Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Tilogaards
fremtid

Tilogaard stuehus  set fra Vesthaven. Foto af Lama Olaf Høyer

Tilogaard Meditationskole er en selvejende institution, men endnu ejer den ikke noget særligt. Institutionen organiserer Buddha Dharma virksomheden, men er også stiftet for at sikre den for fremtiden.

 Ejendommen på Bulbrovej 28, hvor Tilogaard befinder sig, er i øjeblikket min private ejendom. Det er meningen, at institutionen Tilogaard Meditationskole skal overtage rub og stub en gang i fremtiden. Institutionen  Tilogaard Meditationskole  er blevet etableret den femte oktober 2012 som en juridisk størrelse eller juridisk person. Så er institutionen klar til at overtage, når det bliver muligt, og vi kan få nogle erfaringer om driften, så alt bliver optimalt tilpasset hen ad vejen. Siden stiftelsen har bestyrelsen kun bestået af mig selv. Der skal også udpeges en Forvalter til at bistå mig. Der er ikke så meget administration og økonomi lige nu, så det haster ikke med at finde en forvalter, skønt det ville være dejligt.


   I første omgang er der kun tale om formelle ændringer omkring Tilogaard. Før havde jeg en privat virksomhed, nu er jeg  Skoleleder, som det hedder i vedtægten. Det ændrer sådan set ikke noget, men slår mit tilhørs forhold til Karma Kadjy traditionen fast ved vedtægtens klare formål. Jeg forventer, at det først i 2024 bliver muligt at overdrage  hele ejendommen til selveje, fordi gælden først da vil blive væsentlig mindre.


   Tilogaard som selvejende institution er formuleret i en vedtægt. Da fokus er på Meditationskolen, bliver institutionen to delt, nemlig dels Lama’en som leder og dels eleverne, brugerne og støtterne, som bliver betjent af Lama’en. I hovedsagen bliver det Lama’en, som bestemmer på Tilogaard, men eleverne, brugerne og støtterne er organiseret i et Fællesmøde, som også har noget at sige. Især når Tilogaard skal have en ny Lama. Denne styreform er udstukket for Meditationskolen for at sikre både Lama’en og eleverne, brugerne og støtterne.  Det er praktisk med en enkel form for ledelse, når eleverne og støtterne er spredt over hele landet. Samtidigt har Fællesmødet tilstrækkeligt med indflydelse til at holde Lama’en på dydens smalle sti.
 

   Her på siden har der tidligere været omtalt en masse projekter, som kan udvikles på Tilogaard. Jeg synes stadigvæk, at det kunne være interessant at udvidde Tilogaard i stor stil, men der synes ikke at være nogen nævneværdig interesse for det i offentligheden og ingen penge til det. Derfor omtales projekterne ikke længere på hjemmesiden.
 

Klik her for toppen af siden         
   

 

klik her, så åbner den næste side
klik her, så åbner den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her.

Fremtid

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk