regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 

Tilogaards fremtid

Tilogaard stuehus  set fra Vesthaven. Foto af Lama Olaf Høyer

 

Tilogaard Meditationskole er en selvejende institution, men endnu ejer den ikke noget særligt. Institutionen organiserer Buddha Dharma virksomheden, men er også stiftet for at sikre den for fremtiden.
 

 

 Ejendommen på Bulbrovej 28, hvor Tilogaard befinder sig, er i øjeblikket min private ejendom. Det er meningen, at institutionen Tilogaard Meditationskole skal overtage rub og stub en gang i fremtiden. Institutionen  Tilogaard Meditationskole  er blevet etableret den femte oktober 2012 som en juridisk størrelse eller juridisk person. Så er institutionen klar til at overtage, når det bliver muligt, og vi kan få nogle erfaringer om driften, så alt bliver optimalt tilpasset hen ad vejen. Siden stiftelsen har bestyrelsen kun bestået af mig selv frem til foråret 2022. I forbindelse med vedtagelsen af den nye vedtægts oprettelse blev Christian Ahner udnævnt til posten. Rent praktisk betyder det ikke så meget, men så er vi da to. Christian bor i Hovedstads området; han plejer at komme på besøg hvert år.

 I første omgang er der kun tale om formelle ændringer omkring Tilogaard. Før havde jeg en privat virksomhed, nu er jeg  Skoleleder, som det hedder i vedtægten. Det ændrer sådan set ikke noget, men slår mit tilhørs forhold til Karma Kadjy traditionen fast ved vedtægtens klare formål. Jeg forventer, at det først i 2030 bliver muligt at overdrage  hele ejendommen til selveje, fordi gælden først da vil blive væsentlig mindre.

 

 Tilogaard som selvejende institution er formuleret i en vedtægt.

 

Klik her for toppen af siden

 

 Her på siden har der tidligere været omtalt en masse projekter, som kan udvikles på Tilogaard. Jeg synes stadigvæk, at det kunne være interessant at udvide Tilogaard i stor stil, men der synes ikke at være nogen nævneværdig interesse for det i offentligheden og ingen penge til det. Derfor omtales projekterne ikke længere på hjemmesiden. Det betyder jo ikke, at der ikke er behov for refugier og retreat hytter i Danmark, så folk kan gå i retreat uden at det koster for meget. Behovet findes meget tydeligt, men der er ingen penge i kassen til formålet.

 

 

Mangler titel-bjælken foroven?   Klik her.

Fremtid

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk