regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

 

Redaktion af nyhederne
 

 

 Måske undrer det dig, at Tilogaard rapporterer om internet tjenester, om dårlig etik, om akademiske artikler angående bevidsthed, om filosofiske traditioner i Vesten og meget andet, som ikke synes at have noget med   Buddhadharma  eller  meditation at gøre.
Escher:  hænder, som tegner hinanden. Fotograf ukendt.Disse rapporter dukker alligevel op på siden med  nyheder, fordi de angår danske buddhister  på en eller anden måde, hvor netop buddhismen udfordres, misrepræsenteres eller misforstås.

 
Det er især i sager vedrørende etik, sanskrit:  shila, og medmenneskelighed (karuna). Det handler også om, hvordan vi  i Vesten plejer at forstå ting og sager, hvor Dharma’en anviser alternative måder at gøre det på.
 Tilogaards nyheds sektion behandler også politik, hvor politiske emner angår os direkte, eller hvor emnerne ellers ikke behandles i medierne i tilstrækkeligt omfang  -  eller hvor emnerne almindeligvis bliver misforstået eller sat i sammenhænge, hvor de egentlig ikke hører hjemme. Så vidt jeg som redaktør forstår det - eller som det forstås i almindelighed i kongeriget Danmark.

 
 Nyheds sektionen har hele tiden været her, men efterhånden er omfanget blevet bredere. Det skyldes ikke mindst, at vi ikke har et Redaktøren Tendar Olaf Høyer; foto fra en pudja.
egentligt buddhistisk magasin i Danmark til at tage sig af den slags.

 

Billedet viser redaktøren
foto fra en pudja i nullerne.

 
Det er naturligvis  mig selv, som foretager disse redaktionelle vurderinger. Jeg håber, at rapporterne virker oplysende og informerende og bliver til gavn for Tilogaards læsere. Som redaktør har jeg dog et  særligt syn  på nyhederne. Jeg besidder en  Karma Kadjy fordom; jeg anser gennemsigtighed for en dyd og er i almindelighed præget af  humanisme og et demokratisk sindelag. Desuden bærer jeg utvivlsomt på fordomme som gammel hippie, selvom jeg ikke har opfattet mig selv som hippie i mange mange år.

 
 Det er derfor tænkeligt, at du vil opfatte de samme begivenheder på en anden måde, end de præsenteres her. Det anser jeg ikke for noget problem, skønt fordom som sådan faktisk er problematisk. Jeg er imidlertid Karma Kadjy  Dharmalærer og Tilogaards medlemmer følger også Karma Kadjy, så denne fordom er slet ikke så underlig, selv for en mand, som advarer mod fordomme. Man skal kende sine fordomme for at kunne sætte sig ud over dem.

 
 De gamle hippie holdninger var heller slet ikke så malplacerede, som eftertiden har udviklet en fordom om.  Verden er ganske vist slem. Ikke blot på grund af   ondskab, tilfældig  skade  og uvidenhed, men også fordi verden mangler kærlighed. Men husk det nu: kærlighed er ikke en menneskeret. Kærlighed er en gave og ganske ofte mulig at give og almindeligvis ganske ønskeligt; og vil blive værdsat af dem, som det går ud over.

 

Venligst, Tendar Olaf Høyer.
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

 

 

 

Der er intet nyt under solen

men det skal jo redigeres alligevel

 

 

 De fleste nyheder dækkes tilstrækkeligt af TV, dagblade, magasiner og diverse andre elektroniske medier, uden at Tilogaard behøver at gentage det. Men noget bliver ikke rapporteret  - eller ikke beskrevet godt nok. Især noget med buddhismen, som den praktiseres indenfor Karma Kadjy traditionen i både Øst og Vest. Desuden er der en tendens blandt de buddhistiske centre i Danmark til ikke at rapportere nyhederne  - især ikke hvis nyhederne er ‘politisk ukorrekte.’ Det har vi ingen problemer med her. Læs mere i klummen til venstre.

 De gamle nyheder er muligvis også interessante for dig, fordi mange emner berøres og bedømmes. Når du klikker på knappen nedenunder for visning af den næste side, åbnes siden med de seneste nyheder. På nyheds siden er der links til de foregående 'gamle' nyheder.


(Find alle 'gamle' nyheder på:  indholdslisten.)

 

Kat i vinduet med blomster forår Tilogaard. Fotografi Lama Tendar Olaf Høyer.

 

Klik her for toppen af siden

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk