regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

 P 

 

 

Ordbog & Dharma leksikon

 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Padmasambhava  (skt.):

 og Padmakara, se under:  Guru Rinpotje.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pagmo Drupa Dordje Gyalpo  (tib.):

 var elev af  Gampopa og grundlagde Pagmo Dru Kadjy, den ene af de 4 ‘√¶ldre’  Kadjy traditioner. Han blev f√łdt i  Kham og levede 1110 til 1170.Billedet viser en tegning, som forestiller Pamo Drupa. Han fik navnet Pagmo Dru fra stedet, hvor han byggede sit kloster i Kham. Pagmo Dru traditionen blev mor til de 8 ‘yngre’ Kadjy traditioner. Pagmo Drupa Dordje Gyalpo blev f√łrst uddannet i  Sakyapa traditionen. Senere bliver han anbefalet at ops√łge Gampopa, som giver ham hele  Mahamudra transmissionen – samt ogs√• virkelig indsigt  i  Lam Dre systemet, som  Pagmo Drupa havde l√¶rt af Sakyapa’erne. Pagmo Drupa mestrer hurtigt alt, han l√¶rer hos Gampopa, og bliver selv Mahamudra mester. Det siges, at han var s√¶rlig god til at udl√¶gge ’sammenstr√łmningen af de to floder’ - Mahamudra fra  Tilopa  og  Kadam fra  Atisha – som Gampopa havde forenet og formuleret.  L√¶s ogs√• om:  Kadjy.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pandit  (skt.):

 [paŠĻኳćita] tib.: khepa [mkhas pa], er en meget traditionel doktor grad fra Indiens Oldtid. Den eneste tibetaner, som fik denne grad tildelt var Sakya Pandita, som resultat af hans ophold og akademiske studier i Kashmir, som dengang i tolv hundrede tallet stadig var et buddhistisk og hindu domineret land.Dalai Lama med Pandit hat; ukendt fotograf
Tibet blev titlen ikke brugt. Sandsynligvis i respekt for Indien som ophav til  Buddhadharma, hvorfor tibetanerne udviklede et andet system. M√•ske ogs√• for at undg√• forvirring med 'pandit' som en meget brugt titel hos Hindu religionerne.
Billedet viser Dalai Lama med en pandit hat p√• hovedet. S√• selvom titlen ikke blev brugt i Tibet, s√• hedder hatten det alligevel, n√•r man har en tibetansk doktorgrad. Denne pandit hat er gul, men ofte er hatten r√łd, nemlig hos andre end Geluk traditionen, Dalai Lama's tradition.
 En buddhistisk  pandit var mester i de 5 videns emner:  pradj√Īaparamita  [praj√ĪńĀpńĀramitńĀ]madhyamakapramana  [pramńĀŠĻáa]Abhidharma - og  Vinaya. S√• den tilsvarende doktor grad blev i  Gelug skolen til:  Geshe, som ellers betyder  Kalyanamitra, en √•ndelig ven. Det er den almindelige og sidste betydning som de andre skoler bruger ordet til. Det vil sige en  Dharmal√¶rer  i  Sutra klassen – og ikke en akademisk titel. I stedet bruger man ordet  Khenpo, som ligger t√¶t p√• betydningen af khepa  (pandit).
 Khenpo [ŗĹėŗĹĀŗĹďŗľčŗĹĒŗĹľŗľč  mkhen po] betyder imidlertid p√• skt. upadhaya, abbed. Man har sandsynligvis valgt dette udtryk, fordi et klosters abbed normalt var en akademisk mester. Nogle gange bruges titlen: khenchen [ŗĹėŗĹĀŗĹďŗľčŗĹÜŗĹļŗĹďŗľč], dekan eller 'super doktor,' som synes at v√¶re en √¶restitel. En khenpo er altid en eksamineret akademiker, som har studeret p√• en  shedra, et buddhistisk akademisk institut.
 L√¶s ogs√• om:  shedra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Papiyan  (skt.):

 et andet navn for:  Mara.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Paradis  (skt.):

 se under:  Buddhakshetra; og om: Sukhavati

 
Regnbuefarvet linje

 

  Paramartha  (skt.):

 tib.: d√łn dampa [don dam-pa]; betyder absolut - angivende meningen: absolut sandhed  [skt.:  paramńĀrtha-satya]  i dialektisk mods√¶tning eller antitese til relativ sandhed, skt.:  samvriti.  Der er s√•ledes  to slags sandhed. Det at en st√łrrelse, skt.:  dharma, er afh√¶ngig af andre st√łrrelser, og ikke er til kun i kraft af sig selv, kaldes for relativitet eller forholdsvished. Hvad som helst eksisterer kun i forhold til alt andet. Det er sammensat, skt.:  samskrita. Men alle dharma’er forl√łber eller udfolder sig p√• en baggrund af ubetingetheden eller det usammensatte ved  Dharmadhatu. Det er det usammensatte  (skt.:  asamskrita), som udg√łr et grundlag for, at noget  relativt  (samvriti) kan udfolde sig. Det vil sige:  Buddhanaturen,  Dharmadhatu og  NirvanaAlaya, sindets rummelighed, samt  akasha, verdensrummet, er ogs√• asamskritas, men de opfattes i reglen ved en n√¶rmere unders√łgelse som Dharmadhatu, dimensionernes dimension.
  (For at der kan v√¶re dharma'er, m√• der f√łrst og fremmest v√¶re plads til dem. For at der kan observeres dimensioner, m√• der v√¶re plads til dem ogs√•. Det er betydningen af dharmadhatu - dharma'ernes omr√•de.)
  Forst√•et p√• denne m√•de er der kun to usammensatte og dermed absolutte st√łrrelser, nemlig dharmadhatu og Buddhanaturen. Det er to udtryk for det samme. Dharmadhatu betegner, at der er plads til dharma'erne og de 18  dhatus. Buddhanaturen betegner, at der er plads til alle  oplevelser, de 5  skandha'er  og de 18 dhatus - og at Buddhanaturen er helt og aldeles uforstyrret af enhver oplevelse. Det er betydningen af den absolutte sandhed.

  Paramartha er s√•ledes  helheden ved alting, alts√• alle oplevelser. Denne helhed er ikke en enhed, skt.: dharma, men f√¶llesskabet af alle enheder eller begivenheder samt det omr√•de, hvor alting udfolder sig.  Derfor udtrykket Dharmadhatu. Denne helhed er ogs√• en samtidighed, skt.:  sahadja, med alting relativt eller forholdsvist og  forg√¶ngeligt  eller midlertidigt. Eller verden som en tilstand og mellemtilstand er samtidigt med Buddhanaturen som basis for denne √łjeblikkelige (skt.:  ksanekshana) sammensatte tilstand.
  Nirvana er ogs√• absolut i betydningen usammensat og ubegrundet. Det vil sige i betydningen af Buddhanatur. Nirvana som en oplevelse og  erfaring er derimod relativ.
 S√•ledes omtaler man normalt emnet indenfor  Mahayana, men den korrekte opfattelse af  paramartha som det forst√•s indenfor  Pradj√Īaparamita g√•r videre. Fordi absolut sandhed er et  begreb,  m√• absolut sandhed netop som begreb v√¶re en forholdsvis st√łrrelse eller noget relativt. Begrebet om helheden forholder sig til gensidigt afh√¶ngig oprindelse  (√•rsagsk√¶den)  og dermed alle dharma’er og dharmadhatu, som eksisterer eller m√•tte eksistere i kortere eller l√¶ngere  tid ad gangen. Men begrebet om noget m√• v√¶re abstrakt og dermed anderledes, end det som angiveligt begribes. Virkeligheden m√• derfor altid befinde sig hinsides ethvert begreb, hvorved erkendelse ikke handler om formulering, men  om direkte  indsigt hinsides begrebs dannelsen. I en sand buddhistisk forstand betyder det, at indsigten handler om alle 5  skandha’er og ikke kun den fjerde, hvor begrebs dannelsen foreg√•r. Og ikke mindst handler det om indsigt og direkte erkendelse, skt.:  pratyaksha, af Buddhanaturen. Hermed burde alle emner v√¶re udt√łmt, hvilket er betydningen af tomhed, skt.:  sunya  og tomhedsnaturen, skt.:  sunyata. Dette er en anden m√•de at sige  essensl√łshed  p√•, hvilket er en beskrivelse af  indsigt. Hvilket ikke er en  filosofi.

  L√¶s ogs√• om:  samvriti.  
Og om:  to slags sandhed.
L√¶s ogs√• om ikke-tomhed,  asunya.
L√¶s videre om:  stoflighed eller substans.  
Samt om: abhutaparikalpa, substansl√łs abstraktion.
 L√¶s endvidere om dharmadhatu i artiklen: 
Om opfattelsen 5
L√¶s ogs√• artiklen:  Hvad er en oplevelse?

 
Regnbuefarvet linje

 

  Paramita  (skt.):

 fra skt.: 'param' ordret: noget overskredet eller overst√•et.  Det er is√¶r tr√¶ningen, der hentydes til. Mesterskab opn√•s, n√•r det n√łdvendige forarbejde er udf√łrt – n√•r den fuldt ud gennemf√łrte tr√¶ning er mestret og overst√•et – og den afg√łrende  indsigt er fundet eller opdaget. (se under:  de  tre slags tr√¶ning.)  Det som mestres, er  Bodhicitta, b√•de som en tilstand og som en  oplyst holdning i dine handlinger. Paramita betyder derfor som fagligt udtryk: fuldst√¶ndig f√¶rdighed eller  fuldkommenhed, mesterskab og fuldendt evne.   De 6  paramitas omtales b√•de som noget, der tr√¶nes, og som tr√¶ningens resultat.
 Der omtales almindeligvis 6 fuldst√¶ndige f√¶rdigheder indenfor  Mahayana. De 6  paramitas  udtrykker b√•de emnerne for  Bodhisatva’ers tr√¶ning samt – og is√¶r – resultaterne af tr√¶ningen. De 6  paramita’er er:

1)  Gavmildhed, skt.:  dana  – 
2)  etik, skt.:  shila
3)  t√•lmod, skt.:  kshanti – 
4)  iver, skt.:  virya – 
5)  mesterskab i meditation, skt.:  dhyana   og 
6)  klarhedens vished, skt.:  pradj√Īa.
  De f√łrste 5  paramitas udtrykker  upaya, de virksomme midler som anvendes og mestres, og den sjette  paramita  udtrykker Bodhisattva’ernes  vished  ved  sindets klarhed, som det er muligt at  genkende, mestre og anvende.
  Karmapa Thaye Dordje skrev p√• sit netsted den 25. december 2018:
"Gavmildhed, t√•lmod, etisk disciplin,  iver og meditation er alle fem ligesom gode venner. De er virksomme midler til at fremskaffe lykke  [sukha], medf√łlelse   [karuna],  og venskabelig k√¶rlighed   [maitri]. N√•r de fem forbindes med vished [pradj√Īa], kan du fremkalde  Bodhisatva'ens vidunderlige kvaliteter   [Bodhicitta]."
  Disse kvaliteter beskrives i remsen med de ti Bodhisatva trin eller niveauer, skt.:  bhumis.
  I f√łlge Charles S. Prebish  (i hans bog: ’Historical Dictonary of Buddhism’)  har visse traditioner har tilf√łjet endnu 4  paramitas. Disse fuldst√¶ndige f√¶rdigheder er ellers traditionelt opregnet i andre forbindelser, s√• det er us√¶dvanligt at l√¶se eller h√łre om ti paramitas.
       De fire ekstra er:
 7) Upaya, velegnede metoder eller midler.  (Dette
        punkt omtales ellers som de f√łrste 5  paramitas, s√• betydningen her handler om, at kunne anvende de helt rigtige metoder i enhver given situation  – og ikke
        blot noget med gavmildhed og s√• videre.)

 8)  L√łfter, is√¶r  Bodhisatval√łfter. Det er naturligvis
       en kunst at holde l√łfter. S√• ogs√• her kan du opn√• mesterskab. L√łfterne fra alle de  Tre Fart√łjer hj√¶lper med at holde dig p√• vejen til  befrielse  og oplysning. Fordi du ikke vil  skade nogen, n√•r du holder l√łfterne, og du kan n√¶sten ikke undg√• ogs√• at  gavne nogle. Og ikke mindst, vil du gavne dit eget liv ved at afholde dig
        fra skade og ud√łve de to slags gavn.
 9)  Kraft, skt.:  bala, eller  vedholdende evne til gavn.
       Det er naturligvis ikke nok at n√¶re gode hensigter. Man m√• n√łdvendigvis ogs√• mestre at virkeligg√łre kunsten at fremelske ikke-vold eller ikke-skade, skt.:  ahimsa, i sine handlinger overfor de  sansende v√¶sner i omgivelserne, og man m√• ogs√• magte at udf√łre de to slags gavn.
 Is√¶r m√•ske kraft og evne til at modst√•  ondskab, skt.: kshanti, som ellers n√¶vnes som nummer 3 i remsen. Man kan mene, at det er meget sv√¶rt at mestre, men at udvirke de to slags gavn er endnu sv√¶rere. Det klassiske eksempel p√• s√•dan kraft og evne er historien om  Angulimala, som var massemorder, men han blev t√¶mmet af  Buddha Sakyamuni og blev i stedet
         til en  Arhat.
10)  Visdomsindet, skt.:  dj√Īana. Den intuitive
         vished ligger hengemt, ubevidst og ukendt i de lidenskabelige f√łlelser, skt.:  kleshas. Visdomsindet viser sig for bevidstheden, skt.:  vidj√Īana, n√•r  yogi’en ikke l√¶ngere lider under  tilknytning  og  identifikation med sine  oplevelser. Denne type afklaret vished ligger naturligvis meget t√¶t p√• pradj√Īa, klarhedens vished. Pradj√Īa er ganske enkelt  sindets iboende eller medf√łdte klarhed eller skelne evne, n√•r denne klarhed er gjort bevidst i det bevidste √łjeblik. S√• pradj√Īa er bevidsthedens kvalitet, n√•r de  tre sl√łr er v√¶k. S√• du kan genkende pradj√Īa i den femte  skandha. Dj√Īana opst√•r allerede i den fjerde skandha, n√•r dine lidenskabelige f√łlelser ikke dominerer sindet p√• grund af indsigt og direkte erkendelse, skt.:  pratyaksha. De er skam dine s√¶dvanlige lidenskaber, men de fungerer ganske anderledes i et befriet sind, nemlig som ren intuition (intuitiv vished - det kan ogs√• kaldes for 'visdomsind' for s√• vidt, at det er kilde til egentlig visdom).
 Man kan sige, at i hvert fald denne sidste  paramita fortjener et s√¶rligt punkt, s√• vi burde have i hvert fald  7  paramitas. Fortidens l√¶rde mente sandsynligvis, at intuitiv vished er afh√¶ngigt af klarhedens vished, s√• det naturligt m√• v√¶re en under afdeling.
 Under alle omst√¶ndigheder plejer vi i vores tradition kun at omtale de  6  paramitas, mens intuitiv vished forklares i forbindelse med de  5 Buddhafamilier.
  I  Theravada  traditionen har man en liste med 10 paramitas (pali: paramis):
 1) gavmildhed (skt.: dana)
 2) gavnlig karakter (skt.:  punya)
 3) giv slip, afkald (skt.:  naishkramya)
 4) vished (skt.: pradjña)
 5) iver (skt.:  virya)
 6) t√•lmod (skt.: kshanti)
 7) √¶rlighed (skt.:  satya)
 8) vedholdenhed (pali: adhitthana; skt.: pranidhana,
      en Bodhisatva's faste beslutning om at  gavne)
 9) sympatisk gl√¶de (skt.:  mudita)
10) ligelighed, ligev√¶gt (skt.:  paratmasamata, kunsten
       at genkende alle  sansende v√¶sners  lighed; skt.:
       upeksha).
  Den opm√¶rksomme l√¶ser vil straks bem√¶rke, at denne liste mangler mesterskab i  samadhi, skt.: dhyana. Det forklares traditionelt med, at mesterskab i meditation kan underinddeles under pradjña, klarhedens vished. Man kan s√• argumentere, at det normalt er omvendt, nemlig at pradjña f√łrst opdages og genkendes efter mesterskab i meditation er opn√•et. Det er under alle omst√¶ndigheder interessant at sammenligne disse lister. Her p√• Tilogaard's netsted vil vi gerne understrege betydningen af samadhi, den yogiske trance, s√• derfor disse kommentarer.
  L√¶s  artiklen(De 6 fuldst√¶ndige f√¶rdigheder).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Par-atma-pari-vartana  (skt.):

 kunsten at ’bytte selv.’ Ved empati at s√¶tte sig i andres sted.  Ved s√•dan indlevelse forestiller man sig og  beder til, at disse andres ulykke, ophidselse, usunde  karma og deres  lidelser overf√łres til ens eget hjerte, hvor det alt sammen opl√łses og forsvinder i tomheden, skt.:  sunyata. Denne kunst er kernen i ’tr√¶ning i forst√•else med hjertet,’ tib.:  lodjung, og hedder p√• tib.: tonglen [gto√Īg len].
 L√¶s videre under:  lodjung.
L√¶s ogs√• for neden om:  paratma-samata.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Par-atma-samata  (skt.):

 ‘at se andre som det samme som sig selv’ - kunsten at  genkende  alle  sansende v√¶sners  lighed, skt.:  upeksha, og at opfatte alle som ligev√¶rdige og af samme v√¶rdi som en selv.  Hermed ogs√• at se bort fra  tilknytning  og  identifikation med k√¶rester, familie, venner, f√¶llesskab, h√łvdinge, fjender og b√•de interessante og uinteressante mennesker og dyr.   (Ligegyldighed er ogs√• en form for tilknytning og fordom, fordi den bevirker hensynsl√łshed.)
  Paratmasamata er en af disciplinerne i  lodjung.
L√¶s videre om:  upeksha.
L√¶s ogs√• om:  par-atma-pari-vartana, for oven.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Parinama  (skt.):

 [pariŠĻáńĀma]; tib.: ngowa; tilegnelse. En vigtig praksis for  Bodhisatva'er er tilegnelse af deres egen  gavn til alle andre  sansende v√¶sner. Man tilegner ikke blot sine egne v√¶rdier, kvaliteter, godhed og gavn til alle andre, men ogs√• alt, som er godt  (punya) i hele Universet, fortid, nutid og fremtid.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Parinirvana  (skt.):

 en  Buddha’s   d√łd og bortgang,  det endelige Nirvana
Buddha Sakyamuni's Parinirvana
hvor selv den sidste gnist af karmisk gl√łd eller ekko er oph√łrt, udt√łmt, udbr√¶ndt og  overst√•et.  Buddha Sakyamuni’s parinirvana indtraf efter 45 √•rs virke som en Buddha i  Kushinagar.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pawo  (tib.):

 se under:  Vira.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Personlighed:

 Der var engang i √•rhundrederne omkring √•r nul en buddhistisk filosofisk skole, som mente, at personligheden, kaldet ’pudgala’ p√• sanskrit var en slags fast st√łrrelse, som b√•de var den  genf√łdte person og b√¶reren af  karmas fr√ł, skt.:  bidjas. Det er en tilsyneladende nem anskuelse, som forekommer at beskrive, hvad der sker for den enkelte, n√•r man lever, d√łr og genf√łdes. Men tankegangen er urealistisk, ligesom denne skole aldrig rigtig fik forklaret, hvad en s√•dan ’pudgala’ egentlig er for en st√łrrelse. Uden filosofisk skoling er det imidlertid meget nemt at falde for denne misforst√•else. Som det fremg√•r af Tilogaards netsted, er karma fr√łene forbundet med begivenhederne og det, at begivenheder tr√¶kker spor i sindet. S√• ikke mere om karma fr√ł her.
 Det betyder naturligvis ikke, at ingen har personlighed, men blot at  personlighed ikke er en absolut, skt.:  paramartha, st√łrrelse, men blot en beskrivelse af et forhold, skt.:  samvriti, mellem  sindet, som  oplever, og det, som sindet oplever, alts√• verden. Dette forhold kan ogs√• betegnes som tilkoblingen mellem sindet og verden. S√• Personlighed er ikke din  essens, skt.:  svabhava, men m√•den for tilkobling og relation i en instinktiv  dualistisk  opfattelse af alting. Personlighed er s√•ledes en samlet betegnelse for den enkeltes personlige   fortolkning, reaktion og bevidste holdning til oplevelserne og  livet, hvilket i sagens natur er yderst relativ, sk√łnt meget personlig. S√•  personlighed er udtryk for en noget b√•de begr√¶nset og omskiftelig  identitetPersonlighedens karakter afh√¶nger altid af, hvilken situation vedkommende befinder sig i, og denne karakter skifter tilsvarende. Den dybere identitet betegnes traditionelt som Selvet, skt.:  atman, hvilket  Buddha Sakyamuni ogs√• betegner som en illusion, fordi Selvet, opleveren eller observat√łren i enhver oplevelse eller situation ogs√• udtrykker et forhold, alts√• noget relativt. Mens  personlighed er et forhold mellem den enkelte og verden, er Selvet sindets forhold til sig selv. Igen betyder det ikke, at der ikke kan omtales en oplever, observat√łr eller et Selv, men blot at dette forhold ikke er en absolut st√łrrelse.
 Personlighed kan ogs√• opfattes som noget mere komplekst og relativt i flere dimensioner i kraft af  selvf√łlelseselvopfattelse og idealiserede identiteter, som er indbildte.  (L√¶s videre om denne kompleksitet under:  identitet.)
 Genf√łdsel finder sted, fordi man som oplever eller vidne til sine  oplevelser, hele tiden befinder sig i den samme dialektiske situation, som giver anledning til oplevelsen af  Selvets illusion, som om der virkeligt er et s√•dant Selv, som er transcendent i forhold til  oplevelserne.  (L√¶s om emnet i artiklen:  Om opfattelsen 3, Selvets illusion.)
 Personlighed er derimod noget meget mere begr√¶nset, som kun eksisterer som et forhold til andre  sansende v√¶sner og verden generelt, skt.:  samsara. N√•r du d√łr, falder ogs√• dine forhold til andre og den kendte verden fra hinanden i tilstanden mellem d√łd og genf√łdsel, tib.:  bardo. S√• som en afd√łd person har du allerede en helt anden personlighed, end da du var i live, fordi forholdet er √¶ndret. Faktisk allerede i levende live kan du √¶ndre personlighed ganske drastisk, nemlig hvis dit forhold til andre og verden √¶ndres radikalt, for eksempel ved ved at blive emigrant, eneboer, ved f√¶ngsling, sygdom eller vanvid. N√•r du genf√łdes, f√•r du et nyt forhold til andre og verden, s√• ogs√• din personlighed vil v√¶re noget nyt eller i hvert fald ny i den forstand, at der er opst√•et et nyt forhold. S√• i alle andre buddhistiske skoler end lige netop ’pudgalavada,’ betragtes  personlighed som noget forholdsvist, forbig√•ende og omskifteligt. Det afg√łrende for udvikling af personlighed og  karakter er dels   samskaras – herunder  kleshas – dels karma samt brugen af viljen, skt.:  cetana.
 Pudgalavada’s brug af betegnelsen pudgala blev afvist af alle andre, fordi  begrebet kun kunne opfattes som et andet ord for Selvet, som alle var enige om var i modstrid med Buddha Sakyamuni’s egne ord.
 L√¶s ogs√• om:  identifikation.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Phadampa Sangye  (skt.):

 er den ber√łmte  Lama  for  Machig Labdr√łn og stifter Mahasiddha Padampa Sangdje.af Zhidje  Mahamudra  traditionen. Han var en oplyst mester, men hans tradition er ikke blevet opretholdt, undtagen i forbindelse med  Tj√łd  sadhana. Han var kendt for at mestre  Pradj√Īaparamita. Hans m√łde med Milarepa, som omtales i Milarepa's sange, er ogs√• meget ber√łmt.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Phala-yana  (skt.):

 se under:  Resultat-fart√łjet;  samt under:  Tre fart√łjer.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Phowa  (tib.):

 [ŗņŗĹēŗĹľŗľčŗĹĖ,   'pho ba; skt.: saŠĻÉkrńĀnti, ‘forvandlingens yoga’]; betyder  ordret  overf√łrsel  og  forvandling.
1) Betydningen af  overf√łrsel  er, at bevidstheden i
     √łjeblikket for d√łdens indtr√¶ffen og et kortere tidsrum umiddelbart efter, overf√łres til en bedre sindstilstand end den s√¶dvanlige mellem-tilstand mellem d√łd og genf√łdsel  (se under:  Bardo). Man bruger d√łds oplevelsens energi udl√łsning af livs-ernergien  (skt.:  prana) til form√•let. I tidsrummet mellem oph√łret af det s√•kaldte ‘ydre’ √•ndedr√¶t og oph√łret af det ‘indre’ √•ndedr√¶t ud√łver man   phowa kunsten. Det er den tid, hvor der stadig er liv rundt omkring i de indre organer lige efter hjertestop og hjerned√łd. I dette tidsrum er der i reglen  (sk√łnt ikke n√łdvendigvis) en meget behagelig, rummelig, afklaret og let sinds-tilstand med fuld bevidsthed og langsomt koncentreres livs-energien i hjerte regionen. N√•r livs-energien er helt koncentreret i hjertet, skydes bevidstheden ud af kroppen sammen med den sidste energi ved oph√łret af det ‘indre’ √•ndedr√¶t. P√• denne m√•de kan  yogi’en opn√•  befrielse  og  oplysning i denne situation med en meget koncentreret prana, ved at genkende sindets virksomhed og natur, mens det hele forl√łber.
2)  Betydningen af  forvandling er den bedre kvalitet af
      sindstilstanden.   Phowa er en  Tantra  sadhana,  som tjener til at overf√łre bevidstheden til et s√•kaldt rent land, skt.:  Buddhakshetra, et paradis, eller direkte til erkendelse af  Dharmakaya. Den sidste slags  Phowa er √©n af  Naropa’s 6 doktriner.  Phowa til et paradis er i reglen Dewachen-phowa, overf√łrsel til   Sukhavati, Buddha  Amitabha’s rene land. Denne form er den mest anvendte. Der er ogs√• andre rene lande eller paradiser, som man kan overf√łre sin bevidsthed til, n√•r man d√łr, men det er sv√¶rere og mere kr√¶vende end den almindeligt brugte Dewachen-phowa.
3)  Phowa anvendes ogs√• i   Tj√łd  sadhana, men ikke
      med henblik p√• d√łden. Metoden bruges her til at forvandle  klesha’erne, lidenskab til  dj√Īana,  visdomsind. Her praktiseres ogs√• en bevidstheds overf√łrsel, men bevidstheden forlader blot kroppen for at tage ophold lige ved siden af den. Det skyldes den ofring, som ritualet egentlig handler om. Man ofrer sin egen krop til de lokale  guder  og  dj√¶vle   (tib.: lha dre)   for at g√łre dem tilfredse, omg√¶ngelige og hyggelige. Herved motiveres s√•danne livskr√¶fter til at st√łtte yogi’en, i stedet for at foranstalte  forhindringer og ballade. Ritualet bruges ogs√• til at fjerne sygdomme fra de, som plages af s√•danne.
4)  Angiveligt (l√¶s om det i  Marpas biografi, side 171) 
      findes der ogs√• en form for phowa, hvor yogi’en overf√łrer sin bevidsthed til en nyligt afd√łds krop og genopliver den. Marpa’s √¶ldste s√łn, Dharma Dode skulle have gennemf√łrt en s√•dan  phowa, da hans egen krop ikke l√¶ngere kunne mere. Imidlertid gik noget galt, s√• den eneste nyligt afd√łde krop, som han kunne finde, var en due. N√•, han m√•tte jo n√łjes og fl√łj derp√• som due til Indien, hvor han igen overf√łrte sin bevidsthed til en nyligt afd√łd  teenage dreng. Da liget pludselig rejste sig fra ligb√•let, blev for√¶ldrene ret skr√¶mte. Da Dharma Dode imidlertid forlod sin nye unge krop for at tage p√• udflugt i en ren bevidstheds form, gik det igen galt. En gammel indisk sadhu, en ‘hellig’ mand, kom tilf√¶ldigvis forbi den tilsyneladende sovende ynglinge krop. Han inds√•, at drengens bevidsthed havde forladt kroppen. Da denne sadhu ogs√• kendte til denne type phowa, overf√łrte han sin egen bevidsthed til ynglinge kroppen og gik glad bort med sin nye flotte krop. Da Dharma Dode kom tilbage, kunne han kun flytte sin bevidsthed ind i den gamle mands krop. Det siges, at det var denne gamle sadhu, som senere viste sig som  Phadampa SangyeMachig Labdr√łn’s  Lama. Disse personer var samtidige med  Milarepa, Marpa’s elev, s√• tidsm√¶ssigt kunne det godt have ladet sig g√łre, sk√łnt denne historie er af legendarisk natur, og derfor sandsynligvis er en myte. Denne kunst skulle if√łlge  Tsangpa Gyare, som skrev Marpa’s biografi, v√¶re forsvundet sammen med Dharma Dode, som ikke gav instruktionen videre til andre. Det gjorde Marpa angiveligt heller ikke. Hvad der blev af den indiske sadhu, fort√¶ller historien ikke noget om. I f√łlge Tsangpa Gyare forblev Dharma Dode i sin ynglinge krop og blev en ber√łmt mester i Indien af et andet navn, nemlig Tiphu. Denne udl√¶gning stammer angiveligt fra Rechungpa, Milarepa’s elev, som fik historien fortalt i Nepal.
5)  Alle disse former for  Phowa  kendetegnes ved,
      at bevidstheden n√¶rmest skydes ud af en √•bning p√• toppen af hovedet. Det er en  imagin√¶r  √•bning, et punkt som man blandt andet fokuserer sin opm√¶rksomhed p√•.  Phowa ved d√łden, n√•r den lykkes, er en  ud-af-kroppen  oplevelse, ligesom mange mennesker har oplevet det i levende live. Det er typisk   Tantra, at benytte sig af et s√•dant eksistentielt problem, som for eksempel d√łden, til at n√• frem til selve  befrielsenPhowa  er ikke uproblematisk. Det er   Tantra,  s√•  Phowa  b√łr  KUN ud√łves, n√•r man er traditionelt tr√¶net i det indenfor   mesterl√¶ren med en kvalificeret og veldokumenteret Lama   som mester. Ved at udf√łre  Phowa  forkert, kan man blive syg og d√•rlig, rent bortset fra at man mister muligheden for at benytte sig af teknikken, n√•r det virkelig g√¶lder.
 L√¶s ogs√• om:  tj√łd;  og om:  Sukhavati.
L√¶s videre om:  Naropas 6 doktriner.
Og om:  Tilopa.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Phurba  (tib.):

 er en rituel tresidet dolk, som bruges i visse  Tantra  sadhanas til symbolsk drab p√• ego’et,Purbha, en rituel dolk med tre sider samt et h√•ndtag som en vadjra. skt.:  ahamkara, den misforst√•ede identitet. I en vis forstand dr√¶ber  phurba’en simpelthen  dualisme. En s√•dan dolk med et trekantet blad ville v√¶re et frygteligt v√•ben i kamp, fordi det efterlader et stort √•bent s√•r, hvor dolken tr√¶nger igennem. I Tantra er den trekantede form symbolsk for  Dharmadhatu, s√• det er erkendelsen af sindets natur, som sl√•r ego illusionen ihjel. Ansigterne p√• h√•ndtaget tilh√łrer  Yidam’men Dordje Phurba, skt.: Vadjrakilaya, som for eksempel bruges ved inledningen af et formelt retreat. Under selve vadjra-skaftet ses et garnn√łgle, symbolsk for  karma. Klingen kommer ud af munden p√• en krokodille.
  L√¶s ogs√• om:  vadjra; samt om:  gantha; begge er ogs√• rituelle redskaber til brug under sadhana og  pudja. L√¶s endvidere om: ‘substansl√łs abstraktion’ - skt.:  abhutaparika; om Selvets illusion, skt.:  anatman; samt om tomheds naturen:  sunyata.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pilgrims steder:

 se under: de 8 pilgrimsteder.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pindapatra  (skt.):

 tib.: lungdz√¶ [lhung bdzed]; tiggersk√•l. Munke  og  nonner  skal traditionelt g√• tiggergang hver morgen blandt l√¶gfolket.Pindapatra; den klassiske tiggersk√•l. De ordinerede m√• ikke selv dyrke jorden eller sl√• dyr ihjel. De m√• ikke engang hive en gullerod op af jorden, men h√łjest plukke frugt og n√łdder p√• tr√¶er og buske i urskoven, hvor planterne ikke tilh√łrer nogen. Det er sj√¶ldent, at folk bor i urskoven. Ogs√• urskove er i dag sj√¶ldne. S√• de ordinerede er n√¶sten helt afh√¶ngige af l√¶gfolket, hvilket ogs√• er meningen, s√• de ikke bliver stolte, n√•r de oplever at v√¶re forskellige fra l√¶gfolket p√• grund af deres  meditation  og  anskuelse, som f√łrer dem til tilstande, som l√¶gfolk almindeligvis ikke kender til. Tiggersk√•len er symbolet p√• denne forbindelse med l√¶gfolket, som g√łr det muligt for de ordinerede at leve i fred i klostre eller p√• vandring. Uden l√¶gfolkets st√łtte kan de ordineredes liv ikke finde sted.
  L√¶s ogs√• om:  Vinaya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Piprahwa Stupa  (skt.):

 se under:  kapilavastu.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Posadha  (skt.):

 tib.: sodjung  [gso sbyong] Pratimoksha  ceremonien, hvor munkene og nonnerne bekender brud p√• deres l√łfter  overfor hinanden og fornyer dem. Den ene halvdel af forsamlingen bekender overfor den anden deres l√łftebrud, hvorefter disse l√łfter genoprettes, med mindre et af de 5 rodl√łfter er brudte. Hvis der er brud p√• rodl√łfterne, bliver disse mennesker udst√łdt af klostrene. Ved brud p√• andre grenl√łfter, kan de rettes ved forskellig slags bods handlinger, som  Vinaya foreskriver og forsamlingen vedtager. Herefter er deres l√łfter genoprettede og rene igen. Denne renselses procedure har man anset for meget vigtig igennem hele  Dharma’ens historie, for at opretholde en ’ren’  Sangha. Id√©en er, at kun en ren Sangha kan b√¶re traditionen og  transmissionerne.
  Da en s√•dan ren Sangha med tiden syntes mere og mere urealistisk, flyttede v√¶gten til  Arya Sangha, den √¶dle Sangha hvilket vil sige  Arhats og  Bodhisatva’er, som de eneste der p√• en ren m√•de kunne b√¶re Dharma transmissionerne i og med, at de har plukket frugterne af  indsigt og mesterskab i  meditation, skt.:  dhyana. Denne forskydning fandt sted i Indiens Oldtid, og var fuldbragt for cirka 1000 √•r siden.  Posadha ceremonien blev s√•ledes i Middelalderen til udelukkende et renselses ritual for de ordinerede, mens transmissionerne blev opretholdt af traditionernes meditations mestre,  Pandit’terMahasiddha’er og senere  Tulku’er, de s√•kaldt ’bevidst’ genf√łdte  Lama’er.
  L√¶s ogs√• om:  Mahayana posadha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Positiv t√¶nkning:

 er en enkel filosofi, kunne man kalde det, eller psykologi, som fokuserer p√• fremgang, √łnskelige resultater og udviklinger, frem for  √•rsager og betingelser, som ligger til grund for  lidelse og problemer. At t√¶nke progressivt frem for regressivt Engel med lut; maleri af Rosso Fiorentiono. Fotograf ukendt.kan v√¶re gavnligt i visse situationer. Men det er ikke sundt at ignorere √•rsagerne og betingelserne for de nuv√¶rende problemer. Den positivistiske psykologi kommer til kort, n√•r folk ikke opn√•r fremskridt og resultater. Konklusionen p√• deres manglende succes forst√•s indenfor denne psykologi som v√¶rende ’deres egen skyld’ – der kan jo ikke v√¶re noget i vejen med det positive udsyn, mener instrukt√łren i positivisme. Folk har blot ikke v√¶ret tilstr√¶kkeligt ’positive.’ Med andre ord mangler denne type  anskuelse et helheds syn, hvor folks begr√¶nsninger og usunde  karma tages alvorligt. De f√•r derfor ikke en hj√¶lpende h√•nd eller  realistisk anvisning. Det er en fortryllende anskuelse, som kun tilsyneladende virker gavnlig lige s√• l√¶nge fortryllelsen varer.
 Denne anskuelse findes blandt andre steder vidt udbredt  hos ’New Age’ terapier. N√•r du m√łder den, f√•r du ikke at vide, at den positive t√¶nkning er forbundet med en ide om ’skyld.’ Alts√•, hvis det g√•r dig godt, skyldes det din egen indsats, mens alt det d√•rlige tilsvarende er ’din egen skyld,’ fordi du ikke er positiv nok. Med en s√•dan ’positivisme’ kan terapeuten, underviseren og tr√¶neren undg√• at skulle tage besv√¶rligt ansvar for sine klienter, elever og aspiranter, n√•r de f√•r problemer eller blot f√łler negativitet. Med andre ord tages  forhindringerne ikke alvorligt ved denne type anskuelse, fordi forhindringerne ikke bliver forst√•et i deres rette sammenh√¶ng.
 Det er da dejligt med den opstigende sol, men det m√• ikke f√• folk til at ignorere, at solen ogs√• g√•r ned, og dagens lys afl√łses af nattens m√łrke og senere en ny dag. Kort sagt:  samsara, alt det der med kredsl√łb. I  Buddhadharma anvendes derfor b√•de √•rsags analyse p√• problemerne og anvisning af mulige fremskridt. Ved b√•de at forklare  √•rsagsk√¶den  og  karma belyses, hvad der h√¶mmer og begr√¶nser i  livet. Ved at forklare den  8 foldige vej   og de  6 fuldst√¶ndige f√¶rdigheder s√¶ttes √•rsager og betingelser i sammenh√¶ng med fremskridt, uden at nogen efterlades som selvforskyldte tabere.
 Du er ikke en taber i et lotteri – du er ligesom alle andre samspilsramt, alts√• offer for din egen uforskyldte uvidenhed, skt.:  avidya, og de andre sl√łr, skt.:  avaranas, og dermed diverse karma processer, som du ikke kan forventes at beherske eller p√•virke, f√łr du n√•r mindst det syvende  Bodhisatva niveau, skt.:  bhumi.
Professor i filosofi Julie Reshe  (se billedet)  skriver i netmagasinet Aeon den 9. januar 2020:Julie Reshe. Foto fra hendes netsted.
"Det nuv√¶rende begreb om positive illusioner viste sig f√łrst i firserne i en artikel af psykologen Shelley Taylor fra University of California i Los Angeles og af Jonathan Brown fra Southern Methodist University. Positive illusioner er almindelige kognitive fordomme, som baserer sig p√• urealistisk forsk√łnnede ideer om os selv, andre, vores situation og verden omkring os.”
 ”Typiske positive illusioner ang√•r blandt andre urealistisk optimisme, illusion om kontrol og illusorisk overlegenhed, som f√•r os til at overdrive vores evner og kvaliteter i forhold til andre. Flere  [videnskabelige]  studier p√•viser, at s√•danne illusioner er helt almindelige. Omkring 75% til 80% af menneskene  [fra disse studier]  bed√łmmer sig selv som over gennemsnittet i n√¶sten alle slags m√•linger, hvad ang√•r akademisk form√•en, professionel ydelse, immunitet mod forudindtagethed, lykke i parforhold og intelligens kvotient. Imidlertid fort√¶ller den grusomme matematik os, at dette er en illusion. Per definition kan alle ikke v√¶re over gennemsnittet."

          (L√¶s hendes fulde artikel p√• dette link.) 
 Denne analyse kunne ogs√• bruges p√• folks Facebook profiler.   Julie Reshe's lidt deprimerende iagttagelser om  positiv t√¶nkning peger p√• denne filosofis overdrivelser, som ikke blot er misvisende, men som ogs√• sygeligg√łr sorg, gr√¶mmelse, fornedrelse, traumer og ikke mindst, at det er en d√•rlig ting at tabe og miste  – s√•dan helt generelt. Men det er faktisk en god ting at tabe, b√•de stort og sm√•t, fordi det g√łr en til realist. Som en rigtig god taber buddhist kan det g√łre dig til en rigtig god  psykologisk realist.
 N√•r du f√łler dig d√•rligt tilpas ved verden, kan det f√łre til, at du for alvor forst√•r de  4 √¶dle sandheder og virkeligt s√łger  Nirvana ved b√•de at udvikle  meditation  og  anskuelse.
 En unders√łgelse fra London School of Economics and Political Science viser, at b√•de positivistisk og pessimistisk t√¶nkning f√łrer til tab og skuffelse. Realistisk bed√łmmelse af mulighederne er ikke overraskende en vinder.  L√¶s artiklen her.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prabhasa  (skt.):

 lysets yoga; (tib.: √łsal). Se under:  Øsal.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pradj√Īa  (skt.):

 (staves ogs√•  praj√Īa, tib.:  sherab [shes-rab].)  Ordret:  sindets  og bevidsthedens oprindelige klarhed, urfrisk evne til viden. P√• moderne dansk: naturligt afklaret  vished. Eller mere pr√¶cist:  vished om  sindets iboende klarhed. S√• betydningen er ikke blot sindets klarhed som s√•dan, men samtidig bevidsthed om denne klarhed. Bem√¶rk venligst hvor sj√¶ldent folk er bevidste om deres eget sinds klarhedsnatur, mens de er bevidste om et eller andet, som optager opm√¶rksomheden. Heraf f√łlger naturligt, at det tilsvarende er ganske us√¶dvanligt, n√•r folk fastholder en bevidsthed om sindets klarhedsnatur, samtidigt med at de giver slip, skt.:  naishkramya, p√•  tilknytning  og  identifikation  med alle deres  oplevelser  i √łvrigt. Da folk normalt ikke g√łr s√•dan noget, er pradjña i sagens natur som hovedregel ganske ukendt og skjult for langt de fleste.
  Som fagsprogs udtryk er det nemmere - og det lyder bedre - at sige: klarhedens vished - om pradjña; i betydningen  vished om  sindets  iboende, enkle og skarpe skelneevne. Evnen til at kunne vide og forst√•, kende forskel, kunne m√•le og veje samt overveje - og samtidigt v√¶re bevidst om denne grundl√¶ggende aktivitet, mens den forg√•r.
  Klarhedens vished forst√•r spontant hvad, der skal afvikles, og hvad, der skal udvikles, n√•r du er bevidst om sindets klarhed i  det bevidste √łjeblik. Denne evne betegnes som  uf√łdt, skt.:  prakrit. Fordi den altid har v√¶ret der. Stavelsen 'pra' indikerer prakrit. 'Djña' betyder forst√•else eller  opfattelse. S√• den ordrette overs√¶ttelse ville v√¶re: uropfattelse, b√•de evnen og funktionen. Alts√• den blotte og bare evne til at kunne opfatte noget samt det at opfatte, at f√• viden - eller at kunne opleve og det at opleve. Denne evne og funktion er  betingelsen  for at f√• oplevelser i det hele taget. Da der er tale om en virksomhed i sindet, er det ogs√• muligt at opleve denne evne og funktion. At erkende dens virksomhed, i og med at evnen og funktionen til opfattelse g√łr det muligt at opleve og f√• den viden, som du konstant tilegner dig; sindets klarhed manifesterer sig sammen med oplevelserne. Men det er ikke det, som normalt erkendes, mens man oplever ting og sager. Det er normalt  oplevelserne, som optager opm√¶rksomheden. S√• pradjña er en slags meta-bevidsthed; bevidsthed om bevidsthed, mens det sker. Det at f√• √łje p√• denne virkelighed er s√•ledes ikke almindeligt. Den meditative trance, skt.:  samadhi  g√łr det relativt nemt at opdage og isolere pradjña.
  Du vil opdage klarhedens vished, n√•r du er blevet opm√¶rksom p√• sindets iboende klarhed, og har opgivet tilknytning og identifikation med selve oplevelserne. En s√•dan given slip, skt.:  naishkramya, er foruds√¶tningen for at f√• √łje p√• sindets iboende og medf√łdte klarhed. Det vil sige, at opm√¶rksomheden er f√¶stet til klarhedes naturen og sindets rummelighed, skt.:  alaya, mens oplevelserne str√łmmer og skriger p√• opm√¶rksomhed - uden at f√• det.6 kantet farveskala som en firkant.
S√• selvom sindets klarhed er medf√łdt og naturligt, er det yderst sj√¶ldent, at nogen p√• denne m√•de h√¶fter sig ved selve denne sindets basale funktion - i stedet for at h√¶fte sig til selve oplevelserne. At kultivere pradj√Īa g√•r s√•ledes imod en instinktiv vane. Oplevelserne plejer at tage al opm√¶rksomhed. Men s√•dan beh√łver det ikke at v√¶re. Sindets iboende (skt.:  prakrita) rummelighed og klarhed eksisterer altid samtidigt, skt.:  sahadja, med oplevelserne.  Buddhanaturen  og pradj√Īa er s√•ledes altid meget t√¶t p√•; det er faktisk et sp√łrgsm√•l om opm√¶rksomhed, hvorvidt det er sindets natur, som fanger, eller sindets virksomhed (skandha'erne), som frembringer de tiltr√¶kkende, afskyelige eller ligegyldige (kedelige) oplevelser, som plejer at optage os.
  Ogs√• set fra en Darwinistisk synsvinkel, er det naturligt, at vi fokuserer p√• selve oplevelserne, i og med at det un√¶gtelig hj√¶lper os til at overleve. Normalt tager oplevelserne derfor al opm√¶rksomhed, men i den meditative trance, skt.:  samadhi, vil du ikke blive grebet af lidenskab eller fordom, selvom den slags opst√•r. Det er i en s√•dan tilstand, at vi kan f√• √łje p√• b√•de sindets natur og skandha'ernes funktion, mens det sker, uden at vi h√¶fter os ved selve oplevelserne.
  Pradj√Īa og sindets iboende eller medf√łdte klarhed er alts√• identiske - med den forskel i  begreb, at pradj√Īa betyder at kende og v√¶re vis - alts√• v√¶re bevidst eller have vished - om sindets klarhed. Ordret betyder praj√Īa simpelthen: kendskab eller vished, i og med at sindets iboende klarhed betyder medf√łdt skelne evne, alts√• evne til at kunne vide noget - til at kunne opleve - og det vil sige at kunne skelne mellem  oplevelsernes enkeltdele, skt.: dharmas. Men selvom alle sansende v√¶sner konstant skelner mellem deres oplevelser, er det us√¶dvanligt, n√•r nogen bliver bevidst om selve skelne-evnen. I  Buddhadharma  sker s√•dan bevidstg√łrelse i reglen ved samadhi, en yoga trance eller meditativ fordybelse, som der tr√¶nes i ved shamatha  meditation. N√•r samadhi er veletableret ved shamatha eller sadhana, finder yogi'en i reglen sindets klarhed i den analytiske fase af vipashyana (indsigts meditation), som er den n√¶ste meditative disciplin i traditionel buddhistisk meditations tr√¶ning. (Eller ved  utpannakrama, n√•r du udf√łrer  Tantra  sadhana.)
 Klarhedens 'visdom' - eller 'relativ visdom' eller igen blot 'visdom' - er s√•ledes en upr√¶cis og misvisende overs√¶ttelse af 'praj√Īa', sk√łnt det er den almindeligt brugte.
  [Et andet begreb for 'visdom' er  dj√Īana (eller j√Īana  - tib.:  yeshe), som betyder “sindet, som ved” - hvilket vil sige   visdomsindet,  lidenskabernes intuitive kendskab til diverse situationer, som bevirker lidenskabernes manifestation i sindet. Ogs√• dette begreb betyder ikke 'visdom' som s√•dan, men kendskab og vished - her om lidenskabernes rene intuition - hvor igen tilknytning og identifikation med dem er opgivet og forladt. Denne intuitive vished handler om emotionelle forhold i oplevelserne, mens pradj√Īa handler om sindets klarhed som s√•dan.]
 Men bem√¶rk venligst, at ordet 'visdom' p√• almindeligt dansk betyder, at kunne finde optimale l√łsninger p√• problemer, som ingen ellers kan f√• √łje p√•. Det betyder ogs√• at kunne holde sin etik, skt.: shila, helt i orden, mens man finder frem til retf√¶rdighed i forholdet mellem mennesker, dyr og milj√ł. I  Buddhadharma forst√•s klarhedens vished (pradj√Īa) som afledt af - og fremst√•et fra - indsigt og opgivelse af tilknytning og identifikation med alle oplevelser. Derfor bruges ordet synonymt med den klarhed i sindet, som stammer fra indsigt, og den given slip som den enkelte foretager, hvor der f√łrhen var grebethed. Derfor er de buddhistiske udtryk bedre oversat med ordet: 'afklaret vished' end 'visdom'. Imidlertid er der opst√•et en konvention i overs√¶ttelserne, s√• ordet visdom n√¶sten altid finder anvendelse, sk√łnt det ikke er retvisende. Sanskrit stavelsen 'dj√Īa' betyder det samme som gammelt dansk at v√¶re 'vis' om noget eller 'vished.' B√•de det at v√¶re bevidst om noget med sikkerhed og det at kunne anvende s√•dan viden. (Hvilket vel at m√¶rke er noget andet, end at v√¶re overbevist om noget.) Gammelt dansk vished er for eksempel en h√•ndv√¶rkers utvungne og veltr√¶nede h√•ndelag, hvormed en mester udf√łrer sin kunst. Det samme g√łr sig g√¶ldende ved mesterskab i buddhistisk meditation og anskuelse, hvorved der opst√•r afklarethed om sindets iboende klarhed eller medf√łdte skelne-evne, hvilket kaldes pradj√Īa, 'klarhedens vished.' Samt ved afklarethed om de lidenskabelige f√łlelser, sanskrit: kleshas, hvilket kaldes dj√Īana, intuitiv vished (visdomsind; i betydningen 'kilde til visdom'). Vished og afklarethed er i begge tilf√¶lde den bedste overs√¶ttelse og forklaring, mens egentlig visdom forh√•bentlig opst√•r spontant efterf√łlgende, n√•r man benytter sig af sin afklarethed p√• m√•der, som man ikke plejede f√łrhen og opdager nye perspektiver i bevidstheden, skt.: vidj√Īana, verden, skt.: samsara, og sin egen friske utvungne f√łlsomhed. S√• egentlig visdom opst√•r fra erfaring og er ikke till√¶rt eller pludseligt opst√•et. 'Det er ganske vist.' Man har ikke rigtig et ord p√• sanskrit eller tibetansk for det, som danskere kalder for visdom. Det n√¶rmeste er 'mita' p√• sanskrit, tib.:  lodr√ł, - som betyder klogskab, at v√¶re smart eller sindighed.
      OBS:  L√¶s ogs√• Edward Henning's artikel om
                         overs√¶ttelse af disse ord til engelsk
.
[Ken McLeod overs√¶tter pradj√Īa med 'clear, empty knowing' - afklaret tom opfattelse].
  Du vil finde overs√¶ttelser af  pradj√Īa som ‘relativ’ visdom, fordi den handler om relationer i oplevelserne og skelnen mellem dem, som klart opfatter de enkelte  dharma'er  og  dharmadhatu, og af dj√Īana   som ‘transcendent’ visdom i betydningen, at   dualismen  overskrides.
'V√¶r dit eget lys' - fotograf ukendt.  Billedet viser ‘v√¶r dit eget lys’ - du har kun din egen klarhed at forlade dig p√•. Andres r√•d og vejledning er blot: r√•d og vejledning.
De to slags vished kan ogs√• forklares ved at  Pradj√Īa  er vished om sindets iboende klarhed i  bevidsthedens √łjeblik,  mens  dj√Īana er resultatet af denne sindets klarhed i afklaring af de lidenskabelige f√łlelsers intuitive  fortolkninger  og reaktioner p√• indtryk, skt.:  vidj√Īapti,  efter tilknytning og identifikation er opgivet, overst√•ede og oph√łrte. Forst√•et p√• denne m√•de, handler  dj√Īana om  den fjerde skandha, mens  pradj√Īa  handler om den femte, bevidsthed, skt.:  vidj√Īana.
  Pradj√Īa er den klarhedens vished, som omtales ved de 6  paramitas - som nummer 6. Klarhedens vished udtrykkes ved sin evne til at skelne og afklare oplevelsernes enkeltdele, skt.: dharmas, deres relationer til hinanden og oplevelsernes helhed (skt.: dharmadhatu) som indeholdt i sindet. Dette udtrykkes ved en  Buddha’s 10 ’s√•ledes-heder’ - skt.:  tathata, som en Buddha erkender ved sin  pradj√Īa.
  Det lyder i   Lotus  Sutra’en, at  ’kun en Buddha kan fatte alle dharma’ers sande natur:  at dharma’er har s√•dan en form  [som de nu engang manifesterer], s√•dan en natur, s√•dan en skikkelse, s√•dan et potentiale, s√•dan en funktion, s√•dan en f√łrste √•rsag, s√•dan en anden √•rsag, s√•dan en virkning,  [bevirker] s√•dan en reaktion og s√•dan en fuldst√¶ndigt grundl√¶ggende helhed  [skt.: dharmadhatu].’
 Pradj√Īa under inddeles ved:
        1)  vished ved afklaret lytten
        2)  vished ved afklaret  kontemplation
        3)  vished ved afklaret  meditation.
  En anden anvendelse af ordet, se under:  sam-pradj√Īa-ya.
 L√¶s mere i artiklen:  Om opfattelsen 1  og  Om opfattelsen 4.  L√¶s ogs√• artiklen: De 6 Fuldst√¶ndige F√¶rdigheder.
 Se ogs√• under: tre slags tr√¶ning.
L√¶s ogs√• om:  vished.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pradj√Īa-paramita  (skt.):

 fuldst√¶ndig  f√¶rdighed i klarhedens vished,  skt.:  pradj√Īa, som ofte overs√¶ttes som: fuldkommen 'visdom,' fuldendt 'visdom,' selvom det er misvisende.   Paramita  alene betyder fuld f√¶rdighed. Pradj√Īa betyder, at  sindets  skelne-evne eller  klarheds natur  er bevidstgjort.
1.) Pradj√Īaparamita  er den sjette af de 6 
        paramitas. Pradj√Īa er det samme som  sindets iboende eller medf√łdte rene skelne evne eller evne til viden og   oplevelse. Fordi folk er optaget af, hvad de oplever, bem√¶rker de ikke den sindets klarhed, som g√łr det muligt for dem at opleve. I en tilstand af  samadhi kan sindet blive meget afklaret. Ved at mestre denne  yoga trance, gennem de fire  dhyanas, opn√•r  yogi’en glimt af  indsigt, og dermed  erfaring om pradj√Īa. Den slags erfaringer kan man samle p√•, hvilket er den ene af de  to samlinger. Forst√•et i en anden sammenh√¶ng, opn√•s fuldst√¶ndig f√¶rdighed over tid gennem tr√¶ning i de ti  bhumi’er.

 Den fuldst√¶ndige f√¶rdighed i klarhedens vished  genkender  uden forhindringer sindets klarheds natur, og opdager, erkender og virkeligg√łr  Bodhicitta.  P√• denne m√•de beskrives en  Bodhisatva’s kvalitet og sinds tilstand. Men fuldst√¶ndig f√¶rdighed i klarhedens vished kan ogs√• betyde det, som man str√¶ber efter og tr√¶ner i at opn√•. Men i s√• fald hedder det tr√¶ning i pradj√Īa - ikke i  pradj√Īaparamita. (Rent logisk kan man dog ikke tr√¶ne pradj√Īa; man kan kun tr√¶ne at give slip p√•  tilknytning  og  identifikation  med  oplevelserne. Og s√• h√•be p√•, at man herved kan opdage pradj√Īa. Men heldigvis kan man da tr√¶ne i den teoretiske forst√•else af pradj√Īa.)
  I en anden forstand er  pradj√Īaparamita den fuldt udt√łmmende forst√•else af  sunyata. L√¶s om denne forst√•else i  Hjertesutra'en.
 De 5 andre paramitas er   upayas, virksomme midler.Pradjnaparamita, oldgammel statue fra Java.  For eksempel  meditation  og  lodjung.  Upaya handler ogs√• om Bodhicitta.
 L√¶s om sindets klarheds natur i artiklen:  Om opfattelsen 1, Basis.

2.) Pradj√Īa
        -paramita er ogs√• navnet p√• en  Yidam, symbolsk for  essensen  af  Buddhadharma.
(Se billedet til h√łjre. Hun ses nogle gange i forening med  Vadjradhara. Pradj√Īaparamita kaldes for alle  Buddha'ers  mor, fordi hun udtrykker pradj√Īa - alle buddha'ers vished om sindets klarheds natur. Som s√•dan er hun endnu et  vision√¶rt  udtryk for  Buddhanaturen.
  L√¶s ogs√• om visdomsindet,  dj√Īana; samt om tomhedsnaturen:  sunyata; og om ikke-tom:  asunya
 L√¶s  artiklen: de 6 fuldst√¶ndige f√¶rdigheder.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pradj√Īa-paramita-sutras  (skt.):

 Sutra’erne  om fuldkommeng√łrelse af klarhedens vishedpradj√Īa. Der findes flere s√•danne sutra’er, s√• der er tale om en klasse of b√łger fra den anden drejning af L√¶rens Hjul, som angiveligt fandt sted p√•  Gribbebjerget  ved  Rajgir i Bihar. Den mest kendte er Den Store Pradj√Īa-paramita-sutra, som er oversat til engelsk af Edward Conze  (oversat som  The Large Sutra on Perfect Wisdom).   Charles S. Prebish skrev i sin bog:  Historical Dictonary of Buddhism, at de f√łrste nedskrevne  Pradj√Īaparamita Sutras stammer fra omkring √•r 200 FVT. Traditionen mener, at Sutra'erne stammer fra Buddha Sakyamuni selv ved en mundtlig transmission, som f√łrst senere blev nedskrevet i b√łger af papir. P√• Buddha's egen tid blev alle Sutra'er l√¶rt udenad.
  En ting er naturligvis at disse Sutra'er handler om pradj√Īa. I en dybere forstand handler de alle om tomheds naturen, skt.:  sunyata  og om  Bodhicitta. Dette ses mest tydeligt i den korte og dybsindige  Hjertesutra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pradj√Īapti  (skt.):

 se under:  begreb.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prahevadjra  (skt.):

 se under:  Garab Dordje.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prakrita  (skt.):

 betyder dels sproget p√• Ganges sletten p√•  Buddha Sakyamuni's  tid, normalt kaldet prakrit; og dels betyder ordet ganske enkelt alt muligt, som begynder med stavelsen 'ur'. Alts√• ur-natur, ur-tiden og lignende.Ur natur, alkymistens magi bringer lyset frem; fotograf ukendt.
Is√¶r bruges ordet til at udtrykke urnaturen ved dels universet; dels ved  sindet  og ogs√• ved  livet. I klassisk Brahmansk religion er denne urnatur  Guds  ophav eller begyndelse, hvor Gud som  Brahman  opst√•r s√• at sige samtidigt med skabelsen af  kosmos. Denne type spekulation finder ikke anvendelse i  Buddhadharma, s√• ordet vil for det meste pege p√• noget med sindets urnatur. For eksempel  sindets iboende klarhed og rummelighed, som typisk vil forklares som sindets urnatur, som alle  sansende v√¶sner  derfor er i besiddelse af. Men ogs√• de forskellige aspekter ved sindets klarhed vil blive defineret som urnatur, hvor man typisk ogs√• bruger lignende udtryk; for eksempel 'medf√łdt' - 'uf√łdt' - 'iboende' - 'samtidigt opst√•et (skt.:  sahadja)' - 'uden kunstighed' - og lignende. Ofte bruges udtrykket 'naturlig' for denne 'urnatur.' Ogs√•  pradj√Īa, klarhedens  vished, er s√•ledes urnatur. Og den intuitive vished, skt.:  dj√Īana, som en medf√łdt evne hedder naturligvis prakrita-dj√Īana. Et mere filosofisk korrekt udtryk ville nok v√¶re, at prakrita peger p√•, at sindets universelle kvaliteter, evner og potentialer - din urnatur - forefindes samtidigt med din nuv√¶rende kunstighed, persona, civilisation og tilegnet l√¶rdom og f√¶rdigheder. Denne samtidighed hedder (skt.)  sahadja. Sahadja g√łr det muligt for dig pludselig at f√•  indsigt, selvom  karma  og de andre sl√łr, skt.:  avarana, normalt  forhindrer det i at ske. Uanset hvor besv√¶rligt et menneske, som du m√•tte v√¶re for andre, mangler du ingen af menneskets universelle kvaliteter, evner og potentialer. Det g√¶lder jo ogs√• for selv den st√łrste forbryder som for eksempel  Angulimalla, som selvom han var en massemorder, senere blev en  Arhat.
  L√¶s videre om:  Buddhanatur.
Samt om:   Uf√łdt.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Praksis:

 udtrykket anvendes almindeligvis for at udf√łre en  anskuelse  i praksis eller en instruktion, for eksempel i  meditation. Det er en lidt bred forst√•else af udtrykket  sadhana. Sadhana er et mere pr√¶cist fagsprog med specifikke betydninger. Se under:  sadhana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pramana  (skt.):

 [PramńĀŠĻáa]  tib.: tz√¶ma [tshad ma]Gyldig erkendelse, f√łrste-h√•nds-kendskab. Buddhistisk logik og epistemologi. Pramana er den disciplin, som unders√łger og fastl√¶gger, hvorledes erkendelse finder sted, hvad der er gyldigt, og hvad der tilsvarende kan fastsl√•s som ugyldig erkendelse eller vrangforestilling.  I sagens natur er  pramana f√łrst og fremmest en akademisk disciplin, som ud√łves p√•  Shedra’er, som for eksempel  KIBI i New Delhi.
  Imidlertid er gyldig erkendelse et b√•de vigtigt og praktisk problem for den mediterende  yogi, som ikke n√łdvendigvis har nogen akademisk baggrund. For at udf√łre  vipashyana, m√•  yogi’en kende til pramana. S√• n√łd tvinger   yogi’en til at s√łge instruktion fra sin  Lama om pramana. Mesteren vil i reglen direkte demonstrere pramana for eleven, men der vil ogs√• blive givet formelle instruktioner - ikke for at g√łre   yogi’en til akademisk magister, men for at give  yogi’en magt til at kunne forst√•, hvad der er  gyldig erkendelse  og  pratyaksha,  (skt.)  direkte erfaring,  og hvad ikke er gyldigt. advarsels skilt: trafik i to retninger. Pramana √¶ndrer b√•de sindstilstanden og opfattelsen.
  Gyldigheden i  Dharma’en m√•les altid i forhold til   de 4 √Üdle Sandheder.  Man b√łr altid stille sp√łrgsm√•lstegn ved enhver slags erkendelse, n√•r den indtr√¶ffer, for  Rahu, indbildning, kan afspore hele   Buddha Dharma  projektet. Derfor anbefales det at v√¶re forsigtig og sindig. Gyldig erkendelse  defineres ved sit resultat, nemlig  (den positive virkning) Bodhicitta  og  Nirvana samt  (den negative virkning) frav√¶ret af indbildt identitet,   ahaŠĻÉkńĀra. Til geng√¶ld b√łr man acceptere den   gyldige erkendelse, n√•r enhver tvivl om den er blevet ordentligt og grundigt unders√łgt og besvaret og dermed fjernet. N√•r tvivlen er v√¶k, bliver man sikker i b√•de anskuelse og ud√łvelse af   Dharma.

 

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prana  (skt.):

 - tib.: roglung eller rogdzin  [srog-lung / srog-’dzin] - den ‘livsb√¶rende vind’ -  livsenergi. Den kaldes ogs√• ’vinden, som f√łlger med livet’.
Advarselsskilt sidevind. Der er mange ‘indre vinde’ (skt.: vayu  - tib.: lung) eller energier i kroppen, som sindet s√• at sige ridder p√• ved inkarnation, men der er kun en central livsenergi, som udfolder sig ved et ganske s√¶rligt sp√¶ndingsfelt mellem hovedet og skridtet, og kun denne  energi ben√¶vnes  prana som Dharma fagsprog, sk√łnt prana generelt kan betyde blot √•nding. eller vejrtr√¶kning. I  Tantra  udtrykkes dette ved de 2 ‘dr√•ber’ (skt.:  bindhu  - tib.: tigle) , som befinder sig som en hvid  bindhu p√• toppen af hovedet under den ‘brahmanske √•bning’ - og som en r√łd ved  sacrum. Imellem disse to punkter udfolder  prana sig i den ’centrale kanal’  (skt.: nadimed ’s√¶de’ i  chakra’et  ved hjertet. R√łd bindhu eller thigle.
                                        Billedet viser en r√łd bindhu,
                                         den gl√łdende energi kugle.
 I tibetansk medicin siges prana at v√¶re i ro i hjertets ’store bindhu’  – og i √łvrigt at bev√¶ge sig gennem s√¶rlige kanaler mellem lungerne og hjertet, if√łlge Terry Clifford  (i bogen: The Diamond Healing, side 133).
 Det siges, at der er en bindhu inde i alle celler i kroppen. Men prana er i Tantra dynamikken i den centrale kanal. Prana  oph√łrer ved d√łden, n√•r det ‘indre’ √•ndedr√¶t stopper, fordi de 2  bindhu’er m√łdes i hjertet, efter gradvist at v√¶re begyndt at n√¶rme sig hinanden efter det ‘ydre’ √•ndedr√¶t, alts√• vejrtr√¶kningen er oph√łrt   (se ogs√• under:   bardo). Ved undfangelsen forbindes mandens hvide bindhu og kvindens r√łde. Herefter vokser de to bindhu’er  v√¶k fra det ‘store bindhu’ i hjerte regionen og bort fra hinanden under kroppens tilblivelse.  Prana er vores livs-gnist og er kun til l√•ns.
  I klassisk sanskrit kan prana blot betyde ind√•nding, mens ud√•nding betegnes  apana. Denne ud√•nding skal ikke forst√•s ordret som luft, der forlader kroppen gennem n√¶se og mund, men mere i betydningen fordeling af energi i kroppen. Efter indtagelse af ’vind’ ved ind√•ndingen – fordeles vinden rundt i kroppen samtidigt med ud√•ndingen. Indenfor Tantra betyder 'apana' noget mere specifikt.
 De andre vinde  indenfor Tantra er:
  2)  vyana, vinden, som bev√¶ger sig opad; det vil
       sige, at den underst√łtter tale, skt.:  vak.
  3)  apana, den gennemtr√¶ngende vind, som
       bev√¶ger muskler og underst√łtter sansning.
  4)  samana, vinden, som f√łlger med ild; den
       underst√łtter ford√łjelse og optagelse af
       n√¶rings stoffer.
  5)  udana, vinden, som bev√¶ger sig nedad; den
       udst√łder pis og lort samt diverse ekskreter rundt
       omkring i kroppen.
 B√•de indenfor  Tantra og  Ayurveda beskrives disse vinde mere indg√•ende. Alt efter hvordan de direkte opfattes, er der tale om ’karma  vinde’ eller ’afklarede (visheds) vinde’. Hvordan de opfattes, er afh√¶ngig af bevidsthed, skt.:  vidj√Īana  og  pradj√Īa, klarhedens vished. Uden erkendelse er der altid tale om karma vinde.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pranidana  (skt.):

 [praŠĻÖidhńĀna]; en  Bodhisatva's  fastholdte og vevarende hensigt om at  gavne  andre og hj√¶lpe b√•de dem og sig selv til  Nirvana. Det betegnes normalt som et  l√łfte.
  L√¶s ogs√• om:  Paramitas.
L√¶s videre under:  Bodhisatva l√łfter.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prasangika:

 navnet p√• en s√¶rlig fortolkning af  Madhyamaka filosofien, som blev formuleret af Buddhapalita.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prasenadjit:

 er navnet p√• kongen af Koshala p√• Buddha Sakyamuni's tid.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prashrabdhi  (skt.):

 se under:  smidighed.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratimoksha  (skt.):

 'individuel befrielse'. Betegnelsen p√• dels   Hinayana, dels p√•  l√łfter  til individuel befrielse, som i hovedsagen g√•r ud p√• ikke at skade nogen som helst, som man m√łder p√• sin vej i livet, ved praktiske foranstaltninger og ved at dyrke  ahimsa, ikke-vold, ikke-skade i b√•de hvile, holdning og handling.   Pratimoksha udg√łr en s√¶rlig afdeling af  Vinaya.  Hvor Vinaya Sutra beskriver tilblivelsen af de forskellige l√łfter for  munke  og  nonner, opremser  Pratimoksha simpelthen disse l√łfter i Pratimoksha Sutra’en. Denne  Sutra l√¶ses h√łjt under   Posada ceremonien, hvor munkene renser sig for brud p√• deres l√łfter. Nonnerne har deres egen Posada. Bikshu'ernes l√łfter er 263 i antal,  bikshuni’ernes  380, novicernes 32 og l√¶gmands l√łfterne 5. Disse sidste er:
    1)  undlade at sl√• ihjel  -
    2)  undlade at stj√¶le  -
    3)  undlade at lyve  -
    4)  undlade at misbruge andre seksuelt  -
    5)  undlade at drikke sig fuld i alkohol.
L√¶gfolk kaldes  upasaka  og  upasika. Ogs√• munkene og nonnerne holder disse 5 l√łfter, dog er det f√łrste l√łfte begr√¶nset til drab p√• mennesker  (der er et s√¶rligt grenl√łfte om at undlade drab og skade p√• dyr), og det fjerde forst√¶rkes til c√łlibat, mens de slet ikke m√• drikke alkohol. Disse 5 forpligtelser kaldes rodl√łfter og de √łvrige for grenl√łfter. Man kan ikke forblive ordineret, hvis blot et af rodl√łfterne brydes, mens brud p√• grenl√łfternes kan renses for l√łftebruddets forurening af den rette holdning og handling og genoprettes i sin oprindelige renhed ved de  fire kr√¶fter. Den formelle og offentlige renselse sker ved posada ceremonien, som afholdes hver anden uge i klostrene.
  Se ogs√• under:  l√łfter  - og under:  de 10 udyder  - og under:  Bodhisatval√łfter  – samt under:  samaya, om l√łfterne i   Tantra.
  L√¶s desuden artiklen:  de 6 Fuldst√¶ndige F√¶rdigheder.  L√¶s ogs√• om:  de 51 samskaras, som er en liste over b√•de gavnlige og skadelige emotionelle holdninger, som naturligt vil vise sig i sindet som reaktion p√• situationens  karma og udfordre alle, som holder l√łfter.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratimoksha Sutra  (skt.):

 en  Sutra med  regler og retningslinjer for munke og nonner er samlet i denne bog, mens begivenhederne for deres tilblivelse er beskrevet i  Vinaya Sutra. Pratimoksha Sutra reciteres hver 14. dag af munkene og nonnerne ved  Posadha  ceremonien, ved hvilken lejlighed de s√• bekender brud p√• grenl√łfterne , renser dem og fornyer  dem.  Se ogs√• for oven om  pratimoksha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratishtha  (skt.):

  tib.: rabn√¶ - helligg√łrelse; (gammel dansk:) vie; indvielse af  hellige  genstande. Udtrykket bruges for helligg√łrelse af  Buddha  statuer og malerier eller billeder af Buddha'er,  Bodhisatva'erYidam'mer  og andre  Buddha-aspekter  eller helligdomme i  Buddhadharma. Ved at fylde en statue eller  stupa  med  mantra  ruller, relikvier og s√• videre helligg√łres den samtidigt med, at et ritual udf√łres, som inviterer Buddha'en til at bebo repr√¶sentationen. Hvorved repr√¶sentationen bliver hellig og afgiver  velsignelse. Is√¶r indenfor  Mantrayana  er den slags meget udbredt, men helligg√łrelse finder ogs√• sted generelt i forbindelse med  Hinayana  og  Mahayana. Ganske s√¶rlige ritualer udf√łres ved indvielse af klostre, skt.:  vihara, og lignende bygninger og omr√•der.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratitya  (skt.):

 betyder samspil af omst√¶ndigheder, hvorved begivenheder indtr√¶ffer. Se under:  Tendrel.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratitya-samutpada  (skt.):

 se under   √•rsagsk√¶den.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratyaksha  (skt.)

 direkte  erfaring, korrekt opfattelse uden omsv√łb eller indpakning i fordomme. Tib.: √Īg√łnsun z√¶ma [mngon sun tshad ma]. Det er meget sv√¶rt at observere og t√¶nke psykologisk om vores egne sansninger og reaktions-m√łnstre. Man skal v√¶nne sig til det. De 5  skandha’er beskriver den direkte erfaring b√•de af  oplevelsers tilblivelse,  forvr√¶ngning og virkelighed ved denne proces. S√• den direkte erfaring handler om at  erkende  sit eget  sind  i arbejde - mens det arbejder eller udfolder sig i sin virksomhed. Alts√•, en meta-bevidsthed om det at v√¶re bevidst og om den blotte oplevelse af det at opfatte bevidsthedens indhold. Det g√łres rent praktisk ved korrekt anvendelse af v√•gent n√¶rv√¶r, skt.:  smriti  (‘mindfulness’).
   Pratyaksha er vigtig, n√•r man mediterer. Direkte erfaring betyder at genkende de 5 skandha’ers virksomhed i oplevelserne, uden at skulle udvikle eller benytte et  begreb om det.  Det sker rent praktisk ved  samadhi, yoga trance eller fordybelse.
 (Der findes till√¶rt viden i form af kundskab og analyse. N√•r du har begrebet emnet og lader din bevidsthed dv√¶le ved det, f√•r du direkte kendskab til emnet, direkte erfaring. De 5 skandha’er beskriver simpelthen den direkte erfaring - hvordan den finder sted.  Pratyaksha er enkel, fordomsfri, naturlig, afklaret, v√•gen, n√¶rv√¶rende  og n√łgen bevidsthed, som opfatter  dharmasdhatus  og  dharmadhatu, mens man h√¶fter sig ved sindets rummelighed og klarhed [dharmadhatu] og s√•ledes blot rummer dharma'erne og dhatu'erne, som derfor fremst√•r afklaret.)
 
L√¶s om det i artiklen:  Om opfattelsen, kapitel 2.
L√¶s ogs√• artiklerne:  De 5 skandha'er,
og:  Hvad er en oplevelse?  - hvor pratyaksha  s√¶ttes i sammenh√¶ng.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratyaya  (skt.):

 √•rsag, grund. Der er grundl√¶ggende √•rsager (hetu-pratyaya) - og bidragende eller sekund√¶re √•rsager.
  L√¶s videre under:  Årsager og betingelser.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratyekabuddha  (skt.):

 tib.: Rang gyal eller Rangsangdj√¶  [rang rgyal / rang sangs rgyas]; De enlige  Buddha’er. Buddha  Sakyamuni  gav instruktioner til befrielse og oplysning, som visse folk derp√• benyttede helt alene ude i skoven eller derhjemme og opn√•ede befrielse og oplysning  (se under:  Bodhi) ved deres  sadhana,  uden at nogen har h√łrt noget fra dem siden. Denne m√•de at gribe  Dharma an p√• fik derfor sit eget navn:  Pratyekabuddha-yana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pratyekabuddha-yana  (skt.)

 betyder fart√łjet for de ’ensomme’  Buddha’er.  L√¶s paragraffen for oven om  Pratyekabuddha.
Se i √łvrigt under:  Hinayana.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Prayoga  (skt.):

 se under  ng√łndro.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Preta  (skt.):

 tib.: yidag [yi dags]; sultent sp√łgelse. En mulighed for  genf√łdsel, hvor man f√•r en underjordisk eksistensform, hvor det er yderst vanskeligt at spise og drikke noget. Mund eller hals er enormt indsn√¶vret, s√• n√¶sten ingenting kan komme indenfor og maven er stor og omfangsrig med alt for meget plads, som altid f√łles tom. Den mad man trods alt f√•r fat i, smager f√¶lt og er aldeles ul√¶kkert - og m√¶tter ikke. En eksistens som preta skyldes  karma  fra tidligere ondskabsfuldhed, n√¶righed og sm√•lighed, som har motiveret til  skadeforvoldelse  mod uforskyldte med overlagt hensigt og udtalt skadefryd. I reglen begynder det med misundelse, som f√•r  sindet  til at lukke sig om sig selv som en knyttet h√•nd. S√•dan tilknappethed f√łrer s√• til et √łnske om at skade og derp√• til en skadelig handling. S√• det er en blanding af misundelse, had og skadefryd, som ikke blot er en sindstilstand, men ogs√• f√łlgelig at p√•f√łre andre skade ved handling. Den anden side af √•rsag til at genf√łdes som preta er f√łlgen af ondsind; man mangler i stor stil merit, skt.:  punya.
  Misundelse kan jo ogs√• f√łre til genf√łdsel som en  asura, men i s√• fald pr√łver man blot at blive ligesom dem, man misunder. Man kan i s√• fald bestemt heller ikke lide de, som man misunder, men her s√łger man at overtage plads, magt og rigdom fra dem, man misunder. Man pr√łver ogs√• at skade dem, man misunder, men f√łrst og fremmest √łnsker man at overtage deres plads. Det er ikke nok blot at skade dem; det er sekund√¶rt. Det er ligesom det omvendte af beundring.
  Dyr og mennesker, som forvolder skade p√• andre, fordi de er misundelige og skadefro - kan blive genf√łdte som pretas. Der er √•benbart kun en lille forskel p√• pretas og asuras. (Asuras er ogs√• en slags underjordiske.) Denne inkarnations form er s√•ledes kendetegnet ved en ekstrem form for  lidelse, hvor man ikke kan f√•, hvad man √łnsker og beg√¶rer, men i stedet f√•r en livs situation, som man bestemt ikke har hverken bedt om eller haft til hensigt. For eksempel som en regnorm eller andre bitte sm√• underjordiske  sansende v√¶sner, som oplever deres verden som noget helt andet, end dyr og mennesker g√łr.
  Se mere under:  Triloka
L√¶s ogs√• om:  Ondsind og ondskab.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Privatliv:

 se under:  V√¶rdighed.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Profeti:

 se under:  vision.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Projektion:

 se under:  asravas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pr√¶st:

 betyder egentlig en ’√¶ldste.’ Udtrykket giver kun mening indenfor Kristendom, hvor udtrykket stammer fra gr√¶sk presbyter, svarende til olddansk oldermand.  Det er faktisk en hentydning til den helt tidlige kristne kirke, hvor der ikke fandtes  pr√¶ster. I stedet blev en menigheds ’olderm√¶nd’ sendt til kirkem√łder for at repr√¶sentere menigheden ved landsdels m√łder. Da Kristendommen blev statskirke for Romerriget, blev kirken reorganiseret med hierarkiske Patriarker, Biskopper og ’olderm√¶nd’ blev pr√¶ster. Sk√łnt det nu kr√¶vede en del uddannelse og efterh√•nden ogs√• c√łlibat. Noget helt tilsvarende har vi ikke indenfor traditionerne for  Buddhadharma. S√• en buddhistisk pr√¶st findes ikke. Og udtrykket er helt misvisende, hvad ang√•r Buddhismen.
  (Det skal dog n√¶vnes, at folk i USA benytter betegnelsen: chaplain, p√• dansk: kapellan eller hj√¶lpepr√¶st, om for eksempel autoriserede buddhister i USA's f√¶ngsler og p√• hospitaler, som fungerer p√• linje med kristne  pr√¶ster og udf√łrer s√•kaldt ’sj√¶le-s√łrgning’ for de indsatte og indlagte. Det er √•benbart  Zen traditionerne i USA, som er g√•et i spidsen i USA for at benytte denne betegnelse af  ’pr√¶ster’ om autoriserede buddhister i institutioner, fordi det er et meget godt billede p√•, hvordan tingene fungerer i Japan og Kina. Og fordi buddhisterne s√•ledes blev ligestillet med de amerikanske kristne, hvilket var meget vigtigt for amerikanere af asiatisk afstamning. Men man beh√łver jo ikke at v√¶re pr√¶st  for at kunne lytte til folk og deltage i deres besv√¶r og problemer. Man beh√łver heller ikke bruge kristne begreber for buddhistiske funktioner, n√•r sammenh√¶ngen indenfor disse religioner er meget forskellige. Jeg anser derfor brugen af ord som kappelan for misvisende og ikke brugbar i Danmark, hvor vi helst vil kalde en spade for en spade. I Danmark har vi b√•de f√¶ngsels  pr√¶ster og hospitals imamer, men endnu ikke autoriserede  Sangha repr√¶sentanter, som l√łnnes af staten eller regionerne. Da Sangha er en del af den almindelige  Tilflugt, er betegnelsen ’repr√¶sentant’ den mest d√¶kkende for buddhister. I Danmark og sikkert ogs√• i hele Europa b√łr vi derfor bruge titlen Sangha repr√¶sentant, n√•r vi f√•r job p√• hospitaler og f√¶ngsler. Men ikke hvem som helst kan v√¶re en s√•dan repr√¶sentant.)
 I Buddhadharma har vi repr√¶sentanter for Sangha til at hj√¶lpe folk, som s√łger r√•d, vejledning, st√łtte og betroede samtaler under  tavshedspligt. S√•danne repr√¶sentanter kan ogs√• i visse tilf√¶lde hj√¶lpe ved at udf√łre ritualer  (skt.:  pudja)  p√• de s√łgendes vegne. Oprindeligt blev alle  munke  og  nonner anset for at v√¶re s√•danne Sangha repr√¶sentanter. Men man inds√• hurtigt, at ikke alle ordinerede personer var lige kvalificerede til s√•dant. Det medf√łrte, at man omkring √•r nul flyttede repr√¶sentant rollen over til  Bodhisatva’erne, den s√•kaldte √¶dle Sangha. I √łvrigt blev de officielle l√¶rere, skt.:  acharyas, ogs√• anset for Sangha repr√¶sentanter, mens det generelt var individuelt, hvem man ans√• for kvalificeret. Med tiden kom der ogs√• akademiske doktor grader, skt.:  pandit, som naturligvis blev anset for s√¶rligt egnede repr√¶sentanter p√• grund af deres omfattende viden. I l√łbet af de n√¶ste tusinde √•r med udvikling af  Tantra blev ogs√•  Guru’er  eller  Lama’er, som havde gennemf√łrt   mesterl√¶ren og h√łstet resultatet, anset for ganske s√¶rligt kvalificerede. Fordi de b√•de havde mestret Tantra og havde opn√•et et af Bodhisatva trinnene, skt.:  bhumis.  I  Tibet blev de fleste folk, som havde gennemf√łrt en traditionel tre √•rs meditativ retreat, anset for v√¶rdige repr√¶sentanter for Sangha. Den samlende betegnelse for buddhistiske ’eksperter’ handler s√•ledes mest om at kunne formidle og undervise, manifestere  Bodhicitta og kunne udf√łre pudja’er til gavn for folk. Derfor kaldes s√•danne ’eksperter’ almindeligvis for ’l√¶rere’ i Buddhadharma eller  Dharmal√¶rere.
 Der er s√•ledes  flere typer  Dharmal√¶rere, og i b√•de  Sutra  og  Tantra har vi en leder af ritualer, som betegnes som enten  Acharya  eller  Vadjracharya. I Tantra spiller  Lama’en en afg√łrende rolle som mester indenfor  mesterl√¶ren. I Sutra f√•r du kun en ’coach,’ tr√¶ner eller vejleder, skt.:  kalyanamitra, i  anskuelse  og  meditation, mens du forventes at forlade dig p√• Buddhadharma, og blot respektere de mennesker, som formidler  Dharma til dig.
 Grundl√¶ggende kan man sige, at du b√łr under alle omst√¶ndigheder v√¶re dit ’eget lys.’ Det var  Buddha Sakyamuni’s opfordring til sine elever p√• hans d√łdsleje. S√•dan er det faktisk ogs√• indenfor Tantra, men her opfattes Lama’en som en refleksion af den ’indre Lama,’ alts√• din egen  Buddhanatur. S√• i kraft af tr√¶ningens karakter, bliver Lama’en altafg√łrende, b√•de som en mester og som et spejl for sin elev. Sutra tr√¶ningen indeholder ikke disse psykologiske spejlinger af sig selv i en anden. Men i Tantra bruger man sin tilb√łjelighed til psykisk projektion, skt.:  asravas, eller spejling af sit indre liv ud p√• de andre og verden, skt.:  samsara, som en metode til at virkeligg√łre  Bodhicitta. I stedet for at st√• med en usund vane, som man ikke rigtig kan g√łre noget ved, s√• l√¶nge man ikke mestrer  meditativ trance, skt.:  samadhi. Det sker ved, at ud√łveren af Tantra bruger sin fantasi p√• en ret stram m√•de. Man forestiller sig, at hele verden er et helt rent sted, et Buddha-land, skt.:  Buddhakshetra. Det vil sige, at de s√¶dvanlige psykiske projektioner  (asravas)  bremses, fordi fantasien bruges til at forestille sig eller 'lege,' at der ikke er nogen form for  ondsindethed i verden, og alle de  sansende v√¶sner  er  Buddha'er, som blot 'leger,' at de  ikke er  oplyste, mens de 'pr√łver' at opf√łre sig som almindelige mennesker og dyr. Samtidigt 'leger' du selv, at du er en Buddha, har en Buddha's sind og holdninger (Bodhicitta) og i √łvrigt forestiller dig, at du har en Buddha's krop med alle  Buddha'ens kendetegn. Det sker ved  Yidam  sadhana, hvor manualen til vedkommende Yidam praksis foreskriver, hvordan en s√•dan Buddha ser ud, og hvilken s√¶rlig  Buddha virksomhed, denne Yidam ud√łver.  S√• i stedet for at spejle sig i verden p√• sin s√¶dvanlige m√•de spejler man sig som om, man er en Buddha med hud og h√•r, holdning og handling. Fordi man s√¶tter alle sine kr√¶fter ind p√• dette arbejde, kan de s√¶dvanlige spejlinger ikke finde sted. Ens sans for spejling er allerede i brug med et andet form√•l eller en anden hensigt, nemlig Bodhicitta.
 Der er en vis fare forbundet med denne fremgangsm√•de, fordi man manipulerer sit  sind og tr√¶ner i frugten af praksis, sk√łnt man blot er en begynder. Derfor kaldes Tantra i den forbindelse for  Virkningsfart√łjet, mens Sutra kaldes  √Örsagsfart√łjetAlts√•: alle de sansende v√¶sner er i virkeligheden Buddha'er  – det er kun dig, som leger, at du ogs√• er en Buddha.  Det er kun dig, som er under tr√¶ning. Alle de andre har allerede plukket frugten af sadhana og er blevet  befriede  og  oplyste. Det kaldes for det ‘rene syn’ i Tantra. Fordi denne metode kan v√¶re farlig ved forkert udf√łrelse eller, fordi man misforst√•r noget, er der brug for en s√¶rlig beskyttelse. I Tantra sker beskyttelsen ved mesterl√¶ren. Man skal g√łre det, som mester siger, hverken mere eller mindre. S√• Lama’en er b√•de instrukt√łr, tr√¶ner, et spejl for eleven og en beskytter mod ulykker,  forvr√¶nget opfattelse og forkert tr√¶ning.
 S√• den store forskel p√• Sutra og Tantra best√•r i, hvorvidt man forestiller sig selv som en Buddha, eller om man opfatter sig selv, som man plejer at g√łre. I Sutra vil man i stedet forestille sig tilstedev√¶r af  Buddha aspektet som udenfor en selv. S√• Sutra Buddha aspektet symboliserer Bodhicitta, som noget der kommer til dig fra en Buddha, som sv√¶ver over dit hoved eller i himmelrummet foran dig. Virkningen i Sutra best√•r i, at du modtager  velsignelse fra Buddha'en under din meditation, hvilket bremser dine s√¶dvanlige reaktions m√łnstre, skt.:  caitasikas, og t√¶mmer  tilknytningen til dem, mens du mediterer. P√• denne m√•de er Sutra ikke blot √Örsagsfart√łjet, men har ogs√• √łnskelige virkninger som praksis form. Sutra er blot langsommere i virkning end Tantra.
 Desuden indeholder Tantra s√¶rlige  yoga'er, som traditionelt holdes hemmelige og ikke beskrives p√• skrift. Du kan kun l√¶re disse hemmelige yoga'er ved mundtlig transmission og faktisk demonstration af mester for dig som elev. Det vil normalt ske i en traditionel tre √•rs  retreat, men kan ogs√• forekomme ved en blot og bar Yidam retreat, som typisk vil vare et √•r.
 I Sutra konfronterer man alts√• asravas uden fantasifuld forvandling. I stedet opfordres den heldige praktikant til simpelthen at give slip, n√•r asravas manifesterer sig i deres  sind. Og fokusere p√• str√łmmen af velsignelse fra den  visualiserede Buddha. For b√•de Sutra og Tantra g√¶lder det, at der tr√¶nes i de  seks fuldst√¶ndige f√¶rdigheder, skt.:  paramitas, for at virkeligg√łre Bodhicitta. Men Tantra er en s√¶rlig metode at anvende, som kr√¶ver, at eleven f√łlger mesterl√¶ren uden omsving for at kunne lykkes som metode. F√łler du modvilje mod mesterl√¶ren som noget gammeldags, b√łr du simpelthen f√łlge Sutra metoderne, som er uden mesterl√¶ren, fordi den ikke er n√łdvendig for denne type praksis.
 Hovedv√¶gten i Buddhadharma ligger s√•ledes p√• l√¶re processen. P√• Dharmal√¶rer og elev og succesfuld formidling af Dharma. Foruds√¶tningen er, at Dharmal√¶reren besidder noget  indsigt  og  erfaring, s√• der er noget at formidle. Foruds√¶tningen er ogs√•, at eleven er l√¶revillig og indforst√•et med tr√¶ningens  karakter.
 Der foreg√•r i denne sammenh√¶ng ogs√• det samme, som forst√•s med det kristne begreb: sj√¶le-s√łrgning. En Dharmal√¶rer vil ikke blot pr√łve at undervise i – og direkte demonstrere – Bodhicitta, men vil i kraft af s√•dan oplyst holdning ogs√• pr√łve p√• at v√¶re den bedste lytter, deltager og ’spirituelle’ ven, skt.:  kalyanamitra.
 Men  Sangha’en har naturligvis ogs√• ledere. I klostrene v√¶lger  munkene  og  nonnerne deres ledere og tillidsfolk efter oldgammel demokratisk tradition. Det er dog i reglen nogle √¶ldre munke og nonner, som p√• denne m√•de bliver ledere. I  Tibet opstod klostrene gerne omkring store  meditations mestre. Uden en eller flere af s√•danne store mestre, kunne klostrene ikke finde st√łtte i lokal befolkningen. Folk ops√łgte mestrene og ikke altid blot munke eller nonner, fordi en mester formodes at kunne p√•virke begivenheder og bringe b√•de  velsignelse og beskyttelse. En mester formodes at have virkeliggjort i hvert fald det f√łrste  Bodhisatva trin, skt.:  bhumi. Mange  Tulku’er formodes at v√¶re p√• de 4 h√łjeste bhumi’er, hvorved de mestrer b√•de de effektive metoder, skt.:  upaya, og klarhedens vished, skt.:  pradj√Īa. I vore dage m√łder denne tradition naturligvis kritik, for hvordan skal almindelige mennesker kunne vurdere, om en s√•dan Tulku faktisk er en Bodhisatva. Tibetanerne plejer derfor at h√¶fte sig ved Tulku’ens opf√łrsel, sprogbrug og holdninger for at se tegn p√• Bodhicitta eller tegn p√• et menneske med alle de almindelige begr√¶nsninger, h√¶mninger, fejl og mangler.
 N√•r en s√•dan mester d√łde, ville man straks efters√łge en  genf√łdsel af mesteren, for at klosteret kunne forts√¶tte som institution og som formidler af Dharma. En s√•dan genf√łdsel bliver kaldt for en Tulku p√• tibetansk. (Nirmanakaya p√• sanskrit, hvilket betyder en Buddha’s fysiske krop. Meningen med betegnelsen Tulku er, at der er et tilstedev√¶r af en sand Buddha, sk√łnt denne manifestation finder sted som en Bodhisatva. P√• sanskrit ville man normalt i Indien tale om en Avatar som betegnelse p√• en guddommelig manifestation, for eksempel Hindu guden Vishnu, som manifesterer sig som gude-helten Krishna i Ramayana eventyret.) 
 P√• denne m√•de blev Tulku’erne ikke blot de reelle ledere af Sangha’erne, men fik status af ’√•ndsfyrster.’ S√• de kan egentlig ikke helt sammenlignes med biskopper, patriarker og kardinaler indenfor Kristendom. Tulku’erne var som √¶gte prinser, men ikke med bl√•t blod i √•rene – de havde  Buddha’s blod i kroppen. Det gjorde det s√¶rlig sv√¶rt for de verdslige konger og fyrster at ud√łve magt over klostrene, for man kan jo ikke kommandere med  – eller herske over en Buddha. 
 Tiden er jo nok ved at l√łbe fra disse √•ndsfyrster, ikke mindst fordi traditionen er blevet misbrugt i stor stil i politiske sammenh√¶nge de sidste 600 √•r, hvorved man kan g√• ud fra, at en s√•dan Tulku, udn√¶vnt af politiske grunde, ikke er en √¶gte genf√łdsel af sin forg√¶nger, men en s√•kaldt politisk eller bekvemmeligheds Tulku. L√¶s for eksempel artiklen:  To Jamgon Kongtrul Tulku’er. Der er mange andre beretninger om politisk udn√¶vnte Tulku’er fra b√•de det gamle Tibet og den moderne tid.
 Her i Vesten har vi en stor udfordring p√• grund af denne fyrstelige tradition. P√• den ene side hj√¶lper store mestre med at formidle den √¶gte og uforfalskede Dharma, netop fordi de besidder  indsigt  og  erfaring, og samtidigt underst√łttes af deres egen organisation, s√• de normalt ikke har verdslige problemer.  (Medmindre de bliver involveret i politik, magtspil eller tvister om fast ejendom og formue.) P√• den anden side bryder vores Vestlige kultur sig ikke om enev√¶lde og h√łje forgyldte troner og h√łjtidelige fyrster med silke kapper. Disse problemer vil det tage lang tid at udrede, netop fordi der b√•de er fordele og bagdele. I Asien elsker man fortsat alle slags ’√•ndsfyrster.’
 Tulku traditionen har p√• flere m√•der sikret en √¶gte  transmission af Dharma gennem hele den tibetanske middelalder frem til i dag. Det b√łr vi naturligvis v√¶re glade for. Men vi b√łr ogs√• se frem til, at de tibetanske Lama’er forlader politik. Og at deres s√¶rlige organisations form, kaldet  lhabrang, fjernes eller laves helt om.
 Ofte var det Tulku’ens manager, direkt√łr eller s√•kaldte ’generalsekret√¶r,’ tib.:  chagz√ł for en s√•dan lhabrang, som laver politik., magtspil og deltager i opg√łr om fast ejendom og formue. Ofte var disse direkt√łrer mere magtfulde end Tulku’en selv. I eksil i Indien blev deres magt mindre, end den havde v√¶ret i det gamle Tibet. Sk√łnt ikke altid; l√¶s for eksempel artiklen:  To Jamgon Kongtrul Tulku’er.  Men vi kan ikke g√łre s√• meget ved det her fra Vesten. Det er op til tibetanerne at reformere deres egen tradition. Her i Vesten kan vi kun sikre vores egne organisationer mod at blive manipulerede og misbrugt. Det kan vi g√łre ved transparente demokratiske og meritokratiske organisations former. Tulku’erne kan godt have en fremtid – ogs√• her i Vesten – som formidlere af Dharma af ganske s√¶rlig kvalitet. Men Tulku’erne beh√łver ikke at eje godser, huse og Templer. De beh√łver ikke at v√¶re paver, konger og prinser, som hersker over vores egne organisationer i Vesten. I stedet kan de st√• som garanter for, at den formidling af Dharma, som foreg√•r i vores egne kredse indenfor vores egne organisationer, er den √¶gte Buddhadharma. Ligesom de kongelige her i Danmark ofte er ’protektorer’ for velg√łrende foreninger.  (L√¶s ogs√• artiklen:  Dalai Lama vil nedl√¶gge Tulku traditionen.)
 Der er selvf√łlgelig altid et problem for en religi√łs forening med sin ledelse. P√• den ene side er det √łnskeligt, at foreningen styrer sig selv ved en demokratisk forfatning eller vedt√¶gt. P√• den anden side er det endnu vigtigere, at foreningen sikrer sig, at det virkelig er Buddhadharma, som formidles i foreningen. Det kan ikke vedtages demokratisk – det m√• v√¶re folk med viden, indsigt, erfaring, tr√¶ning, uddannelse, talent og en vis grad af mesterskab i b√•de  anskuelse  og meditation, som kan tage stilling til, hvad der er √¶gte Dharma, og hvad der ikke b√łr pr√¶senteres i foreningen som s√•dan. Der b√łr alts√• ogs√• v√¶re en meritokratisk styring. Men hvem g√łr sig fortjent til at bed√łmme s√•dan egnethed? Traditionelt vil det v√¶re en akademiker (acharya) og / eller en meditations mester, som kan kvalificere sig. Men kun den akademiske titel er noget, som man kan f√• ved en eksamen fra et akademisk institut. Der er endnu ikke nogen fast standard for hvilke kvalifikationer en meditations mester skal besidde. Eller hvem, som er kvalificeret til at bed√łmme s√•dant mesterskab. Det er sv√¶rt at se, n√•r alt du kan se er, at der er nogen som sidder i meditations stilling i lang tid. S√• lige nu og her m√• vi tr√łste os selv med, at alting stadig er i sin vorden her i Vesten, hvad ang√•r Dharma. Det er m√•ske meget godt, at de nye generationer har noget at lave og organisere.
 L√¶s videre om:  Lama;  og om:  Acharya;  samt om:  Kalyanamitra. L√¶s mere her om:  Dharmal√¶rere.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Psykisk:

 se under:  sind.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Psykologi:

 se under:  sind.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Psykologisk realisme:

 ‘Realisme’ som filosofi handler i reglen om sansninger, m√•linger og afvejninger. Om det mulige og umulige ved vores oplevelser, som jo er sansninger af en eller anden slags, og vores reaktioner, skt.:  caitasikas, p√• vores oplevelser.  Det, som kan m√•les og vejes, kalder man i denne filosofiske betragtning for virkeligt. Samtidigt ser man s√• bort fra – eller afventer en senere afklaring p√• – at alt, som kan m√•les og vejes, er sansninger, skt.:  sparsa, som ikke foreg√•r udenfor  sindet  i verden, men indenfor. Sansninger er resultatet af en proces i sindet i den f√łrste  skandha. S√• det, som du ser, h√łrer, m√•ler og vejer, er udviklinger i  sindet. Sindet p√• arbejde. Det er udgangspunktet for en √¶gte psykologisk realisme. Den fokuserer p√•, hvad  oplevelser virkelig er for noget. Og hvad bevidsthed, skt.:  vidj√Īana, m√•tte v√¶re for noget. Og p√• hvilken m√•de sindet som en samlet helhed begr√¶nser  erkendelse. Da sansninger er oplevelser og ikke spor fysiske, i og med at de er processer i sindet, er de meget interessante at unders√łge, uanset hvad den ’fysiske’ verden s√• mon er for noget. Oplevelser er jo af en vis psykisk karakter  – selv de konkrete af slagsen –  s√• det kan virke som et problem at kvantificere noget lavet af sind. Det kan dog godt lade sig g√łre indenfor et begr√¶nset omr√•de af sindet.Tibetansk spejl, symbolsk for sindets karakter.
Billedet viser et traditionelt metal spejl med silkeb√•nd. Det symboliserer sindets karakter: sindet spejler verden. Verden som en oplevelse er en spejling ved sansning,  skt.:  sparsa.
 ‘Hvis vi skal sige noget virkelig kvantitativt om  sindet, m√• det v√¶re, at hele verden er det mest tydelige udtryk for og den st√łrste virksomhed i sindet, nemlig fremkomsten i sindet af b√•de konkrete og uh√•ndgribelige oplevelser af verden.  Hvad der burde v√¶re en ydre verden, er i virkeligheden en indre sansning.’
  ‘Realistisk set, befinder du dig ikke i verden, men inde i din egen oplevelse af alting og ingenting med de begr√¶nsninger, som dit eget sind s√¶tter ved sin m√•de at v√¶re p√• og sin m√•de at virke p√•.’  (Citat fra:  Om Opfattelsen 1).
  Alt, som du oplever, er oplevelser, som selv er resultat af sindets virksomhed  (de 5  skandha’er)  i  sindets rummelighedS√• selv solid sansning best√•r alene af  sindets virksomhed som s√•dan. Du sanser ikke solide ting, men sanse processer. Ting, skt.:  dharma’er, er begivenheder under udvikling. S√• ting er mere tilstande end noget fast og vedvarende. Sansning er i hvert fald kun momentan, skt.:  ksaneksana. Der er en ny sansning i det n√¶ste  bevidste √łjeblik og s√• videre.
 N√•r du forst√•r, at du ikke oplever verden direkte ved sansning, men kun f√•r lov til at  erfare  en spejling af noget, s√• dukker naturligt to sp√łrgsm√•l op. For det f√łrste, hvad er verden s√• for noget, n√•r man ikke oplever den direkte, men i stedet oplever en slags ’repr√¶sentation,’ som sindet har frembragt. Bem√¶rk venligst, hvor mystisk verden pludselig fremst√•r. Det er ikke dig, som er  transcendent som  oplever, skt.:   atman i forhold til dine oplevelser. I stedet er det verden, som er transcendent i forhold til sindet. Det er ganske enkelt ikke til at vide, hvad verden egentlig er, sk√łnt vi har nogle gode sansninger, f√łlelser, mentale indtryk,  fortolkning, reaktion, lidenskab og bevidsthed om verden. Det andet sp√łrgsm√•l er naturligvis, hvad oplevelser egentlig er for noget, samt p√• hvilken m√•de oplevelserne s√• eksisterer, n√•r den verden, som disse oplevelser viser, faktisk ikke er identisk med oplevelserne. 
 (Man kan s√• sige, at verden, som vi kender den, faktisk er identisk med vores oplevelse af den. Denne oplevede verden har s√• blot slet ikke noget direkte med en objektiv verden at g√łre. I stedet er oplevelsen af verden den mest velegnede m√•de at opleve verden p√•, med henblik p√• overlevelse og tilpasning. Det er den Darwinistiske opfattelse, som samtidigt hverken beskriver, hvad verden s√• er for noget, eller hvad sindet og dets sansninger er i deres egen virkelighed.)
 En sten m√• v√¶re noget andet end din sansning af stenen. Men hvad er det s√•, at du oplever, n√•r du ser og f√łler p√• en sten? Det, som du antager for en sten, er ikke forskelligt fra din sansning, men sansning er ikke en sten...
 I  Cittamatra skolen anerkender man s√•ledes, at oplevelserne er mangfoldige og uoph√łrlige, mens sindet er b√•de en beholder for sin egen virksomhed som en r√¶kke processer, de 5  skandha’er, hvorved oplevelser dannes og viser sig,  samt selve oplevelserne, resultatet af det hele. Der er s√•ledes en mangfoldighed af omskiftelige tilstande uden egentlig enhed, men med en helhed omkring og ved det hele, skt.:  dharmadhatu.
 Sindets virkelighed er ikke blot som et spejl for noget tilsyneladende anderledes end sindet selv, men sindet er ogs√• sit eget rum til oplevelser (en i √łvrigt tom beholder, skt.:  alayavidj√Īana). Sindet er en √•benbar begr√¶nsning i forhold til verden, som der kun opleves en spejling af ved sindets klarheds karakter. Derfor er verden altid mystisk, snart smuk og tiltalende, snart afskyelig og skr√¶mmende, samt til tider kedelig. Fordi verden opleves s√• personligt, opst√•r  samsara
 Samsara befinder sig i sindet, som oplever. Samsara er ikke verden som s√•dan. Men samsara er den m√•de, verden normalt opleves p√•.
 Sindet er samtidigt ubegr√¶nset ved sin rummeligheds natur. Takket v√¶re sindets klarhed i bevidsthederne kan der skelnes og defineres, hvilket danner grundlag for gyldig erkendelse, skt.:  pramana. Uheldigvis ogs√• for uvidenhed eller ubevidsthed, skt.:  avidya.
  Uanset hvilken √•rsags sammenh√¶ng, som man besk√¶ftiger sig med, er betingelsen for at kunne besk√¶ftige sig med det altid:  bevidsthed  (skt.: vidj√Īana). Det er den  psykologiske realisme.  Den peger p√•  essensl√łsheden, skt.:  nairatmya, samt p√•  tomheds naturen ved alle oplevelser, skt.:  sunyata. Erkendelse af sunyata f√łrer naturligt til opdagelse af dit medf√łdte  Bodhicitta, eller fordomsfrie sind, som erkendes, n√•r intet  forhindrer det. L√¶s ogs√• om emnet under:  √•rsager og betingelser.
 L√¶s mere p√• siden:  Om opfattelsen, kapitel 4, sunyata
L√¶s ogs√• artiklen:  Hvad er en oplevelse? 
 Se ogs√• under:   Abhuta-parikalpa (substansl√łs abstraktion)
L√¶s videre om:  stoflighed.
Samt om:  asunya, ikke-tomt.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pudgala  (skt.):

 se under:  personlighed.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pudja  (skt.):

 - skrives ogs√•: Puja,  betyder ofrings ritual. 
Pudja er en form for  sadhanaPudja  kan ud√łves b√•de som  Sutra  og  Tantra.  En  Pudja udf√łres traditionelt i   en opbyggende fase og en fuldendende fase.  Den opbyggende fase  (skt.:  utpattikrama  -  tib.: kyerim) best√•r almindeligvis af  Tilflugt,  udvikling af  Bodhicitta, visualisering af  Pudja’ens  Buddha’er og  Bodhisatva’er, ofringer, hyldest, hoved visualiserings fasen og  Mantra. Den fuldendende fase   (skt.:  utpannakrama  -tib.: dzogrim) best√•r af sammensmeltning og  Dharmadhatu. Til sidst 'spredes fortjenesten' ved √łnskeb√łnner  (tib.:  m√łnlam), hvor gavn og gl√¶de tilegnes alle sansende v√¶sner og 'lykke b√łnner'  (tib.: tashi)
Ofringer på alteret i Tilogaard. Foto af Lamaen.
              Billedet viser de traditionelle 8 ofringer p√• alteret i Tilogaard.
Buddha’erne og  Bodhisatva’erne beh√łver ikke ofringer  - slet ikke -  det er os, som har brug for at √•bne os for vores medf√łdte  Buddhanatur,  repr√¶senteret ved de forestillede og de eventuelt vision√¶rt opst√•ede  Buddha’er og  Bodhisatva’er. Mens  Mahamudra  meditation bedst udf√łres alene, er   Pudja s√¶rdeles velegnet til f√¶lles ud√łvelse.  Se ogs√• under:  Ildpudja;  og under:  sadhana.  L√¶s ogs√• om:  vidhi.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Punya  (skt.):

 merit, dyder eller fortjeneste (tib.:  s√łnam). Dyder  - i mods√¶tning til gammel dansk: lyder, alts√•  udyder -  betyder medmenneskelig godhed, heroisk ansvars opfyldelse, selvoverskridende hj√¶lp og gavn for andre eller samfundet og livet  (milj√łet) generelt. Dyder, merit eller menneskelig fortjeneste s√¶tter sig som  samskaras  og  karma  fr√ł  (skt.:  bidja)  i sindet, hvorfra de vil bevirke god karma i fremtiden og til dels ogs√• i nutiden, betinget af al den √łvrige karma, som du har samlet p√•. Det er den store samling af gode samskaras og bidjas, som bevirker uds√¶ttelse af d√•rlig karma og fremelskelse af den gode.
 Dyder, merit eller medmenneskelige kvaliteter er ikke blot godt for en selv og andre, fordi de muligg√łr samfund og f√¶llesskab, men i en buddhistisk forstand er  punyas en afg√łrende faktor til at stoppe usund eller ugunstig karma, mens ophobningen af  punyassindet samtidigt fremmer den sunde, skt.:  kushala, karma, s√• den hurtigt manifesterer sig. Samtidigt uds√¶ttes den d√•rlige eller usunde karma. Det er dog nogle gange afh√¶ngig af mere end blot samlingen af dyder eller merit, fordi der kan indtr√¶ffe provokationer, som er nye for dig, samt p√• grund af tilf√¶ldig karma. (Tilf√¶ldig karma betyder, at noget sker, blot fordi det er muligt. For eksempel trafik uheld. Du beh√łver ikke at besidde en d√•rlig karakter for at blive ramt af en tagsten i hovedet.)
 Det buddhistiske land Bhutan burde derfor ikke m√•le s√• meget p√• 'samfundets lykke skala,' men udvikle en skala for hele samfundets samling af medmenneskelig merit i hele landet. Det ville betyde en kraftig udvikling af social hj√¶lpsomhed og pleje overalt. Den enkelte vil naturligvis nyde godt af sine egne samlinger af dyder og samling af erfaringer om afklaret vished  ('visdom'), men i f√łrste omgang f√•r det n√¶re samfund gavn.
 Der er ogs√• en hage ved al denne dyd og fortjeneste, nemlig at du risikerer at blive genf√łdt i en himmelsk eksistens, hvor du f√•r det alt for godt til at blive motiveret til at s√łge  Nirvana. Pas derfor p√• med, hvad du √łnsker dig, og hvad du samler p√•.
 S√• du b√łr blive til en god samler. Jo st√łrre samling af  punya, jo bedre muligheder, men husk at du ogs√• b√łr samle p√•  erfaringer om afklaret vished, b√•de  dj√Īana  og  pradj√Īa.
 Dyd, merit eller godhed kvantificeres s√•ledes i Buddhadharma, i hvert fald i forbindelse med √•rsagsfart√łjet og l√¶ren om karma. Det skyldes, at folk ved dydige eller gode handlinger og holdninger indsamler indtryk, skt.: vidjnapti, i sindet, som derfor ophober sig i hukommelse og kommer til at dominere din forst√•else, skt.: buddhi, og dermed de reaktive m√łnstre, skt.: caitasikas, i sindet, som reagerer umiddelbart og instinktivt i den fjerde skandha, samskara skandha, p√• det, som du oplever. Det er ellers ikke lige s√•dan, at vi normalt t√¶nker om merit, dyder og gode medmenneskelige kvaliteter eller karaktertr√¶k i Danmark. Men i og med at der hele tiden opbygges vaner, sker der naturligt ogs√• en ophobning af dydige reaktions m√łnstre, hvis og n√•r du fremelsker s√•danne. Og det g√łr du jo, n√•r du reagerer med godhed, k√¶rlighed og medf√łlelse. Denne personlige samling af godhed betegnes som den ene af de to samlinger, hvor den anden er samling af erfaringer om afklaret vished.
 Punya best√•r f√łrst og fremmest af de to slags  gavn. Men det karakteriseres ved ikke-skade eller ikke-vold, skt.:  ahimsa. S√• det f√łrste punkt i at samle p√•  punya best√•r i ikke at skade noget  sansende v√¶sen, s√• vidt det overhovedet er muligt og i hvert fald ikke med overl√¶g. Det andet punkt ang√•r etik og disciplin, skt.:  shila, i sin personlige udvikling som medmenneske blandt de mennesker og dyr, som man rent faktisk m√łder og omg√•s i sit liv. Nemlig ved at v√¶re opm√¶rksom p√• disse andres situation, besv√¶r, behov og lidelser Alts√• at v√¶re tilstede for andre uden at skade eller nedg√łre dem eller forherlige sig selv ved s√•dan disciplin. Dette punkt handler om ikke at v√¶re ligeglad med andres lidelser. (Det er ikke hver gang, at du kan g√łre en forskel. I mange situationer, kan du intet stille op; dette skyldes som regel de andres meget tunge karma, som du sj√¶ldent kan afhj√¶lpe. Men disciplin i denne sammenh√¶ng betyder ikke at v√¶re ligeglad.) Endelig, hvis man kan og orker det, s√• handler punya om at gavne andre direkte og indirekte. Alene hensigten om at gavne andre vil konstant f√łre til, at der samles  punya.
 Mere specifikt handler dette om at ud√łve venskabets k√¶rlighed, skt.:  maitri, og medf√łlelse, skt.:  karuna, overfor alle sansende v√¶sner.
 Punya som en samling udtrykker, at der er opbygget vaner, skt.:  samskaras, i  sindet, som er uden  skade virkning p√• andre og til gavn. N√•r f√łrst s√•danne vaner er etableret, √łges mulighederne for, at de forbliver. Herved vil man ikke kun undlade skade og udvirke gavn, men livet i det hele taget bliver meget nemmere og oven i k√łbet meget enklere.
 Karmapa Thaye Dordje skrev den 11. august 2019 p√• sin hjemmeside:
"Hvad enten jeg drikker  [eller spiser], sidder eller g√•r omkring, er hensigten at gavne andre. Herved  forvandles de  [allerede]  indsamlede dyder til tidl√łs og ubegr√¶nset fortjeneste  [eller merit]."
 Bem√¶rk, at fordi den overordnede hensigt, skt.: cetana, er at gavne, vil alle selv ret almindelige og helt ordin√¶re handlinger blive anledning til at samle punya, selvom du ikke t√¶nker p√• det, selektivt s√łger det eller i √łvrigt anstrenger dig. Fordi det er blevet en vane, sker samlingen spontant og vedvarende - hvis du vel at m√¶rke har anlagt s√•danne uselviske hensigter til at begynde med. Tilsvarende sker der en spontan samling af punya, n√•r du holder forskellige typer l√łfter indenfor Buddhadharma. Det typiske for s√•danne l√łfter er jo, at de handler om at undlade noget, hvorved du faktisk uden at g√łre noget eller ved netop ikke at g√łre noget, opn√•r samling af punya. Derfor siges det, at det at tage og holde l√łfter er en meget nem vej, fordi du ikke skal udf√łre nogen handlinger for at f√• resultater.
 L√¶s ogs√• om:  Feltet for goder og fortjeneste  (skt.: punyakshetra).
L√¶s ogs√• om:  pradj√Īa.
Samt om:  To samlinger.
Læs også om de 10 dyder og udyder.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Pu-tai  (kinesisk):

 ogs√• kendt som Budai, Bodai og Hotei. Den 'glade'  Pu Tai eller Budai, gigant statue i Ving Trang Templet i Vietnam. Foto fra Wikipedia.Buddha i Kina, afbildet som en smilende glad tyksak med en bylt, hvori han har sine ejendele. Han ses ofte med en dreng ved sin side, fordi b√łrnene var kendt for at elske ham h√łjt for hans legende v√¶sen. Angiveligt er der tale om en kinesisk munk fra 900 tallet. I Kina anses han for en inkarnation af   Maitreya.
 Det fort√¶lles om ham, at hvor han end kom hen, blev de syge raske, afgr√łderne √łgedes p√• markerne, held og lykke tilsmilede alle, s√• han blev selve symbolet p√•  velsignelse og velf√¶rd. Derfor er der statuer af ham overalt i Kina. I  Tibet kaldes han ofte for blot Hosang, kineseren, og afbildes i reglen sammen med  Dharmatala, en velkendt indisk prins, som var kendt for at st√łtte Sangha’en, samt de 16  Arhats.

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top

 

 

 Mangler titel-bj√¶lken foroven?  Klik her.

Ordliste

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

P

 

 

        Padmasambhava

        Pagmo Drupa Dordje Gyalpo

        Pandit

        Papiyan

        Paradis

        Paramartha (absolut)

        Paramita [fuldst√¶ndig f√¶rdighed]

        Par-atma-pari-vartana

        Par-atma-samata

        Parinama

        Parinirvana

        Pawo

        Personlighed

        Phadampa Sangye

        Phala-yana

        Phowa

        Phurba

        Pilgrims steder

        Pindapatra

        Piprahwa Stupa

        Posadha

        Positiv t√¶nkning

        Prabhasa

        Pradj√Īa - klarhedens vished

        Pradj√Īa-paramita

        Pradj√Īa-paramita-sutras

        Pradj√Īapti

        Prahevadjra

        Prakrita

        Praksis

        Pramana

        Prana

        Pranidana

        Prasangika

        Prasenadjit

        Prashrabdhi

        Pratimoksha

        Pratimoksha Sutra

        Pratishtha

        Pratitya

        Pratityasamutpada

        Pratyaksha

        Pratyaya

        Pratyekabuddha

        Pratyekabuddha-yana

        Prayoga

        Preta [sultent sp√łgelse]

        Privatliv

        Profeti

        Projektion

        Pr√¶st

        Psykisk

        Psykologi

        Psykologisk realisme

        Pudja

        Pudgala

        Punya

        Pu-tai

 

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din f√¶rden p√• netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               S√łger du bestemte emner, kan du indtaste dine s√łge ord i din brawsers s√łgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk