regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Regnskab for Tilogaard Meditationskole 2013 - 2014

Klik her for regnskabet i PDF format

Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

 Der har ikke været de store indtægter eller udgifter i regnskabsåret fra den 1. maj 2013 til den 1. maj 2014. På en måde er dette resultat skuffende, men på den anden side er der ikke noget underskud. Så det går egentlig godt for Skolen. Der er et tydeligt fravær af sponsorer og mæcener, støtter og hjælpere. Uden sådanne bliver det svært at udvikle Tilogaard Meditationskoles faciliteter. Privat klarer jeg mig fint, fordi hele det danske folk sponserer mig med en folkepension.

 Tilogaard Meditationskole har modtaget en donation på 1000 kroner. Tak for det. Danske Bank har fejlagtigt opkrævet gebyrer, som forventes tilbagebetalt senere. Der har været mange private elever, men de betaler som bekendt ikke for undervisningen.

 

 Kasse beholdningen 1/5/2013:         1421,87 kroner

 Indtægt fra donation:                      1000,-   kroner

 Rente indtægt:                                      3,75 kroner

 Bankgebyrer (forventes retur):              -450,-   kroner

____________________________________

 Kasse beholdningen 1/5/2014:        1975,62 kroner.

           (Med den forventede korrektion:     2425,62 kroner)

 

    Klik her for regnskabet 2012 - 2013

Lama Tendar Olaf Høyer, Tilogaard den 1. maj 2014.

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

ups eller hovsal

 

 I følge vedtægten opgøres               Tilogaard Meditationskoles regnskab ved kalenderårets slutning. Det har jeg imidlertid overset ved dette regnskab samt med det foregående. Jeg har besluttet at undlade at lave disse to regnskaber om til at følge kalenderåret, fordi der er så få bevægelser. Fremover vil regnskabet dog følge kalenderåret. Grunden til denne fejl er vedtægtens krav om, at regnskabet skal være offentligtgjort senest den første maj, så hidtil jeg jeg fulgt den dato som regnskabsårets afslutning i lykkelig forglemmelse om vedtægten.

 Lama Tendar Olaf Høyer, den 20. juli 2014.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk