regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Tilegnelse

 

regnbue linje
Må alle sansende væsner
finde   lykken  og  årsagen  til lykken,
må  de  alle   blive  fri  for lidelser  og årsagen
til dem,  og må de få   glæde  og storslået ligevægt,
uden at de knytter sig til hverken venner eller fjender.
Er  der  mon  nogen,  som  på  trods  af  mine  fejl og
begrænsninger,   har  fået en  smule gavn af  dette
netsted, da  tilegner jeg denne gavn  til alles
frigørelse. Må lykken aldrig mangle.
Vær dit eget lys  – lys op.

regnbue linje
 

 

Tilogaards netsted er blevet til i en lidt lang proces, som skyldes, at jeg måtte lave det hele selv. Jeg har ikke råd til at få nogen til at lave den. Hjemmesiden er udtryk for, hvad jeg plejer at sige, når jeg underviser, selvom jeg plejer at sige endnu mere. Jeg har både prøvet at udtrykke min egen erfaring med Karma Kadjy systemet samt præsentere det i sin klassiske ramme, sådan som jeg har lært det. Jeg har også villet sætte denne erfaring i sammenhæng med, hvad jeg ellers har lært af mit liv. Jeg ville ingen erfaring have at formidle uden mine gavmilde Lama’er, som har vejledt mig siden 1977. En meget stor tak til Shamarpa, som inspirerede mig til at gennemføre projektet og som altid viste både basis, vej og mål. Især hans forståelse for enkelheden i Dharma’ens kompleksitet har været min ledetråd. Kalu Rinpotje, Gendjyn Rinpotje og Tenga Rinpotje er også døde, og jeg savner dem forfærdeligt. Disse tre mestre gennemskuede alt, rummede alt og var altid både blide og kontante. De udstrålede altid kærlighed, viste Dharma’ens mangfoldighed og udpegede Bodhicitta. Disse 4 kolossalt intuitive mestre har i særlig grad været min inspiration og kilde.

  Jeg har fået feed back og kritik fra flere sider, især har jeg været glad for bidragene fra Lama Yangdak (Max Pedersen), Claus Hermannsen og Helge Krogsgaard, som også har bidraget med fotos. Tak også til fotograferne: Bent Høyer, Thule Jug, Rüdiger Findeisen og de andre fotografer samt NetObjects Fusion programmet,  som ligger til grund for hjemmesiden. Også en varm tak til hele det danske folk, som ved sin gavmilde folkepension er blevet mine sponsorer og støtter.

Click here to get to the top

Venligst, Lama Tendar Olaf Høyer.

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her

Dzambhala, den nordlige af de 4 retningers konger. Foto: Lama'en.


Billedet foroven er ‘Dzambhala’  på et vægmaleri ved Rumtek klosteret i Sikkim malet af Rigzin Lhadipa. Dzambhala er den nordlige konge blandt  de 4 retningers konger, en mytologisk vogter (skt.: rakshasa, tib.: nødjin, olddansk: rise) af Dharma’en, som sørger for og vogter over alles velfærd. Han tog dette løfte overfor Buddha Sakyamuni, da Buddha blev fuldstændigt oplyst i Bodhgaya under Bodhi træet.

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk