Se også under:  Tendjur, de autoritative kommentarer, og:   Tripitaka,  de 3 kurve.

  Kapala (skt.):
 kranieskål. Bruges i  Tantra  især i forbindelse med  ganachakra, mest som drikkekar. Ellers ved forskellige ofringer i Tantra ritualer, hvor  kapala’en forestilles at indeholde de befriede sanseglæder eller sansernes føde, uden at man har tilknytning til dem.  Kapala’en har en dobbelt betydning. På den ene side symboliserer en afdøds kranie som drikkeskål livets forgængelighed og  lidelse  ved døden, der omslutter alle sanse nydelser med lidelse ved forandring. På den anden side er  kapala’en en beholder, som symboliserer både kroppens og sindets rummelighed, som er basis for både tilknytning og nydelse, men som ikke selv er hverken tilknytning eller nydelse. I de fleste Tantra ritualer bruges et sæt på to små  kapala’er, som symboliserer de to sidekanaler, skt.:  nadi’er, omkring  yogi’ens  centrale kanal i ryggen. De anvendes til Kapala med et låg, som har et håndtag som en vadjra.renselse og velsignelse af de øvrige ofringer i ritualet.
 (Se billedet. Den lille  kapala  står på en fod af  ‘vind’, sanskrit: vayu, og en trekant af ild. Ilden ses slikke op ad  kapala’en, og midt i flammerne ses et dødninge hoved i sølv. Dødninge hovedet har to søstre, så kapala’en hviler på de tre som støtte, ligesom en gryde på et lejrbål kan hvile på tre sten omkring ilden. Den kunstneriske udformning af  kapala’en tjener til at minde udøveren af ritualet om visualiseringen af  kapala’en. Alt det guld og sølv, som genstanden her har på, er naturligvis helt unødvendigt. Det er blot pynt, fordi det er fortjenstfuldt at ofre den slags).
 Nogle lærde mener, at brugen af  kapala’er har sin oprindelse i meget tidligere shamanistiske kulturer. Det er dog langt mere sandsynligt, at traditionen opstod blandt  Mahasiddha’erne, der som omvandrende tiggere ofte manglede drikkekar. Samtidigt opholdt de sig tit på ligbrændings pladser, fordi folk, som afbrændte deres afdøde, var gavmilde overfor disse hellige mennesker. Når man så manglede en kop, var det ligefor at bruge en kranieskål fra pladsen. På samme måde opstod også brugen af lårbens trompeter. Sagen er, at folk i Oldtiden holdt sig langt væk fra disse pladser i skræk for spøgelser og kun besøgte dem, når der forgik ligbrændinger. Især når det blev mørkt, havde yogi’erne derfor pladsen for sig selv.
 Folk i Oldtiden havde ligeså stor afsky for skeletter og dødninge hoveder, som det er almindeligt i vores tid, fordi det minder om død og lidelse. Så brugen af  kapala’er handler i lige så høj grad om at overvinde sin afsky, se døden i øjnene og vænne sig til sin uundgåelige fremtid.

  Kapilavastu  (skt.):
 navnet på hovedstaden i  Sakya kongeriget, som lå i vore dages sydlige og midterste Nepal. Her var  Buddha Sakyamuni kronprins, og hans far  Suddhodana var konge. Her voksede han op, her lå hans fyrstelige slot med sine lysthaver og så videre.
  Kapilavastu lå, hvor vi i vore dage finder Tilaurakot, ikke langt fra  Lumbini, hvor Buddha blev født. Arkæologiske udgravninger har afdækket en by bag tykke befæstede mure. Den eneste af slagsen i et stort område. Dateringer af potteskår angiver byens alder til det korrekte tidsrum. Alligevel rejses der tvivl om ægtheden, og en anden arkæologisk levn med en stor  stupa og klostre på den indiske side af grænsen i en Piprawa stupa i Sakyaland. Fotograf ukendt.landsby, som hedder Pirahwa.
  Stupaen i
  Priphawa.

I stupa’en her har man fundet knogler og aske, som angiveligt stammer fra Buddha Sakyamuni. Da byen Kapilavastu blev ødelagt af kongen af Kosala i Buddha’s levetid, må en stupa med Sakya’ernes andel af hans aske formodes at være blevet anbragt i det berømte kloster ’Nigrodha Haven,’ som angiveligt lå i nærheden af Kapilavastu. Så formodentlig er Pirahwa stedet for Nigrodha Kloster og ikke Sakya’ernes hovedstad. Blandt andet mangler stedet jo en bymur. Imidlertid hersker der stadig en vis usikkerhed om lokaliteten af Kapilavastu, som ikke er tilfældet med alle de andre  pilgrims steder forbundet med Buddha’s liv.  Kapilavastu er angiveligt navngivet efter filosoffen Kapila, som levede et par århundreder før Buddha Sakyamuni.
 Der var en glimrende artikel i  Tricycle Magazine i 2005 om emnet.

  Karakteristika:
 skt.: lakshana [lakṣaṇa]dharma’ernes egenskaber eller kendetegn. Vi  oplever ikke ting i sig selv eller deres egen-natur, skt.:  svabhava, men kun deres egenskaber, kendetegn eller karakteristika.
 Emnet diskuteres videre under:  stoflighed.

Click here to get to the top

  Karma (skt.):
 ordret handling, men det begynder som en tanke, hensigt eller vilje  (skt.:  cetana). Der er handling  med krop, sprog  (eller tale skt.:  vak  - som også står for alle mulige bevægelser med følelse, lidenskab og kraft)  og  sind. Det fulde sanskrit udtryk lyder:  karma phalam,  handling og handlingens resultat.  Udtrykket   karma bliver ofte oversat som  'årsag og virkning.’  (Læs mere under:  årsager og betingelser.)  Man kunne kalde  karma  for  'begrundet handling med potentiel virkning for fremtiden'  – fordi  karma  hentyder både til selve handlingen, dens årsag og dens virkning for fremtiden. Advarsels skilt rundkørsel, samsara.
  Karma opstår fra karma-frø  (skt.:   bidjas), som ligger på lager i sindet som følge af tidlige erfaringer med tilsvarende situationer, som ligner det nuværende øjeblik. Når et fortolket mentalt indtryk   (skt.: vidjñapti ankommer fra  den tredje skandha  til den fjerde,  vækkes de   reaktive samskaras  (i den 4. skandha), som svarer til det opfattede indtryk. Fordi du allerede har en historie med disse samskaras, vækkes de tilsvarende  karma frø også. Tilsvarende vil den nuværende situation, som den umiddelbart opleves, trække spor  (skt.:  vasanas) i sindet. Disse spor er  ‘bidjas’  til fremtidig  karma. Disse nye spor er ofte en fortsættelse af den gamle historie med de samme samskaras. Derfor er skæbnen så forudsigelig. Ved   Nirvana  stopper alle historier, hvorved  karma nulstilles. Uden  karma er der ingen  genfødsel og   samsara  ophører.
 Karma virker i sindet gennem reaktionerne i den fjerde  skandha,   samskara  skandhaKarma betyder således, at du ikke kan undslippe din egen livshistorie. Du er grundlæggende præget af den. Derfor får den også en virkning på fremtidige begivenheder. Men husk på, at  karma ikke direkte betyder ’forudbestemt skæbne.’ Karma vil bevirke, at bestemte sammenhænge og begivenheder finder sammen i bestemte situationer, men  dine valg er ikke bestemt på forhånd.
 Dine valg er naturligvis til dels afhængig af din livshistorie, men også helt andre forhold indvirker. For eksempel kærlighed og medfølelse. Jo mere fri du er fra dine umiddelbare reaktioners, skt.:  caitasikas  (= de  aktive   eller manifeste reaktive samskaras), dominans, jo mere uforudsigelig bliver du i dine handlinger.
 Når du træner i meditation på den rigtige måde, vil du opnå en sand fordybelse, skt.:  samadhi. I den tilstand vil diverse caitasikas ikke kunne dominere. Så når du derpå mestrer de 4 typer mesterskab i samadhi, skt.:  dhyanas,  vænner du dig til ikke at blive domineret – heller ikke når du ikke mediterer. Herved mister  karma også sin dominans, og din livshistorie bliver til din  befrielses historie.
 Der findes dog også ‘tilfældig  karma.’ Det vil sige, at noget sker, blot fordi det er muligt, men ikke fordi du slæber rundt på karma-frø.     
 Karmapa skriver om  karma på sit netsted den 21. november 2018:  "I en absolut forstand har vi virkelig ikke brug for  karma, selv ikke for dyder  [eller fortjeneste, skt.:  punya]. Det er ikke sådan, at der er karma 'udenfor' [din  inkarnation  i en krop], og vi  [derfor]  er nødt til at samle på 'den gode' og opgive 'den dårlige'  [karma]. Det behøver vi ikke, fordi  karma  ultimativt slet ikke findes.  [Men]  lige så længe der er  dualisme, er der  karma, er der godt, er der dårligt, er der [noget]  neutralt  - er der alting [samsara]."
 Læs også om:  årsager og betingelserLæs artiklen: Om karma, her.

  Karma Kadjy (tib.):
  - [karma bka rgyud - også stavet: kagyü]  en først og fremmest  Tantra  og  Mahamudra  tradition. Der er også en veludbygget akademisk tradition samt hele transmissionen fra  Kadam  (Sutra  og  Tantra).  På denne måde er  Karma Kadjy  ligesom de andre  Kadjy skoler. Det særlige ved Karma Kadjy  er  Karmapa  institutionen, hvor de andre Kadjy skoler har andre overhoveder og en anden arvefølge eller  transmissions linje  efter  Gampopa, som er forfader til alle Kadjy skolerne, bortset fra Shangpa Kadjy. Karma Kadjy  skolen er også kendt for sine mange oplyste  yogi’er, som den i tidens løb har frembragt. Skolens vigtigste Lama’er er  Karmapa  og  ShamarpaDu finder en liste over de i øvrigt mest kendte Lama’er her.  Et andet navn for  Karma Kadjy  er  Karma Kamtsang.  Se også under:  Kadjy.

  Karma Kamtsang (tib.):
 se under:  Karma Kadjy for oven. Se også under:  Kadjy.

  Karma mudra (skt.):
 erotisk  Tantra,   se under:  mudra.

  Karmapa (tib.): Den første Karmapa, Dysum Khyenpa.
 ordret handlingens mand.  Lama’en med den sorte krone [tib.: zhwa nag]Karmapa er den formelle  leder eller det formelle overhoved for  Karma Kadjy traditionen. Den første  Karmapa  var Dysum Khyenpa (1110 - 1193), som ses på billedet. Han var elev af  Gampopa og forfader til Karma Kadjys arvefølge eller  transmissions linje, som i ubrudt rækkefølge fører til den nuværende 17.  Karmapa  Thrinle Thaye Dordje. Du kan læse om alle arvefølge linjens  Lama’er i:  The Kagyu Golden Rosary.   Karmapa’erne er de første Lama’er i  Tibet, som skaber en tradition og institution omkring deres gentagne  genfødsler  ved bevidst selv at vælge deres nye krop i deres nye liv, når de er i en tilstand uden krop mellem deres død og genfødsel.  Som små børn plejede de at bekendtgøre deres tidligere livs identitet, i reglen til alles store forundring. Også Thrinle Thaye Dordje har således som helt lille erklæret sig selv som den 16. Karmapa’s genfødsel eller  tulku. Shamarpa’erne er de næste tibetanske Lama’er, som gør det samme, lang tid før nogen har hørt om  Dalai Lama  eller andre berømte  tulku’er, som denne bevidste genfødsels form traditionelt benævnes. Den anden Karmapa Karma Pakshi  (1206 - 1283) er således den første  Karmapa  tulku og den første tulku i det hele taget i Tibet.
 I vore dage er der 2  Karmapa’er, efter der opstod en kontrovers i 1992, hvilket har   forgrenet traditionen i to med hver sin leder,  nemlig  den 17.  Karmapa  Thrinle Thaye Dordje, som er protektor for  Tilogaard,  og  Ogyen Dordje, som vi har det lidt mere vanskeligt med. Der er rejst tvivl om begges ægthed som virkelige reinkarnationer af den 16.  Karmapa  Rangdjung Rigpæ Dordje, som døde i 1981. Ud fra mine egne undersøgelser og viden må Karmapa Thrinle Taye Dordje anses for autentisk. Han både viste sig og blev fundet ligesom alle hans tidligere inkarnationer. Ogyen  Dordje ved vi derimod ikke så meget om, så jeg kan kun foretage et kvalificeret gæt om hans ægthed.  Det tror jeg imidlertid, jeg vil afholde mig fra.  Gætteri er ikke lige min virksomhed. De afgørende informationer mangler ganske enkelt om Ogyen Dordje, desværre.  Læs om sagen her. Der er derimod ingen tvivl om, at de begge har modtaget den fulde Karma Kadjy transmission. Karmapas sorte krone.
Billedet viser den ‘Sorte Krone,’ som Karmapa’erne har båret lige siden den 5. Karmapa, som fik den foræret af kejser Yongle fra Ming dynastiet i Kina. Denne antikke krone befinder sig fortsat i Rumtek Kloster.
Konflikten har rystet traditionen og rejst alvorlige betænkeligheder omkring hele   Tulku systemet i den tibetanske kulturkreds. Det er måske blot en forsmag på, hvad der vil ske, når Dalai Lama  dør. Der har hidtil været  17 Karmapa’er  Læs også om:  Karmapa og Shamarpa
 Læs også  Lama Karma Thrinley Rinpotje’s bog om Karmapa’erne.

  Karmapa [Institute]:
 et  Karma Kadjy center  ved Nice i Frenkrig. Den residerende Dharma-lærer er Lama  Trehor.

  Karmapa’s visdomsflag:
 tib.: Namkhyen Gyaldar, ordret: det altvidende Karmapa's visdoms flag.sejrsflag. Den 16. Karmapa fik en vision af ’visdomsflaget’ med en mening om, at hvor dette flag vejrer i vinden, vil der også være  Buddhadharma.


Click here to get to the top
 

. Karuna (skt.):
 medfølelse  (tib.: njingdje,  ordret: hjertemester), hudløs følsomhed, ind-følingsevne og medfølelse med andre  sansense væsner ved det naturlige, åbne, fordomsfrie,  uforhindrede  og uhæmmede  Bodhicitta, som er sådan, når  de 3 slags slør forsvinder og er overståede.  Lotus og lotus, foto af Tendar fra Dordogne i Frankrig - symbolsk for det åbne og fordomsfrie sind eller hjerte.
Billedet viser et par lotus blomster, symbolsk for et åbent og fordomsfrit sind eller hjerte.
Karuna anses for roden til udvikling  eller opdagelse af Bodhicitta, fordi det er ved medfølelse at venskabets kærlighed, skt.:  maitri, manifesteres. Når denne venskabelige kærlighed og medfølelse retter sig mod alle  sansende væsner har vi fat i, hvad der menes med Bodhicitta på det relative plan. Til at begynde med er der  lidelse forbundet med  karuna. Det skyldes, at man  identificerer sig med de andre sansende væsner, når man endnu ikke har erkendt Selvets illusion, skt.:  anatman. På en måde gør det ondt, fordi man ligesom forestiller sig, at det er en selv, som har det dårligt, selvom det faktisk er en anden eller de andre, som lider. Derfor er denne type medfølelse ikke særligt gavnlig  i det store hele, skønt den er en nødvendig begyndelse på rejsen til Bodhicitta. Når så man opdager både  sindets natur  og  sindets virksomhed i denne sammenhæng, holder identifikationen op, og i stedet begynder en egentlig værdsættelse af den anden eller de andre. Således er karuna den afgørende faktor for både relativt og absolut Bodhicitta.  Læs også  Karmapa Thrinle Thaye Dordje’s  artikel:  Compassion.

  Kashyapa:
1)  navnet på den forrige ’historiske’  Buddha
     Kashyapa: se nedenfor.
2) et ofte brugt navn for:  Mahakashyapa, en af
    Buddha Sakyamuni’s hovedelever.

  [Buddha]  Kashyapa  (skt.):Buddha Kashyapa, en af fortidens 'historiske' Buddha'er.
 navnet på en tidligere 'historisk'  Buddha, som startede den sidste formidling af  Buddhadharma før  Buddha Sakyamuni. Buddha  Kashyapa's  Dharma havde et historisk forløb fra han proklamerede den, til den forsvandt fra planeten Jorden i en fjern og ukendt fortid. Beretningerne om ham stammer fra Buddha Skyamuni’s  intuitive viden. Buddha Sakyamuni var i et tidligere liv elev af Buddha   Kashyapa.

  [Ajnata] Kaundinya  (skt.):
 en af  Buddha Sakyamuni’s første  5 elever, som praktiserede askese med Sakyamuni før dennes  Nirvana. De første elever, de 5 asketer, blev også de første munke og de første Arhats.  De øvrige asketer hed:  BhadrikaVashpaMahanaman og  Ashvadjit  (som også kendes som:  Upasena).
  Kaundinya stammede fra  Kapilavastu, hovedstaden i  Sakya landet, så efter han virkeliggjorde Arhat tilstanden, rejste han tilbage hertil og underviste, mens Buddha Sakyamuni besøgte kong  BimbisaraMaghadha. Det fortælles, at Kaundinya ofte var sammen med Buddha, men at han tilbragte de sidste 12 år af sit liv i Himalaya, fordi der var for mange mennesker omkring Buddha.   Læs mere under:  Buddha Sakyamuni’s første 5 elever.

  Kendelse:
 på dansk betyder en   'kendelse'  en bedømmelse eller en dom, som en myndighed foretager eller vedtager. Der foregår en tilsvarende proces i  sindet  ved den tredje  skandha. De mentale indtryk  (skt.:  djñeyas) bliver enten  'genkendt' eller der sker en vurdering af, hvad indtrykket ligner mest, hvilket så er 'kendelsen'. Processen betegnes også som  'navngivning' som i udtrykket:  (skt.namarupa. Se under:  vidjñapti, som er sanskrit udtrykket for kendelse og genkendelse.

  Kendsgerninger:
 se under:  asunya;  og under:  vidjñapti.

  Kesaria  (skt.):
 eller Kesariya  Stupa i den indiske delstat Bihar, 55 km. nord for Vaisali. Ruinerne af Kesariya Stupa. Fotograf ukendt.Stupa'en formodes bygget først i soltørret lersten. Siden genopført i brændte mursten omkring år 750 EVT. Den enorme Stupa anses for den største i verden. Den var oven i købet endnu større i Oldtiden, fordi jordskælv har fået den til at synke ned i jorden.  Kesaria Stupa'en er endnu kun delvist udgravet, da arbejdet først blev påbegyndt i 1998.
  På  Buddha Sakyamuni's sidste rejse fulgte mange fra Licchavi folket i  Vaisali med den hellige mand, så hans følge blev til en folkevandring. De må have fornemmet, at det var hans sidste tid. Det lykkes så Buddha Sakyamuni at overtale dem til at vende hjem til Vaisali, da de nåede til Kesaria, ved at forære Licchavi'erne sin tiggerskål, som de så hjembragte i triumf, mens Buddha forsætte sin rejse til  Kushinagar, hvor han døde. Efter Buddha Sakyamuni's  Parinirvana byggede Licchavi'erne så den gigantiske Stupa ved  Kesaria.
  Stupa'en er konstrueret ovenpå 5 stadigt højere terrasser med indbyggede nicher. hvor der var Buddha statuer.

   Kham (tib.):
 1)   betyder dels et område, den tibetanske
        oversættelse af sanskrit udtrykket:  dhatu.
 2)  er også navnet på et land, nemlig det østlige
        tibetanske kultur område, hvor de fleste tibetanere kaldet  khampa’er bor, og som i dag er delt i en vestlige del, som hører ind under TAR, det tibetanske selvstyre-område, og en østlig del, som udgør den vestlige halvdel af Sichuan provinsen i Kina. Grænsen ses på kortet som en tyk sort streg, som går nord-syd gennem  Kham. (Kortet viser de 3 kultur områder, hvor tibetanerne bor, Amdo, Ü-Tsang  og Kham. Grænserne mellem de 3 områder er markeret med røde streger. Kortet angiver ikke de nuværende politiske grænser for det tibetanske selvstyre (TAR), som skærer gennem Kham, så den sydvestlige del indgår i TAR, som i øvrigt dækker landene kaldet Ü-Tsang. Den øvrige del af Kham indgår i provinsen Sichuan. Amdo kaldes i Kina for provinsen Qinghai. Amdo og Kham betegnes ofte som  Dokham, fordi de har meget til fælles, og føler sig anderledes end folk fra Ü-Tsang.)
Det tibetanske kultur område inklusive det centrale Tibet (TAR) kaldet Ü-Tsang, Kham og Amdo. Amdo udgør i dag den kinesiske provins  Chinghai, mens Khamer delt i to mellem TAR og provinsen Szechuan.
Denne kunstige grænse var resultatet af krigene mellem  Tibet og Kina i 1920’erne.  Khampa’erne opfatter sig som et selvstændigt folk, skønt   Kham for det meste af den historiske tid har bestået af flere mindre kongeriger. Det mest kendte og største af dem var Derge, som ligger i NV Sichuan provinsen i Kina. Det var sjældent, at Kina eller   Tibets konger i Lhasa kunne besætte og styre   KhamKham  er for det meste et skovklædt bjergrigt land, gennemskåret af Østasiens store floder, som alle begynder her. De store floder løber fra Nordvest til Sydsydøst. De fleste tibetanere bor i  Kham., mens der er væsentligt færre i både  Amdo  og det centrale Tibet  (Ü-Tsang).

. Khenpo (tib.):
 skt.:  pandit. En akademisk doktor titel.  Khenpo  kan også være titlen på et klosters valgte overhoved, som dog oftest vil være en ærværdig ældre pandit.
 Se under:  pandit.

  Khyungpo Naldjor  (tib.):
 var grundlægger af  Shangpa  Kadjy  transmissionenTibet. Han levede 978 - 1079Khyungpo Naldjor.. Han tog til Indien, hvor han studerede Sutra  og  Tantra. Han havde mange lærere blandt andre Sukhasiddha, Rahulagupta og Niguma, som ellers er kendt som  Naropa’s ledsagerske.  Khyungpo Naldjor fik samlet transmission til flere vigtige Tantra’er samt  Mahamudra transmissionen fra Niguma og Sukhasiddha. Khyungpo Naldjor er også kendt for særlige måder at udføre diverse  sadhanas på.  Khyungpo Naldjor grundlagde Zang Zhong Kloster i Shang dalen - heraf navnet på traditionen.  Læs mere under:  Kadjy.

  Klarhedens visdom:
 se under:  pradjña.

. Klesha (skt.):
 tib.: njønmong  [nyon mongs]  lidenskabelig  tilknytning  og  identifikation, det at   klynge sig til   noget eller nogen med lidenskab.  Selvet er som bekendt en illusion,  men af gammel vane er der tilknytning til både Selv og verden. Tilknytningen er relativt virkelig, så længe den i varieret grad dominerer  sindet. Derfor har vi disse lidenskabelige vaner,  begreber og sindstilstande, som kaldes  klesha’erne. Klesha’erne er den faktiske  kvalitet  ved tilknytningerne.
Håb; tattovering.Overordnet er der 3  klesha’er: uvidenhed eller ubevidsthed   (skt.:  avidya), begær og vrede. Disse 3 betegnes også ved virkningen:  selvbedrag, skt.:  moha; begærlighed, skt.:  lobha eller  raga - samt  en underliggende  utilpashed, irritabilitet eller afsky, skt.:  dosa. eller  dvesha.
Der findes en anden klassificering med 5  klesha’er. De er avidya, begær, vrede, misundelse, skt.:  irshya, og stolthed, skt.:  manah.
  Klesha’erne fungerer intuitivt - helt efter deres egen indre logik, uden at være underlagt viljen  (skt.:  cetana)Klesha’erne opstår spontant sammen med enhver oplevelse som emotionel  reaktion på indtryk, og de vil farve og i varieret grad dominere sindstilstanden på en yderst - skønt relativ - så meget både virkelig og  forvrængende  måde.  Klesha  betyder således simpelthen at være lidenskabeligt grebet og på en måde fastholdt eller fængslet i sindstilstanden.
 Viljen, skt.: cetana, kan ikke styre de lidenskabelige følelser direkte, fordi både vilje og kleshas opstår på samme tid i den femte  skandha, når du har en  oplevelse. Så folk prøver at styre lidenskaben indirekte ved at opbygge vaner omkring, hvad de forskellige  kleshas  egentlig betyder for dem, og hvordan man skal gebærde sig i situationen. Manglen ved en sådan normal reaktion på lidenskab er, at lidenskaben altid når at opstå, før en vilje kan sætte sig igennem for at Vrede som en tegning. Tegningen er fra 3 M Magazine i USA.regulere udtrykket – og indtrykket. Lidenskaben eksisterer allerede på sine egne betingelser, før du begynder at  fortolke, dæmpe og regulere. Der er ikke kun et problem her, men også en mulighed for  naturlig visdom. Dybest set er kleshas information – nærmest en slags sansning, skønt lidenskab ikke direkte er sensuel opfattelse men mental reaktion, så ligger der alligevel en spontan naturlig viden gemt i alle vores lidenskabelige følelser.
 Kunsten for en udøver af  Buddhadharma er at give slip på tilknytning og identifikation med de lidenskabelige følelser, for derpå at lade dem aflevere deres intuitive information, uden at der sker en besættelse eller en grebethed. Denne kunst er yderst vanskelig at mestre. Forudsætningen for overhovedet at kunne give slip i en praktisk forstand er at du mestrer de fire  dhyanas, mesterskab i  samadhi, den yogiske  eller meditative trance eller fordybelse.
 Klesha’erne er således ofte mere virkelige og fylder mere i sindet end både Selv og verden.  Bemærk, at  klesha’erne baserer sig på et begreb om Selv og verden. Fordi der er et sådant begreb, klynger man sig emotionelt til oplevelserne, hvilket er betydningen af   klesha. Derfor betegnes klesha’erne som sindsgifte og oversættes ofte som smuds eller snavs og tilsøling eller forurening (engelsk: defilement).
  Man kan også lejlighedsvis finde  klesha oversat som synd,  hvilket er helt misvisende. Skønt  klesha’erne ofte virker skadelige for både dig selv, andre og omgivelserne, når de virkelig dominerer sindet, så må du ikke overse eller glemme, men huske på at påskønne  klesha’ernes intuitive karakter.  (Daniel Goleman kalder intuitionen gemt i klesha'erne for 'følelsernes intelligens'.)
 Uden identifikation og tilknytning bliver   klesha’erne forvandlet til visdomsind  (skt.:  djñana  - tib.: yeshe). De er derfor ikke kun kilde til forgiftning af sindet, men også til intuitiv visdom. Logisk set bør vi derfor respektere  klesha’erne, selv når de er destruktive, men vi må i så fald  anvende mod-gift, for at forhindre negativ   karma i at udfolde sig og forøges.
 Klesha’erne rubriceres som  3, 5, 6  og flere overordnede inddelinger i klassisk  Dharma. Det siges, at der er i alt 84.000 forskellige  klesha’er. De udgør også to særlige grupper blandt   de 51 samskaras  (de 6 vigtige  klesha’er og  de 20 sekundære).
  Da  klesha’erne opstår af sig selv og ikke styres af viljen  (skt.:  cetana), kaldes den aktive sindstilstand for   klesha-cittaklistersindet  (ordret: klynge-sindet). Denne autonome funktion i sindet beskriver således i nogen grad, hvad vi traditionelt i Vesten vil betegne som  ‘underbevidsthed‘ og  ‘ubevidsthed’  - i hvert fald hvad angår  emotionalitet. Det ubevidste eller underbevidstheden som samlet størrelse svarer snarere til hele  samskara skandha  i buddhistisk anskuelse.    Læs her en uddybende artikel om klesha’erne.

  Klesha-citta (skt.):
 klistersindet, ordret:  klynge-sindet.
Se under:   klesha.

Click here to get to the top

  Klistersind:
 skt.: kleshacitta - se under:  klesha.

  Klistha-mano-vidjñana  (skt.):
 klynge-bevidstheden, klister-bevidstheden. En variant af  manovidjñana,  hvor sanse genstanden er  kleshacitta, som  klisthamanovidjñana  tager skikkelse af.  Se under:  klesha
 Læs også om bevidsthed generelt, skt.:  vidjñana, hvor  klistha-mano-vidjñana  sættes i perspektiv ved de andre bevidstheds former og udviklinger.
  Læs også siden:  Om opfattelsen, kapitel 2  - om emotionalitetens dans gennem sindets processer.

  Kloster:
 se under:  vihara.

  Kobo Daishi  (japansk):
 se nedenfor under: Kukai.

  Koncentration:
 om et punkt eller felt, skt.:  ekagrataKoncentration af opmærksomheden bruges sammen med vågent nærvær, skt.:  smriti, i forbindelse med  shamatha meditation. Det er typisk de 6 sanse bevidstheder, skt.:  vidjñana, som fokuserer på  koncentrationens genstand eller felt, afhængig af meditationens type. Ved sådan koncentration af opmærksomheden vil som hovedregel manifestation af klistersindet, skt.:  kleshacitta, neutraliseres. På denne måde forbliver den såkaldte 'tilknytnings bevidsthed,' skt:  klistha-mano-vidjñana, uden indhold, mens sanse bevidsthedernes virksomhed i sådan  koncentration dominerer. Koncentrations genstanden, skt.:  manaskara, kan for eksempel være åndedræts feltet eller blot næsen, hvilket ikke inviterer til lidenskabelige følelser.  Koncentrations kunsten består i at holde eller fæstne sit opmærksomme fokus konstant på  koncentrations genstanden uden afbrud eller pause, lige så længe man vil. Begyndere i denne kunst vil ikke kunne holde et uafbrudt fokus særlig længe. Men med træning vil evnen til uafbrudt opmærksomt fokus gradvist blive bedre. Indtil du mestrer kunsten og kan holde din   koncentration i meget lang tid.
 At kunne koncentrere sig er naturligvis ikke et mål i sig selv. For det første ønsker vi med denne øvelse at få  sindet til at falde til ro og blive helt fredeligt, fordi al opmærksomhed går til  koncentrations genstanden. Derfor bliver tanker og følelser ikke næret, så længe du kan holde fokus uforstyrret og  uforhindret. For det andet vil denne øvelse føre til, at sind og krop indgår i en slags trance, skt.:  samadhi. Trancen bevirker, at du føler dig glad og henrykket i dit eget sind. Og du bliver ikke domineret af tanker, som synes at være gået i stå i forbindelse med samadhi. Ved den indre glæde vil du heller ikke blive domineret af dine egne lidenskabelige følelser – i hvert fald ikke så længe din samadhi varer.
 Samtidigt vil anvendelsen af vågent nærvær, skt.: smriti, stimulere rummeligheds bevidstheden, skt.:  alayavidjñana, som jo i sin natur er uden fokus, men som bemærker, hvorledes de enkelte dele i  oplevelserne står i forhold til hinanden, og hvor de er placeret i forhold til de andre dele. Så  koncentration er kun den ene disciplin i shamatha. Den anden og lige så vigtige er vågent nærvær, smriti. Vågent nærvær bliver endnu vigtigere i den efterfølgende meditative disciplin: indsigts meditation, skt.:  vipashyana. Men det er   koncentration, som er den primære årsag til samadhi.
  Læs mere under:  shamathabhavanasamadhi;  og:  dhyana. Læs også artiklen:  Om træning i buddhistisk meditation.

  Konger:
 se under:  Fire retningers konger.

  Konsekvens:
 logisk slutning eller inference, se under:  anumana.

  Kontemplation:
 det at kontemplere-, reflektere over-, sætte sig ind i-  og overveje  Dharma, i modsætning til  meditation, som kræver, at man befinder sig i en mere eller mindre kontrolleret og disciplineret situation  - i reglen i en   yoga  stilling – hvor manBikshu, en fuldt ordineret munk, kontemplerer på sommerfugl . Tegning af Gerard Muguet. yderligere er begrænset af meditationens formelle fokus og ivrige vågne nærvær  (skt.:  smriti).
1) Udenfor træningen
      kan man næsten altid stoppe op og kontemplere. Bortset fra træning i enkelt, naturligt og ligefremt vågent nærvær, kan man også træne i at opdage  Bodhicitta, mens man befinder sig i dagligdags situationer. Derfor består meget  lodjung   træning i  kontemplation og  vågent nærvær udenfor den formelle træning i meditation.
2) Karmapa  skrev
       på Facebook den 29. juni 2018:
 “Det er gavnligt at reflektere hver dag på det, som vi virkelig søger,  og de betingelser som vi har samlet sammen - samt de metoder vi har anvendt. Der sker ikke noget ved hver dag at at tage sig lidt tid til at reflektere, udenfor vores sædvanlige gøremål. Vi kan begynde med blot fem minutter om dagen. Det er ikke meget. Og refleksionen selv behøver ikke at medføre intensive metoder eller stive fremgangs måder. Det eneste, vi behøver gøre, er at sidde ned. Eller at stå op et sted, hvor vi føler os godt tilpas, stille og fredelige. Mediter derpå og reflekter i en rolig tilstand for sind og krop. Reflekter over de sidste 24 timer - kun det tidsforløb - reflekter over, hvad der helt præcist er sket.
 Gør dette uden lidenskab eller på en bedømmende måde.  Ved at gøre sådan er der  stor gavn. Du vil kunne forstå mere om dig selv -  de forskellige interessante sider ved dit liv. Det vil ikke blot hjælpe på hukommelsen og skaffe klarhed. Men det kan virkelig hjælpe dig med at forstå dig selv og  lykkens sande natur.”

 Denne instruktion er gavnlig i forhold til selv at kunne få øje på, hvor god man har været til at aktualisere Dharma’en i dagligdagen. Denne instruks giver også den enkelte et indtryk af personlig  karma.
3) I den almindelige  Buddhadharma hedder det:
      lyt, reflekter  - eller kontempler -  og mediter. Denne instruktion sigter på, at det ikke er nok at modtage instruktion. Du bliver nødt til også at kontemplere og reflektere over dens mening, sammenhæng, virkelighed, vigtighed og omfang. Dette gøres bedst lige efter at have modtaget instruktion. Eller når emnet pludselig bliver aktuelt igen på grund af begivenheder eller  karma.  Kontemplation er således en vigtig del af lære processen, hvorved du tilegner dig den virkelige betydning af  Buddha Sakyamuni’s instruktioner.
 Læs også om:  smriti-upasthana. Læs videre om:  Tre områder for undersøgelse.

  Konvention:
 se under:  samketa.

  Kosmologi:
 - er et meget omfattende emne i  Buddha’s Dharma, som mest er af akademisk interesse. Emnet beskrives i detaljer i  Vasubandhu’s  værk  Abhidharmakosha, kapitel 1. De forskellige udlægninger af universer og multiverser og deres sammenhæng med  samadhi  og  indsigt, forekommer forvirrende. Der er imidlertid en Chakravala. Brokade tangkha.rød tråd i emnet.
Billedet viser Chakravala.
Den basale betragtning er det såkaldte ‘Meru bjerg system’, skt.:  Chakravala, ’ringen af jernbjerge’ som omgiver hele systemet. Det er et enkelt univers system, som indeholder de 6 eksistens former og  Triloka  med de 3 slags gudeverdener, som svarer til trinene i samadhi eller  de 4 dhyanas. Det er ikke eksakt videnskab, men en beskrivelse af, hvor og hvordan man kan inkarnere og leve på disse forskellige eksistens planer eller verdener. Sådanne universer kan der være mange af, beskrevet i to forskellige systemer.
  Udover disse to systemer har  Kalachakra (skt. Tidens Hjul) sin helt egen  kosmologi.  Desuden er der  Dzogtjen’s IKKE-kosmologi. Dem kommer vi ikke ind på i denne paragraf. De to systemer er:
  1) Tri-sahasra-maha-sahasra-loka-dhatu,  som er
      et vanskeligt begreb at oversætte. Sahasra betyder  tallet 1000, så oversættelsen burde lyde:  Området for de 3000 stor-tusind steder. Det betyder sandsynligvis 3 trillioner ‘verdener’. Imidlertid kan det også betyde de verdener med 3 dimensioner, som der er tusinde stor-tusinde af. Så det er udtrykket ‘stor tusinde’ som volder besvær. Udtrykket oversættes ofte som ‘chiliocosm’ på engelsk, hvilket sandsynligvis er noget misvisende, rent bortset fra at ordet er en kunstig konstruktion lavet af akademiske oversættere af sanskrit, som ikke findes i ordbøgerne. Det er virkelig et akademisk emne. Hver enkelt af disse mange verdener er til gengæld et simpelt klassisk buddhistisk ‘Chakravala’ univers. Begrebet ligner den moderne opfattelse af et meget stort univers eller multivers, men har sandsynligvis intet med den moderne opfattelse at gøre, fordi man i Oldtidens Indien dyrkede  kosmologi  og  astrologi  som vismænds (skt.: rishis)  åbenbaringer eller resultat af særlige evner (skt.:  siddhis), snarere end eksakt videnskab. Så meningen med 3000 stor-tusinde er et begreb om næsten grænseløs udfoldelse af mange verdener, som opstår, forløber og ophører i forskellige kredsløb, som beskrives i tid med udtrykket æoner, skt.:  kalpas. Så selvom dette system indeholder meget store tal, handler det egentligt om   tid  og om evigheder.
  2) Asañkhyeya,  som betyder de utallige. Det er
       for så vidt det samme univers eller multivers som de 3000 stor-tusinde, men denne kosmologi handler ikke så meget om samadhi eller dhyanas, men om antallet af  Buddha’er  og udfoldelsen af deres virksomhed. En Buddha’s virksomhed er paradoksal, fordi en Buddha ved sin definitionen har stoppet al virksomhed. Så denne  kosmologi forklarer dette paradoks samt på hvilken måde,  Bodhisatva’er  er til. Den forklarer også begrebet om  Buddha’ers udstrålinger af lys, som kan gavne alle og lægge frø til  at søge og nå  Nirvana i den enkeltes strøm af  sind, skt.:  santana.
  Så denne kosmologi handler egentlig om, hvad  sindet er begrænset til at kunne forstå og  begribe.
  Det ville være for meget i en ordforklaring at gå i flere detaljer om dette emne. I stedet henviser jeg til Vasubandhu’s bog:  Abhidharmakosha.
  Der findes en glimrende, skønt ikke helt retvisende,  lille bog af  Randy Kloetzli, som analyserer disse forskellige begreber i Dharma’en og Oldtidens Indien generelt. Den hedder: ‘Buddhist Cosmology’ og er udgivet 1983 af  Motilal Banarsidass i New Delhi, Indien  (ISBN: 0-98581-955-4). For de særligt interesserede og akademikere er denne bog en god begyndelse. Bogen indeholder visse fejltagelser, hvilket er normalt for akademiske bøger.  Dharmahjulet præsenteres som noget lig planeternes og stjernetegnenes bevægelser over tid. Det er naturligvis  livshjulet  (skt.: bhavachakra) som er lig sådan bevægelse, mens Dharmahjulet er en symbolsk henvisning til, hvordan dette hjul – symbolsk for Buddha’s Lære – neutraliserer livshjulets bevægelse. Bogen antyder også, at himmellegemernes bevægelser ikke interesserer buddhistisk kosmologi. Det er heller ikke korrekt. Grunden er, at disse bevægelser beskrives i en anden videnskab, nemlig  astrologi. Der er flere klassiske astrologier fra Indiens Oldtid, men de er ikke specielt buddhistiske, fordi de jo ikke handler om Nirvana. Ligesom lægevidenskaben i Oldtiden,  Ayurveda, heller ikke er specielt buddhistisk, uden at Dharma’en derfor har problemer med systemet.  Ayurveda handler jo om sundhed og heller ikke om Nirvana.
 Der er dog en speciel buddhistisk astrologi i forbindelse med  Kalachakra  Tantra.
 For alle andre kan det anbefales at læse  Jamgon Kongtrul’s  bog:  Myriad Worlds.
  Læs også om:  kalpa.

  Kriyayoga (skt.):
 - ‘yoga som renser’. En række krævende fysiske  yoga’er.

  Kræfter:
 se under:  Fire kræfter.

  Kṣaṇekṣaṇā(skt.):
 øjeblikkelighed, ordret ’øjeblik til øjeblik’.  Altings blot momentane virkelighed.  Se under:   bevidsthedens øjeblik.   Læs også om:  tid.

  Kshanti  (skt.):Vigepligts skilt
 tålmod, at modstå ondskab. Tålmodighed betyder naturligvis at give sig god tid, men det betyder ikke at finde sig i alt muligt, selvom det nogle gange netop betyder det. Kshanti handler om, ikke at blive grebet af negativitet, men det er ondskaben, som man søger at gøre magtesløs. Når det handler om ens eget ondsind, sørger man for, at negativiteten ikke bliver til handling. Når det handler om andres ondsind, betyder  kshanti at gribe ind og forhindre onde handlinger, onde resultater og mere ondsind i at udvikle sig i situationen. Hvis du altså magter det. Hvis du ikke magter at gribe ind, bør du forsøge ikke at forværre situationen og om muligt at formindske elendigheden.   Kshanti  er beslægtet med  ahimsaKshanti som metode handler om at stoppe  asravas, projektioner. Man kunne derfor oversætte kshanti med ’at forblive fattet i holdning og handling’ i alle mulige situationer.  I den situation er tålmod udholdenhed. Forstået på denne måde, aner man den følsomhed, som også er involveret i  kshanti, men tålmod er den overordnede betydning.  Se også under:  paramitas.  Læs artiklen:  6 fuldstændige færdigheder, hvor  kshanti er en af færdighederne.

  Kshitigarbha (skt.):
 tib.: Phagpa Nyingpo  ['phags pa sa'i snying po]   ordret:  Jordens skød, en  Bodhisatva, som mest er Kshitigarbha, statue fra Kina, foto Taiwankengo.kendt for at redde børn og folk i helvedes verdenerne, så han fremstår som beskytter mod ulykker. De fleste  Bodhisatva’er, som indgår i flere formelle  sadhanas, er afbildet som unge og friske indiske prinser og prinsesser, iklædt oldtidens fyrstelige silkedragter, guld diademer og besmykninger med mange kostbare ædelsten allevegne.  Kshitigarbha  er derimod normalt klædt som  Bikshu, selvom han også ses som prins på visse malerier. En  Sutra, oversat til engelsk som:  ‘Earth Store Bodhisattva’  i 1974, handler blandt andet om  Kshitigarbha.

  Kuanyin:
 er det kinesiske navn for  Avalokiteshvara. På et tidspunkt i den historiske udvikling, blev Kuanyin tillagt kvindelighed, fordi den venskabelige kærlighed, skt.:  maitri, og bundløse medfølelse, skt.:  karuna, i Kina blev anset for kvindelige menneskelige værdier.

Kuanyin statue Sung dynastiet cirka år 1125. Foto dallasobserver_com.Billedet viser Kuanyin statue fra Sung dynastiet omkring år 1125.
Der opstod derfor en forståelse af  Kuanyin som familiens beskytter, især da han også fik tillagt titlen ’den som giver sønner’ [tsung tzu] - en vigtig ting for fortidens kinesiske familier. Mange tror således, at  Kuanyin er en kvindelig  Bodhisatva, selvom det vides i Kina, at det ikke er tilfældet. I så fald skulle Kuanyin have været  Tara. Det er da også tilfældet, at et Tara aspekt blev kaldt Tuolo Guanyin, som betyder Tara Avalokitesvara. Hun kom således til at symbolisere den moderlige kærlighed, som Bodhisatva’en udvidder til at rette sig mod alle  sansende væsner. I 13 hundrede tallet opstod der således i Kina en særlig skole omkring  Kuanyin, som blev meget populær blandt almindelige mennesker.
  Kuanyin kendes med flere navne: Kuan-Tsu-Tsai; Kuan-shih-yin og ’Daci dabei jiuku guanshiyincizhang wang pusa’.
  På japansk blev det til: Kwanon og Kannon.
 Et lille studie i  Kuanyin er lavet af Piyasilo: Avalokitesvara, Origin, Manifestations and Meanings. Bogen er udgivet af: Dharmafarer Enterprises for The Community of Dharmafarers, 1991  (P.O. Box 388, Jalan Sultan, 46740 Petaling Jaya, Malaysia). ISBN 983-9030-00-0.

  Kukai  (japansk):
 Den japanske mester  Kukai  (774 – 835 EVT), som blev kendt under navnet Kobo Daishi, 'den store mester som spreder Dharma,' bliver opfattet som den egentlige grundlægger af  Shingon skolen i Japan. Men han ses også som en  Bodhisatva, der stadig er aktiv i verden, hvor han leder de  sansende væsner til  befrielsen og  oplysningenKukai blev født i en aristokratisk familie på øen Shikoku. Shikoku er blevet berømt i Danmark, fordi Berthelsen lavede en pilgrimstur, hvor han besøgte alle 88 Templer på øen, som er dedikeret til mester Kukai. Berthelsens pilgrimstur blev optaget på film, og programmet sendt på DR2.
 Kukai fik en traditionel højere uddannelse, men var tilsyneladende utilfreds med den. Han begav sig i stedet ud på vejene som vagabond og asket. Undervejs fik han en stor vision, som han ikke kunne forstå. Det førte ham til at studere  Mahavairochana  Sutra, som Kobo Daishi, eller mester Kukai, maleri fra 13 hundrede tallet. forekom ham at forklare hans vision.

Kobo Daishi, eller mester Kukai, maleri fra 13 hundrede tallet.

Imidlertid kunne han ikke finde en ordentlig  Dharmalærer i Japan. Men han fik lejlighed til at deltage i en kejserlig ekspedition til Kina for at få fat i mere original  Buddhadharma i hovedstaden Changan, hvor Tang dynastiet herskede dengang.  Det var i 804.  Kukai studerede i to år i Changan og bragte herefter en stor mængde hidtil ukendte  Tantra bøger med sig tilbage til Japan. Hjemme igen kom Kokai til at spille en afgørende rolle i Kejserens bestræbelser på at institutionalisere Dharma'en i Japan. Efter nogen tid i kejserens tjeneste, flyttede  Kukai op på Koya bjerget, hvor han byggede et kloster. Det var i 816.  Kukai betragtede ikke sig selv som grundlægger af nogen skole eller særlig tradition, og han udnævnte ikke en efterfølger som leder af Koya Kloster.
 Kukai døde i Koya. Der findes en tradition, som mener, at han stadig er i live i en dyb  samadhi på Koya.
 Mantra'et  'Namu Daishi Hendjo Kongo' henviser til ham. Det betyder: 'Hyldest til den store lærer Altoplysende  Vadjra.'
   Læs artiklen hos magasinet ‘Tricycle’ her.

. Kushala  (skt.):
 tib.: gewa [dge ba, betyder egentlig: god eller dydig]; ‘sund’  i modsætning til  akushala, usund. Holdninger og handlingers  gavnlige  eller skadelige  karakter afgøres af, om de virker fremmende for emnerne i  de 4 ædle sandhederden 8 foldige vejde  6 paramitas  og så videre. Det er dette udtryk for sundhed, som almindeligvis findes oversat som ‘god’  karma - hvor modsætningen ‘dårlig’ karma hedder  akushala, usund,  på sanskrit. Desuden vurderes 'sundheden' ved, hvorvidt der er  skade virkning eller ej på en selv, andre eller miljøet generelt, som vi jo alle lever i, eller om der er   gavn.  Handlingers karakter af skade eller gavn forårsager, at der trækkes spor i  sindet, skt.:  vasanas, som lagrer sig i sindet som såkaldte karma frø, skt.:  bidjas. Disse karma tendenser vil i fremtiden manifestere sig sammen med de øvrige tendenser, skt.:  samskaras, i sindet, som ligger på lager og venter på at begivenheder vil stimulere dem. Når det sker benævnes de  caitasikas. Som sådanne har de karakter af psykiske ’projektioner,’ skt.:  asravas, som en dygtig  yogi med tiden kan forhindre i at manifestere sig ved hjælp af den meditative trance, skt.:  samadhi
 Både karma frø og dine handlinger kan også være af neutral karakter og således hverken bevirke sunde eller usunde begivenheder, men blot begivenheder, som man ikke hæfter sig ved eller lader sig påvirke af eller mærker betydning ved. En sådan neutral tendens eller handling kaldes:  avyakkrita.
 Læs også om:  caitasika;  om:  asravas  og om:  karma.

  Kushinagar  (skt.):
 eller: Kushinārā  - er stedet, hvor Buddha Sakyamuni døde og indgik i Parinirvana. Kushinagar Parinirvana Stupa. Ukendt fotograf.I Oldtiden var stedet berømt og der blev opført en meget stor  Stupa  (se billedet), hvoraf kun den nederste del stadig eksisterer. Stupa’en indeholder relikvier fra Sakyamuni, skønt ikke dem alle. Relikvierne blev delt i 8 dele, som blev givet til de 8 riger, hvor han havde virket. I tidens løb blev flere klostre bygget på stedetBuddha Sakyamunis Parinirvana, Kushinagar. Fotograf ukendt.. En ret lang statue af den liggende Buddha Sakyamuni’s parinirvana, som er over 6 meter lang, blev udgravet af ruinerne i 18 hundrede tallet af den engelske arkæolog Alexander Cunningham, som også udgravede Bodhgaya. Statuen kan ses i Parinirvana Templet på stedet. Kushinagar Mahaparinirvana Tempel. Ukendt fotograf.Det er et nyt tempel bygget i antik stil.

   Billedet viser
  Parinirvana Templet
  med den nye japanske
  Stupa lige bagved.

Der ligger moderne templer og klostre rundt omkring ruinerne af den gamle Stupa og kloster ruiner. Kushinagar ligger ved Gandak floden nogle få kilometre fra Gorakpur i den indiske delstat Uttar Pradesh. I modsætning til Bodhgaya og  Lumbhini er  Kushinagar ikke en UNESCO verdensarv.
  Læs også om de 8 pilgrimsteder.

  Kvante-mekanik:
 xxx

  Kyerim (tib.):
 - se under   utpattikrama.
 

Click here to get to the top

 

 

 

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Ordforklaring

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

K

 

 

Ordforklaringen er ikke komplet,
men stadig under opbygning.

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

 

 

 

K

 

Her går stregen og slutter siden ...
Klik her for at åbne indholdslisten.            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk