regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

 T 

 

 

Ordbog & Dharma leksikon

 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tale:

 se under:  vak.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tanker:

 - se under: manas  &  vikalpa.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tantra  (skt.):

 (Artiklen om Tantra er blevet lang,  s√• den er derfor flyttet til sin egen side. Her st√•r nu kun det essentiele.)
 tib.: djy  [rgyud]  - betyder ordret et v√¶v  (og s√•ledes ogs√• en snor og et ‘b√•nd’, hvilket ellers betegnes som  samaya), en forts√¶ttelse, forbindelse eller sammenh√¶ng p√• sanskrit. Som et samlet system af  anskuelse  og  sadhana  betyder  Tantra  simpelthen   den fortsatte ubrudte  [bevidstheds-]  str√łm, skt.:  santana, fra  avidya  til  Nirvana’  - gennem den opbyggende fase,  utpattikrama, i kunsten at dyrke  Tantra  til den fuldendende fase,  utpannakrama. Ved hj√¶lp af Tantra som en livskunst g√łres denne bev√¶gelse fra uoplyst til oplyst bevidst, sanskrit:  vidjñana. Man pr√łver at forblive bevidst om sit eget sinds  Buddhanatur  - og at holde fast i den bevidste forbindelse (samaya).
  Tantra  betyder b√•de den samling b√łger, som handler om kunsten med sin anskuelse samt selve ud√łvelsen af kunsten. Ud√łvelsen kaldes for  sadhana  og m√•den, hvorp√• kunsten ud√łves kaldes for  samaya(Som det fremg√•r af det f√łlgende, betyder samaya det at ’holde forbindelsen med  Buddhanaturen  i gang eller i live.’ Det vil sige at forblive bevidst om den hele tiden. Men de fleste kender samaya som Tantra  l√łfter. L√¶s om begge betydninger i artiklen:  samaya.)
  Tantra handler om at  forvandle opfattelsen af selv og verden fra ordin√¶r til, hvordan en  Buddha oplever og forst√•r. Som s√•dan kaldes Tantra  for  Virkningsfart√łjet, fordi man praktiserer resultatet af sadhana endnu f√łr det er opn√•et, ud fra en betragtning om, at resultatet allerede er til stede i str√łmmen af sind, skt.: santana, fordi denne str√łm foreg√•r indeni Buddhanaturen. Da Buddhanaturen hele tiden er til stede samtidigt, skt.:  sahadja, med  oplevelserne, praktiserer man den ved aktualisering af bevidsthed, skt.:  vidj√Īana, om Buddhanaturen  p√• forskellig m√•de.
  Generelt sker det ved  visualisering  af  Yidam  former i  Mandala'er  samt ved  Guruyoga. Begge ting kombineres traditionelt med forskellige former for kriya  yoga. S√¶rlig Tantra praksis omhandler  dakini'er  og  Dharmapalas, beskyttere af  Buddhadharma - og besl√¶gtede emner. Typisk underst√łttes s√•dan sadhana ved rituelle  pudja'er, sang, musik,  mantra  recitation samt ved symbolske  altre, ofringer og repr√¶sentation af den forestillede Mandala. Ved lang tids praksis og ved ganske s√¶rlige lejligheder udf√łres ogs√•  ildpudja. Og nogle gange rituel dans, hvor danserne er udkl√¶dte som Buddha-aspekterne i ritualet. S√•danne danse er traditionelle i klostrene for eksempel ved nyt√•ret, men det sker ogs√• andre steder.
  Resultatet af s√•dan √łvelse vil til at begynde med kun vise sig, s√• l√¶nge man er engageret i sin sadhana, mens man udenfor sadhana  - i den s√•kaldte 'post-meditation' -  vil opfatte oplevelserne, som man ellers plejer. Med tiden vil sadhana forvandle ens opfattelse af hverdagen fra ordin√¶r til aktualisering af  Bodhicitta. Den almindelige instruktion lyder, at man skal opfatte sig selv som sin  Yidam i post-meditationen, men husk venligst p√•, Vadjra og Gantha; Museum der Kulturen Basel.at dette er en √łvelse, som er s√¶rdeles udfordrende, s√• det kan ikke undre, n√•r det ikke lykkes.
Billedet viser en  Vadjra og en  Gantha, diamant-scepter og klokke, symbolsk for Tantra som metode og anskuelse. Vadjra’en er symbol for de virksomme midler eller metoder; Gantha’en er symbolsk for  vished  og lyden af tomhed, som det kaldes.
Traditionelt forklares  Tantra  ved basis, vej og m√•l i sin ud√łvelse, mens m√•den forklares ved  de 4  Tantraklasser (se n√¶ste paragraf). Basis for  Tantra  er  Pradj√Īaparamita, som dog ogs√• kan udf√łres som  Sutra metode, kaldet  √Örsagsfart√łjet i denne sammenh√¶ng.  Det hedder √Örsagsfart√łjet, fordi erkendelse af  sunyata  er √•rsagen til  befrielse  og  oplysning
 Vejen eller udviklingen ved Tantra foreg√•r som sadhana og samaya, hvor b√•de visse s√¶rlige teknikker tilv√¶nnes og anvendes, og pradjnaparamita anskuelsen tilegnes og anl√¶gges. Det vil sige, at der kommer gang i udviklingen ved hj√¶lp af den personlige l√¶reproces og simpel tilv√¶nning. M√•let er naturligvis befrielse og oplysning, hvilket specifikt vil sige  indsigt  og erkendelse af Buddhanaturen og  sindets virkem√•de, de  5 skandha’er.

  Brugen af  Mandala’er  og  Mantras  er kendetegnende ved  Tantra, ligesom der anvendes ‘hemmelige’  yoga’er. At de er hemmelige betyder, at de aldrig er blevet nedskrevne, men videregives ved demonstration og mundtlig instruktion fra en mester til en elev.
  Tantra som et fart√łj til  befrielse  kaldes for:  Mantrayana. Tantra betegnes ogs√• som  Vadjrayana, Diamantfart√łjet. I klassificeringen af  de 3 fart√łjer er  Tantra en underdeling af  Bodhisatvayana.  Som s√•dan handler Tantra om at blive fri for fordomme, om at √•bne sind og hjerte samt opdage og virkeligg√łre 'det lyse sind,' skt.:  Bodhicitta. Det sker, n√•r du opgiver  tilknytning til alt og alle - og  identifikation  med visse af dine oplevelser. Motivationen til det kommer fra  de 4 √Üdle Sandheder. Det specielle ved Tantra er de radikale metoder, som anvendes.
Drigug, Museum der Kulturen Basel. Billedet viser en  ‘drigug’  - en slagterkniv med krog som bruges symbolsk for at afsk√¶re tilknytning i  Tantra ritualer. Drigug symboliserer evnen til at opgive tilknytning. Denne drigug er fra Kulturmuseet i Basel.
 Det s√¶rlige ved  Tantra er dels,  at ud√łveren af sadhana forestiller sig selv som en  Buddha for at aktualisere forst√•elsen og opfattelsen af Buddhanaturen i det  bevidste √łjeblik. Man s√• at sige ‘leger,’ at man selv er en Buddha. Samtidigt forestiller man sig, at alle de andre  sansende v√¶sner faktisk er Buddha’er allerede, sk√łnt de lige nu ‘leger,’ at de er almindelige uoplyste. Med andre ord: alle er Buddha’er   – det er kun dig, som leger, at du er det. Desuden tr√¶ner ud√łveren af Tantra i kunsten at opfatte ’rent.’
 Renhed betyder dels, at forst√• al  opfattelse  og  oplevelse som en ’ren’ oplevelse – og ikke som noget, der eksisterer uafh√¶ngigt af  sindet, men som en manifestation af sindet. Der findes ikke noget snavs - kun opfattelsen af det. Dels betyder renheden ogs√•, at opfatte alle de sansende v√¶sner som Buddha’er, da de i virkeligheden er s√•danne, selvom de endnu ikke selv har opdaget det, og at opfatte hele verden, alts√• alle f√¶nomener, som Buddha’ernes rene lande, skt.:  Buddhakshetra  - eller  paradiser. Det er alts√• ikke kun  Lama’en, som opfattes som ren, men alt og alle.
 En anden forklaring p√• renhed er, at sindet naturligt og oprindeligt er fri for forurening, form√łrkelse, skt.:  moha, eller  forvr√¶ngning ved de   3 sl√łr. Dette erkendes ved pludselig  indsigt, som ankommer spontant i situationen, eller som f√łlge af Lama’ens  velsignelse, en s√•kaldt sind til sind  transmission, skt.:  darshan,  eller ved en indvielse, skt.:  abhisheka. Den s√•kaldte ’ordindvielse’ skulle egentlig gerne have denne effekt. En s√•dan indsigt vil v√¶re momentan og i reglen forsvinde igen og erstattes af en  erfaring som man ikke glemmer. Denne erfaring vil man herefter erindre sig, n√•r man anstrenger sig p√• at opfatte sindet som ’rent’ i efterf√łlgende ud√łvelse af sadhana. Uden s√•dan erfaring kan man ikke tr√¶ne i ’frugten’ af praksis. Den er ikke s√• sv√¶r at opn√•, som en ukyndig m√•ske kunne antage.
 Det er vigtigt at forst√•, at denne √łvelse i at opfatte alt og alle som Buddha’er og som rene er en  √łvelse. Det betyder, at det ikke er en pr√łve, eksamen eller et krav, men et  fors√łg. Et eksperiment. N√•r man √łver sig i denne kunst, vil der efterh√•nden f√łlge en erkendelse af, hvor fordomsfuld man selv er – helt naturligt og automatisk. N√•r s√•dan erkendelse opst√•r, relativiseres fordommene (normalt), hvilket er det √łnskede resultat. Is√¶r hvad dette punkt ang√•r er Tantra en suver√¶n praksis, fordi folk almindeligvis ikke konfronteres med deres fordomme, mens de mediterer. Med st√łtte i sin sadhana og samadhi kan en  tantrika  nemt give slip, skt.:  naishkramya.
 L√¶s videre om emnet  i artiklen:  Tantra - en s√¶rlig kunst; i artiklen uddybes blandt andet 'det rene syn' og enheden ved samsara og Nirvana.
L√¶s om de kedelige tilf√¶lde, hvor Lama’er har misbrugt deres elever, i artiklen:  Sex med Lama’en.
L√¶s mere om Tantra i artiklerne:  Om buddhistisk meditation.
Og artiklen:  Samaya.
Samt artiklen:  Om Lama’er.
L√¶s ogs√• i Ordforklaringen om:  abhisheka.
Og om  samaya .
Samt om:  Mantrayana.
L√¶s desuden om:  feltet for goder og fortjeneste.
Og om:  Dharmal√¶rere.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tantraklasser  (skt.):

 Der er 4 Tantra klasser, som hver is√¶r udvikler de s√¶rlige kvaliteter ved  sadhana. De forskellige  Yidam’mer h√łrer hjemme i en af disse  Tantraklasser. Klassificeringerne har ogs√• en sammenh√¶ng med  Buddha-familierne, som forklares i de respektive manualer til deres sadhana.
1)  Kriya - her er hovedv√¶gten p√• renselse og
      ritual fremfor  samadhi. (Det er ikke en
      hentydning til kriya  yoga. Kriya betyder rensning.)
2)  Carya - ritual og samadhi v√¶gtes ligeligt.
3)  Yoga - hovedv√¶gten ligger p√• samadhi. (Det er
      ikke er hentydning til almindelig yoga. Yoga betyder
      forening.)
4)  Anuttarayoga - handler helt og holdent om
      samadhi. Indenfor  Nyingma  traditionen
      underinddeler man denne sidste klasse i:
   a)  Mahayoga
   b)  Anuyoga
   c)  Atiyoga, hvilken ogs√• betegnes som  Dzogtjen
         p√• tibetansk. Desuden kendes systemet ogs√• som  Mahasamdhi  og  Maha-ati. (L√¶s mere om denne s√¶rlige inddeling under:  Ni Yanas.)
  Anuttarayoga klassificeres ogs√• som Fadertantra og Modertantra, hvor Fadertantra har v√¶gten lagt p√• metode, skt.:  upaya, mens modertantra har v√¶gten p√• klarhedens  vished, skt.:  pradj√Īa.
Disse klasser kan ud√łves ved de forskellige slags  mudra. I Kina og det √łvrige Fjern√łsten kendtes kun de f√łrste 3 klasser, indtil Anuttarayoga blev introduceret via de tibetanske skoler indenfor de sidste 1000 √•r.
 L√¶s videre under:  Mudra.
L√¶s ogs√• om:  Mantrayana.
Og om:  Tantra.
L√¶s mere i artiklen:  Om buddhistisk meditation.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tantrika  (skt.):

 en ud√łver af  Tantra. Tib.: ngakpa [sngags pa]Tantrikaen ud√łver Tantra dels ved  pradj√Īaparamita anskuelsen, som kaldes ‘√•rsagsfart√łjet,’ dels som en kunst i dagliglivet og i meditation, som kaldes ‘virkningsfart√łjet.’ Som meditativ  sadhana tr√¶ner  tantrika’en i  Yidam meditation og de hemmelige  yoga’er. Som kronen p√• praksis dyrker tantrika’en  Mahamudra  meditation eller  Dzogtjen, Maha Ati. Det er denne kombination af anskuelse, holdning, levevis og sadhana, som beskriver en  tantrika eller en ’tantriker.’ Den mest brugte ben√¶vnelse p√• en s√•dan ud√łver af Tantra som en kunst i livet, er  yogi, tib.: naldjorpa. Men en yogi er ikke n√łdvendigvis en  tantrika.
 L√¶s videre under:  Tantra. Tilsvarende betyder en ‘sadaka‘ en ud√łver af sadhana, hvilket ikke n√łdvendigvis er hverken en yogi eller en tantrika.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tara  (skt.):

 tib.: D√łlma - betyder ‘befrierinden’  (statuen p√• billedet viser den s√•kaldte ‘Hvide Tara’ - statuen er lavet af den 10. Karmapa Tj√łying Dordje og ligner sikkert hans kone)Bodhisatvainden Tara; statuen er lavet af den 10. Karmapa Tj√łying Dordje. Museum of Rietberg, Z√ľrich.Tara siges at v√¶re blevet f√łdt af en t√•re fra  Avalokiteshvara, som han udg√łd i medf√łlelse med  de sansende v√¶sner. Ved sine store evner havde han t√łmt alle verdener for lidende v√¶sner og anbragt dem i diverse paradiser. Da han derp√• i et kort √łjeblik slappede af og lukkede √łjnene som kulmination p√• sine anstrengelser, blev alle verdenerne igen fyldte med sansende v√¶sner, travlt besk√¶ftiget med at dyrke  samsara. Da gr√¶d Avalokiteshvara og Tara opstod fra hans t√•rer og meddelte ham, at hun ville hj√¶lpe. Mens   Pradj√Īaparamita  som en Buddhainde udtrykker de to slags  afklaret vished, udtrykker de forskellige former for  Tara  maitri  og  karuna. Den hvide Tara  stabiliserer de ‘indre vinde’, skt.:  vayu, og giver derved et langt liv.
  Is√¶r er de 21  Tara’er  kendt for at fjerne de 21 slags frygt og   angst, som plager mennesker og dyr. Blandt de 21 er den Gr√łnne Tara, tib.: Damtsig D√łlma, den mest kendte og brugte som b√•de beskyttelse og almindelig meditations form. Tara dyrkes b√•de som en Sutra  sadhana og Tantra. Som  Yidam  er den Hvide Tara den mest brugte.  L√¶s mere i artiklen:  Om buddhistisk meditation.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tashi  (tib.):

 betyder  lykke. og er ogs√• betegnelsen p√• en type  Mahayana  b√łnner, som handler om at tilegne al lykke til alle andre end √©n selv.
  P√• denne m√•de fremmes  Bodhicitta, som i sin natur ikke beholder noget for sig selv. Det g√łr Bodhicitta ikke, fordi sindets og hjertets  uforhindrede √•benhed kun fastholder sin √•benhed, venskabelige k√¶rlighed, skt.:  maitri, og  ikke-tilbageholdte medf√łlelse, skt.:  karunaTashi b√łnner indg√•r i alle  sadhanas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tatha-gata  (skt.):

 et af  Buddha’s  navne, som betyder  Den-som-er-S√•dan. L√¶s videre for neden om: tathata.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tatha-gatagarbha  (skt.):

 BuddhanaturenTathagata er et af Buddhas navne. Garbha betyder natur.  L√¶s artiklen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tatha-ta  (skt.):

  Tib.: desjin nyi [de-bzhin-nyid]. s√•ledeshed. Virkeligheden som den er uden  begreb  om virkelighed, men med en klar opfattelse af den. Det betyder at indse virkeligheden, b√•de som  sindets rum og sindets klarhed, og som dets virksomhed gennem de 5  skandhaer, hvorved  sindet  genkender  sig selv, og virkeligheden opleves og opfattes direkte, uden  fortolkning  eller mental reaktion, skt.:  caitasika. Det er denne s√•ledeshed, som direkte opfattelse, skt.:  pratyakshaoplever  og genkender.
  L√¶s videre i artiklen:  Dharmadhatu  (Om opfattelsen 5).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tempel:

 skt.:  Mandir; se under:  Lhakang.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tendar  (tib.):

 betyder en person som formidler, udbreder eller spreder - 'dar' - Buddha Sakyamuni's instruktioner - 'ten.'Lama Tendar Olaf H√łyer, april 2022; selvportr√¶t
Instruktionerne er det samme, som findes i Buddha's L√¶re, Buddha-dharma. Derfor er der ogs√• Lama'er med navnet Tj√ł-dar - en person, som spreder Dharma. Den fine forskel ligger i at pr√¶sentere og forklare, hvilket vil sige foredrage og beskrive, eller at instruere. Instruktion betyder at forklare anskuelsen, som den skal bruges i praksis, samt meditation ved demonstration og s√• videre. Tenga Rinpotje gav mig dette navn, da jeg blev munk i 1984. Det har vist sig at beskrive meget godt, hvilken Dharma aktivitet, som jeg sidenhen har haft.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tendjur  (tib.):

 [bstan’ gyur]  ‘overs√¶ttelser’ af instruktionerne  - mens alle  Sutra’er  og  Tantra’er  er indeholdt i den tibetanske  Kandjur  [bka’ gyur]  tekst samling, er alle de autoritative kommentarer og fortolkninger fra Indiens Oldtid samlet i tendjur.
   B√łgerne indeholder ikke blot  Abhidharma, med ogs√• diverse indiske mestres  shastras, kommentarer eller afhandlinger, for eksempel  Nagardjuna  og  Asanga. Bog samlingen best√•r af 224  bind, hvoraf de 84 bind handler om   Tantra’erne.  Se ogs√• under:  Tripitaka, de 3 kurve.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tendrel  (tib.):

 skt.: pratitya; betyder samspil af omst√¶ndigheder,  hvorved begivenheder indtr√¶ffer. I en forstand betyder det simpelthen  √Örsagsk√¶dens 12 led,  i en anden forstand betyder det det samme som C. G. Jungs begreb om  synkronicitet,  hvilket vil sige begivenheder uden √•rsag i ydre omst√¶ndigheder, men af indre grunde. Tendrel i denne betydning bruges om positive og gavnlige begivenheder  (held), som f√łlge af god  karma, eller som f√łlge af  Lama’ens velsignelse  og beskyttelse, som v√¶kker  Bodhicitta. Det kan derfor opleves som Guds indgriben, den rene magi eller et mirakel.
 Karmapa Thaye Dordje skrev p√• sit netsted den 16. januar 2019:
"Vi erkl√¶rer denne dag for lykkebringende - ikke p√• grund af sk√¶bne eller tilf√¶ldighed, men med vilje. Ja vist er denne dag blot ligesom enhver anden. Imidlertid vil den overlagte genkendelse af, hvad denne dag m√•tte bringe, hvad dens sande potentiale er - forvandle almindelig visdom til overordentlig visdom  [pradj√Īa]. M√• vi alle h√łste denne s√¶rlige dags - og alle de f√łlgende dages - muligheder."
  (Bem√¶rk venligst, at overs√¶ttelsen i citatet for oven af 'visdom' ikke er retvisende, men en overs√¶ttelses konvention, som er meget brugt, selvom den ikke er korrekt. Der burde overs√¶ttes med 'vished'. Der henvises nemlig til  sindets  iboende klarhed og intuition, hvilket er en naturlig evne, mens 'visdom' er en f√¶rdighed, som er sv√¶r at opn√•.)
  N√•r tibetanere omtaler tendrel hentyder de som hovedregel til denne lykke bringende betydning. Ordet betyder imidlertid blot et sammenfald af omst√¶ndigheder som udtrykt i '√•rsagsk√¶den'.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tenga Rinpotje  (tib.):

 [bsTan dga’ Rin po che]– (1932 - 2012) stammede oprindeligt fra Benchen Kloster i  Amdo. Vadjraacharya Tenga Rinpotje, Mahamudra mesterEfter sin flugt til Indien i 1959 slog han sig ned hos  Karmapa og blev  vadjracharya, rituel mester i  Rumtek Kloster. Efter nogle √•r flyttede han til Kathmandu i Nepal, hvor han har bestr√¶bt sig p√• at genskabe Benchen Kloster. Her blev han ogs√• br√¶ndt efter sin d√łd. Klosteret styres i dag af Sangdj√¶ Nyenpa Rinpotje, den ‘st√łrste’  Tulku fra det oprindelige Benchen i Amdo. Tenga Rinpotje opholdt sig i Danmark i 1978, hvor han fik l√¶gelig behandling for sin sukkersyge og var en hyppig g√¶st i landet frem til sin d√łd.  Tenga Rinpotje har derfor mange elever i Danmark. Hans viden og erfaring var ganske enorm. En gruppe mennesker i Odense har grundlagt et Dharma center,   Karma Gelek Dardje Ling, med  Tenga Rinpotje som protektor. I 2017 p√•stod den ‘alternative’ Karmapa Ugyen Dordje at have fundet Tenga Rinpotje’s genf√łdsel. Det er desv√¶rre noget tvivlsomt ligesom  Ugyen Dordje’s egen titel
 L√¶s Tenga Rinpotje’s biografi.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Teori:

  vil sige en sandsynliggjort hypotese. For at frembringe en teori, m√• der ligge nogle  fakta  eller data til grund.Medalje for en god ide. Men resten af teorien er spekulation, indtil teorien er bevist. Men det er faktisk meget sv√¶rt at bevise en hvilken som helst teori, set i lyset af de  to slags sandhed  og den  psykologiske realisme. Men p√• alle de mange omr√•der i  livet, hvor vi ikke kan f√• direkte erfaring, skt.:  pratyaksha, m√• vi n√łjes med teori som en retningslinje - ikke som det endelige svar p√• noget. Enhver teori har et udgangs punkt, som teoriens fortaler normalt vil g√• ud fra er fakta - og som teorien er afh√¶ngig af for at kunne v√¶re rigtig. Det er imidlertid ikke altid tilf√¶ldet. For eksempel g√•r det meste videnskab ud fra, at sansning, m√•ling, vejning samt logisk t√¶nkning er et solidt udgangs punkt, selvom al denne virksomhed er afh√¶ngig af iagttagerens eller teoretikerens bevidsthed, skt.:  vidj√Īana. Men videnskaben har jo aldrig v√¶ret i stand til at  erkende, hvad bevidsthed egentlig er for noget. Ting, som vi synes at vi  begriber  godt, er i reglen teori. Selv h√•ndv√¶rks m√¶ssig kunnen er som regel vanskeligt at forklare, ogs√• for en mester i sit fag, fordi det at g√łre noget er anderledes end sin teori.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Terma  (tib.):

 betyder ‘skjult skat’ - i reglen er skatten instruktioner i   sadhana, men det kan ogs√• v√¶re forklaringer, skt.:  shastras.Guru Rinpotje, det store ophav til mange termas; antik statue fra Rubin Museum i New York. Fotograf ukendt.
Billedet viser Guru Rinpotje, det store ophav til mange termas; antik statue fra Rubin Museum i New York.
Desuden kan  Pradj√Īaparamita Sutra’erne og ‘Asanga’s 5 skatte’ betegnes som  termas, fordi disse tekster var skjulte, indtil  Nagardjuna og  Asanga  fandt dem.  Terma er ikke n√łdvendigvis b√łger.  Guru Rinpotje gemte ogs√• statuer og andre hellige genstande rundt omkring. Udtrykket  terma er forbundet med Guru Rinpotje, fordi han foruds√• kong Langdharma’s forf√łlgelse af  Buddhadharma  i  Tibet for cirka 1100 √•r siden. For at im√łdeg√• en fuldst√¶ndig nedsmeltning af Dharma i Tibet, blev disse ting og sager gemt af vejen.
  En anden betydning af  terma er, at introducere instruktioner fra  en fjern fortid til nutiden, hvorved  transmissions processen bliver meget kort. Jeg er s√•ledes selv den heldige indehaver af en r√łg pudja transmission fra Guru Rinpotje med kun to mellemled  (Dudjom Rinpotje og Lama Tarchin Rinpotje).  L√¶s ogs√• nedenfor om:  Tert√łn.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tert√łn  (tib.):

 betyder en opdager af skjulte instruktions skatte, tib.:  terma. Det er for det meste  Guru Rinpotje’s skjulte instruktioner, som en  tert√łn finder. Strengt taget er dog ogs√• for eksempel  Asanga og  Nagadjuna  tert√łns, fordi de fandt skjulte instruktioner fra  Buddha Sakyamuni.
  Se ogs√• under:  Nyingma.

Click here to get to the top
 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Thangthong Gyalpo  (tib.):

 [tha√Īg sto√Īg rgyalpo]  1385 - 1464. Han var en meditations Thangthong Gyalpo. Han holder en jernk√¶de i h√•nden, symbolsk for hans brobyggeri; maleri fra Rubin Museum.mester og  Tert√łn, samt den ber√łmte bygger af h√¶ngebroer i  Tibet, som var oph√¶ngt i jernk√¶der. Flere af disse broer findes endnu.  Det gav ham tilnavnet ‘Jernbro Skolen’. Han er forfatter til  Avalokiteshvara  sadhana, som den findes i  Karma Kadjy traditionen.  Thangthong Gyalpo har ogs√• lagt navn til en af de mange  Tj√łd traditioner.  Thangthong Gyalpo er desuden ogs√• ophavs mand til visse traditioner omkring teater i Tibet.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Thaye Dordje  (tib.):

 den 17. Karmapa. Se under:  Thrinle Thaye Dordje

 
Regnbuefarvet linje

 

  Theravada  (skt.):

 en  Hinayana  tradition  - ogs√• med noget  Mahayana  indhold -  fra Sydasien. Tib.: n√¶t√¶n mawa [gNas-brtan smra-ba].  Theravada  f√łlger deres egen  Vinaya, som dog ikke er meget forskellig fra de nordlige skolers  Mulasarvastivada  Vinaya eller √ėstasiens  Dharmaguptaka. Disse   Vinaya traditioner kan dokumentere deres  transmission. Oprindeligt var der 18 transmissioner af Vinaya, men de √łvrige er nu helt oph√łrt og udd√łde, bortset fra Kina, hvor nogle af dem stadig v√¶k findes som del af den samlede transmission.
 Theravada spredte sig Vest fra  Bodhgaya og endte p√• Sri Lanka, hvor den stadig er, mens al buddhisme forsvandt fra Indien. Fra Sri Lanka spredte traditionen sig til Syd√łstasiens Burma, Thailand og Cambodia, hvor den stadig dominerer. Theravada har udviklet sig langsomt og vedvarende, uden at blive egentlig reformeret med  Pradj√Īaparamita  og  Tantra. Alligevel indeholder traditionen en hel del Mahayana elementer. Uden et s√¶rskilt  Bodhisatva fart√łj anser  Theravada stadig en  Arhat som den h√łjeste tilstand og den fuldst√¶ndige  oplysning.
 Bem√¶rk ogs√•, at  Theravada traditionen er p√• sproget pali, i mods√¶tning til Dharmaguptaka,  Sarvastivada og Mulasarvastivada, som anvender sproget  sanskrit. B√•de sanskrit og pali er i dag s√•kaldte ’d√łde’ sprog, fordi kun de l√¶rde forst√•r disse sprog, mens den levende dagligdags sprogbrug for l√¶ngst er oph√łrt blandt folk i Indien.
 L√¶s ogs√• om: boran kammathana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Thrinle Thaye Dordje  (tib.):

 den 17.  Karmapa’s navn  [phrin las mtha' yas rdo rje]. Den 17. Karmapa  Thrinle17. Karmapa Thrinle Taye Dordje, Kalimpong 2017. Foto: Thule Jug. Thaye Dordje  blev f√łdt  den 6. maj 1983 i det centrale  Tibet. Hans far er den ber√łmte tredje Mipham Rinpotje fra  Nyingma traditionen og hans mor hedder Detjen Wangmo.
S√• snart han kunne tale, erkl√¶rede han sig som Karmapa under et bes√łg hos familien af den 16. Karmapa's s√łster, som han genkendte og derfor tiltalte. 'Jeg er Karmapa' sagde han til hende som de f√łrste ord i dette liv. Det kom  Shamar Rinpotje for √łre, og han anerkendte derp√•  Thrinle Thaye Dordje som den 'klassiske'  Tulku af den 16. Karmapa Rangdjung Rigp√¶ Dordje. (Shamar Rinpotje kaldte ham for en 'klassisk' Tulku, fordi der ogs√• findes en 'alternativ' - ellers kendt som den 'kinesiske' 17. Karmapa, fordi det kommunistiske kinesiske imperium st√łttede denne udn√¶vnelse som led i deres religions politik i Tibet. Herom l√¶ngere fremme.)
  I marts 1994 besteg Thrinle Thaye Dordje officielt sin trone i  KIBI instituttet i New Delhi, Indien, og blev spirituelt overhoved for en stor del af  Karma Kadjy traditionen.  Thrinle Thaye Dordje afsluttede sin formelle uddannelse i 2003. Han har modtaget og mestret den fulde transmission af Karma Kadjy traditionen fra is√¶r Shamar Rinpotje. I marts 2017 blev  Thrinle Thaye Dordje gift med  Rintjen  Yangzom fra Bhutan. Han f√łlger s√•ledes i sporet p√• den 15. Karmapa Khakhyab Dordje, som heller ikke var munk, og som ogs√• blev gift.
  Da  Thrinle Thaye Dordje blev fundet og anerkendt som Karmapa, fulgte en stor del af Karma Kadjy traditionens tilh√¶ngere dog allerede den af Situ Rinpotje udn√¶vnte ‘alternative’ 17. Karmapa  Ogyen Dordje, selvom der hersker tivivl om, hvorvidt denne Tulku er en '√¶gte' inkarnation. Han har i hvert fald ikke udn√¶vnt sig selv  (i f√łlge hans egen udtalelser ved flere lejligheder), men i √łvrigt ved vi ikke s√• meget om hans oprindelse med sikkerhed. Hans virkelige historie er pakket ind i propaganda b√•de fra kinesisk side,  fra exil-regeringens og hans egen organisations side. N√•r sandheden s√•ledes begraves under et lag af l√łgne, bringes begge Karmapa’er i forlegenhed, og Karmapa traditionen i sin helhed bliver n√łdvendigvis bragt i tvivl. Hvis det er l√łgn med denne Karmapa, er det muligvis ogs√• l√łgn med alle andre. En ‘religi√łs tro’ p√• Karmapa vil i denne sammenh√¶ng v√¶re t√•belig. Tillid til traditionen opst√•r fra, at al  tvivl er fjernet. Derfor har begge Karmapa’er det sv√¶rt. De er mennesker ligesom os andre og skal jo ogs√• leve med al den tvivl...
  Det er f√łrste gang i historien, at to Karmapa’er har etableret sig p√• en gang, uden at alle de store  Lama’er i traditionen er blevet enige. Det virker som om, at alle blot ignorerer dette problem. Det skyldes velbegrundet mistillid.
   Situ Rinpotje’s organisation fra  Kham pr√łvede at dominere Karmapa institutionen, i et fors√łg p√• at s√¶tte Shamar Rinpotje udenfor indflydelse. Shamar Rinpotje har ikke p√• samme m√•de en veludbygget og stor organisation, s√• det forekom Situ Rinpotje og hans tilh√¶ngere at v√¶re relativt nemt at slippe af med Shamarpa. Det er jo s√• ogs√• sket, men de fik ikke hele Karma Kadjy traditionen til at f√łlge dem. En meget stor del f√łlger stadig Shamarpa og den nye ‘klassiske’ 17. Karmapa  Thrinle Taye Dodje.
 Hvis denne tilstand forts√¶tter, kan det blive noget v√¶rre rod. Dette genkendes ved, at begge Karmapa’er hver is√¶r har udn√¶vnt deres egen  Jamgon Kongtrul Rinpotje tulku. Ham var der s√•ledes ogs√• pludselig to af, indtil Ogyen Thrinle’s udn√¶vnelse meddelte, at han ikke f√łlte sig som en √¶gte Tulku og forlod sin organisation.  L√¶s om det her.
 S√• denne tilstand vil meget nemt - og meget sandsynligt - udvikle sig til en almen krise for alle tibetanske Tulku’er, n√•r  Dalai Lama d√łr. Den kinesiske regering har allerede udtalt, at de nok selv skal finde en ny Dalai Lama, s√• Dalai Lama’s organisation vil f√• problemer, n√•r de √łnsker at finde den nye genf√łdsel.
 Dette rejser naturligt sp√łrgsm√•let, om Tulku traditionen allerede har udlevet sin nytte og berettigelse. Det sidste nye i den sammenh√¶ng er  Dalai Lama, som nu har opfordret til at  nedl√¶gge hele Tulku traditionen i oktober 2019.
 Men der er ogs√• en ny bev√¶gelse mellem de to Karmapa'er. De m√łdtes f√łrste gang i oktober 2018, hvor de efterf√łlgende udsendte en f√¶lles erkl√¶reing. De m√łdtes for anden gang i oktober 2019, hvor de i f√¶llesskab skrev  en langt livs b√łn for den nye 15. Shamarpa. S√• de er √•benbart enige om Shamarpa's Tulku, som angiveligt er  den lille baby Thugsey, som er s√łn af Thaye Dordje og hustru Rintjen Yangzom.
  L√¶s om Karmapa Thrinle Thaye Dordje her.
L√¶s ogs√• artiklen:  2 Karmapa’er.
  Klik  her for Thrinle Thaye Dordje’s biografi.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Thrinle Tulku  (tib.):

 blev f√łdt i 1975 og kaldt Ananda Massoubre, hans borgerlige navn. Trinle Tulku; ukendt fotograf.Han er  s√łn af en fransk far og en amerikansk mor.  Thrinle Tulku blev officielt  udn√¶vnt af den 16.  Karmapa som genf√łdslen af  Khakhyab Rinpotje, en  Karma Kadjy mester fra det Vestlige Tibet, der d√łde som ung. F√łr sin bortgang havde Khakhyab Rinpotje skrevet et digt, hvoraf det fremgik, at han  ville blive genf√łdt i Vesten. Khakhyab Rinpotje havde v√¶ret t√¶t forbundet med   Kalu RinpotjeThrinle Tulku har tilbragt en stor del af sin barndom i Indien og Nepal. Han var n√¶sten altid sammen med Kalu Rinpotje i sine tidlige √•r, ogs√• p√• dennes rejser. Han er i √łvrigt blevet uddannet hos nogle af Karma Kadjy traditionens st√łrste mestre, samt hos  Lama T√łnsang i Monchardon, Frankrig.  Thrinle Tulku er ogs√• uddannet p√• Sorbonne Universitet, Paris i tibetologi og filosofi  samt p√•  KIBI, New Delhi i traditionel Dharma l√¶rdom. Han har ofte oversat for b√•de Karmapa og  ShamarpaThrinle Tulku har i en √•rr√¶kke undervist i  Bodhi Path centrene og hos  Dhagpo Kagyu Ling  i Frankrig. Han bor i Paris.
  L√¶s Pamela White's artikel om ham  (artiklen er fra Tricycle Magazine, 2005).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Thugdam  (tib):

 [ ŗĹźŗĹīŗĹāŗŶŗľčŗĹĎŗĹėŗľč];  er navnet p√• en s√¶rlig meditations form, hvor  en  yogi fastholder selve d√łdens klarhed og fred og forl√¶nger tidsrummet, som normalt varer fra nogle minutter til et par timer.  En sand mester kan forl√¶nge denne s√¶rlige periode i op til tre dage, siges det. Der er rapporter om en munk i Sydindien, som opretholdt sin thugdam i 37 dage, mens flere andre rapporteres at have holde den g√•ende i en uges tid. Det tydelige tegn p√• tilstanden er en fortsat varme i hjerteregionen, sk√łnt kroppen er d√łd. Varmen skyldes biologiske processer. Desuden g√•r kroppen i denne periode ikke i forr√•dnelse. Tilstanden er resultat af samadhi, som etableres f√łr d√łden indtr√¶ffer. N√•r det 'ydre' √•ndedr√¶t oph√łrer - det vil sige vejrtr√¶kningen - forts√¶tter yogi'en sin samadhi,En kunsterisk gengivelse af en bindhu. Ukendt kunstner og fotograf. hvorved de to s√•kaldte 'bindhu'er' forhindres i at m√łdes i hjertet. (Se billedet, hvor den r√łde bindhu vises i en kunstnerisk udgave.) Det vil sige at det 'indre' √•ndedr√¶t (livsprocesserne) forts√¶tter, hvilket for√•rsager det s√•kaldte 'klare lys,' tib.: √łsal. N√•r denne tilstand foreg√•r i lang tid, br√¶ndes mange usunde karma-fr√ł, skt.: bidjas, op, og chancerne for selv at v√¶lge sin genf√łdsel √łges ganske betydeligt. Men det sker naturligvis ikke automatisk. Oplevelsen af det klare lys er i forvejen ligesom en kulmination af livet, som kendetegnes ved stor fryd eller lykkef√łlelse, skt.: mahasukha. N√•r tilstanden forbindes med samadhi, bliver lykkef√łlelsen ikke st√łrre, men fordybes og g√łres helt bevidst. Derfor er det nemt i denne tilstand at opgive tilknytning og identifikation med alle slags oplevelser. S√• for en succesfuld praksis for yogi'en er det ikke nok at have det godt og nyde tilstanden. Der skal aktivt gives slip for at opn√• resultater. Ultimativt kan en yogi opn√• Nirvana ved denne praksis. Sker det ikke, forts√¶tter den afd√łde ind i d√łdens bardo efter et stykke tid.
 Thugdam blev senest demonstreret af min kollega fra tre √•rs retreat, den franske  Bhikshu  Tsewang Gyurme, som d√łde for nylig, mens han var i meditativ tilbagetr√¶kning (maj 2021). Hans thugdam varede i flere dage. Som sagt er det tegn p√• samadhi - og ikke Nirvana.  Dalai Lama er citeret for, at nogle personer, som befinder sig l√¶nge i thugdam, g√łr det, fordi de har stor tilknytning til  livet, som de er ved at forlade. S√•dan kan man jo ogs√• forst√• det. Det er yogi'ens indsats under thugdam, som afg√łr om det f√łrer til  befrielse  eller nydelse.
  L√¶s mere om d√łdens tilstande under:  bardo.
Se eventuelt filmen 'Tukdam - Between Worlds'  p√• dette link.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ti dyder eller goder:

 De 10 dyder, skt.:  punya, er det modsatte af de 10 udyder eller usunde, skt.: akushala, handlinger. De ti d√•rlige handlinger som b√łr undg√•s for at stoppe den usunde - og for at fremme den gode -  karma  - er:
 1. undg√• de fysiske udyder ved at sl√• ihjel, stj√¶le
    og erotisk misbrug;
 2. de sproglige udyder ved at lyve, bagtale, tale
    barskt og bruge talen til at skille folk ad;
 3. og de mentale udyder ved had, beg√¶r og
    forvirring (skt.: avidya).
 (Desuden b√łr du undg√• enhver rus og blind tro,
   skrev Shamarpa som en eftertanke til den moderne tid.)
  Den 14. Shamar Mipham Tj√łdji Lodr√ł Rinpotje skrev videre i juli 2010: "At f√łlge disse retningslinjer er din beskyttelse, og de er ikke et s√¶t love, som skal overholdes for deres egen skyld. L√¶r hvad disse udyder er, og l√¶r at undg√• dem. Det buddhistiske syn p√• moralsk opf√łrsel er, at den vil beskytte dig [mod diverse ulykker] ligesom et st√¶rkt rustning."
  Underforst√•et i denne remse er, at  klesha‘en  misundelse er underordnet had eller vrede; og klesha‘en stolthed er underordnet beg√¶r. S√•ledes kan de mentale udyder ogs√• t√¶lles som fem.
  At ‘undg√•‘ vil i denne sammenh√¶ng sige at give slip, skt.:  naishkramya, p√•  tilknytning  og  identifikation  med disse handlingsm√łnstre og st√¶rke lidenskabelige f√łlelser. Er du ude af stand til det, for eksempel fordi lidenskaberne til dels er instinktive, betyder at ‘undg√•‘ - at undlade handling inspireret af disse klesha‘er.
  Bem√¶rk at en tilsvarende problematik g√łr sig g√¶ldende med de prim√¶re f√łlelser i den anden  skandha, skt.:  vedana. Du kan ikke undg√•, at de prim√¶re f√łlelser opst√•r, men du kan undg√• deres fordom og dominans.
  Bem√¶rk venligst ogs√•, at det  skadelige  her ikke best√•r i fordommene og f√łlelserne i sig selv. Det er alene tilknytning og identifikation, som laver al balladen. F√łlelserne er intuitive, s√• du har brug for denne kilde til information. Du har ikke brug for at bek√¶mpe f√łlelserne. Du b√łr i stedet dyrke kunsten at give slip, skt.: naishkramya. Husk det nu.
 L√¶s ogs√• om oprindelsen til denne instruks, som var Naga kongen Sagara's sp√łrgsm√•l til Buddha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ti kr√¶fter:

 se under:  Oplysningens 64 elementer  (punkt A).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tibet:

 er ikke et tibetansk navn; tibetanerne kalder deres land for Sneland. Der er to betydninger. Tibet betyder dels den selvstyrende  republik  Tibet  (TAR – Tibets Autonome Republik, Tibets officielle navn som kinesisk delstat i det kinesiske kommunistiske imperiums besatte dele af Centralasien) - dels hele det  tibetanske kultur omr√•de, hvor man ogs√• medregner  Kham  og  Amdo.
Himalaya, Tibet, Sinkiang fra NASA satelitfoto.
Begge st√łrrelser  Tibet  er ikke nogen traditionel  national  enhed, for de fleste lokal omr√•der har altid haft en lokalt baseret identitet, loyalitet og solidaritet. I gennem det meste af historisk tid har disse lokale omr√•der v√¶ret  uafh√¶ngige kongeriger.  Kun sj√¶ldent var det regeringen i  Lhasa, mongolerne eller kineserne, som regerede over hele det  tibetanske kultur omr√•de. N√•r det skete, f√łlte folk sig undertrykte og i reglen ogs√• ubeskyttede.
  Tibetansk nationalisme er et ret nyt f√¶nomen, hvor man p√•st√•r en  tibetansk nation, som d√¶kker hele det  tibetanske kultur omr√•de. I virkeligheden d√¶kker den ‘nationalisme’ over en hensigt om at skabe et  imperium, som de fleste  tibetanske folk slet ikke √łnsker. De  tibetanske folk er ikke repr√¶senteret ved hverken parlamenterne i de kinesiske provinser inklusive TAR, eller ved den s√•kaldte eksil regering i Dharamsala i Indien, som fremmer den omtalte ‘nationalistiske’ imperie tanke. Derved adskiller de sig ikke fra Kina, hvor man ogs√• t√¶nker imperie tanker, som man ogs√• kalder for ’nationalisme.’ Men det er p√•faldende, at de ‘virkelige tibetanere’ heller ikke er repr√¶senteret i eksil parlamentet i det ‘frie’ Indien.  Tibet  er mange nationer, men det tager alle involverede magthavere kun i ringe grad hensyn til. Selvom alle burde tage de mange nationer som udgangs punkt i deres overvejelser om nationalt selvstyre under en eller anden form.
Det tibetanske kultur omr√•de inklusive det centrale Tibet (TAR) kaldet √ú-Tsang, Kham og Amdo. Amdo udg√łr i dag den kinesiske provins  Chinghai, mens Khamer delt i to mellem TAR og provinsen Szechuan.
      (Kortet viser de 3 kultur omr√•der, hvor tibetanerne bor,  Amdo,  √ú-Tsang  og  Kham. Gr√¶nserne mellem de 3 omr√•der er markeret med r√łde streger. Kortet angiver ikke de nuv√¶rende politiske gr√¶nser for det tibetanske selvstyre (TAR), som sk√¶rer gennem Kham, s√• den sydvestlige del indg√•r i TAR, som i √łvrigt d√¶kker landene kaldet √ú-Tsang. Den √łvrige del af Kham indg√•r i provinsen Sichuan. Amdo kaldes i Kina for provinsen Qinghai. Amdo og Kham betegnes ofte som  Dokham, fordi de har meget til f√¶lles, og f√łler sig anderledes end folk fra √ú-Tsang. P√• kortet ses den gamle gr√¶nse for Amdo mod syd. De nyere politiske gr√¶nser er lidt anderledes. Blandt andre Golok folket bor i disse gr√¶nse egne. Golokkerne synes ikke selv, at de h√łrer hjemme andre steder end i Golok, s√• de vil sikkert foretr√¶kke, at de fik deres egne gr√¶nser og selvstyre. Formelt er der flere tibetanske selvstyre omr√•der i Sichuan provinsen, men reelt bestemmer kommunisterne her som alle andre steder.)
   Det tibetanske kultur omr√•de omfatter det centrale Tibet  omkring byen Lhasa, som kaldes for  '√ú'  p√• tibetansk, omr√•det  Tsang, som ligger syd for Lhasa regionen med Gyantse og Shigatse som de vigtigste byer. Det vestlige og nordlige  Tibet  er meget t√łrt, √łde, √łrken og distinkt fra det √łvrige Tibet (L√¶s mere under: Ngari.). De tibetanske  omr√•der i Indien og Nepal, nemlig Lhadak, Lahul, Spiti, Dolpo og flere mere √łstlige omr√•der, s√•som Manang, Helambhu, Sherpa-land, Sikkim og Bhutan, er alpine omr√•der langs Himalaya bjergk√¶den. I disse omr√•der er befolkningen mere talrig og klimaet gunstigere. √ėst for Lhasa regionen ligger  Dhagpo, Khongpo og flere andre mindre regioner, hvorefter bjergene begynder at l√łbe fra nord mod syd. Omr√•derne √ėst for denne geografi h√łrer til  Kham. Kham gr√¶nser mod √łst op mod lavlandet omkring Chengdu i Sichuan provinsen i selve Kina. Kham omr√•derne minder i h√łj grad om Svejts med floder, skove og h√łje bjerge. Det er ogs√• her, at de fleste mennesker bor i hele det tibetanske kultur omr√•de. Nord for Kham ligger  Amdo, som mest er steppeland. Typisk for hele det tibetanske kultur omr√•de er, at landene ligger i over 3000 meters h√łjde, og at mange tibetanere bor i 3500 meters h√łjde. I √łvrigt har hvert landskab sin egen s√¶rlige √łkologi.
  Hele dette tibetanske kultur omr√•de er p√• st√łrrelse med Vesteuropa, men der bor kun 7 millioner mennesker i alt eller der omkring, og de fleste bor i Kham. Mod vest er der t√łrt og √łde, mens der mod √łst er frodigt, regnfuldt og bjergrigt med store skove. Mod nord og nord√łst er der mest √łrken og stepper. Syd for Khongpo, hvor floden Tsangpo  (skt.: Brahmaputra) bryder gennem Himalaya bjergk√¶den, bliver klimaet subtropisk. Her l√• det legendariske 'Pema K√ł' landskab, hvor folk s√łgte tilflugt under krig eller ugunstige politiske forhold.
Det tibetanske kultur område.
  Det gamle  Tibet f√łr den kinesiske bes√¶ttelse i 1950 og den stor flugt  i 1959, hvor omkring 100.000 tibetanere slog sig ned i Indien, var ikke et legendarisk paradis, som nogle har pr√łvet at give det udseende af. Det var et middelalderligt klasse samfund, sk√łnt normalt uden sult men en vis grad af relativ velstand, set i forhold til resten af Asien i de tider. Dette klasse samfund kan ikke sammenlignes direkte med hverken Kina eller Europa. De kinesiske kommunister, som p√•st√•r at de ’befriede’ tibetanerne fra ’feudalisme,’ mener at hovedparten af mennesker i hele det tibetanske kultur omr√•de dengang var stavnsbundne f√¶steb√łnder. Det tibetanske system var faktisk en unik blanding af selvejende ’skatte borgere’ – tib.: mi ser – og husm√¶nd eller landarbejdere uden egen jord. Disse b√łnder var ikke individuelt 'stavnsbundne' - det var familien som en enhed, der var forpligtet til at dyrke jorden, mens de enkelte medlemmer af familien ikke var forhindrede i at rejse, lave forretninger og tage p√• pilgrims f√¶rd. Desuden var der flere klasser, udover naturligvis aristokratiet og de ordinerede munke og nonner. L√¶s om  dette system her.
 Bem√¶rk at jord blev opfattet som tilh√łrende enten staten, kongen, den lokale klan  (for eksempel hos Golok folket i Dokham) eller klostrene og deres √•ndsfyrster,  Tulku’erne. S√• jord blev lejet ud af de lokale magthavere til b√łnderne. Skat blev s√•ledes opfattet som opkr√¶vning af leje for jord. Ofte blev der betalt med arbejde i stedet for afgr√łder eller ved at stille transport dyr til r√•dighed for udlejerne og kun meget sj√¶ldent blev skatten betalt med penge. Det er i denne sammenh√¶ng, at en familie var forpligtet til at dyrke jorden. Hvis de ikke gjorde det, ville de ikke kunne betale skat. Disse 'skatte borgere' var p√• ingen m√•de slaver eller lignende. Det var ogs√• almindeligt at opkr√¶ve told af rejsende handelsfolk.
 En families tilkendte jord forblev som regel udelt, n√•r for√¶ldrene d√łde p√• grund af den s√¶rlige √¶gteskabs form polyandri, som var g√¶ngs helt op til nutiden. N√•r familiens √¶ldste bror giftede sig med en kvinde, blev normalt lillebror ogs√• gift med hende. Var der flere br√łdre, blev disse ofte munke. Familiens d√łtre blev giftet bort, og ugifte d√łtre blev ofte nonner. Men ikke altid. S√•ledes kunne de ekstra ’onkler’ og ’tanter’ hj√¶lpe til p√• g√•rden. Som regel forblev familien s√•ledes samlet som en √łkonomisk enhed. Typisk ville familien virke som sponsorer for deres egen sl√¶gts munke og nonner. Denne type ’overskuds’ munke og nonner blev opfattet som familiens investering i – almindeligvis – det lokale kloster, s√• deres gode dyder, skt.:  punya, blev hele familien til gavn. Dette familie m√łnster bevirkede en stabil st√łrrelse af befolkningen i  Tibet gennem hele middelalderen, og sikrede familiens √łkonomi, fordi arven ikke blev delt ved d√łdsfald. N√•r krig, pest og andre ulykker nedbragte befolknings tallet, steg det normalt bagefter til sin oprindelige og stabile st√łrrelse. B√•de denne type √¶gteskab og de mange mere eller mindre ufrivillige munke og nonner var ret enest√•ende blandt Asiens folk. Denne tradition var √•rsag til, at op mod en tredjedel af den tibetanske befolkning var munke og nonner. Det normale for buddhistiske kulturer er blot omkring 5% af befolkningen.
 Indenfor  Buddhadharma √łnsker vi egentlig ikke, at klostrene bliver samlings sted for landets overskydende befolkning.  Buddha Sakyamuni oprettede sin kloster tradition for folk, som √łnskede at forlade deres egne  tilknytninger  og  identifikationer og forlade samfundet og leve et mediterende √•ndeligt liv med henblik og hensigt p√•  Nirvana. Derfor var – og til dels er – denne type tibetansk kloster tradition, hvortil familierne sender nogle af deres b√łrn, ikke specielt befordrende for en √¶gte kloster tradition. Mange s√•danne munke og nonner har en d√•rlig uddannelse og mangler motivation. Men naturligvis er der ogs√• nogle vel motiverede for hvem denne tradition er behj√¶lpelig til, at de tilegner sig den virkelige mening med Dharma og mestrer meditation, skt.:  dhyana. N√¶rmest p√• trods af traditionen, kunne man sige, fremst√•r der hele tiden nye meditations mestre og  pandit’ter. Min  retreat  mester  Gendjyn Rinpotje var et eksempel p√• det, ligesom den forrige  Kalu Rinpotje. De blev begge f√łdt i det gamle  Tibet f√łr den kinesiske bes√¶ttelse og flygtede derfra i 1959. De var ikke Tulku’er, men kom fra almindelige familier.
 Kulturelt var de tibetanske nationer dengang reaktion√¶re, sk√łnt man godt kunne lide simpel teknik som for eksempel kanoner, gev√¶rer og badekar af jern. Man var mere bet√¶nkelig ved den mere indviklede teknik. I 1950 fandtes der kun √©n bil i hele Lhasa by, og regeringen havde forbudt opf√łrelsen af en lufthavn, fordi man jo ikke kunne tillade fly at flyve henover hovedet p√• kongen af  TibetDalai Lama
 Historisk har de tibetanske omr√•der best√•et af mange kongeriger, som i perioder blev samlet under en central magt, senest i 1642, hvor den femte Dalai Lama blev konge ogs√• i Amdo og Kham, takket v√¶re st√łtte fra visse mongolske konger. Under den romantiske sjette Dalai Lama opstod der indre opposition og ydre invasioner. Det kulminerede ved, at Manchu kejserne af Kina  (Qing dynastiet)  underlagde sig b√•de de tibetanske og mongolske omr√•der i Centralasien, herunder √ėstturkestan  (Sinkiang). Manchu kejserne overlod landenes styrelse til de lokale konger under kinesisk overh√łjhed. Systemet virkede stabiliserende i det store hele, for kineserne blev samtidigt holdt hjemme i Kina og m√•tte ikke immigrere til Mongoliet og Tibet som en generel regel. Den kinesiske overh√łjhed blev h√¶vdet af Manchu embedsm√¶nd med rang af  ’ministre’ kaldet ambans, som blev udsendt fra Beijing, og af sm√• milit√¶r styrker, som blev udstationeret overalt p√• vigtige punkter i b√•de  Tibet, Sinkiang og Mongoliet. I 18 hundrede tallet blev Kina sv√¶kket og var ude af stand til at h√•ndh√¶ve landenes vasal status. I 1911 blev Kina en republik, og b√•de  Tibet og Mongoliet erkl√¶rede deres uafh√¶ngighed og h√¶vdede den b√•de milit√¶rt og politisk. I 1950 blev Tibet besat af de kinesiske kommunister, som p√•stod, at de har arvet Manchu kejsernes vasal stater.  Selvom de ogs√• h√¶vder, at de er imod imperialisme.  (Mongoliet er dog stadig selvst√¶ndigt.)  De kinesiske kommunister forklarer deres selvmodsigelse med den oldgamle Manchu tanke om ’harmonisk enhed mellem manchu  folket, han kineserne, uighurerne, mongolerne og tibetanerne.’ Manchu kejserne var ikke i tvivl om, at deres beherskelse af disse folkeslag var imperialisme. Kommunisterne derimod kalder det for ’nationalisme’ og ’patriotisme.’ I hele Kina er det forbudt at v√¶re ’patriotisk’ p√• andre m√•der. For eksempel ved at demonstrere et √łnske om selvst√¶ndighed for  Tibet, Kham og Amdo.
 Det nuv√¶rende Tibet er blevet st√¶rkt moderniseret, siden det kinesiske imperium tog besiddelse af landene i 1950. Der er ogs√• sket en voldsom indvandring af Han-kinesere. Nogle siger, at der nu er lige s√• mange fra Han folkene som oprindelige tibetanere i TAR. I de sidste 30 √•r er der anlagt mange infrastruktur projekter med nye og bedre veje, jernbaner og lufthavne. Der er bekymringer om beskyttelse af milj√łet i TAR. Der er ogs√• store bekymringer om kr√¶nkelser af menneskerettighederne, om omfattende brug af koncentrations lejre, som kaldes ’genopdragelses lejre,’ til ’afvigere,’ som ikke f√łler sig som tilh√łrende det kinesiske imperium, kommunismen og den fremherskende kinesiske ’t√¶nkning,’ som det hedder.  Den voldsomme undertrykkelse af tibetansk identitet, kultur, sprog og politiske protester er meget usund, hvis en forbr√łdring mellem Han-folkene og tibetanerne er hensigten. Tibetanerne i vore dage m√• s√•ledes ikke besidde fotografier af Dalai Lama.
 I hele det kinesiske imperium hersker formelt en grundlov, der i princippet beskytter mindretal som for eksempel tibetanerne. Imidlertid har man kun en tre deling af magten formelt, mens kommunist partiet har det sidste ord i alle anliggender, herunder ogs√• retsv√¶sen. Det skaber mange problemer for alle, med mindre man har gode forbindelser i partiet. Ordningen n√¶rmest inviterer til korruption overalt fra den mindste landsby til hele imperiets regering.
 Der kan siges meget andet om  Tibet, men det kan du l√¶se om andre steder.
 Der er flere b√łger om Tibets kultur og historie i
boglisten.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tibetansk medicin:

 se under:  ayurveda.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tid:

  er et  begreb til at fastsl√• forandringer med, rent filosofisk. Imidlertid er vores begreb om  forl√łbet, hvor noget forandres fra en tilstand til en anden, en illusion, skt.:  maya,  sk√łnt  V√¶kkeur i flere st√łrrelser. Ukendt kunstner.forandringerne er relativt, skt.:  samvriti,  virkelige.  Det skyldes dels m√•den, hvorp√• vi begriber  sindets virksomhed, dels begivenhedernes, skt.:  dharma’ernes, eller f√¶nomenernes gensidige afh√¶ngighed, ogs√• betegnet som deres  √•rsager og betingelser.  Vi kan derfor b√•de tale om tid som en manifestation af sind, som en objektiv st√łrrelse og som noget subjektivt.
       Der er s√•ledes tre m√•der at tale om tid p√•.
1.  Psykologisk tid: Fordi fortiden ikke l√¶ngere
       eksisterer og fremtiden endnu ikke er indtruffet, er kun nutiden virkelig. Og nutiden er et utroligt kort √łjeblik.  (skt.:  kshana; l√¶s mere under:  det bevidste √łjeblik.)  Bevidsthedens √łjeblik defineres som en  oplevelses tilblivelse ved et enkelt genneml√łb af de 5  skandha’er(L√¶s mere om emnet i artiklen: De 5 skandha’er, samt artiklen: Hvad er en oplevelse?)  Mens det st√•r p√•, st√•r alting helt stille uden at bev√¶ge sig, uden anden forandring end oplevelsens gradvise opbygning ved forl√łbet gennem skandha’erne. Men knap nok har √łjeblikket fundet sted, f√łr det oph√łrer. Tiden opleves ved, at det n√¶ste bevidste √łjeblik indtr√¶ffer, men ogs√• det n√¶ste bevidste √łjeblik st√•r helt stille uden bev√¶gelser eller forandring som f√łr.  Dog er der sket en lille forandring i forhold til det forrige √łjeblik – en bev√¶gelse eller forandring i tilstanden i forhold til det forrige √łjeblik – hvorved vi  genkender  tid, fordi oplevelsen har udviklet sig. For at vi bevidst genkender  tid skal der dog flere √łjeblikke til end blot to, fordi disse √łjeblikke varer s√• um√•delig kort ‘tid.’ Helt pr√¶cist hvor meget tiden skal br√¶ndende b√•l - det klassiske symbol for bevidsthedens √łjeblik i Abhidharma.flyde, f√łr vi kan genkende tid, er et vanskeligt sp√łrgsm√•l uden definitivt svar.
  Det br√¶ndende b√•l er det klassiske symbol
  for Bevidsthedens √łjeblik i  Abhidharma.

Vi kan sige, at  tiden g√•r med for det f√łrste, at en  oplevelse opst√•r, for det andet at oplevelsen er til stede, samt for det tredje at oplevelsen forsvinder igen. Det m√• der jo g√• lidt tid med. N√•r og hvis vi tilkender opst√•en, forbliven og forsvinden til hver deres tid, bliver det sv√¶rt, for i s√• fald er det kun fase skiftet fra den ene tilstand til den n√¶ste, som kan betegnes med  tid. Det kommer vi tilbage til. Der er flere indsn√¶vringer af betegnelsen  tid, som skal foretages f√łrst.
  Vi m√• konstatere forskel p√• de enkelte bevidste √łjeblikke, og samtidigt fastsl√• at der aldrig er flere √łjeblikke, som indtr√¶ffer p√• samme  tid. Og at det bevidste √łjeblik, som opleves, er det eneste virkelige, da det forrige jo allerede er v√¶k, og det n√¶ste endnu ikke er indtruffet. S√• sk√łnt forandringerne i oplevelserne jo forekommer relativt virkelige, og der dermed ogs√• synes at v√¶re et tids forl√łb, er det eneste virkelige stadigv√¶k det ‘nuv√¶rende’ bevidste √łjeblik. Derfor forekommer det bevidste √łjeblik at v√¶re n√¶rmest tidsl√łst, selvom oplevelsernes forandringer og forvandlinger angiver b√•de fortid, nutid og fremtid.
 Men det bevidste √łjeblik kan ikke v√¶re helt tidsl√łst, hvilket forst√•s ved de  5 skandha’er samt ved de tre fase skift ved opst√•en, manifestation og forsvinden. Faktisk kan vi tilkende hver enkelt skandha en kvalitet af √łjeblik. I s√• fald ang√•r selve betegnelsen det bevidste √łjeblik kun den femte skandha  (mere om dette lidt l√¶ngere fremme). Men det, som kendetegner alle √łjeblikke, er deres pludselige opst√•en, manifestation og oph√łr, som foreg√•r p√• et s√• kort tidsrum, at vi kan kalde det for ’n√¶sten’ tidsl√łst - ikke mindst fordi oplevelsen st√•r helt stille uden bev√¶gelse.  (S√•dan er den egentlige nutid ligesom p√• en film, som jo best√•r af en r√¶kke stillest√•ende billeder, som vises √©t ad gangen. Det er k√¶den, skt.:  santana, af enkelte billeder eller √łjeblikke, som bevirker illusionen om levende billeder og bev√¶gelser i filmen.) Men ligesom bevidsthed om en oplevelse tilsyneladende gennemg√•r et tidsforl√łb, ved at oplevelsen opst√•r, manifesterer sig og derp√• forsvinder, kan vi reducere bevidsthederne til tre fase skift, nemlig bevidstheden, som opst√•r, bevidstheden, som manifesterer, og bevidstheden, som oph√łrer. (Se under:  vidj√Īana, bevidsthed.)  Der vil s√•ledes v√¶re flere stillest√•ende √łjeblikke ved hver af bevidsthedernes faser. P√• denne m√•de forsvinder tiden fuldst√¶ndigt, eller rettere: tid er et  begreb, som egentlig Tiden smelter v√¶k, af Salvador Dali, udsnit af meleri. Fotograf ukendt.kun eksisterer i begrebernes verden, det vil sige: den  fjerde skandha.
  Billedet viser Tiden smelter v√¶k,
  udsnit af maleri ved Salvador Dali,
  tiden som et h√•bl√łst begreb,
  der opgiver sig selv.
Det, som g√łr at du fornemmer  tids forl√łb, er at sindet slukker efter hvert bevidste √łjeblik og t√¶nder igen ved sansning, skt.:  sparsa(Tilsvarende for skiftet mellem de enkelte skandha’er og oplevelsernes faser indenfor hver enkelt skandha. P√• denne m√•de defineres  tid  som en ophobning af disse √łjeblikke i en k√¶de, skt.:   santana,  af begivenheder, skt.:  dharmas. Man kan s√• mene, at ikke alle disse √łjeblikke opleves, fordi vi kun kan tale om oplevelse, n√•r der er bevidsthed. S√• den gradvise opbygning frem til en f√¶rdig sammensat oplevelse ved genneml√łb af de f√łrste fire skandha’er, opleves egentlig f√łrst i den femte skandha. I s√• fald har de fire f√łrste skandha’ers bearbejdning af oplevelsen  karakter  af erindring. Men kun det nuv√¶rende √łjeblik eksisterer, s√• hvor blev tiden af? Betyder  tid  blot, at alting forsvinder, for derp√• at genopst√• som en spejling eller erindring med sm√• √¶ndringer?)
 Imellem √łjeblikkene er der absolut ingenting. Ingenting tager ingen  tid, s√• der er heller ikke tid  i mellemrummet eller i forskellen mellem hvert √łjeblik. (L√¶s om dette mellemrum i paragraffen om:  santana.)
 P√• denne m√•de er vi b√•de til og ikke til, afh√¶ngig af ’tidspunktet.’ At v√¶re eller ikke v√¶re – et sp√łrgsm√•l om tid. Oplevelsernes forandringer er sindets leg med sig selv ligesom i en dr√łm, og tid er en abstraktion. Der er ligesom ikke tid til tid, for alt, som foreg√•r, er nutid.  Begrebet nutid giver som bekendt kun mening, hvis der ogs√• er fortid og fremtid. Men fortiden er v√¶k og borte, og fremtiden er endnu ikke indtruffet.
 S√• de er begge illusoriske, forklarer  Nagardjuna.  Men da nutid er afh√¶ngig af eksistensen af b√•de fortid og fremtid, kan nutiden heller ikke v√¶re virkelig, n√•r fortid og fremtid ikke er virkelige, siger Nagardjuna videre, p√• grund af den gensidige afh√¶ngighed.
 Bem√¶rk at denne str√łm af √łjeblikke foreg√•r ved en vedvarende ’t√¶nd og sluk’ af begivenheder i det enkelte √łjeblik og t√¶nd igen for det n√¶ste og s√• videre.   (L√¶s videre om ’t√¶nd og sluk’ i artiklen:  Hvad er en oplevelse?
  S√• kan du argumentere, at der ikke b√•de kan v√¶re konstante forandringer og et nulpunkt, skt.:  sunya, som ikke √¶ndrer sig. Men nulpunktet er konstant som mellemrum mellem de enkelte √łjeblikke, og forandringerne er ogs√• konstante i skandha’erne. Intet varer ved bortset fra selve situationen af konstant gentaget oplevelse ved sindets natur og virksomhed. Sindets natur som rummelighed og klarhed for oplevelser synes absolut og ubetinget, mens sindets virksomhed som de 5 skandha’er synes relativ p√• grund af √łjeblikkeligheden ved oplevelserne. Men forekomsten af de 5 skandha’er synes konstant, fordi de gentages igen og igen. De samme fem. Der er ikke pludselig seks. Denne konstans kan forst√•s som udtryk for sindets absolutte klarheds natur, som for√•rsager alle forekomster i sindets virksomhed, ogs√• af skandha’er. S√•dan er dialektikken: der findes kun √łjeblikkelighed, skt.:  ksaneksana, som en ultimativ beskrivelse af tid, mens samtidigt alle oplevelser forvandler sig uoph√łrligt, som en relativ beskrivelse af oplevelserne. (Bem√¶rk at denne opfattelse svarer til filosoffen Henri Bergson's ide om tid som 'forts√¶ttelse.' Det er ogs√• ideen med begrebet: en k√¶de af √łjeblikke, skt.: santana.)
  Hvis der s√•ledes kun findes konstant √łjeblikkelighed, m√• forskellen p√• de enkelte √łjeblikke ogs√• v√¶re en illusion.
 Det er jo rigtigt nok, is√¶r n√•r vi kontemplerer, at forskellen eller mellemrummet mellem √łjeblikke ikke opleves, men kun kan fastsl√•s som en n√łdvendig logisk f√łlge af opst√•en, forvandling og oph√łr. Vores ’t√¶nd og sluk’ er blot et logisk begreb, som s√łger at beskrive noget ubeskriveligt. Lidt ligesom  kvantemekanikken indenfor fysik.  Vi kan s√•ledes sige, at der synes at v√¶re √łjeblikkelighed, skt.: ksaneksana, mens vi observerer, sk√łnt alle dharma’er forekommer ubestemte og hypotetiske, n√•r de ikke observeres.  S√• n√•r vi bruger begreber, er der n√łdvendigvis kun nutid og mellemrum mellem skandha’er og oplevelsernes faser. N√•r vi s√• opgiver at bruge begreber, kan sindet f√• lov til at hvile i sig selv. Det er imidlertid ogs√• et begreb, s√• derfor bruges begrebet: ikke-meditation om den egentlige  vipashyana.
 Disse betragtninger kan synes ret teoretiske og ligesom Kalachakra, tidens hjul; sandmandala fra Rikon i forbindelse med en indvielse. Ukendt fotograf.ikke s√¶rligt relevante for at leve sit liv med den ’rette livsf√łrelse.’
 Billedet viser 'Kalachakra' tidens
 hjul, en Mandala fra en s√¶rlig
 Tantra, hvor tiden spiller en
 s√¶rlig rolle som metode til
 befrielse.
Betragtningerne bliver dog relevante i forbindelse med den analytiske del af indsigts meditation, skt.: vipashyana, hvor ogs√• selve bevidstheden unders√łges med henblik p√• at fastsl√• eksistensen af et egentligt Selv, alts√• en  oplever, skt.: atman (se under:  anatman). Det handler med andre ord om den fjerde  √Üdle Sandhed, vejen til  Nirvana. Til forst√•else af Selvets illusion er mysteriet med bevidsthedens √łjeblik ret afg√łrende.  I mellemrummet eller forskellen mellem de enkelte √łjeblikke, er der ingen oplevelse, ingen proces for oplevelsers tilblivelse, ingen bevidsthed og ingen oplever, alts√• intet egentligt ’Selv.’ Og hvorfor det? Jo, oplevelse, oplevelsesproces og vidnet til – observat√łren af – eller opleveren af – oplevelse foreg√•r indenfor de 5 skandha’er, s√• der er ikke s√•dan noget udenfor skandha’erne. Eller inde imellem hvert forl√łb af de fem. Eller imellem hver af skandha’erne. Eller mellem de enkelte skandha’ers og bevidsthedernes faser. I hvert fald ikke noget, som opleves eller kan erkendes, og ingen til at erkende, fordi der kun er bevidsthed i forbindelse med skandha’erne. S√• her i mellemrummet mellem skandha’er er der en virkelig tomhed, skt.:  sunya, alts√• et frav√¶r af begivenheder, og intet eksisterer her.  Samtidigt – som beskrevet tidligere – er mellemrummet blot en logisk n√łdvendighed og dermed et begreb, men det er ideen om Selvet ogs√•, s√• n√•r vi arbejder med begreb om en oplever eller et vidne til oplevelserne, s√• m√• vi logisk ogs√• tale om et tomt fase mellemrum, hvor det at v√¶re vidne til sine oplevelser er frav√¶rende i situationen og ikke-eksisterende.
 (Dette nul-punkt har optaget de l√¶rde lige siden Buddha Sakyamuni’s egen tid, s√• det er faktisk lidt forkert at mene, at  Hinayana ikke kender til emnet tomhed, skt.: sunya. Det er faktisk dette nul-punkt indenfor Hinayana, som giver anledning til uddybelse og en n√¶rmere forklaring indenfor  Mahayana.)
 (Det er et stort mysterium, nemlig n√•r der ikke  er  noget i forskellen og heller ikke foreg√•r noget, hvordan kan der s√• Emoj: lige et √łjeblik...v√¶re en  forbindelse fra det ene √łjeblik til det n√¶ste? √Örsagen til det n√¶ste √łjeblik findes naturligvis i det forrige, men der er ingen  direkte  forbindelse. Sindet synes at foretage et hop henover absolut ingenting. Det sammenlignes med en perlek√¶de uden snor, hvor perlerne fastholdes p√• deres pladser af en tilsyneladende usynlig kraft. L√¶s mere om dette mysterium under:  bevidsthedens √łjeblik  og  santana. Man kan argumentere, at der godt kan foreg√• noget, selvom det er umuligt at vide noget om det, men det er en del af mysteriet, at det ikke kan erkendes ved  yogi’ens observation.)
 Efter at have forst√•et  tid  som en illusion, kan man stille sp√łrgsm√•l til tidens progression, alts√• at der altid er en bev√¶gelse fra nutid til fremtid, men aldrig fra nutiden og tilbage til fortiden. Men n√•r vi kontemplerer bevidsthedens √łjeblik og str√łmmen af sind, skt.: santana, fra det ene √łjeblik til det n√¶ste, kan vi forst√• progressionen ikke alene som logisk og forst√•elig men ogs√• n√łdvendig, mens fortiden ikke l√¶ngere eksisterer, s√• der kun er minder tilbage. Hvert eneste √łjeblik er unikt eller enest√•ende, har aldrig eksisteret f√łr og vil ikke ske igen. I hvert fald ikke helt magen til. Det n√¶ste √łjeblik, skal vi ogs√• huske p√•, eksisterer heller ikke, for det er endnu ikke indtruffet. Skulle det komme til at ligne fortiden, skyldes det noget ved det nuv√¶rende √łjeblik, som jo er √•rsag til det n√¶ste, s√• i s√• fald er det ikke en tilbagevenden til fortiden, som m√•tte finde sted, men blot til en lignende nutid.
 S√• kan du sige, at du ser p√• fortiden, n√•r du betragter stjernerne, fordi lyset fra dem har v√¶ret lang tid undervejs til Jorden, hvor du observerer det. Men det er igen forkert. Din observation er din nutid, sk√łnt det, som du observerer, kunne v√¶re en anden persons fortid.
 Det virkelige mysterium er slet ikke  tidens  illusion, ej heller illusionens progression, men selve bevidsthedens √łjeblik og mellemrummet f√łr det n√¶ste. Det er her, det kl√łr. Det er her, at de  3 sl√łr  forvr√¶nger.   Det er her, at alt g√•r galt. Et vedvarende sammenst√łd og en k√¶dereaktion, kaldet  samsara.
       Og det er her, du finder  Nirvana. I √łjeblikket.
2.  kalendertid: Indenfor fysik defineres tid som,
       hvad uret viser. Men kosmos kompleksitet relativerer  tid p√• flere m√•der. Tid er ogs√• stjernedags tid, soldags  tid og dermed relativ tid til alle galakserne, fiksstjernerne i M√¶lkevejen og Solen. Mens alle galakserne bev√¶ger sig v√¶k fra hinanden, drejer de rundt om sig selv. Solen drejer s√•ledes ogs√• rundt om M√¶lkevejens kerne, mens Jorden drejer rundt om Solen. P√• den m√•de bev√¶ger M√¶lkevejen sig i en spiral gennem Universet. Det g√łr s√•ledes ogs√• Solen og Jorden, s√• Jorden faktisk genneml√łber hele 3 spiral bev√¶gelser samtidigt. Alle disse bev√¶gelser p√•virker beregningen af universel tid, fordi der er flere relationer at regne p√• samt relative hastigheder. Det medf√łrer paradokser, som Einstein har p√•peget i sin relativitets teori. Det medf√łrer ogs√•, at uret ikke altid viser den rette  tid.
 Problemerne med at lave en ordentlig kalender p√• denne
       baggrund forklares i denne  video p√• You Tube.
3.  Eksistentiel tid betyder progressionen fra
       f√łdsel til sygdom, alderdom og d√łd. Og forfra. L√¶s om det under:  √•rsagsk√¶den. Og under:  bardo, mellemtilstand.  Tid til at s√łge  lykken og oprykke roden til  lidelse helt Tiden l√łber - fra Time af Pink Floyd YouTube.og aldeles. Det vil lykkes med  tiden, efterh√•nden som du mestrer de 4  dhyanas  og de ti  bhumis.
 Tid er et langvarigt emne.  L√¶s videre under:  bevidsthedens √łjeblik.  Og under:  vidj√Īana, bevidsthed og bevidsthedernes faser.
L√¶s ogs√• om str√łmmen af √łjeblikke eller forandringerne, skt.:  santana
  Tid er ogs√• et kortvarigt emne. L√¶s mere om det i artiklen:  Hvad er en oplevelse?
 L√¶s endelig ogs√•  Nagardjuna’s forklaring af tidens illusion i bogen  Mulamadhyamakakarika, oversat til dansk af Christian Lindtner som: Indiske Studier 2, Nagarjunas Filosofiske v√¶rker, side: 107.  (Akademisk Forlag 1982. ISBN: 87-500-2388-8.)  Hvis du er interesseret i kvantum fysik, 
l√¶s Nautilus’ artikel om at opgive tid.
 Den engelske fysiker Julian Barbour fort√¶ller om det  bevidste √łjeblik og atomure.  (Video fra Aeon Magazine.)
Lyt eventuelt til  Pink Floyd synge om tid (billedet for oven er fra Pink Floyd's sang 'time’).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tiggersk√•l  (tib.):

 se under:  Pindapatra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tigle  (tib.):

 se under  bindhu

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilbagetr√¶kning:

 se under:  drubkhang.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilblivelse:

 se under:  Årsagsk√¶den.
L√¶s ogs√• om:  Bhava.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilflugt:

 Den gode buddhist starter altid sin  sadhana eller meditations tr√¶ning med at s√łge  tilflugt i de  tre √Üdelsten3 √¶delsten; komposition af Tendar Olaf H√łyer.
  - samt ved  Tantra  med ogs√• de  tre r√łdder.  I visse Tantra traditioner samt i visse sadhanas, tager man  tilflugt  i  LamaYidam  og  dakini 
-  eller i  prananadi  og  bindhu  -  eller i  Trikaya.
S√•dan us√¶dvanlig tilflugt  skyldes, at man forst√•r  BuddhaDharma  og  Sangha  (de tre √Üdelsten)  som udtryk for ens eget sind som ens egen  Buddhanatur, medf√łdte klarhedens vished, skt.:  pradj√Īa og den s√•kaldte ‘indre’  Lama. Den indre Lama er dit potentiale for  Nirvana, som kan udtrykke sig intuitivt,  vision√¶rt samt ved spejling af en ’ydre’ Lama’s kvalitet, s√•fremt Lama’en besidder   indsigt, kendskab og mesterskab i  samadhi, kaldet  dhyana. Essensen af  tilflugt  er s√•ledes, at man tager eller s√łger  tilflugt i sit eget  sind under alle omst√¶ndigheder, for  befrielse  og  oplysning  kommer indefra, s√• at sige, fordi de er  oplevelser. Alle oplevelser er afh√¶ngige af Buddhanaturen. Al indsigt er afh√¶ngig af sit potentiale i dit sind. 
 L√¶s ogs√• om:  meningen  (med  livet)
Læs artiklen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilflugts meditation:

 en  sadhana, som omhandler  de 3  √ÜdelstenBuddhaDharma  og  Sangha. Det er den almindelige  tilflugt. Desuden praktiseres en udviddet sadhana ved  Tantra  med ogs√•  de 3 r√łdderLamaYidam  og  DharmapalaGlidefalds sadhana er en s√•dan  tilflugts meditation. Alle former for sadhana starter med en inkluderet tilflugts meditation, som kan v√¶re af b√•de den ene og den anden type.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilflugts tr√¶:

 skt.: punyakshetra; tib.: tsog zing [tshogs zhing]; det betyder ordret:  feltet for goder og fortjeneste  (dyder eller merit); det er en hentydning til den ene af de  to samlinger  af dyder (punya) og  vished.Tilflugtstr√¶, et tangkha maleri med f√• repr√¶sentanter for  de 3 √Üdelsten og de 3 R√łdder. Nederst nogle ganske f√• mennesker og dyr, som repr√¶senterer de sansende v√¶sner.
Tilflugtstr√¶, et thangkha maleri med f√• repr√¶sentanter for  de 3 √Üdelsten og de 3 R√łdder. Det er det ene felt for goder og fortjeneste. Nederst nogle ganske f√• mennesker og dyr, som repr√¶senterer de sansende v√¶sner. Det er det andet felt for goder og fortjeneste.

  Tilflugtstr√¶et er et forestillet billede, ofte set som maleri, af  transmissionen's  mestre i tiden l√łb, som sidder p√• grenene af et '√łnskeopfyldende' tr√¶. A tr√¶et er √łnskeopfyldende er en oldtidig myte fra Indien ligesom den moderne '√łnskebr√łnd'. S√• foran dette tr√¶, kunne dine  b√łnner  og gode √łnsker blive opfyldte, n√•r du beder om det. Der er fire hovedgrene p√• tr√¶et. P√• hovedgrenen fortil sidder forsamlingen af transmissionens  Lama'er  med  Saraha  og  Tilopa  for oven og  Buddha Vadjradhara  i midten. P√• de to hovedgrene til h√łjre og venstre sidder alle  Buddha'erne  og  Bodhisatva'erne. P√• hovedgrenen bagp√• tr√¶et ligger alle  Dharma  b√łgerne; i nogle tilf√¶lde er i stedet Buddhainden  Pradj√Īaparamita  - begge er symbolske for  Buddhadharma. P√• en lavere gren foran tr√¶et befinder sig transmissionens  Yidam'mer, og nedenfor er der  Dharmapala'er. Hele denne storsl√•ede og komplicerede  visualisering  bruges is√¶r ved de s√•kaldte  glidefald, som er en udviddet  tilflugts meditation, hvor der ikke kun optr√¶der de  tre √Üdelsten, men ogs√• de  tre R√łdder.
  Blandt transmissionens mestre sidder Vadjradhara i midten, hvilket er symbolsk for  Rodlama'en. Din Rodlama ser sikkert ikke s√•dan ud, men ved at forestille dig Vadjradhara og forbinde ham med Rodlama, huskes du p√•, at Rodlama ideelt set spejler din egen  Buddhanatur. Vadjradhara er visionen af Buddhanaturen. I  Nyingma  traditionen vil denne centrale Lama i reglen v√¶re  Guru RinpotjeSamanthabhadra  eller  Garab Dordje. Det kan ogs√• v√¶re for eksempel en  Karmapa  eller din egen Rodlama.
  Hos  Bodhi Path  har  Shamar Rinpotje  sat Saraha i midten p√• Tilflugts tr√¶et. Det skyldes, at Saraha er  Mahamudra's  f√łrste forfar og derfor symboliserer han Mahamudra som  meditations  system. S√• for at understrege at Mahamudra ogs√• kan praktiseres efter  Sutra  metoden - og ikke kun Tantra - bliver Saraha brugt i stedet for Vadjradhara, som almindeligvis kun optr√¶der i forbindelse med Tantra.
  L√¶s ogs√• om:  Tilflugt.
L√¶s ogs√• om:  feltet for goder og fortjeneste.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilgivelse:

 er altid en v√¶ldig god ide, men ofte er det sv√¶rt at f√• sine f√łlelser med, fordi de har deres egen logik og sammenh√¶ng  (se under:  klesha).God ide medalje
Så der skal faktisk en eller anden grad af
indsigt  til, for at man virkelig kan  tilgive andre for deres ondsindethed og  skade. Det er meget nemt at udvikle nag i sit  sind ved at fastholde sit perspektiv p√• fortiden, s√•  tilgivelse handler p√• flere m√•der ogs√• om at fokusere p√• fremtiden. At v√¶re progressiv. Fortidens synder fortaber nemmere deres betydning – ogs√• f√łlelses m√¶ssigt, n√•r vi er optaget af – ikke hvor vi kommer fra – men hvor vi gerne vil hen.
  S√• i  Buddhadharma  er det vigtige egentlig ikke at tilgive andre som s√•dan, men at opgive sin egen tilknytning, skt.:  naishkramya. Der er ganske enkelt ikke noget der ligner den kristne tilgivelse som et religi√łst tema i  Buddha's  L√¶re. For os handler det om  karma. Og om at give slip p√•  tilknytning  og  identifikation.
  Tilsvarende hvor det handler om at opn√• andres tilgivelse for ens egne  skadelige  handlinger, ord og tanker. Et s√•dant foretagende giver ingen mening. Bortset fra alts√•, for den anden eller de andre selv.
  Det er kun i  Abrahams religioner, at tilgivelse har mening, fordi man √•benbart har en g√¶ld til Abraham's  Gud, hvad enten der er tale om arvesynd eller bare almindelig synd. I Buddhadharma skylder vi blot os selv at tage karma alvorligt og dyrke naishkramya.
  L√¶s ogs√• om:  Naishkramya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilknytning:

 se under:  upadana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilladelse:

 [anudj√Īā]; tib.: dj√¶ nang [rjes gnang]; det vil sige tilladelse til at  visualisere  et  Buddha aspekt  og fremsige det dertil h√łrende  mantra.
 L√¶s videre under:  Abhisheka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tillid:

 - n√•r alle sp√łrgsm√•l er besvaret, er tvivlen unders√łgt og fjernet, og kun tillid er tilbage. Se under:  tvivl.

Klik her for sidens begyndelse 
 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilogaard Meditationskole:

 navnet p√• den formelle institution Tilogaard. Meditationskolen udtrykker, hvad virksomheden g√•r ud p√•. Dharmahjulet p√• Tilogaard. Design Gerard Muguet.Her kan du l√¶re at meditere p√• den klassiske traditionelle m√•de.  Bodhi Path  er et ‘franchise’ og et internationalt netv√¶rk, som Tilogaard st√•r i et s√¶rligt forhold til, fordi Lama Olaf H√łyer er en Bodhi Path  Dharma-l√¶rer. Tilogaard er dog en helt igennem selvst√¶ndig  Karma Kadjy  institution. Bodhi Path som franchise er  Bodhi Path L√¶replanen, som  Shamar Rinpoche  har udformet. L√¶replanen omfatter b√•de en progressiv undervisning og en progressiv tr√¶ning.  P√• Tilogaard undervises der ogs√• i andre emner. Undervisningen tilpasses den enkelte.
 Tilogaard som institution handler om  undervisning i Buddha’s Dharma, men det indeb√¶rer jo ogs√• ejerskab, vedt√¶gt og organisation. Tilogaard er et meget lille sted, som f√łrst og fremmest er en residens for en dansk  Karma Kadjy  Lama. Institutionens form√•l er at st√łtte Lama’ens formidling af  Buddha’s Dharma. Institutionens medlemmer har en vis indflydelse p√•, hvem som er Lama p√• Tilogaard.

   L√¶s mere  her om institutionen

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tilopa  (skt. - tib.):

 (988 - 1069 EVT.)  MahasiddhaMahamudra  mester  og grundl√¶gger af  de 13  Kadjy  traditioner.  Mahasiddha Tilopa, tangkha fra Rumtek Kloster, Sikkim.Tilo  betyder 'sesam' p√• sanskrit og endelsen 'pa' er tibetansk og betyder 'manden', s√•  Tilopa  er Sesam-manden. Han kendes ogs√• som Tilo og Tilipa. Han levede for godt 1000 √•r siden, mest i Bengalen og Bihar i Indien. Han var elev af mange  Lama'er  og fik  visioner  af   Vadjradhara, hvorved han fik en s√¶rlig  transmission til Mahamudra, kaldet den 'korte' transmission'. Den 'lange' transmission fik han fra sine mange Lama’er.  Tilopa  kaldes for  yogi'ernes  konge.
  Han hurtigt fik interesse for  Dharma  allerede som dreng, fordi han m√łdte en  dakini,  som vejledte ham. Han startede som munk, men blev relativt hurtigt yogi. Han havde mange kendte Lama'er. Der n√¶vnes:  Nagabodhi, Vijayapada, Kushalapa, Bhadrapa, Saryapa, Matangi, Guhya, Darika, Dingi, Luipa, Krishnacharin, Vajraghanta, Vinapa, Darikapada med flere. Faktisk n√¶vnes s√• mange i diverse skrifter, at man m√• tro at der er tale om flere  Tilopa'er, eller at han umuligt kunne have m√łdt alle disse Lama'er.  Tilopa's biografi er s√•kaldt hagiografi, hvilket vil sige et helligt eksempel og ikke s√¶rlig historisk. De mange Lama'er indg√•r p√• forskellig m√•de i transmissionen af Mahamudra fra  Saraha.  S√¶rlig kendt er han for at have modtaget instruktion fra visdoms dakinier og  Buddha  Vadjradhara i sine visioner. Tilopa samler Mahamudra traditionen og s√¶tter den i system med de hemmelige  yoga'er. Han tog diverse yoga'er fra diverse  Tantra'er  og samlede dem i en helhed, hvorved de kan ud√łves i forbindelse med blot √©n  Yidam. Han er den f√łrste Lama i  den Korte Mahamudra-linje ogs√• kaldet den Direkte.  Tilopa  afbildes ofte halvn√łgen med en fisk i h√•nden. Fisken i hans h√•nd symboliserer hans magt over  tilknytning til sansning. Nogle mener, at han var fisker, hvilket jeg dog ikke mener, der er bel√¶g for.  Hans vigtigste elev var   Naropa.
De fire særlige transmissioner fra Tilopa er:
1)  Den f√łrste transmission stammer fra  Nagardjuna
      og best√•r af to Tantra'er, nemlig "Sangwa Dypa" - p√• sanskrit: Guyasamaya Tantra og "Denshi Tantra". Herfra stammer  mayakaya yoga  "Illusionskrop"  (tib.:  sgyu-lus,  udtales djylu) sadhana.
2)  Den anden transmission stammer fra Nakpopa
       og indbefatter "Gyuma Tjenmo" eller p√• sanskrit: Mahamaya Tantra, og herfra igen stammer sadhana'en kaldet  svapana yoga "Bevidst Dr√łm"  (tib.:  milam).
3)  Den tredje transmission stammer fra Kambala
      ogs√• kaldet Lawapa og indbefatter "Khorlo Demchok" eller p√• sanskrit:  Chakrasamvara Tantra, og herfra stammer sadhana'en  prabhasa yoga  "Klart Lys"  (tib.: od-gsal, udtales:  √łsal).
4)  Den fjerde transmission stammer fra
       [Kapalapada] "Kandra Kalpa Zangmo" og indbefatter "Gyepa Dordje" eller p√• sanskrit:  Hevajra, og herfra stammer sadhana'en  candika yoga   "Indre Ild"  (tib.:  tummo).  Se ogs√• under:  Naropas 6 doktriner.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Timug  (tib.):

 forvr√¶ngning, se under:  moha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tirthika  (skt.):

 [tīrthika]; tib.: mutegpa [mu stegs pa]; betegnelsen p√• en person, som ikke s√łger tilflugt i de 3 √Üdelsten. Ordret betydning er en tr√¶desten i en flod; det vil sige et skridt i den rigtige retning (fordi et s√•dant menneske har en religion), men ikke nok til at krydse floden. S√• betegnelsen tirthika betyder ikke en 'hedning' som s√•dan, en 'ikke-troende' eller en atheist, men ganske enkelt en person som f√łlger end anden religion end  Buddhadharma.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tis√©  (tib.):

 Kailash bjerbet i  Tibet. Se under:  Meru.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tjagz√ł  (tib.):

 – se under:  Chagz√ł.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tjagtjen  (tib.):

 ‘Det Store Segl’ - se under:  Mahamudra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tj√ł  (tib.):

 se under:   Buddha Dharma  - m√• ikke
misforst√•s som  tj√łd  (se nedenfor).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tj√ł djung  (tib.):

 [chos 'byung],  se under:  dharmodaya.

Klik her for sidens begyndelse

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tj√łd  (tib.):

 udtales  tj√ł’ [ŗĹāŗĹÖŗĹľŗĹĎ; gcod] - ikke at forveksle med  Dharma, tib.: Tj√ł. Tj√łd hedder p√• sanskrit:  uccheda, men Tj√łd som Lama Olaf H√łyers Instrumenter til Tj√łd, foto: Ove Lauridsen.meditations system findes ikke p√• sanskrit. 
  Billedet viser en typisk tj√łd tromme og l√•rknogle trompet - samt de klassiske vadjra og klokke, som bruges i ritualet.
Tj√łd betyder at hugge sig fri, at sk√¶re tilknytningernes og identifikationernes b√•nd over. Tj√łd  sadhana er metoden til det. Traditionen stammer fra  Machig Labdr√łn, en af Tibets st√łrste kvinder. Hun fik   transmission  til  Mahamudra  og  Pradj√Īaparamita Sutra’erne  fra den indiske mester  Phadampa Sangye, og designede efter sin egen  oplysning   tj√łd  sadhana’en. Det er s√•ledes den eneste  sadhana, som har sin oprindelse i  Tibet, og som siden blev f√łrt til Indien. Transmissionen er ellers altid g√•et den anden vej.
 
Tj√łd sadhana’en blev popul√¶r i det gamle Tibet som hj√¶lp til syge og andre mennesker under ugunstige omst√¶ndigheder. I s√• fald tilkaldte man en  Lama til at lave  tj√łd. Derfor er der blevet rejst tvivl om mange af transmissions linjerne, som ikke kan dokumenteres, fordi arvef√łlgen g√•r gennem utallige landsby Lama’er i stedet for velorganiserede klostre med gode arkiver. Tilsyneladende udf√łres  tj√łd tit som ren forretning med placebo effekt p√• klientellet, samtidigt med at mange asketiske  yogi’er  lever som hjeml√łse  tj√łd-pa’er stadigv√¶k mange steder. Turister i Lhasa vil have bem√¶rket de mange tj√łd-pa’er, som sidder langs pilgrims ruten og tilbyder deres tjenester til de forbi passerende.
 I  Karma Kadjy traditionen bruger vi mest transmissionen fra 
Surmang Kloster, fordi den er veldokumenteret med en lige linje tilbage til  Machig Labdr√łn. Der er naturligvis mange andre lige s√• godt dokumenterede transmissions linjer indenfor n√¶sten all de tibetanske traditioner.
 Tj√łd sadhana blev oprindeligt sat sammen af Machigma med henblik p√•  Mahamudra. N√•r og hvis Mahamudra meditationen blev kedelig, sl√łv eller uinspireret, var det ikke blot lidt pinligt for en yogi. Det er et alvorligt problem, selvom den almindelige instruks blot siger, at du b√łr forts√¶tte meditationen. S√• vil sl√łvheden almindeligvis forsvinde igen. Det er jo rigtig nok, hvis man giver sig rigtig god tid. Der er ogs√• andre metoder til at live meditationen op og f√• sl√łvhed til at fordufte  (l√¶s  Shamar Rinpotje’s  artikel:  7 Points on Meditation). Men Machigma opfandt i stedet  tj√łd, som ved sine uhyrlige og uhyggelige  visualiseringer nok skulle f√• yogi'en til at v√•gne op. S√•  tj√łd er egentlig en hj√¶lpe disciplin til Mahamudra efter Phadampa Sangdje’s system. Det er ogs√• derfor, at der kun er den opbyggende fase, skt.:  utpattikrama, i meditationen. Den fuldendende fase, skt.:  utpannakrama, er en efterf√łlgende praksis af Mahamudra. I vore dage ser man ikke dette praktiseret, selvom det var den oprindelige mening. Undtagen i individuelle retreats.
 L√¶s ogs√• om:  phowa.

 
Regnbuefarvet linje

 

  [Khenpo]  Tj√łdrag  (tib.):

  Khenpo  Tj√łdrag er f√łdt i  Kham i 195o.  Da han var 9 √•r gammel, begyndte han sine studier p√•  Rumtek Kloster, Khenpo Tj√łdragsom blev styret af  den 16. Karmapa Rangdjung Rigp√¶ Dordje. Da Khenpo  Tj√łdrag blev 26 √•r gammel, havde han gennemf√łrt et 12 √•rigt studie forl√łb. Karmapa udn√¶vnte ham da til Khenpo. Han fuldendte herefter sin uddannelse i sprog, dialektik, filosofi,  pramana og  Tantra'erne. Han var da 31 √•r gammel. Khenpo  Tj√łdrag ledte herefter Nalanda Instituttet, en s√•kaldt   shedra, ved Rumtek Kloster. Han blev ogs√• leder af  KIBI  (Karmapa International Buddhist Institute), det akademiske institut i New Delhi, Indien. Han forlod Rumtek, da klosteret med vold og magt blev  overtaget af Situ Rinpotje’s tilh√¶ngere. Han er en af  den 17. Karmapa’s vigtigste l√¶rere og bor nu i Wien i √ėstrig.

 
Regnbuefarvet linje

 

  To samlinger:

 hentyder til samling af:
  1.) dyder, skt.:  punyas,  eller fremragende medmenneskelige kvaliteter eller fortjeneste,
og
  2.)  erfaringer  om   klarhedens vished, skt.:  pradj√Īa.
Mahayana anses de  to samlinger for n√łdvendige anskaffelser til at neutralisere usund, skt.:  akushalakarma, og til at fremme den sunde, skt.:  kushala. De  to samlinger er basis for de to slags  gavn. De to slags gavn er basis for  Bodhicitta. Bodhicitta er basis for  befrielse  og  oplysning.

 
Regnbuefarvet linje

 

  To slags gavn:

 se under:  gavn.

 
Regnbuefarvet linje

 

  To slags sandhed:

 skt.:  satya;  absolut, skt.:  paramartha – og relativ, skt.:  samvriti  satya. I f√łlge  Cittamatra filosofien eller psykologien er sindets beholder natur, skt.:  alaya, eller rummelighed for sine  oplevelser samt sindets klarheds natur det absolutte eller ultimative aspekt. Dette punkt pr√¶senteres i artiklen:  Om opfattelsen 1. Frembringelsen af oplevelser og selve oplevelserne er det relative. Dette punkt pr√¶senteres i artiklen:  Om opfattelsen 2, sindets processer. Disse processer og f√¶rdigt opbyggede oplevelser, kaldes  dharma'er, som p√• dansk kan betegnes som enheder, enkeltheder, begivenheder eller m√¶rkbare egenskaber. Dharma'er er fagudtrykket. L√¶s ogs√• artiklen:  Hvad er en oplevelse.
 I f√łlge  Madhyamaka filosofien er den absolutte sandhed  sunyata, mens den relative sandhed er alle de sammensatte f√¶nomener, skt.: dharmas. I klassisk  Buddhadharma er den absolutte sandhed (paramartha satya)  dharmadhatu, mens den relative igen er dharma'erne.
 B√•de sindet som en beholder, skt.: alaya, og dharmadhatu karakteriseres ved sunyata. Sindets oplevelser og de  5 skandha'er betegnes alle som dharma'er, s√• der er ikke strid mellem de forskellige filosofier, men blot forskelligt fokus. Der er en samtidighed, skt.: , sahadja, med de to slags sandhed.
 Den 17.  Karmapa  Thaye Dordje skrev p√• Facebook den 5. oktober 2019:
"F√łrst og fremmest er vi alle mennesker. For det andet har vi alle f√łlelser. Og n√•r vi s√• graver dybere i det, m√• vi  erkende, at der er ikke noget solidt  [ved det menneskelige og f√łlelserne] , som kan fastsl√•s som uafh√¶ngigt og adskilt. Vi kan derfor benytte denne anledning  [iagttagelse]  til at finde vores egen m√•de at give slip p√• tanker om adskillelse en lille smule.  [Ved]  At indse, at jeg er her p√• grund af dig. At du er her p√• grund af mig. At vi er her p√• grund af dem. Helt enkelt.  [Ved]  At bruge almindelige h√¶ndelser og tildragelser som en m√•de til at erkende, at vi er alle  gensidigt afh√¶ngige."
 L√¶s ogs√• om begrebet ikke-tom:  asunya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Togmey Zangpo  (tib.):

 den ber√łmte forfatter til teksten, som  den 17. Karmapa Tongmay Zangpogerne underviser ud fra:  de  37 slags Bodhisatva virksomhed. Han var   Pandit fra  Kadam tradtionen og levede 1295-1369. Hans ber√łmte bog beskriver de handlinger eller typer af gerninger, som kendetegner en  Bodhisatva. Det, som en Bodhisatva naturligt g√łr, som er f√łlge af b√•de relativt og ultimativt  Bodhicitta. Det kan ogs√• kaldes for en Bodhisatva’s h√•ndtering af disse 37 typiske situationer.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tolv bedrifter:

 Buddha Sakyamuni's 12 vigtigste handlinger i sit liv.
  1)    Bodhisatva'en   Svetaketu Bodhisatva  (Buddha
         Sakyamuni kaldes for dette f√łr sin  oplysning) tager ophold i  Tushita  himlen  (et slags paradis) efter i utallige inkarnationer at have bestr√¶bt sig p√• at n√• Oplysningen.
  2)    Bodhisatva'en  beslutter sig her for at lade sig
           inkarnere igen for at befri verden for forkert l√¶re
           om befrielsen.
  3)    Bodhisatva'en  inkarnerer i dronningen
          Mahamaya's  sk√łd, mens hun dr√łmmer om en stor hvid elefant, som tr√¶nger ind i hende uden dog at skr√¶mme hende eller volde hende besv√¶r eller smerte.
  4)    Bodhisatva'en  f√łdes fra siden af sin mor.
          F√łdslen sker ikke gennem kvindens almindelige f√łde-kanal. Mytologisk vil det sige, at der ikke er noget snavset ved f√łdslen, som i √łvrigt er smertefri, uden komplikationer eller andet besv√¶r for hans mor, ligesom hendes graviditet var helt uden problemer. F√łdslen finder sted i Lumbini i vore dages sydlige Nepal. S√• snart Bodhisatva'en er f√łdt, tager han 7 faste skridt og proklamerer h√łjlydt:  ”Jeg er den bedste i verden. Dette er mit sidste liv. Jeg vil ikke inkarnere igen.”
  5)    Bodhisatva'en  opn√•r derp√• mesterskab i al
           almindelig l√¶rdom og sportsgrene og bliver gift med den smukke prinsesse  Yusodhara  og f√•r en s√łn  Rahula.
  6)    Bodhisatva'en  lever et liv i luksus og
           sansenydelser i sine slotte og lysthaver indtil han v√¶mmes ved dette liv. Det sker da han for f√łrste gang oplever sygdom, alderdom, d√łd og en hellig mand, som lever i askese udenfor det almindelig samfund.
  7)    Bodhisatva'en  forlader derfor sit slot og sin
          familie om natten uden deres vidende, for√¶rer sit prinset√łj til sin trofaste tjener  Chandaka, if√łrer sig pjalter af klude, som andre har smidt v√¶k, og vandrer bort som asket. Han s√łger instruktion hos to forskellige meditations-mestre, f√łrst hos  Arada Kalama  i Vaisali s√•  Rudraka  i Rajagriha  ( begge byer ligger i vore dages Bihar). Han mestrer hurtigt alt, som de kan l√¶re ham og forlader dem, da han ikke opn√•r det √łnskede resultat: den ubetingede  lykke.
  8)   Bodhisatva'en  ud√łver derp√• streng
          afholdenhed og faste i 6 lange √•r, indtil han er ved at d√ł af det. En bonde-pige,  Sudjata, tilbyder ham da et m√•ltid, som straks styrker ham, og han indser det nyttel√łse i b√•de  luksus og afholdenhed.
  9)     Bodhisatva'en  begiver sig da til  Bodhi-tr√¶et
           i  Bodhgaya  og s√¶tter sig under det. Han indstiller sig p√• at blive siddende d√©r, indtil  befrielsen indtr√¶ffer Buddha Sakyamuni's befrielse og oplysning, moderne relief fra Bodhgaya; foto: John Wigham. og vinder s√• over  tilknytningens dj√¶vel,  Mara.
 Billedet viser et moderne relief fra Bodhgaya med situationen, hvor Bodhisatva’en ikke l√¶ngere kan rystes af nydelser eller kamp. Det er befrielsen.
Derp√• opn√•r han den fulde oplysning, (sanskrit:  samyak-sambodhi) ogs√•  kendt som  Nirvana.
  10)   Buddha Sakyamuni  drager til  Sarnath n√¶r
           Varanasi og starter sin virksomhed som Buddha.
           Den varer i 45 √•r.
  11)   Buddha Sakyamuni bes√łger sin mor i  Tushita
           himlen, fordi hun d√łde, f√łr han blev oplyst.
  12)  Buddha Sakyamunis  d√łd, kaldet det endelige
           nirvana,  pari-nirvana.
 L√¶s artiklen:  Om Buddha 2.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tomhed:

 se under:  Sunyata.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tonglen  (tib.):

  [gto√Īg len] - (skt.:  par-atma-pari-vartana, ‘at bytte selv’); 'tag og giv' - det vil sige at tage andres  lidelser  fra dem og give dem al  lykke  i hele verden. Se under:  lodjung.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Torma  (tib.):

 [  ŗĹāŗĹŹŗĹľŗĹĘŗľčŗĹėŗľč      gtor ma], betyder en s√¶rlig kage. Skt.: bali, balingha eller balingta. Grund betydningen er en kage som en gave til n√¶ring indenfor  Tantra.Men  torma’en kan ogs√• repr√¶sentere dem, som gaven gives til. P√• denne m√•de
       er der fire betydninger af torma.
1.)  Torma’en som en  gave af mad gives til fire slags
       g√¶ster til Tantra ritualet. F√łrst de respektable g√¶ster, Kagy√ľ M√∂nlam 2015, torma ofringer. Ukendt fotograf.det vil sige de  3 √Üdelsten.
 Billedet viser et bord med flere slags torma’er og ofringer ved et ritual i forbindelse med Kadjy M√łnlam i Bodhgaya. De tre store torma'er er 'Lama' tormas. Den r√łde i midten repr√¶senterer Milarepa, t. v. Marpa og t. h. Gampopa.
 Dern√¶st g√¶ster af kvalitet, det vil sige  Yidam'mer. Som det tredje vores medf√łlelses g√¶ster, det vil sige alle de 6 verdeners  (skt.:  kamaloka)  sansende v√¶sner, samt - som en s√¶rlig kategori - de besv√¶rlige g√¶ster, det vil sige ondsindede √•nder, tib.: d√łn, manifestationer af  forhindringer (skt.:  nivarana, tib.: gek)  og de, som vi har en  karma g√¶ld til. Denne sidste gruppe er s√•dan set ogs√• vore medf√łlelses g√¶ster, men af en s√¶rlig slags. Gek kan ikke blot v√¶re former for 'poltergejst,' men udtryk for de indre d√¶moner som  kleshas og andre   caitasikas.
2.)  Men man laver ogs√•  torma'er som repr√¶sentation
        for en Yidam i en  Mandala, n√•r og hvis man ikke har en statue. Tilsvarende ved  Guruyoga, hvor  torma'en s√• kaldes Lama-torma'en.
 Denne type  torma, som repr√¶senterer en Yidam, forefindes ogs√• lavet i metal eller tr√¶ i Yidam'mens s√¶rlige torma-form eller som en s√•kaldt universal-torma, som kan repr√¶sentere enhver Yidam. De bruges b√•de til ritualer samt til indvielse, skt.:  abhisheka. S√•danne Yidam-torma'er symboliserer naturligvis ligesom Yidam'men b√•de  Buddhanaturen  og  dharmadhatu. I √łvrigt forklares brugen af  torma'er i de specifikke ritualer ved deres manualer.
3.)  Desuden er der s√¶rlige  torma gaver til forskellige
        typer Dharmabeskyttere, skt.:  DharmapalasDharmaraksashas, samt lokale guder og d√¶moner s√•som yakshas og  nagas.
4.)  Nogle  torma'er laves til at blive spist af deltagerne
        selv ved  Ganachakra ritualer. Andre til at blive sat udenfor til g√¶ster, som ikke kan komme indenfor Mandala'ens kreds. Andre  torma'er igen til medicinsk brug, hvor de anbringes p√• patienter og suger sygdommen ud, hvorefter de s√¶ttes udenfor - helst langt v√¶k...
 De forskellige typer  tormas udformes p√• forskellig m√•de, alt efter hvilken type, der er tale om, samt hvorfra traditionen for deres form stammer fra. S√• der er en rigdom af former.
 Vi ved ikke, hvordan  toma'erne s√• ud oprindeligt i Indien. I  Tibet bliver dejen lavet af ristet bygmel  (tsampa)  blandet med vand, nogle gange farvet, men altid d√¶kket af smeltet sm√łr for at holde p√• dejens fugtighed.  Torma'ens form er normalt som et lille t√•rn i grund modellen, men herfra adskiller detaljerne sig i stor stil. Foran er torma'en besat med skiver af sm√łr formet som blomster. I Indien var disse blomster simpelthen √¶gte blomster, men dem var der ikke mange af i Tibet, s√• man formede dem i sm√łr i stedet. I visse tilf√¶lde er disse 'sm√łrblomster' blevet en sand kunst at fremstille.
 L√¶s ogs√• om:  Tantra;  og om:  Mandala;  samt om:  mantra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Traidhatuka  (skt.):

 [traidhātuka]; tib.: kham sum [khams gsum]; 3 verdens sf√¶rer, se under: Triloka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trang:

 se under:  trishna.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Transcendens:

  'det at overskride'  - i  Dharma'en  bruges udtrykket om at overskride  dualismen. Transcendens i traditionel vestlig filosofisk forstand, nemlig at Gud som 'designer', skaber og ophav eksisterer p√• en transcendent m√•de, skjult bag virkelighedens manifestation af dimensioner, naturkr√¶fter og   stoflighed , afvises af  Buddha Sakyamuni   som spekulation uden hold i  erfaringen. Et umuligt postulat, fordi det ikke kan efterpr√łves eller erfares. For den almindelige teologi betragtes Guds transcendens som en gyldig filosofisk deduktion, hvorfor   Abrahams  3 religioner ikke har problemer med denne forst√•else, ligesom de ikke har problemer generelt med begreb om  dualisme. Det har de ikke, fordi deres religioner er baseret p√• visioner eller '√•benbaringer' – hvor 'afsenderen' af disse visioner antages at eksistere p√• en transcendent m√•de, hvilket disse visioner selv p√•st√•r eller erkl√¶rer.  Vedanta  filosofien i Indien har en lignende holdning, som sjovt nok ogs√• deles af kommunisten og eksistentialisten  Jean-Paul Sartre  i hans f√łrste bog: Bevidsthedens Transcendens.  Buddha Sakyamuni's kritik af eksistentiel transcendens er aldrig blevet ordentligt besvaret af Abrahams religioner eller Vedanta. I Dharma'en findes der overs√¶ttelser af  dj√Īana, intuitiv vished, som 'transcendent' visdom. Betydningen af denne overs√¶ttelse er, at  kleshacitta  baserer sig p√• et  begreb  (skt.:  samskara)  om dualisme, s√• n√•r denne dualisme overskrides, forvandler kleshacitta sig til dj√Īana. (Intuitiv vished eller visdomsind; uheldigvis er overs√¶ttelsen 'visdom' ikke retvisende, fordi der er tale om en intuitiv bevidstheds form og ikke egentlig visdom. Intuitiv vished er ogs√• en tilstand, som giver anledning til udvikling af visdom, s√• udtrykket 'visdomsind' kan godt bruges i den betydning.)
 L√¶s ogs√• om:  avidya, uvidenheden som overskrides.

Click here to get to the top 
 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Transmission:

 den n√¶rmest levende √•ndelige arv, den direkte overf√łrsel eller videregivelse af  Buddha Dharma  fra mester til elev, hvor eleven efterf√łlgende selv bliver til mester, som videregiver denne overf√łrte  Dharma  til sine nye elever og s√• videre.  Transmission  er den mest brugte beskrivelse, sk√łnt det p√• godt dansk nok skulle hedde arvef√łlge. Det centrale begreb om  transmission  betyder, at  Dharma’en skal l√¶ses h√łjt for eleven samt forklares og demonstreres af mesteren. Der er IKKE  transmission ved blot at l√¶se en bog. Nogle gange involverer transmissionen ogs√•  abhisheka. Hvert led i  transmissionen forventes hverken at l√¶gge til eller tr√¶kke fra, hvad de har f√•et betroet af deres mester. Ofte bliver  Dharma’en uddybet ved nogle af   transmissionens mestre, som for eksempel ved fremkomsten af  Mahayana  og formuleringen af de hemmelige  yoga’er. Det nye, som tilf√łjes, anses ikke for nyt som s√•dant, men anses alts√• for at v√¶re en uddybning, som derfor naturligvis aldrig m√• v√¶re i strid med den kendte  Buddha Dharma. Det har holdt de l√¶rde besk√¶ftiget i 2600 √•r, og bevirket fremkomsten af en kritisk  pramana  (epistemologi)  og debat kultur.   L√¶s mere her
 Hver eneste  Buddhadharma tradition har deres s√¶rlige  transmission, fordi den best√•r af en historisk arvef√łlge af bestemte mennesker, som i tidens l√łb rent faktisk har formidlet  transmissionen i denne eller hin tradition. P√• denne m√•de er der opst√•et tall√łse  transmissioner i store dele af Eurasien. Imidlertid har de alle  Buddhadharma til f√¶lles og deres oprindelse hos  Buddha Sakyamuni.  Desuden er der den eksistentielle transmission. Chan - eller Zen - mesteren Bodhidharma sagde: "Hinsides ord og bogstaver findes en transmission, som ikke tilh√łrer nogen tradition. Den er i sin natur den menneskelige bevidsthed. Dette er Buddha'en."
(Citat fra essay'et: A Commentary on the Historical Unfolding of Dzogchen, af Rudolph Bauer, PhD. 23. oktober 2013, side 6.)
 
Du kan s√•ledes modtage transmission af  Bodhicitta fra en mester, og n√•r du s√• opdager og genkender Bodhicitta som dit eget  sind, f√•r du  transmission fra dit eget sind. Det kaldes for den ’indre  Lama.’

 

 
Regnbuefarvet linje

  Trapusa  (skt.):

 Se under:  Buddha Sakyamuni's f√łrste to tilh√¶ngere.

 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trayastrimsha  (skt.):

 [TrńĀyastriŠĻÉŇõa], tib.: Sumchu Tsasum [sum cu rtsa gsum]. De 33 guders verden i  Kamaloka; himlen p√• toppen af  Meru bjerget, hvor  guden  Indra's  slot befinder sig. Ovenp√• ligger de andre klassiske himle lag p√• lag. Den tredje herfra er  Tushita Himlen. Alle disse himle er forbundet med vores univers og g√•r under, n√•r universet d√łr. Og de opst√•r igen, n√•r et nyt univers opst√•r. Disse himle er n√¶rt forbundet med de andre lavere verdener i  Kamaloka  (se under:  Triloka), hvor  asuras, mennesker, dyr, v√¶sner i tilstande af helvede og sp√łgelser lever.
 Det er Indra's himmel, som asura'erne pr√łver at bem√¶gtige sig i f√łlge den g√¶ngse buddhistiske mytologi. S√• der siges at v√¶re konstant krig, som guderne fra Trayastrimsha altid vinder. Det er ogs√• den gudeverden, som mest ligner menneskenes verden, og guderne her har de samme vilk√•r som mennesker at leve under, bortset fra at livet her varer ufatteligt l√¶nge og er uden  lidelser. S√• l√¶nge, det varer. S√• der er nogen lidelse alligevel, nemlig lidelse ved sammensathed (eksistentiel lidelse) og lidelse ved d√łd. Men der er alle de s√¶dvanlige ting.  Kleshas, fordomme og mangel p√•  erkendelse. Alt i alt ligner dette sted eller denne dimension den gr√¶ske Olympen og den oldnordiske Asag√•rd. Men generelt har guderne her dog en god moral, selvom den ikke altid sl√•r igennem.
 L√¶s ogs√• om:  Indra;
og om:  Triloka
L√¶s ogs√• om:  Kosmologi.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre Fart√łjer:

 til  befrielse;  skt.: Triyana. Der er to klassificeringer:
A)  Hina-yana  (det lille Buddha Sakyamuni underviser, Buddha statue fra Sarnath.
        fart√łj),
       Maha-yana  (det
        store fart√łj),
       Mantra-yana  (eller
        Vadjrayana -
        mantrafart√łjet/     
        diamantfart√łjet).
B) Sravaka-yana
        (elevernes fart√łj),
     Pratyeka-buddha-yana  (de ensomme
       Buddha’ers fart√łj),
    Bodhisatva-yana 
       (bodhisatva’ernes
       fart√łj)

       som igen deles i to: 
       Sutra og  Tantra.
De f√łrste to fart√łjer svarer til Hinayana; Sutra svarer til Mahayana og Tantra svarer til Mantrayana.  Sutra fart√łjet kaldes ogs√• for Paramita-naya, systemet [naya]  ved fuldst√¶ndig f√¶rdighed, og Tantra fart√łjet for  Mantra-naya, mantra systemet.
 Bodhisatva-yana eller Maha-yana inddeles ogs√• i  ‘√Örsags fart√łjet’ - skt.: Hetuyana - og  ‘Virknings Fart√łjet’ - skt.: Phala-yana. I f√łlge Tulku Thondup Rinpotje er Hetuyana forbundet med Paramita-naya, fordi de fuldst√¶ndige f√¶rdigheder  stimulerer og for√•rsager  befrielse og  oplysning, mens Phalayana betyder samlingen af Tantra, alts√•: Mantranaya, fordi der sker en  transmission af  'visdom' ved indvielse, skt.:  abhisheka, som form√•r at tilvejebringe resultatet og virkningen af fuldst√¶ndig f√¶rdighed. S√• ‘hetu’ st√•r for evnen, mens ‘phala’ st√•r for virkeligg√łrelsen. Disse to sider af Mahayana eller Bodhisatvayana har udvikling af ‘det lyse sind’ - skt.: Bodhicitta - til f√¶lles. De to aspekter udtrykker ogs√• p√• forskellig m√•de de ‘virksomme metoder’ - skt.:  upayas, og ‘klarhedens vished’ - skt.:  pradj√Īa. Det er naturligvis muligt at n√•  Nirvana alene ved Sutra metode, s√• denne inddeling er en p√•mindelse om, at Tantra aldrig st√•r alene; Mantrayana handler om Bodhicitta. Husk det nu.
  Generelt handler Hinayana om  Selvets illusion, skt.:  anatman, og om  samsara. Mahayana handler generelt om relativt og absolut  Bodhicitta - herunder  sunyata. Mantrayana handler om, hvordan man hurtigt forvandler lidenskabelige f√łlelser, skt.:  kleshas, til  dj√Īana og opdager klarhedens vished, skt.:  pradj√Īa. De  Tre Fart√łjer f√łrer alle til  befrielse, og efter befrielse f√łlger jo naturligt  oplysningen. De l√¶rde har s√• rubriceret tre slags oplysning, svarende til fart√łjernes  erkendelse.
  Hinayana erkendelsen er uden forst√•else for  pradj√Īa-paramita, mens de to sidste fart√łjer har den fuldst√¶ndige oplysning, skt.:  samyak sambodhi, til f√¶lles. Man siger s√•, at forskellen p√• Sutra og Tantra best√•r i dels  fart√łjernes hastighed, dels formerne for  sadhana  og Tantra’s brug af   samaya, og endelig en s√¶rlig forst√•else i Mantrayana for Bodhicitta og  yoga. Sutra metoderne er langsomme og ufarlige. Tantra er hurtig, men forbundet med risiko for sundhed og  overdreven mental ophidselse. Derfor ud√łves Tantra under  mesterl√¶ren for at forhindre, at det g√•r galt.
   Bem√¶rk, at man i  Theravada  traditionen ikke foretager s√•danne opdelinger af fart√łjer til befrielse og oplysning.  Til geng√¶ld har Theravada traditionelt mange reservationer om alle de andre buddhistiske skoler, retninger eller  transmissioner. Theravada i Thailand indeholder dog ogs√• tr√¶nings typer, som ligner b√•de Sutra og Tantra; det kaldes for 'boran kammathana' den 'gamle' metode. Anandachakra, symbol p√• De Tre Fart√łjer.
Billedet viser   anandachakra, symbol p√•  De Tre Fart√łjer.

  Professor Edward Conze bem√¶rker, at De Tre Fart√łjer har tre forhold til f√¶lles. De baserer sig alle p√• en tradition med klostre, munke og nonner, skt.:  Sangha, de dyrker ogs√• alle  shamatha  og  vipashyana  meditation, samt endelig synes de at have samme m√•l, nemlig  indsigt og erkendelse af manglen p√• et egentligt Selv, skt.: anatman, i alle situationer, skt.: samsara. Dette f√¶lles m√•l medf√łrer, at man tilstr√¶ber den samme opgivelse af anatman og samsara ved  gavnlig moral og etik, skt.:  shila. Bem√¶rk dog, at Hinayana og Mahayana  ikke har Pradj√Īaparamita til f√¶lles, samt at Mahayana benytter sig af s√¶regne  sadhanas, herunder visse af  Tantra klasserne. Der er imidlertid en helhed i de  3 fart√łjer, som  Lotus Sutra’en beskriver som det ene  fart√łj, skt.:  Ekayana. Denne helhed kendetegnes ikke blot ved indsigt i sindet, men ogs√• ved meditations tr√¶ning af shamatha, samadhi, vipashyana; samt tr√¶ning af holdninger ved de 4 gr√¶nsel√łse eller Brahmaviharas.
 L√¶s ogs√• om: de  Ni yanas.
    L√¶s artiklen: De Tre Fart√łjer.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre Juveler:

 se under:   tre √Üdelsten.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre kendetegn:

  [ved  livet]:
 forg√¶ngelighed, skt.:  anitya (se ogs√• under:  Fire overvejelser)lidelse og intet Selv, skt.:  anatman, eller  essensl√łshed. Denne liste findes ogs√• i diverse  Mahayana  Sutra'er, men med punktet lidelse udskiftet med  Nirvana.
 L√¶s ogs√• om:  Fire adelsm√¶rker p√• rigtig anskuelse. Samt om:  Fire kendetegn p√• samsara.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre omr√•der for unders√łgelse:

 – at lytte, overveje (eller reflektere eller  kontemplere)  og  meditere. Ved at lytte bliver du opm√¶rksom p√•  Buddhadharma's anskuelse, meditations teknik og omst√¶ndighederne omkring, hvad gyldig  erkendelse, skt.:  pramana, egentlig betyder. Men det er gennem  kontemplation eller overvejelser om anskuelsen og teknikken, at Buddhadharma bliver levende og  tvivl sp√łrgsm√•l rejser sig om emnerne. S√• m√• du lytte en gang til, mens du f√•r sp√łrgsm√•lene besvaret udt√łmmende. Det kan du s√• reflektere over og s√• videre. Men det er f√łrst ved den formelle meditation, at du kommer til at befinde dig i en situation, hvor du kan gennemskue de  tre sl√łrBuddhanaturen  og  sindets virksomhed  (de 5  skandha'er)  samt naturligvis  karma. N√•r disse gennemskues eller opdages i virke, bliver du bragt i stand til at give slip, skt.:  naishkramya, p√•  tilknytning  og  identifikation med dine  oplevelser.
 For det f√łrste tr√¶nes den meditative trance, skt.:  samadhi, ved v√•gent n√¶rv√¶r, skt.:  smriti, og et punkts  koncentration af opm√¶rksomheden. N√•r samadhi er etableret, bliver det let eller nemt at give slip p√• alle fordomme. Denne f√łrste meditative kunst hedder  shamatha p√• sanskrit. Da den kun kan frig√łre de grove former for tilknytning og identifikation, skal der mere til, selvom samadhi kan forekomme bundl√łs og stadigt ekspanderende.
 Det er de mere uh√•ndgribelige tilknytninger og identifikationer, som den anden meditative kunst tager sig af. Den hedder indsigts meditation, skt.:  vipashyana, og denne kunst har to discipliner. F√łrst er der den analytiske fase, hvor du netop unders√łger  sindets natur og virksomhed og f√•r brugt dine foreg√•ende kontemplationer – midt i din samadhi. Du tr√¶ner alts√• ikke et punkts koncentration her, sk√łnt du stadig anvender v√•gent n√¶rv√¶r, skt.: smriti, men i stedet observerer eller iagttager du dit eget sind i arbejde p√• en yderst afslappet og rummelig m√•de.
 Det skulle gerne f√łre til, at n√•r du dyrker den n√¶ste kunst, den egentlige vipashyana, s√•  genkender  sindet pludseligt sig selv, hvorefter tilknytning og identifikation fuldst√¶ndigt fordamper p√• grund af s√•dan  indsigt. Men  befrielsen indtr√¶ffer kun, hvis sindet genkender sig selv. Det er ikke din  personlighed, som oplyser sig selv. Befrielsen er den ganske s√¶rlige begivenhed, at sindet genkender sig selv. Mens personlighed er dit forhold til omverdenen, er der her tale om sindets forhold til sig selv. N√•r sindet har genkendt sig selv, vil det forts√¶tte med at have denne  erfaring. S√• selve dit sind i sin helhed vil forholde sig p√• en befriet m√•de til omverdenen og sig selv. Det er denne befriede tilstand, som kaldes  Bodhicitta, det √•bne, hjertelige og fordomsfrie sind.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre R√łdder:

 LamaYidam  og Beskytter.  Se om Beskyttere under:   Dharmapala  og  Dharmaraksasha. I den almindelige  tilflugt, som vi kender den fra den tidligste Buddhisme med  Buddha Sakyamuni's f√łrste  to tilh√¶ngere  og  hans f√łrste fem elever, nemlig tilflugt i de  tre √Üdelsten, udviddes indenfor  Tantra med de  tre r√łdder. R√łdderne forklares med, at Lama er roden til  velsignelse, Yidam er roden til f√¶rdighed eller resultater , skt.:   samapattis, opn√•elser, mens Dharmapalas er roden til  Buddha virksomhed. Indenfor  Dzogtjen er den tredje rod  dakini, men med den samme symbolik.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre segl:

 se under:  Mudra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre slags tr√¶ning:

 skt.: trishiksha:  shilasamadhi  og  pradj√Īa.   Ved shila reguleres  karma; ved samadhi forsvinder  klesha’ernes dominans, og ved pradj√Īa gennemskues  avidya.  Shila er at styre sine reaktioner. Herved kan karma styres indirekte. Samadhi mestres ved de fire  dhyanas, fire trin i mesterskab. Pradj√Īa er sindets iboende eller medf√łdte klarhed og skelne evne. N√•r pradj√Īa  genkendes, opklares eller afklares alle  oplevelser. Virkningen er, at du samler p√•  erfaringer  om  klarhedens vished. Den ene af de  to samlinger. Den anden er samling af dyder eller gode medmenneskelige kvaliteter, skt.:  punyas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre sl√łr:

 (skt.:   ńĀvaraŠĻáa)  uvidenhedens  (skt.:  avidya), lidenskabens  (skt.:  klesha) - og  karma’s  sl√łr.
Lukket lynlås. Ukendt kunstner.
             Sindets egentlige natur tilsl√łres af:
 1)  uvidenhed om  Nirvana’s  og  samsara’s
        natur samt  karma’s virkelighed,
 2)  identifikation med  - og tilknytning til  -  de 3 
       (eller 5)  forskellige  klesha’er, lidenskaber, samt af
 3)   karma  ved at begivenhederne i  livet optager
       og griber opm√¶rksomheden, skaber s√¶rlige  tilknytninger til disse begivenheder og giver os en speciel  identitet og selvforst√•else. Herved kommer fokus til at ligge p√•   sindets indhold samt vores  fortolkninger og reaktioner p√• livets begivenheder og vores egen historie. Det s√¶tter spor, skt.:  vasanas, i sindet. Disse spor vil tiltr√¶kke begivenheder af en tilsvarende kvalitet som sporene. Fordi karma s√•ledes er en fortsat historie i udvikling, optager det opm√¶rksomheden og tild√¶kker dermed sindets natur. Karma n√¶vnes to gange, fordi der b√•de er karmas virkelighed og virksomhed.
  Disse  3 sl√łr  tild√¶kker og skjuler  Buddha-naturen  (skt.:  Tathagatagarbha)  for umiddelbar erkendelse, lige s√• l√¶nge som de virker i alle  skandha’erne. Ved at opgive tilknytning og identifikation med disse  3 sl√łrafsl√łres sindets egentlige natur for  yogi’en  i sin  samadhi.
  L√¶s ogs√• om:  ńĀvaraŠĻáa.
Her er link til artikler om: 
karma
- Og her om:  de 5 skandha’er
Og her om:  Tathagatagarbha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tre √Üdelsten:

 skt.: Ratna-traya; ogs√• kaldt for de 3 Juveler,  nemlig  BuddhaDharma  og  3 √ÜdelstenSangha. De kaldes for tre skatte, fordi de hver p√• sin egen m√•de er yderst kostbare for os allle ved at bibringe os  befrielse  og  oplysning  samt beskyttelse  (sikkerhed) p√• vejen. De  tre √Üdelsten er symbolsk genstand for den buddhistiske  tilflugt.  P√• et klassisk alter er der repr√¶sentationer af de  tre √Üdelsten ved en Buddha statue for sangha’en, en Dharmabog for  Buddhadharma og en  stupa for  begrebet Buddha, som jo symboliserer   Buddhanaturen.
 L√¶s ogs√• artiklen om  betydning af buddhistisk Tilflugt.

 
Regnbuefarvet linje

 

  [Lama]  Trehor  (tib.):

 Shenyen Thupten Phuntsok  er den residerende  Dharma-l√¶rer Karmapa Institute n√¶r Nice p√• Frankrigs Middelhavs kyst. Trehor Lama. Ukendt fotograf. Trehor Lama er fra  Kham, hvor han blev f√łdt i 1963. Han er en Tulku af en vis  'Ha Gyal Lama' fra Golok i  Amdo, et landskab Nord√łst for det tibetanske selvstyre omr√•de. Trehor Lama blev elev af den forrige  Kalu Rinpotje, som ogs√• ledte ham gennem den traditionelle tre √•rs meditative lukkede retreat. Herefter blev han udn√¶vnt til Dordje Lop√łn eller  Vadjracharya p√• Kalu Rinpotje's kloster i Siliguri i Vest Bengalen i Indien. Der fungerede han s√• i 7 √•r. En Vadjracharya  er ritual mester.
Derp√• tog han til  Rumtek Kloster, hvor han underviste novice munke i flere √•r.  Karmapa og  Shamarpa bad ham i 2005 om at bestyre Karmapa Instituttet i Nice, efter Lama Thubten's d√łd. Der har han s√• v√¶ret lige siden. Han rejser ofte rundt til  Bodhi Path centrene og andre steder, hvor han underviser i  Buddhadharma. Da  Trehor Lama jo selv allerede havde navnet Thubten ligesom den forrige Lama, lavede han sit navn om til Trehor. Trehor er til minde om hans hjemstavn. P√• denne m√•de ville han undg√• en navne forvirring.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tri  (tib.):

 [khrid] forklaring om meditativ praksis, skt.:  sadhana, i forbindelse med indvielse, skt.:  abhisheka. Se under:  nita.

Klik her for sidens begyndelse
 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tri-dhatu  (skt.):

 [tridhātu]; tib.: kham sum [khams-gsum]; 3 omr√•der - se under:  Triloka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tri-dosha  (skt.):

 [tridoŠĻ£a]; tib.: nyepa sum [nyes-pa gsum]; tre luner, ordret 'det som skaber problemer' - fejl eller mangler; det vil sige tilstands former for biologiske molekyler, som i ubalance forvolder sygdom i kroppen; s√•ledes 'det som skaber problemer.' Betydningen af luner er ligesom gammel dansk: mod, som i udtrykket: til mode; det vil sige √łjeblikkelig sk√łnt omskiftelig emotionel og sanset stemning i krop og  sind  p√• grund af virkningerne fra 'slim' - 'galde' - og 'vind' (skt.:  vayu) som disse ord forst√•s i  Ayurveda  og tibetansk medicin samt  Tantra. Det vil sige, det som er som slim; det som er som galde - og det som virker som vinde. Det vil i hovedsagen sige oplevede tilstande af tilpashed, utilpashed, ophidselse, nedtrykthed, vitalitet, sv√¶kkelse, kildrende fryd og s√• videre - for√•rsaget af hormoner, signal stoffer og anden biokemi. Den emotionelle stemning er resultat af forholdet melle de tre luner. De kan skifte i intensitet, s√• det ene lune dominerer de andre, hvilket b√•de kan bringe kroppens biokemi ud af balance s√• vel som for√•rsage sunde og usunde sindstilstande. Sindet rider p√• disse luner, som derfor farver og pr√¶ger sinds tilstanden p√• forskellig vis. Det g√•r ogs√• den anden vej; sindets luner eller tilstande for√•rsager biokemiske reaktioner i kroppen, som derp√• sanses og dermed bidrager til hele  oplevelsen. Vind som lune kaldes for det meste for vata [vāta] p√• sanskrit i forbindelse med Ayurveda, men betegnelsen vayu er synonym. (Tib.: lung.) Forskellen er, at vata er et lune, mens vayu er et  element  (skt.:  bhuta). S√• vata er en hentydning til sansning af energi forl√łb i kroppen, der opleves ligesom en vind, der bl√¶ser. Elementet vayu betyder derimod ganske enkelt luft, alts√• gas elementet i mods√¶tning til rum elementet (i betydningen: plads til udfoldelse), ild (det omformende), det faste og det flydende. Vind er det dominerende lune; ved at kontrollere vind lunen styres ogs√• de andre to.
  Vind lunen i kroppen inddeles i flere underafdelinger. For eksempel den opadg√•ende vind og den nedadg√•ende vind, som korresponderer med √•ndedr√¶ttet; men det st√•r ogs√• for andet. Den nedadg√•ende vind styrer tarmen, tis og udst√łdning af aff√łring. Den opadg√•ende vind transporterer ilt rundt i kroppen. Og meget mere. I avanceret  shamatha  meditation p√•  Mahamudra  niveau, er der s√¶rlige teknikker til at blande disse to vinde, hvilket er  koncentrations  genstanden for denne type tr√¶ning. Du kan med andre ord l√¶re at genkende disse vinde i kroppen, hvilket er vigtigt for en  yogi.
  Bem√¶rk: udtrykket p√• sanskrit:  prana betyder ikke en almindelig vind lune, men selve den grundl√¶ggende vitalitet eller den livs b√¶rende vind, der nogle gange beskrives som en energi oms√¶tning i den centrale kanal i ryggen (se under:  nadi) fra toppen af hovedet til anus; andre gange som som den livs b√¶rende vind i en ganske s√¶rlig kanal mellem hjerte og lunger. De almindelige vind luner har deres oprindelse fra - og n√¶res af - den livs b√¶rende vind. Man taler ogs√• om 'karma  vinde' og om 'visdoms  vinde.' Det er de samme vinde, blot med en kvalitet af ikke-befriet (karma) eller  befriet  (visdom). (Bem√¶rk at udtrykket visdom er en d√•rlig overs√¶ttelse; der burde overs√¶ttes med:  vished.)
  De to andre doshas er galde, skt. pitta, tib.: tripa [mKhris-pa], og slim, skt. kapha, tib.: b√¶ gen [bad kan]. Disse luner er s√•dan, som du har det lige nu. Nogle dage har du det godt, andre d√•rligt og atter andre kedeligt. Disse luner er ogs√• sanse genstande for kropsbevidstheden, skt.: kaya-vidjñana (se under:  vidjñana).
  I f√łlge Ayurveda for√•rsager ubalance mellem lunerne sygdom i kroppen. Der indg√•r dog flere komponenter i et sygdoms billede end blot luner, blandt andet de fysiske elementer. I Ayurveda og tibetanske medicin st√•r de 3 luner generelt for fysiske tilstands former og ikke f√łlelser og sansninger som s√•dan, sk√łnt lunerne bevirker s√•dant. Ved at regulere folks mad, motion og eksistentielt udsyn, herunder god etik, skt.:  shila, vil en l√¶ge kunne p√•virke lunernes balance i krop og sind, s√• man slipper for sygelige tilstande. Men det alene virker kun s√• sm√•t, sk√łnt det er sundt. Ved egentlig sygdom griber l√¶gen til brug af is√¶r urte medicin til regulering af lunerne og elementerne.
  Som beskrevet under Ayurveda, b√łr moderne mennesker bruge Ayurvedisk medicin - og derfor ogs√• tibetansk medicin - med en vis omtanke og reservation, da medikamenterne ofte indeholder tungmetaller. I en fjern fortid var dette muligvis ikke problematisk, men det er det jo i h√łj grad i dag p√• grund af forurening af milj√łerne p√• Jorden, s√• vi alle sammen allerede har rigeligt eller for meget af tungmetaller i kroppen. Balance filosofien er der dog intet galt med.
  L√¶s videre under:  Ayurveda.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trikaya  (skt.):

 de 3  dimensioner ved en  Buddha’s  krop. En Buddha’s krop manifesterer sig p√• 3 m√•der. Buddha’ens fysiske krop, Buddha’ens tale og Buddha’ens sind. Det hedder p√• sanskrit:  Nirmanakaya  (den fysiske manifestation)Sambhogakaya  (udstr√•ling og gl√¶de) og  Dharmakaya (en Buddha's sindelag). Der omtales ogs√• en fjerde krop  Svabhavikakaya, hvilket betyder essens-kroppen, som beskriver helheden og uadskilleligheden af  Trikaya. Denne essens og helhed er naturligvis  essensl√łshed  eller tomhed, skt.:  sunya.  Der omtales ogs√• en femte Buddhakrop, nemlig  Vadjrakaya som en beskrivelse af  Buddhanaturens  og  dharmadhatu’s urokkelighed ved tomhedsnaturen, skt.:  sunyata. Indenfor  Nyingma traditionen omtales ogs√• en  Bodhi-kaya, hvilken betegnelse ellers ikke bruges af de andre traditioner. Den almindelige beskrivelse er Trikaya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Triloka  (skt.):

 (skt. synonymt med  Tri-dhatu  og  Traidhatuka); tib.: djikten sum ['jig rten gsum]; betyder ’de tre steder’ eller lokaliteter, det vil sige de tre omr√•der, som hver is√¶r indeholder flere andre steder, hvor man kan  genf√łdes. Forklaringen af Triloka her f√łlger beskrivelsen i  Chakravala  kosmologien. Det er den klassiske beskrivelse af kosmos, men der er ogs√• andre kosmologier med andre perspektiver. Kamaloka, Rupaloka og  Arupaloka er navnene p√• de 3 slags ret forskellige typer af verdener, hvori de  sansende v√¶sner  f√łdes, lever, d√łr og genf√łdes, mens de  lider  og leder efter  lykken  og sikkerhed. (Man kan tro, at himlene er uden lidelse; ak nej, der er b√•de
        lidelse ved sammensathed og d√łd.)
1.)  Kamaloka [kāmaloka eller: kāmadhātu];
        tib.: d√łkham ['dod-khams]; betyder lidenskabernes verdener.  Kama betyder lidenskab og loka betyder et sted eller lokalitet. Der er 6 slags forskellige verdener i Kamaloka med flere underdelinger, som samlet kendes som de 6 verdener (se under:  livshjulet). De 6 verdener er
           af 3 slags, som beskrives nedenfor  (A - C).
  A.)  Den h√łjeste verden i Kamaloka kaldes gudverdenen. Den best√•r af 6 forskellige mere eller mindre  himmelske  verdener for  deva’er eller guder, hvor de lavere verdener ogs√• bebos af halvguder, skt.:  asuras  og trolde, skt.:  rakshasas. Disse verdener er ikke helt fysiske, men befinder sig alligevel i forbindelse med geografiske steder og er afh√¶ngige af solsystemets og Jordens eksistens. De sansende v√¶sners kroppe betegnes som lavet af lys; det vil sige, at de ikke er egentlige fysiske og ikke er afh√¶ngige af metabolisme. Alt opst√•r, s√• snart man √łnsker det - helt mirakul√łst og spontant: De har derfor heller ikke et sexliv, som vi vil forst√• det og dyrker det. Men de har sanse gl√¶der af en ren sindslig eller psykisk natur. De er s√•ledes fri for at skulle slide og sl√¶be eller sl√•s for livets forn√łdenheder; de er derfor ikke optaget af at eje noget eller at skulle kontrollere andre. Men de ligger alligevel under for fordom og b√•de de prim√¶re (skt.:  vedanas) og de reaktive lidenskabelige f√łlelser, skt.:  kleshas, dominans af deres  sind. Fordi de hverken har brug for at eje eller kontrollere, har de i reglen en god eller sund, skt.:  kushala, moral eller etik (skt.:  shila). Det er netop disse positive karakter tr√¶k, som er √•rsag til genf√łdsel i disse verdener. Den f√łrste verden som n√¶vnes, nemlig de fire kongers, er ikke en egentlig gudeverden, alts√• kongerne er ikke deva‘er. De ben√¶vnes  Dharmarakshasas;
          s√• de er en slags trolde.
  I.)  De 4 retningers konger, som bebor  Meru bjergets  √łvre sider; skt.: Caturmaharadjakayika [Caturmahārājakāyika], tib.: gyaltjen rig shi [rgyal chen rigs bzhi]. De 4 betegnes ellers som en slags trolde, skt.: rakshas, men da de ikke er  ondsindede  og da de beskytter  Buddhadharma, kaldes de for Dharma-rakshasas. Sk√łnt der alts√• ikke er deva’er eller guder som s√•dan, regnes de med i systemet, muligvis fordi de beskytter adgangen til Indras by og slot p√• toppen af Meru bjerget mod asura‘ernes angreb fra bjergets nedre sider
           og fod. S√• de kan godt sl√•s, hvis der bliver krig.
  II.)  De 33 guders verden p√• toppen af Meru bjerget; skt.:  Trayastrimsha  [TrāyastriŠĻÉŇõa], tib.: Sumchu Tsasum [sum cu rtsa gsum]. Her er torden og lyn guden  Indras  (=Asator) slot og by. Indra kendes ogs√• som Shakra. Det siges, at der er 33 slotte i denne by, hvilket har givet navn til denne verden. Her er mange flere deva‘er end blot 33. I Indra‘s by er der fest og glade dage lige indtil solsystemets undergang. Guderne i denne verden er ligesom Oldtidens s√¶dvanlige hedenske guder fra Indien til Island. De repr√¶senterer forskellige typiske  samskaras, som de inkarnerer og demonstrerer. Alts√• ligesom de  astrologiske  stjernetegn med deres planeter, som har navn fra de hedenske guder. Men de er ogs√• bare sig selv med deres egen personlighed og livsbane. Guderne i denne verden nyder livet, men de er ogs√• i konstant krig med asura‘erne nedenunder. De vinder altid og vender hjem og nyder livet igen. Denne pr√¶sentation af deva‘erne er buddhistisk og derfor ikke n√łdvendigvis retvisende for Asa troendes opfattelser eller Hindu religionerne. Den buddhistiske beskrivelse sigter p√• at vise, at deva‘erne har det for godt til at s√łge  Nirvana. S√• det g√łr de ikke, sk√łnt de beundrer  Buddha‘erne.
  Der er en vis tvivl om deres kroppes natur. Som beboere af et h√łjt bjerg kunne man tro, at de har fysiske kroppe; men da Meru bjerget b√•de er usynligt - hvilket antyder uden fysisk form - og meget h√łjere end Everest, kan man n√¶ppe f√• vejret i s√•danne h√łjder. Der m√• ogs√• v√¶re rasende koldt. S√• selvom Meru er t√¶t forbundet til planeten Jorden p√• en eller anden m√•de, kan guderne her ikke have en fysisk krop med √•ndedr√¶t, metabolisme og s√• videre. Guderne i Trayastrimsha himlen er ogs√• deva‘er ligesom de √łvrige guder i de h√łjere himle, som sv√¶ver over Meru samt de, som befinder sig i Rupaloka. Havde guderne i Trayastrimsha himlen kroppe som mennesker, kan de ikke v√¶re deva‘er. Mytologisk siges bjerget Kailash i  Tibet  at v√¶re synonymt med Meru. Der er livstruende koldt og iltfattigt p√• Kailash, s√• det er n√¶ppe Meru‘s lokalitet, sk√łnt det kan forst√•s som en allegori eller repr√¶sentation. Hvor befinder Meru bjerget sig s√•? Det er ikke lige s√•dan at svare p√•, da Chakravala kosmologiens geografi er mytologisk. Men da Meru √•benbrt er i forbindelse med planeten Jorden omgivet af de 4 kontinenter, er det n√¶rliggende at antage en placering over Nordpolen eller Sydpolen, n√¶rmest meget h√łjt oppe i atmosf√¶ren eller stratosf√¶ren. Da der kun er to kontinenter omkring Nordpolen, m√• placeringen n√¶sten n√łdvendigvis v√¶re over Sydpolen, som jo er omgivet af 4 kontinenter; selvom kun Australien - og ikke Eurasien - ligger t√¶t p√•. Hvordan nogen kan leve der er et virkeligt godt sp√łrgsm√•l. Svaret er sandsynligvis, at Meru befinder sig i en ekstra dimension, som vi ikke har sanser til at opfatte. Det s√¶rligt mystiske ved Trayastrimsha himlen er denne dobbelthed, at stedet er forbundet med planeten
             Jorden, sk√łnt det er en himmel uden fysik.
  III.)  Uden krig, Suyama, hvor guden  Yama  [Yāma], tib.: Tabdral ['thab bral] eller: Shindje [gshin rje], den f√łrste egentlige himmelske verden, som sv√¶ver over Meru bjerget. Guden Yama kendes som d√łdsguden, som vejer og m√•ler folks merit, n√•r de d√łr og skal genf√łdes. Yamas dom afg√łr, hvor disse stakler genf√łdes. Dettte er tilsyneladende en myte, som har overlevet denne kosmologis optagelse i buddhismen, fordi det er en god historie. Det er naturligvis den upersonlig mekanisme, kaldet  karma, som er afg√łrende for reinkarnation. Ligesom i Indra‘s slot i himlen nedenfor, er her fest og glade dage, men ingen
             kamp eller krig.
  IV.)  Den lykkelige verden,  Tushita  [TuŠĻ£ita] tib.: Ganden [dga' ldan].  Buddha Sakyamuni  befandt sig her, f√łr han sidste gang blev genf√łdt p√• Jorden. Det siges, at alle ‘historiske‘ Buddha‘er bor her, f√łr deres sidste inkarnation. S√• den n√¶ste kommende Buddha  Maitreya  skulle s√•ledes v√¶re her lige nu. Buddha Sakyamuni‘s mor,  Mahamaya Devi, d√łde 7 dage efter at have f√łdt  Sidhartha Gotama; fordi hun havde s√• stor merit, skt.:  punya, blev hun genf√łdt her. Det var ogs√• her at Buddha senere bes√łgte hende og forklarede Buddhadharma for hende, da hun ikke fik chancen i sit liv p√• Jorden. Det anses for en af
           Buddha’s 12 bedrifter.
  V.)  Gl√¶den ved udstr√•ling - i betydning af magisk manifesterede sanse gl√¶der; skt.: Nirmanarataya [NirmāŠĻáarataya] tib.: Trulga, ['phrul dga'] eller: Sunirmita himlen; de behagelige magiske frembringelser - her kan du f√• alt; den klassiske himmel hvor det j√¶vne liv p√• jord kan blot forts√¶tte uden fysiske sanse genstande. Et nydende og
             yderst behageligt og lykkeligt sted.
  VI.)  Magt over andres fremmanede sanse gl√¶der; skt.: Parinirmitvashavartin, tib.: Shyentrul Wang J√© [gzhan 'phrul dbang byed] eller: Paranirmita himlen i kort form. Dette er  Mara‘s  himmel. Her kan du ogs√• blive genf√łdt; men dine oplevelser bliver afgjort af dine lidenskabelige f√łlelser,  kleshas, n√•r du ikke har opgivet  tilknytning  og  identifikation, skt.:  naishkramya, med dem; derfor siges Mara at styre dine  oplevelser. Dette er den h√łjeste verden i Kamaloka; m√•ske derfor ser vi det understreget her, at ogs√• guderne i de 6 verdener ligger under for deres f√łlelsesliv; det er netop forskellen p√• Kamaloka og Rupaloka, det n√¶ste s√¶t himle, som befinder sig ovenover Paranirmita himlen. Herom l√¶ngere fremme. En detaljeret beskrivelse med gode billeder af Chakravala systemet finder du i artiklenn:  Årsagsk√¶den.
Chakravala universet, et brokadev√¶vet billedt√¶ppe; ukendt kunstner og fotograf.           Billedet viser Chakravala universet i grov udl√¶gning; himlene over Meru bjerget er ikke gengivet; maleriet er et v√¶vet billedt√¶ppe lavet af en ukendt kunstner. Meru bjerget gengives i ligesom et fiske√łje perspektiv, s√• bjerget er n√¶rmest lagt ned
           med Indra's slot p√• toppen. Klik p√• billedet for mere info.

  B.)  En anden samling verdener befinder sig for neden og omkring Meru bjerget samt p√• de 4 kontinenter og 8 bi-kontinenter. Den f√łrste af disse verdener er for  asura‘er  eller de misundelige halvguder, som bebor de nedre regioner af bjerget Meru. Det er et mystisk folkef√¶rd, som ikke spiller nogen rolle i Buddhadharma. Men de er interessante alligevel; de betegnes nemlig som ‘de underjordiske‘ af Mipham Rinpotje [i hans bog  Gateway to Knowledge, bind 2, side 92]. Han skrev: "Asura‘erne bebor Meru bjergets indre huler helt ned til den gyldne grund." Det kunne jo ligne noget med dv√¶rge eller andre klassiske underjordiske som for eksempel nisser og elverfolket. Imidlertid er det n√¶ppe sammenh√¶ngen.
          L√¶s mere under:  guder.
  C.)  I de sidste 4 verdener har de sansende v√¶sner en rigtig fysisk krop. S√• den tredje verden er for mennesker, den fjerde for dyr, den femte for de sultne sp√łgelser og den sidste verden for v√¶sner i  helvede  (med flere under afdelinger). Disse sidste fire eksistens former foreg√•r p√• alle de fire kontinenter i Chakravala univers systemet.
  Det er lidt upr√¶cist, hvor helvedes verdenerne befinder sig, bortset fra at det er under jorden. Det b√łr vi som moderne mennesker opfatte bogstaveligt, for m√¶rkelige livsformer lever b√•de lige under jord overfladen og s√¶rdeles meget dybt i undergrunden, mest insekter og mikroskopiske dyr. Begge steder kan de opleve ekstreme former for kulde og varme og lider konstant af sygdomme og angreb fra andre lignende v√¶sner. Det er ikke godt at leve under jorden eller i havbunden, undtagen m√•ske for muldvarpen, som h√łrer hjemme i dyrenes verden.  (L√¶s mere under:  kosmologi.)
 Sanskrit ordene for disse inkarnations typer er:
      manushyas [manuŠĻ£yas], mennesker –
      narakas,  v√¶sner i helvedes verdenerne –
      pretas, sultne sp√łgelser –
      tiryagyonis, dyr.
  En helt s√¶rlig gruppe af sansende v√¶sner er  naga‘erne, p√• dansk n√łkkerne. De betegnes ogs√• som drager, havm√¶nd og havfruer. De er meget mystiske ligesom den danske Bukke Bruse, som er en rigtig n√łkke. De bebor alle mulige steder med vand milj√łer. Det er pudsigt, at naga‘erne tilsyneladende ikke indg√•r i den oprindelige beskrivelse af de 6 verdener, og igen tilsyneladende er blevet tilf√łjet. Det kunne jo skyldes, at de oprindeligt ikke var med i Indo-arya folkeslagenes religion, men stammer fra den tidligere Indus kultur. S√•dan kan man i hvert fald spekulere. Men sandsynligvis er det ikke rigtigt. Naga‘er h√łrer n√¶sten n√łdvendigvis med til de indoeurop√¶iske folkeslags mytologi, for vi finder dem ogs√• i Danmark som n√łkker. S√• sandsynligvis er der simpelthen tale om en vis forvirring; der er jo mange emner i denne beskrivelse af de sansende v√¶sner. Jeg vil tro, at naga‘erne traditionelt h√łrer hjemme sammen med andre ‘underjordiske‘ trolde og kannibal dj√¶vle, skt.:  rakshasas  og  yakshas  (j√¶tter), som tilsyneladende findes alle vegne p√• de 4 kontinenter. De mangler alle deres egen verden i denne kosmologi af en eller anden grund; m√•ske h√łrer de sammen med asura‘erne under punkt B, hvilket dog er spekulation; asura‘erne har jo deres egen verden, hvilket naga‘erne netop ikke har. L√¶s videre under:  Naga.
  Dj√¶vle  er et kapitel for sig, hvor nogle d√¶moner bebor lokaliteter, mens de som hovedregel er manifestationer eller projektioner (skt.:  asravas) af klesha‘erne og s√¶rligt st√¶dige fordomme i sindet.
  Forklaringen p√• disse 4 slags v√¶sners manglende klassificering kan ligge i, at natur√•nder og dj√¶vle h√łrer med til b√•de det menneskelige milj√ł og dyrenes verden. Vi h√łrer om, at naga'erne styrer slangerne i naturen. Og at folk blev overfaldet i urskoven af trolde og kanibaldj√¶vle. Men vi h√łrer ikke noget om, at mennesker genf√łdes som en af disse natur√•nder. S√• de repr√¶senterer natur kr√¶fterne og milj√łerne, mens Chakravala systemet beskriver, hvor du kan genf√łdes.
  De sultne sp√łgelser bor under jorden, men de almindelige sp√łgelser bor blandt de levende. De er ikke en inkarnations form, men en afbrudt genf√łdsel; afbrydelsen skyldes for stor tilknytning til bestemte steder og begivenheder, for eksempel slagmarker, mord og ulykker. Nogle sp√łgelser er dj√¶velske ved deres tilknytning, s√• de ikke vil lade andre bo i 'deres' hus; andre er 'politiske' ved at efterstr√¶be deres tidligere fjenders bolig, ejendom og sociale forhold. S√•danne kaldes for konge-d√¶moner, som
          kan forvolde stort besv√¶r, hvor de h√¶rger.
  2.)  Rupaloka betyder forms-verdenerne.
          tib.: Tsangpa [tshangs pa]; Rupaloka har generelt 4 niveauser, som underinddeles i alt i 18 trin. V√¶snerne, som bebor disse verdener, har ikke en egentlig fysisk krop, men blot en ‘oplevet form’ - skt.:  rupa.
  Khamtr√ľl Rinpotje skrev, at disse v√¶sner har kroppe lavet af lys, hvilket indikerer, at de ikke har bohov for sex, f√łde, ingen metabolisme og ingen aff√łring, sk√łnt v√¶snerne ikke kan siges blot at inkarnere i en mental form. De kan se deres egen lysende krop i mods√¶tning til v√¶sner i Arupaloka, som er rent mentale og uden form (rupa) ligesom bevidsthed. Men det er ikke til at sige, hvad Rupaloka‘s beboeres kroppe er lavet af, bortset fra, at de ligner noget lavet af lys. De befinder sig i en anden dimension end de fysiske former, som vi er vant til. Det er grunden til, at deres kroppe betegnes som lavet af lys, da lys ikke er som sten, mudder og st√łv. At de kan se sig selv betyder, at denne form ikke kun er mental, sk√łnt den ikke er egentlig fysisk. Denne type v√¶sner er ikke dominerede af klesha'erne,  de lidenskabelige f√łlelser,  bortset fra  avidya, men ligger under for deres √łvrige  samskaras, sk√łnt de har h√¶vet sig over de ‘usunde’  - skt.:  akushala -  vaner, begreber og erfaringer. S√• de har mange dydige, skt.:  punya, karaktertr√¶k. Disse himmelske verdener er ikke afh√¶ngige af geografisk lokaliteter eller sol systemets eksistens. S√• de p√•virkes ikke af M√¶lkevejens undergang.
  Interessant nok er disse beskrivelser fra  Abhidharma  om de forskellige verdens niveauer f√łrst og fremmest en betegnelse for, hvor frigjorte folk p√• disse niveauer er. Eller hvor fastholdte de er. Det er helt i Buddhismens √•nd. Hvad Rupaloka ang√•r, svarer frigjortheden til de 4  dhyanas, som betyder mesterskab i  samadhi, den yogiske trance.
  Rupaloka har generelt 4 niveauer, som under-
     inddeles i alt i 18 trin, steder eller tilstande.
A:  f√łrste dhyana i 3 dele;  Brahma‘s  verdener.
    1:  Brahma‘s f√łlge;
           skt.: brahmakayika eller: brahmaparishadya;
           [brahmapāriŠĻ£adya]
           tib.: tshangs ris.
    2:  Store Brahma‘s hof
           skt.: brahmapurohita; tib.: tshangs mdun
           eller: tshangs 'khor.
    3:  Store Brahma‘s hjem;
           skt.: mahabrahmana eller mahabrahma
           [māhābrahmāna];
           tib.: tshangs chen gyi gnas
B:  anden dhyana; lysets himle.
    4:  D√¶mpet lys;
           skt.: parittabha; tib.: 'od chung.
    5:  Ubegr√¶nset lys;
           skt.: aparamanabha; tib.: tshad med 'od.
    6:  Str√•lende lys;
           skt.: abhasvara; tib.: 'od sal.
C:  tredje dhyana; godhedens himle.
    7:  Begr√¶nset godhed (ogs√•:  renhed);
           skt.: parittashubha; tib.: dge chung.
    8:  Ubegr√¶nset godhed;
           skt.: apramanashubha; tib.: tshad med dge.
    9:  Blomstrende godhed;
           skt.: subhakritsna; tib.: dge rgyas.
D:  fjerde dhyana i 8 dele; de h√łjeste himle.
   10:  Skyfri;
           skt.: anabhraka; tib.: sprin med.
   11:  F√łdt af dyder eller merit (skt.:  punya);
           skt.: punyaprasava; tib.: bsod nams skye.
   12:  Stor frugt;
           skt.: brihatphala; tib.: 'bras bu che ba.
   13:  Fri for opfattelses bevidsthed;
           skt.: asamjnisattva;
           tib.: 'du shes med pa'i sems can rnams.
   (de n√¶ste 5 kaldes:  Shuddhavasa  himlene)
   [Ňõuddhāvāsa]
   14:  Ikke stor [storhed overst√•et = fri for besv√¶r];
           skt.: avriha; tib.: me che ba.
   15:  Uden hede [= uden forstyrrelse, smerte];
           skt.: atapa; tib.: mi gdung ba.
   16:  Fuldkommen eller vidunderlig skikkelse;
           skt.: sudrisha; tib.: gya nom snang ba.
   17:  Fuldkomment udsyn;
           skt.: sudarshana; tib.: shin tu mthong ba.
   18:  H√łjeste [sted eller tilstand] ordret: modsat lav;
           skt.:  akanishtha; tib: 'og min.
  Akanishtha beskrives hos b√•de  Nyingma  traditionen og hos  Theravada  som et muligt afs√¶t eller en tilstand til derfra at opn√• Nirvana. Alle andre anser ikke dette for muligt, fordi man har det alt for godt p√• dette eksistens niveau til at bekymre sig om Nirvana og en vej til  befrielsen.
  Nogle steder betegnes Akanishtha som Brahma‘s bolig. I beskrivelsen fra Abhidharma bor han tydeligvis i den f√łrste dhyana; s√• denne uenighed handler sandsynligvis om, hvorvidt vi taler om egentlig kosmologi eller om de 4 dhyanas. I kosmologier, som omhandler verdens tilblivelse efter Multiversets undergang, hvor ogs√• Rupaloka er g√•et til, begynder alting forfra med tilblivelse af f√łrst de h√łjeste verdener. N√•r Multiverset genopst√•r, er Akanishtha s√•ledes det f√łrste sted, som opst√•r og Brahma det f√łrste sansende v√¶sen, som genf√łdes der. I f√łlge visse mytologier. I Abhidharma m√• han n√łjes med at genopst√• i Brahma‘s verdener (den f√łrste dhyana), fordi han som den √łverste gud ikke besidder de kvaliteter, som de √łvre himle kr√¶ver for opholds tilladelse. Hvem bor her s√•, n√•r guderne mangler merit? Her bor naturligvis  yogi‘ersiddha‘er  og rishi‘er. Vi kan ikke betegne dem som mennesker, sk√łnt de utvivlsomt startede som s√•dan, fordi de i deres nuv√¶rende tilstande ikke er spor menneskelige med de s√¶dvanlige begr√¶nsninger, mennesker naturligvis har. Netop mennesker er i sagens natur n√¶sten de eneste, som kan n√• den anden og op til den fjerde dhyana. Det skyldes, at menneskers liv er en tilpas blanding af godt og skidt til at motivere at g√• hele vejen og n√• m√•let. Dyr og de andre v√¶sner i de lavere verdener har det for d√•rligt til at kunne g√łre noget ved det hele. Guderne og halvguderne (asura‘erne) har det for nemt og for godt til at v√¶re motiverede og interesserede.
  Almindeligvis vil du finde v√¶snerne i Rupaloka betegnet som guder i buddhistisk litteratur. Det er lidt misvisende. Det er et sp√łrgsm√•l, om selv Brahma i den f√łrste dhyana er en deva. Brahma kan synes for utilknyttet; men han
           anses jo for den h√łjeste gud.
  3.)  Arupaloka betyder verdenerne uden form.
          [ārūpaloka eller: ārūpadhātu]; tib.: sugme kham [gsugs med khams]. Dem er der 4 af. De  sansende v√¶sner her befinder sig uden nogen form for krop eller anden form og p√•virkes ikke af andet end deres  avidya, uvidenhed om  Nirvanasamsara’s  -  og  karma’s  natur. Khamtr√ľl Rinpotje skrev, at deres eksistens er rent mental. Arupa‘s 4 tilstande:
A:  Ubegr√¶nset rummelighed;
    skt.:akashanantya; tib.: nam mkha' mtha'
    yas. (l√¶s mere under:  akasha
    - og under:  alaya).
B:  Ubegr√¶nset bevidsthed;
    skt.: vidjñananantya; tib.: rnam shes mtha'
    yas. (L√¶s mere under:  vidjñana).
C:  Ubev√¶gelighed; intet overhovedet;
    skt.: akimcanya; tib.: ci yang med pa.
D:  Uden hverken opfattelse eller ej -
    toppen af al eksistens i verden;
    skt.: naivasamdjñana samdjña; tib.: yod min
    med min.
 Nogle mener, at n√•r v√¶snerne p√• disse niveauer ikke har nogen ’form,’ skt.: rupa, s√• m√• de formodes ikke at opleve gennem rupa  skandha, den f√łrste skandha. De skulle s√•ledes kun opleve gennem de fire √łvrige skandha’er. Den betragtning er ren spekulation og ganske misvisende, hvad ang√•r skandha’ernes m√•de at virke. Alle fem skandha’er er gensidigt afh√¶ngige i  – og beskriver –  sindets virksomhed. Ogs√• hvad ang√•r disse dybe former for samadhi tilv√¶relse.
  V√¶snerne i Arupaloka har ganske enkelt ingen form, men de har da  oplevelser. Oplevelserne opst√•r for dem som for os gennem alle processerne i de fem skandha’er. Men n√•r de ser p√• sig selv, oplever de ingen form. Der er intet at se. Til geng√¶ld er de i stand til at opfatte, hvad der sker i de ’lavere’ verdener, som jo har form af mange slags. Det vil de dog ikke g√łre i kraft af nysgerrighed eller interesse. De er dybest set slet ikke interesserede. S√• for at have noget med dem at g√łre, skal de forstyrres. De kan ogs√• forstyrres af store begivenheder, som da  Buddha Sakyamuni  opn√•ede  Nirvana. Det v√¶kkede dem, s√• de kom til stede i stort antal for at bevidne begivenheden.  (L√¶s om det i artiklen:  Om Buddha 1.)
  De sansende v√¶sner i  arupaloka betegnes almindeligvis ikke som guder-uden-form, men som  siddha’er
            og  rishi’er (se under:  rishi-patana).
  4.)  Generelt om Triloka: Rupa- og Arupaloka er
           meget lykkelige ‘himmelske’ steder, hvor det gode liv varer meget meget l√¶nge og endnu l√¶ngere.  Triloka  er omr√•derne for inkarnation, hvor der er b√•de f√łdsel, livsudfoldelse og d√łd. Man lever usandsynligt l√¶nge i Arupaloka og har stadigt mindre inkarnationstid i Rupaloka og Kamaloka.  Triloka  er en anden m√•de at sige  samsara  p√•, hvor lokaliteten for samsara og disse steders sunde og usunde kvaliteter p√•peges.
  Beskrivelsen af triloka, hvor den ene verden placeres oven over den n√¶ste, og is√¶r de 6 verdeners placering i forhold til hinanden i Kamaloka p√• en n√¶rmest geografisk m√•de – er ikke geografi og heller ikke metafysik. De besl√¶gtede verdener og nabo riger viser ved deres placering, at det er n√¶rliggende at skifte eksistens form til en af disse besl√¶gtede livsformer. Systemet i sin helhed beskriver forskellen i de ’lavere’ verdener ved intensitet i  lidelser, grebethed af de lidenskabelige f√łlelser  (kleshas), dominans af  karma  og samskaras. Som vi stiger opad over Meru bjerget, bliver eksistens formerne mere og mere frie for den slags, samtidigt med at opfattelse bliver klarere, tydeligere og dybere og mere omfattende. S√• almindelig forstand, skt.:  buddhi, synes ogs√• at blive bedre efterh√•nden som vi stiger opad i systemet.

  Triloka svarer ogs√• til disse steders inkarnerede v√¶sners sindstilstande, skt.:  caitasikas. Disse sindstilstandes h√łjere former svarer til de forskellige grader af  samadhi, den  yogiske trance, som almindelige mennesker kan opleve i deres meditation. Som man stiger op gennem  Triloka, mister de forskellige sindstilstande deres dominans over bevidsthederne, skt.:  vidj√Īana, bortset fra  avidya, uvidenhed eller ubevidsthed, som dominerer selv den h√łjeste inkarnations form i Arupaloka.
  S√• hele systemet er en beskrivelse af alle de tilstande, som ikke er befriende - eller befriede.
  Genf√łdsels processernes tilstande (tib.:  bardo) kan ikke siges at befinde sig i disse verdener. De tilstande forg√•r i sindet, hvilket vil sige hvor som helst eller ingen steder. Det er derfor, at sindet p√• et √łjeblik kan bev√¶ge sig fra den ene ende af Multiverset til den anden, for s√• vidt der er ender p√• Multiverset.
  Bem√¶rk  Buddha‘s  forhold til disse verdener: en Buddha‘s  Parinirvana  er ret mystisk; for det defineres ved at en Buddha opg√•et i Parinirvana hverken kan siges at eksistere, ikke-eksistere, hverken eksistere eller ikke-eksistere samt heller ikke b√•de eksistere og ikke-eksistere. Det vil sige, at en Buddha ikke befinder sig i disse tre slags verdener eller befinder sig udenfor dem. Buddha er s√•ledes udenfor ethvert begribeligt  begreb, enhver lokalitet eller eksistens form, som p√• nogen m√•de kan beskrives eller best√• af noget som helst. Med lidt f√¶rre ord vil det sige, at Buddha ved sit Nirvana har overst√•et karma samt ved sit Parinirvana har afbr√¶ndt selv sin sidste genf√łdsels enerti. Der er derfor ingen grund til at genf√łdes i de tre slags verdener mere. Buddha har s√•ledes ogs√• overst√•et  tid, s√• Buddha er derfor kun i en vis forstand fortid. Hvad de 3 slags verdener ang√•r, er det derfor v√¶rd at bem√¶rke, at Buddha ikke kan siges at v√¶re frav√¶rende, sk√łnt Buddha heller ikke er til stede i disse 3 slags verdener, som betinges af tid. Det kan opfattes som basis for  velsignelse  og en god grund til  b√łn.
  Bem√¶rk ogs√• at guderne ikke bebor de h√łjeste tilstande. Der er kun guder i de h√łjeste af Kamaloka's tilstande og de 3 f√łrste af Rupaloka's, som er Brahma's verdener. Beboerne af de aller h√łjeste verdener kaldes for  Siddha'er  og  Rishi'er.
 L√¶s ogs√• om:  kosmologi,
om:  genf√łdsel
om:  karma
om:  guder
og om:  sansende v√¶sner.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trinle Tulku  (tib.):

 se under:  Thrinle Tulku.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tripitaka  (skt.):

 3 kurve:  VinayaSutra  og  AbhidharmaBuddha Sakyamuni’s  L√¶re i 3 formuleringer.  Vinaya er Buddha Sakyamunis egne ord om livet som munk eller nonne. Sutra er Buddha Sakyamunis  egne ord om sin L√¶re  (Dharma)   fortalt ved mange forskellige lejligheder i √•renes l√łb  (45 √•r). Abhidharma er den systematiserede L√¶rebygning, som hans efterf√łlgere har sammensat ud fra Vinaya og Sutra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tri-sahasra-maha-sahasra-loka-dhatu  (skt.):

  ’omr√•det for de 3000 mange tusindes verdener’ - en  Hinayana kosmologi, som anvendes bredt i buddhismen. Hovedv√¶gten i denne beskrivelse af verden er de  sansende v√¶sners inkarnations muligheder, samt de forskellige grader af klarhed i  sindet, som g√łr  erkendelse  og  befrielse  mulig. Det vil sige de mange slags  samadhi og de 4  dhyanas.
  L√¶s videre under:  kosmologi.
L√¶s ogs√• om:  Triloka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trishiksha  (skt.):

 se under:  tre slags tr√¶ning.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trishna  (skt.):

 trang  (tib.:  s√¶ pa). Ogs√• oversat som beg√¶r, men i betydningen af at blive drevet af sit beg√¶r p√• samme niveau som sult og t√łrst. Ordet  trishna har samme rod som det danske t√łrst.  Trishna er det ottende led i   √•rsagsk√¶dens 12 led. Det vil sige at √•rsagen til trang er det syvende led,  vedana, f√łlelsen ved sansning samt naturligvis tilknytning og identifikation med s√•dan f√łlelse, mens bevidsthed, skt.:  vidj√Īana, er  betingelsen.
 Se ogs√• under:  klesha, lidenskabelig f√łlelse  -  samt under:  avidya, uvidenhed eller ubevidsthed, hvilket f√łles som forvirring.
 L√¶s videre om:  upadana, tilknytning.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tro:

 skt.:  sraddha, betyder i  Buddha Dharma  hengivenhed, hvilket inkluderer tillid, men ikke en tro uden grundlag.  Det betyder  ikke en tro i mods√¶tning til   tvivl. Hengivenhed er en emotionel tilknytning til for eksempel for√¶ldre, b√łrn og alts√• ogs√• en √¶gte  LamaBodhisatva  eller  BuddhaL√¶s mere her. L√¶s ogs√• om  tvivl.  Og om:  meningen  (med livet).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trone:

 I  Sutra og  Tantra ses de fleste  Buddha former siddende p√• en  trone. Det er naturligvis et kongeligt symbol, og kongen er en hersker. Det, som  Buddha'en hersker over, er sit eget  sind. Eller rettere, Buddha'en behersker det at spejle sig andre og verden, skt.:  samsara, alts√• sine psykologiske projektioner, skt.:  asravas. Det kan Buddha'en g√łre, fordi  befrielsen  og  oplysningen har bevirket, at alle former for  tilknytning  og  identifikation er helt oph√łrte, skt.:  nirodha. Buddha'en ses ogs√• traditionelt siddende ovenp√• en skive af lys, som sv√¶ver over og kun lige ber√łrer fr√łdragerne p√• en meget stor  lotus blomst. Blomsten kan v√¶re hvid i farve eller have mange farvede blomsterblade. Lotus symboliserer sindets renhed, alts√• at der kun er sind i sindet, s√• selv  oplevelsen af noget skidt, er s√•dan set helt ren, for der er i virkeligheden ingen snavs, men blot sind i arbejde med at vise sind. Denne renhed er det ene aspekt ved  Bodhicitta, som er Buddha'ens sindstilstand. Et andet aspekt er  uforhindret √•benhed, hjertelighed og fordoms frihed. Den lysende skive, som mange betegner som en 'm√•neskive' og i andre tilf√¶lde en 'solskive' p√• grund af lysets farve, symboliserer sindets klarheds-natur   (l√¶s om emnet i artiklen:  Om opfattelsen 1, Sindets baiss).
Tronen under Buddha Sakyamuni - fra en statue af den 10. Karmapa Tj√łying Dordje. Fotograf ukendt.

    Billedet viser Tronen under Buddha Sakyamuni - fra en statue af den 10. Karmapa Tj√łying Dordje. Fotograf ukendt. Der er forskellige figurer omkring tronen, som synes at blive holdt af de to langh√•rede kn√¶lende naga'er yderst i hver side. Denne trone er nok mere typisk for Tj√łying Dordje end traditionen som s√•dan.
 Selve  tronen er typisk formet som et timeglas, sk√łnt knapt s√• sn√¶vert i overgangen fra neden til oven som et rigtigt timeglas. Denne s√¶rlige konstruktion symboliserer angiveligt  Meru bjerget, s√• Buddha'en sidder ovenp√• verdens centrum, hvilket viser Buddha'ens magt over alle f√¶nomener (skt.:  dharma'er). Fordi Buddha hersker over hele sin oplevelse af hvad som helst og hele sit oplevelses felt, skt.:  alaya, lignes Buddha'en med en verdenshersker, skt.:  Chakravartin. Nogle gange kan  tronerne forekomme mere massive, end her beskrevet. Det skyldes sikkert kunstneren, sk√łnt det ogs√• kan have symbolske √•rsager. Denne s√•ledes lidt ustabile trone, fordi den hviler p√• den smalle overgang mellem fod og s√¶de, underst√łttes af forskellige dyr p√• hj√łrnerne.
 Dyrene symboliserer  BuddhafamilierneVairochana's  trone holdes s√•ledes af l√łver, mens  Amitabha's underst√łttes af p√•fugle.  Ratnasambhava’s  trone holdes af heste. Amoghasiddhi's underst√łttes af  garuda'er  (mytiske fugle, som ogs√• har menneske h√¶nder).  Akshobya's holdes af elefanter. De utallige Buddha former eller Buddha aspekter sidder p√• s√•danne troner og s√¶der, hvorved du kan genkende hvilken Buddha-familie, som de tilh√łrer.
 I √łvrigt forklares Buddha'erne p√• deres  troner i de manualer, som beskriver den  sadhana, som vedkommende  visualiserings praksis handler om.
 N√•r  Lama’er sidder p√• troner ved indvielser, skt.:  abhisheka, og ritualer, skt.:  pudja, er det fordi Lama’en repr√¶senterer sadhana’ens Buddha aspekt under ritualet. Det er s√•ledes ikke n√łdvendigvis en  Tulku alene, som kan sidde p√• en trone.
 Ved  Buddha Sakyamun’s  Nirvana sad han p√• en bunke kusha gr√¶s. Kusha er en n√¶rmest siv agtig gr√¶s art i Indien, hvor den findes overalt som ukrudt. Nogle gange ses Sakyamuni derfor p√• malerier og statuer siddende p√• en  trone med et s√¶de af kusha gr√¶s til minde om det historiske √łjeblik.
 L√¶s ogs√• om:  Buddhafamilier.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Trungpa Tulku  (tib.):

 Ch√∂gyam eller: Ch√∂kyi Gyamtso Trungpa  Tulku    [Chos rgyam Drung pa]  blev f√łdt den 5. marts 1939 og d√łde den 4. april 1987. Han blev f√łdt i Nangtjen  Kham og genkendt som den 11.  tulku i Trungpa Rinpotje arvef√łlge linjen for Surmang klostrene i  Amdo af den 16.  Karmapa Rangdjung Rigp√¶ Dordje, som ogs√• senere gav ham b√•de  vigtige  Abhishekas  og instruktioner.
Trungpa Rinpotje i sin uniform som 'Serkyong' - en slags konge titel tilh√łrende hans ideal 'oplyst samfund.'  Hvorfor han absolut skulle have en uniform, er ikke helt klart. Nogen tror, at han mante det som en vittighed.Billedet viser Trungpa Rinpotje i uniform som ‘Sakyong’ - leder af Shambhala Tr√¶ning. Nogle tror, at han fik folk i uniform som en slags vittighed. Hvad han ville med en tropehat i USA er derimod lidt uklart. Hans inspiration synes, at have v√¶ret den engelske h√¶r i Indien fra kolonitiden - eller m√•ske den tibetanske h√¶r fra f√łr den kinesiske bes√¶ttelse. Der blev ikke plads til hans hest p√• billedet her. I √łvrigt gik han mest i elegant jakkes√¶t med personligt  designede silke slips (se nedenfor).
 Hans vigtigste l√¶rere var Sechen Jamgon Kongtrul, Khenpo Gangshar og Dilgo Khyentse Rinpotje. Han fik s√•ledes b√•de  transmission  til  Kadjy  og  Nyingma  traditionerne.  Trungpa Rinpotje var en af de f√łrste Lama'er, som slog sig ned i Vesten. Sammen med den nu afd√łde Akong Tulku stiftede han Samye Ling i Skotland, men flyttede snart til USA, hvor han stiftede et netv√¶rk af Dharma centre, kaldet Vajradhatu og Dharmadhatu. Han oprettede ogs√• Naropa Institute i Boulder Colorado, som senere blev til et egentligt universitet. Mod slutningen af sit liv oprettede han et kloster, Gambo Abbey p√• Nova Scotia i Canada.
 I 1977 introducerede  Trungpa Rinpotje den verdslige tr√¶nings form, som han kladte for  Shambhala tr√¶ning. En slags buddhisme uden Buddha, sk√łnt dette princip ikke er konsekvent gennemf√łrt.  Indholdet i dette tr√¶nings program synes at v√¶re b√•de ikke-religi√łs ‘mindfulness,’ klassisk  Buddhadharma samt visse  B√∂npo elementer. Det sidste er sv√¶rt at fastsl√•, fordi   Trungpa Rinpotje ikke selv betegner disse elementer s√•dan, selvom hans terminologi er udtalt B√∂npo.  For helt at forst√• hans terminologi m√• man vist engagere sig i det gradvise  program. Der er ikke mange danskere, som har f√łlt sig inspireret til det  - m√•ske fordi Shambhala tr√¶ningen synes selvmodsigende, samtidigt med at den virker lidt for fantastisk eventyrlig, og fordi organisationen har en diktatorisk styring med en tillukket ledelse.

 Shambhala er ellers navnet p√• et legendarisk kongerige et eller andet sted nord for  Bodhgaya.  Det har medf√łrt, at Trungpa Rinpotje i sin bedste alder. Fotograf ukendt.alle de tidligere  Trungpa Rinpotje centre i dag hedder noget med Shambhala.  Trungpa Rinpotje blev ret kontroversiel p√• grund af hans vilde alkoholiserede livsstil, krydret med kokain. Han var meget promisku√łs, provokerende og kunne drive folk til det yderste for deres tolerance gr√¶nser. Imidlertid f√łrte hans instruktioner folk til at l√¶re sig selv at kende samt deres egen mulighed for frig√łrelse. P√• trods af sin vildskab var han meget respekteret i b√•de √ėst og Vest. Han var ogs√• forfatter til en hel del b√łger p√• engelsk samt en s√¶rlig Mahamudra  sadhana. Han blev is√¶r kendt for sin selvbiografi ‘Born in Tibet,’ samt ‘Myth of Freedom’ og ‘Cutting Through Spiritual Materialism.’ Flere af hans b√łger er redigerede referater af hans ‘Vajradhatu’ seminarer, som han afholdt for at videregive sine transmissioner.
 Trungpa Rinpotje’s bestr√¶belser med Shambhala tr√¶nings programmet var ogs√• at fremelske et ’oplyst samfund,’ som han kaldte det. Derfor gav han sig selv en fyrste titel ’Sakyong’ som kan overs√¶ttes med h√łvding. Denne oplyste enev√¶lde √łnskede han konkretiseret i et faktisk samfund p√• Nova Scotia i Canada. Han h√•bede p√•, at hans elever ville befolke hele halv√łen og med tiden Den 12. Trungpa Tj√łdji Senge Rinpotje, juli 2006.komme til at udg√łre flertallet, s√• han ville blive konge over et faktisk territorium. Han kunne ikke vente med samfunds udviklingen, s√• han oprettede sit kongerige p√• papiret med h√¶r, fl√•de og ministerier p√• plads til en magtovertagelse i Nova Scotia. Denne del af hans virke var noget for langt ude i tovene og virkede halv fascistisk og frast√łdende.
 Efter hans d√łd har Situ Rinpotje udn√¶vnt en tibetaner som den 12.  Trungpa Tulku i Surmang Kloster klynge i Amdo, selvom den 11. Tulku havde profeteret, at han ville genf√łdes i Japan. Den nye Tulku hedder Tj√łdji Senge Rinpotje (se billedet)
 L√¶s om ham her p√• dette link.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tsang  (tib.):

 [gTsang]  et land i det centrale  Tibet, som gr√¶nser op til Nepal mod syd og mod landet  √ú, nord for den store flod Tsangpo, som n√•r den kommer til Indien, bliver kaldt for Brahmaputra.  (P√• kortet nedenfor ses Tsangpo som en tydelig bl√• n√¶sten vandret linje. Mod Vest og Nord samt det centrale omr√•de med de mange s√łer bor der n√¶sten igen mennesker. S√• landet √ú er egentlig blot omr√•det omkring byen Lhasa, mens den samlede betegnelse √ú-Tsang omfatter mange flere lande og landskaber. Kortet viser i √łvrigt alle de 3 kultur omr√•der, hvor tibetanerne bor,  Amdo,  √ú-Tsang  og  Kham. Gr√¶nserne mellem de 3 omr√•der er markeret med r√łde streger. Kortet angiver ikke de nuv√¶rende politiske gr√¶nser for det tibetanske selvstyre (TAR), som sk√¶rer gennem Kham, s√• den sydvestlige del indg√•r i TAR,  som i √łvrigt d√¶kker landene kaldet √ú-Tsang. Den √łvrige del af Kham indg√•r i provinsen Sichuan. Amdo og Kham betegnes ofte som  Dokham, fordi de har meget til f√¶lles, og f√łler sig anderledes end folk fra √ú-Tsang.)
Kortet viser de tarditionelle inddelinger af det tibetanske kultur omr√•de, som kaldes √ú-Tsang, Kham og Amdo. Gr√¶nserne er angivet med r√łdt. Kortet angiver ikke de nuv√¶rende politiske gr√¶nser for det tibetanske selvstyre (TAR), som sk√¶rer gennem Kham, s√• den sydvestlige del indg√•r i TAR, som i √łvrigt d√¶kker landene kaldet √ú-Tsang. Den √łvrige del af Kham indg√•r i provinsen Sichuan. Amdo kaldes i Kina for provinsen Qinghai.


Tibets hovedstad  Lhasa  ligger i √ú, mens  Tsang  gennem meget af Tibets historie var et selvst√¶ndigt kongerige med hovedstad i  Gyantse. En anden vigtig by er  Shigatse. Kongen af  Tsang  var hersker over meget af det centrale Tibet f√łr den 5.  Dalai Lama, som overtog det hele fra ham ved en krig,  som hans sponsor - en mongolsk konge ved navn Gushri Khan - gennemf√łrte i Dalai Lama’s navn i 1642. Tsang etablerer senere med Panchen Lama i spidsen en delvis uafh√¶ngighed af regeringen i Lhasa.
 L√¶s ogs√• om Ngari.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tsangpa Gyare  (tib.):

 Tsangpa Gyare Yeshe Dorje - 'poeten fra  Tsang' – forfatter til blandt andre  Marpa's  og  Milarepa'sTsangpa Gyare Yeshe Dorje den f√łrst Gyalwang Drukpa  185px  biografier (se billedet).  Tsangpa Gyare 1161 - 1211, er den f√łrste ‘linje-holder’ eller officielle arvtager i  Drukpa Kadjy  transmissionen.  Han var elev af  Pagmodrupa  og Ling Repa, som ogs√• var elev af Pagmodrupa og af  Khyuntsangpa, en elev af  Rechungpa, som brugte s√• meget tid sammen med  MilarepaTsangpa Gyare fik ogs√• instruktion af den f√łrste  Karmapa Dysum Khyenpa og Lama Zhang fra Tshalpa Kadjy. Tsangpa Gyare var far til de tre under-afdelinger af Drukpa traditionen.  Tsangpa Gyare’s elever  Lo Repa  (1187 - 1250) og den ber√łmte G√łtsangpa G√łnpo Dordje (1189 - 1258)   dannede hver deres skole. Lo Repa slog sig ned i Bhutan, hvor hans transmission stadig findes, kendt som den ‘nedre’ Drukpa transmission. G√łtsangpa  dannede den s√•kaldte ‘√łvre’ Drukpa transmission, som is√¶r g√łr sig g√¶ldende i den vestlige Himalaya region, det vestlige  Tibet  og Ladakh. G√łtsangpa’s elev Orgyenpa blev  Lama for den anden Karmapa Karma Pakshi. Den tredje afdeling forblev under Gya klanenens kontrol, som udfoldede sig i landet √ú, regionen omkring Lhasa by. Udtrykkene √łvre og nedre er sandsynligvis en hentydning til floden Tsangpos l√łb fra Vest til √ėst i Tibet.
 L√¶s ogs√• om  Kadjy. 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tsa tsa  (tib.):

 xxx

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tsawa lama  (tib.):

 se under:  Lama.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tsultrim Rinpotje  (tib.):

 Lama  Tsultim Rinpotje var allerede 14 √•r gammel, da han blev fundet i 1982 af Panchen Lama fra  Gelug Tsultrim Rinpotje. Foto: Thule Jug.traditionen. Panchen Lama erkl√¶rede Tsultrim Rinpotje som en reinkarnation af den ber√łmte retreatmester Tshampa Rinpoche fra  Shamar Rinpotje's kloster  YangpachenTibet. Da  Tsultrim Rinpotje blev 21 √•r gammel gennemf√łrte han den traditionelle 3 √•rs retreat ved  Tsurphu Kloster i Tibet. Efter sin tilbagetr√¶kning blev Rinpoche udn√¶vnt til  Vadjracharya i Yangpachen Kloster, hvor han s√• opholdt sig i flere √•r. Tsultrim Rinpotje kom til Sverige f√łrste gang omkring √•r 2000. Hans sl√¶gtning Lama Ngawang, som dengang var leder af de svenske  Karma Kadjy centre i Stockholm og Solbro, inviterede Rinpotje. Tsultrim Rinpotje har nu boet i flere √•r p√• Karma Kadjy Dharma centeret p√• M√§larh√∂jden med sin familie. Rinpoche blev den nye leder af centeret, da Lama Ngawang trak sig tilbage og senere d√łde. Han er kendt for sit venlige og ydmyge v√¶sen, sin store hj√¶lpsomhed og dybe kendskab til  Buddhadharma.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tsurphu Kloster  (tib):

 Karmapa’ernes hovedkloster i det centrale  Tibet. Kendes ogs√• under navnet  Tsurphu Kloster, motiv med r√łd stupa.Tholing.   Tsurphu blev grundlagt af den f√łrste  Karmapa, Dysum Khyenpa, og alle  Karmapa’er har boet her siden, bortset fra  den 17. Karmapa Thrinle Taye Dordje,  som bor i eksil i Indien. Den alternative 17.  Karmapa, Thrinle Ugyen Dordje, boede nogle √•r i  Tsurphu, f√łr ogs√• han m√•tte s√łge eksil i Indien.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tugdam  (tib.):

 se under:  thugdam.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tulku  (tib.):

 [sPrul sKu] - skt.:  Nirmanakaya,  betyder egentlig en Buddha's krop som sanselig manifestation for ham selv og andre, men i  Tibet  udvikledes den skik at ben√¶vne  Bodhisatva'er  som 'en Buddha's manifestation'. Denne skik ang√•r is√¶r  Lama'er, som mestrer kunsten at bestemme sin egen  genf√łdsel, og som derfor er i stand til at meddele sig om det, b√•de p√• forh√•nd og efter sin genf√łdsel.Den 2. Karmapa, Karma Pakshi; maleri fra Himalayan Art Collection.
   Billedet viser den 2. Karmapa, Karma Pakshi, som    var den f√łrste Tulku i historien. Han erkl√¶rede    som  lille dreng, at han var inkarnationen af    Dysum Khyenpa, den 1. Karmapa. Karmapa’erne    er kendte for at erkl√¶re sig selv som sm√• b√łrn.
 De fleste tibetanske  Tulku'er  kan ikke huske deres tidligere liv, men er udn√¶vnt af store mestre, som menes at evne at opdage og genkende s√•danne genf√łdsler, som f. eks.  Karmapa  og  Shamarpa. Det er muligt for en stor Bodhisatva  (skt.:  Mahabodhisatva), som i hvert fald er n√•et til det syvende Bodhisatva trin  (bhumi), som kendetegnes ved  'fuldst√¶ndig f√¶rdighed’ i   pradj√Īa  og  upaya(L√¶s siden:  de 6 fuldst√¶ndige f√¶rdigheder om en Bodhisatva’s kvaliteter og f√¶rdighed. L√¶s ogs√• om:  Karmapa, som var den f√łrste  Tulku i Tibet.)
  Denne mulighed for Lama’ens genkomst har givet anledning til snyd og bedrag.  I den tibetanske tradition er der mange 'politiske'  Tulku'er, som er udn√¶vnt til posten af alle mulige andre grunde end at de er √¶gte 'bevidst genf√łdte’. For eksempel ville et tibetansk kloster  hurtigt falde i ruiner af flere √•rsager, hvis klosteret ikke har en  Tulku. S√• hvis de ikke kan finde  Tulku’en,   n√•r den store hidtidige mester er d√łd, finder de ofte i stedet blot  en dertil egnet dreng.  Nogle gange finder man en dertil egnet dreng af helt andre politiske grunde, s√• som for at f√• forbindelse til magtfulde familier og sponsorer, som klosteret kunne nyde godt af ved at s√¶tte en dreng fra disse familier p√•  Tulku tronen. M√•ske overlever klosteret, men den nye  Tulku dreng har m√•ske i virkeligheden helt andre interesser end at lede et kloster. L√¶s for eksempel artiklen:  2 Jamgon Kongtruls.
  Tulku traditionen er i vore dage under pres, fordi der er for mange  'politisk udn√¶vnte'  Tulku'er,  hvilket ogs√• g√łr de √¶gte inkarnationer tvivlsomme.
  Hvordan skal s√• du forholde dig til  Tulku  traditionen med disse ubekendte forhold?  Den nemme l√łsning er at holde √łje med  Tulku'ens opf√łrsel og holdninger. Er det er √¶gte inkarnation, b√łr  Tulku'en konsekvent opf√łre sig som en Bodhisatva og aldrig demonstrere holdninger i strid med  Dharma'en, men tv√¶rt om vise sine holdninger i handling.
  Husk det nu. Ogs√• politisk udn√¶vnte   Tulku’er kan jo l√¶re at opf√łre sig up√•klageligt. Ogs√• en ‘u√¶gte’  Tulku kan opn√• mesterskab i b√•de  anskuelse  og  meditation.  De f√•r jo normalt en omfattende uddannelse, som skulle kunne g√łre det muligt for dem at udfylde rollen som Bodhisatva. Det virkeligt kritisable ved de politiske  Tulku’er  er, at de bliver ber√łvet en almindelig barndom og ungdom.  B√•de b√łrn og voksne vil behandle en s√•dan  Tulku-dreng som en genf√łdsel af en Helgen. Den stakkels  Tulku-dreng f√•r en sk√¶bne som barn ligesom en prins, isoleret fra almindelige b√łrn.  Tulku-prinsens formyndere og tjenere vil konstant minde det lille barn om, hvordan en rigtig Tulku opf√łrer sig, og hvorfor Tulku’er er s√• meget anderledes end andre b√łrn. De andre b√łrn er jo ogs√• opm√¶rksomme p√• Tulku’ens oph√łjede status. En s√•dan dreng er en √•ndsfyrste ved simpel udpegning i et politisk spil, som barnet  muligvis ikke har virkelig interesse i. Tulku’ernes menneske rettigheder kr√¶nkes simpelthen, mens de er sm√• og umyndige. Det har man ikke t√¶nkt p√• i den tibetanske middelalder, som jo varede lige indtil 1959 i  Tibet. Dengang ville det  have v√¶ret en velsignelse for ethvert lille barn, hvis det blev udn√¶vnt til at v√¶re en  Tulku, fordi barnet ville blive s√łrget godt for i mods√¶tning til de fleste andre b√łrn dengang. Denne tankegang er stadig den fremherskende blandt tibetanere, selvom man er begyndt at forst√•, at b√łrnene m√•ske hellere vil noget andet. Der er ikke mange b√łrn, som kan lide at sidde stille p√• en meget h√łj trone i en stor sal fuld af fremmede mennesker.
 I mange tilf√¶lde overlades en genkendt  Tulku ikke bare s√•dan uden videre til et kloster. De vokser op hjemme i familien. N√•r de bliver teenagere flytter de typisk ind i et kloster for videre g√•ende uddannelse. I vore dage er det √łnskeligt, at Tulku b√łrn f√•r en normal opv√¶kst derhjemme og en almindelig uddannelse, indtil de bliver myndige. Men det er faktisk ogs√• ret almindeligt, at  Tulku b√łrn er meget interesserede i  Buddhadharma allerede som sm√• b√łrn. Men hvis barnet ikke er interesseret, er det et overgreb at tvinge ungen ind i  Tulku rollen og den klassiske uddannelse.
 S√• vi har b√•de to problemer og en  velsignelse ved  Tulku traditionen. Der er et problem med b√łrns rettigheder til en almindelig barndom. Der er et problem med  sandhed, n√•r  Tulku’en ikke er den faktiske genf√łdsel af sin forg√¶nger. Det er ogs√• et problem for de √¶gte genf√łdsler, fordi de mist√¶nkeligg√łres, n√•r andre misbruger traditionen.
 Det er en velsignelse, n√•r Tulku’en er veluddannet i  Buddhadharma og har opn√•et en vis grad af  indsigt ved sin l√¶rdom og  meditation, uanset at en s√•dan  Tulku m√•tte v√¶re politisk udn√¶vnt, uden at have noget med sin forg√¶nger at g√łre ang√•ende inkarnation. Endelig er det naturligvis en velsignelse at m√łde en √¶gte genf√łdsel og Bodhisatva, som mestrer b√•de metoder til √łnskelig virkning, skt.:  upayas, og klarhedens vished, skt.:  pradj√Īa.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tummo  (tib.):

 [gTum Mo] ’den indre ilds yoga’ -  se under:  Tilopa
og under:  Naropa’s 6 doktriner.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tushita  (skt.):

 (pali: Tavatimsa); betyder tilfredshedens rige. Det er himlen hvorfra   Bodhisatva’er,  som skal genf√łdes for at blive til  ‘historiske’  Buddha’er  p√• Jorden i fremtiden, opholder sig forinden p√• dette sted, eller i denne dimension. Den tredje egentlige himmel i kamaloka  (se under:  Triloka), som anses for styret af  Bodhisatva  Maitreya, da han er den n√¶ste  Bodhisatva, som skal f√łdes derfra med dette form√•l en gang i fremtiden, hvor  Buddha’s L√¶re er glemt, borte og ukendt.  Buddha Sakyamuni’s mor  Mahamaya Devi  opholdt sig der, da han bes√łgte hende for at vise hende  Dharma’en, som hun ikke havde haft lejlighed til at l√¶re direkte fra ham, fordi hun d√łde 7 dage efter hans f√łdsel.  Buddha Sakyamuni’s bes√łg i  Tushita anses for en stor begivenhed, som traditionelt fejres hvert √•r omkring november m√•ned,  Tushita  dagen. Begivenheden er en af   Buddha Sakyamuni’s 12 bedrifter.  L√¶s ogs√• om Sankashya, stedet hvor Buddha Sakyamuni kom ned fra Tushita himlen.
 L√¶s i √łvrigt videre om   Trayastrimsha, som er  guden   Indra’s bolig p√• toppen af  Meru Bjerget. L√¶s videre om:  Triloka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Tvivl:

 eller usikkerhed om sandhed, virkelighed og vigtighed er et vigtigt emne i  Dharma'en. Grundl√¶ggende er  tvivl en Vejskilt sp√łrgsm√•lstegn.god ting, n√•r den f√•r dig til at unders√łge tingene og deres forhold med nysgerrighed og et √•bent sind, fordi du f√łler dig  usikker  p√• deres virkelige eksistens og natur. De tvivlsomme emner omhandler Selvets illusion (skt.:  anatman) og oplevelsernes tomhed  (skt.:  sunya)  samt de lidenskabelige f√łlelser, skt.:  klesha  og begivenhedernes egen indre logik, skt.:  karma. N√•r emnerne afklares og erkendes ved at s√¶tte sig ind i emnerne, reflektere over dem og meditere p√• dem,  forsvinder tvivl af sig selv.  I stedet opst√•r   sikkerhed  i anskuelse og ud√łvelse, fordi alt er blevet unders√łgt og efterforsket grundigt og udt√łmmende.
  Der m√• ikke herske  tvivl om noget i Dharma'en. Du har brug for den professionelle  'sikkerhed'  i anskuelse og ud√łvelse for at h√łste resultater af tr√¶ningen. S√• i Dharma'en handler det i f√łrste omgang  ikke om 'tro’  men om mods√¶tningen:  tvivl.  Den senere opn√•ede professionelle  'sikkerhed'  i anskuelse og ud√łvelse betegnes til geng√¶ld som  'tillid'. Du kan have tillid, fordi du selv har unders√łgt og efterforsket det hele.
 'Blind tro'  derimod, er en direkte  forhindring  for  Nirvana, sk√łnt  'hengivenhed'  overfor   Lama'en  (hvis Lama'en er en  Bodhisatvavirker befordrende for alt. Kristendom har i h√łj grad forpestet emnerne  tvivl og tro i Europa lige siden Oldtiden, sk√łnt der egentlig er en meget logisk fremgangs m√•de for disse temaer:  fjern  tvivlen, og tillid er,  hvad der er til stede,  bagefter. F√•r du ikke fjernet enhver spontan  tvivl, som m√•tte dukke op under din tr√¶ning, s√¶tter   tvivlen  sig som 'usikkerhed' i sindet, hvilket umuligg√łr  erfaring, kendskab og  indsigt. Det er ikke tro,  som overvinder  tvivl, men  nysgerrighed  og et √•bent sind.
  L√¶s artiklen:  Om tilflugt, kapitel 2: stol p√• v√¶rkt√łjet   &  remsen: De 51 samskaras.  L√¶s ogs√• Shamar Rinpotje’s artikel:  De 4 Grundlag for √Örv√•gent √Öndsn√¶rv√¶r.

 
Regnbuefarvet linje

 

  [Lama]  T√łnsang  (tib.):

 en tibetansk  Karma Kadjy   Lama, som var  Mahamudra og  Tj√łd mester. Han havde sin virksomhed i  Monchardon n√¶r Lama T√łnsang. Fotograf ukendt. Foto fra Monchardons netsted.Grenoble i de franske Alper. Lama  T√łnsang  (se billedet) blev f√łdt i  Kham i 1934. Hans for√¶ldre var l√¶gfolks Lama'er. 17 √•r gammel blev han ordineret som munk p√•  Tsurphu Kloster i  √ú, hvor  Karmapa dengang havde sit hoveds√¶de. Lama T√łnsang fulgte Karmapa i eksil til  Rumtek Kloster, Sikkim i 1959. Her studerede han i de efterf√łlgende √•r og gennemf√łrte flere retreats. Den traditionelle 3 √•rs meditative tilbagetr√¶kning gennemf√łrte han i Sonada hos den dav√¶rende  Kalu Rinpotje. I 1976 udn√¶vnte den 16. Karmapa  Lama  T√łnsang til spirituel leder af  Monchardon centeret ved Grenoble i Frankrig. I √•renes l√łb er dette center blevet ganske stort med mange bygninger og s√¶rlige Templer.  Lama T√łnsang blev en ret gammel mand, 89 √•r. Han d√łde efter flere √•rs mange sygdomme i oktober 2023. I 2019 og 2020 havde Lama  T√łnsang haft episoder, hvor hans helbred var i stor fare. Men han overlevede b√•de  kr√¶ft  og  hjerte problemer  (og  leukemi  i  2020). I juni 2021 fik han ogs√• hjertes√¶ks bet√¶ndelse, som er meget alvorligt. Lama T√łnsang var dog glad og sagde, at han havde det godt. Men han var ret tr√¶t. Endelig i for√•ret 2023 fik den gamle Lama covid-19. Efter iltbehandling og antibiotika p√• hospital fik han det igen godt; men i september begyndte organerne at svigte. Han fik palliativ behandling og d√łde den 7. oktober. Derp√• viste han tegn p√•  thugdam; denne tilstand oph√łrte den 10. oktober. Det er normalt for en stor Lama, at en thugdam kun varer nogle f√• dage.

 
Regnbuefarvet linje

 

  T√•lmodighed:

 se under:  Kshanti.

 
Regnbuefarvet linje

 

Klik her for sidens begyndelse

 

 

 

 Mangler titel-bj√¶lken foroven?  Klik her.

Ordliste

 

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

T

 

 

        Tale

        Tanker

        Tantra

        Tantra klasser

        Tantrika

        Tara

        Tashi

        Tatha-gata

        Tatha-gatagarbha

        Tatha-ta

        Tempel

        Tendar

        Tendjur

        Tendrel

        Tenga Rinpotje

        Teori

        Terma [skjult skat]

        Tert√łn [finder skjult skat]

        Thangthong Gyalpo

        [17. Karmapa] Thaye Dordje

        Theravada

        [17. Karmapa] Thrinle Thaye Dordje

        [Den franske] Thrinle Tulku

        Thugdam [samadhi ved d√łd]

        Ti dyder eller goder

        Ti kr√¶fter

        Tibet

        Tibetansk medicin

        Tid

        Tiggersk√•l

        Tigle

        Tilbagetr√¶kning

        Tilblivelse

        Tilflugt

        Tilflugts meditation

        Tilflugts tr√¶

        Tilgivelse

        Tilknytning

        Tilladelse [til mantra]

        Tillid

        Tilogaard Meditationskole

        Tilopa

        Timug

        Tirthika

        Tis√© [bjerget]

        Tjagz√ł

        Tjagtjen

        Tj√ł [Dharma]

        Tj√łdjung

        Tj√łd

        [Khenpo] Tj√łdrag

        To samlinger

        To slags gavn

        To slags sandhed

        Togmey Zangpo

        Tolv bedrifter

        Tomhed

        Tonglen

        Torma

        Traidhatuka [universet]

        Trang

        Transcendens

        Transmission

        Trapusa

        Trayastrimsha [himlen]

        Tre Fart√łjer

        Tre Juveler [Buddha, Dharma, Sangha]

        Tre kendetegn

        Tre omr√•der for unders√łgelse

        Tre R√łdder

        Tre segl

        Tre slags tr√¶ning

        Tre sl√łr

        Tre √Üdelsten [Buddha, Dharma,
                                    Sangha]

        [Lama] Trehor

        Tri

        Tri-dhatu [universet]

        Tri-dosha [Ayurveda]

        Tri-kaya [3 kroppe]

        Tri-loka [universet]

        Trinle Tulku

        Tri-pitaka [3 kurve]

        Tri-sahasra-maha-sahasra-loka-dhatu

        Tri-shiksha

        Trishna [trang]

        Tro

        Trone

        Trungpa Tulku

        Tsang

        Tsangpa Gyare

        Tsa tsa

        Tsawa lama [rodlama]

        Tsultrim Rinpotje

        Tsurphu Kloster

        Tugdam

        Tulku

        Tummo

        Tushita [himlen]

        Tvivl

        [Lama] T√łnsang

        T√•lmodighed

 

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din f√¶rden p√• netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               S√łger du bestemte emner, kan du indtaste dine s√łge ord i din brawsers s√łgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk